Changeset 1347


Ignore:
Timestamp:
Dec 10, 2007, 12:13:16 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Още няколко съобщния от mailman. О!Страдание.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1345 r1347  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-07 09:50+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-10 00:12+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  71737173"-- or if the file ends in neither suffix -- use the -p or -m flags.\n"
  71747174msgstr ""
   7175"Извеждане на съдържанието на файл с база от данни на mailman.\n"
   7176"\n"
   7177"Употреба: %(PROGRAM)s [options] име_на_файл\n"
   7178"\n"
   7179"Опции:\n"
   7180"\n"
   7181"    --marshal/-m\n"
   7182"        Приемане, че файлът съдържа marshal на Python - да не се ползва\n"
   7183"        автоматично разпознаване.\n"
   7184"\n"
   7185"    --pickle/-p\n"
   7186"        Приемане, че файлът съдържа pickle на Python - да не се ползва\n"
   7187"        автоматично разпознаване.\n"
   7188"\n"
   7189"    --noprint/-n\n"
   7190"        Да не се предприема опит за отпечатване на обекта.  Това е много\n"
   7191"        полезно, ако има проблем с обекта и ви прябва несериализирано\n"
   7192"        представяне.  Полезно е с „python -i bin/dumpdb <файл>“.  В този\n"
   7193"        случай коренът на дървото ще бъде поставен в глобален обект на\n"
   7194"        име „msg“.\n"
   7195"\n"
   7196"    --help/-h\n"
   7197"        Отпечатване на това съобщение и изход\n"
   7198"\n"
   7199"Ако името на файла завършва с „.db“, приема се, че съдържа marshall на Python.\n"
   7200"Ако името на файла завършва с „.pck“, приема се, че съдържа pickle на Python.\n"
   7201"И в двата случая, ако искате да предотвратите автоматичното разпознаване на вида\n"
   7202"на файла, или ако разширението на файла е различно от горните - използвайте един\n"
   7203"от флаговете -p или -m.\n"
  71757204
  71767205#: bin/dumpdb:105
  71777206msgid "No filename given."
  7178 msgstr ""
   7207msgstr "Не е дадено име на файл."
  71797208
  71807209#: bin/dumpdb:108
  71817210msgid "Bad arguments: %(pargs)s"
  7182 msgstr ""
   7211msgstr "Неправилни аргументи: %(pargs)s"
  71837212
  71847213#: bin/dumpdb:118
  71857214msgid "Please specify either -p or -m."
  7186 msgstr ""
   7215msgstr "Задайте само една от опциите -p или -m."
  71877216
  71887217#: bin/dumpdb:133
  71897218msgid "[----- start %(typename)s file -----]"
  7190 msgstr ""
   7219msgstr "[----- начало на файла %(typename)s -----]"
  71917220
  71927221#: bin/dumpdb:139
  71937222msgid "[----- end %(typename)s file -----]"
  7194 msgstr ""
   7223msgstr "[----- край на файла %(typename)s -----]"
  71957224
  71967225#: bin/dumpdb:142
  71977226msgid "<----- start object %(cnt)s ----->"
  7198 msgstr ""
   7227msgstr "<----- начало на обекта %(cnt)s ----->"
  71997228
  72007229#: bin/export.py:20
  72017230msgid "Export an XML representation of a mailing list."
  7202 msgstr ""
   7231msgstr "Изнасяне на представяне в XML на пощенски списък."
  72037232
  72047233#: bin/export.py:320
   
  72087237"Export the configuration and members of a mailing list in XML format."
  72097238msgstr ""
   7239"%%prog [опции]\n"
   7240"\n"
   7241"Изнасяне на настройките и абонатите н пощенски списък във формат XML."
  72107242
  72117243#: bin/export.py:326
   
  72147246"is\n"
  72157247"used."
  7216 msgstr ""
   7248msgstr "Изнасяне на XML във ФАЙЛ.  Ако не е зададено име на ФАЙЛ или то е „-“, използва се стандартния изход."
  72177249
  72187250#: bin/export.py:330
   
  72227254"case-insensitive."
  72237255msgstr ""
   7256"Указвне на схемата за хеширане на по RFC 2307 на паролите, които са\n"
   7257"включени в изхода. Използвайте -P, за да получите списък с\n"
   7258"поддържаните схеми.  Имената на схемите са нечуствителни към регистъра\n"
   7259"на буквите."
  72247260
  72257261#: bin/export.py:335
   
  77567792#: bin/mmsitepass:73
  77577793msgid "site"
  7758 msgstr ""
   7794msgstr "сайт"
  77597795
  77607796#: bin/mmsitepass:80
   7797#, fuzzy
  77617798msgid "list creator"
  7762 msgstr ""
   7799msgstr "създател на списъка"
  77637800
  77647801#: bin/mmsitepass:86
   7802#, fuzzy
  77657803msgid "New %(pwdesc)s password: "
  7766 msgstr ""
   7804msgstr "Нова парола на %(pwdesc)s: "
  77677805
  77687806#: bin/mmsitepass:87
  77697807msgid "Again to confirm password: "
  7770 msgstr ""
   7808msgstr "Повтаряне на паролата: "
  77717809
  77727810#: bin/mmsitepass:89
  77737811msgid "Passwords do not match; no changes made."
  7774 msgstr ""
   7812msgstr "Паролите не съвпадат, не се правят промени."
  77757813
  77767814#: bin/mmsitepass:92
  77777815msgid "Interrupted..."
  7778 msgstr ""
   7816msgstr "Прекъсване..."
  77797817
  77807818#: bin/mmsitepass:98
  77817819msgid "Password changed."
  7782 msgstr ""
   7820msgstr "Паролата е променена."
  77837821
  77847822#: bin/mmsitepass:100
  77857823msgid "Password change failed."
  7786 msgstr ""
   7824msgstr "Неуспешна промяна на парола."
  77877825
  77887826#: bin/msgfmt.py:5
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.