Changeset 1369


Ignore:
Timestamp:
Jan 13, 2008, 7:27:33 PM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Още малко поправки и уеднаквяване.

Location:
non-gtk/firebug/bg-BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/bg-BG/firebug.dtd

  r1367 r1369  
  99
  1010<!ENTITY  firebug.Options               "Настройки">
  11 <!ENTITY  firebug.TextSize              "Големина на шрифта">
  12 <!ENTITY  firebug.IncreaseTextSize      "Увеличаване на големината на шрифта">
  13 <!ENTITY  firebug.DecreaseTextSize      "Намаляване на големината на шрифта">
  14 <!ENTITY  firebug.NormalTextSize        "Стандартна големина на шрифта">
   11<!ENTITY  firebug.TextSize              "Размер на шрифта">
   12<!ENTITY  firebug.IncreaseTextSize      "Увеличаване на размера на шрифта">
   13<!ENTITY  firebug.DecreaseTextSize      "Намаляване на размера на шрифта">
   14<!ENTITY  firebug.NormalTextSize        "Стандартен размер на шрифта">
  1515<!ENTITY  firebug.ShowTooltips          "Показване на подсказки">
  1616<!ENTITY  firebug.ShadeBoxModel         "Оцветяване на модела на разполагането">
   
  3737
  3838<!ENTITY  firebug.Continue              "Продължаване (F8)">
  39 <!ENTITY  firebug.StepOver              "Стъпка през функция (F10)">
  40 <!ENTITY  firebug.StepInto              "Стъпка във функция (F11)">
  41 <!ENTITY  firebug.StepOut               "Връщане от функция">
   39<!ENTITY  firebug.StepOver              "Стъпка през (F10)">
   40<!ENTITY  firebug.StepInto              "Стъпка във (F11)">
   41<!ENTITY  firebug.StepOut               "Стъпка навън">
  4242<!ENTITY  firebug.BreakOnErrors         "Прекъсване при грешки">
  4343
 • non-gtk/firebug/bg-BG/firebug.properties

  r1368 r1369  
  11Firebug=Firebug
  2 WindowTitle=Firebug - %S
   2WindowTitle=Firebug %S
  33
  44Panel-console=Конзола
   
  1919DisabledHeader=Firebug е изключен
  2020IsSystemPage=Системна страница
  21 DisabledForSiteHeader=Firebug е изключен за d %S
   21DisabledForSiteHeader=Firebug е изключен за %S
  2222DisabledForFiles=Firebug е изключен за локалните файлове
  2323CantDisplayCaption=Firebug е изключен за системните страници. Погледнете менюто с грешките на Firebug отляво.
   
  114114DeleteProperty=Изтриване на свойство
  115115DeleteWatch=Изтриване на израз
  116 ConditionInput=Прекъсването ще се задейства, само ако този израз е верен:
   116ConditionInput=Прекъсването ще се задейства, само ако следният израз е верен:
  117117SetBreakpoint=Поставяне на прекъсване
  118118DisableBreakpoint=Изключване на прекъсване
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.