Changeset 1363


Ignore:
Timestamp:
Dec 21, 2007, 12:13:52 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman; още няколко съобщения.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1362 r1363  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.10b1\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-20 09:14+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-21 00:13+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  22472247"         <p>If you are having trouble using the lists, please contact "
  22482248msgstr ""
   2249", за да намерите интерфейса за управление на списъка ви.\n"
   2250"<p>Ако продължите да имате проблеми с използването на списъците, свържете се с "
  22492251
  22502252#: Mailman/Cgi/listinfo.py:190
  22512253msgid "Edit Options"
  2252 msgstr ""
   2254msgstr "Редактиране на настройките"
  22532255
  22542256#: Mailman/Cgi/listinfo.py:197 Mailman/Cgi/options.py:855
  22552257#: Mailman/Cgi/roster.py:112
  22562258msgid "View this page in"
  2257 msgstr ""
   2259msgstr "Разглеждане на тази страница в"
  22582260
  22592261#: Mailman/Cgi/options.py:58 Mailman/Cgi/options.py:75
  22602262msgid "CGI script error"
  2261 msgstr ""
   2263msgstr "Грешка в скрипт за CGI"
  22622264
  22632265#: Mailman/Cgi/options.py:61
  22642266msgid "Invalid options to CGI script."
  2265 msgstr ""
   2267msgstr "Неправилни опции за скрипта за cGI."
  22662268
  22672269#: Mailman/Cgi/options.py:105
   
  22822284"Your unsubscription request has been\n"
  22832285"                    forwarded to the list administrator for approval."
  2284 msgstr ""
   2286msgstr "Заявкат ви за абонамент бе препратена до администратора на списъка за одобрение."
  22852287
  22862288#: Mailman/Cgi/options.py:179 Mailman/Cgi/options.py:193
  22872289msgid "The confirmation email has been sent."
  2288 msgstr ""
   2290msgstr "Ипзратено е потвърждение по е-пощата."
  22892291
  22902292#: Mailman/Cgi/options.py:204 Mailman/Cgi/options.py:216
  22912293#: Mailman/Cgi/options.py:271
  22922294msgid "A reminder of your password has been emailed to you."
  2293 msgstr ""
   2295msgstr "Пратено ви е напомнящо съобщение по е-пощата, в което е посочена паролата ви."
  22942296
  22952297#: Mailman/Cgi/options.py:245
  22962298msgid "Authentication failed."
  2297 msgstr ""
   2299msgstr "Неуспешна идентификация."
  22982300
  22992301#: Mailman/Cgi/options.py:278
   
  23022304"            subscriptions for this user."
  23032305msgstr ""
   2306"Ръководителят на списъка не може да не види другите заявки за\n"
   2307"абониране от този потребител."
  23042308
  23052309#: Mailman/Cgi/options.py:279 Mailman/Cgi/options.py:322
  23062310#: Mailman/Cgi/options.py:442 Mailman/Cgi/options.py:658
  23072311msgid "Note: "
  2308 msgstr ""
   2312msgstr "Бележка: "
  23092313
  23102314#: Mailman/Cgi/options.py:284
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.