Changeset 1366


Ignore:
Timestamp:
Jan 12, 2008, 10:23:13 AM (14 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Обновяване на преводите на база дискусиите в dict.

Location:
non-gtk/firebug/bg-BG
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/firebug/bg-BG/firebug.dtd

  r1354 r1366  
  1313<!ENTITY  firebug.DecreaseTextSize      "Намаляване на големината на шрифта">
  1414<!ENTITY  firebug.NormalTextSize        "Стандартна големина на шрифта">
  15 <!ENTITY  firebug.ShowTooltips          "Показване на съвети за преглед">
   15<!ENTITY  firebug.ShowTooltips          "Показване на подсказки">
  1616<!ENTITY  firebug.ShadeBoxModel         "Оцветяване на модела на кутиите">
  1717<!ENTITY  firebug.Support               "Поддръжка на Firebug">
   
  4646<!ENTITY  firebug.InspectTooltip        "Натиснете на елемент в страницата, който да изследвате">
  4747
  48 <!ENTITY  firebug.Edit                  "Редактриане">
   48<!ENTITY  firebug.Edit                  "Редактиране">
  4949<!ENTITY  firebug.EditHTMLTooltip       "Редактиране на този HTML">
  5050<!ENTITY  firebug.EditCSSTooltip        "Редактиране на този CSS">
  5151
  52 <!ENTITY  firebug.Profile               "Засичане">
  53 <!ENTITY  firebug.ProfileScript         "Засичане на JavaScript">
  54 <!ENTITY  firebug.ProfileTooltip        "Засичане на времето за изпълнение на JavaScript">
   52<!ENTITY  firebug.Profile               "Отчет">
   53<!ENTITY  firebug.ProfileScript         "Отчитане на JavaScript">
   54<!ENTITY  firebug.ProfileTooltip        "Отчитане на времето за изпълнение на JavaScript">
  5555
  5656<!ENTITY  firebug.Clear                 "Изчистване">
   
  6060<!ENTITY  firebug.All                   "Всички">
  6161<!ENTITY  firebug.Images                "Изображенията">
  62 <!ENTITY  firebug.Flash                 "Flash-овете">
   62<!ENTITY  firebug.Flash                 "Flash">
 • non-gtk/firebug/bg-BG/firebug.properties

  r1354 r1366  
  77Panel-stylesheet=CSS
  88Panel-script=Скрипт
  9 Panel-dom=Дърво
   9Panel-dom=DOM
  1010Panel-css=Стил
  11 Panel-layout=Оформление FIXME подредба
  12 Panel-domSide=Дърво
  13 Panel-watches=Наблюдаване
   11Panel-layout=Подредба
   12Panel-domSide=DOM
   13Panel-watches=Следени изрази
  1414Panel-breakpoints=Прекъсвания
  1515Panel-callstack=Стек
   
  5252ShowWhitespace=Показване на празните знаци
  5353ShowComments=Показване на коментарите
  54 HighlightMutations=Открояване на проемните
   54HighlightMutations=Открояване на промeните
  5555ExpandMutations=Разширяване на промените
  5656ScrollToMutations=Плъзгане на промените в изгледа
   
  6666InheritedFrom=Наседено от
  6767SothinkWarning=Разширението „Sothink SWF Catcher“ пречи на Firebug да работи нормално.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#Sothink" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
  68 DOMInspectorWarning=Стиловете не могат да бъдат показани.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#InstallDOMInspector" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a> for help.
  69 EmptyStyleSheet=Липсват правила в тази таблица със стилове.
   68DOMInspectorWarning=Стиловете не могат да бъдат показани.<br><br>За помощ прочетете <a href="http://www.getfirebug.com/faq.html#InstallDOMInspector" target="_new">това в ЧЗВ на Firebug</a>.
   69EmptyStyleSheet=Липсват правила в този набор от стилове.
  7070EmptyElementCSS=Този елемент е без стилови правила
  7171EditStyle=Редактиране на стила на елемент…
   
  7777BreakOnThisError=Прекъсване при тази грешка
  7878BreakOnAllErrors=Прекъсване при всички грешки
  79 BreakOnTopLevel=Прекъсване при скриптове от най високо ниво FIXME
  80 UseDebugAdapter=Изпозлване на DebugAdapter
   79BreakOnTopLevel=Прекъсване при скриптове от най-горно ниво
   80UseDebugAdapter=Ползване на DebugAdapter
  8181ShowEvalSources=Показване на изходния код за eval()
  8282ShowAllSourceFiles=Показване на изходния код на chrome
  83 UseLastLineForEvalName=Use Last Source Line for eval() names
   83UseLastLineForEvalName= eval() на имена при последния ред в кода
  8484UseFunctionSource=Декомпилиране на скриптовете от източника
  8585DBG_FBS_CREATION=Внимание! DBG_CREATION
   
  8989Breakpoints=Прекъсвания
  9090ErrorBreakpoints=Прекъсвания при грешки
  91 LoggedFunctions=Следени фунцкии
   91LoggedFunctions=Следени функции
  9292EnableAllBreakpoints=Включване на всички прекъсвания
  9393DisableAllBreakpoints=Изключване на всички прекъсвания
  9494ClearAllBreakpoints=Изтриване на всички прекъсвания
  9595Continue=Продължаване
  96 StepOver=Стъпка през функция
  97 StepInto=Стъпка във функция
  98 StepOut=Връщане от функция
   96StepOver=Стъпка през
   97StepInto=Стъпка във
   98StepOut=Стъпка навън
  9999RunUntil=Изпълнение до този ред
  100100
  101101ShowUserProps=Показване на свойствата дефинирани от потребител
  102 ShowUserFuncs=Показване на функциие дефинирани от потребител
  103 ShowDOMProps=Показване на свойствата от дървото
  104 ShowDOMFuncs=Показване на функциите от дървото
  105 ShowDOMConstants=Показване на константите на дървото
   102ShowUserFuncs=Показване на функциите дефинирани от потребител
   103ShowDOMProps=Показване на свойствата от DOM
   104ShowDOMFuncs=Показване на функциите от DOM
   105ShowDOMConstants=Показване на константите на DOM
  106106NoMembersWarning=Няма свойства, които да бъдат показани за този обект.
  107 NewWatch=Нов израз за наблюдение…
  108 AddWatch=Добавяне на наблюдение
   107NewWatch=Нов израз за следене…
   108AddWatch=Добавяне на израз
  109109CopyValue=Копиране на стойност
  110110NewProperty=Ново свойство…
  111111EditProperty=Редактиране на свойство…
  112112EditVariable=Редактиране на променлива…
  113 EditWatch=Редактиране на наблюдение
   113EditWatch=Редактиране на израз
  114114DeleteProperty=Изтриване на свойство
  115 DeleteWatch=Изтриване на наблюдение
   115DeleteWatch=Изтриване на израз
  116116ConditionInput=Прекъсването ще се задейства, само ако този израз е верен:
  117117SetBreakpoint=Поставяне на прекъсване
  118118DisableBreakpoint=Изключване на прекъсване
  119 EditBreakpointCondition=Редактиранe на условието за прекъсване…
   119EditBreakpointCondition=Редактиране на условието за прекъсване…
  120120NoBreakpointsWarning=В тази страница няма зададени прекъсвания.
  121121
  122 LayoutPadding=обшивка
   122LayoutPadding=отстъп
  123123LayoutBorder=контур
  124 LayoutMargin=поле
  125 LayoutOffset=отстъп
   124LayoutMargin=граница
   125LayoutOffset=отместване
  126126LayoutAdjacent=съсед
  127 ShowRulers=Показване на водачите
   127ShowRulers=Показване на линеала
  128128
  129129Loading=Зареждане…
   
  138138OpenInTab=Отваряне в нов подпрозорец
  139139
  140 Profile=Засичане
  141 ProfilerStarted=Програмата за засичане работи. Натиснете „Засичане“ отново, за да видите този доклад.
   140Profile=Отчет
   141ProfilerStarted=Програмата за отчитане работи. Натиснете „Отчет“ отново, за да видите този доклад.
  142142ProfileTime=(%Sms, %S извиквания)
  143 NothingToProfile=Няма дейсност, която да се засича.
   143NothingToProfile=Няма дейност, която да се отчита.
  144144PercentTooltip=Процент време, в което е работила тази функция.
  145145CallsHeaderTooltip=Брой извиквания на функцията.
  146146OwnTimeHeaderTooltip=Време във функцията без това на извиканите от нея функции.
  147147TimeHeaderTooltip=Време във функцията заедно с това на извиканите от нея функции.
  148 AvgHeaderTooltip=Осреднено време, включително извикванията на функции.
   148AvgHeaderTooltip=Средно време, включително извикванията на функции.
  149149MinHeaderTooltip=Минимално време, включително извикванията на функции.
  150 MaxHeaderTooltip=Макдималко време, включително извикванията на функции.
   150MaxHeaderTooltip=Максималко време, включително извикванията на функции.
  151151
  152152Function=Функция
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.