Changeset 1349


Ignore:
Timestamp:
Dec 10, 2007, 10:51:22 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman: още няколко стъпки по via dolorosa.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1348 r1349  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-10 08:39+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-10 22:50+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  491491" %(record)s"
  492492msgstr ""
   493"Направилна стойност за опция:\n"
   494" %(record)s"
  493495
  494496#: Mailman/Cgi/admin.py:669
  495497msgid "<em>Enter the text below, or...</em><br>"
  496 msgstr ""
   498msgstr "<em>Въведете текста отдолу или...</em><br>"
  497499
  498500#: Mailman/Cgi/admin.py:671
   501#, fuzzy
  499502msgid "<br><em>...specify a file to upload</em><br>"
  500 msgstr ""
   503msgstr "<br><em>...укажете файл, който да бъде подаден</em><br>"
  501504
  502505#: Mailman/Cgi/admin.py:697 Mailman/Cgi/admin.py:700
  503506msgid "Topic %(i)d"
  504 msgstr ""
   507msgstr "Тема %(i)d"
  505508
  506509#: Mailman/Cgi/admin.py:701 Mailman/Cgi/admin.py:751
   
  650653#: Mailman/Cgi/admin.py:962
  651654msgid "mod"
  652 msgstr ""
   655msgstr "модерация"
  653656
  654657#: Mailman/Cgi/admin.py:963
  655658msgid "nomail<br>[reason]"
  656 msgstr ""
   659msgstr "без_поща<br>[причина]"
  657660
  658661#: Mailman/Cgi/admin.py:964
  659662msgid "ack"
  660 msgstr ""
   663msgstr "потвърждение"
  661664
  662665#: Mailman/Cgi/admin.py:964
  663666msgid "not metoo"
  664 msgstr ""
   667msgstr "без писма - „и аз“"
  665668
  666669#: Mailman/Cgi/admin.py:965
  667670msgid "nodupes"
  668 msgstr ""
   671msgstr "без повторения"
  669672
  670673#: Mailman/Cgi/admin.py:966
  671674msgid "digest"
  672 msgstr ""
   675msgstr "резюмета"
  673676
  674677#: Mailman/Cgi/admin.py:966
  675678msgid "plain"
  676 msgstr ""
   679msgstr "обикновени"
  677680
  678681#: Mailman/Cgi/admin.py:967
  679682msgid "language"
  680 msgstr ""
   683msgstr "език"
  681684
  682685#: Mailman/Cgi/admin.py:978
  683686msgid "?"
  684 msgstr ""
   687msgstr "?"
  685688
  686689#: Mailman/Cgi/admin.py:979
  687690msgid "U"
  688 msgstr ""
   691msgstr "П"
  689692
  690693#: Mailman/Cgi/admin.py:980
  691694msgid "A"
  692 msgstr ""
   695msgstr "Р"
  693696
  694697#: Mailman/Cgi/admin.py:981
  695698msgid "B"
  696 msgstr ""
   699msgstr "Н"
  697700
  698701#: Mailman/Cgi/admin.py:1053
  699702msgid "<b>unsub</b> -- Click on this to unsubscribe the member."
  700 msgstr ""
   703msgstr "<b>прекратяване</b> -- натиснете тук, за да прекратите абонамента на потребител."
  701704
  702705#: Mailman/Cgi/admin.py:1055
   
  706709"        approved."
  707710msgstr ""
   711"<b>мод</b> -- флагът дали потребителят да бъде модериран.  Ако е\n"
   712"        зададен, писмата от потребителя ще бъдат модерирани, в\n"
   713"        противен случай - автоматично пускани."
  708714
  709715#: Mailman/Cgi/admin.py:1059
   
  712718"        the list of subscribers?"
  713719msgstr ""
   720"<b>скриванр</b> -- Дали адресът на е-пощата на потребителя\n"
   721"        да не се показва в списъка на абонатите."
  714722
  715723#: Mailman/Cgi/admin.py:1061
   
  731739"            </ul>"
  732740msgstr ""
   741"<b>без поща</b> -- Дали доставянето на писма от списъка да потребителя\n"
   742"е преустановено временно.  Ако това е така, показаната буква указва\n"
   743"причината за преустановяването на доставянето:\n"
   744"            <ul><li><b>П</b> -- Доставянето е временно преустановено\n"
   745"            от потребителя през страницата им с лични настройки.\n"
   746"                <li><b>Р</b> -- Доставянето е временно преустановено\n"
   747"                от ръководител на списъка или администратор.\n"
   748"                <li><b>Н</b> -- Доставянето е временно преустановено\n"
   749"                поради множество известия за неполучаване от адреса на\n"
   750"                абоната.\n"
   751"                <li><b>?</b> -- Причината за временното преустановяване\n"
   752"                не се знае.\n"
   753"                Това е причината за всички абонати, за които\n"
   754"                получаването е било временно преустановено при\n"
   755"                старите версии на  Mailman.\n"
   756"            </ul>"
  733757
  734758#: Mailman/Cgi/admin.py:1076
   
  737761"        posts?"
  738762msgstr ""
   763"<b>потвърждение</b> -- Дали потребителят получава потвърждение за\n"
   764"        писмата, които праща до списъка?"
  739765
  740766#: Mailman/Cgi/admin.py:1079
   
  743769"        own postings?"
  744770msgstr ""
   771"<b>без писма - „и аз“</b> -- Дали абонатът иска да не получава копия\n"
   772"       от собствените си писма да списъка?"
  745773
  746774#: Mailman/Cgi/admin.py:1082
   
  749777"        same message?"
  750778msgstr ""
   779"<b>без повторения</b> -- Дали абонатът иска да не получава едни и\n"
   780"         същи съобщения по няколко пъти?"
  751781
  752782#: Mailman/Cgi/admin.py:1085
   
  755785"        (otherwise, individual messages)"
  756786msgstr ""
   787"<b>резюмета</b> -- Дали абонатът предпочита да получава съобщенията\n"
   788"       обединени по няколко в резюмета? (иначе ги получава пооотделно)"
  757789
  758790#: Mailman/Cgi/admin.py:1088
   
  761793"        text digests?  (otherwise, MIME)"
  762794msgstr ""
   795"<b>обиконовени</b> -- Ако се получават резюмета, дали абонатът\n"
   796"        получава резюмета в нормален текст? (иначе са кодирани по MIME)"
  763797
  764798#: Mailman/Cgi/admin.py:1090
   
  912946"<a href=\"%(adminurl)s/general\">general options section</a>."
  913947msgstr ""
   948"<em>Ръководителите на списъка</em> са хората, които притежават пълния\n"
   949"контрол върху всички настройки на този пощенски списък.  Те са в\n"
   950"състояние да променят всяка настройка, която е достъпна през тези\n"
   951"административни уеб страници.\n"
   952"\n"
   953"<p><em>Модераторите на списъка</em> са с по-ограничени права.  Те не\n"
   954"могат да променят настройките, но те могат да обработват чакащите\n"
   955"административни заявки, включително одобряването или отхвърлянето на\n"
   956"чакащите заявки за абониране, както и писма.  Естествено тази работа\n"
   957"може да се да се извърши и от <em>ръководителите на списъка</em>.\n"
   958"\n"
   959"<p>За да разделите задачите по списъка за администратори и модератори,\n"
   960"трябва да зададете отделна парола за модератори в полетата отдолу.\n"
   961"Освен това трябва да въведете адресите на е-поща на модераторите на\n"
   962"списъка в <a href=\"%(adminurl)s/general\">раздела с общи настройки</a>."
  914963
  915964#: Mailman/Cgi/admin.py:1239
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.