Changeset 1345


Ignore:
Timestamp:
Dec 7, 2007, 9:56:03 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Още няколко термина и съобщения.

Location:
non-gtk/mailman/bg
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1344 r1345  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-05 10:33+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-07 09:50+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  518518#: Mailman/Cgi/admin.py:747 Mailman/Cgi/admin.py:750
  519519msgid "Spam Filter Rule %(i)d"
  520 msgstr ""
   520msgstr "Правило за филтър за спам %(i)d"
  521521
  522522#: Mailman/Cgi/admin.py:752
  523523msgid "Spam Filter Regexp:"
  524 msgstr ""
   524msgstr "Регулярен израза за филтър срещу спам:"
  525525
  526526#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Cgi/admindb.py:303
   
  528528#: Mailman/Cgi/admindb.py:641
  529529msgid "Defer"
  530 msgstr ""
   530msgstr "Отлагане"
  531531
  532532#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Cgi/admindb.py:305
   
  535535#: Mailman/Gui/Privacy.py:216 Mailman/Gui/Privacy.py:297
  536536msgid "Reject"
  537 msgstr ""
   537msgstr "Отхвърляне"
  538538
  539539#: Mailman/Cgi/admin.py:763 Mailman/Gui/Privacy.py:216
  540540#: Mailman/Gui/Privacy.py:297
  541541msgid "Hold"
  542 msgstr ""
   542msgstr "Задържане"
  543543
  544544#: Mailman/Cgi/admin.py:764 Mailman/Cgi/admindb.py:306
   
  547547#: Mailman/Gui/Privacy.py:216 Mailman/Gui/Privacy.py:297
  548548msgid "Discard"
  549 msgstr ""
   549msgstr "Пренебрегване"
  550550
  551551#: Mailman/Cgi/admin.py:764 Mailman/Cgi/admindb.py:407
  552552#: Mailman/Gui/Privacy.py:297
  553553msgid "Accept"
  554 msgstr ""
   554msgstr "Приемане"
  555555
  556556#: Mailman/Cgi/admin.py:767 Mailman/Cgi/admindb.py:647
   
  572572#: Mailman/Cgi/admin.py:815
  573573msgid "<br>(Details for <b>%(varname)s</b>)"
  574 msgstr ""
   574msgstr "<br>(Детайли за <b>%(varname)s</b>)"
  575575
  576576#: Mailman/Cgi/admin.py:822
   
  580580"        permanent state.</em>"
  581581msgstr ""
   582"<br><em><strong>Бележка:</strong>\n"
   583"        Промяната на променливата е незабавно, но действието не променя\n"
   584"        текущото състояние.</em>"
  582585
  583586#: Mailman/Cgi/admin.py:836
   
  591594#: Mailman/Cgi/admin.py:850
  592595msgid "Membership List"
  593 msgstr ""
   596msgstr "Списък с абонати"
  594597
  595598#: Mailman/Cgi/admin.py:857
   
  623626#: Mailman/Cgi/admin.py:961
  624627msgid "member address<br>member name"
  625 msgstr ""
   628msgstr "адрес на абонат<br>име на абонат"
  626629
  627630#: Mailman/Cgi/admin.py:962
   
  745748#: Mailman/Cgi/admin.py:1090
  746749msgid "<b>language</b> -- Language preferred by the user"
  747 msgstr ""
   750msgstr "<b>език</b> -- Езикът предпочитан от потребителя"
  748751
  749752#: Mailman/Cgi/admin.py:1104
  750753msgid "Click here to hide the legend for this table."
  751 msgstr ""
   754msgstr "Натиснете тук, за да скриете легендата за тази таблица."
  752755
  753756#: Mailman/Cgi/admin.py:1108
  754757msgid "Click here to include the legend for this table."
  755 msgstr ""
   758msgstr "Натиснете тук, за да покажете легендата за тази таблица."
  756759
  757760#: Mailman/Cgi/admin.py:1115
   
  760763"        range listed below:</em>"
  761764msgstr ""
   765"<p><em>За да видите още абонати, натиснете на съответния диапазон,\n"
   766"        е изброен по-долу:</em>"
  762767
  763768#: Mailman/Cgi/admin.py:1124
  764769msgid "from %(start)s to %(end)s"
  765 msgstr ""
   770msgstr "от %(start)s до %(end)s"
  766771
  767772#: Mailman/Cgi/admin.py:1137
  768773msgid "Subscribe these users now or invite them?"
  769 msgstr ""
   774msgstr "Тези потребители да бъдат абонирани или поканени?"
  770775
  771776#: Mailman/Cgi/admin.py:1139
  772777msgid "Invite"
  773 msgstr ""
   778msgstr "Поканване"
  774779
  775780#: Mailman/Cgi/admin.py:1139 Mailman/Cgi/listinfo.py:178
  776781msgid "Subscribe"
  777 msgstr ""
   782msgstr "Абониране"
  778783
  779784#: Mailman/Cgi/admin.py:1145
  780785msgid "Send welcome messages to new subscribees?"
  781 msgstr ""
   786msgstr "Да се пратят ли съобщения за добре дошли на новите абонати?"
  782787
  783788#: Mailman/Cgi/admin.py:1147 Mailman/Cgi/admin.py:1156
   
  837842#: Mailman/Cgi/admin.py:1154
  838843msgid "Send notifications of new subscriptions to the list owner?"
  839 msgstr ""
   844msgstr "Да се пратят ли известия за новите абонати на ръководителя на списъка?"
  840845
  841846#: Mailman/Cgi/admin.py:1162 Mailman/Cgi/admin.py:1203
  842847msgid "Enter one address per line below..."
  843 msgstr ""
   848msgstr "Въведете адресите на е-поща отдолу, по един на ред..."
  844849
  845850#: Mailman/Cgi/admin.py:1167 Mailman/Cgi/admin.py:1208
  846851msgid "...or specify a file to upload:"
  847 msgstr ""
   852msgstr "... или укажете дайл, който да бъде зареден:"
  848853
  849854#: Mailman/Cgi/admin.py:1172
   
  854859"    one blank line at the end..."
  855860msgstr ""
   861"Отдолу въведете допълнителния текст, който да се добави отгоре над\n"
   862"    поканата ви или известието за абониране.  Накрая завършете с поне един\n"
   863"    празен ред..."
  856864
  857865#: Mailman/Cgi/admin.py:1187
  858866msgid "Send unsubscription acknowledgement to the user?"
  859 msgstr ""
   867msgstr "Да се изпрати ли потвърждение за пркратяване на абонамента на потребителя?"
  860868
  861869#: Mailman/Cgi/admin.py:1195
  862870msgid "Send notifications to the list owner?"
  863 msgstr ""
  864 
   871msgstr "Да се изпрати ли известие до ръководителя на списъка?"
   872
   873# FIXME - Защо пароли
  865874#: Mailman/Cgi/admin.py:1217
   875#, fuzzy
  866876msgid "Change list ownership passwords"
  867 msgstr ""
   877msgstr "Промяна на паролите на ръководителя на списъка"
  868878
  869879#: Mailman/Cgi/admin.py:1220
   
  889899#: Mailman/Cgi/admin.py:1239
  890900msgid "Enter new administrator password:"
  891 msgstr ""
   901msgstr "Въведете паролата на ръководителя:"
  892902
  893903#: Mailman/Cgi/admin.py:1241
  894904msgid "Confirm administrator password:"
  895 msgstr ""
   905msgstr "Отново въведете паролата на ръководителя:"
  896906
  897907#: Mailman/Cgi/admin.py:1246
   
  905915#: Mailman/Cgi/admin.py:1258
  906916msgid "Submit Your Changes"
  907 msgstr ""
   917msgstr "Подаване на промените"
  908918
  909919#: Mailman/Cgi/admin.py:1281
   
  913923#: Mailman/Cgi/admin.py:1291
  914924msgid "Administrator passwords did not match"
  915 msgstr ""
   925msgstr "Паролите на администратора не съвпадат"
  916926
  917927#: Mailman/Cgi/admin.py:1341
   
  933943#: Mailman/Cgi/admin.py:1354
  934944msgid "Banned address (matched %(pattern)s)"
  935 msgstr ""
   945msgstr "Забранен адрес (напасва с %(pattern)s)"
  936946
  937947#: Mailman/Cgi/admin.py:1360
   
  969979#: Mailman/Cgi/admin.py:1440
  970980msgid "Ignoring changes to deleted member: %(user)s"
  971 msgstr ""
   981msgstr "Промените за следния изтрит абонат ще бъдат пропуснати: %(user)s"
  972982
  973983#: Mailman/Cgi/admin.py:1480
   
  981991#: Mailman/Cgi/admindb.py:160 Mailman/Cgi/admindb.py:168
  982992msgid "%(realname)s Administrative Database"
  983 msgstr ""
   993msgstr "Административна база от данни на %(realname)s"
  984994
  985995#: Mailman/Cgi/admindb.py:163
  986996msgid "%(realname)s Administrative Database Results"
  987 msgstr ""
   997msgstr "Резултати от административната база от данни на %(realname)s"
  988998
  989999#: Mailman/Cgi/admindb.py:171
   
  9931003#: Mailman/Cgi/admindb.py:174
  9941004msgid "Click here to reload this page."
  995 msgstr ""
   1005msgstr "Натиснете тук за презареждане на страницата."
  9961006
  9971007#: Mailman/Cgi/admindb.py:185
  9981008msgid "Detailed instructions for the administrative database"
  999 msgstr ""
   1009msgstr "Подробни инструкции за административната база от данни"
  10001010
  10011011#: Mailman/Cgi/admindb.py:189
  10021012msgid "Administrative requests for mailing list:"
  1003 msgstr ""
   1013msgstr "Административни заявки към пощенския списък:"
  10041014
  10051015#: Mailman/Cgi/admindb.py:192 Mailman/Cgi/admindb.py:248
   
  10081018
  10091019#: Mailman/Cgi/admindb.py:198 Mailman/Cgi/admindb.py:246
   1020#, fuzzy
  10101021msgid "Discard all messages marked <em>Defer</em>"
  1011 msgstr ""
   1022msgstr "Пренебрегване на всички съобщения, които са отбелязани като <em>Отлагане</em>"
  10121023
  10131024#: Mailman/Cgi/admindb.py:212
  10141025msgid "all of %(esender)s's held messages."
  1015 msgstr ""
   1026msgstr "всички задържани съобщения на %(esender)s."
  10161027
  10171028#: Mailman/Cgi/admindb.py:217
  10181029msgid "a single held message."
  1019 msgstr ""
   1030msgstr "едно задържано съобщение."
  10201031
  10211032#: Mailman/Cgi/admindb.py:222
  10221033msgid "all held messages."
  1023 msgstr ""
   1034msgstr "всички задържани съобщения."
  10241035
  10251036#: Mailman/Cgi/admindb.py:263
  10261037msgid "Mailman Administrative Database Error"
  1027 msgstr ""
   1038msgstr "Грешка в административната база от данни на Mailman"
  10281039
  10291040#: Mailman/Cgi/admindb.py:268
  10301041msgid "list of available mailing lists."
  1031 msgstr ""
   1042msgstr "списък с наличните пощенски сисъци."
  10321043
  10331044#: Mailman/Cgi/admindb.py:269
  10341045msgid "You must specify a list name.  Here is the %(link)s"
  1035 msgstr ""
   1046msgstr "Трябва да укажете име на списък.  Ето я връзката %(link)s"
  10361047
  10371048#: Mailman/Cgi/admindb.py:282
  10381049msgid "Subscription Requests"
  1039 msgstr ""
   1050msgstr "Заявки за абониране"
  10401051
  10411052#: Mailman/Cgi/admindb.py:284
  10421053msgid "Address/name"
  1043 msgstr ""
   1054msgstr "Адрес/име"
  10441055
  10451056#: Mailman/Cgi/admindb.py:285 Mailman/Cgi/admindb.py:336
  10461057msgid "Your decision"
  1047 msgstr ""
   1058msgstr "Решението ви"
  10481059
  10491060#: Mailman/Cgi/admindb.py:286 Mailman/Cgi/admindb.py:337
  10501061msgid "Reason for refusal"
  1051 msgstr ""
   1062msgstr "Причина за отказ"
  10521063
  10531064#: Mailman/Cgi/admindb.py:304 Mailman/Cgi/admindb.py:363
  10541065#: Mailman/Cgi/admindb.py:641
  10551066msgid "Approve"
  1056 msgstr ""
   1067msgstr "Одобрявабе"
  10571068
  10581069#: Mailman/Cgi/admindb.py:314
  10591070msgid "Permanently ban from this list"
  1060 msgstr ""
   1071msgstr "Постоянна забрана от този списък"
  10611072
  10621073#: Mailman/Cgi/admindb.py:335
  10631074msgid "User address/name"
  1064 msgstr ""
   1075msgstr "Име/адрес на потребителя"
  10651076
  10661077#: Mailman/Cgi/admindb.py:375
  10671078msgid "Unsubscription Requests"
  1068 msgstr ""
   1079msgstr "Заявки за прекратяване на абонамента"
  10691080
  10701081#: Mailman/Cgi/admindb.py:387
  1071 #, fuzzy
  10721082msgid "Held Messages"
  1073 msgstr "Следващо писмо:"
   1083msgstr "Задържани писма"
  10741084
  10751085#: Mailman/Cgi/admindb.py:400 Mailman/Cgi/admindb.py:624
  10761086msgid "From:"
  1077 msgstr ""
   1087msgstr "От:"
  10781088
  10791089#: Mailman/Cgi/admindb.py:403
  10801090msgid "Action to take on all these held messages:"
  1081 msgstr ""
   1091msgstr "Действие за всичките задържани писма:"
  10821092
  10831093#: Mailman/Cgi/admindb.py:415
  10841094msgid "Preserve messages for the site administrator"
  1085 msgstr ""
   1095msgstr "Запазване на съобщения за администратора на сайта"
  10861096
  10871097#: Mailman/Cgi/admindb.py:421
  10881098msgid "Forward messages (individually) to:"
  1089 msgstr ""
   1099msgstr "Индивидуално препращане на съобщенията на:"
  10901100
  10911101#: Mailman/Cgi/admindb.py:439
   
  11921202#: Mailman/Cgi/admindb.py:667
  11931203msgid "Message Headers:"
  1194 msgstr ""
   1204msgstr "Заглавни части на писмата:"
  11951205
  11961206#: Mailman/Cgi/admindb.py:672
  11971207msgid "Message Excerpt:"
  1198 msgstr ""
   1208msgstr "Извадки от писмата:"
  11991209
  12001210#: Mailman/Cgi/admindb.py:712 Mailman/Deliverer.py:141
  12011211msgid "No reason given"
  1202 msgstr ""
   1212msgstr "Не е дадена причина"
  12031213
  12041214#: Mailman/Cgi/admindb.py:774 Mailman/ListAdmin.py:296
  12051215#: Mailman/ListAdmin.py:414
  12061216msgid "[No reason given]"
  1207 msgstr ""
   1217msgstr "[Не е дадена причина]"
  12081218
  12091219#: Mailman/Cgi/admindb.py:806
  12101220msgid "Database Updated..."
  1211 msgstr ""
   1221msgstr "Базата от данни е обновена..."
  12121222
  12131223#: Mailman/Cgi/admindb.py:809
  12141224msgid " is already a member"
  1215 msgstr ""
   1225msgstr " вече е абонат"
  12161226
  12171227#: Mailman/Cgi/admindb.py:812
  12181228msgid "%(addr)s is banned (matched: %(patt)s)"
  1219 msgstr ""
   1229msgstr "%(addr)s е забранен (напасва с: %(patt)s)"
  12201230
  12211231#: Mailman/Cgi/confirm.py:76
  12221232msgid "Confirmation string was empty."
  1223 msgstr ""
   1233msgstr "Низът за потвърждение бе празен."
  12241234
  12251235#: Mailman/Cgi/confirm.py:96
   
  12731283#: Mailman/Cgi/confirm.py:212
  12741284msgid "Confirmation string:"
  1275 msgstr ""
   1285msgstr "Низ за потвърждение:"
  12761286
  12771287#: Mailman/Cgi/confirm.py:214
  12781288msgid "Submit"
  1279 msgstr ""
   1289msgstr "Подаване"
  12801290
  12811291#: Mailman/Cgi/confirm.py:231
  12821292msgid "Confirm subscription request"
  1283 msgstr ""
   1293msgstr "Потвърждаване на заявката за абониране"
  12841294
  12851295#: Mailman/Cgi/confirm.py:246
   
  13251335#: Mailman/Cgi/confirm.py:279
  13261336msgid "Your email address:"
  1327 msgstr ""
   1337msgstr "Адресът ви за е-поща:"
  13281338
  13291339#: Mailman/Cgi/confirm.py:280
  13301340msgid "Your real name:"
  1331 msgstr ""
   1341msgstr "Истинското ви име:"
  13321342
  13331343#: Mailman/Cgi/confirm.py:289
   
  13371347#: Mailman/Cgi/confirm.py:298
  13381348msgid "Preferred language:"
  1339 msgstr ""
   1349msgstr "Предпочитан език:"
  13401350
  13411351#: Mailman/Cgi/confirm.py:303
   
  13451355#: Mailman/Cgi/confirm.py:304
  13461356msgid "Subscribe to list %(listname)s"
  1347 msgstr ""
   1357msgstr "Абониране за списъка %(listname)s"
  13481358
  13491359#: Mailman/Cgi/confirm.py:321
 • non-gtk/mailman/bg/terms

  r1112 r1345  
  33reject  отхвърлям
  44discard пренебрегвам
   5hold задържам
   6accept приемам
   7
   8wellcome messages съобщения за добре дошли
  59
  610mail    поща
   
  1317site administrator - администратор на сайта
  1418list administrator - ръководител на списъка
   19list owner -- ръководител на списъка
  1520sender filter - Филтрите по изпращач
  1621status - състояние
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.