Changeset 1308


Ignore:
Timestamp:
Oct 15, 2007, 7:06:34 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:
 
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/evolution-data-server.trunk.bg.po

  r1306 r1308  
  1 # Bulgarian translation of Evolution Data Server.
   1# Bulgarian translation of evolution-data-server po-file.
  22# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
   
  1111"Project-Id-Version: evolution-data-server trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-10-11 23:55+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-10-15 06:50+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2007-10-11 23:28+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  107107#: ../addressbook/libebook/e-book.c:2303 ../addressbook/libebook/e-book.c:2669
  108108#: ../addressbook/libebook/e-book.c:2875
  109 #, c-format
  110109msgid "book busy"
  111110msgstr "обектът „book“ е зает"
   
  12491248#, c-format
  12501249msgid "\"%s\" expects the first argument to be a time_t"
  1251 msgstr "„%s“ очаква първия аргумент да бъде „time_t“"
   1250msgstr "„%s“ очаква първият аргумент да бъде „time_t“"
  12521251
  12531252#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:174
  12541253#, c-format
  12551254msgid "\"%s\" expects the second argument to be an integer"
  1256 msgstr "„%s“ очаква втория аргумент да бъде „integer“"
   1255msgstr "„%s“ очаква вторият аргумент да бъде „integer“"
  12571256
  12581257#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:375
   
  12611260#, c-format
  12621261msgid "\"%s\" expects the second argument to be a time_t"
  1263 msgstr "„%s“ очаква втория аргумент да бъде „time_t“"
   1262msgstr "„%s“ очаква вторият аргумент да бъде „time_t“"
  12641263
  12651264#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:743
   
  12751274"\"classification\""
  12761275msgstr ""
  1277 "„%s“ очаква първия аргумент да бъде „всякакъв“, „обобщение“, „описание“, "
   1276"„%s“ очаква първият аргумент да бъде „всякакъв“, „обобщение“, „описание“, "
  12781277"„местоположение“, „участник“, „организатор“ или „поверителност“"
  12791278
   
  13971396#, c-format
  13981397msgid "Invalid message stream received from %s: %s"
  1399 msgstr "Получен невалиден поток съобщения от %s: %s"
   1398msgstr "Получен е невалиден поток съобщения от %s: %s"
  14001399
  14011400#: ../camel/camel-filter-driver.c:1002 ../camel/camel-filter-driver.c:1011
   
  21372136"%s"
  21382137msgstr ""
  2139 "Неуспех при създаването на директория %s:\n"
   2138"Неуспех при създаването на папка %s:\n"
  21402139"%s"
  21412140
   
  22672266
  22682267#: ../camel/camel-smime-context.c:602
  2269 #, c-format
  22702268msgid "Certificate is the only message, cannot verify certificates"
  22712269msgstr ""
   
  22732271
  22742272#: ../camel/camel-smime-context.c:605
  2275 #, c-format
  22762273msgid "Certificate is the only message, certificates imported and verified"
  22772274msgstr ""
   
  24102407#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:578
  24112408msgid "Unable to decode issuer's public key"
  2412 msgstr "Неуспех при разкодирането на публичния ключ на издателя"
   2409msgstr "Неуспех при декодирането на публичния ключ на издателя"
  24132410
  24142411#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:580
   
  30543051#, c-format
  30553052msgid "Could not open cache directory: %s"
  3056 msgstr "Неуспех при отварянето на директорията с кеш: %s"
   3053msgstr "Неуспех при отварянето на папката с кеш: %s"
  30573054
  30583055#: ../camel/providers/imap/camel-imap-message-cache.c:267
   
  35383535#, c-format
  35393536msgid "IMAP server %s is in an inconsistent state."
  3540 msgstr "IMAP сървъра %s е в нестабилно състояние."
   3537msgstr "IMAP сървърът %s е в нестабилно състояние."
  35413538
  35423539#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-summary.c:1500
   
  36193616#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:55
  36203617msgid "MH-format mail directories"
  3621 msgstr "Пощенски директории формат MH"
   3618msgstr "Пощенски папки формат MH"
  36223619
  36233620#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:56
  36243621msgid "For storing local mail in MH-like mail directories."
  3625 msgstr "За съхранение на локална поща в MH-подобни пощенски директории."
   3622msgstr "За съхранение на локална поща в MH-подобни пощенски папки."
  36263623
  36273624#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:73
   
  37983795#, c-format
  37993796msgid "Cannot get folder `%s': not a maildir directory."
  3800 msgstr "Неуспех при извличане на папка „%s“: не е директория тип maildir."
   3797msgstr "Неуспех при извличане на папка „%s“: не е папка тип maildir."
  38013798
  38023799#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:233
   
  38093806#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:235
  38103807msgid "not a maildir directory"
  3811 msgstr "не е директория тип maildir"
   3808msgstr "не е папка тип maildir"
  38123809
  38133810#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:437
   
  38643861#: ../camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:398
  38653862msgid "The folder appears to be irrecoverably corrupted."
  3866 msgstr "Изглежда папката е невъзстановимо повредена."
   3863msgstr "Изглежда папката е повредена необратимо."
  38673864
  38683865#: ../camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:406
   
  44134410msgstr ""
  44144411"Неуспех при свързването с POP сървъра %s:\tПолучен невалиден APOP "
  4415 "идентификатор.  Има вероятност това да е атака за подмяна на идентичността, "
   4412"идентификатор. Има вероятност това да е атака за подмяна на идентичността, "
  44164413"свържете се с вашия администратор."
  44174414
 • gnome-2-20/desktop/evolution-data-server.gnome-2-20.bg.po

  r1306 r1308  
  1 # Bulgarian translation of Evolution Data Server.
   1# Bulgarian translation of evolution-data-server po-file.
  22# Copyright (C) 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Nikolay Hristov <geroy@stemo.bg>
   
  1111"Project-Id-Version: evolution-data-server gnome-2-20\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-10-11 23:53+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-10-15 06:47+0300\n"
  1414"PO-Revision-Date: 2007-10-11 23:28+0300\n"
  1515"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
   
  107107#: ../addressbook/libebook/e-book.c:2303 ../addressbook/libebook/e-book.c:2669
  108108#: ../addressbook/libebook/e-book.c:2875
  109 #, c-format
  110109msgid "book busy"
  111110msgstr "обектът „book“ е зает"
   
  12241223#, c-format
  12251224msgid "\"%s\" expects the first argument to be a string"
  1226 msgstr "„%s“ очаква първия аргумент да бъде низ"
   1225msgstr "„%s“ очаква първият аргумент да бъде низ"
  12271226
  12281227#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:121
  12291228#, c-format
  12301229msgid "\"%s\" expects the first argument to be an ISO 8601 date/time string"
  1231 msgstr "„%s“ очаква първия аргумент да бъде низ за дата/време по ISO 8601"
   1230msgstr "„%s“ очаква първият аргумент да бъде низ за дата/време по ISO 8601"
  12321231
  12331232#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:160
   
  12491248#, c-format
  12501249msgid "\"%s\" expects the first argument to be a time_t"
  1251 msgstr "„%s“ очаква първия аргумент да бъде „time_t“"
   1250msgstr "„%s“ очаква първият аргумент да бъде „time_t“"
  12521251
  12531252#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:174
  12541253#, c-format
  12551254msgid "\"%s\" expects the second argument to be an integer"
  1256 msgstr "„%s“ очаква втория аргумент да бъде „integer“"
   1255msgstr "„%s“ очаква вторият аргумент да бъде „integer“"
  12571256
  12581257#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:375
   
  12611260#, c-format
  12621261msgid "\"%s\" expects the second argument to be a time_t"
  1263 msgstr "„%s“ очаква втория аргумент да бъде „time_t“"
   1262msgstr "„%s“ очаква вторият аргумент да бъде „time_t“"
  12641263
  12651264#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:743
  12661265#, c-format
  12671266msgid "\"%s\" expects the second argument to be a string"
  1268 msgstr "„%s“ очаква втория аргумент да бъде низ"
   1267msgstr "„%s“ очаква вторият аргумент да бъде низ"
  12691268
  12701269#: ../calendar/libedata-cal/e-cal-backend-sexp.c:773
   
  12751274"\"classification\""
  12761275msgstr ""
  1277 "„%s“ очаква първия аргумент да бъде „всякакъв“, „обобщение“, „описание“, "
   1276"„%s“ очаква първият аргумент да бъде „всякакъв“, „обобщение“, „описание“, "
  12781277"„местоположение“, „участник“, „организатор“ или „поверителност“"
  12791278
   
  13971396#, c-format
  13981397msgid "Invalid message stream received from %s: %s"
  1399 msgstr "Получен невалиден поток съобщения от %s: %s"
   1398msgstr "Получен е невалиден поток съобщения от %s: %s"
  14001399
  14011400#: ../camel/camel-filter-driver.c:983 ../camel/camel-filter-driver.c:992
   
  21372136"%s"
  21382137msgstr ""
  2139 "Неуспех при създаването на директория %s:\n"
   2138"Неуспех при създаването на папка %s:\n"
  21402139"%s"
  21412140
   
  22672266
  22682267#: ../camel/camel-smime-context.c:602
  2269 #, c-format
  22702268msgid "Certificate is the only message, cannot verify certificates"
  22712269msgstr ""
   
  22732271
  22742272#: ../camel/camel-smime-context.c:605
  2275 #, c-format
  22762273msgid "Certificate is the only message, certificates imported and verified"
  22772274msgstr ""
   
  24102407#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:578
  24112408msgid "Unable to decode issuer's public key"
  2412 msgstr "Неуспех при разкодирането на публичния ключ на издателя"
   2409msgstr "Неуспех при декодирането на публичния ключ на издателя"
  24132410
  24142411#: ../camel/camel-tcp-stream-openssl.c:580
   
  28312828
  28322829#: ../camel/providers/groupwise/camel-groupwise-store.c:230
  2833 #, c-format
  28342830msgid "Unable to authenticate to GroupWise server. "
  28352831msgstr "Неуспех при удостоверяването пред GroupWise сървъра."
   
  30543050#, c-format
  30553051msgid "Could not open cache directory: %s"
  3056 msgstr "Неуспех при отварянето на директорията с кеш: %s"
   3052msgstr "Неуспех при отварянето на папката с кеш: %s"
  30573053
  30583054#: ../camel/providers/imap/camel-imap-message-cache.c:267
   
  35383534#, c-format
  35393535msgid "IMAP server %s is in an inconsistent state."
  3540 msgstr "IMAP сървъра %s е в нестабилно състояние."
   3536msgstr "IMAP сървърът %s е в нестабилно състояние."
  35413537
  35423538#: ../camel/providers/imap4/camel-imap4-summary.c:1500
   
  36193615#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:55
  36203616msgid "MH-format mail directories"
  3621 msgstr "Пощенски директории формат MH"
   3617msgstr "Пощенски папки формат MH"
  36223618
  36233619#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:56
  36243620msgid "For storing local mail in MH-like mail directories."
  3625 msgstr "За съхранение на локална поща в MH-подобни пощенски директории."
   3621msgstr "За съхранение на локална поща в MH-подобни пощенски папки."
  36263622
  36273623#: ../camel/providers/local/camel-local-provider.c:73
   
  37983794#, c-format
  37993795msgid "Cannot get folder `%s': not a maildir directory."
  3800 msgstr "Неуспех при извличане на папка „%s“: не е директория тип maildir."
   3796msgstr "Неуспех при извличане на папка „%s“: не е папка тип maildir."
  38013797
  38023798#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:233
   
  38093805#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:235
  38103806msgid "not a maildir directory"
  3811 msgstr "не е директория тип maildir"
   3807msgstr "не е папка тип maildir"
  38123808
  38133809#: ../camel/providers/local/camel-maildir-store.c:437
   
  38643860#: ../camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:398
  38653861msgid "The folder appears to be irrecoverably corrupted."
  3866 msgstr "Изглежда папката е невъзстановимо повредена."
   3862msgstr "Изглежда папката е повредена необратимо."
  38673863
  38683864#: ../camel/providers/local/camel-mbox-folder.c:406
   
  44134409msgstr ""
  44144410"Неуспех при свързването с POP сървъра %s:\tПолучен невалиден APOP "
  4415 "идентификатор.  Има вероятност това да е атака за подмяна на идентичността, "
   4411"идентификатор. Има вероятност това да е атака за подмяна на идентичността, "
  44164412"свържете се с вашия администратор."
  44174413
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.