Changeset 1370

Timestamp:
Jan 16, 2008, 7:24:41 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Преместена директория, за да няма още поводи за ползване на bg-BG, само сбруята на правописа.

File:
1 moved

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.