Changeset 1378


Ignore:
Timestamp:
Jan 19, 2008, 10:08:00 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Последни поправки

Location:
freedesktop
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/gst-plugins-base-0.10.15.2.bg.po

  r1376 r1378  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:53+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:10+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-01-19 10:04+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  111111msgid "Could not open audio device for recording."
  112112msgstr ""
  113 "Звуковото устройство не може да се отвори за запис, защото се ползва от "
  114 "друго приложение."
   113"Звуковото устройство не може да се отвори за запис."
  115114
  116115#: ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:240 ext/cdparanoia/gstcdparanoiasrc.c:246
   
  215214#: gst/playback/gstplaybin.c:887
  216215msgid "Both autovideosink and xvimagesink elements are missing."
  217 msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници autovideosink и xvimagesink."
   216msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници „autovideosink“ и „xvimagesink“."
  218217
  219218#: gst/playback/gstplaybin.c:895 gst/playback/gstplaybin.c:905
   
  227226#: gst/playback/gstplaybin.c:1083
  228227msgid "Both autoaudiosink and alsasink elements are missing."
  229 msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници autoaudiosink и alsasink."
   228msgstr "Едновременно липсват елементите-приемници „autoaudiosink“ и „alsasink“."
  230229
  231230#: gst/playback/gstqueue2.c:970
   
  343342#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:91
  344343msgid "Apple Lossless Audio (ALAC)"
  345 msgstr "Аудио на Apple без загуба на качество (ALAC)"
   344msgstr "Аудио на Епъл без загуба на качество (ALAC)"
  346345
  347346#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:100
   
  364363#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:150
  365364msgid "FFMpeg v1"
  366 msgstr "FFMpeg версия 1"
   365msgstr "FFMpeg, версия 1"
  367366
  368367#: gst-libs/gst/pbutils/descriptions.c:162
 • freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po

  r1376 r1378  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 23:26+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-01-19 09:57+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  8888#: gst/gst.c:340
  8989msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
  90 msgstr ""
  91 "Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
  92 "приставка"
   90msgstr "Спиране на прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
  9391
  9492#: gst/gst.c:345
   
  222220#: gst/gsterror.c:203
  223221msgid "Resource not found."
  224 msgstr "Ресурсът не е открит,"
   222msgstr "Ресурсът не е открит."
  225223
  226224#: gst/gsterror.c:204
   
  362360#: gst/gsttaglist.c:113
  363361msgid "album containing this data"
  364 msgstr "албумът съдържащ тези данни"
   362msgstr "албум съдържащ тези данни"
  365363
  366364#: gst/gsttaglist.c:116
  367365msgid "album sortname"
  368 msgstr "албумът, ползва се при подреждане"
   366msgstr "албум, ползва се при подреждане"
  369367
  370368#: gst/gsttaglist.c:117
  371369msgid "album containing this data for sorting purposes"
  372 msgstr "албумът съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
   370msgstr "албум съдържащ тези данни, ползва се при подреждане"
  373371
  374372#: gst/gsttaglist.c:119
   
  378376#: gst/gsttaglist.c:119
  379377msgid "date the data was created (as a GDate structure)"
  380 msgstr "датата на създаване на данните (като структура GDate)"
   378msgstr "дата на създаване на данните (като структура GDate)"
  381379
  382380#: gst/gsttaglist.c:122
   
  386384#: gst/gsttaglist.c:123
  387385msgid "genre this data belongs to"
  388 msgstr "жанрът на тези данни"
   386msgstr "жанр на тези данни"
  389387
  390388#: gst/gsttaglist.c:126
   
  420418#: gst/gsttaglist.c:140
  421419msgid "count of tracks inside collection this track belongs to"
  422 msgstr "броят на песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
   420msgstr "брой песните в колекцията, към която принадлежи тази песен"
  423421
  424422#: gst/gsttaglist.c:144
   
  436434#: gst/gsttaglist.c:149
  437435msgid "count of discs inside collection this disc belongs to"
  438 msgstr "броят на дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
   436msgstr "брой дискове в колекция, към която принадлежи този диск"
  439437
  440438#: gst/gsttaglist.c:153
   
  444442#: gst/gsttaglist.c:154
  445443msgid "original location of file as a URI"
  446 msgstr "първоначалното местоположение като адрес"
   444msgstr "първоначално местоположение като адрес"
  447445
  448446#: gst/gsttaglist.c:158
   
  460458#: gst/gsttaglist.c:162
  461459msgid "version of this data"
  462 msgstr "версията на тези данни"
   460msgstr "версия на тези данни"
  463461
  464462#: gst/gsttaglist.c:165
   
  528526#: gst/gsttaglist.c:191
  529527msgid "person(s) who composed the recording"
  530 msgstr "композиторът/ите на записа"
   528msgstr "композитор на записа"
  531529
  532530#: gst/gsttaglist.c:195
   
  688686#: gst/gsttaglist.c:242
  689687msgid "number of beats per minute in audio"
  690 msgstr "броят тактове в минута в аудио"
   688msgstr "брой тактове в минута в аудио"
  691689
  692690#: gst/gsttaglist.c:282
   
  722720#, c-format
  723721msgid "no element \"%s\""
  724 msgstr "елемент „%s“ липсва"
   722msgstr "елементът „%s“ липсва"
  725723
  726724#: gst/parse/grammar.y:555
   
  760758#: gst/parse/grammar.y:698
  761759msgid "empty pipeline not allowed"
  762 msgstr "празен конвейер не е позволен"
   760msgstr "не е позволен празен конвейер"
  763761
  764762#: libs/gst/base/gstbasesrc.c:1818
   
  798796#, c-format
  799797msgid "File descriptor \"%d\" is not valid."
  800 msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е невалиден."
   798msgstr "Файловият дескриптор „%d“ е неправилен."
  801799
  802800#: plugins/elements/gstfilesink.c:345
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.