Changeset 1385


Ignore:
Timestamp:
Jan 24, 2008, 11:25:28 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновяване

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/evolution-data-server.trunk.bg.po

  r1384 r1385  
  1111"Project-Id-Version: evolution-data-server trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2008-01-24 07:04+0200\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2008-01-24 08:57+0200\n"
   13"POT-Creation-Date: 2008-01-24 22:55+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2008-01-24 23:24+0200\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  167167#, c-format
  168168msgid "%s: there was no self contact UID stored in gconf"
  169 msgstr "%s: не съществува уникален идентификатор на потребител за собствен контакт в gconf"
   169msgstr ""
   170"%s: не съществува уникален идентификатор на потребител за собствен контакт в "
   171"gconf"
  170172
  171173#: ../addressbook/libebook/e-book.c:3709
   
  918920
  919921#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:343
  920 #, c-format, fuzzy
   922#, c-format
  921923msgid "%.1f°C - %s"
  922924msgstr "%.1f℃ - %s"
   
  943945
  944946#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:363
  945 #, c-format, fuzzy
   947#, fuzzy, c-format
  946948msgid "%.1fcm snow\n"
  947949msgstr "%.1f см сняг\n"
  948950
  949951#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:365
  950 #, c-format, fuzzy
   952#, fuzzy, c-format
  951953msgid "%.1fin snow\n"
  952954msgstr "%.1f инча сняг\n"
  953955
  954956#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:368
  955 #, c-format, fuzzy
   957#, fuzzy, c-format
  956958msgid "%.1f-%.1fcm snow\n"
  957959msgstr "%.1f-%.1f см сняг\n"
  958960
  959961#: ../calendar/backends/weather/e-cal-backend-weather.c:370
  960 #, c-format, fuzzy
   962#, fuzzy, c-format
  961963msgid "%.1f-%.1fin snow\n"
  962964msgstr "%.1f-%.1f инча сняг\n"
   
  11191121#, c-format
  11201122msgid "Enter password for %s to enable proxy for user %s"
  1121 msgstr "Въведете парола за %s, за да включите сървъра-посредник за потребителя %s"
   1123msgstr ""
   1124"Въведете парола за %s, за да включите сървъра-посредник за потребителя %s"
  11221125
  11231126#: ../calendar/libecal/e-cal.c:4978
   
  12771280
  12781281#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:773
  1279 #, c-format, fuzzy
   1282#, fuzzy, c-format
  12801283msgid ""
  12811284"\"%s\" expects the first argument to be either \"any\", \"summary\", or "
   
  13611364
  13621365#: ../camel/camel-disco-diary.c:261
  1363 #, c-format, fuzzy
   1366#, fuzzy, c-format
  13641367msgid ""
  13651368"Could not open `%s':\n"
   
  13891392
  13901393#: ../camel/camel-disco-store.c:403
  1391 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3010
   1394#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3018
  13921395msgid "You must be working online to complete this operation"
  13931396msgstr "Трябва да сте в режим „Включен“, за да завършите тази операция"
   
  14221425
  14231426#: ../camel/camel-filter-driver.c:1177
   1427#, fuzzy
  14241428msgid "Unable to open spool folder"
  14251429msgstr "Неуспех при отварянето на оборотната папка (spool)"
  14261430
  14271431#: ../camel/camel-filter-driver.c:1186
   1432#, fuzzy
  14281433msgid "Unable to process spool folder"
  14291434msgstr "Неуспех при обработката на оборотната папка (spool)"
   
  14941499
  14951500#: ../camel/camel-folder-search.c:368 ../camel/camel-folder-search.c:490
  1496 #, c-format, fuzzy
   1501#, c-format
  14971502msgid ""
  14981503"Error executing search expression: %s:\n"
  14991504"%s"
  15001505msgstr ""
  1501 "Грешка при изпълнение търсене на израз: %s:\n"
   1506"Грешка при изпълнение на израз за търсене: %s:\n"
  15021507"%s"
  15031508
   
  15101515#, c-format
  15111516msgid "(%s) not allowed inside %s"
  1512 msgstr "(%s) не е позволено вътре в „%s“"
   1517msgstr "(%s) не е позволен вътре в „%s“"
  15131518
  15141519#: ../camel/camel-folder-search.c:771 ../camel/camel-folder-search.c:778
   
  15431548
  15441549#: ../camel/camel-folder.c:1281
  1545 #, c-format
   1550#, c-format, fuzzy
  15461551msgid "Unsupported operation: search by UIDs: for %s"
  1547 msgstr "Неподдържана операция: търсене по UID-та: за %s"
   1552msgstr "Неподдържана операция: търсене по идентификатора: за %s"
  15481553
  15491554#: ../camel/camel-folder.c:1397
   
  15561561
  15571562#: ../camel/camel-folder.c:1651
   1563#, fuzzy
  15581564msgid "Learning junk"
  15591565msgstr "Обучаване на спам-филтъра с писма тип спам"
  15601566
  15611567#: ../camel/camel-folder.c:1668
   1568#, fuzzy
  15621569msgid "Learning non-junk"
  15631570msgstr "Обучаване на спам-филтъра с писма, които не са спам"
   
  15971604
  15981605#: ../camel/camel-gpg-context.c:831
  1599 #, c-format
   1606#, c-format, fuzzy
  16001607msgid ""
  16011608"You need a passphrase to unlock the key for\n"
   
  16161623
  16171624#: ../camel/camel-gpg-context.c:875
   1625#, fuzzy
  16181626msgid "Failed to unlock secret key: 3 bad passphrases given."
  16191627msgstr "Неуспех при отключване на таен ключ: зададени 3 грешни фрази."
   
  16261634#: ../camel/camel-gpg-context.c:936
  16271635msgid "Failed to encrypt: No valid recipients specified."
  1628 msgstr "Неуспех при шифрирането: Няма зададени валидни получатели."
   1636msgstr "Неуспех при шифрирането: няма зададени валидни получатели."
  16291637
  16301638#. always called on an i/o error
   
  16561664#: ../camel/camel-smime-context.c:713
  16571665msgid "Cannot verify message signature: Incorrect message format"
  1658 msgstr ""
  1659 "Неуспех при проверката на подписа на писмото: Невалиден формат на писмото"
   1666msgstr "Неуспех при проверката на подписа на писмото: неправилен формат на писмото"
  16601667
  16611668#: ../camel/camel-gpg-context.c:1516
   
  16781685#: ../camel/camel-gpg-context.c:1730
  16791686msgid "Cannot decrypt message: Incorrect message format"
  1680 msgstr "Неуспех при дешифрирането на писмото: Грешен формат на писмото"
   1687msgstr "Неуспех при дешифрирането на писмото: грешен формат на писмото"
  16811688
  16821689#: ../camel/camel-gpg-context.c:1719
   
  17461753#, c-format
  17471754msgid "Failed to get lock using flock(2): %s"
  1748 msgstr "Неуспех при получаване на lock чрез flcntl(2): %s"
   1755msgstr "Неуспех при получаване на lock чрез flock(2): %s"
  17491756
  17501757#: ../camel/camel-movemail.c:106
   
  18291836#, c-format
  18301837msgid "Host lookup failed: %s: %s"
  1831 msgstr "Търсенето на хоста пропадна: %s: %s"
   1838msgstr "Търсенето на хоста е неуспешно: %s: %s"
  18321839
  18331840#: ../camel/camel-net-utils.c:796
   
  18671874#, c-format
  18681875msgid "Could not load %s: Module loading not supported on this system."
  1869 msgstr ""
  1870 "Неуспех при зареждането на %s: Зареждането на модули не се поддържа от тази "
  1871 "система."
   1876msgstr "Неуспех при зареждането на %s: зареждането на модули не се поддържа от тази система."
  18721877
  18731878#: ../camel/camel-provider.c:196
   
  18791884#, c-format
  18801885msgid "Could not load %s: No initialization code in module."
  1881 msgstr "Неуспех при зареждането на %s: Няма инициализиращ код в модула."
   1886msgstr "Неуспех при зареждането на %s: няма инициализиращ код в модула."
  18821887
  18831888#: ../camel/camel-provider.c:376 ../camel/camel-session.c:177
   
  18991904
  19001905#: ../camel/camel-sasl-anonymous.c:133
  1901 #, c-format
   1906#, c-format, fuzzy
  19021907msgid ""
  19031908"Invalid email address trace information:\n"
   
  19081913
  19091914#: ../camel/camel-sasl-anonymous.c:145
  1910 #, c-format
   1915#, c-format, fuzzy
  19111916msgid ""
  19121917"Invalid opaque trace information:\n"
   
  19171922
  19181923#: ../camel/camel-sasl-anonymous.c:157
  1919 #, c-format
   1924#, c-format, fuzzy
  19201925msgid ""
  19211926"Invalid trace information:\n"
   
  20442049#: ../camel/camel-sasl-gssapi.c:289 ../camel/camel-sasl-gssapi.c:304
  20452050#: ../camel/camel-sasl-kerberos4.c:231
  2046 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1309
   2051#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1317
  20472052msgid "Bad authentication response from server."
  20482053msgstr "Грешна отговор за удостоверяване от сървъра."
   
  20762081#: ../camel/camel-sasl-login.c:38 ../camel/camel-sasl-plain.c:38
  20772082msgid "This option will connect to the server using a simple password."
  2078 msgstr ""
  2079 "Тази опция ще ви свърже със сървъра чрез използване на нешифрирана парола."
   2083msgstr "Тази опция ще ви свърже със сървъра чрез  нешифрирана парола."
  20802084
  20812085#: ../camel/camel-sasl-login.c:135
   
  20852089#: ../camel/camel-sasl-ntlm.c:34
  20862090msgid "NTLM / SPA"
  2087 msgstr "NTLM / SPA"
   2091msgstr "NTLM/SPA"
  20882092
  20892093#: ../camel/camel-sasl-ntlm.c:36
   
  20912095"This option will connect to a Windows-based server using NTLM / Secure "
  20922096"Password Authentication."
  2093 msgstr ""
  2094 "Тази опция ще ви свърже със сървър, базиран на „Уиндоус“, чрез NTLM / Secure "
  2095 "Password Authentication."
   2097msgstr "Тази опция ще ви свърже със сървър, базиран на „Уиндоус“, чрез NTLM/Secure Password Authentication."
  20962098
  20972099#: ../camel/camel-sasl-plain.c:36
   
  22112213
  22122214#: ../camel/camel-smime-context.c:403 ../camel/camel-smime-context.c:851
   2215#, fuzzy
  22132216msgid "Cannot create encoder context"
  2214 msgstr "Неуспех при създаването на контекст за кодиране"
   2217msgstr "Неуспех при създаването на контекст за шифриране"
  22152218
  22162219#: ../camel/camel-smime-context.c:409
   2220#, fuzzy
  22172221msgid "Failed to add data to CMS encoder"
  22182222msgstr "Неуспех при добавянето на данни към кодиращ CMS"
  22192223
  22202224#: ../camel/camel-smime-context.c:414 ../camel/camel-smime-context.c:868
   2225#, fuzzy
  22212226msgid "Failed to encode data"
  22222227msgstr "Неуспех при кодиране на данни"
   
  22272232
  22282233#: ../camel/camel-smime-context.c:489
   2234#, fuzzy
  22292235msgid "Good signature"
  22302236msgstr "Валиден подпис"
  22312237
  22322238#: ../camel/camel-smime-context.c:491
   2239#, fuzzy
  22332240msgid "Bad signature"
  22342241msgstr "Невалиден подпис"
   
  22852292#, c-format
  22862293msgid "Certificate is the only message, cannot verify certificates"
  2287 msgstr ""
  2288 "Сертификатът е единственото съобщение. Не може да се потвърди сертификата."
   2294msgstr "Сертификатът е единственото съобщение. Сертификатът не може да се потвърди."
  22892295
  22902296#: ../camel/camel-smime-context.c:605
   
  23042310
  23052311#: ../camel/camel-smime-context.c:726
   2312#, fuzzy
  23062313msgid "Decoder failed"
  23072314msgstr "Неуспех на декодера"
   
  23512358
  23522359#: ../camel/camel-smime-context.c:949
  2353 #, c-format
   2360#, c-format, fuzzy
  23542361msgid "Decoder failed, error %d"
  23552362msgstr "Декодерът не успя, грешка %d"
   
  23702377#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-transport.c:174
  23712378msgid "Cannot get folder: Invalid operation on this store"
  2372 msgstr "Неуспех при получаването на папката: Грешна операция за това хранилище"
   2379msgstr "Неуспех при получаването на папката: грешна операция за това хранилище"
  23732380
  23742381#: ../camel/camel-store.c:252
   
  23792386#: ../camel/camel-store.c:316
  23802387msgid "Cannot create folder: Invalid operation on this store"
  2381 msgstr "Неуспех при създаването на папката: Грешна операция за това хранилище"
   2388msgstr "Неуспех при създаването на папката: грешна операция за това хранилище"
  23822389
  23832390#: ../camel/camel-store.c:344
   
  23902397#, c-format
  23912398msgid "Cannot delete folder: %s: Invalid operation"
  2392 msgstr "Неуспех при изтриването на папка: %s: Грешна операция"
   2399msgstr "Неуспех при изтриването на папка: %s: грешна операция"
  23932400
  23942401#: ../camel/camel-store.c:458 ../camel/camel-vee-store.c:406
   
  23962403#, c-format
  23972404msgid "Cannot rename folder: %s: Invalid operation"
  2398 msgstr "Неуспех при преименуването на папка: %s: Грешна операция"
   2405msgstr "Неуспех при преименуването на папка: %s: грешна операция"
  23992406
  24002407#. the name of the Trash folder, used for deleted messages
  24012408#: ../camel/camel-store.c:799 ../camel/camel-vtrash-folder.c:52
   2409#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1077
  24022410msgid "Trash"
  24032411msgstr "Кошче"
   
  24692477
  24702478#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:605
   2479#, fuzzy
  24712480msgid "Unable to get issuer's certificate locally"
  24722481msgstr "Неуспех при локално записване на сертификата на издателя"
   
  25382547
  25392548#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:706 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:877
   2549#, fuzzy
  25402550msgid "GOOD"
  25412551msgstr "ВАЛИДЕН"
  25422552
  25432553#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:706 ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:877
   2554#, fuzzy
  25442555msgid "BAD"
  25452556msgstr "НЕВАЛИДЕН"
  25462557
  25472558#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:708
  2548 #, c-format
   2559#, c-format, fuzzy
  25492560msgid ""
  25502561"Bad certificate from %s:\n"
   
  25902601
  25912602#: ../camel/camel-tcp-stream-ssl.c:977
  2592 #, c-format
   2603#, c-format, fuzzy
  25932604msgid ""
  25942605"Bad certificate domain: %s\n"
   
  26432654#, c-format
  26442655msgid "Cannot delete folder: %s: No such folder"
  2645 msgstr "Неуспех при изтриването на папка: %s: Няма такава папка"
   2656msgstr "Неуспех при изтриването на папка: %s: няма такава папка"
  26462657
  26472658#: ../camel/camel-vee-store.c:414
  26482659#, c-format
  26492660msgid "Cannot rename folder: %s: No such folder"
  2650 msgstr "неуспех при преименуването на папка: %s: Няма такава папка"
   2661msgstr "неуспех при преименуването на папка: %s: няма такава папка"
  26512662
  26522663#: ../camel/camel-vtrash-folder.c:53
   
  27802791#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:86
  27812792#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:106
   2793#, fuzzy
  27822794msgid "Options"
  27832795msgstr "Опции"
   
  27942806#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-provider.c:66
  27952807#: ../camel/providers/imap/camel-imap-provider.c:72
   2808#, fuzzy
  27962809msgid "Only check for Junk messages in the IN_BOX folder"
  27972810msgstr "Проверка за спам само в папката IN_BOX"
   
  28372850
  28382851#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:206
  2839 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1393
   2852#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1401
  28402853msgid "You did not enter a password."
  28412854msgstr "Не сте въвели парола."
   
  28472860
  28482861#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:532
  2849 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1904
  2850 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2095
   2862#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1912
   2863#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2103
  28512864#, c-format
  28522865msgid "No such folder %s"
   
  28552868#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1217
  28562869msgid "Cannot create GroupWise folders in offline mode."
  2857 msgstr "Не може да създавате GroupWise папки докато сте в режим „Изключен“."
   2870msgstr "Не може да създавате папки в GroupWise докато сте в режим „Изключен“."
  28582871
  28592872#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1231
  2860 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1979
  2861 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2348
   2873#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1987
   2874#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2356
  28622875msgid "The parent folder is not allowed to contain subfolders"
  2863 msgstr "На родителската папка не е разрешено да има под-папки"
   2876msgstr "На родителската папка не е разрешено да има подпапки"
  28642877
  28652878#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1307
  28662879#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1328
  2867 #, c-format
   2880#, c-format, fuzzy
  28682881msgid "Cannot rename Groupwise folder `%s' to `%s'"
  2869 msgstr "Не може да преименувате GroupWise папката „%s“ на „%s“"
   2882msgstr "Не може да преименувате папката „%s“ в GroupWise на „%s“"
  28702883
  28712884#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:1360
   
  29632976#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:266
  29642977#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:472
  2965 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3050
   2978#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3058
  29662979msgid "Operation cancelled"
  29672980msgstr "Действието прекратено"
  29682981
  29692982#: ../camel/providers/imap/camel-imap-command.c:311
  2970 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3053
   2983#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:3061
  29712984#, c-format
  29722985msgid "Server unexpectedly disconnected: %s"
   
  31833196#. create a dummy "." parent inbox, use to scan, then put back at the top level
  31843197#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1069
  3185 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2444
   3198#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2452
  31863199#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store-summary.c:367
  31873200#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:1326
   
  31963209msgstr "Пощенска кутия"
  31973210
  3198 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1340
   3211#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1071
   3212#: ../servers/exchange/storage/exchange-hierarchy-foreign.c:263
   3213msgid "Drafts"
   3214msgstr "Чернови"
   3215
   3216#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1073
   3217msgid "Sent"
   3218msgstr "Изпратени"
   3219
   3220#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1075
   3221msgid "Templates"
   3222msgstr "Шаблони"
   3223
   3224#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1348
  31993225#, c-format
  32003226msgid "IMAP server %s does not support requested authentication type %s"
  32013227msgstr "IMAP сървър %s не подържа заявения тип удостоверяване %s"
  32023228
  3203 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1350
   3229#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1358
  32043230#: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:504
  32053231#, c-format
   
  32073233msgstr "Няма поддръжка за удостоверяване тип %s"
  32083234
  3209 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1422
   3235#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1430
  32103236#, c-format
  32113237msgid ""
   
  32183244"\n"
  32193245
  3220 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1916
  3221 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2286
   3246#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:1924
   3247#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2294
  32223248#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-store.c:956
  32233249#, c-format
   
  32263252msgstr "Името на папката „%s“ е невалидно, защото съдържа символа „%c“"
  32273253
  3228 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2033
   3254#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2041
  32293255#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:191
  32303256#: ../camel/providers/local/camel-mbox-store.c:204
   
  32343260msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: вече съществува."
  32353261
  3236 #: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2297
   3262#: ../camel/providers/imap/camel-imap-store.c:2305
  32373263#, c-format
  32383264msgid "Unknown parent folder: %s"
   
  41454171msgid ""
  41464172"_Show folders in short notation (e.g. c.o.linux rather than comp.os.linux)"
  4147 msgstr "_Показване на съкратени имена на папките (напр. c.o.linux вместо comp.os.linux)"
   4173msgstr ""
   4174"_Показване на съкратени имена на папките (напр. c.o.linux вместо comp.os."
   4175"linux)"
  41484176
  41494177#: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-provider.c:48
   
  52585286msgstr "Изтрити"
  52595287
  5260 #: ../servers/exchange/storage/exchange-hierarchy-foreign.c:263
  5261 msgid "Drafts"
  5262 msgstr "Чернови"
  5263 
  52645288#: ../servers/exchange/storage/exchange-hierarchy-foreign.c:265
  52655289msgid "Journal"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.