Changeset 1424


Ignore:
Timestamp:
Mar 31, 2008, 6:17:22 PM (14 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(ekiga): Обновяване. Корекция на някои дублирани ускорители.
Стандартизиране на менюто (затваря: #448).

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/ekiga.gnome-2-22.bg.po

  r1423 r1424  
  11# Bulgarian translation of ekiga.
  2 # Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE ekiga'S COPYRIGHT HOLDER
   2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
  44# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
  55# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
  66# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
  7 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
   7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
   8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  89#
  910msgid ""
  1011msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
   12"Project-Id-Version: ekiga gnome-2-22\n"
  1213"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2006-11-03 09:23+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2006-11-03 09:23+0200\n"
  15 "Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-03-31 18:14+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-03-31 18:06+0300\n"
   16"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1617"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1718"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2223#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1
  2324msgid "Ekiga Softphone"
  24 msgstr "Телефон по Интернет - Ekiga"
   25msgstr "Телефон по Интернет (Ekiga)"
  2526
  2627#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
   
  6465msgstr "Автоматично махане на ехото"
  6566
  66 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:532
   67#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:740
  6768msgid ""
  6869"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
   
  8182
  8283#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
  83 msgid "Calls history"
  84 msgstr "История на обажданията"
   84msgid "Change the control panel section"
   85msgstr "Промяна на секцията за контролния панел"
  8586
  8687#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
  87 msgid "Change the main window panel section"
  88 msgstr "Промяна на секцията за панела на основния прозарец"
   88msgid "Change the view mode of the UI"
   89msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса"
  8990
  9091#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
   92msgid "Change the view mode of the UI (softphone, videophone, full view)"
   93msgstr "Промяна на изгледа на интерфейса (телефон, видеофон, всичко)"
   94
   95#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
  9196msgid "Clear inactive calls"
  9297msgstr "Изчистване на неактивните обаждания"
  9398
  94 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
   99#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
  95100msgid ""
  96101"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
   
  104109"някои версии на Netmeeting"
  105110
  106 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
   111#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
  107112msgid "Country code"
  108113msgstr "Код на страната"
  109114
  110 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
   115#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
  111116msgid "DTMF sending"
  112117msgstr "Изпращане на DTMF"
  113118
  114 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
   119#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
  115120msgid "Display a popup window when receiving a call"
  116121msgstr "Показване на прозорец при получаване на обаждане"
  117122
  118 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
   123#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
  119124msgid "Enable 'Fast Start'"
  120125msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
  121126
  122 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
   127#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
  123128msgid "Enable H.245 tunneling"
  124129msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
  125130
  126 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
   131#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
  127132msgid "Enable IP checking"
  128133msgstr "Включване на проверка на адрес (IP)"
  129134
  130 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
   135#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
  131136msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
  132137msgstr "Включване на билинейно филтриране за показваното видео"
  133138
  134 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
   139#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
  135140msgid "Enable early H.245"
  136141msgstr "Включване на ранен H.245"
  137142
  138 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
   143#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
  139144msgid "Enable echo cancelation"
  140145msgstr "Включване на премахването на ехото"
  141146
  142 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
   147#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
  143148msgid ""
  144149"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
   
  148153"(настройката няма значение в режим на цял екран)"
  149154
  150 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
   155#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
  151156msgid "Enable silence detection"
  152157msgstr "Включване на откриването на тишина"
  153158
  154 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
   159#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
  155160msgid "Enable video support"
  156161msgstr "Включване на поддръжката на видео"
  157162
  158 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
   163#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
  159164msgid ""
  160165"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
   
  162167msgstr ""
  163168"Въведете валиден адрес за връзка към програма работеща през уеб, която "
  164 "показва публичния адрес (IP) на Вашия хост"
  165 
  166 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
   169"показва публичния адрес (IP) на вашия хост"
   170
   171#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
  167172msgid ""
  168173"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
   
  172177"правилата за NAT при използване на STUN"
  173178
  174 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
   179#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30
  175180msgid ""
  176181"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
  177182msgstr ""
  178 "Въведете публичния адрес по IP на Вашия маршрутизатор с NAT/PAT, ако искате "
   183"Въведете публичния адрес по IP на вашия маршрутизатор с NAT/PAT, ако искате "
  179184"да има преобразуване на адреси по IP"
  180185
  181 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:427
   186#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31 ../src/gui/preferences.cpp:635
  182187msgid "Enter your first name"
  183188msgstr "Въведете собственото си име"
  184189
  185 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
   190#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
  186191msgid "Enter your last name"
  187192msgstr "Въведете фамилията си"
  188193
  189 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
   194#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
  190195msgid "First name"
  191196msgstr "Собствено име"
  192197
  193 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
   198#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
  194199msgid "Forward calls to host"
  195200msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
  196201
  197 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
   202#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
  198203msgid "Forward calls to the given host if busy"
  199204msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
  200205
  201 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
   206#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
  202207msgid "Forward calls to the given host if no answer"
  203208msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
  204209
  205 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
   210#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37
  206211msgid "Gateway/proxy host"
  207212msgstr "Адрес на шлюз/посредник"
  208213
  209214# FIXME
  210 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:477
   215#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38 ../src/gui/preferences.cpp:685
  211216msgid ""
  212217"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
   
  216221"стартира скрита"
  217222
  218 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
   223#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
  219224msgid ""
  220225"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
  221226msgstr ""
  222 "Ако е включено, изскачащ прозорец ще Ви уведомява за входящите обаждания"
  223 
  224 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
   227"Ако е включено, изскачащ прозорец ще ви уведомява за входящите обаждания"
   228
   229#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
  225230msgid ""
  226231"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  230235"определен в полето долу"
  231236
  232 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
   237#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
  233238msgid ""
  234239"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  240245"определен в полето долу"
  241246
  242 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
   247#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
  243248msgid ""
  244249"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  248253"към хоста, който е определен в полето долу"
  249254
  250 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
   255#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43
  251256msgid "If enabled, allows video during calls"
  252257msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на обаждане"
  253258
  254 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:43 ../src/gui/preferences.cpp:530
   259#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44 ../src/gui/preferences.cpp:738
  255260msgid ""
  256261"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
   
  260265"звук или картина, ще се изчистват автоматично"
  261266
  262 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
   267#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
  263268msgid "If enabled, use echo cancelation"
  264269msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
  265270
  266 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
   271#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
  267272msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
  268273msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодерите, които поддържат това"
  269274
  270 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
   275#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
  271276msgid "Incoming call mode"
  272277msgstr "Режим на входящи обаждания"
  273278
  274 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
   279#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
  275280msgid "Kind of network selected in the druid"
  276281msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
  277282
  278 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
   283#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
  279284msgid "Last name"
  280285msgstr "Последно име"
  281286
  282 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
   287#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
  283288msgid "Listen port"
  284289msgstr "Порт, на който да се слуша"
  285290
  286 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
   291#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
  287292msgid "Local video window size"
  288293msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
  289294
  290 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
   295#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
  291296msgid "Maximum jitter buffer"
  292297msgstr "Максимален защитен буфер"
  293298
  294 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
   299#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
  295300msgid "Maximum video bandwidth"
  296301msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
  297302
  298 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
   303#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
  299304msgid "Minimum jitter buffer"
  300305msgstr "Минимален защитен буфер"
  301306
  302 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
   307#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
  303308msgid "Minimum transmitted video quality"
  304309msgstr "Минимално качество на предаване на видео"
  305310
  306 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
   311#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
   312msgid "Missed calls history"
   313msgstr "История на пропуснатите повиквания"
   314
   315#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
  307316msgid "NAT Binding Timeout"
  308317msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
  309318
  310 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
   319#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
  311320msgid "No answer timeout"
  312321msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
  313322
  314 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
   323#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
  315324msgid "Number of frames for G.711"
  316325msgstr "Брой кадри за G.711"
  317326
  318 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
   327#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
  319328msgid "Number of frames for GSM"
  320329msgstr "Брой кадри за GSM"
  321330
  322 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
   331#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
  323332msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
  324333msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за G.711"
  325334
  326 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
   335#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
  327336msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
  328337msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за GSM"
  329338
  330 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
   339#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63
  331340msgid "Outbound Proxy"
  332341msgstr "Изходящ посредник"
  333342
  334 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
   343#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64
  335344msgid "Output device type"
  336345msgstr "Вид на изходното устройство"
  337346
  338 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:63 ../src/gui/preferences.cpp:485
   347#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:693
  339348msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
  340349msgstr ""
  341350"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
  342351
  343 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:64 ../src/gui/preferences.cpp:1527
   352#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66
   353msgid "Placed calls history"
   354msgstr "История на направените обаждания"
   355
   356#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67 ../src/gui/preferences.cpp:1898
  344357msgid "Play busy tone"
  345358msgstr "Пускане на сигнал за заето"
  346359
  347 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:1518
   360#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68 ../src/gui/preferences.cpp:1889
  348361msgid "Play ring tone"
  349362msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
  350363
  351 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:66 ../src/gui/preferences.cpp:1509
   364#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69 ../src/gui/preferences.cpp:1880
  352365msgid "Play sound on incoming calls"
  353366msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
  354367
  355 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
   368#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
  356369msgid "Play sound on new message"
  357370msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  358371
  359 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
   372#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
  360373msgid "Play sound on new voice mail"
  361374msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
  362375
  363 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
   376#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
  364377msgid "Position of the local video window"
  365378msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
  366379
  367 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
   380#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
  368381msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
  369382msgstr "Позицията на екрана на прозореца за „компютър към телефон“"
  370383
  371 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
   384#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
  372385msgid "Position on the screen of the address book window"
  373386msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
  374387
  375 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
  376 msgid "Position on the screen of the audio settings window"
  377 msgstr "Позицията на екрана на прозореца за звуковите настройки"
  378 
  379 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
   388#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
   389msgid "Position on the screen of the calls history window"
   390msgstr "Позицията на екрана на прозореца с историята на обажданията"
   391
   392#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
  380393msgid "Position on the screen of the chat window"
  381394msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
  382395
  383 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
   396#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
  384397msgid "Position on the screen of the druid window"
  385398msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
  386399
  387 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
   400#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
  388401msgid "Position on the screen of the log window"
  389402msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
  390403
  391 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
   404#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
  392405msgid "Position on the screen of the main window"
  393406msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
  394407
  395 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
   408#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
  396409msgid "Position on the screen of the preferences window"
  397410msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
  398411
  399 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
  400 msgid "Position on the screen of the video settings window"
  401 msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
  402 
  403 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
   412#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
  404413msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
  405414msgstr "Публичен адрес по IP на маршрутизатора за NAT/PAT"
  406415
  407 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
   416#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
   417msgid "Received calls history"
   418msgstr "История на получените обаждания"
   419
   420#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
  408421msgid "Registration timeout"
  409422msgstr "Време, след което се счита, че регистрирането е неуспешно"
  410423
  411 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
   424#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
  412425msgid "Remote video window position"
  413426msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
  414427
  415 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
   428#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
  416429msgid "Remote video window size"
  417430msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
  418431
  419 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
   432#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86
  420433msgid "Revision of the schema file"
  421434msgstr "Версия на файла със схема"
  422435
  423 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
  424 msgid "Roster view saving group status"
  425 msgstr "Изгледът за списъка запазва състоянието на групата"
  426 
  427 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
   436#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87
  428437msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
  429438msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
  430439
  431 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:86 ../src/gui/preferences.cpp:884
   440#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:1095
  432441msgid "Select the audio input device to use"
  433442msgstr "Избор на входното звуково устройство"
  434443
  435 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:87 ../src/gui/preferences.cpp:877
   444#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:1088
  436445msgid "Select the audio output device to use"
  437446msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
  438447
  439 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:745
   448#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90 ../src/gui/preferences.cpp:959
  440449msgid ""
  441450"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
  442 msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
  443 
  444 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:956
   451msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (горещо се препоръчва STUN)"
   452
   453#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:1178
  445454msgid ""
  446455"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
  447456msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
  448457
  449 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
   458#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
  450459msgid ""
  451460"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
   
  455464"голям (CIF 352x288)"
  456465
  457 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:948
   466#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93 ../src/gui/preferences.cpp:1168
  458467msgid ""
  459468"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
   
  463472"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
  464473
  465 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
   474#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
  466475msgid "Size of the PC-To-Phone window"
  467476msgstr "Размер на прозореца за „компютър към телефон“"
  468477
  469 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
   478#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
  470479msgid "Size of the address book window"
  471480msgstr "Размер на прозореца за указателя"
  472481
  473 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
  474 msgid "Size of the audio settings window"
  475 msgstr "Размер на прозореца за звуковите настройки"
  476 
  477 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
   482#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
   483msgid "Size of the calls history window"
   484msgstr "Размер на прозореца за историята на обажданията"
   485
   486#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
  478487msgid "Size of the chat window"
  479488msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
  480489
  481 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
   490#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
  482491msgid "Size of the druid window"
  483492msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
  484493
  485 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
   494#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
  486495msgid "Size of the log window"
  487496msgstr "Размер на прозореца за дневниците"
  488497
  489 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
   498#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
  490499msgid "Size of the preferences window"
  491500msgstr "Размер на прозореца с настройките"
  492501
  493 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
  494 msgid "Size of the video settings window"
  495 msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
  496 
  497 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
   502#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101
  498503msgid "Start hidden"
  499504msgstr "Стартиране скрито"
  500505
  501 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:101 ../src/gui/main.cpp:1034
  502 #: ../src/gui/main.cpp:1922 ../src/gui/main.cpp:1947
   506#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102 ../src/gui/main.cpp:1109
   507#: ../src/gui/main.cpp:1587 ../src/gui/main.cpp:1612
  503508msgid "Switch to fullscreen"
  504509msgstr "Превключване към пълен екран"
  505510
  506 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
   511#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
  507512msgid "TCP port range"
  508513msgstr "Диапазон на портове по TCP"
  509514
  510 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
   515#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
  511516msgid "The Audio Codecs List"
  512 msgstr "Списък със звуковите кодери"
  513 
  514 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
   517msgstr "Списък със звуковите декодери"
   518
   519#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105
  515520msgid ""
  516521"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
   
  523528"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
  524529
  525 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:772
   530#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106 ../src/gui/preferences.cpp:986
  526531msgid ""
  527532"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
  528533"will relay calls"
  529534msgstr ""
  530 "Шлюзът е хостът, който ще се използва за препредаване на обаждания с H.323"
  531 
  532 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
   535"Шлюзът е хостът, който ще се използва за препредаване на обаждания по H.323"
   536
   537#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107
  533538msgid "The NAT method"
  534539msgstr "Методът на NAT"
  535540
  536 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:107 ../src/gui/preferences.cpp:826
   541#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108 ../src/gui/preferences.cpp:1037
  537542msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
  538543msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
  539544
  540 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
   545#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
  541546msgid "The STUN Server"
  542547msgstr "Сървър за STUN"
  543548
  544 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
   549#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
  545550msgid ""
  546551"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
   
  549554"Настройката позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, която "
  550555"позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
  551 
  552 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
  553 msgid "The Video Codecs List"
  554 msgstr "Списък със видео кодерите"
  555556
  556557#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
   
  615616
  616617#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
  617 msgid "The history of the 100 last calls"
  618 msgstr "История на последните 100 обаждания"
  619 
  620 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:123 ../src/gui/preferences.cpp:775
  621 #: ../src/gui/preferences.cpp:829
   618msgid "The history of the last 100 missed calls"
   619msgstr "История на последните 100 пропуснати обаждания"
   620
   621#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123
   622msgid "The history of the last 100 placed calls"
   623msgstr "История на последните 100 набрани номера"
   624
   625#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
   626msgid "The history of the last 100 received calls"
   627msgstr "История на последните 100 приети обаждания"
   628
   629#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125 ../src/gui/preferences.cpp:989
   630#: ../src/gui/preferences.cpp:1040
  622631msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
  623632msgstr ""
   
  625634"прехвърлянето е включено"
  626635
  627 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
   636#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
  628637msgid ""
  629638"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
   
  634643"ще се използва стандартното лого на Ekiga."
  635644
  636 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
   645#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
  637646msgid "The incoming call sound"
  638647msgstr "Звукът за входящо обаждане"
  639648
  640 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
   649#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
  641650msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
  642651msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
  643652
  644 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
   653#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
  645654msgid "The local zoom value"
  646655msgstr "Мащаб на локалната картина"
  647656
  648 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
   657#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
  649658msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  650659msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  651660
  652 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
  653 msgid ""
  654 "The maximum video bandwidth in kbit/s. The video quality and the number of "
   661#: ../ekiga.schemas.in.in.h:131
   662msgid ""
   663"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
  655664"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
  656665"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
  657666msgstr ""
  658 "Максимална широчина на лентата за видео в kbit/s. Качеството на видео "
   667"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
  659668"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
  660669"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
  661 "ползваната лента до указаната стойност"
  662 
  663 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
   670"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума"
   671
   672#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
  664673msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
  665674msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
  666675
  667 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
   676#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134
  668677#, no-c-format
  669678msgid ""
   
  676685"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
  677686
  678 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
   687#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
  679688msgid "The network interface"
  680689msgstr "Мрежови интерфейс"
  681690
  682 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:134 ../src/gui/preferences.cpp:736
   691#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136 ../src/gui/preferences.cpp:950
  683692msgid "The network interface to listen on"
  684693msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
  685694
  686 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
   695#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
  687696msgid "The new instant message sound"
  688697msgstr "Звукът за ново съобщение"
  689698
  690 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
   699#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
  691700msgid "The new voice mail sound"
  692701msgstr "Звукът за нова гласова поща"
  693702
  694 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
   703#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
  695704msgid ""
  696705"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
  697706"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
  698707msgstr ""
  699 "Типът на изходящото устройство е видът на устройството свързано към Вашата "
   708"Типът на изходящото устройство е видът на устройството свързано към вашата "
  700709"карта Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
  701710"телефонни слушалки."
  702711
  703 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
   712#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
  704713msgid ""
  705714"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
   
  709718"новата настройка да влезе в сила."
  710719
  711 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
   720#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
  712721msgid ""
  713722"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
   
  717726"новата настройка да влезе в сила."
  718727
  719 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
   728#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
  720729msgid "The position of the local video window"
  721730msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
  722731
  723 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
   732#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
  724733msgid "The position of the remote video window"
  725734msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
  726735
  727 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
   736#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
  728737msgid ""
  729738"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
   
  733742"бъде следвана от поредния номер на снимката."
  734743
  735 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
   744#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
  736745msgid ""
  737746"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. "
   
  745754"участника в обаждането използват тунелиране на H.245."
  746755
  747 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
   756#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
  748757msgid ""
  749758"The range of UDP ports that Ekiga will use for RTP (audio and video "
   
  755764"да влезе в сила."
  756765
  757 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
   766#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
  758767msgid ""
  759768"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signaling and when "
   
  765774"за да може новата настройка да влезе в сила."
  766775
  767 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
   776#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
  768777msgid "The remote zoom value"
  769778msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
  770779
  771 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
   780#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
  772781msgid "The save prefix"
  773782msgstr "Представката при запазване"
  774783
  775 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
   784#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
  776785msgid "The size of the local video window"
  777786msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
  778787
  779 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
   788#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
  780789msgid "The size of the remote video window"
  781790msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
  782791
  783 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
   792#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
  784793msgid ""
  785794"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
   
  787796msgstr ""
  788797"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
  789 "когато се обаждате на някой и Ви дава заето"
  790 
  791 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
   798"когато се обаждате на някой и ви дава заето"
   799
   800#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
  792801msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
  793802msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
  794803
  795 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
   804#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
  796805msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
  797806msgstr ""
  798807"Ако е включено е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
  799808
  800 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
   809#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
  801810msgid ""
  802811"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
  803812msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
  804813
  805 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
   814#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
  806815msgid ""
  807816"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
  808817msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
  809818
  810 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
   819#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157
  811820msgid ""
  812821"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
  813822msgstr "Времето, след което Ekiga ще поднови регистрацията"
  814823
  815 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
   824#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158
  816825msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
  817 msgstr "Двубуквеният код на Вашата страна (например: BG, UK, FR, DE, ...)"
  818 
  819 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:157 ../src/gui/preferences.cpp:952
   826msgstr "Двубуквеният код на вашата страна (например: BG, UK, FR, DE, …)"
   827
   828#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159 ../src/gui/preferences.cpp:1172
  820829msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
  821830msgstr ""
   
  823832"или друг източник)"
  824833
  825 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:158 ../src/gui/preferences.cpp:936
   834#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160 ../src/gui/preferences.cpp:1156
  826835msgid ""
  827836"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
  828837msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
  829838
  830 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:159
   839#: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
  831840msgid ""
  832841"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
   
  838847"отказване и „3“ - прехвърля към зададения адрес"
  839848
  840 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:160
   849#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
  841850msgid "The zoom value"
  842851msgstr "Мащаб на увеличение"
  843852
  844 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
   853#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
  845854msgid ""
  846855"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
   
  850859"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  851860
  852 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
   861#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164
  853862msgid ""
  854863"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
   
  858867"0.50, 1.00 или 2.00)"
  859868
  860 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
   869#: ../ekiga.schemas.in.in.h:165
  861870msgid ""
  862871"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
   
  866875"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
  867876
  868 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:164 ../src/gui/preferences.cpp:787
   877#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166 ../src/gui/preferences.cpp:1001
  869878msgid ""
  870879"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
   
  877886"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
  878887"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
  879 "не го поддържа. Ползването на „Бързо набиране“ и тунелирането по H.245, може "
  880 "да забие някои версии на Netmeeting."
  881 
  882 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:165 ../src/gui/preferences.cpp:789
   888"не го поддържа. Ползването едновременно на „Бързо набиране“ и тунелиране по "
   889"H.245 може да забие някои версии на Netmeeting."
   890
   891#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167 ../src/gui/preferences.cpp:1003
  883892msgid "This enables H.245 early in the setup"
  884893msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
  885894
  886 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:166
   895#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
  887896msgid ""
  888897"This enables IP checking from ekiga.com. The returned IP is only used when "
   
  892901"използва, само когато NAT е включен."
  893902
  894 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:167
  895 msgid ""
  896 "This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"RFC2833"
  897 "\" (0), \"INFO\" (1)"
  898 msgstr ""
  899 "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
  900 "стойности са  „RFC2833“ (0) и „INFO“ (1)"
  901 
  902 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
   903#: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
   904msgid ""
   905"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
   906"\" (0) only"
   907msgstr ""
   908"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
   909"валидна стойност е „RFC2833“ (0)"
   910
   911#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
  903912msgid ""
  904913"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
   
  911920"няма да можете да пращате текстови съобщения"
  912921
  913 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
   922#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
  914923msgid "UDP port range"
  915924msgstr "Диапазон на портове по UDP"
  916925
  917 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
   926#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
  918927msgid "User directory"
  919928msgstr "Регистър с потребители"
  920929
  921 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
   930#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
  922931msgid "Version"
  923932msgstr "Версия"
  924933
  925 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
   934#: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
  926935msgid "Video channel"
  927936msgstr "Видео канал"
  928937
  929 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
   938#: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
  930939msgid "Video format"
  931940msgstr "Видео формат"
  932941
  933 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
   942#: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
  934943msgid "Video image"
  935944msgstr "Видео образ"
  936945
  937 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
   946#: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
  938947msgid "Video input device"
  939948msgstr "Входно видео устройство"
  940949
  941 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
   950#: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
  942951msgid "Video plugin"
  943952msgstr "Видео приставка"
  944953
  945 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
   954#: ../ekiga.schemas.in.in.h:179
  946955msgid "Video preview"
  947956msgstr "Преглед на видеото"
  948957
  949 #: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
   958#: ../ekiga.schemas.in.in.h:180
  950959msgid "Video size"
  951960msgstr "Размер на видео картината"
  952961
  953 #: ../lib/about/gnome-about.c:203
  954 msgid "Credits"
  955 msgstr "Заслуги"
  956 
  957 #: ../lib/about/gnome-about.c:235
  958 msgid "Written by"
  959 msgstr "Автори"
  960 
  961 #: ../lib/about/gnome-about.c:250
  962 msgid "Documented by"
  963 msgstr "Документатори"
  964 
  965 #: ../lib/about/gnome-about.c:265
  966 msgid "Translated by"
  967 msgstr "Преводачи"
  968 
  969 #. Add the credits button
  970 #: ../lib/about/gnome-about.c:326
  971 msgid "C_redits"
  972 msgstr "_Заслуги"
  973 
  974 #: ../lib/about/gnome-about.c:407
  975 msgid "Authors"
  976 msgstr "Автори"
  977 
  978 #: ../lib/about/gnome-about.c:408
  979 msgid "List of authors of the programs"
  980 msgstr "Списък на авторите на програмата"
  981 
  982 #: ../lib/about/gnome-about.c:421
  983 msgid "Documenter entry"
  984 msgstr "Член в списъка на документатори"
  985 
  986 #: ../lib/about/gnome-about.c:422
  987 msgid "A single documenter entry"
  988 msgstr "Един член в списъка на документатори"
  989 
  990 #: ../lib/about/gnome-about.c:518
  991 #, c-format
  992 msgid "About %s"
  993 msgstr "Относно %s"
  994 
  995962#: ../lib/gmconf/gmconf-gconf.c:155
  996963msgid ""
   
  999966msgstr ""
  1000967"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
  1001 "Може би някои от настройките Ви няма да бъдат запазени."
   968"Може би някои от настройките ви няма да бъдат запазени."
  1002969
  1003970#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:285
   
  1006973
  1007974#. Init the address book
  1008 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:306 ../src/endpoints/ekiga.cpp:488
   975#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:304 ../src/endpoints/ekiga.cpp:500
  1009976msgid "On This Computer"
  1010977msgstr "На този компютър"
  1011978
  1012 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:310 ../src/endpoints/ekiga.cpp:488
  1013 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2699
   979#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:308 ../src/endpoints/ekiga.cpp:500
   980#: ../src/gui/addressbook.cpp:3041
  1014981msgid "Personal"
  1015982msgstr "Личен"
  1016983
  1017 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:308
  1018 msgid "Friends"
  1019 msgstr "Приятели"
  1020 
  1021 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:311
  1022 msgid "Colleagues"
  1023 msgstr "Колеги"
  1024 
  1025 #: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:314
  1026 msgid "Family"
  1027 msgstr "Семейство"
  1028 
  1029 #: ../lib/gui/gmdialog.c:464
   984#: ../lib/gui/gmdialog.c:487
  1030985msgid "Do not show this dialog again"
  1031986msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
  1032987
  1033 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:809
  1034 msgid "Group"
  1035 msgstr "Група"
  1036 
  1037 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1184
  1038 msgid "Rename"
  1039 msgstr "Преименуване"
  1040 
  1041 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1193
  1042 msgid "Delete"
  1043 msgstr "Изтриване"
  1044 
  1045 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1257
  1046 #, c-format
  1047 msgid "Delete group %s?"
  1048 msgstr "Изтриване на групата „%s“?"
  1049 
  1050 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1280
  1051 msgid "Group deleted."
  1052 msgstr "Групата е изтрита."
  1053 
  1054 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1285
  1055 msgid "Could not delete group!"
  1056 msgstr "Групата не може да бъде изтрита!"
  1057 
  1058 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1330
  1059 msgid "Rename group"
  1060 msgstr "Преименуване на група"
  1061 
  1062 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1386
  1063 msgid "Group renamed."
  1064 msgstr "Групата е преименувана."
  1065 
  1066 #: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1391
  1067 msgid "Could not rename group!"
  1068 msgstr "Групата не може да бъде преименувана!"
  1069 
  1070 #: ../src/clients/ils.cpp:105 ../src/gui/tools.cpp:174
  1071 msgid "Invalid parameters"
  1072 msgstr "Невалидни параметри"
  1073 
  1074 #: ../src/clients/ils.cpp:105
  1075 msgid ""
  1076 "Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
  1077 "order to be able to register to the users directory."
  1078 msgstr ""
  1079 "Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лични данни, за да можете да "
  1080 "се регистрирате в регистъра за потребители"
  1081 
  1082 #: ../src/clients/ils.cpp:145
  1083 msgid "Invalid users directory"
  1084 msgstr "Невалиден регистър с потребители"
  1085 
  1086 #: ../src/clients/ils.cpp:145
  1087 msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
  1088 msgstr "Действието е невъзможно, тъй като няма избран регистър с потребители."
  1089 
  1090 #: ../src/clients/ils.cpp:238
  1091 msgid "Failed to parse XML file"
  1092 msgstr "Неуспех при анализа на файл с XML"
  1093 
  1094 #: ../src/clients/ils.cpp:238
  1095 msgid ""
  1096 "There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
  1097 "correctly installed in your system."
  1098 msgstr ""
  1099 "Грешка при анализа на файла с XML. Проверете дали е инсталиран правилно на "
  1100 "системата Ви."
  1101 
  1102 #: ../src/clients/ils.cpp:249
  1103 msgid "Bad information"
  1104 msgstr "Грешна информация"
  1105 
  1106 #: ../src/clients/ils.cpp:249
  1107 #, c-format
  1108 msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
  1109 msgstr "Грешна информация за LDAP от файла с XML: %s."
  1110 
  1111 #: ../src/clients/ils.cpp:257
  1112 #, c-format
  1113 msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
  1114 msgstr "Грешка при регистрация по ILS: свързването към %s е невъзможно"
  1115 
  1116 #: ../src/clients/ils.cpp:270
  1117 msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
  1118 msgstr ""
  1119 "Грешка при регистрация по ILS: не може да се зададе ограничение по време на "
  1120 "действията"
  1121 
  1122 #: ../src/clients/ils.cpp:282
  1123 #, c-format
  1124 msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
  1125 msgstr "Грешка при регистрация по ILS: неуспех при свързването към %s"
  1126 
  1127 #: ../src/clients/ils.cpp:310
  1128 #, c-format
  1129 msgid "Updated information on %s"
  1130 msgstr "Данните за %s са обновени"
  1131 
  1132 #: ../src/clients/ils.cpp:314 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:332
  1133 #: ../src/endpoints/sip.cpp:283
  1134 #, c-format
  1135 msgid "Unregistered from %s"
  1136 msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
   988#: ../lib/gui/gmtray/eggtrayicon.c:133
   989msgid "Orientation"
   990msgstr "Ориентация"
   991
   992#: ../lib/gui/gmtray/eggtrayicon.c:134
   993msgid "The orientation of the tray."
   994msgstr "Ориентация на тавата."
  1137995
  1138996#: ../src/clients/stun.cpp:104
   
  11741032"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
  11751033"\n"
  1176 "Системата Ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
   1034"Системата ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
  11771035"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
  11781036
  11791037#: ../src/clients/stun.cpp:153
   1038#, c-format
  11801039msgid ""
  11811040"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
   
  11871046"problem in your forwarding rules."
  11881047msgstr ""
  1189 "Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът Ви не поддържа SIP или "
  1190 "H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към Вашата вътрешна машина "
   1048"Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът ви не поддържа SIP или "
   1049"H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към вашата вътрешна машина "
  11911050"и така да превърнете симетричния NAT в такъв с резервирани портове (Cone "
  11921051"NAT). Повторното изпълнение на тази проверка след настройката на "
   
  12791138#: ../src/clients/stun.cpp:322
  12801139msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
  1281 msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит."
   1140msgstr "Изчакайте докато вида на вашия NAT бъде открит."
  12821141
  12831142#: ../src/clients/stun.cpp:373
   
  12911150msgstr "Сървърът за STUN бе игнориран (%s)"
  12921151
  1293 #: ../src/components/bonobo.cpp:115
   1152#: ../src/components/bonobo.cpp:117
  12941153msgid "Cannot run Ekiga"
  12951154msgstr "Ekiga не може да се стартира"
  12961155
  1297 #: ../src/components/bonobo.cpp:115
   1156#: ../src/components/bonobo.cpp:117
  12981157msgid ""
  12991158"Ekiga is already running, if you want it to call a given SIP, H.323, or "
   
  13031162"(включително за SIP или H.323), използвайте „ekiga -c адрес“."
  13041163
  1305 #: ../src/components/bonobo.cpp:168
   1164#: ../src/components/bonobo.cpp:170
   1165#, c-format
  13061166msgid ""
  13071167"It appears that you do not have ekiga.server installed in a valid location. "
   
  13111171"фабрика се изключва.\n"
  13121172
  1313 #: ../src/components/bonobo.cpp:172
   1173#: ../src/components/bonobo.cpp:174
   1174#, c-format
  13141175msgid ""
  13151176"Error registering Ekiga with the activation service; factory mode disabled.\n"
   
  13181179"фабрика се изключва.\n"
  13191180
  1320 #: ../src/components/bonobo.cpp:212
   1181#: ../src/components/bonobo.cpp:214
   1182#, c-format
  13211183msgid "Failed to retrieve Ekiga server from activation server\n"
  13221184msgstr "Грешка при получаване на сървъра на Ekiga от услугата за активиране.\n"
   
  13311193
  13321194#: ../src/devices/audio.cpp:298 ../src/devices/audio.cpp:300
  1333 #: ../src/devices/videoinput.cpp:703
   1195#: ../src/devices/videoinput.cpp:708
  13341196msgid "Failed to open the device"
  13351197msgstr "Грешка при отваряне устройството"
   
  13541216"звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е заето."
  13551217
  1356 #: ../src/devices/audio.cpp:320 ../src/devices/audio.cpp:389
   1218#: ../src/devices/audio.cpp:316 ../src/devices/audio.cpp:385
  13571219msgid "Cannot use the audio device"
  13581220msgstr "Звуковото устройство не може да се използва"
  13591221
  1360 #: ../src/devices/audio.cpp:320
   1222#: ../src/devices/audio.cpp:316
  13611223#, c-format
  13621224msgid ""
   
  13671229"данни от него е невъзможно. Проверете звуковите настройки на системата си."
  13681230
  1369 #: ../src/devices/audio.cpp:329
   1231#: ../src/devices/audio.cpp:325
  13701232msgid "Recording your voice"
  1371 msgstr "Записване на гласа Ви"
  1372 
  1373 #: ../src/devices/audio.cpp:368
   1233msgstr "Записване на гласа ви"
   1234
   1235#: ../src/devices/audio.cpp:364
  13741236msgid "Recording and playing back"
  13751237msgstr "Записване и изпълнение"
  13761238
  1377 #: ../src/devices/audio.cpp:389
   1239#: ../src/devices/audio.cpp:385
  13781240#, c-format
  13791241msgid ""
   
  13841246"се записва с него. Проверете звуковите настройки."
  13851247
  1386 #: ../src/devices/audio.cpp:485 ../src/devices/audio.cpp:486
  1387 #: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:580
  1388 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:315 ../src/endpoints/ekiga.cpp:317
  1389 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:319 ../src/endpoints/pcss.cpp:241
  1390 #: ../src/gui/druid.cpp:1839 ../src/gui/druid.cpp:1853
  1391 #: ../src/gui/druid.cpp:1913
   1248#: ../src/devices/audio.cpp:481 ../src/devices/audio.cpp:482
   1249#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:585
   1250#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:351 ../src/endpoints/ekiga.cpp:353
   1251#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:355 ../src/endpoints/pcss.cpp:198
   1252#: ../src/gui/druid.cpp:1784 ../src/gui/druid.cpp:1796
   1253#: ../src/gui/druid.cpp:1854
  13921254msgid "No device found"
  13931255msgstr "Не беше открито устройство"
  13941256
  1395 #: ../src/devices/audio.cpp:504
   1257#: ../src/devices/audio.cpp:500
  13961258#, c-format
  13971259msgid ""
   
  14421304"файловете и дали е зареден правилният драйвер."
  14431305
  1444 #: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:681
   1306#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:686
   1307#, c-format
  14451308msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
  1446 msgstr "Видео драйверът Ви не поддържа избрания видео формат."
   1309msgstr "Видео драйверът ви не поддържа избрания видео формат."
  14471310
  14481311#: ../src/devices/videoinput.cpp:376
  14491312msgid "Could not open the chosen channel."
  1450 msgstr "Избрания канал не може да бъде отворен."
   1313msgstr "Избраният канал не може да бъде отворен."
  14511314
  14521315#: ../src/devices/videoinput.cpp:380
   
  14571320"Palette is supported."
  14581321msgstr ""
  1459 "Драйверът Ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
   1322"Драйверът ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
  14601323"Ekiga.\n"
  14611324"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
   
  14741337msgstr "Видео устройството е отворено с видео приставката „Изображение“"
  14751338
  1476 #: ../src/devices/videoinput.cpp:581
   1339#: ../src/devices/videoinput.cpp:586
  14771340msgid "Picture"
  14781341msgstr "Изображение"
  14791342
  1480 #: ../src/devices/videoinput.cpp:593
   1343#: ../src/devices/videoinput.cpp:598
  14811344#, c-format
  14821345msgid ""
   
  14841347"then report a bug to the video driver author."
  14851348msgstr ""
  1486 "Ekiga изпробва видео устройството %s. Ако компютърът Ви забие, съобщете за "
   1349"Ekiga изпробва видео устройството %s. Ако компютърът ви забие, съобщете за "
  14871350"грешката на авторите на видео драйвера."
  14881351
  1489 #: ../src/devices/videoinput.cpp:655
   1352#: ../src/devices/videoinput.cpp:660
  14901353#, c-format
  14911354msgid "Test %d done"
  14921355msgstr "Тест %d завършен"
  14931356
  1494 #: ../src/devices/videoinput.cpp:657
   1357#: ../src/devices/videoinput.cpp:662
  14951358#, c-format
  14961359msgid "Test %d failed"
  14971360msgstr "Тест %d неуспешен"
  14981361
  1499 #: ../src/devices/videoinput.cpp:676
   1362#: ../src/devices/videoinput.cpp:681
  15001363#, c-format
  15011364msgid "Error while opening %s."
  15021365msgstr "Грешка при отваряне на %s."
  15031366
  1504 #: ../src/devices/videoinput.cpp:685
   1367#: ../src/devices/videoinput.cpp:690
   1368#, c-format
  15051369msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
  15061370msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
  15071371
  1508 #: ../src/devices/videoinput.cpp:689
   1372#: ../src/devices/videoinput.cpp:694
   1373#, c-format
  15091374msgid "Your driver doesn't support any of the color formats tried by Ekiga"
  15101375msgstr ""
  1511 "Драйверът Ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
  1512 
  1513 #: ../src/devices/videoinput.cpp:693
   1376"Драйверът ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
   1377
   1378#: ../src/devices/videoinput.cpp:698
   1379#, c-format
  15141380msgid "Error with the frame rate."
  1515 msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
  1516 
  1517 #: ../src/devices/videoinput.cpp:697
   1381msgstr "Грешка при кадрите в секунда."
   1382
   1383#: ../src/devices/videoinput.cpp:702
   1384#, c-format
  15181385msgid "Error with the frame size."
  15191386msgstr "Грешка при големината на прозореца."
   
  15301397
  15311398#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:211
  1532 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:323 ../src/endpoints/sip.cpp:364
  1533 #: ../src/endpoints/sip.cpp:376
   1399#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:323 ../src/endpoints/sip.cpp:317
   1400#: ../src/endpoints/sip.cpp:329
  15341401msgid "Registration failed"
  15351402msgstr "Неуспешно регистриране"
   
  15581425msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер"
  15591426
  1560 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:312 ../src/endpoints/sip.cpp:272
   1427#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:312 ../src/endpoints/sip.cpp:225
  15611428#, c-format
  15621429msgid "Registered to %s"
  15631430msgstr "Регистриран към %s"
  15641431
  1565 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:278
   1432#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:231
  15661433msgid "Registered"
  15671434msgstr "Регистриран"
  15681435
  1569 #: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:352 ../src/endpoints/sip.cpp:289
   1436#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:332 ../src/endpoints/sip.cpp:236
   1437#, c-format
   1438msgid "Unregistered from %s"
   1439msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
   1440
   1441#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:352 ../src/endpoints/sip.cpp:242
  15701442msgid "Unregistered"
  15711443msgstr "Нерегистриран"
  15721444
  15731445#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:105
  1574 msgid "Answering call..."
  1575 msgstr "Отговаряне на обаждане..."
  1576 
  1577 #: ../src/endpoints/ekiga.cpp:518
   1446msgid "Answering incoming call"
   1447msgstr "Отговаряне на входящо обаждане"
   1448
   1449#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:529
  15781450#, c-format
  15791451msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
  15801452msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
  15811453
  1582 #: ../src/endpoints/manager.cpp:711
   1454#: ../src/endpoints/manager.cpp:672
  15831455#, c-format
  15841456msgid "Forwarding call to %s"
   
  15861458
  15871459#. Update the log and status bar
  1588 #: ../src/endpoints/manager.cpp:869
   1460#: ../src/endpoints/manager.cpp:826
  15891461#, c-format
  15901462msgid "Call from %s"
  15911463msgstr "Обаждане от %s"
  15921464
  1593 #: ../src/endpoints/manager.cpp:883
   1465#: ../src/endpoints/manager.cpp:840
  15941466msgid "Rejecting incoming call"
  15951467msgstr "Отказване на входящо обаждане"
  15961468
  1597 #: ../src/endpoints/manager.cpp:885
   1469#: ../src/endpoints/manager.cpp:842
  15981470#, c-format
  15991471msgid "Rejecting incoming call from %s"
  16001472msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
  16011473
  1602 #: ../src/endpoints/manager.cpp:891
   1474#: ../src/endpoints/manager.cpp:848
  16031475msgid "Forwarding incoming call"
  16041476msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
  16051477
  1606 #: ../src/endpoints/manager.cpp:893
   1478#: ../src/endpoints/manager.cpp:850
  16071479#, c-format
  16081480msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
  16091481msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
  16101482
  1611 #: ../src/endpoints/manager.cpp:899
   1483#: ../src/endpoints/manager.cpp:856
  16121484msgid "Auto-Answering incoming call"
  16131485msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
  16141486
  1615 #: ../src/endpoints/manager.cpp:900
   1487#: ../src/endpoints/manager.cpp:857
  16161488#, c-format
  16171489msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
  16181490msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
  16191491
  1620 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1054
   1492#: ../src/endpoints/manager.cpp:1012
  16211493#, c-format
  16221494msgid "Connected with %s using %s"
  16231495msgstr "Свързан с %s чрез %s"
  16241496
  1625 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1056
   1497#: ../src/endpoints/manager.cpp:1014
  16261498#, c-format
  16271499msgid "Connected with %s"
  16281500msgstr "Свързан с %s"
  16291501
  1630 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1161 ../src/gui/main.cpp:1751
   1502#: ../src/endpoints/manager.cpp:1124 ../src/gui/main.cpp:4157
  16311503msgid "Standby"
  16321504msgstr "Изчакване"
  16331505
  1634 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1228
   1506#: ../src/endpoints/manager.cpp:1189
  16351507msgid "Local user cleared the call"
  16361508msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
  16371509
  1638 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1231 ../src/endpoints/manager.cpp:1234
   1510#: ../src/endpoints/manager.cpp:1192 ../src/endpoints/manager.cpp:1195
  16391511msgid "Local user rejected the call"
  16401512msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
  16411513
  1642 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1237
   1514#: ../src/endpoints/manager.cpp:1198
  16431515msgid "Remote user cleared the call"
  16441516msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
  16451517
  1646 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1240
   1518#: ../src/endpoints/manager.cpp:1201
  16471519msgid "Remote user rejected the call"
  16481520msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
  16491521
  1650 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1243
   1522#: ../src/endpoints/manager.cpp:1204
   1523msgid "Call not answered in the required time"
   1524msgstr "Не е отговорено навреме на обаждането"
   1525
   1526#: ../src/endpoints/manager.cpp:1207
  16511527msgid "Remote user has stopped calling"
  16521528msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
  16531529
  1654 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1246
   1530#: ../src/endpoints/manager.cpp:1210
  16551531msgid "Abnormal call termination"
  16561532msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
  16571533
  1658 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1249
   1534#: ../src/endpoints/manager.cpp:1213
  16591535msgid "Could not connect to remote host"
  16601536msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
  16611537
  1662 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1252
   1538#: ../src/endpoints/manager.cpp:1216
  16631539msgid "The Gatekeeper cleared the call"
  16641540msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
  16651541
  1666 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1255 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:535
  1667 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:536
   1542#: ../src/endpoints/manager.cpp:1219 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:530
   1543#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:535
  16681544msgid "User not found"
  16691545msgstr "Потребителят не е намерен"
  16701546
  1671 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1258
   1547#: ../src/endpoints/manager.cpp:1222
  16721548msgid "Insufficient bandwidth"
  16731549msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
  16741550
  1675 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1261
   1551#: ../src/endpoints/manager.cpp:1225
  16761552msgid "No common codec"
  16771553msgstr "Няма подходящ кодер"
  16781554
  1679 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1264
   1555#: ../src/endpoints/manager.cpp:1228
  16801556msgid "Call forwarded"
  16811557msgstr "Обаждането е прехвърлено"
  16821558
  1683 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1267
   1559#: ../src/endpoints/manager.cpp:1231
  16841560msgid "Security check failed"
  16851561msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
  16861562
  1687 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1270
   1563#: ../src/endpoints/manager.cpp:1234
  16881564msgid "Local user is busy"
  16891565msgstr "Локалният потребител е зает"
  16901566
  1691 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1273 ../src/endpoints/manager.cpp:1279
   1567#: ../src/endpoints/manager.cpp:1237 ../src/endpoints/manager.cpp:1243
  16921568msgid "Congested link to remote party"
  16931569msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
  16941570
  1695 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1276
   1571#: ../src/endpoints/manager.cpp:1240
  16961572msgid "Remote user is busy"
  16971573msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
  16981574
  1699 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1282
   1575#: ../src/endpoints/manager.cpp:1246
  17001576msgid "Remote host is offline"
  17011577msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
  17021578
  1703 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1289
  1704 msgid "Remote user is not available at this time"
  1705 msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен в момента"
  1706 
  1707 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1291
  1708 msgid "Local user is not available at this time"
  1709 msgstr "Локалният потребител не е достъпен в момента"
  1710 
  1711 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1295
   1579#: ../src/endpoints/manager.cpp:1251
   1580msgid "Remote user is unreachable"
   1581msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен"
   1582
   1583#: ../src/endpoints/manager.cpp:1255
  17121584msgid "Call completed"
  17131585msgstr "Обаждането завърши"
  17141586
  1715 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1662
   1587#: ../src/endpoints/manager.cpp:1609
  17161588msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
  17171589msgstr "Портовете, на които да се слуша за H.323, не могат да се отворят"
  17181590
  1719 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1662
   1591#: ../src/endpoints/manager.cpp:1609
  17201592msgid ""
  17211593"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
   
  17251597"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  17261598
  1727 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1679
   1599#: ../src/endpoints/manager.cpp:1626
  17281600msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
  17291601msgstr "Портовете, на които да се слуша за SIP, не могат да се отворят"
  17301602
  1731 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1679
   1603#: ../src/endpoints/manager.cpp:1626
  17321604msgid ""
  17331605"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
   
  17371609"програма не е заела порта използван от Ekiga."
  17381610
  1739 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1926
   1611#: ../src/endpoints/manager.cpp:1873
  17401612#, c-format
  17411613msgid "Opened codec %s for transmission"
  17421614msgstr "Отваряне на кодера %s за предаване"
  17431615
  1744 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1937
   1616#: ../src/endpoints/manager.cpp:1884
  17451617#, c-format
  17461618msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
  17471619msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за предаване"
  17481620
  1749 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1951
   1621#: ../src/endpoints/manager.cpp:1898
  17501622#, c-format
  17511623msgid "Opened codec %s for reception"
  17521624msgstr "Отваряне на кодера %s за приемане"
  17531625
  1754 #: ../src/endpoints/manager.cpp:1962
   1626#: ../src/endpoints/manager.cpp:1909
  17551627#, c-format
  17561628msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
  17571629msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за приемане"
  17581630
  1759 #: ../src/endpoints/manager.cpp:2104
  1760 #, c-format
  1761 msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f"
  1762 msgstr "Ср.:%.1f/%.1f  Ск.:%.1f/%.1f"
  1763 
  1764 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:266
   1631#: ../src/endpoints/manager.cpp:2095
   1632#, c-format
   1633msgid "%.2ld:%.2ld:%.2ld  A:%.2f/%.2f   V:%.2f/%.2f"
   1634msgstr ""
   1635"%.2ldч.%.2ldм.%.2ldс.|ср. ск-ст изпр./пол. %.2f/%.2f|ск-ст изпр./пол. %.2f/"
   1636"%.2f"
   1637
   1638#: ../src/endpoints/pcss.cpp:222
  17651639#, c-format
  17661640msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
  17671641msgstr "%s е отворен за запис с приставката %s"
  17681642
  1769 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:267
   1643#: ../src/endpoints/pcss.cpp:223
  17701644#, c-format
  17711645msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
  17721646msgstr "%s е отворен за възпроизвеждане с приставката %s"
  17731647
  1774 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
   1648#: ../src/endpoints/pcss.cpp:241
  17751649msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
  17761650msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
  17771651
  1778 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
  1779 msgid ""
  1780 "An error occurred while trying to record from the soundcard for the audio "
   1652#: ../src/endpoints/pcss.cpp:241
   1653msgid ""
   1654"An error occured while trying to record from the soundcard for the audio "
  17811655"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
  17821656"driver supports full-duplex.\n"
  17831657"The audio transmission has been disabled."
  17841658msgstr ""
  1785 "Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на аудио. "
   1659"Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на глас. "
  17861660"Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали драйверът й поддържа "
  17871661"пълен дуплекс.\n"
  1788 "Предаването на аудио е изключено."
  1789 
  1790 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:287
   1662"Предаването на глас е изключено."
   1663
   1664#: ../src/endpoints/pcss.cpp:243
  17911665msgid "Could not open audio channel for audio reception"
  17921666msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
  17931667
  1794 #: ../src/endpoints/pcss.cpp:287
  1795 msgid ""
  1796 "An error occurred while trying to play audio to the soundcard for the audio "
   1668#: ../src/endpoints/pcss.cpp:243
   1669msgid ""
   1670"An error occured while trying to play audio to the soundcard for the audio "
  17971671"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
  17981672"supports full-duplex.\n"
   
  18001674msgstr ""
  18011675"Възникна грешка при опита за възпроизвеждане на звук към звуковата карта за "
  1802 "приемане на аудио. Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали "
   1676"приемане на глас. Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали "
  18031677"драйверът й поддържа пълен дуплекс.\n"
  1804 "Приемането на аудио е изключено."
  1805 
  1806 #: ../src/endpoints/sip.cpp:335
   1678"Приемането на глас е изключено."
   1679
   1680#: ../src/endpoints/sip.cpp:288
  18071681msgid "Bad request"
  18081682msgstr "Лоша заявка"
  18091683
  1810 #: ../src/endpoints/sip.cpp:339
   1684#: ../src/endpoints/sip.cpp:292
  18111685msgid "Payment required"
  18121686msgstr "Изисква се плащане"
  18131687
  1814 #: ../src/endpoints/sip.cpp:344
   1688#: ../src/endpoints/sip.cpp:297
  18151689msgid "Forbidden"
  18161690msgstr "Забранено е"
  18171691
  1818 #: ../src/endpoints/sip.cpp:348
   1692#: ../src/endpoints/sip.cpp:301
  18191693msgid "Timeout"
  18201694msgstr "Изтичане на времето"
  18211695
  1822 #: ../src/endpoints/sip.cpp:352
   1696#: ../src/endpoints/sip.cpp:305
  18231697msgid "Conflict"
  18241698msgstr "Има конфликт"
  18251699
  1826 #: ../src/endpoints/sip.cpp:356
   1700#: ../src/endpoints/sip.cpp:309
  18271701msgid "Temporarily unavailable"
  18281702msgstr "Временно недостъпна услуга"
  18291703
  1830 #: ../src/endpoints/sip.cpp:360
   1704#: ../src/endpoints/sip.cpp:313
  18311705msgid "Not Acceptable"
  18321706msgstr "Не може да се приеме"
  18331707
  1834 #: ../src/endpoints/sip.cpp:369
   1708#: ../src/endpoints/sip.cpp:322
  18351709#, c-format
  18361710msgid "Registration failed: %s"
  18371711msgstr "Неуспешно регистриране: %s"
  18381712
  1839 #: ../src/endpoints/sip.cpp:381
   1713#: ../src/endpoints/sip.cpp:334
  18401714#, c-format
  18411715msgid "Unregistration failed: %s"
  18421716msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията: %s"
  18431717
  1844 #: ../src/endpoints/sip.cpp:388
   1718#: ../src/endpoints/sip.cpp:341
  18451719msgid "Unregistration failed"
  18461720msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията"
  18471721
  1848 #: ../src/endpoints/sip.cpp:585
   1722#: ../src/endpoints/sip.cpp:542
  18491723msgid "Error: User not found"
  18501724msgstr "Грешка: Потребителят не е намерен"
  18511725
  1852 #: ../src/endpoints/sip.cpp:589
   1726#: ../src/endpoints/sip.cpp:546
  18531727msgid "Error: User offline"
  18541728msgstr "Грешка: Потребителят не е в мрежата"
  18551729
  1856 #: ../src/endpoints/sip.cpp:594
   1730#: ../src/endpoints/sip.cpp:551
  18571731msgid "Error: Forbidden"
  18581732msgstr "Грешка: Забранено"
  18591733
  1860 #: ../src/endpoints/sip.cpp:598
   1734#: ../src/endpoints/sip.cpp:555
  18611735msgid "Error: Timeout"
  18621736msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
  18631737
  1864 #: ../src/endpoints/sip.cpp:602 ../src/gui/chat.cpp:1036
   1738#: ../src/endpoints/sip.cpp:559 ../src/gui/chat.cpp:1031
  18651739msgid "Error: Failed to transmit message"
  18661740msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
   
  18881762msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
  18891763
  1890 #: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:541 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:542
   1764#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:541 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:546
  18911765msgid "Failed to call user"
  18921766msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
  18931767
  1894 #: ../src/gui/accounts.cpp:408
   1768#: ../src/gui/accounts.cpp:410
  18951769msgid "Edit the Account Information"
  18961770msgstr "Редактиране данните на регистрацията"
  18971771
  18981772#. Account Name
  1899 #: ../src/gui/accounts.cpp:432
   1773#: ../src/gui/accounts.cpp:434
  19001774msgid "Account Name:"
  19011775msgstr "Име на регистрацията:"
  19021776
  1903 #: ../src/gui/accounts.cpp:446
   1777#: ../src/gui/accounts.cpp:448
  19041778msgid "Protocol:"
  19051779msgstr "Протокол:"
  19061780
  1907 #: ../src/gui/accounts.cpp:470 ../src/gui/accounts.cpp:973
   1781#: ../src/gui/accounts.cpp:472 ../src/gui/accounts.cpp:993
  19081782msgid "Registrar:"
  19091783msgstr "Регистър:"
  19101784
  1911 #: ../src/gui/accounts.cpp:472 ../src/gui/accounts.cpp:982
   1785#: ../src/gui/accounts.cpp:474 ../src/gui/accounts.cpp:1002
  19121786msgid "Gatekeeper:"
  19131787msgstr "Сървър-портиер:"
  19141788
  19151789#. User
  1916 #: ../src/gui/accounts.cpp:486
   1790#: ../src/gui/accounts.cpp:488
  19171791msgid "User:"
  19181792msgstr "Потребителско име:"
  19191793
  19201794#. Password
  1921 #: ../src/gui/accounts.cpp:501
   1795#: ../src/gui/accounts.cpp:503
  19221796msgid "Password:"
  19231797msgstr "Парола:"
  19241798
  19251799#. Advanced Options
  1926 #: ../src/gui/accounts.cpp:518
   1800#: ../src/gui/accounts.cpp:520
  19271801msgid "More _Options"
  19281802msgstr "_Допълнителни настройки"
  19291803
  1930 #: ../src/gui/accounts.cpp:532
   1804#: ../src/gui/accounts.cpp:534
  19311805msgid "Authentication Login:"
  19321806msgstr "Влизане за идентификация:"
  19331807
  1934 #: ../src/gui/accounts.cpp:554 ../src/gui/accounts.cpp:983
   1808#: ../src/gui/accounts.cpp:556 ../src/gui/accounts.cpp:1003
  19351809msgid "Gatekeeper ID:"
  19361810msgstr "Идентификатор пред сървър-портиер:"
  19371811
  19381812#. Timeout
  1939 #: ../src/gui/accounts.cpp:578
   1813#: ../src/gui/accounts.cpp:580
  19401814msgid "Registration Timeout:"
  19411815msgstr "Времето за регистриране изтече:"
  19421816
  1943 #. SIP
  1944 #. H323
  1945 #: ../src/gui/accounts.cpp:684 ../src/gui/accounts.cpp:686
  1946 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2771 ../src/gui/addressbook.cpp:3250
  1947 #: ../src/gui/contacts.cpp:773
   1817#. FIXME change strings after stringfreeze to something more useful - js
   1818#: ../src/gui/accounts.cpp:630 ../src/gui/accounts.cpp:637
   1819#: ../src/gui/accounts.cpp:649 ../src/gui/addressbook.cpp:3113
   1820#: ../src/gui/addressbook.cpp:3592
  19481821msgid "Missing information"
  19491822msgstr "Липсват данни"
  19501823
  1951 #: ../src/gui/accounts.cpp:684
   1824#: ../src/gui/accounts.cpp:631 ../src/gui/accounts.cpp:638
  19521825msgid ""
  19531826"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
  19541827msgstr "Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и на потребителя."
  19551828
  1956 #: ../src/gui/accounts.cpp:686
   1829#: ../src/gui/accounts.cpp:650
  19571830msgid ""
  19581831"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
   
  19621835"регистрация."
  19631836
  1964 #: ../src/gui/accounts.cpp:716
   1837#: ../src/gui/accounts.cpp:736
  19651838#, c-format
  19661839msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
  19671840msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията %s?"
  19681841
  1969 #: ../src/gui/accounts.cpp:974
   1842#: ../src/gui/accounts.cpp:994
  19701843msgid "Realm/Domain:"
  19711844msgstr "Област/домейн:"
  19721845
  1973 #: ../src/gui/accounts.cpp:1497
   1846#: ../src/gui/accounts.cpp:1517
  19741847msgid "Account Name"
  19751848msgstr "Име на регистрацията"
  19761849
  1977 #: ../src/gui/accounts.cpp:1498
   1850#: ../src/gui/accounts.cpp:1518
  19781851msgid "Protocol"
  19791852msgstr "Протокол"
  19801853
  1981 #: ../src/gui/accounts.cpp:1507
   1854#: ../src/gui/accounts.cpp:1527
  19821855msgid "Voice Mails"
  19831856msgstr "Гласова поща"
  19841857
  1985 #: ../src/gui/accounts.cpp:1508
   1858#: ../src/gui/accounts.cpp:1528
  19861859msgid "Status"
  19871860msgstr "Състояние"
  19881861
  1989 #: ../src/gui/accounts.cpp:1519
   1862#: ../src/gui/accounts.cpp:1539
  19901863msgid "Accounts"
  19911864msgstr "Регистрации"
  19921865
  1993 #: ../src/gui/accounts.cpp:1555 ../src/gui/preferences.cpp:603
   1866#: ../src/gui/accounts.cpp:1575 ../src/gui/preferences.cpp:474
   1867#: ../src/gui/preferences.cpp:817
  19941868msgid "A"
  19951869msgstr "А"
  19961870
  1997 #: ../src/gui/accounts.cpp:1655
   1871#: ../src/gui/accounts.cpp:1675
  19981872msgid "_Default"
  19991873msgstr "_По подразбиране"
  20001874
  2001 #: ../src/gui/addressbook.cpp:766 ../src/gui/contacts.cpp:959
   1875#: ../src/gui/addressbook.cpp:819
  20021876msgid "Contact collision"
  20031877msgstr "Несъвместимост между контакти"
  20041878
  2005 #: ../src/gui/addressbook.cpp:768 ../src/gui/contacts.cpp:961
   1879#: ../src/gui/addressbook.cpp:821
  20061880#, c-format
  20071881msgid ""
   
  20191893"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
  20201894
  2021 #: ../src/gui/addressbook.cpp:768 ../src/gui/addressbook.cpp:770
  2022 #: ../src/gui/contacts.cpp:961 ../src/gui/contacts.cpp:963
  2023 #: ../src/gui/druid.cpp:1975 ../src/gui/preferences.cpp:716
   1895#: ../src/gui/addressbook.cpp:821 ../src/gui/addressbook.cpp:823
   1896#: ../src/gui/druid.cpp:1916 ../src/gui/preferences.cpp:930
  20241897msgid "None"
  20251898msgstr "Няма"
  20261899
  2027 #: ../src/gui/addressbook.cpp:770 ../src/gui/contacts.cpp:963
   1900#: ../src/gui/addressbook.cpp:823
  20281901#, c-format
  20291902msgid ""
   
  20461919
  20471920#. Translators: This is "S" as in "Status"
  2048 #: ../src/gui/addressbook.cpp:938
   1921#: ../src/gui/addressbook.cpp:991
  20491922msgid "S"
  20501923msgstr "С"
  20511924
  2052 #: ../src/gui/addressbook.cpp:949 ../src/gui/callshistory.cpp:810
   1925#: ../src/gui/addressbook.cpp:1002 ../src/gui/preferences.cpp:488
  20531926msgid "Name"
  20541927msgstr "Име"
  20551928
  2056 #: ../src/gui/addressbook.cpp:964
   1929#: ../src/gui/addressbook.cpp:1017
  20571930msgid "Comment"
  20581931msgstr "Коментар"
  20591932
  2060 #: ../src/gui/addressbook.cpp:979
   1933#: ../src/gui/addressbook.cpp:1032 ../src/gui/callshistory.cpp:755
  20611934msgid "Software"
  20621935msgstr "Софтуер"
  20631936
  2064 #: ../src/gui/addressbook.cpp:993
   1937#: ../src/gui/addressbook.cpp:1046
  20651938msgid "VoIP URL"
  20661939msgstr "Адрес за VoIP"
  20671940
  2068 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1009
   1941#: ../src/gui/addressbook.cpp:1062
  20691942msgid "E-Mail"
  20701943msgstr "Е-поща"
  20711944
  2072 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1023
   1945#: ../src/gui/addressbook.cpp:1076
  20731946msgid "Location"
  20741947msgstr "Местонахождение"
  20751948
  2076 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1037
   1949#: ../src/gui/addressbook.cpp:1090
  20771950msgid "Categories"
  20781951msgstr "Категории"
  20791952
  2080 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1050
   1953#: ../src/gui/addressbook.cpp:1103
  20811954msgid "Speed Dial"
  20821955msgstr "Бързо набиране"
  20831956
  2084 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1079
   1957#: ../src/gui/addressbook.cpp:1132
  20851958msgid "Name contains"
  20861959msgstr "Името съдържа"
  20871960
  2088 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1080
   1961#: ../src/gui/addressbook.cpp:1133
  20891962msgid "URL contains"
  20901963msgstr "Адресът съдържа"
  20911964
  2092 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1082
   1965#: ../src/gui/addressbook.cpp:1135
  20931966msgid "Belongs to category"
  20941967msgstr "Принадлежи към категория"
  20951968
  2096 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1084
   1969#: ../src/gui/addressbook.cpp:1137
  20971970msgid "Location contains"
  20981971msgstr "Адресът съдържа"
  20991972
   1973#. call a contact, usage: general
   1974#: ../src/gui/addressbook.cpp:1552 ../src/gui/addressbook.cpp:2585
   1975#: ../src/gui/callshistory.cpp:295 ../src/gui/chat.cpp:682
   1976msgid "C_all Contact"
   1977msgstr "_Набиране на контакта"
   1978
   1979#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
   1980#: ../src/gui/addressbook.cpp:1559 ../src/gui/addressbook.cpp:2595
   1981#: ../src/gui/chat.cpp:677 ../src/gui/chat.cpp:682
   1982msgid "_Copy URL to Clipboard"
   1983msgstr "_Копиране на адрес в буфера за обмен"
   1984
   1985#: ../src/gui/addressbook.cpp:1565 ../src/gui/addressbook.cpp:2600
   1986msgid "_Write e-Mail"
   1987msgstr "_Писане на е-писмо"
   1988
   1989#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
   1990#: ../src/gui/addressbook.cpp:1572 ../src/gui/addressbook.cpp:2612
   1991#: ../src/gui/callshistory.cpp:302 ../src/gui/chat.cpp:682
   1992msgid "Add Contact to _Address Book"
   1993msgstr "Добавяне на контакт към _указателя"
   1994
   1995#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
   1996#: ../src/gui/addressbook.cpp:1579 ../src/gui/addressbook.cpp:2590
   1997msgid "_Send Message"
   1998msgstr "_Изпращане на съобщение"
   1999
  21002000#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
  2101 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1496 ../src/gui/addressbook.cpp:2223
  2102 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2256 ../src/gui/contacts.cpp:1140
   2001#: ../src/gui/addressbook.cpp:1586 ../src/gui/addressbook.cpp:1723
   2002#: ../src/gui/addressbook.cpp:2571
  21032003msgid "_Properties"
  21042004msgstr "_Настройки"
  21052005
  21062006#. delete a local contact entry, usage: local contacts
  2107 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1503 ../src/gui/addressbook.cpp:2230
  2108 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2263 ../src/gui/contacts.cpp:1151
   2007#: ../src/gui/addressbook.cpp:1593 ../src/gui/addressbook.cpp:1730
   2008#: ../src/gui/addressbook.cpp:2566
  21092009msgid "_Delete"
  21102010msgstr "_Изтриване"
  21112011
  2112 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1738
   2012#. "new contact" dialog, usage: local context
   2013#: ../src/gui/addressbook.cpp:1600 ../src/gui/addressbook.cpp:2607
   2014msgid "New _Contact"
   2015msgstr "Нов _контакт"
   2016
   2017#: ../src/gui/addressbook.cpp:2027
  21132018#, c-format
  21142019msgid "Error while fetching users list from %s"
  21152020msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
  21162021
  2117 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1742
   2022#: ../src/gui/addressbook.cpp:2031
  21182023#, c-format
  21192024msgid "Found %d user in %s"
   
  21222027msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
  21232028
  2124 #: ../src/gui/addressbook.cpp:1746
   2029#: ../src/gui/addressbook.cpp:2035
  21252030#, c-format
  21262031msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
   
  21292034msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребители в %2$s"
  21302035
  2131 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2170 ../src/gui/main.cpp:763
   2036#: ../src/gui/addressbook.cpp:2522
  21322037msgid "Address Book"
  21332038msgstr "Указател"
  21342039
  2135 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2199
   2040#: ../src/gui/addressbook.cpp:2557
   2041msgid "_File"
   2042msgstr "_Файл"
   2043
   2044#: ../src/gui/addressbook.cpp:2559
   2045msgid "New _Address Book"
   2046msgstr "Нов _указател"
   2047
   2048#: ../src/gui/addressbook.cpp:2578 ../src/gui/main.cpp:975
   2049msgid "_Close"
   2050msgstr "_Затваряне"
   2051
   2052#: ../src/gui/addressbook.cpp:2583
  21362053msgid "C_ontact"
  21372054msgstr "_Контакт"
  21382055
  2139 #. call a contact, usage: general
  2140 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2201 ../src/gui/callshistory.cpp:333
  2141 #: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1085
  2142 msgid "C_all Contact"
  2143 msgstr "_Набиране на контакта"
  2144 
  2145 #. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
  2146 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2206 ../src/gui/contacts.cpp:1128
  2147 msgid "_Send Message"
  2148 msgstr "_Изпращане на съобщение"
  2149 
  2150 #. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
  2151 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2211 ../src/gui/chat.cpp:682
  2152 #: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1096
  2153 msgid "_Copy URL to Clipboard"
  2154 msgstr "_Копиране на адрес в буфера за обмен"
  2155 
  2156 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2216 ../src/gui/contacts.cpp:1106
  2157 msgid "_Write e-Mail"
  2158 msgstr "_Писане на е-писмо"
  2159 
  2160 #. "new contact" dialog, usage: local context
  2161 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2237 ../src/gui/contacts.cpp:1162
  2162 msgid "New _Contact"
  2163 msgstr "Нов _контакт"
  2164 
  2165 #. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
  2166 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2242 ../src/gui/callshistory.cpp:340
  2167 #: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1117
  2168 msgid "Add Contact to _Address Book"
  2169 msgstr "Добавяне на контакт към _указателя"
  2170 
  2171 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2249 ../src/gui/main.cpp:930
  2172 msgid "_Close"
  2173 msgstr "_Затваряне"
  2174 
  2175 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2254 ../src/gui/main.cpp:1042
  2176 #: ../src/gui/statusicon.cpp:134
  2177 msgid "Address _Book"
  2178 msgstr "_Указател"
  2179 
  2180 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2270
  2181 msgid "New _Address Book"
  2182 msgstr "Нов _указател"
  2183 
  2184 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2343
   2056#: ../src/gui/addressbook.cpp:2685
  21852057msgid "Remote Contacts"
  21862058msgstr "Отдалечени контакти"
  21872059
  2188 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2351
   2060#: ../src/gui/addressbook.cpp:2693
  21892061msgid "Local Contacts"
  21902062msgstr "Локални контакти"
  21912063
  2192 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2474 ../src/gui/contacts.cpp:505
   2064#: ../src/gui/addressbook.cpp:2816
  21932065msgid "Edit the Contact Information"
  21942066msgstr "Редактиране данните на контакта"
  21952067
  2196 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2495 ../src/gui/addressbook.cpp:2965
  2197 #: ../src/gui/contacts.cpp:524
   2068#: ../src/gui/addressbook.cpp:2837 ../src/gui/addressbook.cpp:3307
  21982069msgid "Name:"
  21992070msgstr "Име:"
  22002071
  2201 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2515 ../src/gui/contacts.cpp:544
   2072#: ../src/gui/addressbook.cpp:2857
  22022073msgid "VoIP URL:"
  22032074msgstr "Адрес за VoIP:"
  22042075
  2205 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2537 ../src/gui/contacts.cpp:609
   2076#: ../src/gui/addressbook.cpp:2879
  22062077msgid "Email:"
  22072078msgstr "Е-поща:"
  22082079
  2209 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2558 ../src/gui/contacts.cpp:629
   2080#: ../src/gui/addressbook.cpp:2900
  22102081msgid "Speed Dial:"
  22112082msgstr "Бързо набиране:"
  22122083
  2213 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2580
   2084#: ../src/gui/addressbook.cpp:2922
  22142085msgid "Categories:"
  22152086msgstr "Категории:"
  22162087
  2217 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2605 ../src/gui/contacts.cpp:654
   2088#: ../src/gui/addressbook.cpp:2947
  22182089msgid "Local Addressbook:"
  22192090msgstr "Локален указател:"
  22202091
  2221 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2771
   2092#: ../src/gui/addressbook.cpp:3113
  22222093msgid ""
  22232094"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
  22242095msgstr "Задайте поне име и адрес за контакта."
  22252096
  2226 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2818 ../src/gui/contacts.cpp:833
   2097#: ../src/gui/addressbook.cpp:3160
  22272098#, c-format
  22282099msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
  22292100msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
  22302101
  2231 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2944
   2102#: ../src/gui/addressbook.cpp:3286
  22322103msgid "Edit an address book"
  22332104msgstr "Редактиране на указател"
  22342105
  2235 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2945
   2106#: ../src/gui/addressbook.cpp:3287
  22362107msgid "Add an address book"
  22372108msgstr "Добавяне на указател"
  22382109
  2239 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2990
   2110#: ../src/gui/addressbook.cpp:3332
  22402111msgid "Type:"
  22412112msgstr "Вид:"
  22422113
  2243 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2996
   2114#: ../src/gui/addressbook.cpp:3338
  22442115msgid "Local"
  22452116msgstr "Локален"
  22462117
  2247 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2997
   2118#: ../src/gui/addressbook.cpp:3339
  22482119msgid "Remote LDAP"
  22492120msgstr "Отдалечен по LDAP"
  22502121
  2251 #: ../src/gui/addressbook.cpp:2998
   2122#: ../src/gui/addressbook.cpp:3340
  22522123msgid "Remote ILS"
  22532124msgstr "Отдалечен по ILS"
  22542125
  2255 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3029
   2126#: ../src/gui/addressbook.cpp:3371
  22562127msgid "Hostname:"
  22572128msgstr "Хост:"
  22582129
  2259 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3052
   2130#: ../src/gui/addressbook.cpp:3394
  22602131msgid "Port:"
  22612132msgstr "Порт:"
  22622133
  2263 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3077
   2134#: ../src/gui/addressbook.cpp:3419
  22642135msgid "Base DN:"
  22652136msgstr "Базов DN:"
  22662137
  2267 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3100
   2138#: ../src/gui/addressbook.cpp:3442
  22682139msgid "Search Scope:"
  22692140msgstr "Обхват на търсене:"
  22702141
  2271 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3106
   2142#: ../src/gui/addressbook.cpp:3448
  22722143msgid "Subtree"
  22732144msgstr "Поддърво"
  22742145
  2275 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3107
   2146#: ../src/gui/addressbook.cpp:3449
  22762147msgid "One Level"
  22772148msgstr "Едно ниво"
  22782149
  2279 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3137
   2150#: ../src/gui/addressbook.cpp:3479
  22802151msgid "Search Attribute:"
  22812152msgstr "Атрибут за търсене:"
  22822153
  2283 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3250
   2154#: ../src/gui/addressbook.cpp:3592
  22842155msgid "Please make sure you fill in all required fields."
  22852156msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
  22862157
  2287 #: ../src/gui/addressbook.cpp:3296
   2158#: ../src/gui/addressbook.cpp:3638
  22882159#, c-format
  22892160msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
   
  22932164#: ../src/gui/callbacks.cpp:124
  22942165msgid "Disconnecting..."
  2295 msgstr "Прекъсване..."
  2296 
  2297 #: ../src/gui/callbacks.cpp:143
   2166msgstr "Прекратяване на връзката…"
   2167
   2168#: ../src/gui/callbacks.cpp:139
  22982169msgid "Contributors:"
  22992170msgstr "Допринесли:"
  23002171
  2301 #: ../src/gui/callbacks.cpp:150
   2172#: ../src/gui/callbacks.cpp:146
  23022173msgid "Artwork:"
  23032174msgstr "Дизайн:"
  23042175
  2305 #: ../src/gui/callbacks.cpp:157
   2176#: ../src/gui/callbacks.cpp:152
  23062177msgid "See AUTHORS file for full credits"
  23072178msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
  23082179
   2180#: ../src/gui/callbacks.cpp:168
   2181msgid ""
   2182"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   2183"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
   2184"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
   2185"any later version. "
   2186msgstr ""
   2187"Тази програма е свободен софтуер; можете да я разпространявате и/или "
   2188"променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е "
   2189"публикуван от Фондацията за свободен софтуер; версия 2 на лиценза или (по "
   2190"ваше решение) по-късна версия."
   2191
   2192#: ../src/gui/callbacks.cpp:172
   2193msgid ""
   2194"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   2195"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
   2196"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
   2197"more details. You should have received a copy of the GNU General Public "
   2198"License along with this program; if not, write to the Free Software "
   2199"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   2200msgstr ""
   2201"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
   2202"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
   2203"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU. "
   2204"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
   2205"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
   2206"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
   2207
   2208#: ../src/gui/callbacks.cpp:179
   2209msgid ""
   2210"Ekiga is licensed under the GPL license and as a special exception, you have "
   2211"permission to link or otherwise combine this program with the programs OPAL, "
   2212"OpenH323 and PWLIB, and distribute the combination, without applying the "
   2213"requirements of the GNU GPL to the OPAL, OpenH323 and PWLIB programs, as "
   2214"long as you do follow the requirements of the GNU GPL for all the rest of "
   2215"the software thus combined."
   2216msgstr ""
   2217"Ekiga е лицензирана под лиценза GPL и като специално изключение, имате "
   2218"разрешение да свързвате или комбинирате тази програма с програмите OPAL, "
   2219"OpenH323 и PWLIB, като разпространявате комбинацията без да прилагате "
   2220"условията на GNU GPL към програмите OPAL, OpenH323 и PWLIB - стига да "
   2221"следвате изискванията на GNU GPL за останалата част от така комбинирания "
   2222"софтуер."
   2223
  23092224#. Translators: Please write translator credits here, and
  2310 #. * seperate names with \n
  2311 #: ../src/gui/callbacks.cpp:174
   2225#. * separate names with \n
   2226#: ../src/gui/callbacks.cpp:191
  23122227msgid "translator-credits"
  23132228msgstr ""
   
  23212236"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  23222237
  2323 #. Translators: Please test to see if your translation
  2324 #. * looks OK and fits within the box
  2325 #: ../src/gui/callbacks.cpp:185
   2238#: ../src/gui/callbacks.cpp:196
  23262239msgid ""
  23272240"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
   
  23342247"поддържащи SIP или H.323."
  23352248
  2336 #: ../src/gui/callshistory.cpp:793
  2337 msgid "Type"
  2338 msgstr "Вид"
  2339 
  2340 #: ../src/gui/callshistory.cpp:802
   2249#: ../src/gui/callshistory.cpp:664
   2250msgid "Received Calls"
   2251msgstr "Получени обаждания"
   2252
   2253#: ../src/gui/callshistory.cpp:664
   2254msgid "Placed Calls"
   2255msgstr "Направени обаждания"
   2256
   2257#: ../src/gui/callshistory.cpp:664
   2258msgid "Missed Calls"
   2259msgstr "Пропуснати обаждания"
   2260
   2261#: ../src/gui/callshistory.cpp:676 ../src/gui/statusicon.cpp:144
   2262msgid "Calls History"
   2263msgstr "История на обажданията"
   2264
   2265#: ../src/gui/callshistory.cpp:719
  23412266msgid "Date"
  23422267msgstr "Дата"
  23432268
  2344 #: ../src/gui/callshistory.cpp:819
  2345 msgid "Duration"
  2346 msgstr "Продължителност"
  2347 
  2348 #: ../src/gui/chat.cpp:628
   2269#: ../src/gui/callshistory.cpp:727
   2270msgid "Remote User"
   2271msgstr "Отдалечен потребител"
   2272
   2273#: ../src/gui/callshistory.cpp:736
   2274msgid "Call Duration"
   2275msgstr "Продължителност на обаждането"
   2276
   2277#: ../src/gui/callshistory.cpp:746
   2278msgid "Call End Reason"
   2279msgstr "Причина за края на обаждането"
   2280
   2281#: ../src/gui/chat.cpp:625
  23492282msgid "Hang _up"
  2350 msgstr "_Затваряне"
  2351 
  2352 #: ../src/gui/chat.cpp:629 ../src/gui/statusicon.cpp:98
   2283msgstr "_Прекъсване"
   2284
   2285#: ../src/gui/chat.cpp:626 ../src/gui/statusicon.cpp:100
  23532286msgid "_Call"
  23542287msgstr "_Набиране"
  23552288
  2356 #: ../src/gui/chat.cpp:631
   2289#: ../src/gui/chat.cpp:627
  23572290msgid "Call this user"
  23582291msgstr "Обаждане на този потребител"
  23592292
  2360 #: ../src/gui/chat.cpp:639
   2293#: ../src/gui/chat.cpp:635
  23612294msgid "_Send"
  23622295msgstr "_Изпращане"
  23632296
  2364 #: ../src/gui/chat.cpp:644
   2297#: ../src/gui/chat.cpp:640
  23652298msgid "Send message"
  23662299msgstr "Изпращане на съобщение"
  23672300
  2368 #: ../src/gui/chat.cpp:682
   2301#: ../src/gui/chat.cpp:677
  23692302msgid "_Open URL"
  23702303msgstr "Отваряне на _адрес"
  23712304
  2372 #: ../src/gui/chat.cpp:710
   2305#: ../src/gui/chat.cpp:705
  23732306msgid "_Copy Equation"
  23742307msgstr "_Копиране на уравнение"
  23752308
  2376 #: ../src/gui/chat.cpp:1327
   2309#: ../src/gui/chat.cpp:1325
  23772310msgid "Chat Window"
  23782311msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
  23792312
  2380 #: ../src/gui/chat.cpp:1452
   2313#: ../src/gui/chat.cpp:1450
  23812314msgid "You"
  23822315msgstr "Вие"
  23832316
  23842317#. Translators: "He says", "You say"
  2385 #: ../src/gui/chat.cpp:1454
   2318#: ../src/gui/chat.cpp:1452
  23862319msgid "says:"
  23872320msgstr "каза"
  23882321
  2389 #: ../src/gui/chat.cpp:1454
   2322#: ../src/gui/chat.cpp:1452
  23902323msgid "say:"
  23912324msgstr "казахте"
  23922325
  2393 #: ../src/gui/chat.cpp:1526
   2326#: ../src/gui/chat.cpp:1524
  23942327msgid "New Remote User"
  23952328msgstr "Нов отдалечен потребител"
  23962329
  2397 #: ../src/gui/config.cpp:217
   2330#: ../src/gui/config.cpp:236
  23982331msgid "Changing this setting will only affect new calls"
  23992332msgstr "Промяната в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
  24002333
  2401 #: ../src/gui/config.cpp:218
   2334#: ../src/gui/config.cpp:237
  24022335msgid ""
  24032336"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
   
  24072340"настройки ще се използват от следващото обаждане."
  24082341
  2409 #: ../src/gui/config.cpp:289
   2342#: ../src/gui/config.cpp:331
  24102343msgid "H.245 Tunneling disabled"
  24112344msgstr "Тунелирането по H.245 е изключено"
  24122345
  2413 #: ../src/gui/config.cpp:290
   2346#: ../src/gui/config.cpp:332
  24142347msgid "H.245 Tunneling enabled"
  24152348msgstr "Тунелирането по H.245 е включено"
  24162349
  2417 #: ../src/gui/config.cpp:322
   2350#: ../src/gui/config.cpp:364
  24182351msgid "Early H.245 disabled"
  24192352msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е изключено"
  24202353
  2421 #: ../src/gui/config.cpp:323
   2354#: ../src/gui/config.cpp:365
  24222355msgid "Early H.245 enabled"
  24232356msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е включено"
  24242357
  2425 #: ../src/gui/config.cpp:356
   2358#: ../src/gui/config.cpp:398
  24262359msgid "Fast Start disabled"
  24272360msgstr "Бързото набиране е изключено"
  24282361
  2429 #: ../src/gui/config.cpp:357
   2362#: ../src/gui/config.cpp:399
  24302363msgid "Fast Start enabled"
  24312364msgstr "Бързото набиране е включено"
  24322365
  2433 #: ../src/gui/config.cpp:464
   2366#: ../src/gui/config.cpp:506
  24342367msgid "Enabled silence detection"
  24352368msgstr "Откриването на тишина е включено"
  24362369
  2437 #: ../src/gui/config.cpp:470
   2370#: ../src/gui/config.cpp:512
  24382371msgid "Disabled silence detection"
  24392372msgstr "Откриването на тишина е изключено"
  24402373
  2441 #: ../src/gui/config.cpp:529
   2374#: ../src/gui/config.cpp:571
  24422375msgid "Enabled echo cancelation"
  24432376msgstr "Премахването на ехото е включено"
  24442377
  2445 #: ../src/gui/config.cpp:535
   2378#: ../src/gui/config.cpp:577
  24462379msgid "Disabled echo cancelation"
  24472380msgstr "Премахването на ехото е изключено"
  24482381
  2449 #: ../src/gui/contacts.cpp:506
  2450 msgid "New contact"
  2451 msgstr "Нов контакт"
  2452 
  2453 #. The Categories
  2454 #: ../src/gui/contacts.cpp:564
  2455 msgid "Edit Groups"
  2456 msgstr "Редактиране на групите"
  2457 
  2458 #: ../src/gui/contacts.cpp:569
  2459 msgid "Add to roster"
  2460 msgstr "Добавяне към списъка"
  2461 
  2462 #. More Settings
  2463 #: ../src/gui/contacts.cpp:595
  2464 msgid "More _Settings"
  2465 msgstr "_Още настройки"
  2466 
  2467 #: ../src/gui/contacts.cpp:774
  2468 msgid ""
  2469 "Please make sure to provide at least a full name and an URL for the contact."
  2470 msgstr "Задайте поне пълно име и адрес за контакта."
  2471 
  2472 #: ../src/gui/druid.cpp:620
   2382#: ../src/gui/druid.cpp:610
  24732383msgid ""
  24742384"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
   
  24842394"меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“."
  24852395
  2486 #: ../src/gui/druid.cpp:632
   2396#: ../src/gui/druid.cpp:622
  24872397#, c-format
  24882398msgid "Configuration Assistant - page 1/%d"
  24892399msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
  24902400
  2491 #: ../src/gui/druid.cpp:674
   2401#: ../src/gui/druid.cpp:664
  24922402#, c-format
  24932403msgid "Personal Information - page %d/%d"
   
  24952405
  24962406#. The user fields
  2497 #: ../src/gui/druid.cpp:687
   2407#: ../src/gui/druid.cpp:677
  24982408msgid "Please enter your first name and your surname:"
  24992409msgstr "Въведете името и фамилията си:"
  25002410
  2501 #: ../src/gui/druid.cpp:696
   2411#: ../src/gui/druid.cpp:686
  25022412msgid ""
  25032413"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
   
  25072417"програми за VoIP и видео конференция."
  25082418
  2509 #: ../src/gui/druid.cpp:742
   2419#: ../src/gui/druid.cpp:732
  25102420#, c-format
  25112421msgid "ekiga.net Account - page %d/%d"
  25122422msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
  25132423
  2514 #: ../src/gui/druid.cpp:753
   2424#: ../src/gui/druid.cpp:743
  25152425msgid "Please enter your username:"
  2516 msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
  2517 
  2518 #: ../src/gui/druid.cpp:761
   2426msgstr "Въведете вашето потребителско име:"
   2427
   2428#: ../src/gui/druid.cpp:751
  25192429msgid "Please enter your password:"
  2520 msgstr "Въведете Вашата парола:"
  2521 
  2522 #: ../src/gui/druid.cpp:772
   2430msgstr "Въведете вашата парола:"
   2431
   2432#: ../src/gui/druid.cpp:762
  25232433msgid ""
  25242434"The username and password are used to login to your existing account at the "
   
  25302440"would prefer to specify the login details later."
  25312441msgstr ""
  2532 "Потребителското Ви име и паролата Ви се използват, за да се регистрирате към "
   2442"Потребителското ви име и паролата ви се използват, за да се регистрирате към "
  25332443"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
  25342444"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
  2535 "Ви се обаждат.\n"
   2445"ви се обаждат.\n"
  25362446"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
  25372447"искате по-късно да попълните детайлите."
  25382448
  2539 #: ../src/gui/druid.cpp:782
   2449#: ../src/gui/druid.cpp:772
  25402450msgid "Get an ekiga.net SIP account"
  25412451msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
  25422452
  2543 #: ../src/gui/druid.cpp:792
   2453#: ../src/gui/druid.cpp:782
  25442454msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
  25452455msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
  25462456
  2547 #: ../src/gui/druid.cpp:848
   2457#: ../src/gui/druid.cpp:835
  25482458#, c-format
  25492459msgid "Connection Type - page %d/%d"
   
  25512461
  25522462#. The connection type
  2553 #: ../src/gui/druid.cpp:860
   2463#: ../src/gui/druid.cpp:847
  25542464msgid "Please choose your connection type:"
  2555 msgstr "Изберете вида на Вашата връзка:"
  2556 
  2557 #: ../src/gui/druid.cpp:875
   2465msgstr "Изберете вида на вашата връзка:"
   2466
   2467#: ../src/gui/druid.cpp:855
  25582468msgid ""
  25592469"The connection type will permit determining the best quality settings that "
   
  25652475"прозореца за настройки."
  25662476
  2567 #: ../src/gui/druid.cpp:913
   2477#: ../src/gui/druid.cpp:893
  25682478#, c-format
  25692479msgid "NAT Type - page %d/%d"
  25702480msgstr "Вид на NAT - страница %d от %d"
  25712481
  2572 #: ../src/gui/druid.cpp:923
   2482#: ../src/gui/druid.cpp:903
  25732483msgid "Click here to detect your NAT Type:"
  25742484msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
  25752485
  2576 #: ../src/gui/druid.cpp:927
   2486#: ../src/gui/druid.cpp:907
  25772487msgid "Detect NAT Type"
  25782488msgstr "Откриване вида на NAT"
  25792489
  2580 #: ../src/gui/druid.cpp:931
   2490#: ../src/gui/druid.cpp:911
  25812491msgid ""
  25822492"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
   
  25842494msgstr ""
  25852495"Откриването на вида на NAT ще помогне да се позволят обаждания чрез Ekiga "
  2586 "през маршрутизатора Ви за NAT."
  2587 
  2588 #: ../src/gui/druid.cpp:976
   2496"през маршрутизатора ви за NAT."
   2497
   2498#: ../src/gui/druid.cpp:956
  25892499#, c-format
  25902500msgid "Audio Manager - page %d/%d"
   
  25922502
  25932503#. The Audio devices
  2594 #: ../src/gui/druid.cpp:988
   2504#: ../src/gui/druid.cpp:968
  25952505msgid "Please choose your audio manager:"
  25962506msgstr "Изберете аудио мениджър:"
  25972507
  2598 #: ../src/gui/druid.cpp:997
   2508#: ../src/gui/druid.cpp:977
  25992509msgid ""
  26002510"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
  26012511"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
  26022512msgstr ""
  2603 "Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите аудио устройства. "
   2513"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
  26042514"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
  26052515
  2606 #: ../src/gui/druid.cpp:999
   2516#: ../src/gui/druid.cpp:979
  26072517msgid ""
  26082518"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
   
  26122522"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
  26132523
  2614 #: ../src/gui/druid.cpp:1039
   2524#: ../src/gui/druid.cpp:1019
  26152525#, c-format
  26162526msgid "Audio Devices - page %d/%d"
   
  26182528
  26192529#. The Audio devices
  2620 #: ../src/gui/druid.cpp:1051
   2530#: ../src/gui/druid.cpp:1031
  26212531msgid "Please choose the audio output device:"
  26222532msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
  26232533
  2624 #: ../src/gui/druid.cpp:1059
   2534#: ../src/gui/druid.cpp:1039
  26252535msgid ""
  26262536"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
   
  26302540"ще се използва за възпроизвеждане на звук."
  26312541
  2632 #: ../src/gui/druid.cpp:1069
   2542#: ../src/gui/druid.cpp:1049
  26332543msgid "Please choose the audio input device:"
  26342544msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
  26352545
  2636 #: ../src/gui/druid.cpp:1077
   2546#: ../src/gui/druid.cpp:1057
  26372547msgid ""
  26382548"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
   
  26402550msgstr ""
  26412551"Това е входното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и ще "
  2642 "се използва за записване на гласа Ви."
  2643 
  2644 #: ../src/gui/druid.cpp:1090 ../src/gui/druid.cpp:1224
   2552"се използва за записване на гласа ви."
   2553
   2554#: ../src/gui/druid.cpp:1070 ../src/gui/druid.cpp:1204
  26452555msgid "Test Settings"
  26462556msgstr "Изпробване на настройките"
  26472557
  2648 #: ../src/gui/druid.cpp:1134
   2558#: ../src/gui/druid.cpp:1114
  26492559#, c-format
  26502560msgid "Video Manager - page %d/%d"
   
  26522562
  26532563#. The Audio devices
  2654 #: ../src/gui/druid.cpp:1146
   2564#: ../src/gui/druid.cpp:1126
  26552565msgid "Please choose your video manager:"
  26562566msgstr "Изберете видео мениджър:"
  26572567
  2658 #: ../src/gui/druid.cpp:1154
   2568#: ../src/gui/druid.cpp:1134
  26592569msgid ""
  26602570"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
  26612571"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
  26622572msgstr ""
  2663 "Видео мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите видео устройства. "
   2573"Видео мениджърът е приставката, която ще управлява вашите видео устройства. "
  26642574"Ако имате уеб камера, вероятно най-добрият избор е Video4Linux."
  26652575
  2666 #: ../src/gui/druid.cpp:1192
   2576#: ../src/gui/druid.cpp:1172
  26672577#, c-format
  26682578msgid "Video Devices - page %d/%d"
   
  26702580
  26712581#. The Video devices
  2672 #: ../src/gui/druid.cpp:1204
   2582#: ../src/gui/druid.cpp:1184
  26732583msgid "Please choose the video input device:"
  26742584msgstr "Изберете входното видео устройство:"
  26752585
  2676 #: ../src/gui/druid.cpp:1212
   2586#: ../src/gui/druid.cpp:1192
  26772587msgid ""
  26782588"The video input device is the device managed by the video manager that will "
   
  26822592"се използва за заснемане на образа."
  26832593
  2684 #: ../src/gui/druid.cpp:1260
   2594#: ../src/gui/druid.cpp:1240
  26852595#, c-format
  26862596msgid "Configuration complete - page %d/%d"
  26872597msgstr "Настройването на Ekiga приключи - страница %d от %d"
  26882598
  2689 #: ../src/gui/druid.cpp:1690
   2599#: ../src/gui/druid.cpp:1634
  26902600msgid "56k Modem"
  26912601msgstr "56k модем"
  26922602
  2693 #: ../src/gui/druid.cpp:1697
   2603#: ../src/gui/druid.cpp:1635
  26942604msgid "ISDN"
  26952605msgstr "ISDN"
  26962606
  2697 #: ../src/gui/druid.cpp:1704
   2607#: ../src/gui/druid.cpp:1636
  26982608msgid "xDSL/Cable"
  26992609msgstr "xDSL/кабел"
  27002610
  2701 #: ../src/gui/druid.cpp:1711
   2611#: ../src/gui/druid.cpp:1637
  27022612msgid "T1/LAN"
  27032613msgstr "T1/LAN"
  27042614
  2705 #: ../src/gui/druid.cpp:1718
   2615#: ../src/gui/druid.cpp:1638
  27062616msgid "Keep current settings"
  27072617msgstr "Запазване на текущите настройки"
  27082618
  2709 #: ../src/gui/druid.cpp:1975
   2619#: ../src/gui/druid.cpp:1916
  27102620#, c-format
  27112621msgid ""
   
  27412651"Адрес за SIP: %s\n"
  27422652
  2743 #: ../src/gui/druid.cpp:2030
   2653#: ../src/gui/druid.cpp:1971
  27442654msgid "First Time Configuration Assistant"
  27452655msgstr "Помощник за първоначално настройване"
  27462656
  2747 #: ../src/gui/history.cpp:128 ../src/gui/main.cpp:1056
   2657#: ../src/gui/history.cpp:128
  27482658msgid "General History"
  27492659msgstr "Обща история"
  27502660
  2751 #: ../src/gui/main.cpp:693
   2661#: ../src/gui/main.cpp:667
  27522662msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
  27532663msgstr ""
  27542664"Вляво въведете адрес и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
  27552665
  2756 #: ../src/gui/main.cpp:740
  2757 msgid "New Contact"
  2758 msgstr "Нов контакт"
  2759 
  2760 #: ../src/gui/main.cpp:779
   2666#: ../src/gui/main.cpp:711
  27612667msgid "Open text chat"
  27622668msgstr "Отваряне на прозорец за текстови съобщения"
  27632669
  2764 #: ../src/gui/main.cpp:856 ../src/gui/main.cpp:983
   2670#: ../src/gui/main.cpp:735
   2671msgid "Change the view mode"
   2672msgstr "Промяна на изгледа"
   2673
   2674#: ../src/gui/main.cpp:754
   2675msgid "Open address book"
   2676msgstr "Отваряне на указателя"
   2677
   2678#: ../src/gui/main.cpp:775
   2679msgid "Display images from your camera device"
   2680msgstr "Показване на изображения от камерата ви"
   2681
   2682#: ../src/gui/main.cpp:798
   2683msgid ""
   2684"Audio transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
   2685"the audio transmission."
   2686msgstr ""
   2687"Състояние на предаването на аудио. По време на обаждане натиснете тук, за да "
   2688"спрете или продължите предаването на звук."
   2689
   2690#: ../src/gui/main.cpp:821
   2691msgid ""
   2692"Video transmission status. During a call, click here to suspend or resume "
   2693"the video transmission."
   2694msgstr ""
   2695"Състояние на предаването на видео. По време на обаждане натиснете тук, за да "
   2696"спрете или да продължите предаването на видео."
   2697
   2698#: ../src/gui/main.cpp:901
  27652699msgid "C_all"
  27662700msgstr "_Набиране"
  27672701
  2768 #: ../src/gui/main.cpp:858
   2702#: ../src/gui/main.cpp:903
  27692703msgid "Ca_ll"
  27702704msgstr "_Набиране"
  27712705
  2772 #: ../src/gui/main.cpp:858 ../src/gui/statusicon.cpp:98
   2706#: ../src/gui/main.cpp:903 ../src/gui/statusicon.cpp:100
  27732707msgid "Place a new call"
  27742708msgstr "Ново набиране"
  27752709
  2776 #: ../src/gui/main.cpp:861 ../src/gui/statusicon.cpp:101
   2710#: ../src/gui/main.cpp:906 ../src/gui/statusicon.cpp:103
  27772711msgid "_Hang up"
  27782712msgstr "_Прекъсване"
  27792713
  2780 #: ../src/gui/main.cpp:862 ../src/gui/statusicon.cpp:102
   2714#: ../src/gui/main.cpp:907 ../src/gui/statusicon.cpp:104
  27812715msgid "Terminate the current call"
  27822716msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
  27832717
  2784 #: ../src/gui/main.cpp:868 ../src/gui/statusicon.cpp:108
   2718#: ../src/gui/main.cpp:913 ../src/gui/statusicon.cpp:110
  27852719msgid "_Available"
  2786 msgstr "вободен"
  2787 
  2788 #: ../src/gui/main.cpp:869 ../src/gui/statusicon.cpp:109
   2720msgstr "С_вободен"
   2721
   2722#: ../src/gui/main.cpp:914 ../src/gui/statusicon.cpp:111
  27892723msgid "Display a popup to accept the call"
  27902724msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на обаждането"
  27912725
  2792 #: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:114
   2726#: ../src/gui/main.cpp:919 ../src/gui/statusicon.cpp:116
  27932727msgid "Aut_o Answer"
  27942728msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
  27952729
  2796 #: ../src/gui/main.cpp:875 ../src/gui/statusicon.cpp:115
   2730#: ../src/gui/main.cpp:920 ../src/gui/statusicon.cpp:117
  27972731msgid "Auto answer calls"
  27982732msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
  27992733
  2800 #: ../src/gui/main.cpp:880 ../src/gui/statusicon.cpp:120
   2734#: ../src/gui/main.cpp:925 ../src/gui/statusicon.cpp:122
  28012735msgid "_Do Not Disturb"
  2802 msgstr "_Не ме безпокойте"
  2803 
  2804 #: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:121
   2736msgstr "Не ме _безпокойте"
   2737
   2738#: ../src/gui/main.cpp:926 ../src/gui/statusicon.cpp:123
  28052739msgid "Reject calls"
  28062740msgstr "Отказване на обаждания"
  28072741
  2808 #: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:126
   2742#: ../src/gui/main.cpp:931 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  28092743msgid "_Forward"
  2810 msgstr "_Прехвърляне"
  2811 
  2812 #: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:126
   2744msgstr "Пр_ехвърляне"
   2745
   2746#: ../src/gui/main.cpp:931 ../src/gui/statusicon.cpp:128
  28132747msgid "Forward calls"
  28142748msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  28152749
  2816 #: ../src/gui/main.cpp:894
  2817 msgid "Speed dials"
  2818 msgstr "Бързо набиране"
  2819 
  2820 #: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/main.cpp:3335
   2750#: ../src/gui/main.cpp:939
   2751msgid "Speed d_ials"
   2752msgstr "Б_ързи набирания"
   2753
   2754#: ../src/gui/main.cpp:943 ../src/gui/main.cpp:3148
  28212755msgid "_Hold Call"
  2822 msgstr "адържане на обаждането"
  2823 
  2824 #: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/main.cpp:1847
   2756msgstr "З_адържане на обаждането"
   2757
   2758#: ../src/gui/main.cpp:943
  28252759msgid "Hold the current call"
  28262760msgstr "Задържане на текущото обаждане"
  28272761
  2828 #: ../src/gui/main.cpp:902
   2762#: ../src/gui/main.cpp:947
  28292763msgid "_Transfer Call"
  2830 msgstr "_Прехвърляне на обаждане"
  2831 
  2832 #: ../src/gui/main.cpp:903
   2764msgstr "Пре_хвърляне на обаждане"
   2765
   2766#: ../src/gui/main.cpp:948
  28332767msgid "Transfer the current call"
  28342768msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
  28352769
  2836 #: ../src/gui/main.cpp:910 ../src/gui/main.cpp:3374
   2770#: ../src/gui/main.cpp:955 ../src/gui/main.cpp:3182
  28372771msgid "Suspend _Audio"
  2838 msgstr "Спиране на _звука"
  2839 
  2840 #: ../src/gui/main.cpp:911
   2772msgstr "Сп_иране на звука"
   2773
   2774#: ../src/gui/main.cpp:956
  28412775msgid "Suspend or resume the audio transmission"
  28422776msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
  28432777
  2844 #: ../src/gui/main.cpp:915 ../src/gui/main.cpp:3376
   2778#: ../src/gui/main.cpp:960 ../src/gui/main.cpp:3184
  28452779msgid "Suspend _Video"
  28462780msgstr "Спиране на _видеото"
  28472781
  2848 #: ../src/gui/main.cpp:916
   2782#: ../src/gui/main.cpp:961
  28492783msgid "Suspend or resume the video transmission"
  28502784msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
  28512785
  2852 #: ../src/gui/main.cpp:923
   2786#: ../src/gui/main.cpp:968
  28532787msgid "_Save Current Picture"
  2854 msgstr "_Записване на текущата картинка"
  2855 
  2856 #: ../src/gui/main.cpp:924
   2788msgstr "Записване на те_кущата картинка"
   2789
   2790#: ../src/gui/main.cpp:969
  28572791msgid "Save a snapshot of the current video"
  28582792msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
  28592793
  2860 #: ../src/gui/main.cpp:930
   2794#: ../src/gui/main.cpp:975
  28612795msgid "Close the Ekiga window"
  28622796msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
  28632797
  2864 #: ../src/gui/main.cpp:937 ../src/gui/statusicon.cpp:175
   2798#: ../src/gui/main.cpp:982 ../src/gui/statusicon.cpp:185
  28652799msgid "_Quit"
  28662800msgstr "_Спиране на програмата"
  28672801
  2868 #: ../src/gui/main.cpp:937 ../src/gui/statusicon.cpp:176
   2802#: ../src/gui/main.cpp:982 ../src/gui/statusicon.cpp:186
  28692803msgid "Quit Ekiga"
  28702804msgstr "Спиране на програмата"
  28712805
  2872 #: ../src/gui/main.cpp:941
   2806#: ../src/gui/main.cpp:986
  28732807msgid "_Edit"
  28742808msgstr "_Редактиране"
  28752809
  2876 #: ../src/gui/main.cpp:943
  2877 msgid "Configuration Druid"
  2878 msgstr "Помощник за настройките"
  2879 
  2880 #: ../src/gui/main.cpp:944
   2810#: ../src/gui/main.cpp:988
   2811msgid "_Configuration Druid"
   2812msgstr "_Помощник за настройките"
   2813
   2814#: ../src/gui/main.cpp:989
  28812815msgid "Run the configuration druid"
  28822816msgstr "Пускане на помощника за настройките"
  28832817
  2884 #: ../src/gui/main.cpp:951
   2818#: ../src/gui/main.cpp:996
  28852819msgid "_Accounts"
  28862820msgstr "_Регистрации"
  28872821
  2888 #: ../src/gui/main.cpp:952
   2822#: ../src/gui/main.cpp:997
  28892823msgid "Edit your accounts"
  28902824msgstr "Редактиране на регистрации"
  28912825
  2892 #: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:142
   2826#: ../src/gui/main.cpp:1002 ../src/gui/statusicon.cpp:152
  28932827msgid "_Preferences"
  28942828msgstr "_Настройки"
  28952829
  2896 #: ../src/gui/main.cpp:958 ../src/gui/statusicon.cpp:143
   2830#: ../src/gui/main.cpp:1003 ../src/gui/statusicon.cpp:153
  28972831msgid "Change your preferences"
  28982832msgstr "Промяна на настройките"
  28992833
  2900 #: ../src/gui/main.cpp:963
   2834#: ../src/gui/main.cpp:1008
  29012835msgid "_View"
  29022836msgstr "_Изглед"
  29032837
  2904 #: ../src/gui/main.cpp:965
  2905 msgid "Panel"
  2906 msgstr "Панел"
  2907 
  2908 #: ../src/gui/main.cpp:967
  2909 msgid "Con_tacts"
  2910 msgstr "_Контакти"
  2911 
  2912 #: ../src/gui/main.cpp:967
  2913 msgid "View the contacts list"
  2914 msgstr "Преглед на списъка с контакти"
  2915 
  2916 #: ../src/gui/main.cpp:972
   2838#: ../src/gui/main.cpp:1010
   2839msgid "View _Mode"
   2840msgstr "Режим на _изгледа"
   2841
   2842#: ../src/gui/main.cpp:1012
   2843msgid "Softp_hone"
   2844msgstr "_Софтфон"
   2845
   2846#: ../src/gui/main.cpp:1013
   2847msgid "Show the softphone view"
   2848msgstr "Показване на изгледа на софтуерен телефон"
   2849
   2850#: ../src/gui/main.cpp:1018
   2851msgid "_Videophone"
   2852msgstr "_Видеофон"
   2853
   2854#: ../src/gui/main.cpp:1019
   2855msgid "Show the videophone view"
   2856msgstr "Показване на изгледа на видеофон"
   2857
   2858#: ../src/gui/main.cpp:1024
   2859msgid "_Full View"
   2860msgstr "_Пълен изглед"
   2861
   2862#: ../src/gui/main.cpp:1025
   2863msgid "View all components"
   2864msgstr "Показване на всички компоненти"
   2865
   2866#: ../src/gui/main.cpp:1033
   2867msgid "_Control Panel"
   2868msgstr "_Контролен панел"
   2869
   2870#: ../src/gui/main.cpp:1035
  29172871msgid "_Dialpad"
  29182872msgstr "_Циферблат"
  29192873
  2920 #: ../src/gui/main.cpp:972
   2874#: ../src/gui/main.cpp:1035
  29212875msgid "View the dialpad"
  29222876msgstr "Показване на циферблата"
  29232877
  2924 #: ../src/gui/main.cpp:977
  2925 msgid "Calls _History"
   2878#: ../src/gui/main.cpp:1040
   2879msgid "_Audio Settings"
   2880msgstr "_Аудио настройки"
   2881
   2882#: ../src/gui/main.cpp:1041
   2883msgid "View audio settings"
   2884msgstr "Показване на аудио настройките"
   2885
   2886#: ../src/gui/main.cpp:1046
   2887msgid "_Video Settings"
   2888msgstr "_Видео настройки"
   2889
   2890#: ../src/gui/main.cpp:1047
   2891msgid "View video settings"
   2892msgstr "Показване на видео настройките"
   2893
   2894#: ../src/gui/main.cpp:1052
   2895msgid "_Statistics"
   2896msgstr "_Статистики"
   2897
   2898#: ../src/gui/main.cpp:1053
   2899msgid "View audio/video transmission and reception statistics"
   2900msgstr "Показване на статистика за предаването и приемането на аудио и видео"
   2901
   2902#: ../src/gui/main.cpp:1061
   2903msgid "_Local Video"
   2904msgstr "_Локално видео"
   2905
   2906#: ../src/gui/main.cpp:1062
   2907msgid "Local video image"
   2908msgstr "Локално видео изображение"
   2909
   2910#: ../src/gui/main.cpp:1067
   2911msgid "_Remote Video"
   2912msgstr "_Отдалечено видео"
   2913
   2914#: ../src/gui/main.cpp:1068
   2915msgid "Remote video image"
   2916msgstr "Отдалечено видео изображение"
   2917
   2918#: ../src/gui/main.cpp:1073
   2919msgid "Both (_Picture-in-Picture)"
   2920msgstr "И двете (локалното е _в отдалеченото)"
   2921
   2922#: ../src/gui/main.cpp:1074 ../src/gui/main.cpp:1080 ../src/gui/main.cpp:1087
   2923msgid "Both video images"
   2924msgstr "И двете видео изображения"
   2925
   2926#: ../src/gui/main.cpp:1079
   2927msgid "Both (_Side-by-Side)"
   2928msgstr "И двете (едно _до друго)"
   2929
   2930#: ../src/gui/main.cpp:1086
   2931msgid "Both (_Both in New Windows)"
   2932msgstr "И двете (всяко в _нов прозорец)"
   2933
   2934#: ../src/gui/main.cpp:1095
   2935msgid "Zoom _In"
   2936msgstr "_Увеличаване"
   2937
   2938#: ../src/gui/main.cpp:1095 ../src/gui/main.cpp:1573 ../src/gui/main.cpp:1598
   2939msgid "Zoom in"
   2940msgstr "Увеличаване"
   2941
   2942#: ../src/gui/main.cpp:1099
   2943msgid "Zoom _Out"
   2944msgstr "На_маляване"
   2945
   2946#: ../src/gui/main.cpp:1099 ../src/gui/main.cpp:1577 ../src/gui/main.cpp:1602
   2947msgid "Zoom out"
   2948msgstr "Намаляване"
   2949
   2950#: ../src/gui/main.cpp:1103
   2951msgid "_Normal Size"
   2952msgstr "_Нормален размер"
   2953
   2954#: ../src/gui/main.cpp:1103 ../src/gui/main.cpp:1581 ../src/gui/main.cpp:1606
   2955msgid "Normal size"
   2956msgstr "Нормален размер"
   2957
   2958#: ../src/gui/main.cpp:1109
   2959msgid "_Fullscreen"
   2960msgstr "На _цял екран"
   2961
   2962#: ../src/gui/main.cpp:1115
   2963msgid "_Tools"
   2964msgstr "Ин_струменти"
   2965
   2966#: ../src/gui/main.cpp:1117 ../src/gui/statusicon.cpp:136
   2967msgid "Address _Book"
   2968msgstr "_Указател"
   2969
   2970#: ../src/gui/main.cpp:1118 ../src/gui/statusicon.cpp:137
   2971msgid "Open the address book"
   2972msgstr "Отваряне на указателя"
   2973
   2974#: ../src/gui/main.cpp:1125
   2975msgid "C_hat Window"
   2976msgstr "_Текстови съобщения"
   2977
   2978#: ../src/gui/main.cpp:1126
   2979msgid "Open the chat window"
   2980msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
   2981
   2982#: ../src/gui/main.cpp:1131
   2983msgid "_General History"
   2984msgstr "_Обща история"
   2985
   2986#: ../src/gui/main.cpp:1132
   2987msgid "View the operations history"
   2988msgstr "Преглед на историята на действията"
   2989
   2990#: ../src/gui/main.cpp:1136
   2991msgid "_Calls History"
  29262992msgstr "_История на обажданията"
  29272993
  2928 #: ../src/gui/main.cpp:978
   2994#: ../src/gui/main.cpp:1137 ../src/gui/statusicon.cpp:145
  29292995msgid "View the calls history"
  29302996msgstr "Преглед на история на обажданията"
  29312997
  2932 #: ../src/gui/main.cpp:984
  2933 msgid "View the call information"
  2934 msgstr "Преглед на историята на обажданията"
  2935 
  2936 #: ../src/gui/main.cpp:992 ../src/gui/main.cpp:4391
   2998#: ../src/gui/main.cpp:1144
   2999msgid "_PC-To-Phone Account"
   3000msgstr "_Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
   3001
   3002#: ../src/gui/main.cpp:1145
   3003msgid "Manage your PC-To-Phone account"
   3004msgstr "Управление на регистрацията ви за обаждане „компютър към телефон“"
   3005
   3006#: ../src/gui/main.cpp:1150
   3007msgid "_Help"
   3008msgstr "_Помощ"
   3009
   3010#: ../src/gui/main.cpp:1152 ../src/gui/statusicon.cpp:161
   3011#: ../src/gui/statusicon.cpp:172
   3012msgid "_Contents"
   3013msgstr "_Ръководство"
   3014
   3015#: ../src/gui/main.cpp:1153 ../src/gui/statusicon.cpp:162
   3016#: ../src/gui/statusicon.cpp:173
   3017msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
   3018msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
   3019
   3020#: ../src/gui/main.cpp:1157 ../src/gui/main.cpp:1163
   3021#: ../src/gui/statusicon.cpp:166 ../src/gui/statusicon.cpp:177
   3022msgid "_About"
   3023msgstr "_Относно"
   3024
   3025#: ../src/gui/main.cpp:1158 ../src/gui/main.cpp:1164
   3026#: ../src/gui/statusicon.cpp:167 ../src/gui/statusicon.cpp:178
   3027msgid "View information about Ekiga"
   3028msgstr "Показване на информация за Ekiga"
   3029
   3030#: ../src/gui/main.cpp:1232
   3031msgid "Statistics"
   3032msgstr "Статистики"
   3033
   3034#: ../src/gui/main.cpp:1315
   3035msgid "Dialpad"
   3036msgstr "Циферблат"
   3037
   3038#: ../src/gui/main.cpp:1368
   3039msgid "Adjust brightness"
   3040msgstr "Настройване на яркостта"
   3041
   3042#: ../src/gui/main.cpp:1390
   3043msgid "Adjust whiteness"
   3044msgstr "Настройване на нивото на бялото"
   3045
   3046#: ../src/gui/main.cpp:1412
   3047msgid "Adjust color"
   3048msgstr "Настройване на цветовете"
   3049
   3050#: ../src/gui/main.cpp:1434
   3051msgid "Adjust contrast"
   3052msgstr "Настройване на контраста"
   3053
   3054#: ../src/gui/main.cpp:1440
   3055msgid "Video"
   3056msgstr "Видео"
   3057
   3058#: ../src/gui/main.cpp:1524
   3059msgid "Audio"
   3060msgstr "Аудио"
   3061
   3062#: ../src/gui/main.cpp:1573 ../src/gui/main.cpp:1598
   3063msgid "Zoom In"
   3064msgstr "Увеличаване"
   3065
   3066#: ../src/gui/main.cpp:1577 ../src/gui/main.cpp:1602
   3067msgid "Zoom Out"
   3068msgstr "Намаляване"
   3069
   3070#: ../src/gui/main.cpp:1581 ../src/gui/main.cpp:1606
   3071msgid "Normal Size"
   3072msgstr "Нормален размер"
   3073
   3074#: ../src/gui/main.cpp:1587 ../src/gui/main.cpp:1612
   3075msgid "Fullscreen"
   3076msgstr "На цял екран"
   3077
   3078#: ../src/gui/main.cpp:1775
   3079msgid "Notification area not detected"
   3080msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
   3081
   3082#: ../src/gui/main.cpp:1775
   3083msgid ""
   3084"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
   3085"hidden."
   3086msgstr ""
   3087"Няма зона за уведомяване във Вашите панели, затова програмата Ekiga не може "
   3088"да се стартира скрита."
   3089
   3090#: ../src/gui/main.cpp:2088
   3091#, c-format
   3092msgid "Sent DTMF %c"
   3093msgstr "Изпратен е DTMF: %c"
   3094
   3095#: ../src/gui/main.cpp:2311 ../src/gui/main.cpp:4308
   3096#, c-format
   3097msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
   3098msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
   3099
   3100#: ../src/gui/main.cpp:3132
   3101msgid "_Retrieve Call"
   3102msgstr "_Приемане на обаждане"
   3103
   3104#: ../src/gui/main.cpp:3186
   3105msgid "Resume _Audio"
   3106msgstr "Пускане на _звука"
   3107
   3108#: ../src/gui/main.cpp:3188
   3109msgid "Resume _Video"
   3110msgstr "Пускане на _видеото"
   3111
   3112#: ../src/gui/main.cpp:3730
   3113msgid "Out:"
   3114msgstr "Изход:"
   3115
   3116#: ../src/gui/main.cpp:3733
   3117msgid "In:"
   3118msgstr "Вход:"
   3119
   3120#: ../src/gui/main.cpp:3757
   3121msgid "Registered accounts:"
   3122msgstr "Съществуващи регистрации:"
   3123
   3124#: ../src/gui/main.cpp:3882
   3125msgid "Transfer call to:"
   3126msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
   3127
   3128#: ../src/gui/main.cpp:3883 ../src/gui/main.cpp:3948
   3129msgid "Transfer"
   3130msgstr "Прехвърляне"
   3131
   3132#: ../src/gui/main.cpp:3946
   3133msgid "Reject"
   3134msgstr "Отказване"
   3135
   3136#: ../src/gui/main.cpp:3950
   3137msgid "Accept"
   3138msgstr "Приемане"
   3139
   3140#: ../src/gui/main.cpp:3957
   3141msgid "Incoming call from"
   3142msgstr "Входящо обаждане от"
   3143
   3144#: ../src/gui/main.cpp:3970
   3145msgid "Remote URL:"
   3146msgstr "Отдалечен адрес:"
   3147
   3148#: ../src/gui/main.cpp:3982
   3149msgid "Remote Application:"
   3150msgstr "Отдалечена програма:"
   3151
   3152#. Add the window icon and title
   3153#: ../src/gui/main.cpp:4050 ../src/gui/main.cpp:4238
   3154msgid "Ekiga"
   3155msgstr "Ekiga"
   3156
   3157#: ../src/gui/main.cpp:4218
  29373158msgid "Local Video"
  29383159msgstr "Локално видео"
  29393160
  2940 #: ../src/gui/main.cpp:993
  2941 msgid "Local video image"
  2942 msgstr "Локално видео изображение"
  2943 
  2944 #: ../src/gui/main.cpp:998 ../src/gui/main.cpp:4398
   3161#: ../src/gui/main.cpp:4225
  29453162msgid "Remote Video"
  29463163msgstr "Отдалечено видео"
  29473164
  2948 #: ../src/gui/main.cpp:999
  2949 msgid "Remote video image"
  2950 msgstr "Отдалечено видео изображение"
  2951 
  2952 #: ../src/gui/main.cpp:1004
  2953 msgid "Both (Picture-in-Picture)"
  2954 msgstr "И двете (локалното е в отдалеченото)"
  2955 
  2956 #: ../src/gui/main.cpp:1005 ../src/gui/main.cpp:1012
  2957 msgid "Both video images"
  2958 msgstr "И двете видео изображения"
  2959 
  2960 #: ../src/gui/main.cpp:1011
  2961 msgid "Both (Both in New Windows)"
  2962 msgstr "И двете (всяко в нов прозорец)"
  2963 
  2964 #: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1908 ../src/gui/main.cpp:1933
  2965 msgid "Zoom In"
  2966 msgstr "Увеличаване"
  2967 
  2968 #: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1908 ../src/gui/main.cpp:1933
  2969 msgid "Zoom in"
  2970 msgstr "Увеличаване"
  2971 
  2972 #: ../src/gui/main.cpp:1024 ../src/gui/main.cpp:1912 ../src/gui/main.cpp:1937
  2973 msgid "Zoom Out"
  2974 msgstr "Намаляване"
  2975 
  2976 #: ../src/gui/main.cpp:1024 ../src/gui/main.cpp:1912 ../src/gui/main.cpp:1937
  2977 msgid "Zoom out"
  2978 msgstr "Намаляване"
  2979 
  2980 #: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:1916 ../src/gui/main.cpp:1941
  2981 msgid "Normal Size"
  2982 msgstr "Нормален размер"
  2983 
  2984 #: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:1916 ../src/gui/main.cpp:1941
  2985 msgid "Normal size"
  2986 msgstr "Нормален размер"
  2987 
  2988 #: ../src/gui/main.cpp:1034 ../src/gui/main.cpp:1922 ../src/gui/main.cpp:1947
  2989 msgid "Fullscreen"
  2990 msgstr "На цял екран"
  2991 
  2992 #: ../src/gui/main.cpp:1040
  2993 msgid "_Tools"
  2994 msgstr "_Инструменти"
  2995 
  2996 #: ../src/gui/main.cpp:1043 ../src/gui/statusicon.cpp:135
  2997 msgid "Open the address book"
  2998 msgstr "Отваряне на указателя"
  2999 
  3000 #: ../src/gui/main.cpp:1050
  3001 msgid "C_hat Window"
  3002 msgstr "_Текстови съобщения"
  3003 
  3004 #: ../src/gui/main.cpp:1051
  3005 msgid "Open the chat window"
  3006 msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
  3007 
  3008 #: ../src/gui/main.cpp:1057
  3009 msgid "View the operations history"
  3010 msgstr "Преглед на историята на действията"
  3011 
  3012 #: ../src/gui/main.cpp:1064
  3013 msgid "PC-To-Phone Account"
  3014 msgstr "Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
  3015 
  3016 #: ../src/gui/main.cpp:1065
  3017 msgid "Manage your PC-To-Phone account"
  3018 msgstr "Управление на регистрацията Ви за обаждане „компютър към телефон“"
  3019 
  3020 #: ../src/gui/main.cpp:1070
  3021 msgid "_Help"
  3022 msgstr "_Помощ"
  3023 
  3024 #: ../src/gui/main.cpp:1072 ../src/gui/statusicon.cpp:151
  3025 #: ../src/gui/statusicon.cpp:162
  3026 msgid "_Contents"
  3027 msgstr "_Ръководство"
  3028 
  3029 #: ../src/gui/main.cpp:1073 ../src/gui/statusicon.cpp:152
  3030 #: ../src/gui/statusicon.cpp:163
  3031 msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
  3032 msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
  3033 
  3034 #: ../src/gui/main.cpp:1077 ../src/gui/main.cpp:1083
  3035 #: ../src/gui/statusicon.cpp:156 ../src/gui/statusicon.cpp:167
  3036 msgid "_About"
  3037 msgstr "_Относно"
  3038 
  3039 #: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1084
  3040 #: ../src/gui/statusicon.cpp:157 ../src/gui/statusicon.cpp:168
  3041 msgid "View information about Ekiga"
  3042 msgstr "Показване на информация за Ekiga"
  3043 
  3044 #: ../src/gui/main.cpp:1277
  3045 msgid "Contacts"
  3046 msgstr "Контакти"
  3047 
  3048 #: ../src/gui/main.cpp:1324
  3049 msgid "Calls History"
  3050 msgstr "История на обажданията"
  3051 
  3052 #: ../src/gui/main.cpp:1409
  3053 msgid "Dialpad"
  3054 msgstr "Циферблат"
  3055 
  3056 #: ../src/gui/main.cpp:1446
  3057 msgid "Video Settings"
  3058 msgstr "Видео настройки"
  3059 
  3060 #: ../src/gui/main.cpp:1474
  3061 msgid "Adjust brightness"
  3062 msgstr "Настройване на яркостта"
  3063 
  3064 #: ../src/gui/main.cpp:1496
  3065 msgid "Adjust whiteness"
  3066 msgstr "Настройване на нивото на бялото"
  3067 
  3068 #: ../src/gui/main.cpp:1518
  3069 msgid "Adjust color"
  3070 msgstr "Настройване на цветовете"
  3071 
  3072 #: ../src/gui/main.cpp:1540
  3073 msgid "Adjust contrast"
  3074 msgstr "Настройване на контраста"
  3075 
  3076 #: ../src/gui/main.cpp:1593
  3077 msgid "Audio Settings"
  3078 msgstr "Звукови настройки"
  3079 
  3080 #: ../src/gui/main.cpp:1782
  3081 msgid "Change the volume of your soundcard"
  3082 msgstr "Промяна на силата на звука на звуковата карта"
  3083 
  3084 #: ../src/gui/main.cpp:1805
  3085 msgid "Change the color settings of your video device"
  3086 msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
  3087 
  3088 #: ../src/gui/main.cpp:1826
  3089 msgid "Display images from your camera device"
  3090 msgstr "Показване на изображения от Вашата камера"
  3091 
  3092 #: ../src/gui/main.cpp:1859
  3093 msgid "Call"
  3094 msgstr "Набиране"
  3095 
  3096 #: ../src/gui/main.cpp:2089
  3097 msgid "Notification area not detected"
  3098 msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
  3099 
  3100 #: ../src/gui/main.cpp:2089
  3101 msgid ""
  3102 "The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
  3103 "hidden."
  3104 msgstr ""
  3105 "Няма зона за уведомяване във Вашите панели, затова програмата Ekiga не може "
  3106 "да се стартира скрита."
  3107 
  3108 #: ../src/gui/main.cpp:2398
  3109 #, c-format
  3110 msgid "Sent DTMF %c"
  3111 msgstr "Изпратен е DTMF: %c"
  3112 
  3113 #: ../src/gui/main.cpp:2604 ../src/gui/main.cpp:4458
  3114 #, c-format
  3115 msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
  3116 msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
  3117 
  3118 #: ../src/gui/main.cpp:3322
  3119 msgid "_Retrieve Call"
  3120 msgstr "_Приемане на обаждане"
  3121 
  3122 #: ../src/gui/main.cpp:3378
  3123 msgid "Resume _Audio"
  3124 msgstr "Пускане на _звука"
  3125 
  3126 #: ../src/gui/main.cpp:3380
  3127 msgid "Resume _Video"
  3128 msgstr "Пускане на _видеото"
  3129 
  3130 #: ../src/gui/main.cpp:3971
  3131 #, c-format
  3132 msgid "Call Duration: %s\n"
  3133 msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
  3134 
  3135 #: ../src/gui/main.cpp:4084
  3136 msgid "Transfer call to:"
  3137 msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
  3138 
  3139 #: ../src/gui/main.cpp:4085 ../src/gui/main.cpp:4150
  3140 msgid "Transfer"
  3141 msgstr "Прехвърляне"
  3142 
  3143 #: ../src/gui/main.cpp:4148
  3144 msgid "Reject"
  3145 msgstr "Отказване"
  3146 
  3147 #: ../src/gui/main.cpp:4152
  3148 msgid "Accept"
  3149 msgstr "Приемане"
  3150 
  3151 #: ../src/gui/main.cpp:4159
  3152 msgid "Incoming call from"
  3153 msgstr "Входящо обаждане от"
  3154 
  3155 #: ../src/gui/main.cpp:4172
  3156 msgid "Remote URL:"
  3157 msgstr "Отдалечен адрес:"
  3158 
  3159 #: ../src/gui/main.cpp:4184
  3160 msgid "Remote Application:"
  3161 msgstr "Отдалечена програма:"
  3162 
  3163 #. Add the window icon and title
  3164 #: ../src/gui/main.cpp:4250 ../src/gui/main.cpp:4373
  3165 msgid "Ekiga"
  3166 msgstr "Ekiga"
  3167 
  3168 #: ../src/gui/main.cpp:4627
   3165#: ../src/gui/main.cpp:4476
  31693166#, c-format
  31703167msgid ""
   
  31793176"Защитен буфер: %d ms"
  31803177
  3181 #: ../src/gui/main.cpp:4765
  3182 msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
  3183 msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
  3184 
  3185 #: ../src/gui/main.cpp:4770
  3186 msgid "Makes Ekiga call the given URL"
  3187 msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
  3188 
  3189 #: ../src/gui/main.cpp:4852
  3190 msgid "No usable audio plugin detected"
  3191 msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
  3192 
  3193 #: ../src/gui/main.cpp:4853
  3194 msgid ""
  3195 "Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
  3196 "is correct."
  3197 msgstr ""
  3198 "Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
  3199 "инсталацията Ви е правилна."
  3200 
  3201 #: ../src/gui/main.cpp:4856
  3202 msgid "No usable audio codecs detected"
  3203 msgstr "Не беше открит използваем аудио кодер"
  3204 
  3205 #: ../src/gui/main.cpp:4857
  3206 msgid ""
  3207 "Ekiga didn't find any usable audio codec. Make sure that your installation "
  3208 "is correct."
  3209 msgstr ""
  3210 "Ekiga не успя да открие използваем аудио кодер. Проверете дали инсталацията "
  3211 "Ви е правилна."
  3212 
  3213 #: ../src/gui/main.cpp:4861
  3214 msgid "Configuration database corruption"
  3215 msgstr "Повреда на базата от данни за настройките"
  3216 
  3217 #: ../src/gui/main.cpp:4862
  3218 #, c-format
  3219 msgid ""
  3220 "Ekiga got an invalid value for the configuration key %s.\n"
   3178#: ../src/gui/main.cpp:4575
   3179#, c-format
   3180msgid ""
   3181"Ekiga got an invalid value for the GConf key %s.\n"
  32213182"\n"
  3222 "It probably means that your configuration schemas have not been correctly "
  3223 "installed or the that permissions are not correct.\n"
   3183"It probably means that your GConf schemas have not been correctly installed "
   3184"or the that permissions are not correct.\n"
  32243185"\n"
  32253186"Please check the FAQ (http://www.ekiga.org/), the troubleshooting section of "
   
  32273188"archives for more information (http://mail.gnome.org) about this problem."
  32283189msgstr ""
  3229 "Ekiga получи неправилна стойност за ключа от настройките %s.\n"
   3190"Ekiga получи неправилна стойност за ключа на GConf %s.\n"
  32303191"\n"
  3231 "Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на схемите за настройки "
  3232 "или на неподходящи права за достъп.\n"
   3192"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на схемите на GConf или "
   3193"на неподходящи права за достъп.\n"
  32333194"\n"
  32343195"За повече информация проверете често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
   
  32373198"mail.gnome.org)."
  32383199
   3200#: ../src/gui/main.cpp:4578
   3201msgid "Gconf key error"
   3202msgstr "Грешка в ключ на GConf"
   3203
   3204#: ../src/gui/main.cpp:4609 ../src/gui/main.cpp:4628
   3205msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
   3206msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
   3207
   3208#: ../src/gui/main.cpp:4612 ../src/gui/main.cpp:4633
   3209msgid "Makes Ekiga call the given URL"
   3210msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
   3211
   3212#: ../src/gui/main.cpp:4666
   3213msgid "No usable audio plugin detected"
   3214msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
   3215
   3216#: ../src/gui/main.cpp:4666
   3217msgid ""
   3218"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
   3219"is correct."
   3220msgstr ""
   3221"Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
   3222"инсталацията ви е правилна."
   3223
  32393224#: ../src/gui/misc.cpp:115
  32403225msgid "Error"
  32413226msgstr "Грешка"
  32423227
  3243 #: ../src/gui/preferences.cpp:422
   3228#: ../src/gui/preferences.cpp:497
   3229msgid "Bandwidth"
   3230msgstr "Скорост на връзката"
   3231
   3232#: ../src/gui/preferences.cpp:505
   3233msgid "Clock Rate"
   3234msgstr "Скорост на часовника"
   3235
   3236#: ../src/gui/preferences.cpp:630
  32443237msgid "Personal Information"
  32453238msgstr "Лични данни"
  32463239
  3247 #: ../src/gui/preferences.cpp:425
   3240#: ../src/gui/preferences.cpp:633
  32483241msgid "_First name:"
  32493242msgstr "_Собствено име:"
  32503243
  3251 #: ../src/gui/preferences.cpp:432
   3244#: ../src/gui/preferences.cpp:640
  32523245msgid "Sur_name:"
  32533246msgstr "_Фамилия:"
  32543247
  3255 #: ../src/gui/preferences.cpp:434
   3248#: ../src/gui/preferences.cpp:642
  32563249msgid "Enter your surname"
  32573250msgstr "Въведете фамилията си"
  32583251
  3259 #: ../src/gui/preferences.cpp:440
   3252#: ../src/gui/preferences.cpp:648
  32603253msgid "E-_mail address:"
  3261 msgstr "Адрес на е-поща:"
  3262 
  3263 #: ../src/gui/preferences.cpp:442
   3254msgstr "Адрес на _е-поща:"
   3255
   3256#: ../src/gui/preferences.cpp:650
  32643257msgid "Enter your e-mail address"
  32653258msgstr "Въведете адреса на Вашата е-поща"
  32663259
  3267 #: ../src/gui/preferences.cpp:447
   3260#: ../src/gui/preferences.cpp:655
  32683261msgid "_Comment:"
  32693262msgstr "_Коментар:"
  32703263
  3271 #: ../src/gui/preferences.cpp:449
   3264#: ../src/gui/preferences.cpp:657
  32723265msgid "Enter a comment about yourself"
  32733266msgstr "Въведете коментар за себе си"
  32743267
  3275 #: ../src/gui/preferences.cpp:454
   3268#: ../src/gui/preferences.cpp:662
  32763269msgid "_Location:"
  32773270msgstr "_Местонахождение:"
  32783271
  3279 #: ../src/gui/preferences.cpp:456
   3272#: ../src/gui/preferences.cpp:664
  32803273msgid "Enter your country or city"
  32813274msgstr "Въведете Вашата страна или град"
  32823275
  32833276#. Add the update button
  3284 #: ../src/gui/preferences.cpp:461 ../src/gui/preferences.cpp:749
   3277#: ../src/gui/preferences.cpp:669 ../src/gui/preferences.cpp:963
  32853278msgid "_Apply"
  32863279msgstr "_Прилагане"
  32873280
  3288 #: ../src/gui/preferences.cpp:461
   3281#: ../src/gui/preferences.cpp:669
  32893282msgid ""
  32903283"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
   
  32953288"и местонахождение"
  32963289
  3297 #: ../src/gui/preferences.cpp:475
   3290#: ../src/gui/preferences.cpp:683
  32983291msgid "Ekiga GUI"
  32993292msgstr "ГПИ на Ekiga"
  33003293
  3301 #: ../src/gui/preferences.cpp:477
   3294#: ../src/gui/preferences.cpp:685
  33023295msgid "Start _hidden"
  33033296msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
  33043297
  3305 #: ../src/gui/preferences.cpp:483
   3298#: ../src/gui/preferences.cpp:691
  33063299msgid "Video Display"
  33073300msgstr "Видео дисплей"
  33083301
  3309 #: ../src/gui/preferences.cpp:485
   3302#: ../src/gui/preferences.cpp:693
  33103303msgid "Place windows displaying video _above other windows"
  3311 msgstr "Поставяне на прозорците за видео над другите прозорци"
  3312 
  3313 #: ../src/gui/preferences.cpp:498
   3304msgstr "Поставяне на прозорците за видео _над другите прозорци"
   3305
   3306#: ../src/gui/preferences.cpp:706
  33143307msgid "Users Directory"
  33153308msgstr "Регистър на потребителите"
  33163309
  33173310#. Add all the fields
  3318 #: ../src/gui/preferences.cpp:502
   3311#: ../src/gui/preferences.cpp:710
  33193312msgid "Users directory:"
  33203313msgstr "Регистър на потребителите:"
  33213314
  3322 #: ../src/gui/preferences.cpp:502
   3315#: ../src/gui/preferences.cpp:710
  33233316msgid "The users directory server to register with"
  33243317msgstr ""
  33253318"Директориен сървър - регистър с потребители, в която да се регистрирате"
  33263319
  3327 #: ../src/gui/preferences.cpp:504
   3320#: ../src/gui/preferences.cpp:712
  33283321msgid "Enable _registering"
  33293322msgstr "_Включване на регистриране"
  33303323
  3331 #: ../src/gui/preferences.cpp:504
   3324#: ../src/gui/preferences.cpp:712
  33323325msgid "If enabled, register with the selected users directory"
  33333326msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
  33343327
  3335 #: ../src/gui/preferences.cpp:506
   3328#: ../src/gui/preferences.cpp:714
  33363329msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
  33373330msgstr ""
  3338 "Публикуване на информацията Ви в регистъра за потребители при регистрация"
  3339 
  3340 #: ../src/gui/preferences.cpp:506
   3331"_Публикуване на информацията ви в регистъра за потребители при регистрация"
   3332
   3333#: ../src/gui/preferences.cpp:714
  33413334msgid ""
  33423335"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
   
  33463339"Ако е включено, информацията за Вас ще се вижда от разглеждащите регистъра с "
  33473340"потребители. Ако е изключено, информацията няма да се вижда, но другите все "
  3348 "още ще могат да се свързват с Вас, ако знаят точния Ви адрес, на който да Ви "
   3341"още ще могат да се свързват с Вас, ако знаят точния ви адрес, на който да ви "
  33493342"търсят."
  33503343
  3351 #: ../src/gui/preferences.cpp:517
   3344#: ../src/gui/preferences.cpp:725
  33523345msgid "Call Forwarding"
  33533346msgstr "Прехвърляне на обаждания"
  33543347
  3355 #: ../src/gui/preferences.cpp:519
   3348#: ../src/gui/preferences.cpp:727
  33563349msgid "_Always forward calls to the given host"
  33573350msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
  33583351
  3359 #: ../src/gui/preferences.cpp:519
   3352#: ../src/gui/preferences.cpp:727
  33603353msgid ""
  33613354"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33653358"който е зададен в настройките на протокола."
  33663359
  3367 #: ../src/gui/preferences.cpp:521
   3360#: ../src/gui/preferences.cpp:729
  33683361msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
  33693362msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
  33703363
  3371 #: ../src/gui/preferences.cpp:521
   3364#: ../src/gui/preferences.cpp:729
  33723365msgid ""
  33733366"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33773370"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
  33783371
  3379 #: ../src/gui/preferences.cpp:523
   3372#: ../src/gui/preferences.cpp:731
  33803373msgid "Forward calls to the given host if _busy"
  33813374msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
  33823375
  3383 #: ../src/gui/preferences.cpp:523
   3376#: ../src/gui/preferences.cpp:731
  33843377msgid ""
  33853378"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
   
  33913384"настройките на протокола."
  33923385
  3393 #: ../src/gui/preferences.cpp:527 ../src/gui/preferences.cpp:1606
   3386#: ../src/gui/preferences.cpp:735 ../src/gui/preferences.cpp:1977
  33943387msgid "Call Options"
  33953388msgstr "Настройки на обажданията"
  33963389
  33973390#. Add all the fields
  3398 #: ../src/gui/preferences.cpp:530
   3391#: ../src/gui/preferences.cpp:738
  33993392msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
  34003393msgstr "_Автоматично изчистване на обажданията след 30 секунди неактивност"
  34013394
  3402 #: ../src/gui/preferences.cpp:532
   3395#: ../src/gui/preferences.cpp:740
  34033396msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
  34043397msgstr ""
   
  34063399"секунди):"
  34073400
  3408 #: ../src/gui/preferences.cpp:566
   3401#: ../src/gui/preferences.cpp:780
  34093402msgid "Ekiga Sound Events"
  34103403msgstr "Звукови събития на Ekiga"
  34113404
  3412 #: ../src/gui/preferences.cpp:615 ../src/gui/preferences.cpp:624
  3413 #: ../src/gui/preferences.cpp:633
   3405#: ../src/gui/preferences.cpp:829 ../src/gui/preferences.cpp:838
   3406#: ../src/gui/preferences.cpp:847
  34143407msgid "Event"
  34153408msgstr "Събитие"
  34163409
  3417 #: ../src/gui/preferences.cpp:645
   3410#: ../src/gui/preferences.cpp:859
  34183411msgid "Choose a sound"
  34193412msgstr "Избор на звук"
  34203413
  3421 #: ../src/gui/preferences.cpp:651
   3414#: ../src/gui/preferences.cpp:865
  34223415msgid "Wavefiles"
  34233416msgstr "Аудио файлове във формат wav"
  34243417
  3425 #: ../src/gui/preferences.cpp:660 ../src/gui/preferences.cpp:679
   3418#: ../src/gui/preferences.cpp:874 ../src/gui/preferences.cpp:893
  34263419msgid "Play"
  34273420msgstr "Изпълнение"
  34283421
  3429 #: ../src/gui/preferences.cpp:693
   3422#: ../src/gui/preferences.cpp:907
  34303423msgid "Alternative Output Device"
  34313424msgstr "Алтернативно изходно устройство"
  34323425
  3433 #: ../src/gui/preferences.cpp:699
   3426#: ../src/gui/preferences.cpp:913
  34343427msgid "Alternative output device:"
  34353428msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
  34363429
  3437 #: ../src/gui/preferences.cpp:699
   3430#: ../src/gui/preferences.cpp:913
  34383431msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
  34393432msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите събития"
  34403433
  3441 #: ../src/gui/preferences.cpp:717
   3434#: ../src/gui/preferences.cpp:931
  34423435msgid "STUN"
  34433436msgstr "STUN"
  34443437
  3445 #: ../src/gui/preferences.cpp:718
   3438#: ../src/gui/preferences.cpp:932
  34463439msgid "IP Translation"
  34473440msgstr "Транслиране на IP"
  34483441
  3449 #: ../src/gui/preferences.cpp:731
   3442#: ../src/gui/preferences.cpp:945
  34503443msgid "Network Interface"
  34513444msgstr "Мрежови интерфейс"
  34523445
  3453 #: ../src/gui/preferences.cpp:736
   3446#: ../src/gui/preferences.cpp:950
  34543447msgid "Listen on:"
  34553448msgstr "Слушане за връзка на:"
  34563449
  3457 #: ../src/gui/preferences.cpp:743
   3450#: ../src/gui/preferences.cpp:957
  34583451msgid "NAT Settings"
  34593452msgstr "Настройки на NAT"
  34603453
  3461 #: ../src/gui/preferences.cpp:745
   3454#: ../src/gui/preferences.cpp:959
  34623455msgid "NAT Traversal Method:"
  34633456msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
  34643457
  3465 #: ../src/gui/preferences.cpp:747
   3458#: ../src/gui/preferences.cpp:961
  34663459msgid "STUN Se_rver:"
  34673460msgstr "_Сървър за STUN:"
  34683461
  3469 #: ../src/gui/preferences.cpp:747
   3462#: ../src/gui/preferences.cpp:961
  34703463msgid "The STUN server to use for STUN Support."
  34713464msgstr "Сървърът за STUN, който да се ползва."
  34723465
  3473 #: ../src/gui/preferences.cpp:749
   3466#: ../src/gui/preferences.cpp:963
  34743467msgid "Click here to update your NAT settings"
  3475 msgstr "Натиснете тук за обновяване на настройките Ви за NAT"
  3476 
  3477 #: ../src/gui/preferences.cpp:761
   3468msgstr "Натиснете тук за обновяване на настройките ви за NAT"
   3469
   3470#: ../src/gui/preferences.cpp:975
  34783471msgid "String"
  34793472msgstr "Низ"
  34803473
  3481 #: ../src/gui/preferences.cpp:762
   3474#: ../src/gui/preferences.cpp:976
  34823475msgid "Tone"
  34833476msgstr "Тон"
  34843477
  3485 #: ../src/gui/preferences.cpp:763 ../src/gui/preferences.cpp:814
   3478#: ../src/gui/preferences.cpp:977 ../src/gui/preferences.cpp:1027
  34863479msgid "RFC2833"
  34873480msgstr "RFC2833"
  34883481
  3489 #: ../src/gui/preferences.cpp:764
   3482#: ../src/gui/preferences.cpp:978
  34903483msgid "Q.931"
  34913484msgstr "Q.931"
  34923485
  3493 #: ../src/gui/preferences.cpp:770 ../src/gui/preferences.cpp:824
   3486#: ../src/gui/preferences.cpp:984 ../src/gui/preferences.cpp:1035
  34943487msgid "Misc Settings"
  34953488msgstr "Разни настройки"
  34963489
  3497 #: ../src/gui/preferences.cpp:772
   3490#: ../src/gui/preferences.cpp:986
  34983491msgid "Default _gateway:"
  34993492msgstr "_Шлюз по подразбиране:"
  35003493
  3501 #: ../src/gui/preferences.cpp:775 ../src/gui/preferences.cpp:829
   3494#: ../src/gui/preferences.cpp:989 ../src/gui/preferences.cpp:1040
  35023495msgid "Forward _URL:"
  35033496msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
  35043497
  3505 #: ../src/gui/preferences.cpp:784
   3498#: ../src/gui/preferences.cpp:998
  35063499msgid "Advanced Settings"
  35073500msgstr "Допълнителни настройки"
  35083501
  35093502#. The toggles
  3510 #: ../src/gui/preferences.cpp:787
   3503#: ../src/gui/preferences.cpp:1001
  35113504msgid "Enable H.245 _tunneling"
  35123505msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
  35133506
  3514 #: ../src/gui/preferences.cpp:789
   3507#: ../src/gui/preferences.cpp:1003
  35153508msgid "Enable _early H.245"
  35163509msgstr "Включване на _ранния H.245"
  35173510
  3518 #: ../src/gui/preferences.cpp:791
   3511#: ../src/gui/preferences.cpp:1005
  35193512msgid "Enable fast _start procedure"
  35203513msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
  35213514
  3522 #: ../src/gui/preferences.cpp:791
   3515#: ../src/gui/preferences.cpp:1005
  35233516msgid ""
  35243517"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
   
  35323525"някои версии на Netmeeting"
  35333526
  3534 #: ../src/gui/preferences.cpp:797 ../src/gui/preferences.cpp:837
   3527#: ../src/gui/preferences.cpp:1011 ../src/gui/preferences.cpp:1048
  35353528msgid "DTMF Mode"
  35363529msgstr "Режим за DTMF"
  35373530
  3538 #: ../src/gui/preferences.cpp:799 ../src/gui/preferences.cpp:839
   3531#: ../src/gui/preferences.cpp:1013 ../src/gui/preferences.cpp:1050
  35393532msgid "_Send DTMF as:"
  35403533msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
  35413534
  3542 #: ../src/gui/preferences.cpp:799 ../src/gui/preferences.cpp:839
  3543 msgid "This permits to set the mode for DTMFs sending."
  3544 msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF."
  3545 
  3546 #: ../src/gui/preferences.cpp:815
  3547 msgid "INFO"
  3548 msgstr "ИНФО"
  3549 
  3550 #: ../src/gui/preferences.cpp:826
   3535#: ../src/gui/preferences.cpp:1013
   3536msgid ""
   3537"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
   3538"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
   3539"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat."
   3540msgstr ""
   3541"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
   3542"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по "
   3543"подразбиране е „String“ - низ). Ако изберете стойност различна от „String“ - "
   3544"няма да можете да пращате текстови съобщения."
   3545
   3546#: ../src/gui/preferences.cpp:1037
  35513547msgid "_Outbound Proxy:"
  35523548msgstr "Изходящ _посредник:"
  35533549
  3554 #: ../src/gui/preferences.cpp:859
   3550#: ../src/gui/preferences.cpp:1050
   3551msgid ""
   3552"This permits to set the mode for DTMFs sending. The value can be \"RFC2833"
   3553"\" (0) only."
   3554msgstr ""
   3555"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Единствената "
   3556"валидна стойност е „RFC2833“ (0)."
   3557
   3558#: ../src/gui/preferences.cpp:1070
  35553559msgid "Audio Plugin"
  35563560msgstr "Аудио приставка"
  35573561
  3558 #: ../src/gui/preferences.cpp:864
   3562#: ../src/gui/preferences.cpp:1075
  35593563msgid "Audio plugin:"
  35603564msgstr "Аудио приставка:"
  35613565
  3562 #: ../src/gui/preferences.cpp:864
   3566#: ../src/gui/preferences.cpp:1075
  35633567msgid ""
  35643568"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
  35653569msgstr "Аудио приставка за откриване и управление на устройствата."
  35663570
  3567 #: ../src/gui/preferences.cpp:870 ../src/gui/preferences.cpp:1642
   3571#: ../src/gui/preferences.cpp:1081 ../src/gui/preferences.cpp:2013
  35683572msgid "Audio Devices"
  35693573msgstr "Аудио устройства"
  35703574
  3571 #: ../src/gui/preferences.cpp:877
   3575#: ../src/gui/preferences.cpp:1088
  35723576msgid "Output device:"
  35733577msgstr "Изходно устройство:"
  35743578
  3575 #: ../src/gui/preferences.cpp:884 ../src/gui/preferences.cpp:948
   3579#: ../src/gui/preferences.cpp:1095 ../src/gui/preferences.cpp:1168
  35763580msgid "Input device:"
  35773581msgstr "Входно устройство:"
  35783582
  35793583#. That button will refresh the devices list
  3580 #: ../src/gui/preferences.cpp:889 ../src/gui/preferences.cpp:1012
   3584#: ../src/gui/preferences.cpp:1100 ../src/gui/preferences.cpp:1234
  35813585msgid "_Detect devices"
  35823586msgstr "_Откриване на устройствата"
  35833587
  3584 #: ../src/gui/preferences.cpp:889
   3588#: ../src/gui/preferences.cpp:1100
  35853589msgid "Click here to refresh the devices list"
  35863590msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
  35873591
  3588 #: ../src/gui/preferences.cpp:914
   3592#: ../src/gui/preferences.cpp:1126
  35893593msgid "Normal"
  35903594msgstr "Нормален"
  35913595
  3592 #: ../src/gui/preferences.cpp:915
   3596#: ../src/gui/preferences.cpp:1127
  35933597msgid "Large"
  35943598msgstr "Голям"
  35953599
  3596 #: ../src/gui/preferences.cpp:920
   3600#: ../src/gui/preferences.cpp:1133
  35973601msgid "PAL (Europe)"
  35983602msgstr "PAL (Европа)"
  35993603
  3600 #: ../src/gui/preferences.cpp:921
   3604#: ../src/gui/preferences.cpp:1134
  36013605msgid "NTSC (America)"
  36023606msgstr "NTSC (Америка)"
  36033607
  3604 #: ../src/gui/preferences.cpp:922
   3608#: ../src/gui/preferences.cpp:1135
  36053609msgid "SECAM (France)"
  36063610msgstr "SECAM (Франция)"
  36073611
  3608 #: ../src/gui/preferences.cpp:923
   3612#: ../src/gui/preferences.cpp:1136
  36093613msgid "Auto"
  36103614msgstr "Автоматично"
  36113615
  3612 #: ../src/gui/preferences.cpp:932
   3616#: ../src/gui/preferences.cpp:1152
  36133617msgid "Video Plugin"
  36143618msgstr "Видео приставка"
  36153619
  3616 #: ../src/gui/preferences.cpp:936
   3620#: ../src/gui/preferences.cpp:1156
  36173621msgid "Video plugin:"
  36183622msgstr "Видео приставка:"
  36193623
  3620 #: ../src/gui/preferences.cpp:942 ../src/gui/preferences.cpp:1646
   3624#: ../src/gui/preferences.cpp:1162 ../src/gui/preferences.cpp:2017
  36213625msgid "Video Devices"
  36223626msgstr "Видео устройства"
  36233627
  36243628#. Video Channel
  3625 #: ../src/gui/preferences.cpp:952
   3629#: ../src/gui/preferences.cpp:1172
  36263630msgid "Channel:"
  36273631msgstr "Канал:"
  36283632
  3629 #: ../src/gui/preferences.cpp:954
   3633#: ../src/gui/preferences.cpp:1175
  36303634msgid "Size:"
  36313635msgstr "Размер:"
  36323636
  3633 #: ../src/gui/preferences.cpp:954
   3637#: ../src/gui/preferences.cpp:1175
  36343638msgid ""
  36353639"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
   
  36393643"(CIF 352x288)"
  36403644
  3641 #: ../src/gui/preferences.cpp:956
   3645#: ../src/gui/preferences.cpp:1178
  36423646msgid "Format:"
  36433647msgstr "Формат:"
  36443648
  36453649#. The file selector button
  3646 #: ../src/gui/preferences.cpp:959
   3650#: ../src/gui/preferences.cpp:1181
  36473651msgid "Image:"
  36483652msgstr "Изображение:"
  36493653
  3650 #: ../src/gui/preferences.cpp:962
   3654#: ../src/gui/preferences.cpp:1184
  36513655msgid "Choose a Picture"
  36523656msgstr "Избор на изображение"
  36533657
  3654 #: ../src/gui/preferences.cpp:966
   3658#: ../src/gui/preferences.cpp:1188
  36553659msgid "Preview"
  36563660msgstr "Преглед"
  36573661
  3658 #: ../src/gui/preferences.cpp:976
   3662#: ../src/gui/preferences.cpp:1198
  36593663msgid "Images"
  36603664msgstr "Изображения"
  36613665
  3662 #: ../src/gui/preferences.cpp:1012
   3666#: ../src/gui/preferences.cpp:1234
  36633667msgid "Click here to refresh the devices list."
  36643668msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
  36653669
  3666 #: ../src/gui/preferences.cpp:1032
   3670#: ../src/gui/preferences.cpp:1257
  36673671msgid "Available Audio Codecs"
  36683672msgstr "Налични звукови кодери"
  36693673
  3670 #: ../src/gui/preferences.cpp:1048
   3674#: ../src/gui/preferences.cpp:1272
  36713675msgid "Audio Codecs Settings"
  36723676msgstr "Настройки на звуковите кодери"
   
  36743678#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
  36753679#. between X and Y ms
  3676 #: ../src/gui/preferences.cpp:1052
   3680#: ../src/gui/preferences.cpp:1276
  36773681msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
  36783682msgstr "Автоматично настройване на _защитния буфер между"
  36793683
  3680 #: ../src/gui/preferences.cpp:1052
   3684#: ../src/gui/preferences.cpp:1276
  36813685msgid "and"
  36823686msgstr "и"
  36833687
  3684 #: ../src/gui/preferences.cpp:1052
   3688#: ../src/gui/preferences.cpp:1276
  36853689msgid "ms"
  36863690msgstr "ms"
  36873691
  3688 #: ../src/gui/preferences.cpp:1052
   3692#: ../src/gui/preferences.cpp:1276
  36893693msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  36903694msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  36913695
  3692 #: ../src/gui/preferences.cpp:1052
   3696#: ../src/gui/preferences.cpp:1276
  36933697msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
  36943698msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
  36953699
  3696 #: ../src/gui/preferences.cpp:1054
   3700#: ../src/gui/preferences.cpp:1278
  36973701msgid "Enable silence _detection"
  36983702msgstr "_Откриване на тишина"
  36993703
  3700 #: ../src/gui/preferences.cpp:1054
   3704#: ../src/gui/preferences.cpp:1278
  37013705msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
  37023706msgstr "Откриване на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
  37033707
  3704 #: ../src/gui/preferences.cpp:1056
   3708#: ../src/gui/preferences.cpp:1280
  37053709msgid "Enable echo can_celation"
  37063710msgstr "Премахване на _ехото"
  37073711
  3708 #: ../src/gui/preferences.cpp:1056
   3712#: ../src/gui/preferences.cpp:1280
  37093713msgid "If enabled, use echo cancelation."
  37103714msgstr "Автоматично махане на ехото."
  37113715
  3712 #: ../src/gui/preferences.cpp:1073
  3713 msgid "Available Video Codecs"
  3714 msgstr "Налични видео кодери"
  3715 
  3716 #: ../src/gui/preferences.cpp:1088
  3717 msgid "Video Codecs Settings"
  3718 msgstr "Настройки на аудио кодерите"
  3719 
  3720 #: ../src/gui/preferences.cpp:1090
   3716#: ../src/gui/preferences.cpp:1293 ../src/gui/preferences.cpp:1966
   3717msgid "General Settings"
   3718msgstr "Общи настройки"
   3719
   3720#: ../src/gui/preferences.cpp:1295
  37213721msgid "Enable _video support"
  37223722msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
  37233723
  3724 #: ../src/gui/preferences.cpp:1090
   3724#: ../src/gui/preferences.cpp:1295
  37253725msgid "If enabled, allows video during calls."
  37263726msgstr "Ако е включено, видеото е разрешено по време на обаждане."
  37273727
  3728 #: ../src/gui/preferences.cpp:1092
  3729 msgid "Maximum video _bandwidth (in kbits/s):"
  3730 msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
  3731 
  3732 #: ../src/gui/preferences.cpp:1092
  3733 msgid ""
  3734 "The maximum video bandwidth in kbits/s. The video quality and the number of "
   3728#: ../src/gui/preferences.cpp:1299
   3729msgid "Bandwidth Control"
   3730msgstr "Контрол на скоростта на връзката"
   3731
   3732#: ../src/gui/preferences.cpp:1301
   3733msgid "Maximum video _bandwidth (in kB/s):"
   3734msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kB/s):"
   3735
   3736#: ../src/gui/preferences.cpp:1301
   3737msgid ""
   3738"The maximum video bandwidth in kbytes/s. The video quality and the number of "
  37353739"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
  37363740"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
  37373741msgstr ""
  3738 "Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
   3742"Максимална широчина на лентата за видео в kB/s. Качеството на видео "
  37393743"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
  37403744"регулирана по време на обаждането, за да се минимизира широчината на "
  3741 "ползваната лента до указаната стойност"
   3745"ползваната лента до указаната стойност, без да се преминава под минимума."
   3746
   3747#: ../src/gui/preferences.cpp:1306
   3748msgid "Advanced Quality Settings"
   3749msgstr "Допълнителни настройки за качество"
  37423750
  37433751#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
  3744 #: ../src/gui/preferences.cpp:1095
   3752#: ../src/gui/preferences.cpp:1309
  37453753msgid "Frame Rate"
  37463754msgstr "Честота на кадрите"
  37473755
  3748 #: ../src/gui/preferences.cpp:1095
   3756#: ../src/gui/preferences.cpp:1309
  37493757msgid "Picture Quality"
  37503758msgstr "Качество на картината"
  37513759
  3752 #: ../src/gui/preferences.cpp:1095
   3760#: ../src/gui/preferences.cpp:1309
  37533761msgid ""
  37543762"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
   
  37573765"скоростта или качеството?"
  37583766
  3759 #: ../src/gui/preferences.cpp:1536
   3767#: ../src/gui/preferences.cpp:1907
  37603768msgid "Play sound for new voice mails"
  37613769msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
  37623770
  3763 #: ../src/gui/preferences.cpp:1545
   3771#: ../src/gui/preferences.cpp:1916
  37643772msgid "Play sound for new instant messages"
  37653773msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
  37663774
  3767 #: ../src/gui/preferences.cpp:1574
   3775#: ../src/gui/preferences.cpp:1945
  37683776msgid "Ekiga Preferences"
  37693777msgstr "Настройки на Ekiga"
  37703778
  3771 #: ../src/gui/preferences.cpp:1589
   3779#: ../src/gui/preferences.cpp:1960
  37723780msgid "General"
  37733781msgstr "Общи"
  37743782
  3775 #: ../src/gui/preferences.cpp:1590
   3783#: ../src/gui/preferences.cpp:1961
  37763784msgid "Personal Data"
  37773785msgstr "Лични данни"
  37783786
  3779 #: ../src/gui/preferences.cpp:1595
  3780 msgid "General Settings"
  3781 msgstr "Общи настройки"
  3782 
  3783 #: ../src/gui/preferences.cpp:1601
   3787#: ../src/gui/preferences.cpp:1972
  37843788msgid "Directory Settings"
  37853789msgstr "Настройки на регистъра с потребители"
  37863790
  3787 #: ../src/gui/preferences.cpp:1611
   3791#: ../src/gui/preferences.cpp:1982
  37883792msgid "Sound Events"
  37893793msgstr "Звукови събития"
  37903794
  3791 #: ../src/gui/preferences.cpp:1615
   3795#: ../src/gui/preferences.cpp:1986
  37923796msgid "Protocols"
  37933797msgstr "Протоколи"
  37943798
  3795 #: ../src/gui/preferences.cpp:1617
   3799#: ../src/gui/preferences.cpp:1988
  37963800msgid "Network Settings"
  37973801msgstr "Мрежови настройки"
  37983802
  3799 #: ../src/gui/preferences.cpp:1622
   3803#: ../src/gui/preferences.cpp:1993
  38003804msgid "SIP Settings"
  38013805msgstr "Настройки за SIP"
  38023806
  3803 #: ../src/gui/preferences.cpp:1627
   3807#: ../src/gui/preferences.cpp:1998
  38043808msgid "H.323 Settings"
  38053809msgstr "Настройки за H.323"
  38063810
  3807 #: ../src/gui/preferences.cpp:1631
   3811#: ../src/gui/preferences.cpp:2002
  38083812msgid "Codecs"
  38093813msgstr "Кодери"
  38103814
  3811 #: ../src/gui/preferences.cpp:1633
   3815#: ../src/gui/preferences.cpp:2004
  38123816msgid "Audio Codecs"
  38133817msgstr "Звукови кодери"
  38143818
  3815 #: ../src/gui/preferences.cpp:1637
   3819#: ../src/gui/preferences.cpp:2008
  38163820msgid "Video Codecs"
  38173821msgstr "Видео кодери"
  38183822
  3819 #: ../src/gui/preferences.cpp:1641
   3823#: ../src/gui/preferences.cpp:2012
  38203824msgid "Devices"
  38213825msgstr "Устройства"
   3826
   3827#: ../src/gui/tools.cpp:174
   3828msgid "Invalid parameters"
   3829msgstr "Невалидни параметри"
  38223830
  38233831#: ../src/gui/tools.cpp:174
   
  38713879"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
  38723880msgstr ""
  3873 "Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за регистрацията Ви "
   3881"Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за регистрацията ви "
  38743882"към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“ или за създаване на нова "
  38753883"регистрация."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.