Changeset 1371


Ignore:
Timestamp:
Jan 17, 2008, 11:15:55 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Малко поправки и подобрения.

Location:
non-gtk/firebug/bg
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/bg/firebug.dtd

  r1369 r1371  
  44<!ENTITY  firebug.Help                  "Помощ">
  55<!ENTITY  firebug.Vertical              "Вертикални панели">
  6 <!ENTITY  firebug.Run                   "Стартиране">
   6<!ENTITY  firebug.Run                   "Изпълнение">
  77<!ENTITY  firebug.Copy                  "Копиране">
  88<!ENTITY  firebug.CopyBookmarklet       "Копиране на скрипта като отметчица.">
   
  3737
  3838<!ENTITY  firebug.Continue              "Продължаване (F8)">
  39 <!ENTITY  firebug.StepOver              "Стъпка през (F10)">
  40 <!ENTITY  firebug.StepInto              "Стъпка във (F11)">
  41 <!ENTITY  firebug.StepOut               "Стъпка навън">
   39<!ENTITY  firebug.StepOver              "Стъпка през функция (F10)">
   40<!ENTITY  firebug.StepInto              "Стъпка във функция (F11)">
   41<!ENTITY  firebug.StepOut               "Стъпка извън функция">
  4242<!ENTITY  firebug.BreakOnErrors         "Прекъсване при грешки">
  4343
  4444<!ENTITY  firebug.Inspect               "Изследване">
  45 <!ENTITY  firebug.InspectElement        "изследване на елемент">
  46 <!ENTITY  firebug.InspectTooltip        "Натиснете на елемент в страницата, който да изследвате">
   45<!ENTITY  firebug.InspectElement        "Изследване на елемент">
   46<!ENTITY  firebug.InspectTooltip        "Натиснете върху елемента в страницата, който ще изследвате">
  4747
  4848<!ENTITY  firebug.Edit                  "Редактиране">
 • non-gtk/firebug/bg/firebug.properties

  r1369 r1371  
  9494ClearAllBreakpoints=Изтриване на всички прекъсвания
  9595Continue=Продължаване
  96 StepOver=Стъпка през
  97 StepInto=Стъпка във
  98 StepOut=Стъпка навън
   96StepOver=Стъпка през функция
   97StepInto=Стъпка във функция
   98StepOut=Стъпка извън функция
  9999RunUntil=Изпълнение до този ред
  100100
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.