Changeset 134


Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2005, 9:20:39 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Успях да коригирам и допреведа и това. Днеска изпуснах бирата в Кривото. Какво значи ентусиазъм, а?

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gnome-screensaver.HEAD.bg.po

  r117 r134  
  99"Project-Id-Version: gnome-screensaver\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 03:38+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-08-08 14:18+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-08-10 21:17+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-08-10 21:16+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
   
  117117"values are \"disabled\", \"blank-only\", \"single\", and \"random\"."
  118118msgstr ""
   119"Този ключ указва как се избират визуализации от екранния предпазите. "
   120"Възможностите са „disabled“ - предпазителя въобще не се включва, „blank-"
   121"only“ - екрана само се изключва, „single“ - единствена визуализация и "
   122"„random“ - случайна визуализация."
  119123
  120124#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
   
  179183#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:135
  180184msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
  181 msgstr "Потребителят, който в моменат е влезнал на този виртуален терминал."
   185msgstr "Потребителят, който в момента е влезнал на този виртуален терминал."
  182186
  183187#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:141
   
  187191#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:142
  188192msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
  189 msgstr "Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-1."
   193msgstr ""
   194"Номера на виртуалната конзола, на която може да се намери този дисплей или %-"
   195"1."
  190196
  191197#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:148
   
  195201#: ../src/cut-n-paste/fusa-display.c:149
  196202msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
  197 msgstr ""
   203msgstr "Дали този дисплей е вложен (Xnest) или не."
  198204
  199205#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1264
  200206msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
  201207msgstr ""
   208"Поради неизвестна причина не може да се установи връзка с мениджъра на "
   209"дисплеи."
  202210
  203211#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1271
  204212msgid "The display manager is not running or too old."
  205 msgstr ""
   213msgstr "Мениджърът на дисплеи не работи или е прекалено старт."
  206214
  207215#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1274
  208216msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
  209 msgstr "Конгфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
   217msgstr "Конфигурирания лимит на гъвкави сървъри е достигнат."
  210218
  211219#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1277
   
  223231#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1286
  224232msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
  225 msgstr ""
   233msgstr "Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
  226234
  227235#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1289
   
  234242"which is not available."
  235243msgstr ""
   244"Опит за задаване на непознато или недостъпно действие за излизане от "
   245"системата."
  236246
  237247#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1295 ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:495
   
  254264msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
  255265msgstr ""
   266"Прекалено много съобщения са подадени към мениджъра на дисплеи, който заби"
  256267
  257268#: ../src/cut-n-paste/fusa-manager.c:1311
  258269msgid "The display manager sent an unknown error message."
  259 msgstr ""
   270msgstr "Мениджърът на дисплеи прати непознато съобщение за грешка."
  260271
  261272#: ../src/cut-n-paste/fusa-user-menu-item.c:153
   
  282293#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:413
  283294msgid "GDM (The GNOME Display Manager) is not running."
  284 msgstr ""
   295msgstr "GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME) не работи."
  285296
  286297#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:416
   
  289300"Display Manager) or xdm."
  290301msgstr ""
   302"Възможно е да ползвате различен мениджър на дисплеи, като KDM (част от KDE) "
   303"или xdm."
  291304
  292305#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:419
   
  295308"system administrator to start GDM."
  296309msgstr ""
   310"Ако искате да използвате тази възможност или стартирайте GDM, или помолете "
   311"системния администратор да го стартира."
  297312
  298313#. markup
  299314#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:441
  300315msgid "Cannot communicate with GDM (The GNOME Display Manager)"
  301 msgstr ""
   316msgstr "Невъзможно е да се комуникира с GDM (мениджърът на дисплеи на GNOME)"
  302317
  303318#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:444
   
  330345"may be missing an X authorization file."
  331346msgstr ""
   347"Вложеният сървър (Xnest) не може да се свърже с текущият Ви X сървър. "
   348"Възможно е Вашия файл за упълномощаване пред X - .Xauthority да липсва."
  332349
  333350#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:483
   
  336353"Please install the Xnest package in order to use the nested login."
  337354msgstr ""
   355"Вложеният сървър (Xnest) или не е достъпен, или GDM е лошо настроен.\n"
   356"За да ползвате Xnest, трябва да го инсталирате."
  338357
  339358#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:488
  340359msgid ""
  341360"The X server is not available, it is likely that gdm is badly configured."
  342 msgstr ""
   361msgstr "Няма наличен X сървър. Вероятно GDM е лошо конфигуриран."
  343362
  344363#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:497
  345364msgid "Trying to change to an invalid virtual terminal number."
  346 msgstr ""
   365msgstr "Опит за преминаване към виртуален терминал с невалиден номер."
  347366
  348367#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:501
   
  351370"Perhaps your .Xauthority file is not set up correctly."
  352371msgstr ""
   372"Не сте се идентифицирали правилно за тази операция. Най-вероятно има проблем "
   373"с Вашия файл .Xauthority."
  353374
  354375#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:505
  355376msgid "Too many messages were sent to gdm and it hung upon us."
  356 msgstr ""
   377msgstr "Прекалено много съобщения са подадени към GDM, който заби"
  357378
  358379#: ../src/cut-n-paste/gdmcomm.c:508
   
  368389#, c-format
  369390msgid "Copying '%s'"
  370 msgstr "Копиране на \"%s\""
   391msgstr "Копиране на „%s“"
  371392
  372393#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
   
  376397#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
  377398msgid "URI currently transferring from"
  378 msgstr ""
   399msgstr "От кое URI се приемат данни"
  379400
  380401#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
   
  384405#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
  385406msgid "URI currently transferring to"
  386 msgstr ""
   407msgstr "Към кое URI се предават данни"
  387408
  388409#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
  389410msgid "Fraction completed"
  390 msgstr ""
   411msgstr "Частта е приключена"
  391412
  392413#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
  393414msgid "Fraction of transfer currently completed"
  394 msgstr ""
   415msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
  395416
  396417#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
   
  400421#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
  401422msgid "Current URI index - starts from 1"
  402 msgstr ""
   423msgstr "Текущ индекс на URI - броенето започва от 1"
  403424
  404425#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
   
  408429#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
  409430msgid "Total number of URIs"
  410 msgstr ""
   431msgstr "Общ брой на URI-тата"
  411432
  412433#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
   
  441462msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
  442463msgstr ""
   464"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
  443465
  444466#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
   
  449471msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
  450472msgstr ""
   473"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
  451474
  452475#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
  453476msgid "Disable running graphical themes while blanked"
  454 msgstr ""
   477msgstr "Изключване на графичните теми при изчистване на екрана"
  455478
  456479#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
  457480msgid "Enable running graphical themes while blanked (if applicable)"
  458 msgstr ""
   481msgstr "Включване на графичните теми при изчистване на екрана (ако е възможно)"
  459482
  460483#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
  461484msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
  462485msgstr ""
   486"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
   487"потребителска дейност"
  463488
  464489#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:53
   
  482507#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:51
  483508msgid "Show debugging output"
  484 msgstr "Показване на debug информацията"
   509msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
  485510
  486511#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:55
   
  560585#: ../src/gs-listener-dbus.c:852
  561586msgid "failed to register with the message bus"
  562 msgstr ""
   587msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
  563588
  564589#: ../src/gs-listener-dbus.c:861
   
  620645msgid "Log _Out"
  621646msgstr "_Изход"
  622 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.