Changeset 1351

Timestamp:
Dec 11, 2007, 11:51:40 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Firefox получи толкова много любов напоследък. Те всички са толкова добрички преводачи, затова ще им подаря аз превод на firebug на български.
Да му се радват. Това е синхронизирано с http://fbug.googlecode.com/svn/branches/firebug1.1/locale/ @306

Location:
non-gtk/firebug
Files:
9 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.