Changeset 1335


Ignore:
Timestamp:
Nov 26, 2007, 8:17:13 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

libgweather: обновен и подаден.

File:
1 copied

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome/trunk/libgweather.trunk.bg.po

  r1326 r1335  
  1 # This is the Bulgarian translation of the gnome-applets po-file.
   1# This is the Bulgarian translation of libgweather po-file.
  22# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2004, 2005, 2007.
   
  66# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
  77# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
  8 # l|b|c lines|bars|candles линии|отсечки|интервали лн|от|ин
  98#
  109msgid ""
  1110msgstr ""
  12 "Project-Id-Version: gnome-applets trunk\n"
   11"Project-Id-Version: libgweather trunk\n"
  1312"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-10-06 08:28+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-10-06 08:19+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-11-23 07:50+0200\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-11-23 07:49+0200\n"
  1615"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1716"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2019"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  2120"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  22 
  23 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:1
  24 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:1
  25 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:1
  26 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:1
  27 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:1
  28 #: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:1
  29 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:4
  30 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:1
  31 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:1
  32 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:1
  33 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:2 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:1
  34 #: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:1
  35 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:2
  36 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:1
  37 msgid "_About"
  38 msgstr "_Относно"
  39 
  40 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:2
  41 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:2
  42 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:2
  43 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:2
  44 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.xml.h:2
  45 #: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:2
  46 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:6
  47 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:3
  48 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:2
  49 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:3 ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:4
  50 #: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:2
  51 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:4
  52 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:3
  53 msgid "_Help"
  54 msgstr "_Помощ"
  55 
  56 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxApplet.xml.h:3
  57 msgid "_Keyboard Accessibility Preferences"
  58 msgstr "Настройки на достъпността на _клавиатурата"
  59 
  60 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:1
  61 msgid "AccessX Status Applet Factory"
  62 msgstr "Фабрика на аплета за състоянието на достъпността на графичната среда"
  63 
  64 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:2
  65 #: ../accessx-status/applet.c:1314
  66 msgid "Keyboard Accessibility Status"
  67 msgstr "Достъпност на клавиатурата"
  68 
  69 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:3
  70 msgid "Keyboard Accessibility Status Applet Factory"
  71 msgstr "Фабрика за аплета за достъпността на клавиатурата"
  72 
  73 #: ../accessx-status/GNOME_AccessxStatusApplet.server.in.in.h:4
  74 msgid "Shows the status of keyboard accessibility features"
  75 msgstr "Показване на достъпността на клавиатурата"
  76 
  77 #: ../accessx-status/applet.c:139
  78 msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
  79 msgstr ""
  80 "Показване на състоянието на възможностите на достъпността на графичната "
  81 "среда като прихванати модификатори"
  82 
  83 #. about.set_artists([])
  84 #. about.set_documenters([])
  85 #. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
  86 #. "documenters",        documenters,
  87 #: ../accessx-status/applet.c:144 ../battstat/battstat_applet.c:1244
  88 #: ../charpick/charpick.c:601 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:653
  89 #: ../drivemount/drivemount.c:119 ../geyes/geyes.c:195
  90 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:454 ../gweather/gweather-about.c:55
  91 #: ../invest-applet/invest/about.py:41 ../mini-commander/src/about.c:54
  92 #: ../mixer/applet.c:1321 ../modemlights/modem-applet.c:1048
  93 #: ../multiload/main.c:63 ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:367
  94 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:750
  95 msgid "translator-credits"
  96 msgstr ""
  97 "Петър „peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
  98 "Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
  99 "Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  100 "Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
  101 "\n"
  102 "Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  103 "Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  104 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  105 
  106 #: ../accessx-status/applet.c:170
  107 #, c-format
  108 msgid "There was an error launching the help viewer: %s"
  109 msgstr "Грешка при изпълнението на програмата за преглеждане на помощта: %s"
  110 
  111 #: ../accessx-status/applet.c:207
  112 #, c-format
  113 msgid "There was an error launching the keyboard preferences dialog: %s"
  114 msgstr "Грешка при стартирането на настройките на клавиатурата: %s"
  115 
  116 #. Note to translators: the first letter of the alphabet, not the indefinite article
  117 #: ../accessx-status/applet.c:455 ../accessx-status/applet.c:493
  118 msgid "a"
  119 msgstr "а"
  120 
  121 #: ../accessx-status/applet.c:967 ../accessx-status/applet.c:1040
  122 #: ../accessx-status/applet.c:1109 ../accessx-status/applet.c:1317
  123 msgid "AccessX Status"
  124 msgstr "Състояние на достъпността на графичната среда"
  125 
  126 #: ../accessx-status/applet.c:968 ../accessx-status/applet.c:1110
  127 msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
  128 msgstr "Показване на достъпността на клавиатурата."
  129 
  130 #: ../accessx-status/applet.c:1002
  131 msgid "XKB Extension is not enabled"
  132 msgstr "Разширението XKB не е включено"
  133 
  134 #: ../accessx-status/applet.c:1007
  135 msgid "Unknown error"
  136 msgstr "Неизвестна грешка"
  137 
  138 #: ../accessx-status/applet.c:1015
  139 #, c-format
  140 msgid "Error: %s"
  141 msgstr "Грешка: %s"
  142 
  143 #: ../accessx-status/applet.c:1319
  144 msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
  145 msgstr "Изобразяване на текущото състояние на достъпността на клавиатурата"
  146 
  147 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:1
  148 #: ../battstat/battstat_applet.c:1608 ../battstat/battstat_applet.c:1661
  149 msgid "Battery Charge Monitor"
  150 msgstr "Заряд на батерията"
  151 
  152 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:2
  153 msgid "Battstat Factory"
  154 msgstr "Фабрика на Battstat"
  155 
  156 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.server.in.in.h:3
  157 #: ../battstat/battstat_applet.c:1662
  158 msgid "Monitor a laptop's remaining power"
  159 msgstr "Наблюдение за оставащия заряд на лаптопа"
  160 
  161 #: ../battstat/GNOME_BattstatApplet.xml.h:3
  162 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.xml.h:3
  163 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.xml.h:3 ../geyes/GNOME_GeyesApplet.xml.h:3
  164 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:4
  165 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:2
  166 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.xml.h:3
  167 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:5
  168 #: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:4
  169 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:7
  170 msgid "_Preferences"
  171 msgstr "_Настройки"
  172 
  173 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:1
  174 msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining"
  175 msgstr "„0“ - без етикет, „1“ - процент, „2“ за оставащо време"
  176 
  177 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:2
  178 msgid "Beep for warnings"
  179 msgstr "Звук при предупреждения"
  180 
  181 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:3
  182 msgid "Beep when displaying a warning"
  183 msgstr "Звук при изобразяването на предупреждение"
  184 
  185 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:4
  186 msgid "Drain from top"
  187 msgstr "Изразходване отгоре"
  188 
  189 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:5
  190 msgid "Full Battery Notification"
  191 msgstr "Известяване за пълна батерия"
  192 
  193 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:6
  194 msgid "Low Battery Notification"
  195 msgstr "Известяване при нисък заряд на батерията"
  196 
  197 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:7
  198 msgid "Notify user when the battery is full"
  199 msgstr "Известяване, когато батерията е заредена"
  200 
  201 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:8
  202 msgid "Notify user when the battery is low"
  203 msgstr "Известяване, когато батерията е с нисък заряд"
  204 
  205 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:9
  206 msgid "Red value level"
  207 msgstr "Стойността за червеното ниво"
  208 
  209 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:10
  210 msgid ""
  211 "Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
  212 "implemented for traditional battery view."
  213 msgstr ""
  214 "Датчикът за батерията да се изразходва от върха на батерията. Изгледът е "
  215 "приложим за традиционния изглед на батерията."
  216 
  217 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:11
  218 msgid "Show the horizontal battery"
  219 msgstr "Показване на хоризонталната батерия"
  220 
  221 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:12
  222 msgid "Show the time/percent label"
  223 msgstr "Показване на надпис с времето/процентите"
  224 
  225 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:13
  226 msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel"
  227 msgstr "Показване на традиционната, хоризонтална батерия върху панела"
  228 
  229 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:14
  230 msgid "Show the upright, smaller battery on the panel"
  231 msgstr "Показване на изправената, по-малка батерия върху панела"
  232 
  233 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:15
  234 msgid ""
  235 "The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
  236 "value at which the low battery warning is displayed."
  237 msgstr ""
  238 "Нивото на батерията, под което батерията ще се изобразява червена. Това е и "
  239 "нивото, при което ще се появи предупреждение за ниското ниво на заряда на "
  240 "батерията."
  241 
  242 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:16
  243 msgid "Upright (small) battery"
  244 msgstr "Изправена (малка) батерия"
  245 
  246 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:17
  247 msgid ""
  248 "Use the value defined in red_value as a time remaining to show the warning "
  249 "dialog rather than a percentage"
  250 msgstr ""
  251 "Използване на стойността указана в червено като оставащо време, което да се "
  252 "покаже в предупреждаващия диалог, а не като процент"
  253 
  254 #: ../battstat/battstat.schemas.in.h:18
  255 msgid "Warn on low time rather than low percentage"
  256 msgstr "Предупреждение при малко оставащо време, а не при нисък процент"
  257 
  258 #: ../battstat/battstat_applet.c:73
  259 msgid "System is running on AC power"
  260 msgstr "Системата се захранва от мрежата"
  261 
  262 #: ../battstat/battstat_applet.c:74
  263 msgid "System is running on battery power"
  264 msgstr "Системата се захранва от батерии"
  265 
  266 #: ../battstat/battstat_applet.c:377
  267 #, c-format
  268 msgid "Battery charged (%d%%)"
  269 msgstr "Батерията е заредена (%d%%)"
  270 
  271 #: ../battstat/battstat_applet.c:379
  272 #, c-format
  273 msgid "Unknown time (%d%%) remaining"
  274 msgstr "Остава неизвестно време (%d%%)"
  275 
  276 #: ../battstat/battstat_applet.c:381
  277 #, c-format
  278 msgid "Unknown time (%d%%) until charged"
  279 msgstr "Времето до зареждането е неизвестно (%d%%)"
  280 
  281 #: ../battstat/battstat_applet.c:386
  282 #, c-format
  283 msgid "%d minute (%d%%) remaining"
  284 msgid_plural "%d minutes (%d%%) remaining"
  285 msgstr[0] "остава %d минута (%d%%)"
  286 msgstr[1] "остават %d минути (%d%%)"
  287 
  288 #: ../battstat/battstat_applet.c:391
  289 #, c-format
  290 msgid "%d minute until charged (%d%%)"
  291 msgid_plural "%d minutes until charged (%d%%)"
  292 msgstr[0] "%d минута до зареждането (%d%%)"
  293 msgstr[1] "%d минути до зареждането (%d%%)"
  294 
  295 #: ../battstat/battstat_applet.c:397
  296 #, c-format
  297 msgid "%d hour (%d%%) remaining"
  298 msgid_plural "%d hours (%d%%) remaining"
  299 msgstr[0] "остава %d час (%d%%)"
  300 msgstr[1] "остават %d часа (%d%%)"
  301 
  302 #: ../battstat/battstat_applet.c:402
  303 #, c-format
  304 msgid "%d hour until charged (%d%%)"
  305 msgid_plural "%d hours until charged (%d%%)"
  306 msgstr[0] "%d час до зареждането (%d%%)"
  307 msgstr[1] "%d часа до зареждането (%d%%)"
  308 
  309 #. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
  310 #. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
  311 #: ../battstat/battstat_applet.c:409
  312 #, c-format
  313 msgid "%d %s %d %s (%d%%) remaining"
  314 msgstr "Остават %d %s и %d %s (%d%%)"
  315 
  316 #: ../battstat/battstat_applet.c:410 ../battstat/battstat_applet.c:417
  317 msgid "hour"
  318 msgid_plural "hours"
  319 msgstr[0] "час"
  320 msgstr[1] "часа"
  321 
  322 #: ../battstat/battstat_applet.c:411 ../battstat/battstat_applet.c:418
  323 msgid "minute"
  324 msgid_plural "minutes"
  325 msgstr[0] "минута"
  326 msgstr[1] "минути"
  327 
  328 #. TRANSLATOR: "%d %s %d %s" are "%d hours %d minutes"
  329 #. * Swap order with "%2$s %2$d %1$s %1$d if needed
  330 #: ../battstat/battstat_applet.c:416
  331 #, c-format
  332 msgid "%d %s %d %s until charged (%d%%)"
  333 msgstr "%d %s и %d %s до зареждането (%d%%)"
  334 
  335 #: ../battstat/battstat_applet.c:430
  336 msgid "Battery Monitor"
  337 msgstr "Датчик за батерията"
  338 
  339 #: ../battstat/battstat_applet.c:440 ../battstat/battstat_applet.c:500
  340 msgid "Your battery is now fully recharged"
  341 msgstr "Батерията е напълно презаредена"
  342 
  343 #: ../battstat/battstat_applet.c:476 ../battstat/battstat_applet.c:632
  344 msgid "Battery Notice"
  345 msgstr "Съобщение за батерията"
  346 
  347 #. we don't know the remaining time
  348 #: ../battstat/battstat_applet.c:577
  349 #, c-format
  350 msgid "You have %d%% of your total battery capacity remaining."
  351 msgstr "Остават ви %d%% от общия заряд на батерията."
  352 
  353 #: ../battstat/battstat_applet.c:583
  354 #, c-format
  355 msgid ""
  356 "You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
  357 msgid_plural ""
  358 "You have %d minutes of battery power remaining (%d%% of the total capacity)."
  359 msgstr[0] "Остава %d минута от заряда на батерията (%d%% от общия капацитет)."
  360 msgstr[1] "Остават %d минути от заряда на батерията (%d%% от общия капацитет)."
  361 
  362 #. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
  363 #. * to allow you to make it appear like a list would in your
  364 #. * locale.  This is if the laptop does not support suspend.
  365 #: ../battstat/battstat_applet.c:595
  366 msgid ""
  367 "To avoid losing your work:\n"
  368 " • plug your laptop into external power, or\n"
  369 " • save open documents and shut your laptop down."
  370 msgstr ""
  371 "За да избегнете загуба на информация:\n"
  372 " • включете преносимия компютър в ел. мрежа, или\n"
  373 " • запазете отворените документи и го спрете."
  374 
  375 #. TRANSLATORS: this is a list, it is left as a single string
  376 #. * to allow you to make it appear like a list would in your
  377 #. * locale.  This is if the laptop supports suspend.
  378 #: ../battstat/battstat_applet.c:603
  379 msgid ""
  380 "To avoid losing your work:\n"
  381 " • suspend your laptop to save power,\n"
  382 " • plug your laptop into external power, or\n"
  383 " • save open documents and shut your laptop down."
  384 msgstr ""
  385 "За да избегнете загуба на информация:\n"
  386 " • приспете преносимия компютър, за да спестите енергия,\n"
  387 " • включете преносимия компютър в ел. мрежа, или\n"
  388 " • запазете отворените документи и го спрете."
  389 
  390 #: ../battstat/battstat_applet.c:611
  391 msgid "Your battery is running low"
  392 msgstr "Батерията скоро ще свърши"
  393 
  394 #: ../battstat/battstat_applet.c:708
  395 msgid "No battery present"
  396 msgstr "Няма налична батерия"
  397 
  398 #: ../battstat/battstat_applet.c:711
  399 msgid "Battery status unknown"
  400 msgstr "Зарядът на батерията е неизвестен"
  401 
  402 #: ../battstat/battstat_applet.c:870
  403 msgid "N/A"
  404 msgstr "Няма налични"
  405 
  406 #: ../battstat/battstat_applet.c:1191 ../drivemount/drivemount.c:143
  407 #: ../geyes/geyes.c:346 ../geyes/themes.c:257 ../gweather/gweather-applet.c:61
  408 #: ../gweather/gweather-pref.c:720 ../mini-commander/src/preferences.c:370
  409 #: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:332
  410 #: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:539
  411 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:718
  412 #, c-format
  413 msgid "There was an error displaying help: %s"
  414 msgstr "Грешка при изобразяването на помощта: %s"
  415 
  416 #: ../battstat/battstat_applet.c:1231
  417 msgid "This utility shows the status of your laptop battery."
  418 msgstr "Тази програма показва състоянието на батерията на лаптопа."
  419 
  420 #. true
  421 #: ../battstat/battstat_applet.c:1233
  422 msgid "HAL backend enabled."
  423 msgstr "Ядрото на HAL е включено."
  424 
  425 #. false
  426 #: ../battstat/battstat_applet.c:1234
  427 msgid "Legacy (non-HAL) backend enabled."
  428 msgstr "Остарели ядра (без HAL)."
  429 
  430 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:1
  431 msgid "<b>Appearance</b>"
  432 msgstr "<b>Външен вид</b>"
  433 
  434 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:2
  435 msgid "<b>Notifications</b>"
  436 msgstr "<b>Предупреждения</b>"
  437 
  438 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:3
  439 msgid "<small>(shows single image for status and charge)</small>"
  440 msgstr ""
  441 "<small>(показва се само едно изображение за състоянието и за заряда)</small>"
  442 
  443 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:4
  444 msgid "<small>(two images: one for status, one for charge)</small>"
  445 msgstr "<small>(две изображения: за състоянието и за заряда)</small>"
  446 
  447 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:5
  448 msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
  449 msgstr "Настройки на аплета „Заряд на батерията“"
  450 
  451 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:6
  452 msgid "Show _percentage remaining"
  453 msgstr "Показване на оставащите _проценти"
  454 
  455 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:7
  456 msgid "Show _time remaining"
  457 msgstr "Показване на оставащото _време"
  458 
  459 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:8
  460 msgid "_Compact view"
  461 msgstr "_Компактен изглед"
  462 
  463 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:9
  464 msgid "_Expanded view"
  465 msgstr "_Разширен изглед"
  466 
  467 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:10
  468 msgid "_Notify when battery is fully recharged"
  469 msgstr "С_ъобщение, когато батерията е напълно презаредена"
  470 
  471 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:11
  472 msgid "_Show time/percentage:"
  473 msgstr "П_оказване на времето/процентите"
  474 
  475 #. TRANSLATOR: This is the beginning of the sentence 'Warn when battery charge drops to: [XX] percent/minutes remaining'
  476 #: ../battstat/battstat_applet.glade.h:13
  477 msgid "_Warn when battery charge drops to:"
  478 msgstr "_Съобщение, когато заряда на батерията падне до:"
  479 
  480 #. TRANSLATOR: this is a selectable item in a drop-down menu to end
  481 #. * this sentence:
  482 #. *   "Warn when battery charge drops to: [XX] percent".
  483 #.
  484 #: ../battstat/properties.c:321
  485 msgid "Percent"
  486 msgstr "процента"
  487 
  488 #. TRANSLATOR: this is a selectable item in a drop-down menu to end
  489 #. * this sentence:
  490 #. *   "Warn when battery charge drops to: [XX] minutes remaining"
  491 #.
  492 #: ../battstat/properties.c:327
  493 msgid "Minutes Remaining"
  494 msgstr "оставащи минути"
  495 
  496 #: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:1
  497 msgid "Battery Status Utility"
  498 msgstr "Инструмент за състоянието на батерията"
  499 
  500 #: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:2
  501 msgid "Battery fully re-charged"
  502 msgstr "Батерията е напълно презаредена"
  503 
  504 #: ../battstat/sounds/battstat_applet.soundlist.in.h:3
  505 msgid "Battery power low"
  506 msgstr "Ниска мощност на батерията"
  507 
  508 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:1
  509 #: ../charpick/charpick.c:731 ../charpick/charpick.c:743
  510 #: ../charpick/properties.c:464
  511 msgid "Character Palette"
  512 msgstr "Палитра със знаци"
  513 
  514 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:2
  515 msgid "Charpicker Applet Factory"
  516 msgstr "Фабрика на палитрата със знаци"
  517 
  518 #: ../charpick/GNOME_CharpickerApplet.server.in.in.h:3
  519 #: ../charpick/charpick.c:731
  520 msgid "Insert characters"
  521 msgstr "Вмъкване на знаци"
  522 
  523 #: ../charpick/charpick.c:426
  524 msgid "Available palettes"
  525 msgstr "Възможни палитри"
  526 
  527 #. TRANSLATOR: This sentance reads something like 'Insert "PILCROW SIGN"'
  528 #. *             hopefully, the name of the unicode character has already
  529 #. *             been translated.
  530 #.
  531 #: ../charpick/charpick.c:473
  532 #, c-format
  533 msgid "Insert \"%s\""
  534 msgstr "Вмъкване на „%s“"
  535 
  536 #: ../charpick/charpick.c:476
  537 msgid "Insert special character"
  538 msgstr "Вмъкване на специален знак"
  539 
  540 #: ../charpick/charpick.c:480
  541 #, c-format
  542 msgid "insert special character %s"
  543 msgstr "вмъкване на „%s“"
  544 
  545 #: ../charpick/charpick.c:596
  546 msgid ""
  547 "Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
  548 "keyboard. Released under GNU General Public Licence."
  549 msgstr ""
  550 "Аплет за панела на GNOME за избиране на странни знаци, които ги няма на "
  551 "клавиатурата ви. Разпространява се според Общия публичен лиценз на GNU."
  552 
  553 #: ../charpick/charpick.schemas.in.h:1
  554 msgid "Characters shown on applet startup"
  555 msgstr "Знаци показани при стартирането на аплета"
  556 
  557 #: ../charpick/charpick.schemas.in.h:2
  558 msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
  559 msgstr ""
  560 "ОСТАРЯЛО И ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА - знаци показвани при стартирането на аплета"
  561 
  562 #: ../charpick/charpick.schemas.in.h:3 ../charpick/properties.c:391
  563 msgid "List of available palettes"
  564 msgstr "Списък от възможните палитри"
  565 
  566 #: ../charpick/charpick.schemas.in.h:4
  567 msgid "List of strings containing the available palettes"
  568 msgstr "Списък от низове, които съдържат познатите палитри"
  569 
  570 #: ../charpick/charpick.schemas.in.h:5
  571 msgid ""
  572 "The string that the user had selected when the applet was last used. This "
  573 "string will be displayed when the user starts the applet."
  574 msgstr ""
  575 "Низ, който е посочен от потребителя последния път, когато аплетът е бил "
  576 "използван. Този низ ще се изобразява когато потребителят стартира аплета."
  577 
  578 #: ../charpick/properties.c:40
  579 msgid "_Edit"
  580 msgstr "_Редактиране"
  581 
  582 #: ../charpick/properties.c:129
  583 msgid "_Palette:"
  584 msgstr "_Палитра:"
  585 
  586 #: ../charpick/properties.c:137
  587 msgid "Palette entry"
  588 msgstr "Вход за палитрата"
  589 
  590 #: ../charpick/properties.c:138
  591 msgid "Modify a palette by adding or removing characters"
  592 msgstr "Променяне на палитрата чрез добавяне или премахване на знаци"
  593 
  594 #: ../charpick/properties.c:252
  595 msgid "Add Palette"
  596 msgstr "Добавяне на палитра"
  597 
  598 #: ../charpick/properties.c:289
  599 msgid "Edit Palette"
  600 msgstr "Редактиране на палитрата"
  601 
  602 #: ../charpick/properties.c:390
  603 msgid "Palettes list"
  604 msgstr "Списък с палитри"
  605 
  606 #: ../charpick/properties.c:469
  607 msgid "_Palettes:"
  608 msgstr "_Палитри:"
  609 
  610 #: ../charpick/properties.c:485
  611 msgid "Add button"
  612 msgstr "Добавяне на бутон"
  613 
  614 #: ../charpick/properties.c:486
  615 msgid "Click to add a new palette"
  616 msgstr "Натиснете за добавяне на нова палитра"
  617 
  618 #: ../charpick/properties.c:493
  619 msgid "Edit button"
  620 msgstr "Редактиране на бутон"
  621 
  622 #: ../charpick/properties.c:494
  623 msgid "Click to edit the selected palette"
  624 msgstr "Натиснете за редактиране на избраната палитра"
  625 
  626 #: ../charpick/properties.c:501
  627 msgid "Delete button"
  628 msgstr "Изтриване на бутон"
  629 
  630 #: ../charpick/properties.c:502
  631 msgid "Click to delete the selected palette"
  632 msgstr "Натиснете за изтриване на избраната палитра"
  633 
  634 #: ../charpick/properties.c:554
  635 msgid "Character Palette Preferences"
  636 msgstr "Настройки на палитрата за знаци"
  637 
  638 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:1
  639 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:972 ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1030
  640 msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
  641 msgstr "Датчик за скоростта на процесора"
  642 
  643 #: ../cpufreq/GNOME_CPUFreqApplet.server.in.in.h:2
  644 msgid "Monitor the CPU Frequency Scaling"
  645 msgstr "Наблюдение на скоростта на процесора"
  646 
  647 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:1
  648 msgid ""
  649 "A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and 2 "
  650 "to show percentage instead of frequency."
  651 msgstr ""
  652 "Стойност „0“ означава да се показва честотата, „1“ - честотата и мерната "
  653 "единица, а „2“ - процент вместо честотата."
  654 
  655 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:2
  656 msgid ""
  657 "A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to show "
  658 "the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the applet in "
  659 "graphic and text mode."
  660 msgstr ""
  661 "Стойност „0“ означава да се показва графично (само графика), „1“ - да се "
  662 "показва само текстово (без графика), а „2“ - комбинирано - и графика, и "
  663 "текст."
  664 
  665 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:3
  666 msgid "CPU to Monitor"
  667 msgstr "Процесор, който да се наблюдава"
  668 
  669 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:4
  670 msgid "Mode to show cpu usage"
  671 msgstr "Начин на показване на натоварването на процесора"
  672 
  673 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:5
  674 msgid ""
  675 "Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
  676 "change it."
  677 msgstr ""
  678 "Задаване на процесора, който да се наблюдава. За машините с един процесор "
  679 "няма необходимост да се променя."
  680 
  681 #: ../cpufreq/cpufreq-applet.schemas.in.h:6
  682 msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
  683 msgstr "Видът на текста, който да се показва (ако текстът е включен)"
  684 
  685 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:1
  686 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:1
  687 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:1
  688 msgid "    "
  689 msgstr "    "
  690 
  691 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:2
  692 msgid "<b>Display Settings</b>"
  693 msgstr "<b>Настройки на дисплея</b>"
  694 
  695 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:3
  696 msgid "<b>Monitor Settings</b>"
  697 msgstr "<b>Настройки на монитора</b>"
  698 
  699 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:4
  700 msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
  701 msgstr "Настройки на аплета за наблюдение на скоростта на процесора"
  702 
  703 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:5
  704 msgid "Show CPU frequency as _frequency"
  705 msgstr "Показване на честотата като _честота"
  706 
  707 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:6
  708 msgid "Show CPU frequency as _percentage"
  709 msgstr "Показване на честотата като _процент"
  710 
  711 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:7
  712 msgid "Show frequency _units"
  713 msgstr "Показване на мерните _единици"
  714 
  715 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:8
  716 msgid "_Appearance:"
  717 msgstr "_Външен вид:"
  718 
  719 #: ../cpufreq/cpufreq-preferences.glade.h:9
  720 msgid "_Monitored CPU:"
  721 msgstr "_Наблюдаван процесор"
  722 
  723 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:620 ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:478
  724 msgid "Could not open help document"
  725 msgstr "Невъзможно е отварянето на документ от помощта"
  726 
  727 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:648
  728 msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
  729 msgstr "Тази програма показва промяната на честотата на процесора."
  730 
  731 #: ../cpufreq/src/cpufreq-applet.c:1031
  732 msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
  733 msgstr "Тази програма показва честотата на процесора"
  734 
  735 #: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:613
  736 msgid "Graphic"
  737 msgstr "Графика"
  738 
  739 #: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:618
  740 msgid "Text"
  741 msgstr "Текст"
  742 
  743 #: ../cpufreq/src/cpufreq-prefs.c:623
  744 msgid "Graphic and Text"
  745 msgstr "Комбинирано"
  746 
  747 #: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-cpuinfo.c:117
  748 msgid "Frequency Scaling Unsupported"
  749 msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
  750 
  751 #. If there is no cpufreq support it shows only the cpu frequency,
  752 #. * I think is better than do nothing. I have to notify it to the user, because
  753 #. * he could think that cpufreq is supported but it doesn't work succesfully
  754 #.
  755 #: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:59
  756 msgid "CPU frequency scaling unsupported"
  757 msgstr "Не се поддържа управление на скоростта на процесора"
  758 
  759 #: ../cpufreq/src/cpufreq-monitor-factory.c:60
  760 msgid ""
  761 "You will not be able to modify the frequency of your machine.  Your machine "
  762 "may be misconfigured or not have hardware support for CPU frequency scaling."
  763 msgstr ""
  764 "Няма да можете да управлявате скоростта на процесора на машината си. "
  765 "Машината ви или не е конфигурирана правилно, или няма поддръжка на "
  766 "управление на скоростта на процесора."
  767 
  768 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:1
  769 #: ../drivemount/drivemount.c:170 ../drivemount/drivemount.c:202
  770 msgid "Disk Mounter"
  771 msgstr "Монтьор за устройства"
  772 
  773 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:2
  774 msgid "Drive Mount Applet Factory"
  775 msgstr "Фабрика на аплета за монтиране на дискови устройства"
  776 
  777 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:3
  778 msgid "Factory for drive mount applet"
  779 msgstr "Фабрика за аплета за монтиране на дискови устройства"
  780 
  781 #: ../drivemount/GNOME_DriveMountApplet.server.in.in.h:4
  782 msgid "Mount local disks and devices"
  783 msgstr "Монтиране на локални дискове и устройства"
  784 
  785 #: ../drivemount/drive-button.c:331 ../drivemount/drive-button.c:339
  786 msgid "(mounted)"
  787 msgstr "(монтирано)"
  788 
  789 #: ../drivemount/drive-button.c:333 ../drivemount/drive-button.c:341
  790 msgid "(not mounted)"
  791 msgstr "(демонтирано)"
  792 
  793 #: ../drivemount/drive-button.c:335
  794 msgid "(not connected)"
  795 msgstr "(не е свързано)"
  796 
  797 #: ../drivemount/drive-button.c:529
  798 #, c-format
  799 msgid "Cannot execute '%s'"
  800 msgstr "„%s“ не може да се изпълни"
  801 
  802 #: ../drivemount/drive-button.c:552
  803 msgid "Mount Error"
  804 msgstr "Грешка при монтиране"
  805 
  806 #: ../drivemount/drive-button.c:555
  807 msgid "Unmount Error"
  808 msgstr "Грешка при демонтиране"
  809 
  810 #: ../drivemount/drive-button.c:558
  811 msgid "Eject Error"
  812 msgstr "Грешка при изваждане"
  813 
  814 #: ../drivemount/drive-button.c:561
  815 msgid "Error"
  816 msgstr "Грешка"
  817 
  818 #: ../drivemount/drive-button.c:898
  819 msgid "_Play DVD"
  820 msgstr "_Пускане на DVD"
  821 
  822 #: ../drivemount/drive-button.c:903
  823 msgid "_Play CD"
  824 msgstr "_Пускане на CD"
  825 
  826 #: ../drivemount/drive-button.c:908
  827 #, c-format
  828 msgid "_Open %s"
  829 msgstr "_Отваряне на %s"
  830 
  831 #: ../drivemount/drive-button.c:919
  832 #, c-format
  833 msgid "_Mount %s"
  834 msgstr "_Монтиране на %s"
  835 
  836 #: ../drivemount/drive-button.c:926
  837 #, c-format
  838 msgid "Un_mount %s"
  839 msgstr "_Демонтиране на %s"
  840 
  841 #: ../drivemount/drive-button.c:938
  842 #, c-format
  843 msgid "_Eject %s"
  844 msgstr "_Изваждане на %s"
  845 
  846 #: ../drivemount/drivemount.c:116
  847 msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
  848 msgstr "Аплет за монтиране и демонтиране на блокови устройства."
  849 
  850 #: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:1
  851 msgid "Interval timeout to check mount point status"
  852 msgstr "Времеви интервал за проверката на състоянието на монтираните точки"
  853 
  854 #: ../drivemount/drivemount.schemas.in.h:2
  855 msgid "Time in seconds between status updates"
  856 msgstr "Време в секунди, между подновяването на състоянието"
  857 
  858 #: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:1
  859 msgid "A set of eyeballs for your panel"
  860 msgstr "Комплект очички за вашия панел."
  861 
  862 #: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:2 ../geyes/geyes.c:385
  863 #: ../geyes/geyes.c:415 ../geyes/geyes.c:417
  864 msgid "Geyes"
  865 msgstr "Очички"
  866 
  867 #: ../geyes/GNOME_GeyesApplet.server.in.in.h:3
  868 msgid "Geyes Applet Factory"
  869 msgstr "Фабрика на аплета очички"
  870 
  871 #: ../geyes/geyes.c:190
  872 msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
  873 msgstr "Шантави очички за панела на GNOME."
  874 
  875 #: ../geyes/geyes.c:418
  876 msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
  877 msgstr "Очичките гледат в посоката на показалеца на мишката"
  878 
  879 #: ../geyes/geyes.schemas.in.h:1
  880 msgid "Directory in which the theme is located"
  881 msgstr "Папка, в която е темата"
  882 
  883 #: ../geyes/themes.c:140
  884 msgid "Can not launch the eyes applet."
  885 msgstr "Аплетът за очичките не може да бъде стартиран."
  886 
  887 #: ../geyes/themes.c:141
  888 msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
  889 msgstr "Имаше фатална грешка при зареждането на темата."
  890 
  891 #: ../geyes/themes.c:317
  892 msgid "Geyes Preferences"
  893 msgstr "Настройки на очичките"
  894 
  895 #: ../geyes/themes.c:351
  896 msgid "Themes"
  897 msgstr "Теми"
  898 
  899 #: ../geyes/themes.c:372
  900 msgid "_Select a theme:"
  901 msgstr "_Избор на тема:"
  902 
  903 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:1 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:1
  904 msgid "Alt+Control changes layout."
  905 msgstr "Заедно Alt+Control сменят подредбата."
  906 
  907 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:2 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:2
  908 msgid "Alt+Shift changes layout."
  909 msgstr "Заедно Alt+Shift сменят подредбата."
  910 
  911 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:3
  912 msgid "Arabic keymap"
  913 msgstr "арабска клавиатура"
  914 
  915 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:4
  916 msgid "Armenian"
  917 msgstr "арменска"
  918 
  919 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:5
  920 msgid "Basque"
  921 msgstr "баска"
  922 
  923 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:6
  924 msgid "Belgian"
  925 msgstr "белгийска"
  926 
  927 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:7 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:6
  928 msgid "Both Alt keys together change layout."
  929 msgstr "Двата Alt-а заедно сменят подредбата."
  930 
  931 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:8 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:7
  932 msgid "Both Ctrl keys together change layout."
  933 msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят подредбата."
  934 
  935 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:9 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:8
  936 msgid "Both Shift keys together change layout."
  937 msgstr "Двата Shift-а заедно сменят подредбата."
  938 
  939 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:10
  940 msgid "Brazil Portuguese keymap"
  941 msgstr "бразилска португалска клавиатура"
  942 
  943 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:11
  944 msgid "Bulgarian Cyrillic"
  945 msgstr "българска кирилица"
  946 
  947 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:12
  948 msgid "Bulgarian keymap"
  949 msgstr "българска клавиатура"
  950 
  951 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:13 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:16
  952 msgid "CapsLock key changes layout."
  953 msgstr "CapsLock сменя подредбата."
  954 
  955 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:14 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:17
  956 msgid "Control+Shift changes layout."
  957 msgstr "Заедно Control+Shift сменят подредбата."
  958 
  959 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:15
  960 msgid "Czech keymap"
  961 msgstr "чешка клавиатура"
  962 
  963 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:16
  964 msgid "Danish keymap"
  965 msgstr "датска клавиатура"
  966 
  967 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:17
  968 msgid "Dutch keymap"
  969 msgstr "холандска клавиатура"
  970 
  971 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:18
  972 msgid "English keymap"
  973 msgstr "английска клавиатура"
  974 
  975 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:19
  976 msgid "Estonian keymap"
  977 msgstr "естонска клавиатура"
  978 
  979 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:20
  980 msgid "Finnish keymap"
  981 msgstr "финландска клавиатура"
  982 
  983 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:21
  984 msgid "French Swiss"
  985 msgstr "швейцарска френска"
  986 
  987 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:22
  988 msgid "French Swiss keymap"
  989 msgstr "швейцарска френска клавиатура"
  990 
  991 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:23
  992 msgid "French keymap"
  993 msgstr "френски клавиатура"
  994 
  995 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:24
  996 msgid "French-Canadian 105-key"
  997 msgstr "канадска френска клавиатура, 105 клавиша"
  998 
  999 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:25
  1000 msgid "GB 102-key"
  1001 msgstr "великобританска, 102 клавиша"
  1002 
  1003 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:26
  1004 msgid "GB 105-key"
  1005 msgstr "великобританска, 105 клавиша"
  1006 
  1007 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:27 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:27
  1008 msgid "Generic Keyboard"
  1009 msgstr "Стандартна клавиатура"
  1010 
  1011 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:28
  1012 msgid "Georgian Latin"
  1013 msgstr "грузинска латинска"
  1014 
  1015 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:29
  1016 msgid "Georgian Russian layout"
  1017 msgstr "грузинска, с руска подредба"
  1018 
  1019 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:30
  1020 msgid "Georgian keymap"
  1021 msgstr "грузинска клавиатура"
  1022 
  1023 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:31
  1024 msgid "German"
  1025 msgstr "немска"
  1026 
  1027 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:32
  1028 msgid "German Swiss with Euro"
  1029 msgstr "германска швейцарска с евро"
  1030 
  1031 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:33
  1032 msgid "German keymap"
  1033 msgstr "германска клавиатура"
  1034 
  1035 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:34
  1036 msgid "Greek keymap"
  1037 msgstr "гръцка клавиатура"
  1038 
  1039 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:35
  1040 msgid "Hebrew keymap"
  1041 msgstr "израелска клавиатура"
  1042 
  1043 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:36
  1044 msgid "Hungarian 101-key latin 1"
  1045 msgstr "унгарска, латиница-1, 101 клавиша"
  1046 
  1047 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:37
  1048 msgid "Hungarian 101-key latin 2"
  1049 msgstr "унгарска, латиница-2, 101 клавиша"
  1050 
  1051 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:38
  1052 msgid "Hungarian 105-key latin 1"
  1053 msgstr "унгарска, латиница-1, 105 клавиша"
  1054 
  1055 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:39
  1056 msgid "Hungarian 105-key latin 2"
  1057 msgstr "унгарска латиница-2, 105 клавиша"
  1058 
  1059 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:40
  1060 msgid "Hungarian PC/AT 101 keyboard"
  1061 msgstr "унгарска PC/AT 101 клавиатура"
  1062 
  1063 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:41
  1064 msgid "Hungarian latin1"
  1065 msgstr "унгарска латиница-1"
  1066 
  1067 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:42
  1068 msgid "Icelandic keymap"
  1069 msgstr "исландска клавиатура"
  1070 
  1071 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:43
  1072 msgid "Italian keymap"
  1073 msgstr "италианска клавиатура"
  1074 
  1075 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:44
  1076 msgid "Japanese keymap"
  1077 msgstr "японска клавиатура"
  1078 
  1079 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:45
  1080 msgid "Lao keymap"
  1081 msgstr "лаоска клавиатура"
  1082 
  1083 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:46 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:41
  1084 msgid "Layout shift behavior"
  1085 msgstr "Поведение на промяната на подредбата"
  1086 
  1087 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:47 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:42
  1088 msgid "Left Alt key changes layout."
  1089 msgstr "Левият Alt сменя подредбата."
  1090 
  1091 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:48 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:43
  1092 msgid "Left Ctrl key changes group."
  1093 msgstr "Левият Ctrl сменя групата."
  1094 
  1095 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:49 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:44
  1096 msgid "Left Shift key changes group."
  1097 msgstr "Левият Shift сменя групата."
  1098 
  1099 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:50 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:45
  1100 msgid "Left Win-key changes layout."
  1101 msgstr "Левият Win сменя подредбата."
  1102 
  1103 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:51
  1104 msgid "Lithuanian keymap"
  1105 msgstr "литовска клавиатура"
  1106 
  1107 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:52
  1108 msgid "Macedonian"
  1109 msgstr "македонска"
  1110 
  1111 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:53 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:48
  1112 msgid "Menu key changes layout."
  1113 msgstr "Menu сменя подредбата."
  1114 
  1115 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:54
  1116 msgid "Mongolian alt keymap"
  1117 msgstr "монголска алтернативна клавиатура"
  1118 
  1119 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:55
  1120 msgid "Mongolian keymap"
  1121 msgstr "монголска клавиатура"
  1122 
  1123 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:56
  1124 msgid "Mongolian phonetic keymap"
  1125 msgstr "монголска фонетична клавиатура"
  1126 
  1127 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:57
  1128 msgid "Norwegian"
  1129 msgstr "норвежка"
  1130 
  1131 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:58
  1132 msgid "Plain Russian keymap"
  1133 msgstr "обикновена руска клавиатура"
  1134 
  1135 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:59
  1136 msgid "Polish"
  1137 msgstr "полска"
  1138 
  1139 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:60
  1140 msgid "Polish deadkeys"
  1141 msgstr "полска с „мъртви клавиши“"
  1142 
  1143 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:61
  1144 msgid "Portugal"
  1145 msgstr "португалска"
  1146 
  1147 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:62
  1148 msgid "Portugal Deadkeys"
  1149 msgstr "португалска с „мъртви клавиши“"
  1150 
  1151 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:63
  1152 msgid "Portuguese keymap"
  1153 msgstr "португалска клавиатура"
  1154 
  1155 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:64 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:53
  1156 msgid "Right Alt key changes layout."
  1157 msgstr "Десният Alt сменя подредбата."
  1158 
  1159 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:65 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:54
  1160 msgid "Right Ctrl key changes group."
  1161 msgstr "Десният Ctrl сменя подредбата."
  1162 
  1163 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:66 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:55
  1164 msgid "Right Shift key changes group."
  1165 msgstr "Десният Shift сменя подредбата."
  1166 
  1167 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:67 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:56
  1168 msgid "Right Win-key changes layout."
  1169 msgstr "Десният Win сменя подредбата."
  1170 
  1171 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:68
  1172 msgid "Russian Cyrillic"
  1173 msgstr "руска кирилица"
  1174 
  1175 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:69
  1176 msgid "Russian keymap"
  1177 msgstr "руска клавиатура"
  1178 
  1179 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:70
  1180 msgid "Serbian keymap"
  1181 msgstr "сръбска клавиатура"
  1182 
  1183 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:71 ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:60
  1184 msgid "Shift+CapsLock changes layout."
  1185 msgstr "Заедно Shift+CapsLock сменят подредбата."
  1186 
  1187 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:72
  1188 msgid "Slovak keymap"
  1189 msgstr "словашка клавиатура"
  1190 
  1191 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:73
  1192 msgid "Slovenian"
  1193 msgstr "словенска"
  1194 
  1195 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:74
  1196 msgid "Slovenian keymap"
  1197 msgstr "словенска клавиатура"
  1198 
  1199 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:75
  1200 msgid "Spanish keymap"
  1201 msgstr "испанска клавиатура"
  1202 
  1203 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:76
  1204 msgid "Sun (!not PC!) type5 Hungarian latin 2"
  1205 msgstr "унгарска латинска 2 клавиатура на Sun (не PC!) от тип 5 "
  1206 
  1207 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:77
  1208 msgid "Swedish"
  1209 msgstr "шведска"
  1210 
  1211 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:78
  1212 msgid "Swedish keymap"
  1213 msgstr "шведска клавиатура"
  1214 
  1215 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:79
  1216 msgid "Swiss keymap"
  1217 msgstr "швейцарска клавиатура"
  1218 
  1219 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:80
  1220 msgid "Thai"
  1221 msgstr "тайландска"
  1222 
  1223 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:81
  1224 msgid "Thai Kedmanee"
  1225 msgstr "тайландска - кедманийска"
  1226 
  1227 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:82
  1228 msgid "Thai keymap"
  1229 msgstr "тайландска клавиатура"
  1230 
  1231 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:83
  1232 msgid "Turkish \"F\" keyboard"
  1233 msgstr "турска клавиатура „F“"
  1234 
  1235 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:84
  1236 msgid "Turkish \"Q\" keyboard"
  1237 msgstr "турска клавиатура „Q“"
  1238 
  1239 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:85
  1240 msgid "Turkish keymap"
  1241 msgstr "турска клавиатура"
  1242 
  1243 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:86
  1244 msgid "UK 105-key"
  1245 msgstr "Обединено кралство със 105 клавиша"
  1246 
  1247 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:87
  1248 msgid "UK PC/AT keyboard"
  1249 msgstr "Клавиатура за Обединено кралство PC/AT"
  1250 
  1251 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:88
  1252 msgid "US 101-key keyboard"
  1253 msgstr "американска клавиатура със 101 клавиша"
  1254 
  1255 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:89
  1256 msgid "US 105-key keyboard (with windows keys)"
  1257 msgstr "американска клавиатура със 101 клавиша (с клавишите за windows)"
  1258 
  1259 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:90
  1260 msgid "US 84-key"
  1261 msgstr "американска с 84 клавиша"
  1262 
  1263 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:91
  1264 msgid "US DEC 450"
  1265 msgstr "американска DEC 450"
  1266 
  1267 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:92
  1268 msgid "US IBM RS/6000"
  1269 msgstr "американска IBM RS/6000"
  1270 
  1271 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:93
  1272 msgid "US International"
  1273 msgstr "американска международна"
  1274 
  1275 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:94
  1276 msgid "US Macintosh"
  1277 msgstr "американска за Макинтош"
  1278 
  1279 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:95
  1280 msgid "US PC/AT 101 keyboard"
  1281 msgstr "американска клавиатура PC/AT 101"
  1282 
  1283 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:96
  1284 msgid "US Silicon Graphics 101-key"
  1285 msgstr "американска клавиатура Silicon Graphics със 101 клавиша"
  1286 
  1287 #: ../gkb-new/xmodmap/base.xml.in.h:97
  1288 msgid "US Sun type5"
  1289 msgstr "американска на Sun от тип 5"
  1290 
  1291 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:3
  1292 msgid "Armenian Sun keymap"
  1293 msgstr "арменска клавиатура на Sun"
  1294 
  1295 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:4
  1296 msgid "Azerbaijani Turkish Sun keymap"
  1297 msgstr "азербайджанка турска клавиатура на Sun"
  1298 
  1299 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:5
  1300 msgid "Belarusian Sun keymap"
  1301 msgstr "белоруска клавиатура на Sun"
  1302 
  1303 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:9
  1304 msgid "Brazil Portuguese Sun USB keymap"
  1305 msgstr "бразилска португалска клавиатура за USB на Sun"
  1306 
  1307 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:10
  1308 msgid "Brazil Portuguese Sun keymap"
  1309 msgstr "бразилска португалска клавиатура на Sun"
  1310 
  1311 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:11
  1312 msgid "British Sun Type-4 keymap"
  1313 msgstr "британска клавиатура на Sun - Type-4"
  1314 
  1315 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:12
  1316 msgid "British Sun USB keymap"
  1317 msgstr "британска клавиатура за USB на Sun"
  1318 
  1319 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:13
  1320 msgid "British Sun keymap"
  1321 msgstr "британска клавиатура на Sun"
  1322 
  1323 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:14
  1324 msgid "Bulgarian Sun keymap"
  1325 msgstr "българска клавиатура на Sun"
  1326 
  1327 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:15
  1328 msgid "Canadian Sun keymap"
  1329 msgstr "канадска клавиатура на Sun"
  1330 
  1331 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:18
  1332 msgid "Czech Sun keymap"
  1333 msgstr "чешка клавиатура на Sun"
  1334 
  1335 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:19
  1336 msgid "Danish Sun Type-4 keymap"
  1337 msgstr "датска клавиатура на Sun от тип 4"
  1338 
  1339 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:20
  1340 msgid "Danish Sun USB keymap"
  1341 msgstr "датска клавиатура за USB на Sun"
  1342 
  1343 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:21
  1344 msgid "Danish Sun keymap"
  1345 msgstr "датска клавиатура на Sun"
  1346 
  1347 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:22
  1348 msgid "Dutch Sun keymap"
  1349 msgstr "клавиатура на Sun за Дания"
  1350 
  1351 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:23
  1352 msgid "Estonian Sun keymap"
  1353 msgstr "естонска клавиатура на Sun"
  1354 
  1355 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:24
  1356 msgid "Finnish Sun keymap"
  1357 msgstr "финландска клавиатура на Sun"
  1358 
  1359 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:25
  1360 msgid "French Sun USB keymap"
  1361 msgstr "френска клавиатура за USB на Sun"
  1362 
  1363 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:26
  1364 msgid "French Sun keymap"
  1365 msgstr "френска клавиатура на Sun"
  1366 
  1367 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:28
  1368 msgid "German Sun Type-4 keymap"
  1369 msgstr "немска клавиатура на Sun от тип 4"
  1370 
  1371 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:29
  1372 msgid "German Sun USB keymap"
  1373 msgstr "немска клавиатура за USB на Sun"
  1374 
  1375 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:30
  1376 msgid "German Sun keymap"
  1377 msgstr "немска клавиатура на Sun"
  1378 
  1379 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:31
  1380 msgid "Hebrew Sun keymap"
  1381 msgstr "клавиатура за иврит на Sun"
  1382 
  1383 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:32
  1384 msgid "Hungarian latin2 Sun keymap"
  1385 msgstr "унгарска латинска-2 клавиатура на Sun"
  1386 
  1387 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:33
  1388 msgid "Hungarian type5 latin 1 keymap"
  1389 msgstr "унгарска латинска-1 клавиатура от тип 5"
  1390 
  1391 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:34
  1392 msgid "Icelandic Sun keymap"
  1393 msgstr "исландска клавиатура на Sun"
  1394 
  1395 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:35
  1396 msgid "Italian Sun Type-4 keymap"
  1397 msgstr "италианска клавиатура на Sun от тип 4"
  1398 
  1399 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:36
  1400 msgid "Italian Sun USB keymap"
  1401 msgstr "италианска клавиатура за USB на Sun"
  1402 
  1403 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:37
  1404 msgid "Italian Sun keymap"
  1405 msgstr "италианска клавиатура на Sun"
  1406 
  1407 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:38
  1408 msgid "Japanese Sun Type-4 keymap"
  1409 msgstr "японска клавиатура на Sun от тип 4"
  1410 
  1411 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:39
  1412 msgid "Japanese Sun keymap"
  1413 msgstr "японска клавиатура на Sun"
  1414 
  1415 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:40
  1416 msgid "Latvian Sun keymap"
  1417 msgstr "латвийска клавиатура на Sun"
  1418 
  1419 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:46
  1420 msgid "Lithuanian Sun keymap"
  1421 msgstr "литовска клавиатура на Sun"
  1422 
  1423 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:47
  1424 msgid "Macedonian Sun keymap"
  1425 msgstr "македонска клавиатура на Sun"
  1426 
  1427 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:49
  1428 msgid "Norwegian Sun keymap"
  1429 msgstr "норвежка клавиатура на Sun"
  1430 
  1431 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:50
  1432 msgid "Polish Sun keymap"
  1433 msgstr "полска клавиатура на Sun"
  1434 
  1435 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:51
  1436 msgid "Portuguese Sun Type-4 keymap"
  1437 msgstr "португалска клавиатура на Sun от тип 4"
  1438 
  1439 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:52
  1440 msgid "Portuguese Sun keymap"
  1441 msgstr "португалска клавиатура на Sun"
  1442 
  1443 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:57
  1444 msgid "Romanian Sun keymap"
  1445 msgstr "румънска клавиатура на Sun"
  1446 
  1447 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:58
  1448 msgid "Russian Sun keymap"
  1449 msgstr "руска клавиатура на Sun"
  1450 
  1451 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:59
  1452 msgid "Serbian Sun standard keymap"
  1453 msgstr "сръбска стандартна клавиатура на Sun"
  1454 
  1455 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:61
  1456 msgid "Slovak Sun keymap"
  1457 msgstr "словашка клавиатура на Sun"
  1458 
  1459 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:62
  1460 msgid "Slovenian Sun keymap"
  1461 msgstr "словенска клавиатура на Sun"
  1462 
  1463 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:63
  1464 msgid "Spanish Sun Type-4 keymap"
  1465 msgstr "испанска клавиатура на Sun от тип 4"
  1466 
  1467 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:64
  1468 msgid "Spanish Sun USB keymap"
  1469 msgstr "испанска клавиатура за USB на Sun"
  1470 
  1471 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:65
  1472 msgid "Spanish Sun keymap"
  1473 msgstr "испанска клавиатура на Sun"
  1474 
  1475 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:66
  1476 msgid "Swedish Sun Type-4 keymap"
  1477 msgstr "шведска клавиатура на Sun от тип 4"
  1478 
  1479 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:67
  1480 msgid "Swedish Sun USB keymap"
  1481 msgstr "шведска клавиатура за USB на Sun"
  1482 
  1483 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:68
  1484 msgid "Swedish Sun keymap"
  1485 msgstr "шведска клавиатура на Sun"
  1486 
  1487 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:69
  1488 msgid "Swiss German Sun keymap"
  1489 msgstr "шведско-немска клавиатура на Sun"
  1490 
  1491 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:70
  1492 msgid "Thai Sun keymap"
  1493 msgstr "тайландска клавиатура на Sun"
  1494 
  1495 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:71
  1496 msgid "Turkish Sun keymap"
  1497 msgstr "турска клавиатура на Sun"
  1498 
  1499 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:72
  1500 msgid "US Sun Type-4 keymap"
  1501 msgstr "американска клавиатура на Sun Type-4"
  1502 
  1503 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:73
  1504 msgid "US Sun USB keymap"
  1505 msgstr "американска клавиатура за USB на Sun"
  1506 
  1507 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:74
  1508 msgid "US Sun type5 keymap"
  1509 msgstr "американска клавиатура на Sun - type5"
  1510 
  1511 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:75
  1512 msgid "Ukrainian Sun keymap"
  1513 msgstr "украинска клавиатура на Sun"
  1514 
  1515 #: ../gkb-new/xmodmap.sun/base.xml.in.h:76
  1516 msgid "Vietnamese Sun keymap"
  1517 msgstr "виетнамска клавиатура на Sun"
  1518 
  1519 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:1
  1520 msgid "Keyboard _Preferences"
  1521 msgstr "_Настройки на клавиатурата"
  1522 
  1523 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:2
  1524 msgid "Pl_ugins"
  1525 msgstr "При_ставки"
  1526 
  1527 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:3
  1528 msgid "Show Current _Layout"
  1529 msgstr "Показване на _текущата подредба"
  1530 
  1531 #: ../gswitchit/GNOME_GSwitchItApplet.xml.h:5
  1532 msgid "_Groups"
  1533 msgstr "_Групи"
  1534 
  1535 #: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:1
  1536 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:579
  1537 msgid "Keyboard Indicator"
  1538 msgstr "Клавиатурна подредба"
  1539 
  1540 #: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:2
  1541 msgid "Keyboard applet factory"
  1542 msgstr "Фабрика на аплета за клавиатурата"
  1543 
  1544 #: ../gswitchit/GNOME_KeyboardApplet.server.in.in.h:3
  1545 msgid "Keyboard layout indicator"
  1546 msgstr "Индикатор на клавиатурни подредби"
  1547 
  1548 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:302
  1549 #, c-format
  1550 msgid "Keyboard Layout \"%s\""
  1551 msgstr "Клавиатурна подредба „%s“"
  1552 
  1553 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:461
  1554 msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
  1555 msgstr "Авторски права (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
  1556 
  1557 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:464
  1558 msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
  1559 msgstr "Превключвател за клавиатурни подредби за GNOME"
  1560 
  1561 #: ../gswitchit/gswitchit-applet.c:595
  1562 #, c-format
  1563 msgid "Keyboard Indicator (%s)"
  1564 msgstr "Клавиатурен датчик (%s)"
  1565 
  1566 #: ../gswitchit/gswitchit.glade.h:1
  1567 msgid "Keyboard Layout"
  1568 msgstr "Клавиатурна подредба"
  1569 
  1570 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:2
  1571 msgid "_Details"
  1572 msgstr "_Подробности"
  1573 
  1574 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet.xml.h:5 ../gweather/gweather-dialog.c:213
  1575 msgid "_Update"
  1576 msgstr "_Актуализиране"
  1577 
  1578 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:1
  1579 msgid "Factory for creating the weather applet."
  1580 msgstr "Фабрика за създаване на аплет за прогноза на времето."
  1581 
  1582 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:2
  1583 msgid "Gweather Applet Factory"
  1584 msgstr "Фабрика на аплета за прогноза на времето"
  1585 
  1586 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:3
  1587 msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
  1588 msgstr "Наблюдение на времето и прогнози"
  1589 
  1590 #: ../gweather/GNOME_GWeatherApplet_Factory.server.in.in.h:4
  1591 #: ../gweather/gweather-applet.c:313
  1592 msgid "Weather Report"
  1593 msgstr "Метеорологичен бюлетин"
  1594 
  1595 #: ../gweather/gweather-about.c:50
  1596 msgid "© 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
  1597 msgstr "Авторски права: (c)1999-2005 S. Papadimitriou и др."
  1598 
  1599 #: ../gweather/gweather-about.c:51
  1600 msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
  1601 msgstr "Аплет за прогноза на времето."
  1602 
  1603 #: ../gweather/gweather-applet.c:331 ../gweather/gweather-applet.c:335
  1604 msgid "GNOME Weather"
  1605 msgstr "Прогноза на времето"
  1606 
  1607 #: ../gweather/gweather-applet.c:435
  1608 msgid "Weather Forecast"
  1609 msgstr "Метеорологичен бюлетин"
  1610 
  1611 #: ../gweather/gweather-applet.c:446
  1612 #, c-format
  1613 msgid ""
  1614 "City: %s\n"
  1615 "Sky: %s\n"
  1616 "Temperature: %s"
  1617 msgstr ""
  1618 "Град: %s\n"
  1619 "Небе: %s\n"
  1620 "Температура: %s"
  1621 
  1622 #: ../gweather/gweather-applet.c:498
  1623 msgid "Updating..."
  1624 msgstr "Актуализиране..."
  1625 
  1626 #: ../gweather/gweather-dialog.c:211
  1627 msgid "Details"
  1628 msgstr "Подробности"
  1629 
  1630 #: ../gweather/gweather-dialog.c:255
  1631 msgid "City:"
  1632 msgstr "Град:"
  1633 
  1634 #: ../gweather/gweather-dialog.c:263
  1635 msgid "Last update:"
  1636 msgstr "Последно актуализиране:"
  1637 
  1638 #: ../gweather/gweather-dialog.c:271
  1639 msgid "Conditions:"
  1640 msgstr "Условия:"
  1641 
  1642 #: ../gweather/gweather-dialog.c:279
  1643 msgid "Sky:"
  1644 msgstr "Небе:"
  1645 
  1646 #: ../gweather/gweather-dialog.c:287
  1647 msgid "Temperature:"
  1648 msgstr "Температура:"
  1649 
  1650 #: ../gweather/gweather-dialog.c:295
  1651 msgid "Feels like:"
  1652 msgstr "Усещане като:"
  1653 
  1654 #: ../gweather/gweather-dialog.c:303
  1655 msgid "Dew point:"
  1656 msgstr "Точка на оросяване:"
  1657 
  1658 #: ../gweather/gweather-dialog.c:311
  1659 msgid "Relative humidity:"
  1660 msgstr "Относителна влажност:"
  1661 
  1662 #: ../gweather/gweather-dialog.c:319
  1663 msgid "Wind:"
  1664 msgstr "Вятър:"
  1665 
  1666 #: ../gweather/gweather-dialog.c:327
  1667 msgid "Pressure:"
  1668 msgstr "Налягане:"
  1669 
  1670 #: ../gweather/gweather-dialog.c:335
  1671 msgid "Visibility:"
  1672 msgstr "Видимост:"
  1673 
  1674 #: ../gweather/gweather-dialog.c:343
  1675 msgid "Sunrise:"
  1676 msgstr "Изгрев:"
  1677 
  1678 #: ../gweather/gweather-dialog.c:351
  1679 msgid "Sunset:"
  1680 msgstr "Залез:"
  1681 
  1682 #: ../gweather/gweather-dialog.c:486
  1683 msgid "Current Conditions"
  1684 msgstr "Текущи условия"
  1685 
  1686 #: ../gweather/gweather-dialog.c:503
  1687 msgid "Forecast Report"
  1688 msgstr "Метеорологична прогноза"
  1689 
  1690 #: ../gweather/gweather-dialog.c:503
  1691 msgid "See the ForeCast Details"
  1692 msgstr "Преглед на детайлите от прогнозата"
  1693 
  1694 #: ../gweather/gweather-dialog.c:513
  1695 msgid "Forecast"
  1696 msgstr "Прогноза"
  1697 
  1698 #: ../gweather/gweather-dialog.c:521
  1699 msgid "Radar Map"
  1700 msgstr "Радарна карта"
  1701 
  1702 #: ../gweather/gweather-dialog.c:552
  1703 msgid "_Visit Weather.com"
  1704 msgstr "_Посещаване на Weather.com"
  1705 
  1706 #: ../gweather/gweather-dialog.c:553
  1707 msgid "Visit Weather.com"
  1708 msgstr "Посещаване на Weather.com"
  1709 
  1710 #: ../gweather/gweather-dialog.c:553
  1711 msgid "Click to Enter Weather.com"
  1712 msgstr "Натиснете тук, за да посетите Weather.com"
  1713 
  1714 #: ../gweather/gweather-dialog.c:638
  1715 msgid "Forecast not currently available for this location."
  1716 msgstr "В момента няма прогноза за това местоположение."
  1717 
  1718 #. Accessible Name and Description for the components in Preference Dialog
  1719 #: ../gweather/gweather-pref.c:174
  1720 msgid "Location view"
  1721 msgstr "Изглед на местоположението"
  1722 
  1723 #: ../gweather/gweather-pref.c:174
  1724 msgid "Select Location from the list"
  1725 msgstr "Изберете местоположение от списъка"
  1726 
  1727 #: ../gweather/gweather-pref.c:175
  1728 msgid "Update spin button"
  1729 msgstr "Осъвременяване на превъртащия бутон"
  1730 
  1731 #: ../gweather/gweather-pref.c:175
  1732 msgid "Spinbutton for updating"
  1733 msgstr "Бутон за осъвременяване"
  1734 
  1735 #: ../gweather/gweather-pref.c:176
  1736 msgid "Address Entry"
  1737 msgstr "Запис за адрес"
  1738 
  1739 #: ../gweather/gweather-pref.c:176
  1740 msgid "Enter the URL"
  1741 msgstr "Въведете адрес"
  1742 
  1743 #: ../gweather/gweather-pref.c:297
  1744 msgid ""
  1745 "Failed to load the Locations XML database.  Please report this as a bug."
  1746 msgstr ""
  1747 "Грешка при зареждането на базата данни с местоположения от XML. Ако обичате, "
  1748 "докладвайте за тази грешка."
  1749 
  1750 #: ../gweather/gweather-pref.c:780
  1751 msgid "Weather Preferences"
  1752 msgstr "Настройки на прогнозата за времето"
  1753 
  1754 #: ../gweather/gweather-pref.c:812 ../gweather/gweather-pref.c:997
  1755 msgid "_Automatically update every:"
  1756 msgstr "_Автоматично обновяване на всеки:"
  1757 
  1758 #.
  1759 #. * Units settings page.
  1760 #.
  1761 #. Temperature Unit
  1762 #: ../gweather/gweather-pref.c:825
  1763 msgid "_Temperature unit:"
  1764 msgstr "Единица за _температурата:"
  1765 
  1766 #: ../gweather/gweather-pref.c:834 ../gweather/gweather-pref.c:854
  1767 #: ../gweather/gweather-pref.c:880 ../gweather/gweather-pref.c:908
  1768 msgid "Default"
  1769 msgstr "Стандартна"
  1770 
  1771 #: ../gweather/gweather-pref.c:835
  1772 msgid "Kelvin"
  1773 msgstr "Градуси по Келвин"
  1774 
  1775 #. TRANSLATORS: Celsius is sometimes referred Centigrade
  1776 #: ../gweather/gweather-pref.c:837
  1777 msgid "Celsius"
  1778 msgstr "Градуси по Целзий"
  1779 
  1780 #: ../gweather/gweather-pref.c:838
  1781 msgid "Fahrenheit"
  1782 msgstr "Градуси по Фаренхайт"
  1783 
  1784 #. Speed Unit
  1785 #: ../gweather/gweather-pref.c:845
  1786 msgid "_Wind speed unit:"
  1787 msgstr "Единица за скоростта на _вятъра:"
  1788 
  1789 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "meters per second"
  1790 #: ../gweather/gweather-pref.c:856
  1791 msgid "m/s"
  1792 msgstr "m/s (метри в секунда)"
  1793 
  1794 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "kilometers per hour"
  1795 #: ../gweather/gweather-pref.c:858
  1796 msgid "km/h"
  1797 msgstr "km/h (километри в час)"
  1798 
  1799 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "miles per hour"
  1800 #: ../gweather/gweather-pref.c:860
  1801 msgid "mph"
  1802 msgstr "mile/h (мили в час)"
  1803 
  1804 #. TRANSLATOR: The wind speed unit "knots"
  1805 #: ../gweather/gweather-pref.c:862
  1806 msgid "knots"
  1807 msgstr "kn (възли - морски мили в час)"
  1808 
  1809 #: ../gweather/gweather-pref.c:864
  1810 msgid "Beaufort scale"
  1811 msgstr "Скала на Бофорт"
  1812 
  1813 #. Pressure Unit
  1814 #: ../gweather/gweather-pref.c:871
  1815 msgid "_Pressure unit:"
  1816 msgstr "Единица за _налягането:"
  1817 
  1818 #. TRANSLATOR: The pressure unit "kiloPascals"
  1819 #: ../gweather/gweather-pref.c:882
  1820 msgid "kPa"
  1821 msgstr "kPa"
  1822 
  1823 #. TRANSLATOR: The pressure unit "hectoPascals"
  1824 #: ../gweather/gweather-pref.c:884
  1825 msgid "hPa"
  1826 msgstr "hPa"
  1827 
  1828 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars"
  1829 #: ../gweather/gweather-pref.c:886
  1830 msgid "mb"
  1831 msgstr "mbar"
  1832 
  1833 #. TRANSLATOR: The pressure unit "millibars of mercury"
  1834 #: ../gweather/gweather-pref.c:888
  1835 msgid "mmHg"
  1836 msgstr "mmHg"
  1837 
  1838 #. TRANSLATOR: The pressure unit "inches of mercury"
  1839 #: ../gweather/gweather-pref.c:890
  1840 msgid "inHg"
  1841 msgstr "inHg"
  1842 
  1843 #. TRANSLATOR: The pressure unit "atmospheres"
  1844 #: ../gweather/gweather-pref.c:892
  1845 msgid "atm"
  1846 msgstr "atm"
  1847 
  1848 #. Distance Unit
  1849 #: ../gweather/gweather-pref.c:899
  1850 msgid "_Visibility unit:"
  1851 msgstr "Единица за _видимостта:"
  1852 
  1853 #. TRANSLATOR: The distance unit "meters"
  1854 #: ../gweather/gweather-pref.c:910
  1855 msgid "meters"
  1856 msgstr "метри"
  1857 
  1858 #. TRANSLATOR: The distance unit "kilometers"
  1859 #: ../gweather/gweather-pref.c:912
  1860 msgid "km"
  1861 msgstr "километри"
  1862 
  1863 #. TRANSLATOR: The distance unit "miles"
  1864 #: ../gweather/gweather-pref.c:914
  1865 msgid "miles"
  1866 msgstr "мили"
  1867 
  1868 #: ../gweather/gweather-pref.c:948
  1869 msgid "Enable _radar map"
  1870 msgstr "Включване на _радарната карта"
  1871 
  1872 #: ../gweather/gweather-pref.c:962
  1873 msgid "Use _custom address for radar map"
  1874 msgstr "Използване на _друг адрес за радарната карта"
  1875 
  1876 #: ../gweather/gweather-pref.c:979
  1877 msgid "A_ddress:"
  1878 msgstr "_Адрес:"
  1879 
  1880 #: ../gweather/gweather-pref.c:993
  1881 msgid "Update"
  1882 msgstr "Актуализиране"
  1883 
  1884 #: ../gweather/gweather-pref.c:1017
  1885 msgid "minutes"
  1886 msgstr "минути"
  1887 
  1888 #: ../gweather/gweather-pref.c:1033
  1889 msgid "Display"
  1890 msgstr "Външен вид"
  1891 
  1892 #: ../gweather/gweather-pref.c:1048
  1893 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:12
  1894 msgid "General"
  1895 msgstr "Общи"
  1896 
  1897 #: ../gweather/gweather-pref.c:1061
  1898 msgid "_Select a location:"
  1899 msgstr "Избиране на ме_стоположение:"
  1900 
  1901 #: ../gweather/gweather-pref.c:1088
  1902 msgid "_Find:"
  1903 msgstr "_Търсене:"
  1904 
  1905 #: ../gweather/gweather-pref.c:1095
  1906 msgid "Find _Next"
  1907 msgstr "Търсене на с_ледващо"
  1908 
  1909 #: ../gweather/gweather-pref.c:1117
  1910 msgid "Location"
  1911 msgstr "Местоположение"
  1912 
  1913 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:1
  1914 #: ../invest-applet/invest/about.py:27
  1915 msgid "Invest"
  1916 msgstr "Инвестиции"
  1917 
  1918 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.server.in.in.h:2
  1919 #: ../invest-applet/invest/about.py:30
  1920 msgid "Track your invested money."
  1921 msgstr "Следене на инвестираните пари"
  1922 
  1923 #: ../invest-applet/data/Invest_Applet.xml.h:3
  1924 msgid "_Refresh"
  1925 msgstr "_Обновяване"
  1926 
  1927 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:1
  1928 msgid "10"
  1929 msgstr "10"
  1930 
  1931 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:2
  1932 msgid "100"
  1933 msgstr "100"
  1934 
  1935 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:3
  1936 msgid ""
  1937 "1d\n"
  1938 "5d\n"
  1939 "3m\n"
  1940 "6m\n"
  1941 "1y\n"
  1942 "3y"
  1943 msgstr ""
  1944 "1 д.\n"
  1945 "5 д.\n"
  1946 "3 м.\n"
  1947 "6 м.\n"
  1948 "1 г.\n"
  1949 "3 г."
  1950 
  1951 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:9
  1952 msgid "20"
  1953 msgstr "20"
  1954 
  1955 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:10
  1956 msgid "200"
  1957 msgstr "200"
  1958 
  1959 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:11
  1960 msgid "5"
  1961 msgstr "5"
  1962 
  1963 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:12
  1964 msgid "50"
  1965 msgstr "50"
  1966 
  1967 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:13
  1968 msgid "Auto _refresh"
  1969 msgstr "_Автоматично обновяване"
  1970 
  1971 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:14
  1972 msgid "Bollinger"
  1973 msgstr "Криви на Болинджър"
  1974 
  1975 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:15
  1976 msgid "Downloading chart from <b>Yahoo!</b>"
  1977 msgstr "Графиката от <b>Yahoo!</b> се изтегля"
  1978 
  1979 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:16
  1980 msgid "Exponential moving average: "
  1981 msgstr "Експоненциална, пълзяща средна: "
  1982 
  1983 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:17
  1984 msgid "Fast stoch"
  1985 msgstr "Бърз стохастичен осцилатор"
  1986 
  1987 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:18
  1988 #: ../invest-applet/invest/chart.py:54
  1989 msgid "Financial Chart"
  1990 msgstr "Финансова графика"
  1991 
  1992 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:19
  1993 msgid "Indicators: "
  1994 msgstr "Показатели: "
  1995 
  1996 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:20
  1997 msgid "MACD"
  1998 msgstr "Конвергенция/дивергенция на пълзящата средна (MACD)"
  1999 
  2000 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:21
  2001 msgid "MFI"
  2002 msgstr "Индекс на паричния поток (MFI)"
  2003 
  2004 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:22
  2005 msgid "Moving average: "
  2006 msgstr "Пълзяща средна: "
  2007 
  2008 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:23
  2009 msgid "Overlays: "
  2010 msgstr "Слоеве: "
  2011 
  2012 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:24
  2013 msgid "ROC"
  2014 msgstr "Възвращаемост на капитала (ROC)"
  2015 
  2016 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:25
  2017 msgid "RSI"
  2018 msgstr "Индекс на относителната сила (RSI)"
  2019 
  2020 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:26
  2021 msgid "SAR"
  2022 msgstr "Права за увеличение стойността на акциите (SAR)"
  2023 
  2024 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:27
  2025 msgid "Slow stoch"
  2026 msgstr "Бавен стохастичен осцилатор"
  2027 
  2028 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:28
  2029 msgid "Splits"
  2030 msgstr "Сплитове"
  2031 
  2032 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:29
  2033 msgid "Vol"
  2034 msgstr "Обем"
  2035 
  2036 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:30
  2037 msgid "Vol+MA"
  2038 msgstr "Обем+пълз.ср."
  2039 
  2040 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:31
  2041 msgid "Volumes"
  2042 msgstr "Обеми"
  2043 
  2044 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:33
  2045 #, no-c-format
  2046 msgid "W%R"
  2047 msgstr "W %R"
  2048 
  2049 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:34
  2050 msgid "_Graph style: "
  2051 msgstr "Вид на _графиката: "
  2052 
  2053 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:35
  2054 msgid "_Options"
  2055 msgstr "_Настройки"
  2056 
  2057 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:36
  2058 msgid "_Ticker symbol: "
  2059 msgstr "_Борсов символ: "
  2060 
  2061 #: ../invest-applet/data/financialchart.glade.h:37
  2062 msgid ""
  2063 "l\n"
  2064 "b\n"
  2065 "c"
  2066 msgstr ""
  2067 "лн\n"
  2068 "от\n"
  2069 "ин"
  2070 
  2071 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:1
  2072 msgid "<b>Stocks</b>"
  2073 msgstr "<b>Акции</b>"
  2074 
  2075 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:2
  2076 msgid ""
  2077 "<i><small><b>Note:</b> Quotes are delayed at least 15 minutes.\n"
  2078 "<b>Source: </b> Yahoo!</small></i>"
  2079 msgstr ""
  2080 "<i><small><b>Бележка:</b> Котировките идват със забавяне от поне 15 минути.\n"
  2081 "<b>Източник: </b> Yahoo!</small></i>"
  2082 
  2083 #: ../invest-applet/data/prefs-dialog.glade.h:4
  2084 msgid "Invest Preferences"
  2085 msgstr "Настройки за инвестициите"
  2086 
  2087 #: ../invest-applet/invest/about.py:33
  2088 msgid "Invest Website"
  2089 msgstr "Уеб сайт за инвестиции"
  2090 
  2091 #: ../invest-applet/invest/chart.py:102
  2092 #, python-format
  2093 msgid "Financial Chart - %s"
  2094 msgstr "Финансова графика - %s"
  2095 
  2096 #: ../invest-applet/invest/chart.py:168
  2097 msgid "Opening Chart"
  2098 msgstr "Графиката се отваря"
  2099 
  2100 #: ../invest-applet/invest/chart.py:180 ../invest-applet/invest/chart.py:203
  2101 msgid "Downloading Chart"
  2102 msgstr "Графиката се изтегля"
  2103 
  2104 #: ../invest-applet/invest/chart.py:192
  2105 msgid "Reading Chart chunk"
  2106 msgstr "Прочита се част от графиката"
  2107 
  2108 #: ../invest-applet/invest/invest-applet.py:44
  2109 msgid "Invest Applet"
  2110 msgstr "Аплет за инвестиции"
  2111 
  2112 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:44
  2113 msgid "Symbol"
  2114 msgstr "Символ"
  2115 
  2116 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:51
  2117 msgid "Amount"
  2118 msgstr "Количество"
  2119 
  2120 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:58
  2121 msgid "Price"
  2122 msgstr "Цена"
  2123 
  2124 #: ../invest-applet/invest/preferences.py:65
  2125 msgid "Commission"
  2126 msgstr "Комисионна"
  212721
  212822#. TRANSLATOR: Change this to the default location name,
   
  2210104#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for temperature measurements.
  2211105#. Valid values are: "K" (Kelvin), "C" (Celsius) and "F" (Fahrenheit)
  2212 #: ../libgweather/gweather-prefs.c:70 ../libgweather/gweather-prefs.c:79
   106#: ../libgweather/gweather-prefs.c:74 ../libgweather/gweather-prefs.c:83
  2213107msgid "DEFAULT_TEMP_UNIT"
  2214108msgstr "C"
   
  2217111#. Valid values are: "m/s" (meters per second), "km/h" (kilometers per hour),
  2218112#. "mph" (miles per hour) and "knots"
  2219 #: ../libgweather/gweather-prefs.c:107 ../libgweather/gweather-prefs.c:117
   113#: ../libgweather/gweather-prefs.c:111 ../libgweather/gweather-prefs.c:121
  2220114msgid "DEFAULT_SPEED_UNIT"
  2221115msgstr "m/s"
   
  2225119#. "mb" (millibars), "mmHg" (millimeters of mercury),
  2226120#. "inHg" (inches of mercury) and "atm" (atmosphere)
  2227 #: ../libgweather/gweather-prefs.c:147 ../libgweather/gweather-prefs.c:158
   121#: ../libgweather/gweather-prefs.c:151 ../libgweather/gweather-prefs.c:162
  2228122msgid "DEFAULT_PRESSURE_UNIT"
  2229123msgstr "hPa"
   
  2231125#. TRANSLATOR: This is the default unit to use for visibility distance.
  2232126#. Valid values are: "m" (meters), "km" (kilometers) and "mi" (miles)
  2233 #: ../libgweather/gweather-prefs.c:186 ../libgweather/gweather-prefs.c:195
   127#: ../libgweather/gweather-prefs.c:190 ../libgweather/gweather-prefs.c:199
  2234128msgid "DEFAULT_DISTANCE_UNIT"
  2235129msgstr "m"
  2236 
  2237 #: ../libgweather/weather.c:179
  2238 msgid "Variable"
  2239 msgstr "Променлива посока"
  2240 
  2241 #: ../libgweather/weather.c:180
  2242 msgid "North"
  2243 msgstr "Север"
  2244 
  2245 #: ../libgweather/weather.c:180
  2246 msgid "North - NorthEast"
  2247 msgstr "Север - североизток"
  2248 
  2249 #: ../libgweather/weather.c:180
  2250 msgid "Northeast"
  2251 msgstr "Североизток"
  2252 
  2253 #: ../libgweather/weather.c:180
  2254 msgid "East - NorthEast"
  2255 msgstr "Изток - североизток"
  2256 
  2257 #: ../libgweather/weather.c:181
  2258 msgid "East"
  2259 msgstr "Изток"
  2260 
  2261 #: ../libgweather/weather.c:181
  2262 msgid "East - Southeast"
  2263 msgstr "Изток - югоизток"
  2264 
  2265 #: ../libgweather/weather.c:181
  2266 msgid "Southeast"
  2267 msgstr "Югоизток"
  2268 
  2269 #: ../libgweather/weather.c:181
  2270 msgid "South - Southeast"
  2271 msgstr "Юг - югоизток"
  2272 
  2273 #: ../libgweather/weather.c:182
  2274 msgid "South"
  2275 msgstr "Юг"
  2276 
  2277 #: ../libgweather/weather.c:182
  2278 msgid "South - Southwest"
  2279 msgstr "Юг - югозапад"
  2280 
  2281 #: ../libgweather/weather.c:182
  2282 msgid "Southwest"
  2283 msgstr "Югозапад"
  2284 
  2285 #: ../libgweather/weather.c:182
  2286 msgid "West - Southwest"
  2287 msgstr "Запад - югозапад"
  2288 
  2289 #: ../libgweather/weather.c:183
  2290 msgid "West"
  2291 msgstr "Запад"
  2292 
  2293 #: ../libgweather/weather.c:183
  2294 msgid "West - Northwest"
  2295 msgstr "Запад - северозапад"
  2296 
  2297 #: ../libgweather/weather.c:183
  2298 msgid "Northwest"
  2299 msgstr "Северозапад"
  2300 
  2301 #: ../libgweather/weather.c:183
  2302 msgid "North - Northwest"
  2303 msgstr "Север - северозапад"
  2304 
  2305 #: ../libgweather/weather.c:189 ../libgweather/weather.c:687
  2306 #: ../libgweather/weather.c:736 ../libgweather/weather.c:749
  2307 #: ../libgweather/weather.c:761 ../libgweather/weather.c:776
  2308 #: ../libgweather/weather.c:792 ../libgweather/weather.c:829
  2309 #: ../libgweather/weather.c:841 ../libgweather/weather.c:860
  2310 #: ../libgweather/weather.c:892 ../libgweather/weather.c:905
  2311 #: ../libgweather/weather.c:925
  2312 msgid "Unknown"
  2313 msgstr "Неизвестно"
  2314 
  2315 #: ../libgweather/weather.c:191 ../libgweather/weather.c:208
  2316 #: ../libgweather/weather.c:279
  2317 msgid "Invalid"
  2318 msgstr "Невалиден"
  2319 
  2320 #: ../libgweather/weather.c:197
  2321 msgid "Clear Sky"
  2322 msgstr "Ясно небе"
  2323 
  2324 #: ../libgweather/weather.c:198
  2325 msgid "Broken clouds"
  2326 msgstr "Много малко облаци"
  2327 
  2328 #: ../libgweather/weather.c:199
  2329 msgid "Scattered clouds"
  2330 msgstr "Разпръсната облачност"
  2331 
  2332 #: ../libgweather/weather.c:200
  2333 msgid "Few clouds"
  2334 msgstr "Лека облачност"
  2335 
  2336 #: ../libgweather/weather.c:201
  2337 msgid "Overcast"
  2338 msgstr "Плътна облачност"
  2339 
  2340 #. TRANSLATOR: If you want to know what "blowing" "shallow" "partial"
  2341 #. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
  2342 #. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.html
  2343 #. NONE
  2344 #: ../libgweather/weather.c:240 ../libgweather/weather.c:242
  2345 msgid "Thunderstorm"
  2346 msgstr "Гръмотевици"
  2347 
  2348 #. DRIZZLE
  2349 #: ../libgweather/weather.c:241
  2350 msgid "Drizzle"
  2351 msgstr "Ръмене"
  2352 
  2353 #: ../libgweather/weather.c:241
  2354 msgid "Light drizzle"
  2355 msgstr "Лек дъжд"
  2356 
  2357 #: ../libgweather/weather.c:241
  2358 msgid "Moderate drizzle"
  2359 msgstr "Умерено силно ръмене"
  2360 
  2361 #: ../libgweather/weather.c:241
  2362 msgid "Heavy drizzle"
  2363 msgstr "Силно ръмене"
  2364 
  2365 #: ../libgweather/weather.c:241
  2366 msgid "Freezing drizzle"
  2367 msgstr "Ръмене със заледявания"
  2368 
  2369 #. RAIN
  2370 #: ../libgweather/weather.c:242
  2371 msgid "Rain"
  2372 msgstr "Дъжд"
  2373 
  2374 #: ../libgweather/weather.c:242
  2375 msgid "Light rain"
  2376 msgstr "Лек дъжд"
  2377 
  2378 #: ../libgweather/weather.c:242
  2379 msgid "Moderate rain"
  2380 msgstr "Умерено силен дъжд"
  2381 
  2382 #: ../libgweather/weather.c:242
  2383 msgid "Heavy rain"
  2384 msgstr "Проливен дъжд"
  2385 
  2386 #: ../libgweather/weather.c:242
  2387 msgid "Rain showers"
  2388 msgstr "Дъждове с прекъсвания"
  2389 
  2390 #: ../libgweather/weather.c:242
  2391 msgid "Freezing rain"
  2392 msgstr "Дъжд със заледявания"
  2393 
  2394 #. SNOW
  2395 #: ../libgweather/weather.c:243
  2396 msgid "Snow"
  2397 msgstr "Снеговалеж"
  2398 
  2399 #: ../libgweather/weather.c:243
  2400 msgid "Light snow"
  2401 msgstr "Лек снеговалеж"
  2402 
  2403 #: ../libgweather/weather.c:243
  2404 msgid "Moderate snow"
  2405 msgstr "Умерено силен снеговалеж"
  2406 
  2407 #: ../libgweather/weather.c:243
  2408 msgid "Heavy snow"
  2409 msgstr "Тежък снеговалеж"
  2410 
  2411 #: ../libgweather/weather.c:243
  2412 msgid "Snowstorm"
  2413 msgstr "Снежна виелица"
  2414 
  2415 #: ../libgweather/weather.c:243
  2416 msgid "Blowing snowfall"
  2417 msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
  2418 
  2419 #: ../libgweather/weather.c:243
  2420 msgid "Snow showers"
  2421 msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
  2422 
  2423 #: ../libgweather/weather.c:243
  2424 msgid "Drifting snow"
  2425 msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
  2426 
  2427 #. SNOW_GRAINS
  2428 #: ../libgweather/weather.c:244
  2429 msgid "Snow grains"
  2430 msgstr "Суграшица с прекъсвания"
  2431 
  2432 #: ../libgweather/weather.c:244
  2433 msgid "Light snow grains"
  2434 msgstr "Лека суграшица"
  2435 
  2436 #: ../libgweather/weather.c:244
  2437 msgid "Moderate snow grains"
  2438 msgstr "Умерено силна суграшица"
  2439 
  2440 #: ../libgweather/weather.c:244
  2441 msgid "Heavy snow grains"
  2442 msgstr "Силна суграшица"
  2443 
  2444 #. ICE_CRYSTALS
  2445 #: ../libgweather/weather.c:245
  2446 msgid "Ice crystals"
  2447 msgstr "Ледени кристали"
  2448 
  2449 #. ICE_PELLETS
  2450 #: ../libgweather/weather.c:246
  2451 msgid "Ice pellets"
  2452 msgstr "Ледени топчици"
  2453 
  2454 #: ../libgweather/weather.c:246
  2455 msgid "Few ice pellets"
  2456 msgstr "Малко ледени топчици"
  2457 
  2458 #: ../libgweather/weather.c:246
  2459 msgid "Moderate ice pellets"
  2460 msgstr "Умерено количество ледени топчици"
  2461 
  2462 #: ../libgweather/weather.c:246
  2463 msgid "Heavy ice pellets"
  2464 msgstr "Голямо количество ледени топчици"
  2465 
  2466 #: ../libgweather/weather.c:246
  2467 msgid "Ice pellet storm"
  2468 msgstr "Буря с ледени топчици"
  2469 
  2470 #: ../libgweather/weather.c:246
  2471 msgid "Showers of ice pellets"
  2472 msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
  2473 
  2474 #. HAIL
  2475 #: ../libgweather/weather.c:247
  2476 msgid "Hail"
  2477 msgstr "Градушка"
  2478 
  2479 #: ../libgweather/weather.c:247
  2480 msgid "Hailstorm"
  2481 msgstr "Буря с градушка"
  2482 
  2483 #: ../libgweather/weather.c:247
  2484 msgid "Hail showers"
  2485 msgstr "Градушка с прекъсвания"
  2486 
  2487 #. SMALL_HAIL
  2488 #: ../libgweather/weather.c:248
  2489 msgid "Small hail"
  2490 msgstr "Краткотрайна градушка"
  2491 
  2492 #: ../libgweather/weather.c:248
  2493 msgid "Small hailstorm"
  2494 msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
  2495 
  2496 #: ../libgweather/weather.c:248
  2497 msgid "Showers of small hail"
  2498 msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
  2499 
  2500 #. PRECIPITATION
  2501 #: ../libgweather/weather.c:249
  2502 msgid "Unknown precipitation"
  2503 msgstr "Неясен вид валежи"
  2504 
  2505 #. MIST
  2506 #: ../libgweather/weather.c:250
  2507 msgid "Mist"
  2508 msgstr "Утринна мъгла"
  2509 
  2510 #. FOG
  2511 #: ../libgweather/weather.c:251
  2512 msgid "Fog"
  2513 msgstr "Мъгла"
  2514 
  2515 #: ../libgweather/weather.c:251
  2516 msgid "Fog in the vicinity"
  2517 msgstr "Мъгла в околността"
  2518 
  2519 #: ../libgweather/weather.c:251
  2520 msgid "Shallow fog"
  2521 msgstr "Незначителна мъгла"
  2522 
  2523 #: ../libgweather/weather.c:251
  2524 msgid "Patches of fog"
  2525 msgstr "Мъгла на отделни места"
  2526 
  2527 #: ../libgweather/weather.c:251
  2528 msgid "Partial fog"
  2529 msgstr "Частична мъгла"
  2530 
  2531 #: ../libgweather/weather.c:251
  2532 msgid "Freezing fog"
  2533 msgstr "Мъгла със заледявания"
  2534 
  2535 #. SMOKE
  2536 #: ../libgweather/weather.c:252
  2537 msgid "Smoke"
  2538 msgstr "Пушек"
  2539 
  2540 #. VOLCANIC_ASH
  2541 #: ../libgweather/weather.c:253
  2542 msgid "Volcanic ash"
  2543 msgstr "Вулканична пепел"
  2544 
  2545 #. SAND
  2546 #: ../libgweather/weather.c:254
  2547 msgid "Sand"
  2548 msgstr "Пясък"
  2549 
  2550 #: ../libgweather/weather.c:254
  2551 msgid "Blowing sand"
  2552 msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
  2553 
  2554 #: ../libgweather/weather.c:254
  2555 msgid "Drifting sand"
  2556 msgstr "Пясък, който ще се разсее"
  2557 
  2558 #. HAZE
  2559 #: ../libgweather/weather.c:255
  2560 msgid "Haze"
  2561 msgstr "Мараня"
  2562 
  2563 #. SPRAY
  2564 #: ../libgweather/weather.c:256
  2565 msgid "Blowing sprays"
  2566 msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
  2567 
  2568 #. DUST
  2569 #: ../libgweather/weather.c:257
  2570 msgid "Dust"
  2571 msgstr "Прах"
  2572 
  2573 #: ../libgweather/weather.c:257
  2574 msgid "Blowing dust"
  2575 msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
  2576 
  2577 #: ../libgweather/weather.c:257
  2578 msgid "Drifting dust"
  2579 msgstr "Прах, който ще се разнесе"
  2580 
  2581 #. SQUALL
  2582 #: ../libgweather/weather.c:258
  2583 msgid "Squall"
  2584 msgstr "Шквал"
  2585 
  2586 #. SANDSTORM
  2587 #: ../libgweather/weather.c:259
  2588 msgid "Sandstorm"
  2589 msgstr "Пясъчна буря"
  2590 
  2591 #: ../libgweather/weather.c:259
  2592 msgid "Sandstorm in the vicinity"
  2593 msgstr "Пясъчна буря в околността"
  2594 
  2595 #: ../libgweather/weather.c:259
  2596 msgid "Heavy sandstorm"
  2597 msgstr "Силна пясъчна буря"
  2598 
  2599 #. DUSTSTORM
  2600 #: ../libgweather/weather.c:260
  2601 msgid "Duststorm"
  2602 msgstr "Прашна буря"
  2603 
  2604 #: ../libgweather/weather.c:260
  2605 msgid "Duststorm in the vicinity"
  2606 msgstr "Прашна буря в околността"
  2607 
  2608 #: ../libgweather/weather.c:260
  2609 msgid "Heavy duststorm"
  2610 msgstr "Силна прашна буря"
  2611 
  2612 #. FUNNEL_CLOUD
  2613 #: ../libgweather/weather.c:261
  2614 msgid "Funnel cloud"
  2615 msgstr "Фуниевиден облак"
  2616 
  2617 #. TORNADO
  2618 #: ../libgweather/weather.c:262
  2619 msgid "Tornado"
  2620 msgstr "Торнадо"
  2621 
  2622 #. DUST_WHIRLS
  2623 #: ../libgweather/weather.c:263
  2624 msgid "Dust whirls"
  2625 msgstr "Прашни завихряния"
  2626 
  2627 #: ../libgweather/weather.c:263
  2628 msgid "Dust whirls in the vicinity"
  2629 msgstr "Прашни завихряния в околността"
  2630 
  2631 #. TRANSLATOR: this is a format string for strftime
  2632 #. *             see `man 3 strftime` for more details
  2633 #.
  2634 #: ../libgweather/weather.c:659
  2635 msgid "%a, %b %d / %H:%M"
  2636 msgstr "%a, %d %b - %H:%M"
  2637 
  2638 #: ../libgweather/weather.c:674
  2639 msgid "Unknown observation time"
  2640 msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
  2641 
  2642 #. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is the degree symbol)
  2643 #: ../libgweather/weather.c:707
  2644 #, c-format
  2645 msgid "%.1f °F"
  2646 msgstr "%.1f °F"
  2647 
  2648 #. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is the degree symbol)
  2649 #: ../libgweather/weather.c:710
  2650 #, c-format
  2651 msgid "%d °F"
  2652 msgstr "%d °F"
  2653 
  2654 #. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is the degree symbol)
  2655 #: ../libgweather/weather.c:716
  2656 #, c-format
  2657 msgid "%.1f °C"
  2658 msgstr "%.1f °C"
  2659 
  2660 #. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is the degree symbol)
  2661 #: ../libgweather/weather.c:719
  2662 #, c-format
  2663 msgid "%d °C"
  2664 msgstr "%d °C"
  2665 
  2666 #. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
  2667 #: ../libgweather/weather.c:725
  2668 #, c-format
  2669 msgid "%.1f K"
  2670 msgstr "%.1f K"
  2671 
  2672 #. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
  2673 #: ../libgweather/weather.c:728
  2674 #, c-format
  2675 msgid "%d K"
  2676 msgstr "%d K"
  2677 
  2678 #. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
  2679 #: ../libgweather/weather.c:779
  2680 #, c-format
  2681 msgid "%.f%%"
  2682 msgstr "%.f %%"
  2683 
  2684 #. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
  2685 #: ../libgweather/weather.c:804
  2686 #, c-format
  2687 msgid "%0.1f knots"
  2688 msgstr "%0.1f kn"
  2689 
  2690 #. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
  2691 #: ../libgweather/weather.c:808
  2692 #, c-format
  2693 msgid "%.1f mph"
  2694 msgstr "%.1f mile/h"
  2695 
  2696 #. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
  2697 #: ../libgweather/weather.c:812
  2698 #, c-format
  2699 msgid "%.1f km/h"
  2700 msgstr "%.1f km/h"
  2701 
  2702 #. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
  2703 #: ../libgweather/weather.c:816
  2704 #, c-format
  2705 msgid "%.1f m/s"
  2706 msgstr "%.1f m/s"
  2707 
  2708 #. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
  2709 #. * (commonly used in nautical wind estimation).
  2710 #.
  2711 #: ../libgweather/weather.c:822
  2712 #, c-format
  2713 msgid "Beaufort force %.1f"
  2714 msgstr "Сила на Бофорт %.1f"
  2715 
  2716 #: ../libgweather/weather.c:843
  2717 msgid "Calm"
  2718 msgstr "Спокойно"
  2719 
  2720 #. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
  2721 #: ../libgweather/weather.c:847
  2722 #, c-format
  2723 msgid "%s / %s"
  2724 msgstr "%s/%s"
  2725 
  2726 #. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
  2727 #: ../libgweather/weather.c:865
  2728 #, c-format
  2729 msgid "%.2f inHg"
  2730 msgstr "%.2f inHg"
  2731 
  2732 #. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
  2733 #: ../libgweather/weather.c:869
  2734 #, c-format
  2735 msgid "%.1f mmHg"
  2736 msgstr "%.1f mmHg"
  2737 
  2738 #. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
  2739 #: ../libgweather/weather.c:873
  2740 #, c-format
  2741 msgid "%.2f kPa"
  2742 msgstr "%.2f kPa"
  2743 
  2744 #. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
  2745 #: ../libgweather/weather.c:877
  2746 #, c-format
  2747 msgid "%.2f hPa"
  2748 msgstr "%.2f hPa"
  2749 
  2750 #. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
  2751 #: ../libgweather/weather.c:881
  2752 #, c-format
  2753 msgid "%.2f mb"
  2754 msgstr "%.2f mb"
  2755 
  2756 #. TRANSLATOR: This is pressure in atmospheres
  2757 #: ../libgweather/weather.c:885
  2758 #, c-format
  2759 msgid "%.3f atm"
  2760 msgstr "%.3f atm"
  2761 
  2762 #. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
  2763 #: ../libgweather/weather.c:910
  2764 #, c-format
  2765 msgid "%.1f miles"
  2766 msgstr "%.1f mile"
  2767 
  2768 #. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
  2769 #: ../libgweather/weather.c:914
  2770 #, c-format
  2771 msgid "%.1f km"
  2772 msgstr "%.1f km"
  2773 
  2774 #. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
  2775 #: ../libgweather/weather.c:918
  2776 #, c-format
  2777 msgid "%.0fm"
  2778 msgstr "%.0f m"
  2779 
  2780 #: ../libgweather/weather.c:946 ../libgweather/weather.c:966
  2781 msgid "%H:%M"
  2782 msgstr "%H:%M"
  2783 
  2784 #: ../libgweather/weather.c:999
  2785 msgid "Retrieval failed"
  2786 msgstr "Получаването неуспешно"
  2787 
  2788 #: ../libgweather/weather-iwin.c:213 ../libgweather/weather-metar.c:553
  2789 #: ../libgweather/weather-metar.c:581
  2790 msgid "WeatherInfo missing location"
  2791 msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
  2792 
  2793 #: ../libgweather/weather-metar.c:526 ../libgweather/weather-metar.c:561
  2794 #: ../libgweather/weather-wx.c:62
  2795 msgid "Failed to get METAR data.\n"
  2796 msgstr "Неуспех при получаването на данните от METAR.\n"
  2797130
  2798131#: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:1
   
  2867200
  2868201#: ../libgweather/gweather.schemas.in.h:17
  2869 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:12
  2870202msgid "Not used anymore"
  2871203msgstr "Не се използва вече"
   
  2955287msgstr "Местоположение на зоната"
  2956288
  2957 #: ../mini-commander/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:1
  2958 msgid "Deskbar (formerly Mini-Commander)"
  2959 msgstr "Deskbar (преди беше Мини-командир)"
  2960 
  2961 #: ../mini-commander/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.h:2
  2962 msgid "Deskbar (transparent upgrade from Mini-Commander)"
  2963 msgstr "Deskbar (още по-приятен вариант на Мини-командир)"
  2964 
  2965 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:1
  2966 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:363
  2967 msgid "Command Line"
  2968 msgstr "Команден ред"
  2969 
  2970 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:2
  2971 msgid "Mini-Commander"
  2972 msgstr "Мини-командир"
  2973 
  2974 #: ../mini-commander/src/GNOME_MiniCommanderApplet.server.in.in.h:3
  2975 msgid "MiniCommander Applet Factory"
  2976 msgstr "Фабрика на аплета „Мини-командир“"
  2977 
  2978 #: ../mini-commander/src/about.c:49
  2979 msgid ""
  2980 "This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
  2981 "completion, command history, and changeable macros."
  2982 msgstr ""
  2983 "Този аплет добавя възможност за писане на команди от панела. Сред "
  2984 "възможностите му са: дописване на командата, история на изпълнените команди "
  2985 "и променливи макроси."
  2986 
  2987 #: ../mini-commander/src/command_line.c:353
  2988 msgid "No items in history"
  2989 msgstr "Няма записи в историята"
  2990 
  2991 #. build file select dialog
  2992 #: ../mini-commander/src/command_line.c:477
  2993 msgid "Start program"
  2994 msgstr "Стартиране на програма"
  2995 
  2996 #: ../mini-commander/src/command_line.c:529
  2997 msgid "Command line"
  2998 msgstr "Команден ред"
  2999 
  3000 #: ../mini-commander/src/command_line.c:530
  3001 msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
  3002 msgstr "Въведете команда тук и GNOME ще я изпълни"
  3003 
  3004 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:80
  3005 #, c-format
  3006 msgid "Cannot get schema for %s: %s"
  3007 msgstr "Схемата за %s не може да бъде получена: %s "
  3008 
  3009 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:108
  3010 #, c-format
  3011 msgid "Cannot set schema for %s: %s"
  3012 msgstr "Схемата за %s не може да бъде зададена: %s"
  3013 
  3014 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:114
  3015 #, c-format
  3016 msgid "Set default list value for %s\n"
  3017 msgstr "Задаване на стандартната стойност на списъка за %s\n"
  3018 
  3019 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:126
  3020 #, c-format
  3021 msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
  3022 msgstr ""
  3023 "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е установена, схемите няма да се "
  3024 "инсталират\n"
  3025 
  3026 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:134
  3027 #, c-format
  3028 msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
  3029 msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
  3030 
  3031 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:151
  3032 #, c-format
  3033 msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
  3034 msgstr "Неуспех при достигането на източниците на настройки: %s\n"
  3035 
  3036 #: ../mini-commander/src/mc-install-default-macros.c:166
  3037 #, c-format
  3038 msgid "Error syncing config data: %s"
  3039 msgstr "Грешка при синхронизиране на конфигурационните данни: %s"
  3040 
  3041 #: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:1
  3042 msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro commands."
  3043 msgstr ""
  3044 "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро "
  3045 "команди."
  3046 
  3047 #: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:2
  3048 msgid "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
  3049 msgstr ""
  3050 "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за макро модели."
  3051 
  3052 #: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:3
  3053 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:10
  3054 msgid "Macro command list"
  3055 msgstr "Списък с макро команди"
  3056 
  3057 #: ../mini-commander/src/mini-commander-global.schemas.in.h:4
  3058 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:11
  3059 msgid "Macro pattern list"
  3060 msgstr "Списък с макро модели"
  3061 
  3062 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:2
  3063 msgid "*"
  3064 msgstr "*"
  3065 
  3066 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:3
  3067 msgid "<b>Auto Completion</b>"
  3068 msgstr "<b>Автоматично дописване</b>"
  3069 
  3070 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:4
  3071 msgid "<b>Colors</b>"
  3072 msgstr "<b>Цветове</b>"
  3073 
  3074 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:5
  3075 msgid "<b>Size</b>"
  3076 msgstr "<b>Размер</b>"
  3077 
  3078 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:6
  3079 msgid "Add New Macro"
  3080 msgstr "Добавяне на нов макрос"
  3081 
  3082 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:7
  3083 msgid "Co_mmand:"
  3084 msgstr "_Команда:"
  3085 
  3086 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:8
  3087 msgid "Command Line Preferences"
  3088 msgstr "Настройки на командния ред"
  3089 
  3090 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:9
  3091 msgid "Command line _background:"
  3092 msgstr "Цвят на _фона на командния ред:"
  3093 
  3094 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:10
  3095 msgid "Command line _foreground:"
  3096 msgstr "Цвят на _шрифта на командния ред:"
  3097 
  3098 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:11
  3099 msgid "E_nable history-based auto completion"
  3100 msgstr "Включва_не на автоматичното дописване според историята"
  3101 
  3102 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:13
  3103 msgid "Macros"
  3104 msgstr "Макрос"
  3105 
  3106 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:14
  3107 msgid "Pick a color"
  3108 msgstr "Избиране на цвят"
  3109 
  3110 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:15
  3111 msgid "_Add Macro..."
  3112 msgstr "_Добавяне на макрос..."
  3113 
  3114 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:16
  3115 msgid "_Delete Macro"
  3116 msgstr "_Изтриване на макрос"
  3117 
  3118 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:17
  3119 msgid "_Macros:"
  3120 msgstr "_Макрос:"
  3121 
  3122 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:18
  3123 msgid "_Pattern:"
  3124 msgstr "Пло_чка:"
  3125 
  3126 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:19
  3127 msgid "_Use default theme colors"
  3128 msgstr "Стандартни цветове от _темата"
  3129 
  3130 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:20
  3131 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:48
  3132 msgid "_Width:"
  3133 msgstr "_Широчина:"
  3134 
  3135 #: ../mini-commander/src/mini-commander.glade.h:21
  3136 #: ../multiload/properties.c:537
  3137 msgid "pixels"
  3138 msgstr "пиксела"
  3139 
  3140 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:1
  3141 msgid "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
  3142 msgstr ""
  3143 "Опит за автоматично изпълнение на команда от историята на въведените команди."
  3144 
  3145 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:2
  3146 msgid "Background color, blue component"
  3147 msgstr "Син компонент на фоновия цвят"
  3148 
  3149 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:3
  3150 msgid "Background color, green component"
  3151 msgstr "Зелен компонент на фоновия цвят"
  3152 
  3153 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:4
  3154 msgid "Background color, red component"
  3155 msgstr "Червен компонент на фоновия цвят"
  3156 
  3157 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:5
  3158 msgid "Foreground color, blue component"
  3159 msgstr "Син компонент на цвета за преден план"
  3160 
  3161 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:6
  3162 msgid "Foreground color, green component"
  3163 msgstr "Зелен компонент на цвета за преден план"
  3164 
  3165 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:7
  3166 msgid "Foreground color, red component"
  3167 msgstr "Червен компонент на цвета за преден план"
  3168 
  3169 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:8
  3170 msgid "History list"
  3171 msgstr "История"
  3172 
  3173 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:9
  3174 msgid "List of GConfValue entries containing strings for history entries."
  3175 msgstr ""
  3176 "Списък със стойностите за въвеждане в GConf съдържащи низове за историята."
  3177 
  3178 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:13
  3179 msgid "Perform history autocompletion"
  3180 msgstr "Извършване на автоматичното дописване на историята"
  3181 
  3182 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:14
  3183 msgid "Show a frame surrounding the applet."
  3184 msgstr "Показване на кадър обграждащ аплета."
  3185 
  3186 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:15
  3187 msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
  3188 msgstr "Показване на дръжката, за да може аплетът да бъде откачен от панела."
  3189 
  3190 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:16
  3191 msgid "Show frame"
  3192 msgstr "Показване на кадъра"
  3193 
  3194 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:17
  3195 msgid "Show handle"
  3196 msgstr "Показване на дръжката"
  3197 
  3198 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:18
  3199 msgid "The blue component of the background color."
  3200 msgstr "Синият компонент на фоновия цвят."
  3201 
  3202 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:19
  3203 msgid "The blue component of the foreground color."
  3204 msgstr "Синият компонент за цвета на преден план."
  3205 
  3206 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:20
  3207 msgid "The green component of the background color."
  3208 msgstr "Зеленият компонент на фоновия цвят."
  3209 
  3210 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:21
  3211 msgid "The green component of the foreground color."
  3212 msgstr "Зеленият компонент за цвета на преден план."
  3213 
  3214 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:22
  3215 msgid "The red component of the background color."
  3216 msgstr "Червеният компонент на фоновия цвят."
  3217 
  3218 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:23
  3219 msgid "The red component of the foreground color."
  3220 msgstr "Червеният компонент за цвета на преден план."
  3221 
  3222 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:24
  3223 msgid ""
  3224 "This per-applet key is deprecated in favour of the global key, /schemas/apps/"
  3225 "mini-commander-global/macro_patterns."
  3226 msgstr ""
  3227 "Не се препоръчва ползването на този ключ за всеки аплет поотделно. "
  3228 "Използвайте глобалния ключ /schemas/apps/mini-commander-global/"
  3229 "macro_patterns."
  3230 
  3231 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:25
  3232 msgid "Use the default theme colors"
  3233 msgstr "Стандартни цветове от темата"
  3234 
  3235 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:26
  3236 msgid "Use theme colors instead of custom ones."
  3237 msgstr "Използване на цвета от темата вместо настроения от потребителя."
  3238 
  3239 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:27
  3240 msgid "Width"
  3241 msgstr "Широчина"
  3242 
  3243 #: ../mini-commander/src/mini-commander.schemas.in.h:28
  3244 msgid "Width of the applet"
  3245 msgstr "Широчина на аплета"
  3246 
  3247 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:246
  3248 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:250
  3249 msgid "Browser"
  3250 msgstr "Избор"
  3251 
  3252 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:251
  3253 msgid "Click this button to start the browser"
  3254 msgstr "Натиснете този бутон за стартиране на избора"
  3255 
  3256 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:264
  3257 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:268
  3258 msgid "History"
  3259 msgstr "История"
  3260 
  3261 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:269
  3262 msgid "Click this button for the list of previous commands"
  3263 msgstr "Натиснете този бутон за списък с предишни команди"
  3264 
  3265 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:348
  3266 msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
  3267 msgstr "Командният интерпретатор е спрян от вашия системен администратор"
  3268 
  3269 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:410
  3270 msgid "Mini-Commander applet"
  3271 msgstr "Аплет „Мини-командир“"
  3272 
  3273 #: ../mini-commander/src/mini-commander_applet.c:411
  3274 msgid "This applet adds a command line to the panel"
  3275 msgstr "Този аплет добавя команден ред на панела"
  3276 
  3277 #: ../mini-commander/src/preferences.c:405
  3278 msgid "You must specify a pattern"
  3279 msgstr "Трябва да зададете шаблон"
  3280 
  3281 #: ../mini-commander/src/preferences.c:409
  3282 msgid "You must specify a pattern and a command"
  3283 msgstr "Трябва да зададете шаблон и команда"
  3284 
  3285 #: ../mini-commander/src/preferences.c:410
  3286 msgid "You must specify a command"
  3287 msgstr "Трябва да зададете команда"
  3288 
  3289 #: ../mini-commander/src/preferences.c:413
  3290 msgid "You may not specify duplicate patterns"
  3291 msgstr "Не трябва да задавате еднакви шаблони"
  3292 
  3293 #: ../mini-commander/src/preferences.c:775
  3294 msgid "Pattern"
  3295 msgstr "Плочка"
  3296 
  3297 #: ../mini-commander/src/preferences.c:785
  3298 msgid "Command"
  3299 msgstr "Команда"
  3300 
  3301 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:1
  3302 msgid "Adjust the sound volume"
  3303 msgstr "Аплет за промяна силата на звука"
  3304 
  3305 #. tooltip over applet
  3306 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.server.in.in.h:2 ../mixer/applet.c:223
  3307 #: ../mixer/applet.c:244
  3308 msgid "Volume Control"
  3309 msgstr "Сила на звука"
  3310 
  3311 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:1
  3312 msgid "Mu_te"
  3313 msgstr "_Заглушаване"
  3314 
  3315 #: ../mixer/GNOME_MixerApplet.xml.h:4
  3316 msgid "_Open Volume Control"
  3317 msgstr "_Програма за силата на звука"
  3318 
  3319 #: ../mixer/applet.c:207
  3320 msgid "Volume Applet"
  3321 msgstr "Аплет за силата на звука"
  3322 
  3323 #: ../mixer/applet.c:525
  3324 msgid ""
  3325 "The volume control did not find any elements and/or devices to control. This "
  3326 "means either that you don't have the right GStreamer plugins installed, or "
  3327 "that you don't have a sound card configured."
  3328 msgstr ""
  3329 "Не са открити елементи и/или устройства, които да се управляват. Това "
  3330 "означава, че или нямате правилните приставки на GStreamer, или че нямате "
  3331 "звукова карта, или че тя не е конфигурирана."
  3332 
  3333 #: ../mixer/applet.c:529
  3334 msgid ""
  3335 "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
  3336 "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the menu."
  3337 msgstr ""
  3338 "Можете да премахнете този аплет, като натиснете десния бутон на мишката "
  3339 "върху него и след това изберете „Премахване от панела“ от контекстното меню"
  3340 
  3341 #: ../mixer/applet.c:712
  3342 #, c-format
  3343 msgid "Failed to start Volume Control: %s"
  3344 msgstr "Грешка при стартиране на програмата за силата на звука: %s"
  3345 
  3346 #: ../mixer/applet.c:1129
  3347 #, c-format
  3348 msgid "%s: muted"
  3349 msgstr "%s: заглушен"
  3350 
  3351 #. Translator comment: I'm not all too sure if this makes sense
  3352 #. * to mark as a translation, but anyway. The string is a list of
  3353 #. * selected tracks, the number is the volume in percent. You
  3354 #. * most likely want to keep this as-is.
  3355 #: ../mixer/applet.c:1135
  3356 #, c-format
  3357 msgid "%s: %d%%"
  3358 msgstr "%s: %d%%"
  3359 
  3360 #: ../mixer/applet.c:1295
  3361 #, c-format
  3362 msgid "Failed to display help: %s"
  3363 msgstr "Грешка при показването на помощта: %s"
  3364 
  3365 #: ../mixer/applet.c:1308
  3366 msgid "Volume control for your GNOME Panel."
  3367 msgstr "Управление на силата на звука за панела на GNOME."
  3368 
  3369 #: ../mixer/applet.c:1310
  3370 msgid "Using GStreamer 0.10."
  3371 msgstr "Използва се GStreamer 0.10."
  3372 
  3373 #: ../mixer/applet.c:1312
  3374 msgid "Using GStreamer 0.8."
  3375 msgstr "Използва се GStreamer 0.8."
  3376 
  3377 #: ../mixer/dock.c:124
  3378 msgid "+"
  3379 msgstr "+"
  3380 
  3381 #: ../mixer/dock.c:153
  3382 msgid "-"
  3383 msgstr "-"
  3384 
  3385 #. FIXME:
  3386 #. * - maybe we want to rename the element to its actual name
  3387 #. *     if we've found that?
   289#: ../libgweather/weather-iwin.c:134 ../libgweather/weather-metar.c:553
   290#: ../libgweather/weather-metar.c:581
   291msgid "WeatherInfo missing location"
   292msgstr "Местоположението го няма в синоптичната информация."
   293
   294#: ../libgweather/weather-metar.c:526 ../libgweather/weather-metar.c:561
   295#: ../libgweather/weather-wx.c:62
   296msgid "Failed to get METAR data.\n"
   297msgstr "Неуспех при получаването на данните от METAR.\n"
   298
   299#: ../libgweather/weather.c:179
   300msgid "Variable"
   301msgstr "Променлива посока"
   302
   303#: ../libgweather/weather.c:180
   304msgid "North"
   305msgstr "Север"
   306
   307#: ../libgweather/weather.c:180
   308msgid "North - NorthEast"
   309msgstr "Север - североизток"
   310
   311#: ../libgweather/weather.c:180
   312msgid "Northeast"
   313msgstr "Североизток"
   314
   315#: ../libgweather/weather.c:180
   316msgid "East - NorthEast"
   317msgstr "Изток - североизток"
   318
   319#: ../libgweather/weather.c:181
   320msgid "East"
   321msgstr "Изток"
   322
   323#: ../libgweather/weather.c:181
   324msgid "East - Southeast"
   325msgstr "Изток - югоизток"
   326
   327#: ../libgweather/weather.c:181
   328msgid "Southeast"
   329msgstr "Югоизток"
   330
   331#: ../libgweather/weather.c:181
   332msgid "South - Southeast"
   333msgstr "Юг - югоизток"
   334
   335#: ../libgweather/weather.c:182
   336msgid "South"
   337msgstr "Юг"
   338
   339#: ../libgweather/weather.c:182
   340msgid "South - Southwest"
   341msgstr "Юг - югозапад"
   342
   343#: ../libgweather/weather.c:182
   344msgid "Southwest"
   345msgstr "Югозапад"
   346
   347#: ../libgweather/weather.c:182
   348msgid "West - Southwest"
   349msgstr "Запад - югозапад"
   350
   351#: ../libgweather/weather.c:183
   352msgid "West"
   353msgstr "Запад"
   354
   355#: ../libgweather/weather.c:183
   356msgid "West - Northwest"
   357msgstr "Запад - северозапад"
   358
   359#: ../libgweather/weather.c:183
   360msgid "Northwest"
   361msgstr "Северозапад"
   362
   363#: ../libgweather/weather.c:183
   364msgid "North - Northwest"
   365msgstr "Север - северозапад"
   366
   367#: ../libgweather/weather.c:189 ../libgweather/weather.c:689
   368#: ../libgweather/weather.c:738 ../libgweather/weather.c:751
   369#: ../libgweather/weather.c:763 ../libgweather/weather.c:778
   370#: ../libgweather/weather.c:794 ../libgweather/weather.c:831
   371#: ../libgweather/weather.c:843 ../libgweather/weather.c:862
   372#: ../libgweather/weather.c:894 ../libgweather/weather.c:907
   373#: ../libgweather/weather.c:927
   374msgid "Unknown"
   375msgstr "Неизвестно"
   376
   377#: ../libgweather/weather.c:191 ../libgweather/weather.c:208
   378#: ../libgweather/weather.c:279
   379msgid "Invalid"
   380msgstr "Невалиден"
   381
   382#: ../libgweather/weather.c:197
   383msgid "Clear Sky"
   384msgstr "Ясно небе"
   385
   386#: ../libgweather/weather.c:198
   387msgid "Broken clouds"
   388msgstr "Много малко облаци"
   389
   390#: ../libgweather/weather.c:199
   391msgid "Scattered clouds"
   392msgstr "Разпръсната облачност"
   393
   394#: ../libgweather/weather.c:200
   395msgid "Few clouds"
   396msgstr "Лека облачност"
   397
   398#: ../libgweather/weather.c:201
   399msgid "Overcast"
   400msgstr "Плътна облачност"
   401
   402#. TRANSLATOR: If you want to know what "blowing" "shallow" "partial"
   403#. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
   404#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.html
   405#. NONE
   406#: ../libgweather/weather.c:240 ../libgweather/weather.c:242
   407msgid "Thunderstorm"
   408msgstr "Гръмотевици"
   409
   410#. DRIZZLE
   411#: ../libgweather/weather.c:241
   412msgid "Drizzle"
   413msgstr "Ръмене"
   414
   415#: ../libgweather/weather.c:241
   416msgid "Light drizzle"
   417msgstr "Лек дъжд"
   418
   419#: ../libgweather/weather.c:241
   420msgid "Moderate drizzle"
   421msgstr "Умерено силно ръмене"
   422
   423#: ../libgweather/weather.c:241
   424msgid "Heavy drizzle"
   425msgstr "Силно ръмене"
   426
   427#: ../libgweather/weather.c:241
   428msgid "Freezing drizzle"
   429msgstr "Ръмене със заледявания"
   430
   431#. RAIN
   432#: ../libgweather/weather.c:242
   433msgid "Rain"
   434msgstr "Дъжд"
   435
   436#: ../libgweather/weather.c:242
   437msgid "Light rain"
   438msgstr "Лек дъжд"
   439
   440#: ../libgweather/weather.c:242
   441msgid "Moderate rain"
   442msgstr "Умерено силен дъжд"
   443
   444#: ../libgweather/weather.c:242
   445msgid "Heavy rain"
   446msgstr "Проливен дъжд"
   447
   448#: ../libgweather/weather.c:242
   449msgid "Rain showers"
   450msgstr "Дъждове с прекъсвания"
   451
   452#: ../libgweather/weather.c:242
   453msgid "Freezing rain"
   454msgstr "Дъжд със заледявания"
   455
   456#. SNOW
   457#: ../libgweather/weather.c:243
   458msgid "Snow"
   459msgstr "Снеговалеж"
   460
   461#: ../libgweather/weather.c:243
   462msgid "Light snow"
   463msgstr "Лек снеговалеж"
   464
   465#: ../libgweather/weather.c:243
   466msgid "Moderate snow"
   467msgstr "Умерено силен снеговалеж"
   468
   469#: ../libgweather/weather.c:243
   470msgid "Heavy snow"
   471msgstr "Тежък снеговалеж"
   472
   473#: ../libgweather/weather.c:243
   474msgid "Snowstorm"
   475msgstr "Снежна виелица"
   476
   477#: ../libgweather/weather.c:243
   478msgid "Blowing snowfall"
   479msgstr "Снеговалеж със силен вятър и намалена видимост"
   480
   481#: ../libgweather/weather.c:243
   482msgid "Snow showers"
   483msgstr "Снеговалежи с прекъсвания"
   484
   485#: ../libgweather/weather.c:243
   486msgid "Drifting snow"
   487msgstr "Снеговалеж, който ще се разсее"
   488
   489#. SNOW_GRAINS
   490#: ../libgweather/weather.c:244
   491msgid "Snow grains"
   492msgstr "Суграшица с прекъсвания"
   493
   494#: ../libgweather/weather.c:244
   495msgid "Light snow grains"
   496msgstr "Лека суграшица"
   497
   498#: ../libgweather/weather.c:244
   499msgid "Moderate snow grains"
   500msgstr "Умерено силна суграшица"
   501
   502#: ../libgweather/weather.c:244
   503msgid "Heavy snow grains"
   504msgstr "Силна суграшица"
   505
   506#. ICE_CRYSTALS
   507#: ../libgweather/weather.c:245
   508msgid "Ice crystals"
   509msgstr "Ледени кристали"
   510
   511#. ICE_PELLETS
   512#: ../libgweather/weather.c:246
   513msgid "Ice pellets"
   514msgstr "Ледени топчици"
   515
   516#: ../libgweather/weather.c:246
   517msgid "Few ice pellets"
   518msgstr "Малко ледени топчици"
   519
   520#: ../libgweather/weather.c:246
   521msgid "Moderate ice pellets"
   522msgstr "Умерено количество ледени топчици"
   523
   524#: ../libgweather/weather.c:246
   525msgid "Heavy ice pellets"
   526msgstr "Голямо количество ледени топчици"
   527
   528#: ../libgweather/weather.c:246
   529msgid "Ice pellet storm"
   530msgstr "Буря с ледени топчици"
   531
   532#: ../libgweather/weather.c:246
   533msgid "Showers of ice pellets"
   534msgstr "Ледени топчици с прекъсвания"
   535
   536#. HAIL
   537#: ../libgweather/weather.c:247
   538msgid "Hail"
   539msgstr "Градушка"
   540
   541#: ../libgweather/weather.c:247
   542msgid "Hailstorm"
   543msgstr "Буря с градушка"
   544
   545#: ../libgweather/weather.c:247
   546msgid "Hail showers"
   547msgstr "Градушка с прекъсвания"
   548
   549#. SMALL_HAIL
   550#: ../libgweather/weather.c:248
   551msgid "Small hail"
   552msgstr "Краткотрайна градушка"
   553
   554#: ../libgweather/weather.c:248
   555msgid "Small hailstorm"
   556msgstr "Краткотрайна буря с градушка"
   557
   558#: ../libgweather/weather.c:248
   559msgid "Showers of small hail"
   560msgstr "Краткотрайна градушка с прекъсвания"
   561
   562#. PRECIPITATION
   563#: ../libgweather/weather.c:249
   564msgid "Unknown precipitation"
   565msgstr "Неясен вид валежи"
   566
   567#. MIST
   568#: ../libgweather/weather.c:250
   569msgid "Mist"
   570msgstr "Утринна мъгла"
   571
   572#. FOG
   573#: ../libgweather/weather.c:251
   574msgid "Fog"
   575msgstr "Мъгла"
   576
   577#: ../libgweather/weather.c:251
   578msgid "Fog in the vicinity"
   579msgstr "Мъгла в околността"
   580
   581#: ../libgweather/weather.c:251
   582msgid "Shallow fog"
   583msgstr "Незначителна мъгла"
   584
   585#: ../libgweather/weather.c:251
   586msgid "Patches of fog"
   587msgstr "Мъгла на отделни места"
   588
   589#: ../libgweather/weather.c:251
   590msgid "Partial fog"
   591msgstr "Частична мъгла"
   592
   593#: ../libgweather/weather.c:251
   594msgid "Freezing fog"
   595msgstr "Мъгла със заледявания"
   596
   597#. SMOKE
   598#: ../libgweather/weather.c:252
   599msgid "Smoke"
   600msgstr "Пушек"
   601
   602#. VOLCANIC_ASH
   603#: ../libgweather/weather.c:253
   604msgid "Volcanic ash"
   605msgstr "Вулканична пепел"
   606
   607#. SAND
   608#: ../libgweather/weather.c:254
   609msgid "Sand"
   610msgstr "Пясък"
   611
   612#: ../libgweather/weather.c:254
   613msgid "Blowing sand"
   614msgstr "Пясък със силен вятър и намалена видимост"
   615
   616#: ../libgweather/weather.c:254
   617msgid "Drifting sand"
   618msgstr "Пясък, който ще се разсее"
   619
   620#. HAZE
   621#: ../libgweather/weather.c:255
   622msgid "Haze"
   623msgstr "Мараня"
   624
   625#. SPRAY
   626#: ../libgweather/weather.c:256
   627msgid "Blowing sprays"
   628msgstr "Леко ръмене със силен вятър и намалена видимост"
   629
   630#. DUST
   631#: ../libgweather/weather.c:257
   632msgid "Dust"
   633msgstr "Прах"
   634
   635#: ../libgweather/weather.c:257
   636msgid "Blowing dust"
   637msgstr "Прах със силен вятър и намалена видимост"
   638
   639#: ../libgweather/weather.c:257
   640msgid "Drifting dust"
   641msgstr "Прах, който ще се разнесе"
   642
   643#. SQUALL
   644#: ../libgweather/weather.c:258
   645msgid "Squall"
   646msgstr "Шквал"
   647
   648#. SANDSTORM
   649#: ../libgweather/weather.c:259
   650msgid "Sandstorm"
   651msgstr "Пясъчна буря"
   652
   653#: ../libgweather/weather.c:259
   654msgid "Sandstorm in the vicinity"
   655msgstr "Пясъчна буря в околността"
   656
   657#: ../libgweather/weather.c:259
   658msgid "Heavy sandstorm"
   659msgstr "Силна пясъчна буря"
   660
   661#. DUSTSTORM
   662#: ../libgweather/weather.c:260
   663msgid "Duststorm"
   664msgstr "Прашна буря"
   665
   666#: ../libgweather/weather.c:260
   667msgid "Duststorm in the vicinity"
   668msgstr "Прашна буря в околността"
   669
   670#: ../libgweather/weather.c:260
   671msgid "Heavy duststorm"
   672msgstr "Силна прашна буря"
   673
   674#. FUNNEL_CLOUD
   675#: ../libgweather/weather.c:261
   676msgid "Funnel cloud"
   677msgstr "Фуниевиден облак"
   678
   679#. TORNADO
   680#: ../libgweather/weather.c:262
   681msgid "Tornado"
   682msgstr "Торнадо"
   683
   684#. DUST_WHIRLS
   685#: ../libgweather/weather.c:263
   686msgid "Dust whirls"
   687msgstr "Прашни завихряния"
   688
   689#: ../libgweather/weather.c:263
   690msgid "Dust whirls in the vicinity"
   691msgstr "Прашни завихряния в околността"
   692
   693#. TRANSLATOR: this is a format string for strftime
   694#. *             see `man 3 strftime` for more details
  3388695#.
  3389 #. create element
  3390 #: ../mixer/load.c:91 ../mixer/load.c:184 ../mixer/load.c:187
  3391 #: ../mixer/load.c:279
  3392 #, c-format
  3393 msgid "Unknown Volume Control %d"
  3394 msgstr "Неизвестен контрол за сила на звука %d"
  3395 
  3396 #: ../mixer/mixer.schemas.in.h:1
  3397 msgid "Channel controlled by applet. Only for OSS setups"
  3398 msgstr "Каналът е контролиран от аплет. Само за настройка на OSS"
  3399 
  3400 #: ../mixer/mixer.schemas.in.h:2
  3401 msgid "Saved mute state"
  3402 msgstr "Запазване на състоянието на заглушаване"
  3403 
  3404 #: ../mixer/mixer.schemas.in.h:3
  3405 msgid "Saved volume to restore on startup"
  3406 msgstr "Запазване на нивото на звука за възстановяване при стартиране"
  3407 
  3408 #. make window look cute
  3409 #: ../mixer/preferences.c:132
  3410 msgid "Volume Control Preferences"
  3411 msgstr "Настройки за силата на звука"
  3412 
  3413 #: ../mixer/preferences.c:145
  3414 msgid "Select the device and track to control."
  3415 msgstr "Задаване на канал и писта за контролиране:"
  3416 
  3417 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:1
  3418 msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
  3419 msgstr "Стартиране и наблюдение на мрежова връзка през модем"
  3420 
  3421 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.server.in.in.h:2
  3422 #: ../modemlights/modem-applet.c:202
  3423 msgid "Modem Monitor"
  3424 msgstr "Модем (наблюдение на модема)"
  3425 
  3426 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:2
  3427 msgid "_Activate"
  3428 msgstr "_Активиране"
  3429 
  3430 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:3
  3431 msgid "_Deactivate"
  3432 msgstr "_Деактивиране"
  3433 
  3434 #: ../modemlights/GNOME_ModemLights.xml.h:5
  3435 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:45
  3436 msgid "_Properties"
  3437 msgstr "_Настройки"
  3438 
  3439 #: ../modemlights/modem-applet.c:731
  3440 msgid "Connection active, but could not get connection time"
  3441 msgstr ""
  3442 "Връзката е активна, но не можете да получите времето, през което сте свързан"
  3443 
  3444 #: ../modemlights/modem-applet.c:747
  3445 #, c-format
  3446 msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
  3447 msgstr "Време: %.1d:%.2d"
  3448 
  3449 #: ../modemlights/modem-applet.c:751
  3450 msgid "Not connected"
  3451 msgstr "Не сте свързан"
  3452 
  3453 #: ../modemlights/modem-applet.c:773
  3454 msgid ""
  3455 "To connect to your Internet service provider, you need administrator "
  3456 "privileges"
  3457 msgstr ""
  3458 "За да се свържете към вашия доставчик на Интернет, трябва да имате права на "
  3459 "администратор"
  3460 
  3461 #: ../modemlights/modem-applet.c:774
  3462 msgid ""
  3463 "To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
  3464 "privileges"
  3465 msgstr ""
  3466 "За да прекъснете връзката към вашия доставчик на Интернет, се нуждаете от "
  3467 "права на администратор"
  3468 
  3469 #: ../modemlights/modem-applet.c:849
  3470 msgid "The entered password is invalid"
  3471 msgstr "Въведената парола не е вярна"
  3472 
  3473 #: ../modemlights/modem-applet.c:851
  3474 msgid ""
  3475 "Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
  3476 "\"caps lock\" key"
  3477 msgstr ""
  3478 "Проверете дали сте го изписали правилно и дали не сте натиснали клавиша "
  3479 "„Caps Lock“"
  3480 
  3481 #: ../modemlights/modem-applet.c:953
  3482 msgid "Do you want to connect?"
  3483 msgstr "Искате ли да се свържете?"
  3484 
  3485 #: ../modemlights/modem-applet.c:954
  3486 msgid "Do you want to disconnect?"
  3487 msgstr "Искате ли да прекъснете връзката?"
  3488 
  3489 #: ../modemlights/modem-applet.c:963
  3490 msgid "C_onnect"
  3491 msgstr "_Свързване"
  3492 
  3493 #: ../modemlights/modem-applet.c:963
  3494 msgid "_Disconnect"
  3495 msgstr "_Изключване"
  3496 
  3497 #: ../modemlights/modem-applet.c:1019
  3498 msgid "Could not launch network configuration tool"
  3499 msgstr "Инструментът за настройка на мрежата не може да бъде стартиран"
  3500 
  3501 #: ../modemlights/modem-applet.c:1021
  3502 msgid ""
  3503 "Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
  3504 "permissions"
  3505 msgstr ""
  3506 "Проверете дали е инсталиран в правилната папка и дали е с правилните права"
  3507 
  3508 #: ../modemlights/modem-applet.c:1045
  3509 msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
  3510 msgstr "Аплет за активиране и наблюдение на мрежова свързаност през модем."
  3511 
  3512 #: ../modemlights/modemlights.glade.h:1
  3513 msgid ""
  3514 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
  3515 "Provider</span>"
  3516 msgstr ""
  3517 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Свързване с доставчик на Интернет</"
  3518 "span>"
  3519 
  3520 #: ../modemlights/modemlights.glade.h:2
  3521 msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
  3522 msgstr ""
  3523 "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се паролата на администратора</"
  3524 "span>"
  3525 
  3526 #: ../modemlights/modemlights.glade.h:3
  3527 msgid "Enter password"
  3528 msgstr "Въвеждане на парола"
  3529 
  3530 #: ../modemlights/modemlights.glade.h:4
  3531 msgid "Password:"
  3532 msgstr "Парола:"
  3533 
  3534 #: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:1
  3535 msgid "A system load indicator"
  3536 msgstr "Датчик за натоварването на системата"
  3537 
  3538 #: ../multiload/GNOME_MultiLoadApplet_Factory.server.in.in.h:2
  3539 #: ../multiload/main.c:473
  3540 msgid "System Monitor"
  3541 msgstr "Наблюдение на системата"
  3542 
  3543 #: ../multiload/GNOME_MultiloadApplet.xml.h:3
  3544 msgid "_Open System Monitor"
  3545 msgstr "_Отваряне на системен датчик"
  3546 
  3547 #: ../multiload/main.c:58
  3548 msgid ""
  3549 "A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
  3550 "space use, plus network traffic."
  3551 msgstr ""
  3552 "Инструмент за наблюдение на системата, който показва графики за процесора, "
  3553 "оперативната памет, виртуалната памет и натовареността на мрежата."
  3554 
  3555 #: ../multiload/main.c:121
  3556 #, c-format
  3557 msgid "There was an error executing '%s': %s"
  3558 msgstr "Грешка при изпълнението на „%s“: %s"
  3559 
  3560 #: ../multiload/main.c:283 ../multiload/properties.c:607
  3561 msgid "Processor"
  3562 msgstr "Процесор"
  3563 
  3564 #: ../multiload/main.c:285 ../multiload/properties.c:615
  3565 msgid "Memory"
  3566 msgstr "Памет"
  3567 
  3568 #: ../multiload/main.c:287 ../multiload/properties.c:623
  3569 msgid "Network"
  3570 msgstr "Мрежа"
  3571 
  3572 #: ../multiload/main.c:289 ../multiload/properties.c:631
  3573 msgid "Swap Space"
  3574 msgstr "Виртуална памет"
  3575 
  3576 #: ../multiload/main.c:291 ../multiload/main.c:362
  3577 msgid "Load Average"
  3578 msgstr "Средна натовареност"
  3579 
  3580 #: ../multiload/main.c:293
  3581 msgid "Disk"
  3582 msgstr "Диск"
  3583 
  3584 #. xgettext: use and cache are > 1 most of the time,
  3585 #. please assume that they always are.
   696#: ../libgweather/weather.c:661
   697msgid "%a, %b %d / %H:%M"
   698msgstr "%a, %d %b - %H:%M"
   699
   700#: ../libgweather/weather.c:676
   701msgid "Unknown observation time"
   702msgstr "Неизвестно време на наблюдение"
   703
   704#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\342\204\211 is the "DEGREE FAHRENHEIT" symbol)
   705#: ../libgweather/weather.c:709
   706#, c-format
   707msgid "%.1f ℉"
   708msgstr "%.1f ℉"
   709
   710#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\342\204\211 is the "DEGREE FAHRENHEIT" symbol)
   711#: ../libgweather/weather.c:712
   712#, c-format
   713msgid "%d ℉"
   714msgstr "%d ℉"
   715
   716#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\342\204\203 is the "DEGREE CELSIUS" symbol)
   717#: ../libgweather/weather.c:718
   718#, c-format
   719msgid "%.1f ℃"
   720msgstr "%.1f ℃"
   721
   722#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\342\204\203 is the "DEGREE CELSIUS" symbol)
   723#: ../libgweather/weather.c:721
   724#, c-format
   725msgid "%d ℃"
   726msgstr "%d ℃"
   727
   728#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
   729#: ../libgweather/weather.c:727
   730#, c-format
   731msgid "%.1f K"
   732msgstr "%.1f K"
   733
   734#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
   735#: ../libgweather/weather.c:730
   736#, c-format
   737msgid "%d K"
   738msgstr "%d K"
   739
   740#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
   741#: ../libgweather/weather.c:781
   742#, c-format
   743msgid "%.f%%"
   744msgstr "%.f %%"
   745
   746#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
   747#: ../libgweather/weather.c:806
   748#, c-format
   749msgid "%0.1f knots"
   750msgstr "%0.1f kn"
   751
   752#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
   753#: ../libgweather/weather.c:810
   754#, c-format
   755msgid "%.1f mph"
   756msgstr "%.1f mile/h"
   757
   758#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
   759#: ../libgweather/weather.c:814
   760#, c-format
   761msgid "%.1f km/h"
   762msgstr "%.1f km/h"
   763
   764#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
   765#: ../libgweather/weather.c:818
   766#, c-format
   767msgid "%.1f m/s"
   768msgstr "%.1f m/s"
   769
   770#. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
   771#. * (commonly used in nautical wind estimation).
  3586772#.
  3587 #: ../multiload/main.c:312
  3588 #, c-format
  3589 msgid ""
  3590 "%s:\n"
  3591 "%u%% in use by programs\n"
  3592 "%u%% in use as cache"
  3593 msgstr ""
  3594 "%s:\n"
  3595 "%u%% се използват от програми\n"
  3596 "%u%% се използват за кеширане"
  3597 
  3598 #: ../multiload/main.c:320
  3599 #, c-format
  3600 msgid "The system load average is %0.02f"
  3601 msgstr "Средното натоварване на системата е %0.02f"
  3602 
  3603 #: ../multiload/main.c:333
  3604 #, c-format
  3605 msgid ""
  3606 "%s:\n"
  3607 "%u%% in use"
  3608 msgid_plural ""
  3609 "%s:\n"
  3610 "%u%% in use"
  3611 msgstr[0] ""
  3612 "%s:\n"
  3613 "%u%% се използва"
  3614 msgstr[1] ""
  3615 "%s:\n"
  3616 "%u%% се използват"
  3617 
  3618 #: ../multiload/main.c:358
  3619 msgid "CPU Load"
  3620 msgstr "Натоварване на процесора"
  3621 
  3622 #: ../multiload/main.c:359
  3623 msgid "Memory Load"
  3624 msgstr "Натовареност на паметта"
  3625 
  3626 #: ../multiload/main.c:360
  3627 msgid "Net Load"
  3628 msgstr "Натовареност на мрежата"
  3629 
  3630 #: ../multiload/main.c:361
  3631 msgid "Swap Load"
  3632 msgstr "Натовареност на виртуалната памет"
  3633 
  3634 #: ../multiload/main.c:363
  3635 msgid "Disk Load"
  3636 msgstr "Натовареност на диска"
  3637 
  3638 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:1
  3639 msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
  3640 msgstr "Време за обновяване на аплета в милисекунди"
  3641 
  3642 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:2
  3643 msgid "Background color for disk load graph"
  3644 msgstr "Фонов цвят на графиката за натовареността на диска"
  3645 
  3646 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:3
  3647 msgid "CPU graph background color"
  3648 msgstr "Фонов цвят за графиката на натовареността на процесора"
  3649 
  3650 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:4
  3651 msgid "Enable CPU load graph"
  3652 msgstr "Включване на графиката за натовареността на процесора"
  3653 
  3654 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:5
  3655 msgid "Enable disk load graph"
  3656 msgstr "Включване на графиката за натовареността на диска"
  3657 
  3658 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:6
  3659 msgid "Enable load average graph"
  3660 msgstr "Включване на графиката за средната натовареност"
  3661 
  3662 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:7
  3663 msgid "Enable memory load graph"
  3664 msgstr "Включване на графиката за натовареността на паметта"
  3665 
  3666 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:8
  3667 msgid "Enable network load graph"
  3668 msgstr "Включване на графиката за натовареността на мрежата"
  3669 
  3670 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:9
  3671 msgid "Enable swap load graph"
  3672 msgstr "Включване на графиката за натовареността на виртуалната памет"
  3673 
  3674 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:10
  3675 msgid ""
  3676 "For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
  3677 "panels, this is the height of the graphs."
  3678 msgstr ""
  3679 "За хоризонтални панели - широчината на графиката в пиксели. За вертикални "
  3680 "панели - височината на графиката."
  3681 
  3682 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:11
  3683 msgid "Graph color for Ethernet network activity"
  3684 msgstr "Цвят на графиката за активността на локалната мрежа"
  3685 
  3686 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:12
  3687 msgid "Graph color for PLIP network activity"
  3688 msgstr "Цвят на графиката за активността на мрежата по PLIP"
  3689 
  3690 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:13
  3691 msgid "Graph color for SLIP network activity"
  3692 msgstr "Цвят на графиката за активността на мрежата по SLIP"
  3693 
  3694 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:14
  3695 msgid "Graph color for buffer memory"
  3696 msgstr "Цвят на графиката за буферната памет"
  3697 
  3698 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:15
  3699 msgid "Graph color for cached memory"
  3700 msgstr "Цвят на графиката за кеша"
  3701 
  3702 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:16
  3703 msgid "Graph color for disk read"
  3704 msgstr "Цвят на графиката за четенето от диска"
  3705 
  3706 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:17
  3707 msgid "Graph color for disk write"
  3708 msgstr "Цвят на графиката за писането по диска"
  3709 
  3710 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:18
  3711 msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
  3712 msgstr "Цвят на графиката за изчакванията за вход/изход от процесора"
  3713 
  3714 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:19
  3715 msgid "Graph color for load average"
  3716 msgstr "Цвят на графиката за средна натовареност"
  3717 
  3718 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:20
  3719 msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
  3720 msgstr "Цвят на графиката за приблизителна активност на процесора"
  3721 
  3722 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:21
  3723 msgid "Graph color for other network usage"
  3724 msgstr "Цвят на графиката за активността на мрежата"
  3725 
  3726 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:22
  3727 msgid "Graph color for shared memory"
  3728 msgstr "Цвят на графиката за споделената памет"
  3729 
  3730 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:23
  3731 msgid "Graph color for system-related CPU activity"
  3732 msgstr "Цвят на графиката за активността на процесора за системни процеси"
  3733 
  3734 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:24
  3735 msgid "Graph color for user-related CPU activity"
  3736 msgstr "Цвят на графиката за активността процесора за потребителски процеси"
  3737 
  3738 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:25
  3739 msgid "Graph color for user-related memory usage"
  3740 msgstr "Цвят на графиката за паметта използвана от потребителя"
  3741 
  3742 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:26
  3743 msgid "Graph color for user-related swap usage"
  3744 msgstr "Цвят на графиката за виртуалната памет използвана от потребителите"
  3745 
  3746 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:27
  3747 msgid "Graph size"
  3748 msgstr "Размер на графиката"
  3749 
  3750 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:28
  3751 msgid "Load graph background color"
  3752 msgstr "Фоновият цвят на графиката за натовареността."
  3753 
  3754 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:29
  3755 msgid "Memory graph background color"
  3756 msgstr "Фоновият цвят на графиката за паметта."
  3757 
  3758 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:30
  3759 msgid "Network graph background color"
  3760 msgstr "Фоновият цвят на графиката за мрежата."
  3761 
  3762 #: ../multiload/multiload.schemas.in.h:31
  3763 msgid "Swap graph background color"
  3764 msgstr "Фоновият цвят на графиката за виртуалната памет."
  3765 
  3766 #: ../multiload/properties.c:368
  3767 msgid "Monitored Resources"
  3768 msgstr "Наблюдавани ресурси"
  3769 
  3770 #: ../multiload/properties.c:393
  3771 msgid "_Processor"
  3772 msgstr "_Процесор"
  3773 
  3774 #: ../multiload/properties.c:406
  3775 msgid "_Memory"
  3776 msgstr "Па_мет"
  3777 
  3778 #: ../multiload/properties.c:419
  3779 msgid "_Network"
  3780 msgstr "Мре_жа"
  3781 
  3782 #: ../multiload/properties.c:432
  3783 msgid "S_wap Space"
  3784 msgstr "_Виртуална памет"
  3785 
  3786 #: ../multiload/properties.c:445
  3787 msgid "_Load"
  3788 msgstr "_Натовареност"
  3789 
  3790 #: ../multiload/properties.c:458
  3791 msgid "_Harddisk"
  3792 msgstr "_Твърд диск"
  3793 
  3794 #: ../multiload/properties.c:474
  3795 msgid "Options"
  3796 msgstr "Настройки"
  3797 
  3798 #: ../multiload/properties.c:504
  3799 msgid "System m_onitor width: "
  3800 msgstr "_Широчина на системния датчик: "
  3801 
  3802 #: ../multiload/properties.c:506
  3803 msgid "System m_onitor height: "
  3804 msgstr "_Височина на системния датчик: "
  3805 
  3806 #: ../multiload/properties.c:545
  3807 msgid "Sys_tem monitor update interval: "
  3808 msgstr "_Период на обновяване на системния датчик: "
  3809 
  3810 #: ../multiload/properties.c:571
  3811 msgid "milliseconds"
  3812 msgstr "ms"
  3813 
  3814 #: ../multiload/properties.c:582
  3815 msgid "Colors"
  3816 msgstr "Цветове"
  3817 
  3818 #: ../multiload/properties.c:609 ../multiload/properties.c:617
  3819 msgid "_User"
  3820 msgstr "Пот_ребител"
  3821 
  3822 #: ../multiload/properties.c:610
  3823 msgid "S_ystem"
  3824 msgstr "_Система"
  3825 
  3826 #: ../multiload/properties.c:611
  3827 msgid "N_ice"
  3828 msgstr "Приори_тет"
  3829 
  3830 #: ../multiload/properties.c:612
  3831 msgid "I_OWait"
  3832 msgstr "_В/И изчакване"
  3833 
  3834 #: ../multiload/properties.c:613
  3835 msgid "I_dle"
  3836 msgstr "_Незаети"
  3837 
  3838 #: ../multiload/properties.c:618
  3839 msgid "Sh_ared"
  3840 msgstr "_Споделени"
  3841 
  3842 #: ../multiload/properties.c:619
  3843 msgid "_Buffers"
  3844 msgstr "_Буфери"
  3845 
  3846 #: ../multiload/properties.c:620
  3847 msgid "Cach_ed"
  3848 msgstr "_Записан в паметта"
  3849 
  3850 #: ../multiload/properties.c:621
  3851 msgid "F_ree"
  3852 msgstr "Сво_бодни"
  3853 
  3854 #: ../multiload/properties.c:625
  3855 msgid "_SLIP"
  3856 msgstr "_SLIP"
  3857 
  3858 #: ../multiload/properties.c:626
  3859 msgid "PL_IP"
  3860 msgstr "_PLIP"
  3861 
  3862 #: ../multiload/properties.c:627
  3863 msgid "_Ethernet"
  3864 msgstr "Локална мр_ежа"
  3865 
  3866 #: ../multiload/properties.c:628
  3867 msgid "Othe_r"
  3868 msgstr "Д_руги"
  3869 
  3870 #: ../multiload/properties.c:629 ../multiload/properties.c:639
  3871 #: ../multiload/properties.c:645
  3872 msgid "_Background"
  3873 msgstr "_Фон"
  3874 
  3875 #: ../multiload/properties.c:633
  3876 msgid "_Used"
  3877 msgstr "_Използвани"
  3878 
  3879 #: ../multiload/properties.c:634
  3880 msgid "_Free"
  3881 msgstr "_Свободни"
  3882 
  3883 #: ../multiload/properties.c:636
  3884 msgid "Load"
  3885 msgstr "Натовареност"
  3886 
  3887 #: ../multiload/properties.c:638
  3888 msgid "_Average"
  3889 msgstr "_Средно"
  3890 
  3891 #: ../multiload/properties.c:641
  3892 msgid "Harddisk"
  3893 msgstr "Твърд диск"
  3894 
  3895 #: ../multiload/properties.c:643
  3896 msgid "_Read"
  3897 msgstr "_Четене"
  3898 
  3899 #: ../multiload/properties.c:644
  3900 msgid "_Write"
  3901 msgstr "_Писане"
  3902 
  3903 #: ../multiload/properties.c:670
  3904 msgid "System Monitor Preferences"
  3905 msgstr "Настройки на аплета за наблюдение на системата"
  3906 
  3907 #: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:1
  3908 msgid "CD Player (Deprecated)"
  3909 msgstr "CD плеър (да не се ползва)"
  3910 
  3911 #: ../null_applet/GNOME_CDPlayerApplet.server.in.h:2
  3912 msgid "Panel applet for playing audio CDs"
  3913 msgstr "Аплет за панела за слушане на музикални CD-та"
  3914 
  3915 #: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:1
  3916 msgid "Alert you when new mail arrives"
  3917 msgstr "Получаване на сигнал при ново е-писмо"
  3918 
  3919 #: ../null_applet/GNOME_MailcheckApplet_Factory.server.in.h:2
  3920 msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
  3921 msgstr "Наблюдение на пощенската кутия (да не се ползва)"
  3922 
  3923 #: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:1
  3924 msgid "Factory for deprecating applets"
  3925 msgstr "Фабрика за аплети, които не трябва да се ползват"
  3926 
  3927 #: ../null_applet/GNOME_NullApplet_Factory.server.in.in.h:2
  3928 msgid "Null Applet Factory"
  3929 msgstr "Фабрика за нулевия аплет"
  3930 
  3931 #: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:1
  3932 msgid "Monitor the quality of a wireless network link"
  3933 msgstr "Наблюдаване на качеството на безжичната мрежова връзка"
  3934 
  3935 #: ../null_applet/GNOME_Panel_WirelessApplet.server.in.h:2
  3936 msgid "Wireless Link Monitor"
  3937 msgstr "Безжични връзки"
  3938 
  3939 #: ../null_applet/null_applet.c:149
  3940 msgid "Some panel items are no longer available"
  3941 msgstr "Някои елементи на панела вече не са достъпни"
  3942 
  3943 #: ../null_applet/null_applet.c:150
  3944 msgid ""
  3945 "One or more panel items (also referred to as applets) are no longer "
  3946 "available in the GNOME desktop."
  3947 msgstr ""
  3948 "Един или повече елементи на панела (познати като аплети) вече не съществуват "
  3949 "в графичната среда GNOME."
  3950 
  3951 #: ../null_applet/null_applet.c:152
  3952 msgid "These items will now be removed from your configuration:"
  3953 msgstr "Тези елементи няма да бъдат махнати от настройките ви:"
  3954 
  3955 #: ../null_applet/null_applet.c:155
  3956 msgid "You will not receive this message again."
  3957 msgstr "Няма да получавате това съобщение отново."
  3958 
  3959 #: ../stickynotes/data/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.h:1
  3960 msgid "Tomboy (ne Stickynotes)"
  3961 msgstr "Tomboy (заместител на лепкавите бележки)"
  3962 
  3963 #: ../stickynotes/data/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.h:2
  3964 msgid "Tomboy (transparent upgrade from stickynotes)"
  3965 msgstr "Tomboy (лесно обновяване от лепкавите бележки)"
  3966 
  3967 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:1
  3968 msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
  3969 msgstr ""
  3970 "Създаване, преглед и управление на лепкавите бележки върху работния плот"
  3971 
  3972 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:2
  3973 #: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:134
  3974 #: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:410
  3975 msgid "Sticky Notes"
  3976 msgstr "Лепкави бележки"
  3977 
  3978 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.server.in.in.h:3
  3979 msgid "Sticky Notes Applet Factory"
  3980 msgstr "Фабрика на аплета „Лепкави бележки“"
  3981 
  3982 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:1
  3983 msgid "Hi_de Notes"
  3984 msgstr "_Скриване на бележките"
  3985 
  3986 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:3
  3987 msgid "_Delete Notes"
  3988 msgstr "_Изтриване на бележките"
  3989 
  3990 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:5
  3991 msgid "_Lock Notes"
  3992 msgstr "Зак_лючване на бележките"
  3993 
  3994 #: ../stickynotes/GNOME_StickyNotesApplet.xml.h:6
  3995 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:44
  3996 msgid "_New Note"
  3997 msgstr "_Нова бележка"
  3998 
  3999 #: ../stickynotes/stickynotes.c:617
  4000 msgid "This note is locked."
  4001 msgstr "Тази бележка е заключена."
  4002 
  4003 #: ../stickynotes/stickynotes.c:621
  4004 msgid "This note is unlocked."
  4005 msgstr "Тази бележка е отключена."
  4006 
  4007 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:2
  4008 msgid "    Font C_olor:"
  4009 msgstr "    Цвят на _шрифта:"
  4010 
  4011 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:3
  4012 msgid "    Font Co_lor:"
  4013 msgstr "    Цвят на шри_фта:"
  4014 
  4015 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:4
  4016 msgid "    Note C_olor:"
  4017 msgstr "    Цвят на _бележката:"
  4018 
  4019 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:5
  4020 msgid "    Note _Color:"
  4021 msgstr "    Цвят на беле_жката:"
  4022 
  4023 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:6
  4024 msgid "    _Font:"
  4025 msgstr "    _Шрифт:"
  4026 
  4027 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:7
  4028 msgid "<b>Behavior</b>"
  4029 msgstr "<b>Поведение</b>"
  4030 
  4031 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:8
  4032 msgid "<b>Default Note Properties</b>"
  4033 msgstr "<b>Стандартни настройки за бележката</b>"
  4034 
  4035 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:9
  4036 msgid ""
  4037 "<b>Delete all sticky notes?</b>\n"
  4038 "\n"
  4039 "This cannot be undone."
  4040 msgstr ""
  4041 "<b>Изтриване на всички лепкави бележки?</b>\n"
  4042 "\n"
  4043 "Това действие е необратимо."
  4044 
  4045 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:12
  4046 msgid ""
  4047 "<b>Delete this sticky note?</b>\n"
  4048 "\n"
  4049 "This cannot be undone."
  4050 msgstr ""
  4051 "<b>Изтриване на тази лепкава бележка?</b>\n"
  4052 "\n"
  4053 "Това действие е необратимо."
  4054 
  4055 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:15
  4056 msgid "<b>Properties</b>"
  4057 msgstr "<b>Настройки</b>"
  4058 
  4059 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:16
  4060 msgid "Choose a base color to use for all sticky notes"
  4061 msgstr "Избиране на базов цвят, който да се използва за всички лепкави бележки"
  4062 
  4063 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:17
  4064 msgid "Choose a color for the note"
  4065 msgstr "Избиране на цвят за бележката"
  4066 
  4067 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:18
  4068 msgid "Choose a font for the note"
  4069 msgstr "Избиране на шрифт за бележката"
  4070 
  4071 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:19
  4072 msgid "Choose a font to use for all sticky notes"
  4073 msgstr "Избиране на шрифт за всички лепкави бележки"
  4074 
  4075 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:20
  4076 msgid "Choose if notes are visible on all workspaces"
  4077 msgstr "Дали бележките да са видими на всички работни места"
  4078 
  4079 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:21
  4080 msgid "Choose if the default style is forced on all notes"
  4081 msgstr ""
  4082 "Избиране дали стандартният стил да се приложи принудително върху всички "
  4083 "бележки"
  4084 
  4085 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:22
  4086 msgid "Close note"
  4087 msgstr "Затваряне на бележка"
  4088 
  4089 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:23
  4090 msgid "Force _default color and font on notes"
  4091 msgstr "Прину_дително прилагане на стандартите цвят и шрифт на бележките"
  4092 
  4093 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:24
  4094 msgid "H_eight:"
  4095 msgstr "_Височина:"
  4096 
  4097 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:25
  4098 msgid "Lock/Unlock note"
  4099 msgstr "Заключване/отключване на бележка"
  4100 
  4101 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:26
  4102 msgid "Pick a color for the sticky note"
  4103 msgstr "Избиране на цвят за лепкавата бележка"
  4104 
  4105 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:27
  4106 msgid "Pick a default sticky note color"
  4107 msgstr "Избиране на стандартен цвят за лепкава бележка"
  4108 
  4109 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:28
  4110 msgid "Pick a default sticky note font"
  4111 msgstr "Избиране на стандартен шрифт за лепкава бележка "
  4112 
  4113 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:29
  4114 msgid "Pick a font for the sticky note"
  4115 msgstr "Избиране на шрифт за лепкавата бележка"
  4116 
  4117 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:30
  4118 msgid "Resize note"
  4119 msgstr "Преоразмеряване на бележка"
  4120 
  4121 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:31
  4122 msgid "Specify a title for the note"
  4123 msgstr "Задаване на заглавие на бележката"
  4124 
  4125 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:32
  4126 msgid "Specify the default height (in pixels) of new notes"
  4127 msgstr "Задаване на стандартна височина (в пиксели) за нови бележки"
  4128 
  4129 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:33
  4130 msgid "Specify the default width (in pixels) of new notes"
  4131 msgstr "Задаване на стандартна широчина (в пиксели) за нови бележки"
  4132 
  4133 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:34
  4134 msgid "Sticky Note"
  4135 msgstr "Лепкава бележка"
  4136 
  4137 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:35
  4138 msgid "Sticky Note Properties"
  4139 msgstr "Настройки на лепкавата бележка"
  4140 
  4141 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:36
  4142 msgid "Sticky Notes Preferences"
  4143 msgstr "Настройки на лепкавите бележки"
  4144 
  4145 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:37
  4146 msgid "Use co_lor from the system theme"
  4147 msgstr "Използване на _цвят от системната тема"
  4148 
  4149 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:38
  4150 msgid "Use default co_lor"
  4151 msgstr "Използване на _стандартните цветове"
  4152 
  4153 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:39
  4154 msgid "Use default fo_nt"
  4155 msgstr "Използване на стандартния _шрифт"
  4156 
  4157 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:40
  4158 msgid "Use fo_nt from the system theme"
  4159 msgstr "Използване на шрифт от систем_ната тема"
  4160 
  4161 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:41
  4162 msgid "_Delete All"
  4163 msgstr "Изтриване на _всичко"
  4164 
  4165 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:42
  4166 msgid "_Delete Note..."
  4167 msgstr "_Изтриване на бележка..."
  4168 
  4169 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:43
  4170 msgid "_Lock Note"
  4171 msgstr "_Заключване на бележка"
  4172 
  4173 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:46
  4174 msgid "_Put notes on all workspaces"
  4175 msgstr "_Поставяне на бележките на всички работни места"
  4176 
  4177 #: ../stickynotes/stickynotes.glade.h:47
  4178 msgid "_Title:"
  4179 msgstr "_Заглавие:"
  4180 
  4181 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:1
  4182 msgid ""
  4183 "By default, sticky notes are given the current date as the title when they "
  4184 "are created. This format is used; anything that can be parsed by strftime() "
  4185 "is valid."
  4186 msgstr ""
  4187 "Стандартно на лепкавите бележки се дава текущата дата като заглавие, когато "
  4188 "те се създават. За форматиране се използва всичко, което е валидно за "
  4189 "strftime()."
  4190 
  4191 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:2
  4192 msgid "Date format of note's title"
  4193 msgstr "Формат за датата в заглавието на бележката"
  4194 
  4195 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:3
  4196 msgid "Default color for font"
  4197 msgstr "Стандартен цвят на шрифта"
  4198 
  4199 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:4
  4200 msgid "Default color for new notes"
  4201 msgstr "Стандартен цвят за нови бележки"
  4202 
  4203 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:5
  4204 msgid ""
  4205 "Default color for new sticky notes. This should be in html hex "
  4206 "specification, for example \"#30FF50\"."
  4207 msgstr ""
  4208 "Стандартен цвят за нова лепкава бележка. Това трябва да е в специфицирания "
  4209 "от html шестнадесетичен вид, примерно „#30FF50“."
  4210 
  4211 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:6
  4212 msgid ""
  4213 "Default font color for new sticky notes. This should be in html hex "
  4214 "specification, for example \"#000000\"."
  4215 msgstr ""
  4216 "Стандартен цвят за нова лепкава бележка. Това трябва да е в специфицирания "
  4217 "от html шестнадесетичен вид, примерно „#000000“."
  4218 
  4219 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:7
  4220 msgid "Default font for new notes"
  4221 msgstr "Стандартен шрифт за нови бележки"
  4222 
  4223 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:8
  4224 msgid ""
  4225 "Default font for new sticky notes. This should be a Pango Font Name, for "
  4226 "example \"Sans Italic 10\""
  4227 msgstr ""
  4228 "Стандартен шрифт за нови лепкави бележки. Това трябва да са името и размерът "
  4229 "на шрифта, за пример „Sans Italic 10“"
  4230 
  4231 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:9
  4232 msgid "Default height for new notes"
  4233 msgstr "Стандартна височина за новите бележки"
  4234 
  4235 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:10
  4236 msgid "Default height for new sticky notes in pixels."
  4237 msgstr "Стандартна височина за новите лепкави бележки в пиксели."
  4238 
  4239 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:11
  4240 msgid "Default width for new notes"
  4241 msgstr "Стандартна широчина за новите бележки"
  4242 
  4243 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:12
  4244 msgid "Default width for new sticky notes in pixels."
  4245 msgstr "Стандартна широчина за новите лепкави бележки в пиксели."
  4246 
  4247 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:13
  4248 msgid "Empty notes are always deleted without confirmation"
  4249 msgstr "Празните бележки винаги се изтриват без потвърждение"
  4250 
  4251 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:14
  4252 msgid ""
  4253 "If this option is disabled, a custom color can be used as the default color "
  4254 "for all sticky notes."
  4255 msgstr ""
  4256 "Ако тази опция е изключена, произволен цвят може да бъде избран като "
  4257 "стандартен за всички лепкави бележки."
  4258 
  4259 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:15
  4260 msgid ""
  4261 "If this option is disabled, a custom font can be used as the default font "
  4262 "for all sticky notes."
  4263 msgstr ""
  4264 "Ако тази опция е изключена, произволен шрифт може да бъде избран като "
  4265 "стандартен за всички лепкави бележки."
  4266 
  4267 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:16
  4268 msgid ""
  4269 "If this option is enabled, the custom colors and fonts that have been "
  4270 "assigned to individual notes will be ignored."
  4271 msgstr ""
  4272 "Ако тази опция е включена, избраните цветове и шрифтове за отделните лепкави "
  4273 "бележки ще бъдат игнорирани."
  4274 
  4275 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:17
  4276 msgid "Specifies whether the sticky notes are locked (non-editable) or not."
  4277 msgstr ""
  4278 "Определете дали лепкавите бележки са заключени (не се променят) или не "
  4279 "(могат да се променят)."
  4280 
  4281 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:18
  4282 msgid ""
  4283 "Specifies whether the sticky notes are visible on ALL workspaces on the "
  4284 "desktop, or not."
  4285 msgstr ""
  4286 "Задаване дали лепкавите бележки са видими на всички работни места или не."
  4287 
  4288 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:19
  4289 msgid "Sticky notes' locked state"
  4290 msgstr "Заключено състояние на лепкавите бележки"
  4291 
  4292 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:20
  4293 msgid "Sticky notes' workspace stickyness"
  4294 msgstr "Лепкавост на лепкавите бележки върху работния плот"
  4295 
  4296 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:21
  4297 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting a note"
  4298 msgstr "Дали да пита за потвърждение, когато се изтрива бележка"
  4299 
  4300 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:22
  4301 msgid "Whether to force the default color and font on all notes"
  4302 msgstr ""
  4303 "Дали стандартните цвят и шрифт ще бъдат приложени принудително върху всички "
  4304 "бележки"
  4305 
  4306 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:23
  4307 msgid "Whether to use the default system color"
  4308 msgstr "Дали стандартно да се ползват цветовете на системата"
  4309 
  4310 #: ../stickynotes/stickynotes.schemas.in.h:24
  4311 msgid "Whether to use the default system font"
  4312 msgstr "Дали стандартно да се използва системният шрифт"
  4313 
  4314 #: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:585
  4315 #, c-format
  4316 msgid "%d note"
  4317 msgid_plural "%d notes"
  4318 msgstr[0] "%d бележка"
  4319 msgstr[1] "%d бележки"
  4320 
  4321 #: ../stickynotes/stickynotes_applet.c:586
  4322 msgid "Show sticky notes"
  4323 msgstr "Показване на лепкави бележки"
  4324 
  4325 #: ../stickynotes/stickynotes_applet_callbacks.c:363
  4326 msgid "Sticky Notes for the GNOME Desktop Environment"
  4327 msgstr "Лепкави бележки за работната среда GNOME"
  4328 
  4329 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:1
  4330 msgid "Go to Trash"
  4331 msgstr "Отиване в кошчето"
  4332 
  4333 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.server.in.in.h:2
  4334 msgid "Trash"
  4335 msgstr "Кошче"
  4336 
  4337 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:2
  4338 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:612
  4339 msgid "_Empty Trash"
  4340 msgstr "_Изчистване на кошчето"
  4341 
  4342 #: ../trashapplet/GNOME_Panel_TrashApplet.xml.h:4
  4343 msgid "_Open"
  4344 msgstr "_Отваряне"
  4345 
  4346 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:161
  4347 #, c-format
  4348 msgid "Unable to find the Trash directory: %s"
  4349 msgstr "Папката на кошчето не може да бъде намерена: %s"
  4350 
  4351 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:399
  4352 msgid "No Items in Trash"
  4353 msgstr "В кошчето няма нищо"
  4354 
  4355 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:403
  4356 #, c-format
  4357 msgid "%d Item in Trash"
  4358 msgid_plural "%d Items in Trash"
  4359 msgstr[0] "%d обект в кошчето"
  4360 msgstr[1] "%d обекта в кошчето"
  4361 
  4362 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:524
  4363 #, c-format
  4364 msgid "Removing item %d of %d"
  4365 msgstr "Изтриване на елемент %d от общо %d"
  4366 
  4367 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:550
  4368 msgid "Removing:"
  4369 msgstr "Изтриване:"
  4370 
  4371 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:589
  4372 msgid "Empty all of the items from the trash?"
  4373 msgstr "Изтриване на всичко от кошчето?"
  4374 
  4375 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:592
  4376 msgid ""
  4377 "If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
  4378 "Please note that you can also delete them separately."
  4379 msgstr ""
  4380 "Ако изчистите кошчето, всичко, което е било в него, ще бъде необратимо "
  4381 "изтрито. Забележете, че можете да триете обектите поотделно."
  4382 
  4383 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:696
  4384 #, c-format
  4385 msgid ""
  4386 "Error while spawning nautilus:\n"
  4387 "%s"
  4388 msgstr ""
  4389 "Грешка при стартирането на Nautilus:\n"
  4390 "%s"
  4391 
  4392 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:745
  4393 msgid ""
  4394 "A GNOME trash bin that lives in your panel. You can use it to view the trash "
  4395 "or drag and drop items into the trash."
  4396 msgstr ""
  4397 "Кошче за GNOME, което стои на панела. Можете да го ползвате, за да "
  4398 "разглеждате съдържанието му или да триете обекти с изтегляне."
  4399 
  4400 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:770
  4401 msgid "Delete Immediately?"
  4402 msgstr "Незабавно изтриване?"
  4403 
  4404 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:799
  4405 msgid "Cannot move items to trash, do you want to delete them immediately?"
  4406 msgstr ""
  4407 "Невъзможно е обектите да бъдат преместени в кошчето. Искате ли незабавно да "
  4408 "се изтрият?"
  4409 
  4410 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:802
  4411 msgid ""
  4412 "Cannot move some items to trash, do you want to delete these immediately?"
  4413 msgstr ""
  4414 "Някои обекти не могат да бъдат преместени в кошчето. Искате ли само те да "
  4415 "бъдат изтрити незабавно?"
  4416 
  4417 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:902 ../trashapplet/src/trashapplet.c:919
  4418 #, c-format
  4419 msgid ""
  4420 "Unable to move to trash:\n"
  4421 "%s"
  4422 msgstr ""
  4423 "Невъзможно е да се преместят в кошчето:\n"
  4424 "%s"
  4425 
  4426 #: ../trashapplet/src/trashapplet.c:967
  4427 msgid "Trash Applet"
  4428 msgstr "Аплет за кошчето"
  4429 
  4430 #: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:1
  4431 msgid "<b>From:</b>"
  4432 msgstr "<b>От:</b>"
  4433 
  4434 #: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:2
  4435 msgid "<big><b>Emptying the Trash</b></big>"
  4436 msgstr "<big><b>Изчистване на кошчето</b></big>"
  4437 
  4438 #: ../trashapplet/trashapplet.glade.h:3
  4439 msgid "Emptying the Trash"
  4440 msgstr "Изчистване на кошчето"
   773#: ../libgweather/weather.c:824
   774#, c-format
   775msgid "Beaufort force %.1f"
   776msgstr "Сила на Бофорт %.1f"
   777
   778#: ../libgweather/weather.c:845
   779msgid "Calm"
   780msgstr "Спокойно"
   781
   782#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
   783#: ../libgweather/weather.c:849
   784#, c-format
   785msgid "%s / %s"
   786msgstr "%s/%s"
   787
   788#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
   789#: ../libgweather/weather.c:867
   790#, c-format
   791msgid "%.2f inHg"
   792msgstr "%.2f inHg"
   793
   794#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
   795#: ../libgweather/weather.c:871
   796#, c-format
   797msgid "%.1f mmHg"
   798msgstr "%.1f mmHg"
   799
   800#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
   801#: ../libgweather/weather.c:875
   802#, c-format
   803msgid "%.2f kPa"
   804msgstr "%.2f kPa"
   805
   806#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
   807#: ../libgweather/weather.c:879
   808#, c-format
   809msgid "%.2f hPa"
   810msgstr "%.2f hPa"
   811
   812#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
   813#: ../libgweather/weather.c:883
   814#, c-format
   815msgid "%.2f mb"
   816msgstr "%.2f mb"
   817
   818#. TRANSLATOR: This is pressure in atmospheres
   819#: ../libgweather/weather.c:887
   820#, c-format
   821msgid "%.3f atm"
   822msgstr "%.3f atm"
   823
   824#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
   825#: ../libgweather/weather.c:912
   826#, c-format
   827msgid "%.1f miles"
   828msgstr "%.1f mile"
   829
   830#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
   831#: ../libgweather/weather.c:916
   832#, c-format
   833msgid "%.1f km"
   834msgstr "%.1f km"
   835
   836#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
   837#: ../libgweather/weather.c:920
   838#, c-format
   839msgid "%.0fm"
   840msgstr "%.0f m"
   841
   842#: ../libgweather/weather.c:948 ../libgweather/weather.c:968
   843msgid "%H:%M"
   844msgstr "%H:%M"
   845
   846#: ../libgweather/weather.c:1001
   847msgid "Retrieval failed"
   848msgstr "Получаването неуспешно"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.