Changeset 135


Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2005, 10:40:28 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Формите аз, роботът и кавичките ми взеха здравето, но ето, че и това е готово. Тази вечер бира нямаше. Само Тюламор дю.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/metacity.HEAD.bg.po

  r114 r135  
  1010"Project-Id-Version: metacity 2.10\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 06:41+0000\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2005-08-08 12:41+0300\n"
   12"POT-Creation-Date: 2005-08-10 22:38+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2005-08-10 22:31+0300\n"
  1414"Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1818"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  2121#: ../src/tools/metacity-message.c:150
   
  3232#, c-format
  3333msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
  34 msgstr "\"%s\" не можe да се анализира като цяло число"
   34msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
  3535
  3636#: ../src/delete.c:70 ../src/delete.c:97 ../src/metacity-dialog.c:77
   
  3838#, c-format
  3939msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
  40 msgstr "Крайните символи \"%s\" в низа \"%s\" са неразбираеми"
   40msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
  4141
  4242#: ../src/delete.c:128
  4343#, c-format
  4444msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
  45 msgstr "Не успях да анализирам съобщението \"%s\" от диалоговия процес\n"
   45msgstr "Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от диалоговия процес\n"
  4646
  4747#: ../src/delete.c:263
   
  6161#, c-format
  6262msgid "Failed to get hostname: %s\n"
  63 msgstr "Не успях да получа името на хоста: %s\n"
   63msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  6464
  6565#: ../src/display.c:319
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
  68 msgstr "Не успях да отворя дисплея на X Window \"%s\"\n"
   68msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
  6969
  7070#: ../src/errors.c:231
   
  7575"the window manager.\n"
  7676msgstr ""
  77 "Загубих връзка с дисплея \"%s\".\n"
   77"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
  7878"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
  7979"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
   
  8282#, c-format
  8383msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
  84 msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей \"%s\".\n"
   84msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  8585
  8686#: ../src/frames.c:1125
   
  125125#: ../src/keybindings.c:3570
  126126msgid "No terminal command has been defined.\n"
  127 msgstr "Не е дефинирана терминална команда.\n"
   127msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
  128128
  129129#: ../src/main.c:69
   
  145145#: ../src/main.c:257
  146146msgid "Disable connection to session manager"
  147 msgstr "Прекъсване на връзката към сесийното управление"
   147msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
  148148
  149149#: ../src/main.c:263
  150150msgid "Replace the running window manager with Metacity"
  151 msgstr "Замяна на текущовървящия прозоръчен мениджър с Metacity"
   151msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
  152152
  153153#: ../src/main.c:269
  154154msgid "Specify session management ID"
  155 msgstr "Определяне на ID за сесийното управление"
   155msgstr "Определяне на ID за управлението на сесии"
  156156
  157157#: ../src/main.c:274
   
  170170#, c-format
  171171msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  172 msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите:·%s\n"
   172msgstr "Неуспех при сканирането на директорията с темите: %s\n"
  173173
  174174#: ../src/main.c:456
   
  183183#, c-format
  184184msgid "Failed to restart: %s\n"
  185 msgstr "Не успях да рестартирам: %s\n"
   185msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
  186186
  187187#: ../src/menu.c:54
   
  358358#, c-format
  359359msgid "The window \"%s\" is not responding."
  360 msgstr "Прозорецът \"%s\" не отговаря."
   360msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
  361361
  362362#: ../src/metacity-dialog.c:118
   
  369369#: ../src/metacity-dialog.c:129
  370370msgid "_Force Quit"
  371 msgstr "_Насилствено спиране"
   371msgstr "_Принудително спиране"
  372372
  373373#: ../src/metacity-dialog.c:226
   
  393393"%s."
  394394msgstr ""
  395 "Имаше грешка при изпълнението на \"%s\":\n"
   395"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
  396396"%s."
  397397
   
  403403msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
  404404msgstr ""
  405 "(Все още не е осъществено) Навигацията работи в рамките на програмите, а не "
   405"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
  406406"на прозорците"
  407407
   
  417417"Низ описващ шрифт за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
  418418"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
  419 "Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font "
  420 "option е включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което "
  421 "принуждава Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
   419"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
   420"включена. По подразбиране titlebar_font не е зададена, което принуждава "
   421"Metacity да използва шрифта за работното място, дори ако "
  422422"titlebar_uses_desktop_font не е зададено като истина."
  423423
   
  444444msgstr ""
  445445"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
  446 "\"menu:minimize,maximize,close\". С \";\" се разделят левия от десния ъгъл "
  447 "на прозореца, а със \",\" - имената на бутоните. Не са позволени повторения "
  448 "на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
   446"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
   447"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
   448"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
  449449"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
  450450"версии."
   
  464464"натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
  465465"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
  466 "от вида \"&lt;Alt&gt;\" или \"&lt;Super&gt;\" например."
   466"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
  467467
  468468#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
   
  487487"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
  488488msgstr ""
  489 "Определя дали програми или системата може да генерират звукови \"бибиткания"
  490 "\";може да се използва наедно с \"визуален звънец\", за да се позволят тихи "
  491 "\"бибиткания\"."
   489"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
   490"Може да се използва наедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
   491"„бибиткания“."
  492492
  493493#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
   
  511511"specified by the auto_raise_delay key)."
  512512msgstr ""
  513 "Ако е зададено като истина и фокусът е или \"sloppy\", или \"mouse\", "
   513"Ако е зададено като истина и фокусът е или „sloppy“, или „mouse“, "
  514514"фокусираният прозорец ще се издигне автоматично след забавяне (указано в "
  515515"ключа auto_raise_delay)."
   
  533533msgstr ""
  534534"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка и по-"
  535 "малко усещане за \"директна манипулация\", като се използват рамки вместо "
  536 "цели прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
   535"малко усещане за „директна манипулация“, като се използват рамки вместо цели "
   536"прозорци, избягват се анимации или чрез други средства. Това е значимо "
  537537"влошаване на използваемостта за много потребители, но може да позволи на "
  538538"специфични програми и терминални сървъри да работят, което иначе би било "
   
  868868"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
  869869"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
  870 "\"fullscreen\", което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
  871 "\"frame_flash\", което съответства на премигване на заглавната лента на "
   870"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
   871"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
  872872"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
  873873"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
   
  911911msgstr ""
  912912"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
  913 "keybinding_commands. Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;"
  914 "Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по "
  915 "отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;"
  916 "\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
  917 "няма да има бърз клавиш."
   913"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
   914"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
   915"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
   916"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
   917"клавиш."
  918918
  919919#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
   
  927927msgstr ""
  928928"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
  929 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  930 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  931 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  932 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   929"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   930"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   931"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   932"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  933933
  934934#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
   
  942942msgstr ""
  943943"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
  944 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  945 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  946 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  947 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   944"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   945"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   946"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   947"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  948948
  949949#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
   
  957957msgstr ""
  958958"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
  959 "Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
   959"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  960960"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  961 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  962 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   961"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
   962"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  963963
  964964#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
   
  972972msgstr ""
  973973"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
  974 "Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
   974"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  975975"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  976 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  977 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   976"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
   977"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  978978
  979979#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
   
  986986msgstr ""
  987987"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
  988 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  989 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  990 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  991 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   988"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   989"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   990"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   991"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  992992
  993993#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
   
  10001000msgstr ""
  10011001"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
  1002 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1003 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1004 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1005 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1002"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1003"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1004"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1005"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10061006
  10071007#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
   
  10141014msgstr ""
  10151015"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
  1016 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1017 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1018 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1019 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1016"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1017"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1018"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1019"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10201020
  10211021#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
   
  10281028msgstr ""
  10291029"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
  1030 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1031 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1032 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1033 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1030"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1031"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1032"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1033"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10341034
  10351035#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
   
  10421042msgstr ""
  10431043"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
  1044 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1045 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1046 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1047 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1044"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1045"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1046"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1047"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10481048
  10491049#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
   
  10561056msgstr ""
  10571057"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
  1058 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1059 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1060 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1061 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1058"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1059"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1060"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1061"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10621062
  10631063#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
   
  10701070msgstr ""
  10711071"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
  1072 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1073 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1074 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1075 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1072"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1073"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1074"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1075"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10761076
  10771077#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
   
  10841084msgstr ""
  10851085"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
  1086 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1087 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1088 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1089 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1086"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1087"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1088"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1089"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10901090
  10911091#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
   
  10981098msgstr ""
  10991099"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
  1100 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1101 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1102 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1103 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1100"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1101"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1102"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1103"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11041104
  11051105#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
   
  11121112msgstr ""
  11131113"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
  1114 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1115 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1116 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1117 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1114"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1115"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1116"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1117"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11181118
  11191119#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
   
  11261126msgstr ""
  11271127"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
  1128 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1129 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1130 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1131 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1128"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1129"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1130"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1131"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11321132
  11331133#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
   
  11401140msgstr ""
  11411141"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
  1142 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1143 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1144 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1145 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1142"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1143"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1144"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1145"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11461146
  11471147#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
   
  11531153"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  11541154msgstr ""
  1155 "Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида "
  1156 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1157 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1158 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1159 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1155"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
   1156"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1157"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1158"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1159"действие няма да има бърз клавиш."
  11601160
  11611161#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
   
  11671167"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  11681168msgstr ""
  1169 "Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;"
  1170 "a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста "
  1171 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1172 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1173 "това действие няма да има бърз клавиш."
   1169"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида &lt;Control&gt;"
   1170"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1171"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1172"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1173"действие няма да има бърз клавиш."
  11741174
  11751175#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
   
  11831183msgstr ""
  11841184"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
  1185 "може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" "
  1186 "или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална "
  1187 "по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;"
  1188 "Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това "
  1189 "действие няма да има бърз клавиш."
   1185"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
   1186"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
   1187"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
   1188"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
   1189"има бърз клавиш."
  11901190
  11911191#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
   
  11991199msgstr ""
  12001200"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
  1201 "може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" "
  1202 "или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална "
  1203 "по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;"
  1204 "Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това "
  1205 "действие няма да има бърз клавиш."
   1201"може да се движи и с клавиатурата.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
   1202"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
   1203"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
   1204"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
   1205"има бърз клавиш."
  12061206
  12071207#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
   
  12151215msgstr ""
  12161216"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
  1217 "работния плот.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;"
  1218 "Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
  1219 "регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  1220 "зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да "
  1221 "има бърз клавиш."
   1217"работния плот.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
   1218"Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
   1219"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
   1220"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
   1221"клавиш."
  12221222
  12231223#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
   
  12291229"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  12301230msgstr ""
  1231 "Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида \"&lt;"
  1232 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1233 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1234 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1235 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1231"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида &lt;"
   1232"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1233"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1234"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1235"действие няма да има бърз клавиш."
  12361236
  12371237#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
   
  12431243"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  12441244msgstr ""
  1245 "Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида \"&lt;"
  1246 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1247 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1248 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1249 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1245"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец.Форматът е от вида &lt;"
   1246"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1247"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1248"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1249"действие няма да има бърз клавиш."
  12501250
  12511251#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
   
  12591259msgstr ""
  12601260"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу.Форматът "
  1261 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  1262 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1263 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1264 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1261"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   1262"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   1263"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1264"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12651265
  12661266#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
   
  12741274msgstr ""
  12751275"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво.Форматът "
  1276 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  1277 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1278 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1279 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1276"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   1277"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   1278"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1279"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12801280
  12811281#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
   
  12891289msgstr ""
  12901290"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно.Форматът "
  1291 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  1292 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1293 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1294 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1291"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   1292"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   1293"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1294"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12951295
  12961296#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
   
  13031303msgstr ""
  13041304"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре.Форматът "
  1305 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  1306 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1307 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1308 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1305"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   1306"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   1307"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1308"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13091309
  13101310#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
   
  13171317msgstr ""
  13181318"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1.Форматът е от "
  1319 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1319"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13201320"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1321 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1322 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1321"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1322"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13231323
  13241324#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
   
  13311331msgstr ""
  13321332"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10.Форматът е от "
  1333 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1333"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13341334"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1335 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1336 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1335"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1336"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13371337
  13381338#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
   
  13451345msgstr ""
  13461346"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11.Форматът е от "
  1347 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1347"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13481348"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1349 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1350 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1349"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1350"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13511351
  13521352#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
   
  13591359msgstr ""
  13601360"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12.Форматът е от "
  1361 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1361"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13621362"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1363 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1364 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1363"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1364"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13651365
  13661366#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
   
  13731373msgstr ""
  13741374"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2.Форматът е от "
  1375 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1375"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13761376"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1377 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1378 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1377"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1378"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13791379
  13801380#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
   
  13871387msgstr ""
  13881388"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3.Форматът е от "
  1389 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1389"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  13901390"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1391 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1392 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1391"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1392"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13931393
  13941394#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
   
  14011401msgstr ""
  14021402"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4.Форматът е от "
  1403 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1403"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14041404"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1405 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1406 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1405"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1406"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14071407
  14081408#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
   
  14151415msgstr ""
  14161416"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5.Форматът е от "
  1417 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1417"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14181418"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1419 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1420 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1419"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1420"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14211421
  14221422#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
   
  14291429msgstr ""
  14301430"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6.Форматът е от "
  1431 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1431"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14321432"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1433 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1434 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1433"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1434"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14351435
  14361436#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
   
  14431443msgstr ""
  14441444"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7.Форматът е от "
  1445 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1445"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14461446"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1447 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1448 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1447"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1448"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14491449
  14501450#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
   
  14571457msgstr ""
  14581458"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8.Форматът е от "
  1459 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1459"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14601460"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1461 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1462 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1461"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1462"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14631463
  14641464#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
   
  14711471msgstr ""
  14721472"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9.Форматът е от "
  1473 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1473"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  14741474"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1475 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1476 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1475"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1476"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14771477
  14781478#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
   
  14871487"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
  14881488"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
  1489 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1490 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1491 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1492 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1489"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1490"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1491"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1492"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14931493
  14941494#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
   
  15031503"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
  15041504"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
  1505 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1506 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1507 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1508 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1505"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1506"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1507"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1508"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15091509
  15101510#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
   
  15191519msgstr ""
  15201520"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
  1521 "ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида \"&lt;"
  1522 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1523 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1524 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1525 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1521"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
   1522"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1523"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1524"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1525"действие няма да има бърз клавиш."
  15261526
  15271527#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
   
  15361536msgstr ""
  15371537"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
  1538 "ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a"
  1539 "\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста "
  1540 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1541 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1542 "това действие няма да има бърз клавиш."
   1538"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
   1539"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1540"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1541"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1542"действие няма да има бърз клавиш."
  15431543
  15441544#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
   
  15521552msgstr ""
  15531553"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
  1554 "място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида \"&lt;"
  1555 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1556 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1557 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1558 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1554"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
   1555"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1556"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1557"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1558"действие няма да има бърз клавиш."
  15591559
  15601560#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
   
  15681568msgstr ""
  15691569"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
  1570 "място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида \"&lt;"
  1571 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1572 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1573 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1574 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1570"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида &lt;"
   1571"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1572"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1573"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1574"действие няма да има бърз клавиш."
  15751575
  15761576#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
   
  15861586"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
  15871587"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
  1588 "Използването на клавиша \"shift\" при натискането на тази комбинация обръща "
  1589 "посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или "
  1590 "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по "
  1591 "отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;"
  1592 "\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
  1593 "няма да има бърз клавиш."
   1588"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
   1589"посоката на местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
   1590"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
   1591"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
   1592"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
   1593"има бърз клавиш."
  15941594
  15951595#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
   
  16051605"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
  16061606"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
  1607 "клавиша \"shift\" при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
  1608 "местена на фокуса.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;"
  1609 "&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
  1610 "регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако "
  1611 "зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да "
  1612 "има бърз клавиш."
   1607"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
   1608"местена на фокуса.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
   1609"&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
   1610"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
   1611"опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
   1612"клавиш."
  16131613
  16141614#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
   
  16221622msgstr ""
  16231623"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
  1624 "места и появата му само на едно.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или "
  1625 "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по "
  1626 "отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;"
  1627 "\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
  1628 "няма да има бърз клавиш."
   1624"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
   1625"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
   1626"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
   1627"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
   1628"има бърз клавиш."
  16291629
  16301630#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
   
  16361636"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  16371637msgstr ""
  1638 "Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида "
  1639 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1640 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1641 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1642 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1638"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран.Форматът е от вида „&lt;"
   1639"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1640"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1641"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1642"действие няма да има бърз клавиш."
  16431643
  16441644#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
   
  16501650"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  16511651msgstr ""
  1652 "Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида \"&lt;"
  1653 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1654 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1655 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1656 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1652"Бързият клавиш за превключване на максимизирането.Форматът е от вида &lt;"
   1653"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1654"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1655"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1656"действие няма да има бърз клавиш."
  16571657
  16581658#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
   
  16651665msgstr ""
  16661666"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние.Форматът е "
  1667 "от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1667"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  16681668"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1669 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1670 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1669"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1670"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  16711671
  16721672#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
   
  16801680msgstr ""
  16811681"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
  1682 "места и появата му само на едно.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или "
  1683 "\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста либерална по "
  1684 "отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;"
  1685 "\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", това действие "
  1686 "няма да има бърз клавиш."
   1682"места и появата му само на едно.Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
   1683"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
   1684"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
   1685"Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това действие няма да "
   1686"има бърз клавиш."
  16871687
  16881688#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
   
  16941694"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  16951695msgstr ""
  1696 "Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида \"&lt;"
  1697 "Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е "
  1698 "доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;"
  1699 "\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled"
  1700 "\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1696"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец.Форматът е от вида &lt;"
   1697"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1698"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1699"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1700"действие няма да има бърз клавиш."
  17011701
  17021702#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
   
  17091709"for this action."
  17101710msgstr ""
  1711 "Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;"
  1712 "a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста "
  1713 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1714 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1715 "това действие няма да има бърз клавиш."
   1711"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида &lt;Control&gt;"
   1712"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1713"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1714"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1715"действие няма да има бърз клавиш."
  17161716
  17171717#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
   
  17231723"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  17241724msgstr ""
  1725 "Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;"
  1726 "a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". Анализиращата програма е доста "
  1727 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1728 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1729 "това действие няма да има бърз клавиш.\"\n"
   1725"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида &lt;Control&gt;"
   1726"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1727"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1728"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1729"действие няма да има бърз клавиш.“\n"
  17301730" "
  17311731
   
  17391739"will be no keybinding for this action."
  17401740msgstr ""
  1741 "Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;"
  1742 "a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста "
  1743 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1744 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1745 "това действие няма да има бърз клавиш."
   1741"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида &lt;Control&gt;"
   1742"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1743"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1744"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1745"действие няма да има бърз клавиш."
  17461746
  17471747#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
   
  17551755msgstr ""
  17561756"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
  1757 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1758 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1759 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1760 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1757"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
   1758"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
   1759"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1760"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  17611761
  17621762#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
   
  17681768"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
  17691769msgstr ""
  1770 "Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида "
  1771 "\"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
  1772 "програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1773 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1774 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1770"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
   1771"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
   1772"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
   1773"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1774"действие няма да има бърз клавиш."
  17751775
  17761776#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
   
  18051805"unfocused when the mouse leaves the window."
  18061806msgstr ""
  1807 "Начинът за фокусирне на прозорци указва как се активират прозорците. Има три "
  1808 "възможни стойности: \"click\" означава, че прозорците трябва да бъдат "
  1809 "щракнати с мишката, за да се фокусират, \"sloppy\" означава, че прозорците "
  1810 "се фокусират, когато мишката влезе в тях, а \"mouse\", че прозорците се "
   1807"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
   1808"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
   1809"щракнати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
   1810"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
  18111811"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
  18121812"от тях."
   
  18291829"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
  18301830"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
  1831 "най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;"
  1832 "a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата програма е доста "
  1833 "либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и "
  1834 "\"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният низ \"disabled\", "
  1835 "това действие няма да има бърз клавиш."
   1831"най-отгоре, се сваля под всички прозорци.Форматът е от вида &lt;Control&gt;"
   1832"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
   1833"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
   1834"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ „disabled“, това "
   1835"действие няма да има бърз клавиш."
  18361836
  18371837#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
   
  18441844msgstr ""
  18451845"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали.Форматът е от "
  1846 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1846"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  18471847"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1848 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1849 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1848"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1849"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18501850
  18511851#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
   
  18581858msgstr ""
  18591859"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
  1860 "вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. Анализиращата "
   1860"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
  18611861"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
  1862 "\"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията да е специалният "
  1863 "низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1862"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1863"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18641864
  18651865#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
   
  18731873msgstr ""
  18741874"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
  1875 "Форматът е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
   1875"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
  18761876"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1877 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1878 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1877"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е "
   1878"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18791879
  18801880#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
   
  18881888msgstr ""
  18891889"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
  1890 "е от вида \"&lt;Control&gt;a\" или \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1. "
  1891 "Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
  1892 "съкращения от вида \"&lt;Ctl&gt;\" и \"&lt;Ctrl&gt;\". Ако зададете опцията "
  1893 "да е специалният низ \"disabled\", това действие няма да има бърз клавиш."
   1890"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
   1891"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
   1892"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете опцията да е специалният низ "
   1893"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18941894
  18951895#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
   
  19001900msgstr ""
  19011901"Тази настройка определя ефекта на двойното щракване върху заглавната лента. "
  1902 "Засега валидни стойности са \"toggle_shade\", която навива/развива "
  1903 "прозореца, и \"toggle_maximize\", която максимизира/демаксимизира прозореца."
   1902"Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
   1903"и „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца."
  19041904
  19051905#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
   
  19301930msgstr ""
  19311931"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
  1932 "\"звънец\" или \"бибиткане\"; полезно при хора със затруднен слух и при "
  1933 "шумно обкръжение, или когато \"звуковия звънец\" е изключен."
   1932"„звънец“ или „бибиткане“; полезно при хора със затруднен слух и при шумно "
   1933"обкръжение, или когато „звуковия звънец“ е изключен."
  19341934
  19351935#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
   
  19611961#, c-format
  19621962msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  1963 msgstr "GConf ключът \"%s\" е от невалиден тип\n"
   1963msgstr "GConf ключът „%s“ е от невалиден тип\n"
  19641964
  19651965#: ../src/prefs.c:943
   
  19691969"modifier\n"
  19701970msgstr ""
  1971 "\"%s\", който е открит в базата данни с настройките, не е валиден "
  1972 "модификатор на бутон на мишката\n"
   1971"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
   1972"на бутон на мишката\n"
  19731973
  19741974#: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:1428
  19751975#, c-format
  19761976msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  1977 msgstr "GConf ключът \"%s\" е с невалидна стойност\n"
   1977msgstr "GConf ключът „%s“ е с невалидна стойност\n"
  19781978
  19791979#: ../src/prefs.c:1145
  19801980#, c-format
  19811981msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
  1982 msgstr "Не успях да анализирам шрифтовото описание \"%s\" от GConf ключа %s\n"
   1982msgstr "Не успях да анализирам шрифтовото описание „%s“ от GConf ключа %s\n"
  19831983
  19841984#: ../src/prefs.c:1330
   
  20152015"\"%s\"\n"
  20162016msgstr ""
  2017 "Низът \"%s\" открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
  2018 "клавишната комбинация \"%s\"\n"
   2017"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
   2018"клавишната комбинация „%s“\n"
  20192019
  20202020#: ../src/prefs.c:2187
  20212021#, c-format
  20222022msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
  2023 msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е \"%s\": %s\n"
   2023msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
  20242024
  20252025#: ../src/resizepopup.c:126
   
  20392039"replace option to replace the current window manager.\n"
  20402040msgstr ""
  2041 "Екранът %d на дисплей \"%s\" вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
   2041"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
  20422042"опцията --replace да го замените.\n"
  20432043
   
  20472047"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
  20482048msgstr ""
  2049 "Не успях да получа избрания мениджър за прозорци на екран %d, дисплей \"%s"
  2050 "\"\n"
   2049"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
   2050"дисплей „%s“\n"
  20512051
  20522052#: ../src/screen.c:506
  20532053#, c-format
  20542054msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  2055 msgstr "Екран %d на дисплей \"%s\" вече има мениджър за прозорци\n"
   2055msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  20562056
  20572057#: ../src/screen.c:716
  20582058#, c-format
  20592059msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  2060 msgstr "Не успях да отстъпя екран %d на дисплей \"%s\"\n"
   2060msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  20612061
  20622062#: ../src/session.c:884 ../src/session.c:891
  20632063#, c-format
  20642064msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  2065 msgstr "Не успях да създам директорията \"%s\": %s\n"
   2065msgstr "Неуспех при създаването на директорията „%s“: %s\n"
  20662066
  20672067#: ../src/session.c:901
  20682068#, c-format
  20692069msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  2070 msgstr "Не успях да отворя сесийния файл \"%s\" за запис: %s\n"
   2070msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  20712071
  20722072#: ../src/session.c:1053
  20732073#, c-format
  20742074msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  2075 msgstr "Грешка при записване на сесийния файл \"%s\": %s\n"
   2075msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  20762076
  20772077#: ../src/session.c:1058
  20782078#, c-format
  20792079msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  2080 msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл \"%s\": %s\n"
   2080msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  20812081
  20822082#: ../src/session.c:1133
  20832083#, c-format
  20842084msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
  2085 msgstr "Не успях да прочета записания сесиен файл %s: %s\n"
   2085msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
  20862086
  20872087#: ../src/session.c:1168
  20882088#, c-format
  20892089msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  2090 msgstr "Не успях да анализирам записания сесиен файл: %s\n"
   2090msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  20912091
  20922092#: ../src/session.c:1217
   
  21012101#: ../src/session.c:1247
  21022102msgid "nested <window> tag"
  2103 msgstr "вложен <window> етикет"
   2103msgstr "вложен етикет <window>"
  21042104
  21052105#: ../src/session.c:1305 ../src/session.c:1337
   
  21112111#, c-format
  21122112msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
  2113 msgstr "Непознат атрибут%s на елемента <maximized>"
   2113msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
  21142114
  21152115#: ../src/session.c:1469
  21162116#, c-format
  21172117msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
  2118 msgstr "Непознат атрибут%s на елемента <geometry>"
   2118msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
  21192119
  21202120#: ../src/session.c:1489
   
  21402140#, c-format
  21412141msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
  2142 msgstr "Атрибутът \"%s\" се повтаря два пъти в същия <%s> елемент"
   2142msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
  21432143
  21442144#: ../src/theme-parser.c:414 ../src/theme-parser.c:439
  21452145#, c-format
  21462146msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  2147 msgstr "Атрибутът \"%s\" е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
   2147msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  21482148
  21492149#: ../src/theme-parser.c:485
   
  21612161#, c-format
  21622162msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
  2163 msgstr "\"%s\" не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
   2163msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
  21642164
  21652165#: ../src/theme-parser.c:552
  21662166#, c-format
  21672167msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
  2168 msgstr "Булевите стойности са или \"истина\", или \"лъжа\". Не са \"%s\""
   2168msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
  21692169
  21702170#: ../src/theme-parser.c:572
   
  21862186"large,x-large,xx-large)\n"
  21872187msgstr ""
  2188 "Невалидно увеличение на заглавието \"%s\" (трябва да е xx-small,x-small,"
  2189 "small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
   2188"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е xx-small,x-small,small,"
   2189"medium,large,x-large,xx-large)\n"
  21902190
  21912191#: ../src/theme-parser.c:729 ../src/theme-parser.c:737
  2192 #: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
  2193 #: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
  2194 #, c-format
  2195 msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
  2196 msgstr "Елементът <%s> няма атрибута \"%s\""
  2197 
  21982192#: ../src/theme-parser.c:807 ../src/theme-parser.c:897
  21992193#: ../src/theme-parser.c:935 ../src/theme-parser.c:1012
  22002194#: ../src/theme-parser.c:1062 ../src/theme-parser.c:1070
  22012195#: ../src/theme-parser.c:1126 ../src/theme-parser.c:1134
   2196#: ../src/theme-parser.c:2936 ../src/theme-parser.c:3025
   2197#: ../src/theme-parser.c:3032 ../src/theme-parser.c:3039
  22022198#, c-format
  22032199msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
  2204 msgstr "Елементът <%s> няма атрибута \"%s\""
   2200msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
  22052201
  22062202#: ../src/theme-parser.c:837 ../src/theme-parser.c:905
   
  22082204#, c-format
  22092205msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
  2210 msgstr "Името \"%s\" на <%s> е използвано втори път"
   2206msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
  22112207
  22122208#: ../src/theme-parser.c:849 ../src/theme-parser.c:955
   
  22142210#, c-format
  22152211msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
  2216 msgstr "Родителят \"%s\" на <%s> не е дефиниран"
   2212msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
  22172213
  22182214#: ../src/theme-parser.c:968
  22192215#, c-format
  22202216msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
  2221 msgstr "Геометрията \"%s\" на <%s> не е дефинирана"
   2217msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
  22222218
  22232219#: ../src/theme-parser.c:981
   
  22292225#, c-format
  22302226msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
  2231 msgstr "Непознат вид \"%s\" на елемента <%s>"
   2227msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
  22322228
  22332229#: ../src/theme-parser.c:1091
  22342230#, c-format
  22352231msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
  2236 msgstr "Непознат style_set \"%s\" на елемента <%s>"
   2232msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
  22372233
  22382234#: ../src/theme-parser.c:1099
  22392235#, c-format
  22402236msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
  2241 msgstr "Видът прозорци \"%s\" вече има установен вид на стила"
   2237msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
  22422238
  22432239#: ../src/theme-parser.c:1143
  22442240#, c-format
  22452241msgid "Unknown function \"%s\" for menu icon"
  2246 msgstr "Непозната функция \"%s\" за икона на меню"
   2242msgstr "Непозната функция „%s“ за икона на меню"
  22472243
  22482244#: ../src/theme-parser.c:1152
  22492245#, c-format
  22502246msgid "Unknown state \"%s\" for menu icon"
  2251 msgstr "Непознато състояние \"%s\" за икона на меню"
   2247msgstr "Непознато състояние „%s“ за икона на меню"
  22522248
  22532249#: ../src/theme-parser.c:1160
   
  22602256#, c-format
  22612257msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
  2262 msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името \"%s\""
   2258msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
  22632259
  22642260#: ../src/theme-parser.c:1192 ../src/theme-parser.c:1256
   
  22752271#, c-format
  22762272msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
  2277 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"name\""
   2273msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
  22782274
  22792275#: ../src/theme-parser.c:1289 ../src/theme-parser.c:1376
  22802276#, c-format
  22812277msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
  2282 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"value\""
   2278msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  22832279
  22842280#: ../src/theme-parser.c:1320 ../src/theme-parser.c:1334
   
  22932289#, c-format
  22942290msgid "Distance \"%s\" is unknown"
  2295 msgstr "Разстоянието \"%s\" не се знае"
   2291msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
  22962292
  22972293#: ../src/theme-parser.c:1402
  22982294#, c-format
  22992295msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
  2300 msgstr "Пропорциите \"%s\" не се знаят"
   2296msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
  23012297
  23022298#: ../src/theme-parser.c:1446
  23032299#, c-format
  23042300msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
  2305 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"top\""
   2301msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
  23062302
  23072303#: ../src/theme-parser.c:1453
  23082304#, c-format
  23092305msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
  2310 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"bottom\""
   2306msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
  23112307
  23122308#: ../src/theme-parser.c:1460
  23132309#, c-format
  23142310msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
  2315 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"left\""
   2311msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
  23162312
  23172313#: ../src/theme-parser.c:1467
  23182314#, c-format
  23192315msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
  2320 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"right\""
   2316msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
  23212317
  23222318#: ../src/theme-parser.c:1499
  23232319#, c-format
  23242320msgid "Border \"%s\" is unknown"
  2325 msgstr "Границата \"%s\" е непозната"
   2321msgstr "Границата „%s“ е непозната"
  23262322
  23272323#: ../src/theme-parser.c:1655 ../src/theme-parser.c:1765
   
  23302326#, c-format
  23312327msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
  2332 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"color\""
   2328msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
  23332329
  23342330#: ../src/theme-parser.c:1662
  23352331#, c-format
  23362332msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
  2337 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x1\""
   2333msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
  23382334
  23392335#: ../src/theme-parser.c:1669 ../src/theme-parser.c:2714
  23402336#, c-format
  23412337msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
  2342 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y1\""
   2338msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
  23432339
  23442340#: ../src/theme-parser.c:1676
  23452341#, c-format
  23462342msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
  2347 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x2\""
   2343msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
  23482344
  23492345#: ../src/theme-parser.c:1683 ../src/theme-parser.c:2721
  23502346#, c-format
  23512347msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
  2352 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y2\""
   2348msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
  23532349
  23542350#: ../src/theme-parser.c:1772 ../src/theme-parser.c:1875
   
  23602356#, c-format
  23612357msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
  2362 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"x\""
   2358msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
  23632359
  23642360#: ../src/theme-parser.c:1779 ../src/theme-parser.c:1882
   
  23692365#, c-format
  23702366msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
  2371 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"y\""
   2367msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
  23722368
  23732369#: ../src/theme-parser.c:1786 ../src/theme-parser.c:1889
   
  23782374#, c-format
  23792375msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
  2380 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"width\""
   2376msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
  23812377
  23822378#: ../src/theme-parser.c:1793 ../src/theme-parser.c:1896
   
  23872383#, c-format
  23882384msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
  2389 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"height\""
   2385msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
  23902386
  23912387#: ../src/theme-parser.c:1903
  23922388#, c-format
  23932389msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
  2394 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"start_angle\""
   2390msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
  23952391
  23962392#: ../src/theme-parser.c:1910
  23972393#, c-format
  23982394msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
  2399 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"extent_angle\""
   2395msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
  24002396
  24012397#: ../src/theme-parser.c:2090
  24022398#, c-format
  24032399msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
  2404 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"alpha\""
   2400msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
  24052401
  24062402#: ../src/theme-parser.c:2161
  24072403#, c-format
  24082404msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
  2409 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"type\""
   2405msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
  24102406
  24112407#: ../src/theme-parser.c:2209
  24122408#, c-format
  24132409msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
  2414 msgstr "Стойността \"%s\" не може да се анализира като тип градиент"
   2410msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като тип градиент"
  24152411
  24162412#: ../src/theme-parser.c:2294
  24172413#, c-format
  24182414msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
  2419 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"filename\""
   2415msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
  24202416
  24212417#: ../src/theme-parser.c:2319 ../src/theme-parser.c:2827
  24222418#, c-format
  24232419msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
  2424 msgstr "Не разбирам вида запълване \"%s\" за елемента <%s>"
   2420msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
  24252421
  24262422#: ../src/theme-parser.c:2462 ../src/theme-parser.c:2595
   
  24282424#, c-format
  24292425msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
  2430 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"state\""
   2426msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  24312427
  24322428#: ../src/theme-parser.c:2469 ../src/theme-parser.c:2602
  24332429#, c-format
  24342430msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
  2435 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"shadow\""
   2431msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
  24362432
  24372433#: ../src/theme-parser.c:2476
  24382434#, c-format
  24392435msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
  2440 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"arrow\""
   2436msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
  24412437
  24422438#: ../src/theme-parser.c:2529 ../src/theme-parser.c:2651
   
  24442440#, c-format
  24452441msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
  2446 msgstr "Не успях да разбера състоянието \"%s\" на елемента <%s>"
   2442msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
  24472443
  24482444#: ../src/theme-parser.c:2539 ../src/theme-parser.c:2661
  24492445#, c-format
  24502446msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
  2451 msgstr "Не успях да разбера навиването \"%s\" на елемента <%s>"
   2447msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
  24522448
  24532449#: ../src/theme-parser.c:2549
  24542450#, c-format
  24552451msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
  2456 msgstr "Не успях да разбера стрелката \"%s\" на елемента <%s>"
   2452msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
  24572453
  24582454#: ../src/theme-parser.c:2962 ../src/theme-parser.c:3078
  24592455#, c-format
  24602456msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
  2461 msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име \"%s\""
   2457msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
  24622458
  24632459#: ../src/theme-parser.c:2974 ../src/theme-parser.c:3090
  24642460#, c-format
  24652461msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
  2466 msgstr "Включването на draw_ops \"%s\" тук би предизвикало циклична зависимост"
   2462msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
  24672463
  24682464#: ../src/theme-parser.c:3153
  24692465#, c-format
  24702466msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
  2471 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"value\""
   2467msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
  24722468
  24732469#: ../src/theme-parser.c:3210
  24742470#, c-format
  24752471msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
  2476 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"position\""
   2472msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
  24772473
  24782474#: ../src/theme-parser.c:3219
  24792475#, c-format
  24802476msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
  2481 msgstr "Непозната позиция \"%s\" за елемент на рамката"
   2477msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
  24822478
  24832479#: ../src/theme-parser.c:3227
   
  24892485#, c-format
  24902486msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
  2491 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"function\""
   2487msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
  24922488
  24932489#: ../src/theme-parser.c:3280 ../src/theme-parser.c:3384
  24942490#, c-format
  24952491msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
  2496 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"state\""
   2492msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
  24972493
  24982494#: ../src/theme-parser.c:3289
  24992495#, c-format
  25002496msgid "Unknown function \"%s\" for button"
  2501 msgstr "Непозната функция \"%s\" за бутона"
   2497msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
  25022498
  25032499#: ../src/theme-parser.c:3298
  25042500#, c-format
  25052501msgid "Unknown state \"%s\" for button"
  2506 msgstr "Непознато състояние \"%s\" за бутона"
   2502msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
  25072503
  25082504#: ../src/theme-parser.c:3306
   
  25142510#, c-format
  25152511msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
  2516 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"focus\""
   2512msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
  25172513
  25182514#: ../src/theme-parser.c:3392
  25192515#, c-format
  25202516msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
  2521 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"style\""
   2517msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
  25222518
  25232519#: ../src/theme-parser.c:3401
  25242520#, c-format
  25252521msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
  2526 msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута фокус"
   2522msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
  25272523
  25282524#: ../src/theme-parser.c:3410
  25292525#, c-format
  25302526msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
  2531 msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута състояние"
   2527msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
  25322528
  25332529#: ../src/theme-parser.c:3420
  25342530#, c-format
  25352531msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
  2536 msgstr "Не е дефиниран стил на име  \"%s\""
   2532msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
  25372533
  25382534#: ../src/theme-parser.c:3430
  25392535#, c-format
  25402536msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
  2541 msgstr "Елементът <%s> няма атрибут \"resize\""
   2537msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
  25422538
  25432539#: ../src/theme-parser.c:3440
  25442540#, c-format
  25452541msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
  2546 msgstr "\"%s\" не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
   2542msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
  25472543
  25482544#: ../src/theme-parser.c:3450
   
  25522548"states"
  25532549msgstr ""
  2554 "Елементът <%s> не трябва да има атрибут \"resize\" за състоянията "
  2555 "максимизиран/засенчен"
   2550"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
   2551"засенчен"
  25562552
  25572553#: ../src/theme-parser.c:3464
   
  26632659#, c-format
  26642660msgid "Failed to read theme from file %s: %s\n"
  2665 msgstr "Не успях да прочета тема от файла %s: %s\n"
   2661msgstr "Неуспех при прочитането на тема от файла %s: %s\n"
  26662662
  26672663#: ../src/theme-parser.c:4403
   
  27242720#: ../src/theme-viewer.c:138
  27252721msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
  2726 msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона \"отваряне\""
   2722msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
  27272723
  27282724#: ../src/theme-viewer.c:145
  27292725msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
  2730 msgstr "Това е демо бутон с икона \"изход\""
   2726msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
  27312727
  27322728#: ../src/theme-viewer.c:241
   
  27792775#, c-format
  27802776msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
  2781 msgstr "%g·милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
   2777msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
  27822778
  27832779#: ../src/theme-viewer.c:803
   
  27932789#, c-format
  27942790msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
  2795 msgstr "Темата \"%s\" е заредена за %g секунди\n"
   2791msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
  27962792
  27972793#: ../src/theme-viewer.c:839
   
  28332829msgid "position expression test returned TRUE but set error"
  28342830msgstr ""
  2835 "изразът за проверка на разположението върна TRUE, но установи състояние за "
   2831"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
  28362832"грешка"
  28372833
   
  28392835msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
  28402836msgstr ""
  2841 "изразът за проверка на разположението върна FALSE, но установи състояние за "
   2837"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
  28422838"грешка<"
  28432839
   
  28592855#, c-format
  28602856msgid "x value was %d, %d was expected"
  2861 msgstr "стойността x беше %d, %d беше очакваното"
   2857msgstr "стойността x беше %d, беше очаквана %d"
  28622858
  28632859#: ../src/theme-viewer.c:1248
  28642860#, c-format
  28652861msgid "y value was %d, %d was expected"
  2866 msgstr "стойността y беше %d, %d беше очаквана"
   2862msgstr "стойността y беше %d, беше очаквана %d"
  28672863
  28682864#: ../src/theme-viewer.c:1310
   
  28902886#, c-format
  28912887msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
  2892 msgstr "геометрията на рамката не указва \"%s\" размер"
   2888msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
  28932889
  28942890#: ../src/theme.c:241
  28952891#, c-format
  28962892msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
  2897 msgstr "геометрията на рамката не указва \"%s\" размера на \"%s\" ръб"
   2893msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размера на „%s“ ръб"
  28982894
  28992895#: ../src/theme.c:278
   
  29172913msgstr ""
  29182914"GTK цветовата спецификация трябва да указва състоянието в квадратни скоби, "
  2919 "напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Не можах да анализирам \"%"
  2920 "s\""
   2915"напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при анализира „%s“"
  29212916
  29222917#: ../src/theme.c:983
   
  29272922msgstr ""
  29282923"GTK цветовата спецификация трябва да съдържа квадратна скоба след "
  2929 "състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Не можах да "
  2930 "анализирам \"%s\""
   2924"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
   2925"анализа на „%s“"
  29312926
  29322927#: ../src/theme.c:994
  29332928#, c-format
  29342929msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  2935 msgstr "Не разбирам състоянието \"%s\" в цветовата спецификация"
   2930msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  29362931
  29372932#: ../src/theme.c:1007
  29382933#, c-format
  29392934msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  2940 msgstr "Не разбирам цветовия компонент \"%s\" в цветовата спецификация"
   2935msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  29412936
  29422937#: ../src/theme.c:1037
   
  29462941"format"
  29472942msgstr ""
  2948 "Форматът на смесването е \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" не се "
   2943"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
  29492944"подчинява на формата"
  29502945
   
  29522947#, c-format
  29532948msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  2954 msgstr "Не успях да анализирам алфа стойността \"%s\" в смесения цвят"
   2949msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  29552950
  29562951#: ../src/theme.c:1058
  29572952#, c-format
  29582953msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  2959 msgstr "Алфа стойността \"%s\"в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
   2954msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  29602955
  29612956#: ../src/theme.c:1105
   
  29642959"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
  29652960msgstr ""
  2966 "Форматът на навиването е \"shade/base_color/factor\", \"%s\" не се подчинява "
  2967 "на формата"
   2961"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не се подчинява на "
   2962"формата"
  29682963
  29692964#: ../src/theme.c:1116
   
  29712966msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  29722967msgstr ""
  2973 "Не успях да анализирам фактора на навиването \"%s\" в цвета за навиване"
   2968"Неуспех при анализира на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  29742969
  29752970#: ../src/theme.c:1126
  29762971#, c-format
  29772972msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  2978 msgstr "Факторът на навиване \"%s\" в цвета за навиване е отрицателен"
   2973msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  29792974
  29802975#: ../src/theme.c:1155
  29812976#, c-format
  29822977msgid "Could not parse color \"%s\""
  2983 msgstr "Не можах да анализирам цвета \"%s\""
   2978msgstr "Неуспех при анализира на цвета „%s“"
  29842979
  29852980#: ../src/theme.c:1417
  29862981#, c-format
  29872982msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  2988 msgstr "Изразът за координати съдържа символа \"%s\", който не е позволен"
   2983msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  29892984
  29902985#: ../src/theme.c:1444
   
  29942989"parsed"
  29952990msgstr ""
  2996 "Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая \"%s\", което не "
  2997 "може да бъде анализирано"
   2991"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
   2992"да бъде анализирано"
  29982993
  29992994#: ../src/theme.c:1458
   
  30012996msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
  30022997msgstr ""
  3003 "Изразът за координати съдържа цялото число \"%s\", което не можах да "
  3004 "анализирам"
   2998"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
   2999"анализирано"
  30053000
  30063001#: ../src/theme.c:1525
   
  30103005"\"%s\""
  30113006msgstr ""
  3012 "Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: \"%"
  3013 "s\""
   3007"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: %"
   3008"s"
  30143009
  30153010#: ../src/theme.c:1582
   
  30323027"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
  30333028msgstr ""
  3034 "Изразът за координати използва оператора \"%s\" на място, където се очаква "
   3029"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
  30353030"операнд"
  30363031
   
  30503045"operand in between"
  30513046msgstr ""
  3052 "Изразът за координати използва оператора \"%c\" след \"%c\" без да има "
  3053 "операнд между тях"
   3047"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
   3048"между тях"
  30543049
  30553050#: ../src/theme.c:1980
   
  30693064msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
  30703065msgstr ""
  3071 "Изразът за координати използва непознатата променлива или константа \"%s\""
   3066"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  30723067
  30733068#: ../src/theme.c:2129
   
  30823077#, c-format
  30833078msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
  3084 msgstr "Темата съдържа израза \"%s\", който даде грешка: %s\n"
   3079msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
  30853080
  30863081#: ../src/theme.c:3913
   
  31033098#, c-format
  31043099msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  3105 msgstr "Не успях да заредя темата \"%s\": %s\n"
   3100msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  31063101
  31073102#: ../src/theme.c:4592 ../src/theme.c:4599 ../src/theme.c:4606
   
  31093104#, c-format
  31103105msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  3111 msgstr "Не указано <%s> за темата \"%s\""
   3106msgstr "Не е указано <%s> за темата „%s“"
  31123107
  31133108#: ../src/theme.c:4630
   
  31173112"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
  31183113msgstr ""
  3119 "Няма указан стил на рамката за \"%s\" прозорците в тема \"%s\"> Добавете "
  3120 "елемент <window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
   3114"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
   3115"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  31213116
  31223117#: ../src/theme.c:4652
   
  31343129"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
  31353130msgstr ""
  3136 "Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
  3137 "\"%s\" не започва така"
   3131"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
   3132"s“ не започва така"
  31383133
  31393134#: ../src/theme.c:5049 ../src/theme.c:5111
  31403135#, c-format
  31413136msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
  3142 msgstr "Константата \"%s\" вече е дефинирана"
   3137msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
  31433138
  31443139#: ../src/util.c:93
  31453140#, c-format
  31463141msgid "Failed to open debug log: %s\n"
  3147 msgstr "Не успях да отворя журнала за изчистване на грешки: %s\n"
   3142msgstr "Неуспех при отварянето на журнала за изчистване на грешки: %s\n"
  31483143
  31493144#: ../src/util.c:103
  31503145#, c-format
  31513146msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
  3152 msgstr "Не успях да извърша fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
   3147msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
  31533148
  31543149#: ../src/util.c:109
   
  32013196"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
  32023197msgstr ""
  3203 "Прозорецът %s задава MWM подсказка за това, че размерът му не може да се "
   3198"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
  32043199"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
  32053200"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
   
  32183213"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
  32193214"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
  3220 "Прозорецът е със заглавие=\"%s\", клас=\"%s\", име=\"%s\"\n"
   3215"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
  32213216
  32223217#: ../src/xprops.c:399
   
  32323227"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
  32333228"списъка\n"
  3234 
  3235 #~ msgid ""
  3236 #~ "metacity [--sm-disable] [--sm-client-id=ID] [--sm-save-file=FILENAME] [--"
  3237 #~ "display=DISPLAY] [--replace] [--version]\n"
  3238 #~ msgstr ""
  3239 #~ "metacity·[--sm-disable]·[--sm-client-id=ID]·[--sm-save-file=FILENAME]·[--"
  3240 #~ "display=DISPLAY]·[--replace]·[--version]\n"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.