Changeset 1397


Ignore:
Timestamp:
Mar 20, 2008, 4:48:49 PM (15 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(eel): Обновяване.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/eel.trunk.bg.po

  r1326 r1397  
  11# Bulgarian translation of eel po-file.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  4 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006.
   4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
  66# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
  78#
  89#
   
  1112"Project-Id-Version: eel trunk\n"
  1213"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-09-16 13:55+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-09-16 13:54+0300\n"
  15 "Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
   14"POT-Creation-Date: 2008-03-20 16:46+0200\n"
   15"PO-Revision-Date: 2008-03-20 16:46+0200\n"
   16"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1617"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1718"MIME-Version: 1.0\n"
   
  105106msgstr "Положението на другия край на избраното от курсора в знаци."
  106107
  107 #: ../eel/eel-editable-label.c:3049
   108#: ../eel/eel-editable-label.c:3054
  108109msgid "Select All"
  109110msgstr "Избиране на всичко"
  110111
  111 #: ../eel/eel-editable-label.c:3060
   112#: ../eel/eel-editable-label.c:3065
  112113msgid "Input Methods"
  113114msgstr "Методи за въвеждане"
   
  131132msgstr "Всички останали грешки са показани само в конзолата."
  132133
  133 #: ../eel/eel-gnome-extensions.c:284
   134#: ../eel/eel-gnome-extensions.c:265
  134135msgid "No image was selected."
  135136msgstr "Няма избрано изображение."
  136137
  137 #: ../eel/eel-gnome-extensions.c:285
   138#: ../eel/eel-gnome-extensions.c:266
  138139msgid "You must click on an image to select it."
  139140msgstr "Трябва да натиснете върху изображението, за да го изберете."
  140 
  141 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:229
  142 msgid "Default"
  143 msgstr "Стандартно"
  144 
  145 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:237
  146 msgid "Icon"
  147 msgstr "Икона"
  148 
  149 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:246
  150 msgid "Name"
  151 msgstr "Име"
  152 
  153 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:479
  154 msgid "No applications selected"
  155 msgstr "Няма избрани програми"
  156 
  157 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:528
  158 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1067
  159 #, c-format
  160 msgid "%s document"
  161 msgstr "Документ %s"
  162 
  163 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:538
  164 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1080
  165 msgid "Unknown"
  166 msgstr "Непознат"
  167 
  168 #: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:546
  169 #, c-format
  170 msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
  171 msgstr "Изберете програма, която да отваря %s и други файлове от вида „%s“"
  172 
  173 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:175 ../eel/eel-open-with-dialog.c:220
  174 msgid "Could not run application"
  175 msgstr "Неуспех при стартирането на програмата"
  176 
  177 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:187
  178 #, c-format
  179 msgid "Could not find '%s'"
  180 msgstr "Неуспех при откриването на „%s“"
  181 
  182 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:190
  183 msgid "Could not find application"
  184 msgstr "Не може да се открие програмата"
  185 
  186 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:287
  187 msgid "Could not add application"
  188 msgstr "Не може да се добави програмата"
  189 
  190 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:288
  191 msgid "Could not add application to the application database"
  192 msgstr "Не може да се добави програмата към базата от данни с програми"
  193 
  194 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:401
  195 msgid "Select an Application"
  196 msgstr "Избор на програма"
  197 
  198 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:892
  199 msgid "Open With"
  200 msgstr "Отваряне с"
  201 
  202 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:929
  203 msgid "Select an application to view its description."
  204 msgstr "Изберете програма, за да видите нейното описание"
  205 
  206 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:954
  207 msgid "_Use a custom command"
  208 msgstr "Команда, зададена от _потребителя"
  209 
  210 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:971
  211 msgid "_Browse..."
  212 msgstr "_Разглеждане..."
  213 
  214 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:993
  215 msgid "_Open"
  216 msgstr "_Отваряне"
  217 
  218 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1087
  219 #, c-format
  220 msgid "Open %s and other files of type \"%s\" with:"
  221 msgstr "Отваряне на %s и други файлове от вида „%s“ с:"
  222 
  223 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1119
  224 msgid "_Add"
  225 msgstr "_Добавяне"
  226 
  227 #: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1120
  228 msgid "Add Application"
  229 msgstr "Добавяне на програма"
  230141
  231142#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:214
   
  233144msgstr "Може да прекратите тази операция като натиснете „Отказване“."
  234145
  235 #: ../eel/eel-vfs-extensions.c:650
   146#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:92
  236147msgid " (invalid Unicode)"
  237148msgstr " (невалиден Уникод)"
   149
   150#: ../eel/eel-app-launch-context.c:404
   151#, c-format
   152msgid "Opening %s"
   153msgstr "Отваряне на %s"
   154
   155#: ../eel/eel-app-launch-context.c:407
   156#, c-format
   157msgid "Opening %d Item"
   158msgid_plural "Opening %d Items"
   159msgstr[0] "Отваряне на %d обект"
   160msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
   161
   162#: ../eel/eel-mount-operation.c:139
   163msgid "Enter Password"
   164msgstr "Въведете парола"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.