Changeset 1401


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2008, 10:35:02 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

deskbar-applet: подаден в trunk и gnome-2-22

Location:
gnome
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/gnome-2-22/deskbar-applet.gnome-2-22.bg.po

  r1396 r1401  
  99"Project-Id-Version: deskbar-applet gnome-2-22\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-03-19 18:02+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 17:48+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-03-21 22:32+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-03-21 22:29+0200\n"
  1313"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  524524msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
  525525
  526 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:784
   526#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:785
  527527msgid "Open your web history by name"
  528528msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
   
  551551"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
  552552msgstr ""
  553 "Трябва да включите автоматичното довършване.\n"
   553"Трябва да включите автоматичното дописване.\n"
  554554"Адресите във вашия адресник не могат да бъдат получавани, освен ако не "
  555 "включите автоматичното довършване. За да направите това, стартирайте "
   555"включите автоматичното дописване. За да направите това, стартирайте "
  556556"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
  557 "Авт. довършване."
   557"Авт. дописване."
  558558
  559559#. FIXME:
   
  716716msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
  717717
  718 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:305
  719 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:831
   718#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:306
   719#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:832
  720720msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
  721721msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
   
  726726
  727727#. Correct firefox version or iceweasel
  728 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:299
   728#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:300
  729729msgid "You can customize which search engines are offered."
  730730msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
  731731
  732 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:783
   732#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:784
  733733msgid "Web History (Mozilla)"
  734734msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
   
  860860msgstr "Създаване на нови файлове от ваши шаблони"
  861861
  862 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:37
   862#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:41
  863863#, python-format
  864864msgid "Open note <b>%(name)s</b>"
  865865msgstr "Отваряне на бележка <b>%(name)s</b>"
  866866
  867 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:50
   867#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:62
  868868msgid "Really delete this note?"
  869869msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
  870870
  871 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:51
   871#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
  872872msgid "If you delete a note it is permanently lost."
  873873msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи безвъзвратно."
  874874
  875 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
   875#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:75
  876876#, python-format
  877877msgid "Delete note <b>%(name)s</b>"
  878878msgstr "Изтриване на бележка <b>%(name)s</b>"
  879879
  880 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:88
   880#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:104
  881881#, python-format
  882882msgid "Create note <b>%(name)s</b>"
  883883msgstr "Създаване на бележка <b>%(name)s</b>"
  884884
  885 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:110
   885#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
  886886msgid "Title"
  887887msgstr "Заглавие"
  888888
  889 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:111
   889#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
  890890msgid "Contents"
  891891msgstr "Съдържание"
  892892
  893 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
   893#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:150
  894894msgid "Tomboy Notes"
  895895msgstr "Бележки на Tomboy"
  896896
  897 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
   897#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:151
  898898msgid "Search your Tomboy notes"
  899 msgstr "Търсене на бележките „Tomboy“"
  900 
  901 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:198
   899msgstr "Търсене в бележките на Tomboy"
   900
   901#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:235
  902902msgid "Tomboy does not seem to be installed."
  903903msgstr "Изглежда програмата Tomboy не е инсталирана."
  904904
  905 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:231
   905#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:268
  906906#, python-format
  907907msgid ""
 • gnome/trunk/deskbar-applet.trunk.bg.po

  r1396 r1401  
  99"Project-Id-Version: deskbar-applet trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2008-03-19 18:08+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2008-03-19 18:08+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2008-03-21 22:29+0200\n"
   12"PO-Revision-Date: 2008-03-21 22:29+0200\n"
  1313"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  287287msgstr "Показване само на основната търсачка"
  288288
  289 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:57 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:181
   289#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:67 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:181
  290290#, python-format
  291291msgid "Open History Item %s"
  292292msgstr "Отваряне от историята: %s"
  293293
  294 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:59
   294#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:69
  295295#, python-format
  296296msgid "Open Bookmark %s"
   
  298298
  299299#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
  300 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:75
   300#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:85
  301301#, python-format
  302302msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
  303303msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
  304304
  305 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:101 ../deskbar/handlers/yahoo.py:33
   305#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:111 ../deskbar/handlers/yahoo.py:33
  306306msgid "URL"
  307307msgstr "Адрес"
  308308
  309 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:236
   309#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:246
  310310msgid "Shortcut"
  311311msgstr "Бърз клавиш"
  312312
  313 #: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:244
   313#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:254
  314314msgid "Bookmark Name"
  315315msgstr "Име на отметка"
   
  367367msgstr "Бележки"
  368368
  369 #: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:22
   369#: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:23
  370370msgid "<i>Choose action</i>"
  371371msgstr "<i>Изберете действие</i>"
  372372
  373 #: ../deskbar/core/Utils.py:132
   373#: ../deskbar/core/Utils.py:142
  374374msgid "Cannot execute program:"
  375375msgstr "Не може да се изпълни програмата:"
  376376
  377 #: ../deskbar/core/Utils.py:172
   377#: ../deskbar/core/Utils.py:182
  378378msgid "Cannot show URL:"
  379379msgstr "Не може да се отвори адрес:"
  380380
  381381#. translators: This is the window title.
  382 #: ../deskbar/deskbar-applet.py:15
   382#: ../deskbar/deskbar-applet.py:16
  383383msgid "Deskbar Applet"
  384384msgstr "Аплет Deskbar"
   
  513513msgstr "Отметки в уеб (в Epiphany)"
  514514
  515 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:52 ../deskbar/handlers/mozilla.py:157
   515#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:52 ../deskbar/handlers/mozilla.py:159
  516516msgid "Open your web bookmarks by name"
  517517msgstr "Отваряне на отметките по име"
   
  526526msgstr "Търсене в Интернет (с Epiphany)"
  527527
  528 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:234
   528#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:237
  529529msgid "Search the web via your browser's search settings"
  530530msgstr "Търсене в Интернет чрез настройките на уеб браузъра"
   
  538538msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
  539539
  540 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:784
   540#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:792
  541541msgid "Open your web history by name"
  542542msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
  543543
  544544#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
  545 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:27
   545#: ../deskbar/handlers/evolution.py:32
  546546#, python-format
  547547msgid "Edit contact <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
   
  549549
  550550# „Адресник“ вместо „адресна книга“ за съвместимост с Evo.
  551 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:42
   551#: ../deskbar/handlers/evolution.py:47
  552552msgid "Mail (Address Book)"
  553553msgstr "Поща (адресник)"
  554554
  555 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:43
   555#: ../deskbar/handlers/evolution.py:48
  556556msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
  557557msgstr ""
  558558"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
  559559
  560 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:67
   560#: ../deskbar/handlers/evolution.py:72
  561561msgid ""
  562562"Autocompletion Needs to be Enabled\n"
   
  565565"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
  566566msgstr ""
  567 "Трябва да включите автоматичното довършване.\n"
   567"Трябва да включите автоматичното дописване.\n"
  568568"Адресите във вашия адресник не могат да бъдат получавани, освен ако не "
  569 "включите автоматичното довършване. За да направите това, стартирайте "
   569"включите автоматичното дописване. За да направите това, стартирайте "
  570570"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
  571 "Авт. довършване."
   571"Авт. дописване."
  572572
  573573#. FIXME:
  574574#. _("Location") should be _("Location of %s") % name
  575 #: ../deskbar/handlers/files.py:62
   575#: ../deskbar/handlers/files.py:63
  576576#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:35
  577577msgid "Location"
  578578msgstr "Местоположение"
  579579
  580 #: ../deskbar/handlers/files.py:70
   580#: ../deskbar/handlers/files.py:71
  581581msgid "Files, Folders and Places"
  582582msgstr "Файлове, папки и места"
  583583
  584 #: ../deskbar/handlers/files.py:71
   584#: ../deskbar/handlers/files.py:72
  585585msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
  586586msgstr ""
   
  709709msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
  710710
  711 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:15
   711#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:16
  712712#, python-format
  713713msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
  714714msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
  715715
  716 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:47
   716#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
  717717msgid "Window Switcher"
  718718msgstr "Избор на прозорец"
  719719
  720 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
   720#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:49
  721721msgid "Switch to an existing window by name."
  722722msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
  723723
  724 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:51
   724#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:52
  725725msgid "Windows"
  726726msgstr "Прозорци"
  727727
  728 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:156
   728#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:158
  729729msgid "Web Bookmarks (Mozilla)"
  730730msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
  731731
  732 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:305
  733 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:831
   732#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:300
   733#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:837
   734#, python-format
   735msgid "Firefox version must be between %s and %s"
   736msgstr "Версията на Firefox трябва да е между %s и %s"
   737
   738#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:222 ../deskbar/handlers/mozilla.py:310
   739#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:840
  734740msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
  735741msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
  736742
  737 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:233
   743#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:236
  738744msgid "Web Searches (Mozilla)"
  739745msgstr "Търсене в Интернет (с Mozilla)"
  740746
  741747#. Correct firefox version or iceweasel
  742 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:299
   748#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:304
  743749msgid "You can customize which search engines are offered."
  744750msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
  745751
  746 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:783
   752#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:791
  747753msgid "Web History (Mozilla)"
  748754msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
  749755
  750 #: ../deskbar/handlers/programs.py:77
   756#: ../deskbar/handlers/programs.py:81
  751757#, python-format
  752758msgid "Lookup %s in dictionary"
  753759msgstr "Търсене на %s в речник"
  754760
  755 #: ../deskbar/handlers/programs.py:84
   761#: ../deskbar/handlers/programs.py:88
  756762#, python-format
  757763msgid "Search for file names like %s"
  758764msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
  759765
  760 #: ../deskbar/handlers/programs.py:90
   766#: ../deskbar/handlers/programs.py:94
  761767#, python-format
  762768msgid "Search in Devhelp for %s"
  763769msgstr "Търсене в документацията за %s"
  764770
  765 #: ../deskbar/handlers/programs.py:124
   771#: ../deskbar/handlers/programs.py:128
  766772msgid "Dictionary"
  767773msgstr "Речник"
  768774
  769 #: ../deskbar/handlers/programs.py:125
   775#: ../deskbar/handlers/programs.py:129
  770776msgid "Look up word definitions in the dictionary"
  771777msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
  772778
  773 #: ../deskbar/handlers/programs.py:141
   779#: ../deskbar/handlers/programs.py:145
  774780msgid "GNOME dictionary is not installed"
  775781msgstr "Речникът на GNOME не е инсталиран"
  776782
  777 #: ../deskbar/handlers/programs.py:148
   783#: ../deskbar/handlers/programs.py:152
  778784msgid "Files and Folders Search"
  779785msgstr "Търсене на файлове и папки"
  780786
  781 #: ../deskbar/handlers/programs.py:149
   787#: ../deskbar/handlers/programs.py:153
  782788msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
  783789msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
  784790
  785 #: ../deskbar/handlers/programs.py:165
   791#: ../deskbar/handlers/programs.py:169
  786792msgid "GNOME search tool is not installed"
  787793msgstr "Инструментът за търсене не е инсталиран"
  788794
  789 #: ../deskbar/handlers/programs.py:172
   795#: ../deskbar/handlers/programs.py:176
  790796msgid "Developer Documentation"
  791797msgstr "Документация за разработчици"
  792798
  793 #: ../deskbar/handlers/programs.py:173
   799#: ../deskbar/handlers/programs.py:177
  794800msgid "Search Devhelp for a function name"
  795801msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
  796802
  797 #: ../deskbar/handlers/programs.py:192
   803#: ../deskbar/handlers/programs.py:196
  798804msgid "Devhelp is not installed"
  799805msgstr "Програмата Devhelp не е инсталирана"
  800806
  801 #: ../deskbar/handlers/programs.py:241
   807#: ../deskbar/handlers/programs.py:245
  802808#, python-format
  803809msgid "Execute %s in terminal"
  804810msgstr "Изпълняване на %s в терминал"
  805811
  806 #: ../deskbar/handlers/programs.py:243
   812#: ../deskbar/handlers/programs.py:247
  807813#, python-format
  808814msgid "Execute %s"
  809815msgstr "Изпълняване на %s"
  810816
  811 #: ../deskbar/handlers/programs.py:259
   817#: ../deskbar/handlers/programs.py:274
  812818msgid "Programs"
  813819msgstr "Програми"
  814820
  815 #: ../deskbar/handlers/programs.py:260
   821#: ../deskbar/handlers/programs.py:275
  816822msgid "Launch a program by its name and/or description"
  817823msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
   
  830836"Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
  831837
  832 #: ../deskbar/handlers/templates.py:37
   838#: ../deskbar/handlers/templates.py:43
  833839#, python-format
  834840msgid "Create %s"
  835841msgstr "Създаване на %s"
  836842
  837 #: ../deskbar/handlers/templates.py:40
   843#: ../deskbar/handlers/templates.py:46
  838844msgid "Create Document"
  839845msgstr "Създаване на документ"
  840846
  841 #: ../deskbar/handlers/templates.py:53
   847#: ../deskbar/handlers/templates.py:59
  842848msgid "Name:"
  843849msgstr "Име:"
  844850
  845 #: ../deskbar/handlers/templates.py:60
   851#: ../deskbar/handlers/templates.py:66
  846852msgid "Folder:"
  847853msgstr "Папка:"
  848854
  849 #: ../deskbar/handlers/templates.py:64
   855#: ../deskbar/handlers/templates.py:70
  850856msgid "Choose Folder"
  851857msgstr "Избор на папка"
  852858
  853 #: ../deskbar/handlers/templates.py:119
   859#: ../deskbar/handlers/templates.py:125
  854860#, python-format
  855861msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
  856862msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го замените?"
  857863
  858 #: ../deskbar/handlers/templates.py:123
   864#: ../deskbar/handlers/templates.py:129
  859865#, python-format
  860866msgid ""
   
  862868msgstr "Файлът вече съществува в „%s“. Замяната ще презапише съдържанието му."
  863869
  864 #: ../deskbar/handlers/templates.py:130
   870#: ../deskbar/handlers/templates.py:136
  865871msgid "Replace"
  866872msgstr "Замяна"
  867873
  868 #: ../deskbar/handlers/templates.py:166
   874#: ../deskbar/handlers/templates.py:172
  869875msgid "Templates"
  870876msgstr "Шаблони"
  871877
  872 #: ../deskbar/handlers/templates.py:167
   878#: ../deskbar/handlers/templates.py:173
  873879msgid "Create new files from your templates"
  874880msgstr "Създаване на нови файлове от ваши шаблони"
  875881
  876 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:37
   882#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:41
  877883#, python-format
  878884msgid "Open note <b>%(name)s</b>"
  879885msgstr "Отваряне на бележка <b>%(name)s</b>"
  880886
  881 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:50
   887#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:62
  882888msgid "Really delete this note?"
  883889msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
  884890
  885 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:51
   891#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
  886892msgid "If you delete a note it is permanently lost."
  887893msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи безвъзвратно."
  888894
  889 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
   895#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:75
  890896#, python-format
  891897msgid "Delete note <b>%(name)s</b>"
  892898msgstr "Изтриване на бележка <b>%(name)s</b>"
  893899
  894 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:88
   900#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:104
  895901#, python-format
  896902msgid "Create note <b>%(name)s</b>"
  897903msgstr "Създаване на бележка <b>%(name)s</b>"
  898904
  899 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:110
   905#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
  900906msgid "Title"
  901907msgstr "Заглавие"
  902908
  903 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:111
   909#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
  904910msgid "Contents"
  905911msgstr "Съдържание"
  906912
  907 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
   913#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:150
  908914msgid "Tomboy Notes"
  909915msgstr "Бележки на Tomboy"
  910916
  911 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
   917#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:151
  912918msgid "Search your Tomboy notes"
  913 msgstr "Търсене на бележките „Tomboy“"
  914 
  915 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:198
   919msgstr "Търсене в бележките на Tomboy"
   920
   921#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:235
  916922msgid "Tomboy does not seem to be installed."
  917923msgstr "Изглежда програмата Tomboy не е инсталирана."
  918924
  919 #: ../deskbar/handlers/tomboy.py:231
   925#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:268
  920926#, python-format
  921927msgid ""
   
  10341040msgstr "Показване на търсения елемент"
  10351041
  1036 #: ../deskbar/ui/DeskbarTray.py:111
  1037 msgid ""
  1038 "Some potentially old modules that make use of an old Deskbar-Applet API have "
  1039 "been found. Remove these files for this warning to disappear.\n"
  1040 msgstr ""
  1041 "Бяха открити някои приставки, които използват остарели функции на аплета "
  1042 "Deskbar. Изтрийте техните файлове и това предупреждение няма да се показва.\n"
  1043 
  10441042#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:102
  10451043msgid "New accelerator..."
   
  10751073msgstr "Обработващият модул е инсталиран успешно"
  10761074
  1077 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:440
   1075#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:442
  10781076msgid "Retrieving the extension index"
  10791077msgstr "Извличане на списъка с приставки"
  10801078
  1081 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:442
   1079#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:444
  10821080msgid "Downloading extension"
  10831081msgstr "Изтегляне на приставката"
  10841082
  1085 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:444
   1083#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:446
  10861084msgid "Extracting archive"
  10871085msgstr "Разархивиране"
  10881086
  1089 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:451
   1087#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:453
  10901088msgid "Installing extension"
  10911089msgstr "Инсталиране на приставката"
  10921090
  1093 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:452
   1091#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:454
  10941092msgid "The extension will be downloaded and installed."
  10951093msgstr "Приставката ще бъде изтеглена и инсталирана."
  10961094
  1097 #: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:492
   1095#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:494
  10981096msgid "Extension could not be installed due a problem with the provided file"
  10991097msgstr "Приставката не беше инсталирана заради проблем с предоставения файл"
   
  11111109msgstr "Подробности"
  11121110
  1113 #: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:53
   1111#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:54
  11141112msgid "Version:"
  11151113msgstr "Версия:"
  11161114
  1117 #: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:56
   1115#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:57
  11181116msgid "Update Available"
  11191117msgstr "Налични са обновявания"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.