Changeset 1375


Ignore:
Timestamp:
Jan 18, 2008, 11:29:39 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

...->…

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/gstreamer-0.10.15.2.bg.po

  r1374 r1375  
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  1010"POT-Creation-Date: 2008-01-14 21:39+0000\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2008-01-18 22:15+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2008-01-18 23:26+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3030
  3131#: gst/gst.c:312
  32 msgid "Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
  33 msgstr "Стандартното ниво за изчистване на грешки - от 1 (само грешки) до 5 (всичко) или 0 - без никакви съобщения за изчистване на грешки"
   32msgid ""
   33"Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output"
   34msgstr ""
   35"Стандартното ниво за изчистване на грешки - от 1 (само грешки) до 5 (всичко) "
   36"или 0 - без никакви съобщения за изчистване на грешки"
  3437
  3538#: gst/gst.c:314
   
  3841
  3942#: gst/gst.c:316
  40 msgid "Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
  41 msgstr "Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
   43msgid ""
   44"Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for "
   45"the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
   46msgstr ""
   47"Списък от двойки име_на_категория:ниво разделени със запетаи. Той указва "
   48"конкретните нива за съобщения за изчистване на грешки на отделните "
   49"категории. Например: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3"
  4250
  4351#: gst/gst.c:319
   
  6674
  6775#: gst/gst.c:335
  68 msgid "Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in environment variable GST_PLUGIN_PATH"
  69 msgstr "Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата GST_PPLUGIN_PATH"
   76msgid ""
   77"Comma-separated list of plugins to preload in addition to the list stored in "
   78"environment variable GST_PLUGIN_PATH"
   79msgstr ""
   80"Списък от приставки, разделени със запетая, които да бъдат предварително "
   81"заредени в допълнение към тези от списъка в променливата на средата "
   82"GST_PPLUGIN_PATH"
  7083
  7184#: gst/gst.c:337
   
  7588#: gst/gst.c:340
  7689msgid "Disable trapping of segmentation faults during plugin loading"
  77 msgstr "Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на приставка"
   90msgstr ""
   91"Спиране не прихващането на сегментационни грешки по времето на зареждане на "
   92"приставка"
  7893
  7994#: gst/gst.c:345
   
  127142
  128143#: gst/gsterror.c:141 gst/gsterror.c:181 gst/gsterror.c:201 gst/gsterror.c:232
  129 msgid "GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
  130 msgstr "Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код за грешка на този проблем."
   144msgid ""
   145"GStreamer developers were too lazy to assign an error code to this error."
   146msgstr ""
   147"Разработчиците на GStreamer са били прекалено мързеливи и не са задали код "
   148"за грешка на този проблем."
  131149
  132150#: gst/gsterror.c:144
   
  175193
  176194#: gst/gsterror.c:164
  177 msgid "This application is trying to use GStreamer functionality that has been disabled."
  178 msgstr "Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е изключена."
   195msgid ""
   196"This application is trying to use GStreamer functionality that has been "
   197"disabled."
   198msgstr ""
   199"Това приложение се опитва да ползва функционалност на GStreamer, която е "
   200"изключена."
  179201
  180202#: gst/gsterror.c:179
   
  252274#: gst/gsterror.c:235
  253275msgid "Element doesn't implement handling of this stream. Please file a bug."
  254 msgstr "Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за грешка."
   276msgstr ""
   277"Елементът не осъществява обработката на този поток. Моля, подайте доклад за "
   278"грешка."
  255279
  256280#: gst/gsterror.c:237
   
  378402#: gst/gsttaglist.c:131
  379403msgid "free text commenting the data in key=value or key[en]=comment form"
  380 msgstr "свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]=коментар"
   404msgstr ""
   405"свободен текст относно данните във формат ключ=стойност или ключ[език]"
   406"=коментар"
  381407
  382408#: gst/gsttaglist.c:135
   
  757783
  758784#: plugins/elements/gstcapsfilter.c:110
  759 msgid "Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this property takes a reference to the supplied GstCaps object."
  760 msgstr "Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
   785msgid ""
   786"Restrict the possible allowed capabilities (NULL means ANY). Setting this "
   787"property takes a reference to the supplied GstCaps object."
   788msgstr ""
   789"Ограничаване на позволените възможности („NULL“ означава всякакви). "
   790"Задаването на това свойство поема указател към подадения обект GstCaps."
  761791
  762792#: plugins/elements/gstfdsink.c:329
   
  884914msgid ""
  885915"Print a machine-parsable list of features the specified plugin provides.\n"
  886 "                                       Useful in connection with external automatic plugin installation mechanisms"
  887 msgstr ""
  888 "Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен за автоматичен анализ.\n"
  889 "                                       Удобно във връзка с външни механизми за автоматично инсталиране на приставки"
   916"                                       Useful in connection with external "
   917"automatic plugin installation mechanisms"
   918msgstr ""
   919"Отпечатване на списък с възможностите на указаната приставка във вид удобен "
   920"за автоматичен анализ.\n"
   921"                                       Удобно във връзка с външни механизми "
   922"за автоматично инсталиране на приставки"
  890923
  891924#: tools/gst-inspect.c:1374
   
  901934#: tools/gst-launch.c:80
  902935msgid "Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]\n"
  903 msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност ... ]\n"
   936msgstr "Употреба: gst-xmllaunch <файл.xml> [ елемент.свойство=стойност ]\n"
  904937
  905938#: tools/gst-launch.c:89
   
  921954#, c-format
  922955msgid "ERROR: could not parse command line argument %d: %s.\n"
  923 msgstr "ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %s.\n"
   956msgstr ""
   957"ГРЕШКА: аргументът подаден на командния ред не може да бъде анализиран %d: %"
   958"s.\n"
  924959
  925960#: tools/gst-launch.c:124
   
  960995#, c-format
  961996msgid "Prerolled, waiting for buffering to finish...\n"
  962 msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането...\n"
   997msgstr "Буфериран, изчаква се завършването на буферирането\n"
  963998
  964999#: tools/gst-launch.c:525
  9651000#, c-format
  9661001msgid "buffering... %d  \r"
  967 msgstr "буфериране... %d  \\r"
   1002msgstr "буфериране… %d  \r"
  9681003
  9691004#: tools/gst-launch.c:537
  9701005#, c-format
  9711006msgid "Done buffering, setting pipeline to PLAYING ...\n"
  972 msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
   1007msgstr "Буферирането завърши, конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ\n"
  9731008
  9741009#: tools/gst-launch.c:545
  9751010#, c-format
  9761011msgid "Buffering, setting pipeline to PAUSED ...\n"
  977 msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
   1012msgstr "Буфериране, конвейерът се дава НА ПАУЗА\n"
  9781013
  9791014#: tools/gst-launch.c:560
  9801015#, c-format
  9811016msgid "Interrupt: Stopping pipeline ...\n"
  982 msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира...\n"
   1017msgstr "Прекъсване: Конвейерът се спира\n"
  9831018
  9841019#: tools/gst-launch.c:595
   
  10001035#: tools/gst-launch.c:601
  10011036msgid "TYPE1,TYPE2,..."
  1002 msgstr "ВИД1,ВИД2,..."
   1037msgstr "ВИД1,ВИД2,"
  10031038
  10041039#: tools/gst-launch.c:604
   
  10161051#: tools/gst-launch.c:609
  10171052msgid "Print alloc trace (if enabled at compile time)"
  1018 msgstr "Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на програмата)"
   1053msgstr ""
   1054"Отпечатване на заделянето на памет (ако е било включено при компилиране на "
   1055"програмата)"
  10191056
  10201057#: tools/gst-launch.c:677
   
  10411078#, c-format
  10421079msgid "Setting pipeline to PAUSED ...\n"
  1043 msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА...\n"
   1080msgstr "Конвейерът се дава НА ПАУЗА\n"
  10441081
  10451082#: tools/gst-launch.c:723
   
  10511088#, c-format
  10521089msgid "Pipeline is live and does not need PREROLL ...\n"
  1053 msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ...\n"
   1090msgstr "Конвейерът работи и не се нуждае от БУФЕРИРАНЕ\n"
  10541091
  10551092#: tools/gst-launch.c:732
  10561093#, c-format
  10571094msgid "Pipeline is PREROLLING ...\n"
  1058 msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА...\n"
   1095msgstr "Конвейерът се БУФЕРИРА\n"
  10591096
  10601097#: tools/gst-launch.c:735 tools/gst-launch.c:748
   
  10661103#, c-format
  10671104msgid "Pipeline is PREROLLED ...\n"
  1068 msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН...\n"
   1105msgstr "Конвейерът е БУФЕРИРАН\n"
  10691106
  10701107#: tools/gst-launch.c:753
  10711108#, c-format
  10721109msgid "Setting pipeline to PLAYING ...\n"
  1073 msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ...\n"
   1110msgstr "Конвейерът се дава за ИЗПЪЛНЕНИЕ\n"
  10741111
  10751112#: tools/gst-launch.c:759
   
  10851122#, c-format
  10861123msgid "Setting pipeline to READY ...\n"
  1087 msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ...\n"
   1124msgstr "Конвейерът е в ГОТОВНОСТ\n"
  10881125
  10891126#: tools/gst-launch.c:797
  10901127#, c-format
  10911128msgid "Setting pipeline to NULL ...\n"
  1092 msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА...\n"
   1129msgstr "Конвейерът се ЗАНУЛЯВА\n"
  10931130
  10941131#: tools/gst-launch.c:802
  10951132#, c-format
  10961133msgid "FREEING pipeline ...\n"
  1097 msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера...\n"
   1134msgstr "ОСВОБОЖДАВАНЕ на конвейера\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.