Changeset 133


Ignore:
Timestamp:
Aug 10, 2005, 8:42:32 PM (17 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

Успях да допреведа и beagle

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/beagle.HEAD.bg.po

  r115 r133  
  99"Project-Id-Version: beagle\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2005-08-08 02:49+0000\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2005-08-08 13:02+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2005-08-10 20:41+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2005-08-10 20:40+0300\n"
  1313"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  1717"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  2020#: ../Best/Best.cs:121
   
  209209#: ../Tiles/TranslationHack.cs:8
  210210msgid "by"
  211 msgstr ""
   211msgstr "от"
  212212
  213213#. For translators: From template Tiles/template-blog.html
   
  370370msgstr "Мрежово търсене"
  371371
  372 #: ../tools/Settings.cs:214
   372#: ../tools/Settings.cs:208
  373373msgid "Reload configuration"
  374374msgstr "Презареждане на конфигурацията"
  375375
  376 #: ../tools/Settings.cs:215
   376#: ../tools/Settings.cs:209
  377377msgid ""
  378378"The configuration file has been modified by another application. Do you wish "
  379379"to discard the currently displayed values and reload configuration from disk?"
  380380msgstr ""
  381 
  382 #: ../tools/Settings.cs:253
   381"Файлът с настройките е бил променен от друга програма. Искате ли да "
   382"стойностите, които са показани в момента, да се заменят с тези от диска?"
   383
   384#: ../tools/Settings.cs:247
  383385msgid "Select Path"
  384386msgstr "Избор на път"
  385387
  386 #: ../tools/Settings.cs:272
   388#: ../tools/Settings.cs:266
  387389msgid "The selected path is already selected for indexing and wasn't added."
  388 msgstr "Избрания път е вече въведен за индексиране и не беше добавен."
  389 
  390 #: ../tools/Settings.cs:275
   390msgstr "Избраният път е вече въведен за индексиране и не беше добавен."
   391
   392#: ../tools/Settings.cs:269
  391393msgid ""
  392394"The selected path wasn't added. The list contains items that supercedes it "
  393395"and the data is already being indexed."
  394396msgstr ""
  395 
  396 #: ../tools/Settings.cs:286 ../tools/Settings.cs:478
   397"Избраният път не бе добавен. Списъкът вече съдържа елементи, които обхващат "
   398"посочения път, а данните вече са индексирани."
   399
   400#: ../tools/Settings.cs:280 ../tools/Settings.cs:472
  397401msgid "Path not added"
  398 msgstr "Пътя не е добавен"
  399 
  400 #: ../tools/Settings.cs:295
   402msgstr "Пътят не е добавен"
   403
   404#: ../tools/Settings.cs:289
  401405msgid "Remove obsolete paths"
  402 msgstr "Премахване на неналични пътища"
  403 
  404 #: ../tools/Settings.cs:296
   406msgstr "Премахване на излишни пътища"
   407
   408#: ../tools/Settings.cs:290
  405409msgid ""
  406410"Adding this path will obsolete some of the existing include paths. This will "
  407411"result in the removal of the old obsolete paths. Do you still wish to add it?"
  408412msgstr ""
  409 
  410 #: ../tools/Settings.cs:322
   413"Добавянето на този път ще направи част от вече наличните - излишни. Поради "
   414"тази причина те ще бъдат премахнати. Искате ли да го добавите?"
   415
   416#: ../tools/Settings.cs:316
  411417msgid "Remove path"
  412418msgstr "Премахване на пътя"
  413419
  414 #: ../tools/Settings.cs:323
   420#: ../tools/Settings.cs:317
  415421msgid ""
  416422"Are you sure you wish to remove this path from the list of directories to be "
  417423"included for indexing?"
  418424msgstr ""
  419 
  420 #: ../tools/Settings.cs:352
   425"Сигурни ли сте, че искате да махнете този път от списъка с папки, които се "
   426"индексират?"
   427
   428#: ../tools/Settings.cs:346
  421429msgid "Remove item"
  422430msgstr "Премахване на елемента"
  423431
  424 #: ../tools/Settings.cs:353
   432#: ../tools/Settings.cs:347
  425433msgid ""
  426434"Are you sure you wish to remove this item from the list of data to be "
  427435"excluded from indexing?"
  428436msgstr ""
  429 
  430 #: ../tools/Settings.cs:396
   437"Сигурни ли сте, че искате да махнете елемент път от списъка с папки, които "
   438"се индексират?<"
   439
   440#: ../tools/Settings.cs:390
  431441msgid "Invalid host entry"
  432442msgstr "Невалиден запис за хост"
  433443
  434 #: ../tools/Settings.cs:403
   444#: ../tools/Settings.cs:397
  435445msgid "Host already present in the list."
  436446msgstr "Хостът е вече в списъка."
  437447
  438 #: ../tools/Settings.cs:412
   448#: ../tools/Settings.cs:406
  439449msgid "Host not added"
  440450msgstr "Хостът не е добавен"
  441451
  442 #: ../tools/Settings.cs:428
   452#: ../tools/Settings.cs:422
  443453msgid "Remove host"
  444454msgstr "Премахване на хост"
  445455
  446 #: ../tools/Settings.cs:429
   456#: ../tools/Settings.cs:423
  447457msgid "Are you sure you wish to remove this host from the list?"
  448458msgstr "Сигурни ли сте, че искате да премахнете този хост от списъка?"
  449459
  450 #: ../tools/Settings.cs:450
   460#: ../tools/Settings.cs:444
  451461msgid "Select path"
  452462msgstr "Избор на път"
  453463
  454 #: ../tools/Settings.cs:469
   464#: ../tools/Settings.cs:463
  455465msgid "The selected path is already configured for external access."
  456466msgstr "Избрания път е вече конфигуриран за външен достъп."
  457467
  458 #: ../tools/Settings.cs:493
   468#: ../tools/Settings.cs:487
  459469msgid "Remove public path"
  460470msgstr "Премахване на публичния път"
  461471
  462 #: ../tools/Settings.cs:494
   472#: ../tools/Settings.cs:488
  463473msgid ""
  464474"Are you sure you wish to remove this entry from the list of public paths?"
  465475msgstr ""
  466 
  467 #: ../tools/Settings.cs:539 ../tools/Settings.cs:628 ../tools/Settings.cs:706
  468 #: ../tools/Settings.cs:782 ../tools/Settings.cs:1121
   476"Сигурни ли сте, че искате да махнете този запис от списъка с публични пътища?"
   477
   478#: ../tools/Settings.cs:533 ../tools/Settings.cs:622 ../tools/Settings.cs:700
   479#: ../tools/Settings.cs:776 ../tools/Settings.cs:1115
  469480msgid "Name"
  470481msgstr "Име"
  471482
  472 #: ../tools/Settings.cs:622 ../tools/settings.glade.h:30
   483#: ../tools/Settings.cs:616 ../tools/settings.glade.h:29
  473484msgid "Type"
  474485msgstr "Вид"
  475486
  476 #: ../tools/Settings.cs:675 ../tools/Settings.cs:1055
   487#: ../tools/Settings.cs:669 ../tools/Settings.cs:1049
  477488#: ../tools/settings.glade.h:22
  478489msgid "Path"
  479490msgstr "Път"
  480491
  481 #: ../tools/Settings.cs:678 ../tools/Settings.cs:1065
   492#: ../tools/Settings.cs:672 ../tools/Settings.cs:1059
  482493msgid "Pattern"
  483494msgstr "Шаблон"
  484495
  485 #: ../tools/Settings.cs:681 ../tools/Settings.cs:1060
   496#: ../tools/Settings.cs:675 ../tools/Settings.cs:1054
  486497#: ../tools/settings.glade.h:20
  487498msgid "Mail Folder"
  488499msgstr "Папка за пощата"
  489500
  490 #: ../tools/Settings.cs:1029
   501#: ../tools/Settings.cs:1023
  491502msgid "Select Folder"
  492503msgstr "Избор на папка"
  493504
  494 #: ../tools/Settings.cs:1089
   505#: ../tools/Settings.cs:1083
  495506msgid "Error adding path"
  496507msgstr "Грешка при добавянето на пътя"
  497508
  498 #: ../tools/Settings.cs:1090
   509#: ../tools/Settings.cs:1084
  499510msgid ""
  500511"The specified path could not be found and therefore it could not be added to "
  501512"the list of resources excluded for indexing."
  502513msgstr ""
  503 
  504 #: ../tools/Settings.cs:1120
   514"Указаният път не бе открит и затова няма да бъде включен в списъка на "
   515"ресурси, които се индексират."
   516
   517#: ../tools/Settings.cs:1114
  505518msgid "Show"
  506519msgstr "Показване"
   
  524537#: ../tools/settings.glade.h:5
  525538msgid "<b>Networking</b>"
  526 msgstr ""
   539msgstr "<b>Мрежа</b>"
  527540
  528541#: ../tools/settings.glade.h:6
  529542msgid "<b>Privacy</b>"
  530 msgstr ""
   543msgstr "<b>Лични данни</b>"
  531544
  532545#: ../tools/settings.glade.h:7
   
  536549#: ../tools/settings.glade.h:8
  537550msgid "Add a search-enabled host you wish to network with"
  538 msgstr ""
   551msgstr "Добавете компютър поддържащ търсене за работа през мрежата"
  539552
  540553#: ../tools/settings.glade.h:9
  541554msgid "Add any additional paths to be included for indexing."
  542 msgstr ""
   555msgstr "Добавете допълнителни пътища, които да се индексират."
  543556
  544557#: ../tools/settings.glade.h:10
  545558msgid "Add any search-enabled hosts you wish to network with"
  546559msgstr ""
   560"Добавете който и да е компютър поддържащ търсене за работа през мрежата"
  547561
  548562#: ../tools/settings.glade.h:11
   
  551565"should be presented when grouped by type."
  552566msgstr ""
   567"Конфигуриране на видовете резултати, които да бъдат видими, както и на реда "
   568"им, по който ще се подреждат при групиране по тип."
  553569
  554570#: ../tools/settings.glade.h:12
   
  590606#: ../tools/settings.glade.h:23
  591607msgid "Please select a resource you wish to exclude from indexing."
  592 msgstr ""
   608msgstr "Изберете ресурс, които да не се индексира."
  593609
  594610#: ../tools/settings.glade.h:24
  595611msgid "Please select the mail folder you wish to exclude from indexing. "
  596 msgstr ""
   612msgstr "Изберете папка с поща, която да не се индексира."
  597613
  598614#: ../tools/settings.glade.h:25
   
  609625"objects you wish to exclude from indexing."
  610626msgstr ""
   627"Укажете ресурси като папки, шаблони, папки с поща или видове обекти, които "
   628"да не се индексират."
  611629
  612630#: ../tools/settings.glade.h:28
  613631msgid "Specify paths that should be available for external access"
  614 msgstr ""
  615 
  616 #: ../tools/settings.glade.h:29
  617 msgid "Start search & indexing services automatically on login"
  618 msgstr ""
  619 
  620 #: ../tools/settings.glade.h:31
   632msgstr "Укажете пътища, които да са достъпни за достъп отвън"
   633
   634#: ../tools/settings.glade.h:30
  621635msgid "_Address"
  622636msgstr "_Адрес"
   
  733747msgid "{0:0.0} MB"
  734748msgstr "{0:0.0} MB"
  735 
  736 #~ msgid "<b>Today, 12:00 PM</b>"
  737 #~ msgstr "<b>Днес, 12:00</b>"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.