Changeset 1421


Ignore:
Timestamp:
Mar 29, 2008, 8:55:14 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

epiphany: подаден в trunk и gnome-2-22

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/epiphany.gnome-2-22.bg.po

  r1409 r1421  
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1515"product=epiphany\n"
  16 "POT-Creation-Date: 2008-03-24 17:09+0200\n"
  17 "PO-Revision-Date: 2008-03-24 17:06+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2008-03-29 20:34+0200\n"
   17"PO-Revision-Date: 2008-03-24 17:21+0200\n"
  1818"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1919"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  311311"the currently selected text."
  312312msgstr ""
  313 "Натискането на среден бутон на мишката  върху основната страница ще отвори "
   313"Натискането на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
  314314"страницата указна в избирания текст."
  315315
   
  438438msgstr ""
  439439"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
  440 "са „ViewTitle“ (заглавие) „ViewAddress“ (адрес) и „ViewDateTime“ (дата/час)."
   440"са „ViewTitle“ (заглавие), „ViewAddress“ (адрес) и „ViewDateTime“ (дата/час)."
  441441
  442442#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
   
  515515#: ../data/epiphany.schemas.in.h:61
  516516msgid "Whether to print the page address in the header"
  517 msgstr "Дали в горния колонтитул да се разпечатва адреса на страницата"
   517msgstr "Дали в горния колонтитул да се разпечатва адресът на страницата"
  518518
  519519#: ../data/epiphany.schemas.in.h:62
  520520msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
  521521msgstr ""
  522 "Дали в долния колонтитул да се разпечатва номера на страницата (x от общо)"
   522"Дали в долния колонтитул да се разпечатва номерът на страницата (x от общо)"
  523523
  524524#: ../data/epiphany.schemas.in.h:63
   
  615615#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
  616616msgid "Clear _All..."
  617 msgstr "_Изчистване на всичко..."
   617msgstr "_Изчистване на всичко"
  618618
  619619#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
   
  663663
  664664#: ../data/glade/form-signing-dialog.glade.h:4
  665 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:804
  666 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:831
   665#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:822
   666#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:849
  667667#: ../lib/ephy-password-dialog.c:424 ../lib/ephy-password-dialog.c:438
  668668msgid "_Password:"
   
  671671#: ../data/glade/form-signing-dialog.glade.h:5
  672672msgid "_View Certificate…"
  673 msgstr "_Преглед на сертификат..."
   673msgstr "_Преглед на сертификат"
  674674
  675675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
   
  817817#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
  818818msgid "_Detailed Font Settings…"
  819 msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
   819msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете"
  820820
  821821#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
   
  829829#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
  830830msgid "_Edit Stylesheet…"
  831 msgstr "_Редактиране на набор от стилове..."
   831msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
  832832
  833833#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:41
   
  929929#, c-format
  930930msgid "The file “%s” has been downloaded."
  931 msgstr "Файлът %s“ беше изтеглен."
   931msgstr "Файлът %s“ беше изтеглен."
  932932
  933933#: ../embed/downloader-view.c:450
   
  10031003#, c-format
  10041004msgid "Redirecting to “%s”…"
  1005 msgstr "Пренасочване към „%s“..."
   1005msgstr "Пренасочване към „%s“"
  10061006
  10071007#: ../embed/ephy-base-embed.c:1072
  10081008#, c-format
  10091009msgid "Transferring data from “%s”…"
  1010 msgstr "Прехвърляне на данни от „%s“..."
   1010msgstr "Прехвърляне на данни от „%s“"
  10111011
  10121012#: ../embed/ephy-base-embed.c:1074
  10131013#, c-format
  10141014msgid "Waiting for authorization from “%s”…"
  1015 msgstr "Изчакване за упълномощаване от „%s“..."
   1015msgstr "Изчакване за упълномощаване от „%s“"
  10161016
  10171017#. translators: %s here is the address of the web page
   
  10191019#, c-format
  10201020msgid "Loading “%s”…"
  1021 msgstr "Зареждане на „%s“..."
   1021msgstr "Зареждане на „%s“"
  10221022
  10231023#: ../embed/ephy-base-embed.c:1257
  10241024msgid "Loading…"
  1025 msgstr "Зареждане..."
   1025msgstr "Зареждане"
  10261026
  10271027#: ../embed/ephy-embed-shell.c:244
  10281028msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
  10291029msgstr ""
  1030 "В момента Epiphany не може да бъде използван. Инициализирането на Mozilla "
  1031 "пропадна."
   1030"В момента Epiphany не може да бъде използван. Инициализирането на Mozilla  е "
   1031"неуспешно."
  10321032
  10331033#: ../embed/ephy-embed-utils.c:61
   
  14991499#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:327
  15001500msgid "_Save As..."
  1501 msgstr "Запазване _като..."
   1501msgstr "Запазване _като"
  15021502
  15031503#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
   
  15531553"correct."
  15541554msgstr ""
  1555 "Проверете дали сте свързани към Интернет и дали въведения адрес е правилен."
   1555"Проверете дали сте свързани към Интернет и дали въведеният адрес е правилен."
  15561556
  15571557#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:271
   
  16491649#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
  16501650msgid "Invalid Address"
  1651 msgstr "Адресът не е валиден"
   1651msgstr "Адресът не е правилен"
  16521652
  16531653#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
  16541654msgid "Invalid address."
  1655 msgstr "Невалиден адрес."
   1655msgstr "Неправилен адрес."
  16561656
  16571657#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:376
   
  17771777"to the %s developers."
  17781778msgstr ""
  1779 "Зареждаше се тази страница, когато браузъра спря неочаквано. Това може да се "
  1780 лучи отново ако презаредите страницата. Ако това стане, моля докладвайте "
  1781 "проблема на разработчиците на %s."
   1779"Тази страница се зареждаше, когато браузърът спря неочаквано. Това може да "
   1780е случи отново, ако презаредите страницата. Ако това стане, моля "
   1781"докладвайте проблема на разработчиците на %s."
  17821782
  17831783#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  17941794
  17951795#: ../embed/mozilla/EphyHeaderSniffer.cpp:367
  1796 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1502
   1796#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1474
  17971797#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-import.c:271 ../src/ephy-session.c:1314
  17981798msgid "Untitled"
  17991799msgstr "Без заглавие"
  18001800
  1801 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:183
   1801#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:196
  18021802msgid "_Abort Script"
  18031803msgstr "Прекъсв_ане на скрипт"
  18041804
  1805 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:251
   1805#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:264
  18061806msgid "Don't Save"
  18071807msgstr "Без запазване"
  18081808
  1809 #: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:803
   1809#: ../embed/mozilla/EphyPromptService.cpp:821
  18101810#: ../lib/ephy-password-dialog.c:396
  18111811msgid "_Username:"
  18121812msgstr "_Потребител:"
  18131813
  1814 #: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:146 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:412
   1814#: ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:146 ../embed/mozilla/FilePicker.cpp:417
  18151815#: ../lib/ephy-file-chooser.c:439 ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:786
  18161816msgid "All files"
   
  19121912#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:322
  19131913msgid "Spooling..."
  1914 msgstr "Предаване за печат..."
   1914msgstr "Предаване за печат"
  19151915
  19161916#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:336
   
  20182018#, c-format
  20192019msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
  2020 msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна до %s."
   2020msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ не е валидна до %s."
  20212021
  20222022#. To translators: this a time format that is used while displaying the
   
  23152315
  23162316#. translators: this is the directory name to store auxilary files when saving html files
  2317 #: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:692
   2317#: ../embed/mozilla/MozDownload.cpp:706
  23182318#, c-format
  23192319msgid "%s Files"
   
  23302330#. * the 'q=' part needs to come last.
  23312331#.
  2332 #: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:173
   2332#: ../embed/mozilla/mozilla-embed-single.cpp:184
  23332333msgid "http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
  23342334msgstr "http://www.google.com/search?hl=bg&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q="
   
  28562856
  28572857#. translators: the %s is the title of the bookmark
  2858 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:493
   2858#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:462
  28592859#, c-format
  28602860msgid "Update bookmark “%s”?"
   
  28622862
  28632863#. translators: the %s is a URL
  2864 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:498
   2864#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:467
  28652865#, c-format
  28662866msgid "The bookmarked page has moved to “%s”."
  28672867msgstr "Страницата с отметките беше преместена в „%s“."
  28682868
  2869 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:502
   2869#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:471
  28702870msgid "_Don't Update"
  28712871msgstr "_Да не се осъвременява"
  28722872
  2873 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:504
   2873#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:473
  28742874msgid "_Update"
  28752875msgstr "_Осъвременяване"
  28762876
  2877 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:507
   2877#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:476
  28782878msgid "Update Bookmark?"
  28792879msgstr "Осъвременяване на отметката?"
   
  28832883#. * translated string.
  28842884#. Translators: this topic contains all bookmarks
  2885 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1246
   2885#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1218
  28862886msgid "bookmarks|All"
  28872887msgstr "Всички"
   
  28912891#. * translated string.
  28922892#. Translators: this topic contains the most used bookmarks
  2893 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1252
   2893#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1224
  28942894msgid "bookmarks|Most Visited"
  28952895msgstr "Най-посещавани"
   
  29002900#. Translators: this topic contains the not categorized
  29012901#. bookmarks
  2902 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1259
   2902#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1231
  29032903msgid "bookmarks|Not Categorized"
  29042904msgstr "Без категория"
   
  29092909#. Translators: this is an automatic topic containing local
  29102910#. * websites bookmarks autodiscovered with zeroconf.
  2911 #: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1267
   2911#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks.c:1239
  29122912msgid "bookmarks|Nearby Sites"
  29132913msgstr "Локални сайтове"
   
  29862986#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
  29872987msgid "_Rename…"
  2988 msgstr "П_реименуване..."
   2988msgstr "П_реименуване"
  29892989
  29902990#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
   
  30043004#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
  30053005msgid "_Import Bookmarks…"
  3006 msgstr "_Внасяне на отметки..."
   3006msgstr "_Внасяне на отметки"
  30073007
  30083008#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
   
  30123012#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
  30133013msgid "_Export Bookmarks…"
  3014 msgstr "Изнасян_е на отметки..."
   3014msgstr "Изнасян_е на отметки"
  30153015
  30163016#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
   
  32983298#: ../src/ephy-encoding-menu.c:326
  32993299msgid "_Other…"
  3300 msgstr "_Други..."
   3300msgstr "_Други"
  33013301
  33023302#: ../src/ephy-encoding-menu.c:327
   
  33653365#: ../src/ephy-history-window.c:182
  33663366msgid "Add _Bookmark…"
  3367 msgstr "До_бавяне на отметка..."
   3367msgstr "До_бавяне на отметка"
  33683368
  33693369#: ../src/ephy-history-window.c:183
   
  35043504#: ../src/ephy-main.c:92
  35053505msgid "URL …"
  3506 msgstr "АДРЕС..."
   3506msgstr "АДРЕС"
  35073507
  35083508#: ../src/ephy-main.c:407
   
  37583758#: ../src/ephy-window.c:133
  37593759msgid "_Open…"
  3760 msgstr "_Отваряне..."
   3760msgstr "_Отваряне"
  37613761
  37623762#: ../src/ephy-window.c:134
   
  37663766#: ../src/ephy-window.c:136
  37673767msgid "Save _As…"
  3768 msgstr "Запазване _като..."
   3768msgstr "Запазване _като"
  37693769
  37703770#: ../src/ephy-window.c:137
   
  37903790#: ../src/ephy-window.c:145
  37913791msgid "_Print…"
  3792 msgstr "_Печат..."
   3792msgstr "_Печат"
  37933793
  37943794#: ../src/ephy-window.c:146
   
  37983798#: ../src/ephy-window.c:148
  37993799msgid "S_end Link by Email…"
  3800 msgstr "Изпращан_е на връзката чрез е-поща..."
   3800msgstr "Изпращан_е на връзката чрез е-поща"
  38013801
  38023802#: ../src/ephy-window.c:149
   
  38393839#: ../src/ephy-window.c:178
  38403840msgid "_Find…"
  3841 msgstr "_Търсене..."
   3841msgstr "_Търсене"
  38423842
  38433843#: ../src/ephy-window.c:179
   
  38883888#: ../src/ephy-window.c:201
  38893889msgid "_Customize Toolbars…"
  3890 msgstr "_Настройване на лентите с инструменти..."
   3890msgstr "_Настройване на лентите с инструменти"
  38913891
  38923892#: ../src/ephy-window.c:202
   
  39613961#: ../src/ephy-window.c:233
  39623962msgid "_Add Bookmark…"
  3963 msgstr "Доб_авяне на отметка..."
   3963msgstr "Доб_авяне на отметка"
  39643964
  39653965#: ../src/ephy-window.c:234 ../src/ephy-window.c:305
   
  39783978#: ../src/ephy-window.c:242
  39793979msgid "_Location…"
  3980 msgstr "Местопо_ложение..."
   3980msgstr "Местопо_ложение"
  39813981
  39823982#: ../src/ephy-window.c:243
   
  40784078#: ../src/ephy-window.c:304
  40794079msgid "Add Boo_kmark…"
  4080 msgstr "_Добавяне на отметка..."
   4080msgstr "_Добавяне на отметка"
  40814081
  40824082#. Framed document
   
  41204120#: ../src/ephy-window.c:327
  41214121msgid "_Save Link As…"
  4122 msgstr "_Запазване на връзката като..."
   4122msgstr "_Запазване на връзката като"
  41234123
  41244124#: ../src/ephy-window.c:328
   
  41284128#: ../src/ephy-window.c:330
  41294129msgid "_Bookmark Link…"
  4130 msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
   4130msgstr "_Добавяне на връзката като отметка"
  41314131
  41324132#: ../src/ephy-window.c:332
   
  41384138#: ../src/ephy-window.c:338
  41394139msgid "_Send Email…"
  4140 msgstr "И_зпращане на е-поща..."
   4140msgstr "И_зпращане на е-поща"
  41414141
  41424142#: ../src/ephy-window.c:340
   
  41514151#: ../src/ephy-window.c:347
  41524152msgid "_Save Image As…"
  4153 msgstr "_Запазване на изображението като..."
   4153msgstr "_Запазване на изображението като"
  41544154
  41554155#: ../src/ephy-window.c:349
   
  43884388#: ../src/popup-commands.c:276
  43894389msgid "Save Image As"
  4390 msgstr "Запазване на изображението като..."
   4390msgstr "Запазване на изображението като"
  43914391
  43924392#: ../src/ppview-toolbar.c:90
 • gnome/trunk/epiphany.trunk.bg.po

  r1409 r1421  
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
  1515"product=epiphany\n"
  16 "POT-Creation-Date: 2008-03-24 17:21+0200\n"
   16"POT-Creation-Date: 2008-03-29 20:36+0200\n"
  1717"PO-Revision-Date: 2008-03-24 17:21+0200\n"
  1818"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  311311"the currently selected text."
  312312msgstr ""
  313 "Натискането на среден бутон на мишката  върху основната страница ще отвори "
   313"Натискането на среден бутон на мишката върху основната страница ще отвори "
  314314"страницата указна в избирания текст."
  315315
   
  438438msgstr ""
  439439"Информация за страниците показани в историята. Валидни стойности в списъка "
  440 "са „ViewTitle“ (заглавие) „ViewAddress“ (адрес) и „ViewDateTime“ (дата/час)."
   440"са „ViewTitle“ (заглавие), „ViewAddress“ (адрес) и „ViewDateTime“ (дата/час)."
  441441
  442442#: ../data/epiphany.schemas.in.h:48
   
  515515#: ../data/epiphany.schemas.in.h:61
  516516msgid "Whether to print the page address in the header"
  517 msgstr "Дали в горния колонтитул да се разпечатва адреса на страницата"
   517msgstr "Дали в горния колонтитул да се разпечатва адресът на страницата"
  518518
  519519#: ../data/epiphany.schemas.in.h:62
  520520msgid "Whether to print the page numbers (x of total) in the footer"
  521521msgstr ""
  522 "Дали в долния колонтитул да се разпечатва номера на страницата (x от общо)"
   522"Дали в долния колонтитул да се разпечатва номерът на страницата (x от общо)"
  523523
  524524#: ../data/epiphany.schemas.in.h:63
   
  615615#: ../data/glade/epiphany.glade.h:3
  616616msgid "Clear _All..."
  617 msgstr "_Изчистване на всичко..."
   617msgstr "_Изчистване на всичко"
  618618
  619619#: ../data/glade/epiphany.glade.h:4
   
  671671#: ../data/glade/form-signing-dialog.glade.h:5
  672672msgid "_View Certificate…"
  673 msgstr "_Преглед на сертификат..."
   673msgstr "_Преглед на сертификат"
  674674
  675675#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:1
   
  817817#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:37
  818818msgid "_Detailed Font Settings…"
  819 msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете..."
   819msgstr "По_дробни настройки на шрифтовете"
  820820
  821821#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:38
   
  829829#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:40
  830830msgid "_Edit Stylesheet…"
  831 msgstr "_Редактиране на набор от стилове..."
   831msgstr "_Редактиране на набор от стилове"
  832832
  833833#: ../data/glade/prefs-dialog.glade.h:41
   
  929929#, c-format
  930930msgid "The file “%s” has been downloaded."
  931 msgstr "Файлът %s“ беше изтеглен."
   931msgstr "Файлът %s“ беше изтеглен."
  932932
  933933#: ../embed/downloader-view.c:450
   
  10031003#, c-format
  10041004msgid "Redirecting to “%s”…"
  1005 msgstr "Пренасочване към „%s“..."
   1005msgstr "Пренасочване към „%s“"
  10061006
  10071007#: ../embed/ephy-base-embed.c:1072
  10081008#, c-format
  10091009msgid "Transferring data from “%s”…"
  1010 msgstr "Прехвърляне на данни от „%s“..."
   1010msgstr "Прехвърляне на данни от „%s“"
  10111011
  10121012#: ../embed/ephy-base-embed.c:1074
  10131013#, c-format
  10141014msgid "Waiting for authorization from “%s”…"
  1015 msgstr "Изчакване за упълномощаване от „%s“..."
   1015msgstr "Изчакване за упълномощаване от „%s“"
  10161016
  10171017#. translators: %s here is the address of the web page
   
  10191019#, c-format
  10201020msgid "Loading “%s”…"
  1021 msgstr "Зареждане на „%s“..."
   1021msgstr "Зареждане на „%s“"
  10221022
  10231023#: ../embed/ephy-base-embed.c:1257
  10241024msgid "Loading…"
  1025 msgstr "Зареждане..."
   1025msgstr "Зареждане"
  10261026
  10271027#: ../embed/ephy-embed-shell.c:244
  10281028msgid "Epiphany can't be used now. Mozilla initialization failed."
  10291029msgstr ""
  1030 "В момента Epiphany не може да бъде използван. Инициализирането на Mozilla "
  1031 "пропадна."
   1030"В момента Epiphany не може да бъде използван. Инициализирането на Mozilla  е "
   1031"неуспешно."
  10321032
  10331033#: ../embed/ephy-embed-utils.c:61
   
  14991499#: ../embed/mozilla/ContentHandler.cpp:327
  15001500msgid "_Save As..."
  1501 msgstr "Запазване _като..."
   1501msgstr "Запазване _като"
  15021502
  15031503#. Translators: %s is the name of a protocol, like "http" etc.
   
  15531553"correct."
  15541554msgstr ""
  1555 "Проверете дали сте свързани към Интернет и дали въведения адрес е правилен."
   1555"Проверете дали сте свързани към Интернет и дали въведеният адрес е правилен."
  15561556
  15571557#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:271
   
  16491649#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:374
  16501650msgid "Invalid Address"
  1651 msgstr "Адресът не е валиден"
   1651msgstr "Адресът не е правилен"
  16521652
  16531653#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:375
  16541654msgid "Invalid address."
  1655 msgstr "Невалиден адрес."
   1655msgstr "Неправилен адрес."
  16561656
  16571657#: ../embed/mozilla/EphyAboutModule.cpp:376
   
  17771777"to the %s developers."
  17781778msgstr ""
  1779 "Зареждаше се тази страница, когато браузъра спря неочаквано. Това може да се "
  1780 лучи отново ако презаредите страницата. Ако това стане, моля докладвайте "
  1781 "проблема на разработчиците на %s."
   1779"Тази страница се зареждаше, когато браузърът спря неочаквано. Това може да "
   1780е случи отново, ако презаредите страницата. Ако това стане, моля "
   1781"докладвайте проблема на разработчиците на %s."
  17821782
  17831783#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
   
  19121912#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:322
  19131913msgid "Spooling..."
  1914 msgstr "Предаване за печат..."
   1914msgstr "Предаване за печат"
  19151915
  19161916#: ../embed/mozilla/GeckoPrintSession.cpp:336
   
  20182018#, c-format
  20192019msgid "The security information for “%s” isn't valid until %s."
  2020 msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ е невалидна до %s."
   2020msgstr "Информацията за сигурността относно „%s“ не е валидна до %s."
  20212021
  20222022#. To translators: this a time format that is used while displaying the
   
  26512651msgstr "Отметки"
  26522652
  2653 #: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-toolbar.c:291
   2653#: ../lib/ephy-stock-icons.c:56 ../src/ephy-toolbar.c:278
  26542654msgid "Address Entry"
  26552655msgstr "Запис на адрес"
   
  29862986#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:195
  29872987msgid "_Rename…"
  2988 msgstr "П_реименуване..."
   2988msgstr "П_реименуване"
  29892989
  29902990#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:196
   
  30043004#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:200
  30053005msgid "_Import Bookmarks…"
  3006 msgstr "_Внасяне на отметки..."
   3006msgstr "_Внасяне на отметки"
  30073007
  30083008#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:201
   
  30123012#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:203
  30133013msgid "_Export Bookmarks…"
  3014 msgstr "Изнасян_е на отметки..."
   3014msgstr "Изнасян_е на отметки"
  30153015
  30163016#: ../src/bookmarks/ephy-bookmarks-editor.c:204
   
  32983298#: ../src/ephy-encoding-menu.c:326
  32993299msgid "_Other…"
  3300 msgstr "_Други..."
   3300msgstr "_Други"
  33013301
  33023302#: ../src/ephy-encoding-menu.c:327
   
  33473347
  33483348#. exit button
  3349 #: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:272 ../src/ephy-toolbar.c:600
   3349#: ../src/ephy-fullscreen-popup.c:272 ../src/ephy-toolbar.c:549
  33503350msgid "Leave Fullscreen"
  33513351msgstr "Напускане на „Цял екран“"
  33523352
  3353 #: ../src/ephy-go-action.c:43 ../src/ephy-toolbar.c:321
   3353#: ../src/ephy-go-action.c:43 ../src/ephy-toolbar.c:308
  33543354msgid "Go"
  33553355msgstr "Отиване"
   
  33653365#: ../src/ephy-history-window.c:182
  33663366msgid "Add _Bookmark…"
  3367 msgstr "До_бавяне на отметка..."
   3367msgstr "До_бавяне на отметка"
  33683368
  33693369#: ../src/ephy-history-window.c:183
   
  35043504#: ../src/ephy-main.c:92
  35053505msgid "URL …"
  3506 msgstr "АДРЕС..."
   3506msgstr "АДРЕС"
  35073507
  35083508#: ../src/ephy-main.c:407
   
  36143614msgstr "Превключване към този подпрозорец"
  36153615
  3616 #: ../src/ephy-toolbar.c:230
   3616#: ../src/ephy-toolbar.c:217
  36173617msgid "_Back"
  36183618msgstr "На_зад"
  36193619
  3620 #: ../src/ephy-toolbar.c:232
   3620#: ../src/ephy-toolbar.c:219
  36213621msgid "Go to the previous visited page"
  36223622msgstr "Отива на предишната посетена страница"
   
  36253625#. * a menu with all sites you can go 'back' to
  36263626#.
  3627 #: ../src/ephy-toolbar.c:236
   3627#: ../src/ephy-toolbar.c:223
  36283628msgid "Back history"
  36293629msgstr "Предишни страници"
  36303630
  3631 #: ../src/ephy-toolbar.c:250
   3631#: ../src/ephy-toolbar.c:237
  36323632msgid "_Forward"
  36333633msgstr "На_пред"
  36343634
  3635 #: ../src/ephy-toolbar.c:252
   3635#: ../src/ephy-toolbar.c:239
  36363636msgid "Go to the next visited page"
  36373637msgstr "Отиване на следващата посетена страница"
   
  36403640#. * a menu with all sites you can go 'forward' to
  36413641#.
  3642 #: ../src/ephy-toolbar.c:256
   3642#: ../src/ephy-toolbar.c:243
  36433643msgid "Forward history"
  36443644msgstr "Следващи страници"
  36453645
  3646 #: ../src/ephy-toolbar.c:269
   3646#: ../src/ephy-toolbar.c:256
  36473647msgid "_Up"
  36483648msgstr "На_горе"
  36493649
  3650 #: ../src/ephy-toolbar.c:271
   3650#: ../src/ephy-toolbar.c:258
  36513651msgid "Go up one level"
  36523652msgstr "Нагоре с едно ниво"
   
  36553655#. * a menu with al sites you can go 'up' to
  36563656#.
  3657 #: ../src/ephy-toolbar.c:275
   3657#: ../src/ephy-toolbar.c:262
  36583658msgid "List of upper levels"
  36593659msgstr "Списък на предишните нива"
  36603660
  3661 #: ../src/ephy-toolbar.c:293
   3661#: ../src/ephy-toolbar.c:280
  36623662msgid "Enter a web address to open, or a phrase to search for"
  36633663msgstr "Въведете адрес или фраза за търсене"
  36643664
  3665 #: ../src/ephy-toolbar.c:309
   3665#: ../src/ephy-toolbar.c:296
  36663666msgid "Zoom"
  36673667msgstr "Увеличение"
  36683668
  3669 #: ../src/ephy-toolbar.c:311
   3669#: ../src/ephy-toolbar.c:298
  36703670msgid "Adjust the text size"
  36713671msgstr "Промяна на размера на текста"
  36723672
  3673 #: ../src/ephy-toolbar.c:323
   3673#: ../src/ephy-toolbar.c:310
  36743674msgid "Go to the address entered in the address entry"
  36753675msgstr "Отиване на адреса въведен в полето за адреси"
  36763676
  3677 #: ../src/ephy-toolbar.c:332
   3677#: ../src/ephy-toolbar.c:319
  36783678msgid "_Home"
  36793679msgstr "_У дома"
  36803680
  3681 #: ../src/ephy-toolbar.c:334
   3681#: ../src/ephy-toolbar.c:321
  36823682msgid "Go to the home page"
  36833683msgstr "Отиване в домашната страница"
  36843684
  3685 #: ../src/ephy-toolbar.c:344
   3685#: ../src/ephy-toolbar.c:331
  36863686msgid "New _Tab"
  36873687msgstr "Нов _подпрозорец"
  36883688
  3689 #: ../src/ephy-toolbar.c:346
   3689#: ../src/ephy-toolbar.c:333
  36903690msgid "Open a new tab"
  36913691msgstr "Отваряне на нов подпрозорец"
  36923692
  3693 #: ../src/ephy-toolbar.c:355
   3693#: ../src/ephy-toolbar.c:342
  36943694msgid "_New Window"
  36953695msgstr "_Нов прозорец"
  36963696
  3697 #: ../src/ephy-toolbar.c:357
   3697#: ../src/ephy-toolbar.c:344
  36983698msgid "Open a new window"
  36993699msgstr "Отваряне на нов прозорец"
   
  37583758#: ../src/ephy-window.c:133
  37593759msgid "_Open…"
  3760 msgstr "_Отваряне..."
   3760msgstr "_Отваряне"
  37613761
  37623762#: ../src/ephy-window.c:134
   
  37663766#: ../src/ephy-window.c:136
  37673767msgid "Save _As…"
  3768 msgstr "Запазване _като..."
   3768msgstr "Запазване _като"
  37693769
  37703770#: ../src/ephy-window.c:137
   
  37903790#: ../src/ephy-window.c:145
  37913791msgid "_Print…"
  3792 msgstr "_Печат..."
   3792msgstr "_Печат"
  37933793
  37943794#: ../src/ephy-window.c:146
   
  37983798#: ../src/ephy-window.c:148
  37993799msgid "S_end Link by Email…"
  3800 msgstr "Изпращан_е на връзката чрез е-поща..."
   3800msgstr "Изпращан_е на връзката чрез е-поща"
  38013801
  38023802#: ../src/ephy-window.c:149
   
  38393839#: ../src/ephy-window.c:178
  38403840msgid "_Find…"
  3841 msgstr "_Търсене..."
   3841msgstr "_Търсене"
  38423842
  38433843#: ../src/ephy-window.c:179
   
  38883888#: ../src/ephy-window.c:201
  38893889msgid "_Customize Toolbars…"
  3890 msgstr "_Настройване на лентите с инструменти..."
   3890msgstr "_Настройване на лентите с инструменти"
  38913891
  38923892#: ../src/ephy-window.c:202
   
  39613961#: ../src/ephy-window.c:233
  39623962msgid "_Add Bookmark…"
  3963 msgstr "Доб_авяне на отметка..."
   3963msgstr "Доб_авяне на отметка"
  39643964
  39653965#: ../src/ephy-window.c:234 ../src/ephy-window.c:305
   
  39783978#: ../src/ephy-window.c:242
  39793979msgid "_Location…"
  3980 msgstr "Местопо_ложение..."
   3980msgstr "Местопо_ложение"
  39813981
  39823982#: ../src/ephy-window.c:243
   
  40784078#: ../src/ephy-window.c:304
  40794079msgid "Add Boo_kmark…"
  4080 msgstr "_Добавяне на отметка..."
   4080msgstr "_Добавяне на отметка"
  40814081
  40824082#. Framed document
   
  41204120#: ../src/ephy-window.c:327
  41214121msgid "_Save Link As…"
  4122 msgstr "_Запазване на връзката като..."
   4122msgstr "_Запазване на връзката като"
  41234123
  41244124#: ../src/ephy-window.c:328
   
  41284128#: ../src/ephy-window.c:330
  41294129msgid "_Bookmark Link…"
  4130 msgstr "_Добавяне на връзката като отметка..."
   4130msgstr "_Добавяне на връзката като отметка"
  41314131
  41324132#: ../src/ephy-window.c:332
   
  41384138#: ../src/ephy-window.c:338
  41394139msgid "_Send Email…"
  4140 msgstr "И_зпращане на е-поща..."
   4140msgstr "И_зпращане на е-поща"
  41414141
  41424142#: ../src/ephy-window.c:340
   
  41514151#: ../src/ephy-window.c:347
  41524152msgid "_Save Image As…"
  4153 msgstr "_Запазване на изображението като..."
   4153msgstr "_Запазване на изображението като"
  41544154
  41554155#: ../src/ephy-window.c:349
   
  42354235msgstr[1] "%d скрити изскачащи прозорци"
  42364236
  4237 #: ../src/ephy-window.c:2030
   4237#: ../src/ephy-window.c:2028
  42384238#, c-format
  42394239msgid "Open image “%s”"
  42404240msgstr "Отваряне на изображението „%s“"
  42414241
  4242 #: ../src/ephy-window.c:2035
   4242#: ../src/ephy-window.c:2033
  42434243#, c-format
  42444244msgid "Use as desktop background “%s”"
  42454245msgstr "Използване на изображението „%s“ като фон"
  42464246
  4247 #: ../src/ephy-window.c:2040
   4247#: ../src/ephy-window.c:2038
  42484248#, c-format
  42494249msgid "Save image “%s”"
  42504250msgstr "Запазване на изображението „%s“"
  42514251
  4252 #: ../src/ephy-window.c:2045
   4252#: ../src/ephy-window.c:2043
  42534253#, c-format
  42544254msgid "Copy image address “%s”"
  42554255msgstr "Копиране на адреса на изображението „%s“"
  42564256
  4257 #: ../src/ephy-window.c:2058
   4257#: ../src/ephy-window.c:2056
  42584258#, c-format
  42594259msgid "Send email to address “%s”"
  42604260msgstr "Изпращане на е-писмо до „%s“"
  42614261
  4262 #: ../src/ephy-window.c:2064
   4262#: ../src/ephy-window.c:2062
  42634263#, c-format
  42644264msgid "Copy email address “%s”"
  42654265msgstr "Копиране на адреса на е-поща „%s“"
  42664266
  4267 #: ../src/ephy-window.c:2076
   4267#: ../src/ephy-window.c:2074
  42684268#, c-format
  42694269msgid "Save link “%s”"
  42704270msgstr "Запазване на връзката „%s“"
  42714271
  4272 #: ../src/ephy-window.c:2082
   4272#: ../src/ephy-window.c:2080
  42734273#, c-format
  42744274msgid "Bookmark link “%s”"
  42754275msgstr "Отмятане на връзката „%s“"
  42764276
  4277 #: ../src/ephy-window.c:2088
   4277#: ../src/ephy-window.c:2086
  42784278#, c-format
  42794279msgid "Copy link's address “%s”"
   
  43884388#: ../src/popup-commands.c:276
  43894389msgid "Save Image As"
  4390 msgstr "Запазване на изображението като..."
   4390msgstr "Запазване на изображението като"
  43914391
  43924392#: ../src/ppview-toolbar.c:90
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.