Changeset 1344


Ignore:
Timestamp:
Dec 5, 2007, 10:33:47 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

mailman: преведени са няколко низа.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/mailman/bg/bg.po

  r1342 r1344  
  88"Project-Id-Version: GNU MailMan 2.1.9\n"
  99"POT-Creation-Date: Mon Dec  3 20:27:32 2007\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-12-05 10:09+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-12-05 10:33+0200\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  199199#: Mailman/Bouncer.py:45
  200200msgid "by yourself"
  201 msgstr ""
   201msgstr "от вас"
  202202
  203203#: Mailman/Bouncer.py:46
  204204msgid "by the list administrator"
  205 msgstr ""
   205msgstr "от ръководителя на списъка"
  206206
  207207#: Mailman/Bouncer.py:47 Mailman/Bouncer.py:247
   
  370370#: Mailman/Cgi/admin.py:346
  371371msgid "Mailman %(varname)s List Option Help"
  372 msgstr ""
   372msgstr "Помощ за настройките на списъка %(varname)s на Mailman"
  373373
  374374#: Mailman/Cgi/admin.py:364
   
  381381"    "
  382382msgstr ""
   383"<em><strong>Предупреждение:</strong> след промяната на тази настройка\n"
   384"    другите страници към този сайт, които сте отворили, може да не са\n"
   385"    в синхрон с него.  Презаредете всички страници, които показват\n"
   386"    тази настройка за пощенския списък.  Също така можете"
  383387
  384388#: Mailman/Cgi/admin.py:375
  385389msgid "return to the %(categoryname)s options page."
  386 msgstr ""
   390msgstr "да се върнете към страницата с настройките за %(categoryname)s."
  387391
  388392#: Mailman/Cgi/admin.py:390
   
  396400#: Mailman/Cgi/admin.py:407
  397401msgid "Configuration Categories"
  398 msgstr ""
   402msgstr "Категории настройки"
  399403
  400404#: Mailman/Cgi/admin.py:408
  401405msgid "Other Administrative Activities"
  402 msgstr ""
   406msgstr "Други административни дейности"
  403407
  404408#: Mailman/Cgi/admin.py:412
   
  408412#: Mailman/Cgi/admin.py:414
  409413msgid "Go to the general list information page"
  410 msgstr ""
   414msgstr "Отиване към страницата с обща информация за списъка"
  411415
  412416#: Mailman/Cgi/admin.py:416
  413417msgid "Edit the public HTML pages and text files"
  414 msgstr ""
   418msgstr "Редактиране на публичните страници с HTML и текстовите файлове"
  415419
  416420#: Mailman/Cgi/admin.py:418
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.