Changeset 1348


Ignore:
Timestamp:
Dec 10, 2007, 8:46:24 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman: малко превод и термини. Как ли ще се тества всичко това, не знам...

Location:
non-gtk/mailman/bg
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1347 r1348  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-10 00:12+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-10 08:39+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  195195#: Mailman/Bouncer.py:44
  196196msgid "due to excessive bounces"
  197 msgstr ""
   197msgstr "поради прекалено голям брой неполучавания"
  198198
  199199#: Mailman/Bouncer.py:45
   
  212212#: Mailman/Bouncer.py:194
  213213msgid "disabled"
  214 msgstr ""
   214msgstr "изключено"
  215215
  216216#: Mailman/Bouncer.py:199
  217217msgid "Bounce action notification"
  218 msgstr ""
   218msgstr "Уведмяване за действие при неполучаване"
  219219
  220220#: Mailman/Bouncer.py:254
  221221msgid " The last bounce received from you was dated %(date)s"
  222 msgstr ""
   222msgstr "Последното известие за неполучаване от вас бе с дата %(date)s"
  223223
  224224#: Mailman/Bouncer.py:279 Mailman/Deliverer.py:143
   
  231231#: Mailman/Bouncer.py:283
  232232msgid "[No bounce details are available]"
  233 msgstr ""
   233msgstr "[Липсват подробности за неполучаването]"
  234234
  235235#: Mailman/Cgi/Auth.py:46
  236236msgid "Moderator"
  237 msgstr ""
   237msgstr "Модератор"
  238238
  239239#: Mailman/Cgi/Auth.py:48
   
  320320"            name to visit the configuration pages for that list."
  321321msgstr ""
   322"<p>Отдолу е списъка с публично огласените пощенски списъци на (mailmanlink)s\n"
   323"            на хоста %(hostname)s.  Натиснете име на списък, за да\n"
   324"            посетите страниците с настройките му."
  322325
  323326#: Mailman/Cgi/admin.py:267
   
  336339"        <p>General list information can be found at "
  337340msgstr ""
   341"За да посетите страниците с административни настройки на списък, който не е\n"
   342"        огласен публично, отворете адрес, който е подобен на този, но\n"
   343"        добавете „/“ и името на списъка %(extra)slist.  Ако имате\n"
   344"        необходимите права, можете също да <a href=\"%(creatorurl)s\">създадете\n"
   345"        нов пощенски списък</a>.\n"
   346"\n"
   347"        <p>Общата информация за списъка може да бъде открита на адрес "
  338348
  339349#: Mailman/Cgi/admin.py:276
  340350msgid "the mailing list overview page"
  341 msgstr ""
   351msgstr "страницата с обща информация за пощенския списък"
  342352
  343353#: Mailman/Cgi/admin.py:278
   
  367377"    <br><em>%(varname)s</em> Option"
  368378msgstr ""
   379"Поощ за настройките на пощенския списък %(realname)s\n"
   380"    <br>Опция <em>%(varname)s</em>"
  369381
  370382#: Mailman/Cgi/admin.py:346
   
  392404#: Mailman/Cgi/admin.py:390
  393405msgid "%(realname)s Administration (%(label)s)"
  394 msgstr ""
   406msgstr "Администриране на %(realname)s на (%(label)s)"
  395407
  396408#: Mailman/Cgi/admin.py:391
  397409msgid "%(realname)s mailing list administration<br>%(label)s Section"
  398 msgstr ""
   410msgstr "Раздел за администриране на пощенския списък %(realname)s, <br>раздел %(label)s"
  399411
  400412#: Mailman/Cgi/admin.py:407
   
  408420#: Mailman/Cgi/admin.py:412
  409421msgid "Tend to pending moderator requests"
  410 msgstr ""
   422msgstr "Обработване на чакащите заявки за модериране"
  411423
  412424#: Mailman/Cgi/admin.py:414
   
  436448#: Mailman/Cgi/admin.py:475
  437449msgid "Emergency moderation of all list traffic is enabled"
  438 msgstr ""
   450msgstr "Включено е спешно модериране на всички писма по списъка"
  439451
  440452#: Mailman/Cgi/admin.py:486
   
  443455"        using the <em>Submit Your Changes</em> button below."
  444456msgstr ""
   457"Напраете промените в следния раздел ислед това ги подайте чрез бутона\n"
   458"        <em>Подаване на промените</em> отдолу."
  445459
  446460#: Mailman/Cgi/admin.py:504
  447461msgid "Additional Member Tasks"
  448 msgstr ""
   462msgstr "Допълнителни действия спрямо абонатите"
  449463
  450464#: Mailman/Cgi/admin.py:510
   
  453467"            those members not currently visible"
  454468msgstr ""
   469"<li>Задаване на бита за модериране на всички, включително\n"
   470"            тези абонати, които в момента не се виждат"
  455471
  456472#: Mailman/Cgi/admin.py:514
  457473msgid "Off"
  458 msgstr ""
   474msgstr "Изключен"
  459475
  460476#: Mailman/Cgi/admin.py:514
  461477msgid "On"
  462 msgstr ""
   478msgstr "Включен"
  463479
  464480#: Mailman/Cgi/admin.py:516
  465481msgid "Set"
  466 msgstr ""
   482msgstr "Зададен"
  467483
  468484#: Mailman/Cgi/admin.py:557
  469485msgid "Value"
  470 msgstr ""
   486msgstr "Стойност"
  471487
  472488#: Mailman/Cgi/admin.py:611
 • non-gtk/mailman/bg/terms

  r1345 r1348  
  1313mail list пощенски списък
  1414digest mode     режим на резюмета -> пакетиьс
   15moderator - модератор
  1516
   17bounce - неполучаване
  1618preserve - опцията - запазване
  1719site administrator - администратор на сайта
   
  2022sender filter - Филтрите по изпращач
  2123status - състояние
   24publicly-advertised публично огласените
   25pending - чакащ
  2226
  23 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.