Changeset 1305


Ignore:
Timestamp:
Oct 15, 2007, 6:58:45 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1615@kochinka: ash | 2007-10-13 08:43:58 +0300
gcalctool: обновен и подаден в gnome-2-20.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • gnome-2-20/desktop/gcalctool.gnome-2-20.bg.po

  r1304 r1305  
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: gaclctool trunk\n"
   9"Project-Id-Version: gaclctool gnome-2-20\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-10-13 08:41+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-10-13 08:41+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-10-13 08:26+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-10-13 08:24+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
   20#. Strings for each base value.
   21#: ../gcalctool/calctool.c:41
   22msgid "_Bin"
   23msgstr "_2"
   24
   25#: ../gcalctool/calctool.c:41
   26msgid "_Oct"
   27msgstr "_8"
   28
   29#: ../gcalctool/calctool.c:41
   30msgid "_Dec"
   31msgstr "1_0"
   32
   33#: ../gcalctool/calctool.c:41
   34msgid "He_x"
   35msgstr "_16"
   36
   37#. Tooltips for each base value.
   38#: ../gcalctool/calctool.c:45
   39msgid "Set numeric base to binary (base 2)"
   40msgstr "Преминаване към двоична бройна система (основа 2)"
   41
   42#: ../gcalctool/calctool.c:46
   43msgid "Set numeric base to octal (base 8)"
   44msgstr "Преминаване към осмична бройна система (основа 8)"
   45
   46#: ../gcalctool/calctool.c:47
   47msgid "Set numeric base to decimal (base 10)"
   48msgstr "Преминаване към десетична бройна система (основа 10)"
   49
   50#: ../gcalctool/calctool.c:48
   51msgid "Set numeric base to hexadecimal (base 16)"
   52msgstr "Преминаване към шестнадесетична бройна система (основа 16)"
   53
   54#. Strings for each display mode value.
   55#: ../gcalctool/calctool.c:59
   56msgid "E_ng"
   57msgstr "И_нж"
   58
   59#: ../gcalctool/calctool.c:59
   60msgid "_Fix"
   61msgstr "_Фик"
   62
   63#: ../gcalctool/calctool.c:59
   64msgid "_Sci"
   65msgstr "_Нау"
   66
   67#. Tooltips for each display mode value.
   68#: ../gcalctool/calctool.c:63
   69msgid "Set display type to engineering format"
   70msgstr "Използване на инженерен формат за показване на данни"
   71
   72#: ../gcalctool/calctool.c:64
   73msgid "Set display type to fixed-point format"
   74msgstr ""
   75"Използване на формат с определен брой цифри след десетичната запетая за "
   76"показване на данни"
   77
   78#: ../gcalctool/calctool.c:65
   79msgid "Set display type to scientific format"
   80msgstr "Използване на научен формат за показване на данни"
   81
   82#: ../gcalctool/calctool.c:68
   83msgid "Set hyperbolic option for trigonometric functions"
   84msgstr "Преминаване към хиперболични тригонометрични функции"
   85
   86#: ../gcalctool/calctool.c:69
   87msgid "Set inverse option for trigonometric functions"
   88msgstr "Преминаване към обратни тригонометрични функции"
   89
  2090#. Mode titles to be added to the titlebar.
  21 #: ../gcalctool/calctool.c:51 ../gcalctool/gtk.c:374
   91#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:380
  2292msgid "Basic"
  2393msgstr "Основен режим"
  2494
  25 #: ../gcalctool/calctool.c:51 ../gcalctool/gtk.c:376
   95#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:382
  2696msgid "Advanced"
  2797msgstr "Разширен режим"
  2898
  29 #: ../gcalctool/calctool.c:51 ../gcalctool/gtk.c:378
   99#: ../gcalctool/calctool.c:72 ../gcalctool/gtk.c:384
  30100msgid "Financial"
  31101msgstr "Финансов режим"
  32102
  33 #: ../gcalctool/calctool.c:52 ../gcalctool/gtk.c:380
   103#: ../gcalctool/calctool.c:73 ../gcalctool/gtk.c:386
  34104msgid "Scientific"
  35105msgstr "Научен режим"
  36106
  37 #: ../gcalctool/calctool.c:52
   107#: ../gcalctool/calctool.c:73
  38108msgid "Expression"
  39109msgstr "Израз"
  40110
  41 #: ../gcalctool/calctool.c:106
   111#. Strings for each trig type value.
   112#: ../gcalctool/calctool.c:77
   113msgid "De_grees"
   114msgstr "_Deg"
   115
   116#: ../gcalctool/calctool.c:77
   117msgid "Gr_adians"
   118msgstr "_Grd"
   119
   120#: ../gcalctool/calctool.c:77
   121msgid "_Radians"
   122msgstr "_Rad"
   123
   124#. Tooltips for each trig type value.
   125#: ../gcalctool/calctool.c:81
   126msgid "Set trigonometric type to degrees"
   127msgstr "Аргументите на тригонометричните функции се приемат в градуси"
   128
   129#: ../gcalctool/calctool.c:82
   130msgid "Set trigonometric type to gradians"
   131msgstr "Аргументите на тригонометричните функции се приемат в гради"
   132
   133#: ../gcalctool/calctool.c:83
   134msgid "Set trigonometric type to radians"
   135msgstr "Аргументите на тригонометричните функции се приемат в радиани"
   136
   137#: ../gcalctool/calctool.c:135
  42138msgid "7"
  43139msgstr "7"
  44140
  45 #: ../gcalctool/calctool.c:108
   141#: ../gcalctool/calctool.c:137
  46142msgid "Numeric 7"
  47143msgstr "Цифра 7"
  48144
  49 #: ../gcalctool/calctool.c:118
   145#: ../gcalctool/calctool.c:147
  50146msgid "8"
  51147msgstr "8"
  52148
  53 #: ../gcalctool/calctool.c:120
   149#: ../gcalctool/calctool.c:149
  54150msgid "Numeric 8"
  55151msgstr "Цифра 8"
  56152
  57 #: ../gcalctool/calctool.c:130
   153#: ../gcalctool/calctool.c:159
  58154msgid "9"
  59155msgstr "9"
  60156
  61 #: ../gcalctool/calctool.c:132
   157#: ../gcalctool/calctool.c:161
  62158msgid "Numeric 9"
  63159msgstr "Цифра 9"
  64160
  65161#. Note to translators: this is a division sign (÷)
  66 #: ../gcalctool/calctool.c:143
   162#: ../gcalctool/calctool.c:172
  67163msgid "÷"
  68164msgstr "÷"
  69165
  70 #: ../gcalctool/calctool.c:144
   166#: ../gcalctool/calctool.c:173
  71167msgid "Divide"
  72168msgstr "Деление"
  73169
  74 #: ../gcalctool/calctool.c:151
   170#: ../gcalctool/calctool.c:180
  75171msgid "/"
  76172msgstr "/"
  77173
  78 #: ../gcalctool/calctool.c:155
   174#: ../gcalctool/calctool.c:184
  79175msgid "("
  80176msgstr "("
  81177
  82 #: ../gcalctool/calctool.c:156
   178#: ../gcalctool/calctool.c:185
  83179msgid "Start group of calculations"
  84180msgstr "Започване на група пресмятания"
  85181
  86 #: ../gcalctool/calctool.c:157
   182#: ../gcalctool/calctool.c:186
  87183msgid "Left bracket"
  88184msgstr "Лява скоба"
  89185
  90186#. Note to translators: Bksp is short for Backspace.
  91 #: ../gcalctool/calctool.c:168
   187#: ../gcalctool/calctool.c:197
  92188msgid "Bksp"
  93189msgstr "⇍"
  94190
  95 #: ../gcalctool/calctool.c:169
   191#: ../gcalctool/calctool.c:198
  96192msgid "Remove rightmost character from displayed value"
  97193msgstr "Премахване на най-десния символ от показаната стойност"
  98194
  99 #: ../gcalctool/calctool.c:170
   195#: ../gcalctool/calctool.c:199
  100196msgid "Backspace"
  101197msgstr "Триене назад"
  102198
  103 #: ../gcalctool/calctool.c:180
   199#: ../gcalctool/calctool.c:209
  104200msgid "CE"
  105201msgstr "CE"
  106202
  107 #: ../gcalctool/calctool.c:181
   203#: ../gcalctool/calctool.c:210
  108204msgid "Clear displayed value"
  109205msgstr "Изчистване на показаната стойност"
  110206
  111 #: ../gcalctool/calctool.c:182
   207#: ../gcalctool/calctool.c:211
  112208msgid "Clear entry"
  113209msgstr "Изчистване на въведеното"
  114210
  115211#. Note to translators: Clr is short for Clear.
  116 #: ../gcalctool/calctool.c:193
   212#: ../gcalctool/calctool.c:222
  117213msgid "Clr"
  118214msgstr "C"
  119215
  120 #: ../gcalctool/calctool.c:194
   216#: ../gcalctool/calctool.c:223
  121217msgid "Clear displayed value and any partial calculation"
  122218msgstr "Изчистване на показаната стойност и всяко незавършено пресмятане"
  123219
  124 #: ../gcalctool/calctool.c:195
   220#: ../gcalctool/calctool.c:224
  125221msgid "Clear"
  126222msgstr "Изчистване"
  127223
  128 #: ../gcalctool/calctool.c:207
   224#: ../gcalctool/calctool.c:236
  129225msgid "4"
  130226msgstr "4"
  131227
  132 #: ../gcalctool/calctool.c:209
   228#: ../gcalctool/calctool.c:238
  133229msgid "Numeric 4"
  134230msgstr "Цифра 4"
  135231
  136 #: ../gcalctool/calctool.c:219
   232#: ../gcalctool/calctool.c:248
  137233msgid "5"
  138234msgstr "5"
  139235
  140 #: ../gcalctool/calctool.c:221
   236#: ../gcalctool/calctool.c:250
  141237msgid "Numeric 5"
  142238msgstr "Цифра 5"
  143239
  144 #: ../gcalctool/calctool.c:231
   240#: ../gcalctool/calctool.c:260
  145241msgid "6"
  146242msgstr "6"
  147243
  148 #: ../gcalctool/calctool.c:233
   244#: ../gcalctool/calctool.c:262
  149245msgid "Numeric 6"
  150246msgstr "Цифра 6"
  151247
  152248#. Note to translators: this is a multiplication sign (*)
  153 #: ../gcalctool/calctool.c:244
   249#: ../gcalctool/calctool.c:273
  154250msgid "×"
  155251msgstr "×"
  156252
  157 #: ../gcalctool/calctool.c:245
   253#: ../gcalctool/calctool.c:274
  158254msgid "Multiply"
  159255msgstr "Умножение"
  160256
  161 #: ../gcalctool/calctool.c:252
   257#: ../gcalctool/calctool.c:281
  162258msgid "*"
  163259msgstr "*"
  164260
  165 #: ../gcalctool/calctool.c:256
   261#: ../gcalctool/calctool.c:285
  166262msgid ")"
  167263msgstr ")"
  168264
  169 #: ../gcalctool/calctool.c:257
   265#: ../gcalctool/calctool.c:286
  170266msgid "End group of calculations"
  171267msgstr "Край на групата за пресмятане"
  172268
  173 #: ../gcalctool/calctool.c:258
   269#: ../gcalctool/calctool.c:287
  174270msgid "Right bracket"
  175271msgstr "Дясна скоба"
  176272
  177273#. Note to translators: this is a plus-minus sign (+/-)
  178 #: ../gcalctool/calctool.c:269
   274#: ../gcalctool/calctool.c:298
  179275msgid "±"
  180276msgstr "±"
  181277
  182 #: ../gcalctool/calctool.c:270
  183 msgid "Change sign [C]"
  184 msgstr "Смяна на знака [C]"
  185 
  186 #: ../gcalctool/calctool.c:277
   278#: ../gcalctool/calctool.c:299
   279msgid "Change sign [c]"
   280msgstr "Смяна на знака [c]"
   281
   282#: ../gcalctool/calctool.c:306
  187283msgid "Chs"
  188284msgstr "Смяна на знака"
  189285
  190 #: ../gcalctool/calctool.c:281
   286#: ../gcalctool/calctool.c:310
  191287msgid "Int"
  192288msgstr "Int"
  193289
  194 #: ../gcalctool/calctool.c:282
   290#: ../gcalctool/calctool.c:311
  195291msgid "Integer portion of displayed value [i]"
  196292msgstr "Целочислената част на изобразената стойност [i]"
  197293
  198 #: ../gcalctool/calctool.c:283
   294#: ../gcalctool/calctool.c:312
  199295msgid "Integer portion"
  200296msgstr "Целочислена част"
  201297
  202 #: ../gcalctool/calctool.c:293
   298#: ../gcalctool/calctool.c:322
  203299msgid "Sto"
  204300msgstr "↦"
  205301
  206 #: ../gcalctool/calctool.c:294
   302#: ../gcalctool/calctool.c:323
  207303msgid "Store displayed value in memory register [S]"
  208304msgstr "Запазване на показаната стойност в регистър на паметта [S]"
  209305
  210 #: ../gcalctool/calctool.c:295
   306#: ../gcalctool/calctool.c:324
  211307msgid "Store to register"
  212308msgstr "Запазване в регистъра"
  213309
  214 #: ../gcalctool/calctool.c:307
   310#: ../gcalctool/calctool.c:336
  215311msgid "1"
  216312msgstr "1"
  217313
  218 #: ../gcalctool/calctool.c:309
   314#: ../gcalctool/calctool.c:338
  219315msgid "Numeric 1"
  220316msgstr "Цифра 1"
  221317
  222 #: ../gcalctool/calctool.c:319
   318#: ../gcalctool/calctool.c:348
  223319msgid "2"
  224320msgstr "2"
  225321
  226 #: ../gcalctool/calctool.c:321
   322#: ../gcalctool/calctool.c:350
  227323msgid "Numeric 2"
  228324msgstr "Цифра 2"
  229325
  230 #: ../gcalctool/calctool.c:331
   326#: ../gcalctool/calctool.c:360
  231327msgid "3"
  232328msgstr "3"
  233329
  234 #: ../gcalctool/calctool.c:333
   330#: ../gcalctool/calctool.c:362
  235331msgid "Numeric 3"
  236332msgstr "Цифра 3"
  237333
  238334#. Note to translators: this is a minus sign (-)
  239 #: ../gcalctool/calctool.c:344
   335#: ../gcalctool/calctool.c:373
  240336msgid "−"
  241337msgstr "−"
  242338
  243 #: ../gcalctool/calctool.c:345
   339#: ../gcalctool/calctool.c:374
  244340msgid "Subtract"
  245341msgstr "Изваждане"
  246342
  247 #: ../gcalctool/calctool.c:352
   343#: ../gcalctool/calctool.c:381
  248344msgid "-"
  249345msgstr "-"
  250346
  251 #: ../gcalctool/calctool.c:356
   347#: ../gcalctool/calctool.c:385
  252348msgid "%"
  253349msgstr "%"
  254350
  255 #: ../gcalctool/calctool.c:357
   351#: ../gcalctool/calctool.c:386
  256352msgid "Percentage"
  257353msgstr "Процент"
  258354
  259355#. Note to translators: this is a square root sign
  260 #: ../gcalctool/calctool.c:369
   356#: ../gcalctool/calctool.c:398
  261357msgid "√"
  262358msgstr "√"
  263359
  264 #: ../gcalctool/calctool.c:370
   360#: ../gcalctool/calctool.c:399
  265361msgid "Square root [s]"
  266362msgstr "Корен квадратен [s]"
  267363
  268 #: ../gcalctool/calctool.c:377
   364#: ../gcalctool/calctool.c:406
  269365msgid "Sqrt"
  270366msgstr "КрКв"
  271367
  272 #: ../gcalctool/calctool.c:381
   368#: ../gcalctool/calctool.c:410
  273369msgid "Frac"
  274370msgstr "Frac"
  275371
  276 #: ../gcalctool/calctool.c:382
   372#: ../gcalctool/calctool.c:411
  277373msgid "Fractional portion of displayed value [:]"
  278374msgstr "Дробната част на показаната стойност [:]"
  279375
  280 #: ../gcalctool/calctool.c:383
   376#: ../gcalctool/calctool.c:412
  281377msgid "Fractional portion"
  282378msgstr "Дробна част"
  283379
  284 #: ../gcalctool/calctool.c:393
   380#: ../gcalctool/calctool.c:422
  285381msgid "Rcl"
  286382msgstr "↤"
  287383
  288 #: ../gcalctool/calctool.c:394
   384#: ../gcalctool/calctool.c:423
  289385msgid "Retrieve memory register to display [R]"
  290386msgstr "Вмъкване на регистъра на паметта на дисплея [R]"
  291387
  292 #: ../gcalctool/calctool.c:395
   388#: ../gcalctool/calctool.c:424
  293389msgid "Retrieve from register"
  294390msgstr "Взимане от регистъра"
  295391
  296 #: ../gcalctool/calctool.c:407
   392#: ../gcalctool/calctool.c:436
  297393msgid "0"
  298394msgstr "0"
  299395
  300 #: ../gcalctool/calctool.c:409
   396#: ../gcalctool/calctool.c:438
  301397msgid "Numeric 0"
  302398msgstr "Цифра 0"
  303399
  304 #: ../gcalctool/calctool.c:419
   400#: ../gcalctool/calctool.c:448
  305401msgid "."
  306402msgstr ","
  307403
  308 #: ../gcalctool/calctool.c:420
   404#: ../gcalctool/calctool.c:449
  309405msgid "Numeric point"
  310406msgstr "Десетична запетая"
  311407
  312 #: ../gcalctool/calctool.c:431
   408#: ../gcalctool/calctool.c:460
  313409msgid "="
  314410msgstr "="
  315411
  316 #: ../gcalctool/calctool.c:432
   412#: ../gcalctool/calctool.c:461
  317413msgid "Calculate result"
  318414msgstr "Смятане на резултат"
  319415
  320 #: ../gcalctool/calctool.c:443
   416#: ../gcalctool/calctool.c:472
  321417msgid "+"
  322418msgstr "+"
  323419
  324 #: ../gcalctool/calctool.c:444
   420#: ../gcalctool/calctool.c:473
  325421msgid "Add"
  326422msgstr "Събиране"
  327423
  328 #: ../gcalctool/calctool.c:455
   424#: ../gcalctool/calctool.c:484
  329425msgid "1/<i>x</i>"
  330426msgstr "1/<i>x</i>"
  331427
  332 #: ../gcalctool/calctool.c:456
   428#: ../gcalctool/calctool.c:485
  333429msgid "Reciprocal [r]"
  334430msgstr "Реципрочна стойност [r]"
  335431
  336 #: ../gcalctool/calctool.c:463
   432#: ../gcalctool/calctool.c:492
  337433msgid "Recip"
  338434msgstr "Реципрочна стойност"
  339435
  340 #: ../gcalctool/calctool.c:467
   436#: ../gcalctool/calctool.c:496
  341437msgid "<i>x</i><sup>2</sup>"
  342438msgstr "<i>x</i><sup>2</sup>"
  343439
  344 #: ../gcalctool/calctool.c:468
   440#: ../gcalctool/calctool.c:497
  345441msgid "Square [@]"
  346442msgstr "На квадрат [@]"
  347443
  348 #: ../gcalctool/calctool.c:475
   444#: ../gcalctool/calctool.c:504
  349445msgid "^2"
  350446msgstr "^2"
  351447
  352448#. Note to translators: Abs is short for Absolute.
  353 #: ../gcalctool/calctool.c:480
   449#: ../gcalctool/calctool.c:509
  354450msgid "Abs"
  355451msgstr "|<i>x</i>|"
  356452
  357 #: ../gcalctool/calctool.c:481
   453#: ../gcalctool/calctool.c:510
  358454msgid "Absolute value [u]"
  359455msgstr "Абсолютна стойност [u]"
  360456
  361 #: ../gcalctool/calctool.c:492
   457#: ../gcalctool/calctool.c:521
  362458msgid "Exch"
  363459msgstr "⇄"
  364460
  365 #: ../gcalctool/calctool.c:493
   461#: ../gcalctool/calctool.c:522
  366462msgid "Exchange displayed value with memory register [X]"
  367463msgstr "Замяна на показаната стойност с тази от регистъра на паметта [X]"
  368464
  369 #: ../gcalctool/calctool.c:494
   465#: ../gcalctool/calctool.c:523
  370466msgid "Exchange with register"
  371467msgstr "Замяна с регистъра"
  372468
  373 #: ../gcalctool/calctool.c:520
   469#: ../gcalctool/calctool.c:549
  374470msgid "Ctrm"
  375471msgstr "УсПг"
  376472
  377 #: ../gcalctool/calctool.c:521
   473#: ../gcalctool/calctool.c:550
  378474msgid "Compounding term [m]"
  379475msgstr "Условия на погасяване [m]"
  380476
  381 #: ../gcalctool/calctool.c:532
   477#: ../gcalctool/calctool.c:561
  382478msgid "Ddb"
  383479msgstr "ДПО"
  384480
  385 #: ../gcalctool/calctool.c:533
  386 msgid "Double-declining depreciation [D]"
  387 msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване [D]"
  388 
  389 #: ../gcalctool/calctool.c:544
   481#: ../gcalctool/calctool.c:562
   482msgid "Double-declining depreciation [d]"
   483msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване [d]"
   484
   485#: ../gcalctool/calctool.c:573
  390486msgid "Fv"
  391487msgstr "БСт"
  392488
  393 #: ../gcalctool/calctool.c:545
   489#: ../gcalctool/calctool.c:574
  394490msgid "Future value [v]"
  395491msgstr "Бъдеща стойност [v]"
  396492
  397 #: ../gcalctool/calctool.c:556
   493#: ../gcalctool/calctool.c:585
  398494msgid "Pmt"
  399495msgstr "ППл"
  400496
  401 #: ../gcalctool/calctool.c:557
   497#: ../gcalctool/calctool.c:586
  402498msgid "Periodic payment [P]"
  403499msgstr "Периодично плащане [P]"
  404500
  405 #: ../gcalctool/calctool.c:568
   501#: ../gcalctool/calctool.c:597
  406502msgid "Pv"
  407503msgstr "ТСт"
  408504
  409 #: ../gcalctool/calctool.c:569
   505#: ../gcalctool/calctool.c:598
  410506msgid "Present value [p]"
  411507msgstr "Текуща стойност [p]"
  412508
  413 #: ../gcalctool/calctool.c:580
   509#: ../gcalctool/calctool.c:609
  414510msgid "Rate"
  415511msgstr "Лихва"
  416512
  417 #: ../gcalctool/calctool.c:581
   513#: ../gcalctool/calctool.c:610
  418514msgid "Periodic interest rate [T]"
  419515msgstr "Периодична лихва [T]"
  420516
  421 #: ../gcalctool/calctool.c:592
   517#: ../gcalctool/calctool.c:621
  422518msgid "Sln"
  423519msgstr "ЛнАм"
  424520
  425 #: ../gcalctool/calctool.c:593
   521#: ../gcalctool/calctool.c:622
  426522msgid "Straight-line depreciation [l]"
  427523msgstr "Линейна амортизация [l]"
  428524
  429 #: ../gcalctool/calctool.c:604
   525#: ../gcalctool/calctool.c:633
  430526msgid "Syd"
  431527msgstr "ПлнА"
  432528
  433 #: ../gcalctool/calctool.c:605
   529#: ../gcalctool/calctool.c:634
  434530msgid "Sum-of-the years'-digits depreciation [Y]"
  435531msgstr "Пълна амортизация като сума [Y]"
  436532
  437 #: ../gcalctool/calctool.c:618
   533#: ../gcalctool/calctool.c:647
  438534msgid "Term"
  439535msgstr "Период"
  440536
  441 #: ../gcalctool/calctool.c:619
   537#: ../gcalctool/calctool.c:648
  442538msgid "Payment period [T]"
  443539msgstr "Период на разплащане [T]"
  444540
  445 #: ../gcalctool/calctool.c:730
   541#: ../gcalctool/calctool.c:759
  446542msgid "<"
  447543msgstr "<"
  448544
  449 #: ../gcalctool/calctool.c:731
   545#: ../gcalctool/calctool.c:760
  450546msgid "Shift displayed value 1-15 places to the left"
  451547msgstr "Побитово отместване на показаната стойност с 1-15 места наляво"
  452548
  453 #: ../gcalctool/calctool.c:732
   549#: ../gcalctool/calctool.c:761
  454550msgid "Shift left"
  455551msgstr "Побитово отместване наляво"
  456552
  457 #: ../gcalctool/calctool.c:742
   553#: ../gcalctool/calctool.c:771
  458554msgid ">"
  459555msgstr ">"
  460556
  461 #: ../gcalctool/calctool.c:743
   557#: ../gcalctool/calctool.c:772
  462558msgid "Shift displayed value 1-15 places to the right"
  463559msgstr "Побитово отместване на показаната стойност с 1-15 места надясно"
  464560
  465 #: ../gcalctool/calctool.c:744
   561#: ../gcalctool/calctool.c:773
  466562msgid "Shift right"
  467563msgstr "Побитово отместване надясно"
  468564
  469 #: ../gcalctool/calctool.c:754
   565#: ../gcalctool/calctool.c:783
  470566msgid "&amp;16"
  471567msgstr "&amp;16"
  472568
  473 #: ../gcalctool/calctool.c:755
   569#: ../gcalctool/calctool.c:784
  474570msgid "16-bit unsigned integer value of display (])"
  475571msgstr "Изобразяване на младшите 16 бита от стойността на дисплея (])"
  476572
  477 #: ../gcalctool/calctool.c:756
   573#: ../gcalctool/calctool.c:785
  478574msgid "16 bit unsigned integer"
  479575msgstr "16-битово положително цяло число"
  480576
  481 #: ../gcalctool/calctool.c:762
   577#: ../gcalctool/calctool.c:791
  482578msgid "u16"
  483579msgstr "u16"
  484580
  485 #: ../gcalctool/calctool.c:766
   581#: ../gcalctool/calctool.c:795
  486582msgid "&amp;32"
  487583msgstr "&amp;32"
  488584
  489 #: ../gcalctool/calctool.c:767
   585#: ../gcalctool/calctool.c:796
  490586msgid "32-bit unsigned integer value of display ([)"
  491587msgstr "Изобразяване на младшите 32 бита от стойността на дисплея ([)"
  492588
  493 #: ../gcalctool/calctool.c:768
   589#: ../gcalctool/calctool.c:797
  494590msgid "32 bit unsigned integer"
  495591msgstr "32-битово положително цяло число"
  496592
  497 #: ../gcalctool/calctool.c:774
   593#: ../gcalctool/calctool.c:803
  498594msgid "u32"
  499595msgstr "u32"
  500596
  501 #: ../gcalctool/calctool.c:802
   597#: ../gcalctool/calctool.c:831
  502598msgid "Mod"
  503599msgstr "Mod"
  504600
  505 #: ../gcalctool/calctool.c:803
   601#: ../gcalctool/calctool.c:832
  506602msgid "Modulus Division"
  507603msgstr "Остатък от делене"
  508604
  509 #: ../gcalctool/calctool.c:810
   605#: ../gcalctool/calctool.c:839
  510606msgid " Mod "
  511607msgstr " Остатък "
  512608
  513 #: ../gcalctool/calctool.c:814
   609#: ../gcalctool/calctool.c:843
  514610msgid "Acc"
  515611msgstr "Тчн"
  516612
  517 #: ../gcalctool/calctool.c:815
  518 msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [A]"
  519 msgstr "Задаване на точността от 0 до 9 значещи цифри [A]"
  520 
  521 #: ../gcalctool/calctool.c:816
   613#: ../gcalctool/calctool.c:844
   614msgid "Set accuracy from 0 to 9 numeric places [a]"
   615msgstr "Задаване на точността от 0 до 9 значещи цифри [a]"
   616
   617#: ../gcalctool/calctool.c:845
  522618msgid "Accuracy"
  523619msgstr "Точност"
  524620
  525 #: ../gcalctool/calctool.c:828
   621#: ../gcalctool/calctool.c:857
  526622msgid "Con"
  527623msgstr "Con"
  528624
  529 #: ../gcalctool/calctool.c:829
   625#: ../gcalctool/calctool.c:858
  530626msgid "Constants [#]"
  531627msgstr "Константи [#]"
  532628
  533 #: ../gcalctool/calctool.c:840
   629#: ../gcalctool/calctool.c:869
  534630msgid "Fun"
  535631msgstr "ƒ()"
  536632
  537 #: ../gcalctool/calctool.c:841
  538 msgid "User-defined functions [F]"
  539 msgstr "Ръчно зададени функции [F]"
  540 
  541 #: ../gcalctool/calctool.c:852
   633#: ../gcalctool/calctool.c:870
   634msgid "User-defined functions [f]"
   635msgstr "Ръчно зададени функции [f]"
   636
   637#: ../gcalctool/calctool.c:881
  542638msgid "Exp"
  543639msgstr "ℯ"
  544640
  545 #: ../gcalctool/calctool.c:853
  546 msgid "Enter an exponential number [E]"
  547 msgstr "Въвеждане на числото на Непер [E]"
  548 
  549 #: ../gcalctool/calctool.c:854
   641#: ../gcalctool/calctool.c:882
   642msgid "Enter an exponential number [e]"
   643msgstr "Въвеждане на числото на Непер [e]"
   644
   645#: ../gcalctool/calctool.c:883
  550646msgid "Exponential"
  551647msgstr "Число на Непер"
  552648
  553 #: ../gcalctool/calctool.c:860 ../gcalctool/calctool.c:1248
   649#: ../gcalctool/calctool.c:889 ../gcalctool/calctool.c:1277
  554650msgid "e"
  555651msgstr "ℯ"
  556652
  557 #: ../gcalctool/calctool.c:864
   653#: ../gcalctool/calctool.c:893
  558654msgid "e<sup><i>x</i></sup>"
  559655msgstr "ℯ<sup><i>x</i></sup>"
  560656
  561 #: ../gcalctool/calctool.c:865
   657#: ../gcalctool/calctool.c:894
  562658msgid "e to the power of displayed value [{]"
  563659msgstr "ℯ на степен изобразената стойност [{]"
  564660
  565 #: ../gcalctool/calctool.c:866
   661#: ../gcalctool/calctool.c:895
  566662msgid "E to the x"
  567663msgstr "ℯ на x-та"
  568664
  569 #: ../gcalctool/calctool.c:872
   665#: ../gcalctool/calctool.c:901
  570666msgid "e^"
  571667msgstr "ℯ^"
  572668
  573 #: ../gcalctool/calctool.c:876
   669#: ../gcalctool/calctool.c:905
  574670msgid "10<sup><i>x</i></sup>"
  575671msgstr "10<sup><i>x</i></sup>"
  576672
  577 #: ../gcalctool/calctool.c:877
   673#: ../gcalctool/calctool.c:906
  578674msgid "10 to the power of displayed value [}]"
  579675msgstr "10 на степен изобразената стойност [}]"
  580676
  581 #: ../gcalctool/calctool.c:878
   677#: ../gcalctool/calctool.c:907
  582678msgid "Ten to the x"
  583679msgstr "десет на x-та"
  584680
  585 #: ../gcalctool/calctool.c:884
   681#: ../gcalctool/calctool.c:913
  586682msgid "10^"
  587683msgstr "10^"
  588684
  589 #: ../gcalctool/calctool.c:888
   685#: ../gcalctool/calctool.c:917
  590686msgid "<i>x</i><sup><i>y</i></sup>"
  591687msgstr "<i>x</i><sup><i>y</i></sup>"
  592688
  593 #: ../gcalctool/calctool.c:889
   689#: ../gcalctool/calctool.c:918
  594690msgid "Raise displayed value to the power of y [^]"
  595691msgstr "Повдигане на показаната стойност на степен y [^]"
  596692
  597 #: ../gcalctool/calctool.c:890
   693#: ../gcalctool/calctool.c:919
  598694msgid "X to the y"
  599695msgstr "X на y-та степен"
  600696
  601 #: ../gcalctool/calctool.c:896
   697#: ../gcalctool/calctool.c:925
  602698msgid "^"
  603699msgstr "^"
  604700
  605 #: ../gcalctool/calctool.c:900
   701#: ../gcalctool/calctool.c:929
  606702msgid "<i>x</i>!"
  607703msgstr "<i>x</i>!"
  608704
  609 #: ../gcalctool/calctool.c:901
   705#: ../gcalctool/calctool.c:930
  610706msgid "Factorial of displayed value [!]"
  611707msgstr "Факториел от показаната стойност [!]"
  612708
  613 #: ../gcalctool/calctool.c:902
   709#: ../gcalctool/calctool.c:931
  614710msgid "Factorial"
  615711msgstr "Факториел"
  616712
  617 #: ../gcalctool/calctool.c:908
   713#: ../gcalctool/calctool.c:937
  618714msgid "!"
  619715msgstr "!"
  620716
  621 #: ../gcalctool/calctool.c:912
   717#: ../gcalctool/calctool.c:941
  622718msgid "Rand"
  623719msgstr "Rand"
  624720
  625 #: ../gcalctool/calctool.c:913
   721#: ../gcalctool/calctool.c:942
  626722msgid "Random number in the range 0.0 to 1.0 [?]"
  627723msgstr "Случайно число от интервала 0,0 до 1,0 [?]"
  628724
  629 #: ../gcalctool/calctool.c:914
   725#: ../gcalctool/calctool.c:943
  630726msgid "Random number"
  631727msgstr "Случайно число"
  632728
  633 #: ../gcalctool/calctool.c:926
   729#: ../gcalctool/calctool.c:955
  634730msgid "D"
  635731msgstr "D"
  636732
  637 #: ../gcalctool/calctool.c:927
  638 msgid "Hexadecimal digit D [d]"
  639 msgstr "Шестнадесетична цифра D [d]"
  640 
  641 #: ../gcalctool/calctool.c:938
   733#: ../gcalctool/calctool.c:956
   734msgid "Hexadecimal digit D"
   735msgstr "Шестнадесетична цифра D"
   736
   737#: ../gcalctool/calctool.c:967
  642738msgid "E"
  643739msgstr "E"
  644740
  645 #: ../gcalctool/calctool.c:939
  646 msgid "Hexadecimal digit E [e]"
  647 msgstr "Шестнадесетична цифра E [e]"
  648 
  649 #: ../gcalctool/calctool.c:950 ../gcalctool/gtk.c:1794
   741#: ../gcalctool/calctool.c:968
   742msgid "Hexadecimal digit E"
   743msgstr "Шестнадесетична цифра E"
   744
   745#: ../gcalctool/calctool.c:979 ../gcalctool/gtk.c:1932
  650746msgid "F"
  651747msgstr "F"
  652748
  653 #: ../gcalctool/calctool.c:951
  654 msgid "Hexadecimal digit F [f]"
  655 msgstr "Шестнадесетична цифра F [f]"
  656 
  657 #: ../gcalctool/calctool.c:962
   749#: ../gcalctool/calctool.c:980
   750msgid "Hexadecimal digit F"
   751msgstr "Шестнадесетична цифра F"
   752
   753#: ../gcalctool/calctool.c:991
  658754msgid "Cos"
  659755msgstr "cos"
  660756
  661 #: ../gcalctool/calctool.c:963
   757#: ../gcalctool/calctool.c:992
  662758msgid "Cosine [J]"
  663759msgstr "Косинус [j]"
  664760
  665 #: ../gcalctool/calctool.c:974
   761#: ../gcalctool/calctool.c:1003
  666762msgid "Sin"
  667763msgstr "sin"
  668764
  669 #: ../gcalctool/calctool.c:975
   765#: ../gcalctool/calctool.c:1004
  670766msgid "Sine [K]"
  671767msgstr "Синус [K]"
  672768
  673 #: ../gcalctool/calctool.c:986
   769#: ../gcalctool/calctool.c:1015
  674770msgid "Tan"
  675771msgstr "tn"
  676772
  677 #: ../gcalctool/calctool.c:987
   773#: ../gcalctool/calctool.c:1016
  678774msgid "Tangent [L]"
  679775msgstr "Тангенс [L]"
  680776
  681 #: ../gcalctool/calctool.c:998
   777#: ../gcalctool/calctool.c:1027
  682778msgid "Ln"
  683779msgstr "ln"
  684780
  685 #: ../gcalctool/calctool.c:999
   781#: ../gcalctool/calctool.c:1028
  686782msgid "Natural log [N]"
  687783msgstr "Натурален логаритъм [N]"
  688784
  689 #: ../gcalctool/calctool.c:1010
   785#: ../gcalctool/calctool.c:1039
  690786msgid "Log"
  691787msgstr "log<sub>10</sub>"
  692788
  693 #: ../gcalctool/calctool.c:1011
   789#: ../gcalctool/calctool.c:1040
  694790msgid "Base 10 log [G]"
  695791msgstr "Логаритъм с основа 10 [G]"
  696792
  697 #: ../gcalctool/calctool.c:1024
   793#: ../gcalctool/calctool.c:1053
  698794msgid "A"
  699795msgstr "A"
  700796
  701 #: ../gcalctool/calctool.c:1025
  702 msgid "Hexadecimal digit A [a]"
  703 msgstr "Шестнадесетична цифра A [a]"
  704 
  705 #: ../gcalctool/calctool.c:1036
   797#: ../gcalctool/calctool.c:1054
   798msgid "Hexadecimal digit A"
   799msgstr "Шестнадесетична цифра A"
   800
   801#: ../gcalctool/calctool.c:1065
  706802msgid "B"
  707803msgstr "B"
  708804
  709 #: ../gcalctool/calctool.c:1037
  710 msgid "Hexadecimal digit B [b]"
  711 msgstr "Шестнадесетична цифра B [b]"
  712 
  713 #: ../gcalctool/calctool.c:1048 ../gcalctool/gtk.c:1785
   805#: ../gcalctool/calctool.c:1066
   806msgid "Hexadecimal digit B"
   807msgstr "Шестнадесетична цифра B"
   808
   809#: ../gcalctool/calctool.c:1077 ../gcalctool/gtk.c:1923
  714810msgid "C"
  715811msgstr "C"
  716812
  717 #: ../gcalctool/calctool.c:1049
  718 msgid "Hexadecimal digit C [c]"
  719 msgstr "Шестнадесетична цифра C [c]"
  720 
  721 #: ../gcalctool/calctool.c:1060
  722 msgid "OR"
   813#: ../gcalctool/calctool.c:1078
   814msgid "Hexadecimal digit C"
   815msgstr "Шестнадесетична цифра C"
   816
   817#: ../gcalctool/calctool.c:1089
   818msgid "Or"
  723819msgstr "OR"
  724820
  725 #: ../gcalctool/calctool.c:1061
   821#: ../gcalctool/calctool.c:1090
  726822msgid "Bitwise OR"
  727823msgstr "Побитово „или“"
  728824
  729 #: ../gcalctool/calctool.c:1068
  730 msgid " OR "
   825#: ../gcalctool/calctool.c:1097
   826msgid " Or "
  731827msgstr " OR "
  732828
  733 #: ../gcalctool/calctool.c:1072
  734 msgid "AND"
   829#: ../gcalctool/calctool.c:1101
   830msgid "And"
  735831msgstr "AND"
  736832
  737 #: ../gcalctool/calctool.c:1073
   833#: ../gcalctool/calctool.c:1102
  738834msgid "Bitwise AND [&]"
  739835msgstr "Побитово „и“ [&]"
  740836
  741 #: ../gcalctool/calctool.c:1080
  742 msgid " AND "
   837#: ../gcalctool/calctool.c:1109
   838msgid " And "
  743839msgstr " AND "
  744840
  745 #: ../gcalctool/calctool.c:1084
  746 msgid "NOT"
   841#: ../gcalctool/calctool.c:1113
   842msgid "Not"
  747843msgstr "NOT"
  748844
  749 #: ../gcalctool/calctool.c:1085
   845#: ../gcalctool/calctool.c:1114
  750846msgid "Bitwise NOT [~]"
  751847msgstr "Побитово „не“ [~]"
  752848
  753 #: ../gcalctool/calctool.c:1092
   849#: ../gcalctool/calctool.c:1121
  754850msgid "~"
  755851msgstr "~"
  756852
  757 #: ../gcalctool/calctool.c:1096
  758 msgid "XOR"
   853#: ../gcalctool/calctool.c:1125
   854msgid "Xor"
  759855msgstr "XOR"
  760856
  761 #: ../gcalctool/calctool.c:1097
   857#: ../gcalctool/calctool.c:1126
  762858msgid "Bitwise XOR [x]"
  763859msgstr "Побитово изключващо „или“ [x]"
  764860
  765 #: ../gcalctool/calctool.c:1104
  766 msgid " XOR "
   861#: ../gcalctool/calctool.c:1133
   862msgid " Xor "
  767863msgstr " XOR "
  768864
  769 #: ../gcalctool/calctool.c:1108
  770 msgid "XNOR"
   865#: ../gcalctool/calctool.c:1137
   866msgid "Xnor"
  771867msgstr "XNOR"
  772868
  773 #: ../gcalctool/calctool.c:1109
   869#: ../gcalctool/calctool.c:1138
  774870msgid "Bitwise XNOR [n]"
  775871msgstr "Побитово изключващо „обратно или“ [n]"
  776872
  777 #: ../gcalctool/calctool.c:1116
  778 msgid " XNOR "
  779 msgstr " XNOR "
  780 
  781 #: ../gcalctool/calctool.c:1245
   873#: ../gcalctool/calctool.c:1145
   874msgid " Xnor "
   875msgstr " Xnor "
   876
   877#: ../gcalctool/calctool.c:1274
  782878msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
  783879msgstr "Километри в миля"
  784880
  785 #: ../gcalctool/calctool.c:1247
   881#: ../gcalctool/calctool.c:1276
  786882msgid "square root of 2"
  787883msgstr "√2"
  788884
  789 #: ../gcalctool/calctool.c:1249
   885#: ../gcalctool/calctool.c:1278
  790886msgid "pi"
  791887msgstr "π"
  792888
  793 #: ../gcalctool/calctool.c:1250
   889#: ../gcalctool/calctool.c:1279
  794890msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
  795891msgstr "Сантиметри в инч"
  796892
  797 #: ../gcalctool/calctool.c:1252
   893#: ../gcalctool/calctool.c:1281
  798894msgid "degrees in a radian"
  799895msgstr "Градуси в радиана"
  800896
  801 #: ../gcalctool/calctool.c:1253
   897#: ../gcalctool/calctool.c:1282
  802898msgid "2 ^ 20"
  803899msgstr "2 на 20-та"
  804900
  805 #: ../gcalctool/calctool.c:1254
   901#: ../gcalctool/calctool.c:1283
  806902msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
  807903msgstr "Грамове в унция"
  808904
  809 #: ../gcalctool/calctool.c:1256
   905#: ../gcalctool/calctool.c:1285
  810906msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
  811907msgstr "Килоджаули в британска топлинна единица"
  812908
  813 #: ../gcalctool/calctool.c:1259
   909#: ../gcalctool/calctool.c:1288
  814910msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
  815911msgstr "Кубични сантиметри в кубичен инч"
   
  818914#. *  AFTER A MESSAGE HAS BEEN WRITTEN TO STDERR.
  819915#.
  820 #: ../gcalctool/calctool.c:1270 ../gcalctool/display.c:274
   916#: ../gcalctool/calctool.c:1299 ../gcalctool/display.c:273
  821917#: ../gcalctool/mp.c:1973 ../gcalctool/mpmath.c:437 ../gcalctool/mpmath.c:476
  822918#: ../gcalctool/mpmath.c:531
   
  824920msgstr "Грешка"
  825921
  826 #: ../gcalctool/functions.c:600
   922#: ../gcalctool/functions.c:546
  827923msgid "Invalid number for the current base"
  828924msgstr "Неправилно число или цифра в текущата бройна система"
  829925
  830 #: ../gcalctool/functions.c:604
   926#: ../gcalctool/functions.c:550
  831927msgid "Too long number"
  832928msgstr "Прекалено дълго число"
  833929
  834 #: ../gcalctool/functions.c:608
   930#: ../gcalctool/functions.c:554
  835931msgid "Invalid bitwise operation parameter(s)"
  836932msgstr "Неправилен параметър на побитова операция"
  837933
  838 #: ../gcalctool/functions.c:612
   934#: ../gcalctool/functions.c:558
  839935msgid "Invalid modulus operation parameter(s)"
  840936msgstr "Неправилен параметър на операция за остатък от деление"
  841937
  842 #: ../gcalctool/functions.c:616
   938#: ../gcalctool/functions.c:562
  843939msgid "Math operation error"
  844940msgstr "Грешка в математическа операция"
  845941
  846 #: ../gcalctool/functions.c:620
   942#: ../gcalctool/functions.c:566
  847943msgid "Malformed expression"
  848944msgstr "Неправилен израз"
  849945
  850 #: ../gcalctool/functions.c:692
   946#: ../gcalctool/functions.c:636
  851947msgid "Error, operands must be integers"
  852948msgstr "Грешка, операндите трябва да са цели числа"
  853949
  854 #: ../gcalctool/functions.c:854 ../gcalctool/functions.c:1235
   950#: ../gcalctool/functions.c:798 ../gcalctool/functions.c:1179
  855951msgid "No sane value to convert"
  856952msgstr "Тази стойност не може да се конвертира"
  857953
  858 #: ../gcalctool/functions.c:956 ../gcalctool/functions.c:1312
   954#: ../gcalctool/functions.c:900 ../gcalctool/functions.c:1256
  859955msgid "No sane value to store"
  860956msgstr "Тази стойност не може да се запази"
  861957
  862 #: ../gcalctool/functions.c:1086
   958#: ../gcalctool/functions.c:1030
  863959msgid "Malformed function"
  864960msgstr "Неправилно написана функция"
  865961
  866 #: ../gcalctool/functions.c:1265
   962#: ../gcalctool/functions.c:1209
  867963msgid "Cleared display, prefix without an operator is not allowed"
  868964msgstr "Не е позволено да имате представка без оператор"
  869965
  870 #: ../gcalctool/functions.c:1289
   966#: ../gcalctool/functions.c:1233
  871967msgid "Malformed parenthesis expression"
  872968msgstr "Неправилен израз в скобите"
  873969
  874 #: ../gcalctool/functions.c:1543
   970#: ../gcalctool/functions.c:1487
  875971msgid "No sane value to do bitwise shift"
  876972msgstr "Тази стойност не може да се отмести побитово"
  877973
  878 #: ../gcalctool/functions.c:1590
   974#: ../gcalctool/functions.c:1534
  879975msgid "Numeric stack error"
  880976msgstr "Грешка в стека за числа"
  881977
  882 #: ../gcalctool/functions.c:1611
   978#: ../gcalctool/functions.c:1555
  883979msgid "Operand stack error"
  884980msgstr "Грешка в стека за операнди"
   
  888984msgstr "-a се нуждае от стойност за точността"
  889985
  890 #: ../gcalctool/get.c:156 ../gcalctool/get.c:311
   986#: ../gcalctool/get.c:156 ../gcalctool/get.c:310
  891987#, c-format
  892988msgid "%s: accuracy should be in the range 0-%d\n"
   
  902998#. No pending arithmetic operation.
  903999#. No User supplied title line.
  904 #: ../gcalctool/get.c:269
   1000#: ../gcalctool/get.c:268
  9051001msgid "calculator"
  9061002msgstr "калкулатор"
  9071003
  908 #: ../gcalctool/get.c:331
   1004#: ../gcalctool/get.c:330
  9091005#, c-format
  9101006msgid "%s: base should be 2, 8, 10 or 16\n"
  9111007msgstr "%s: бройната система трябва да е с основа 2, 8, 10 или 16\n"
  9121008
  913 #: ../gcalctool/get.c:346
   1009#: ../gcalctool/get.c:345
  9141010#, c-format
  9151011msgid "%s: invalid display mode [%s]\n"
  9161012msgstr "%s: неправилен режим на показване [%s]\n"
  9171013
  918 #: ../gcalctool/get.c:361
   1014#: ../gcalctool/get.c:360
  9191015#, c-format
  9201016msgid "%s: invalid mode [%s]\n"
  9211017msgstr "%s: неправилен режим [%s]\n"
  9221018
  923 #: ../gcalctool/get.c:375
   1019#: ../gcalctool/get.c:374
  9241020#, c-format
  9251021msgid "%s: invalid trigonometric mode [%s]\n"
  9261022msgstr "%s: неправилен тригонометричен режим [%s]\n"
  9271023
  928 #: ../gcalctool/get.c:393
   1024#: ../gcalctool/get.c:392
  9291025#, c-format
  9301026msgid "%s: invalid syntax mode [%s]\n"
  9311027msgstr "%s: неправилен синтактичен режим [%s]\n"
  9321028
  933 #: ../gcalctool/get.c:410
   1029#: ../gcalctool/get.c:409
  9341030#, c-format
  9351031msgid "%s: invalid bitcalc choice [%s]\n"
  9361032msgstr "%s: неправилен избор за изчисляване на битове [%s]\n"
  9371033
  938 #: ../gcalctool/get.c:456
   1034#: ../gcalctool/get.c:455
  9391035#, c-format
  9401036msgid ""
   
  9451041"\n"
  9461042
  947 #: ../gcalctool/get.c:457
   1043#: ../gcalctool/get.c:456
  9481044#, c-format
  9491045msgid "Usage: %s: [-D] [-E] [-a accuracy] "
  9501046msgstr "Употреба: %s: [-D] [-E] [-a точност] "
  9511047
  952 #: ../gcalctool/get.c:458
   1048#: ../gcalctool/get.c:457
  9531049msgid "\t\t [-?] [-v] [-?]\n"
  9541050msgstr "\t\t [-?] [-v] [-?]\n"
  9551051
  956 #: ../gcalctool/gtk.c:241
   1052#: ../gcalctool/gtk.c:245
  9571053msgid "_Calculator"
  9581054msgstr "_Калкулатор"
  9591055
  960 #: ../gcalctool/gtk.c:242
   1056#: ../gcalctool/gtk.c:246
  9611057msgid "_Edit"
  9621058msgstr "_Редактиране"
  9631059
  964 #: ../gcalctool/gtk.c:243
   1060#: ../gcalctool/gtk.c:247
  9651061msgid "_View"
  9661062msgstr "_Изглед"
  9671063
  968 #: ../gcalctool/gtk.c:244
   1064#: ../gcalctool/gtk.c:248
  9691065msgid "_Help"
  9701066msgstr "_Помощ"
  9711067
  972 #: ../gcalctool/gtk.c:247
   1068#: ../gcalctool/gtk.c:251
  9731069msgid "Quit the calculator"
  9741070msgstr "Спиране на калкулатора"
  9751071
  976 #: ../gcalctool/gtk.c:250
   1072#: ../gcalctool/gtk.c:254
  9771073msgid "Copy selection"
  9781074msgstr "Копиране на избраното"
  9791075
  980 #: ../gcalctool/gtk.c:252
   1076#: ../gcalctool/gtk.c:256
  9811077msgid "Paste selection"
  9821078msgstr "Поставяне на избраното"
  9831079
  984 #: ../gcalctool/gtk.c:253
   1080#: ../gcalctool/gtk.c:257
  9851081msgid "_Insert ASCII Value..."
  9861082msgstr "_Стойност от ASCII..."
  9871083
  988 #: ../gcalctool/gtk.c:254
   1084#: ../gcalctool/gtk.c:258
  9891085msgid "Insert ASCII value"
  9901086msgstr "Вмъкване на стойност от ASCII"
  9911087
  992 #: ../gcalctool/gtk.c:255
   1088#: ../gcalctool/gtk.c:259
  9931089msgid "_Undo"
  9941090msgstr "_Отмяна"
  9951091
  996 #: ../gcalctool/gtk.c:256
   1092#: ../gcalctool/gtk.c:260
  9971093msgid "Undo"
  9981094msgstr "Отмяна"
  9991095
  1000 #: ../gcalctool/gtk.c:257
   1096#: ../gcalctool/gtk.c:261
  10011097msgid "_Redo"
  10021098msgstr "По_втаряне"
  10031099
  1004 #: ../gcalctool/gtk.c:258
   1100#: ../gcalctool/gtk.c:262
  10051101msgid "Redo"
  10061102msgstr "Повтаряне"
  10071103
  1008 #: ../gcalctool/gtk.c:262
   1104#: ../gcalctool/gtk.c:266
  10091105msgid "Show help contents"
  10101106msgstr "Показване на съдържанието на помощта"
  10111107
  1012 #: ../gcalctool/gtk.c:264
   1108#: ../gcalctool/gtk.c:268
  10131109msgid "Show the About Gcalctool dialog"
  10141110msgstr "Показване на прозореца относно Gcaltool"
  10151111
  1016 #: ../gcalctool/gtk.c:266 ../gcalctool/gtk.c:297
   1112#: ../gcalctool/gtk.c:270 ../gcalctool/gtk.c:301
  10171113msgid "_1 place"
  10181114msgstr "_1 място"
  10191115
  1020 #: ../gcalctool/gtk.c:267 ../gcalctool/gtk.c:298
   1116#: ../gcalctool/gtk.c:271 ../gcalctool/gtk.c:302
  10211117msgid "1 place"
  10221118msgstr "1 място"
  10231119
  1024 #: ../gcalctool/gtk.c:268 ../gcalctool/gtk.c:299
   1120#: ../gcalctool/gtk.c:272 ../gcalctool/gtk.c:303
  10251121msgid "_2 places"
  10261122msgstr "_2 места"
  10271123
  1028 #: ../gcalctool/gtk.c:269 ../gcalctool/gtk.c:300
   1124#: ../gcalctool/gtk.c:273 ../gcalctool/gtk.c:304
  10291125msgid "2 places"
  10301126msgstr "2 места"
  10311127
  1032 #: ../gcalctool/gtk.c:270 ../gcalctool/gtk.c:301
   1128#: ../gcalctool/gtk.c:274 ../gcalctool/gtk.c:305
  10331129msgid "_3 places"
  10341130msgstr "_3 места"
  10351131
  1036 #: ../gcalctool/gtk.c:271 ../gcalctool/gtk.c:302
   1132#: ../gcalctool/gtk.c:275 ../gcalctool/gtk.c:306
  10371133msgid "3 places"
  10381134msgstr "3 места"
  10391135
  1040 #: ../gcalctool/gtk.c:272 ../gcalctool/gtk.c:303
   1136#: ../gcalctool/gtk.c:276 ../gcalctool/gtk.c:307
  10411137msgid "_4 places"
  10421138msgstr "_4 места"
  10431139
  1044 #: ../gcalctool/gtk.c:273 ../gcalctool/gtk.c:304
   1140#: ../gcalctool/gtk.c:277 ../gcalctool/gtk.c:308
  10451141msgid "4 places"
  10461142msgstr "4 места"
  10471143
  1048 #: ../gcalctool/gtk.c:274 ../gcalctool/gtk.c:305
   1144#: ../gcalctool/gtk.c:278 ../gcalctool/gtk.c:309
  10491145msgid "_5 places"
  10501146msgstr "_5 места"
  10511147
  1052 #: ../gcalctool/gtk.c:275 ../gcalctool/gtk.c:306
   1148#: ../gcalctool/gtk.c:279 ../gcalctool/gtk.c:310
  10531149msgid "5 places"
  10541150msgstr "5 места"
  10551151
  1056 #: ../gcalctool/gtk.c:276 ../gcalctool/gtk.c:307
   1152#: ../gcalctool/gtk.c:280 ../gcalctool/gtk.c:311
  10571153msgid "_6 places"
  10581154msgstr "_6 места"
  10591155
  1060 #: ../gcalctool/gtk.c:277 ../gcalctool/gtk.c:308
   1156#: ../gcalctool/gtk.c:281 ../gcalctool/gtk.c:312
  10611157msgid "6 places"
  10621158msgstr "6 места"
  10631159
  1064 #: ../gcalctool/gtk.c:278 ../gcalctool/gtk.c:309
   1160#: ../gcalctool/gtk.c:282 ../gcalctool/gtk.c:313
  10651161msgid "_7 places"
  10661162msgstr "_7 места"
  10671163
  1068 #: ../gcalctool/gtk.c:279 ../gcalctool/gtk.c:310
   1164#: ../gcalctool/gtk.c:283 ../gcalctool/gtk.c:314
  10691165msgid "7 places"
  10701166msgstr "7 места"
  10711167
  1072 #: ../gcalctool/gtk.c:280 ../gcalctool/gtk.c:311
   1168#: ../gcalctool/gtk.c:284 ../gcalctool/gtk.c:315
  10731169msgid "_8 places"
  10741170msgstr "_8 места"
  10751171
  1076 #: ../gcalctool/gtk.c:281 ../gcalctool/gtk.c:312
   1172#: ../gcalctool/gtk.c:285 ../gcalctool/gtk.c:316
  10771173msgid "8 places"
  10781174msgstr "8 места"
  10791175
  1080 #: ../gcalctool/gtk.c:282 ../gcalctool/gtk.c:313
   1176#: ../gcalctool/gtk.c:286 ../gcalctool/gtk.c:317
  10811177msgid "_9 places"
  10821178msgstr "_9 места"
  10831179
  1084 #: ../gcalctool/gtk.c:283 ../gcalctool/gtk.c:314
   1180#: ../gcalctool/gtk.c:287 ../gcalctool/gtk.c:318
  10851181msgid "9 places"
  10861182msgstr "9 места"
  10871183
  1088 #: ../gcalctool/gtk.c:284 ../gcalctool/gtk.c:285 ../gcalctool/gtk.c:315
  1089 #: ../gcalctool/gtk.c:316
   1184#: ../gcalctool/gtk.c:288 ../gcalctool/gtk.c:289 ../gcalctool/gtk.c:319
   1185#: ../gcalctool/gtk.c:320
  10901186msgid "10 places"
  10911187msgstr "10 места"
  10921188
  1093 #: ../gcalctool/gtk.c:286 ../gcalctool/gtk.c:287 ../gcalctool/gtk.c:317
  1094 #: ../gcalctool/gtk.c:318
   1189#: ../gcalctool/gtk.c:290 ../gcalctool/gtk.c:291 ../gcalctool/gtk.c:321
   1190#: ../gcalctool/gtk.c:322
  10951191msgid "11 places"
  10961192msgstr "11 места"
  10971193
  1098 #: ../gcalctool/gtk.c:288 ../gcalctool/gtk.c:289 ../gcalctool/gtk.c:319
  1099 #: ../gcalctool/gtk.c:320
   1194#: ../gcalctool/gtk.c:292 ../gcalctool/gtk.c:293 ../gcalctool/gtk.c:323
   1195#: ../gcalctool/gtk.c:324
  11001196msgid "12 places"
  11011197msgstr "12 места"
  11021198
  1103 #: ../gcalctool/gtk.c:290 ../gcalctool/gtk.c:291 ../gcalctool/gtk.c:321
  1104 #: ../gcalctool/gtk.c:322
   1199#: ../gcalctool/gtk.c:294 ../gcalctool/gtk.c:295 ../gcalctool/gtk.c:325
   1200#: ../gcalctool/gtk.c:326
  11051201msgid "13 places"
  11061202msgstr "13 места"
  11071203
  1108 #: ../gcalctool/gtk.c:292 ../gcalctool/gtk.c:293 ../gcalctool/gtk.c:323
  1109 #: ../gcalctool/gtk.c:324
   1204#: ../gcalctool/gtk.c:296 ../gcalctool/gtk.c:297 ../gcalctool/gtk.c:327
   1205#: ../gcalctool/gtk.c:328
  11101206msgid "14 places"
  11111207msgstr "14 места"
  11121208
  1113 #: ../gcalctool/gtk.c:294 ../gcalctool/gtk.c:295 ../gcalctool/gtk.c:325
  1114 #: ../gcalctool/gtk.c:326
   1209#: ../gcalctool/gtk.c:298 ../gcalctool/gtk.c:299 ../gcalctool/gtk.c:329
   1210#: ../gcalctool/gtk.c:330
  11151211msgid "15 places"
  11161212msgstr "15 места"
  11171213
  1118 #: ../gcalctool/gtk.c:330
   1214#: ../gcalctool/gtk.c:334 ../gcalctool/gtk.c:342
  11191215msgid "Show _Trailing Zeroes"
  11201216msgstr "Показване на _крайните нули"
  11211217
  1122 #: ../gcalctool/gtk.c:331
   1218#: ../gcalctool/gtk.c:335 ../gcalctool/gtk.c:343
  11231219msgid "Show trailing zeroes"
  11241220msgstr "Показване на крайните нули"
  11251221
  1126 #: ../gcalctool/gtk.c:332
   1222#: ../gcalctool/gtk.c:336
  11271223msgid "Show T_housands Separator"
  11281224msgstr "Показване на разделителя за _хилядите"
  11291225
  1130 #: ../gcalctool/gtk.c:333
   1226#: ../gcalctool/gtk.c:337
  11311227msgid "Show thousands separator"
  11321228msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
  11331229
  1134 #: ../gcalctool/gtk.c:334
   1230#: ../gcalctool/gtk.c:338
  11351231msgid "Show Bitcalculating _Extension"
  11361232msgstr "Показване на разширението за _битове"
  11371233
  1138 #: ../gcalctool/gtk.c:335
   1234#: ../gcalctool/gtk.c:339
  11391235msgid "Show bitcalculating extension"
  11401236msgstr "Показване на разширението за битове"
  11411237
  1142 #: ../gcalctool/gtk.c:336
   1238#: ../gcalctool/gtk.c:340
  11431239msgid "_Memory Registers"
  11441240msgstr "Регистри на _паметта"
  11451241
  1146 #: ../gcalctool/gtk.c:337
   1242#: ../gcalctool/gtk.c:341
  11471243msgid "Show memory registers"
  11481244msgstr "Показване на регистрите на паметта"
  11491245
  1150 #: ../gcalctool/gtk.c:341
   1246#: ../gcalctool/gtk.c:347
  11511247msgid "_0 significant places"
  11521248msgstr "_0 значещи цифри"
  11531249
  1154 #: ../gcalctool/gtk.c:342
   1250#: ../gcalctool/gtk.c:348
  11551251msgid "0 significant places"
  11561252msgstr "0 значещи цифри"
  11571253
  1158 #: ../gcalctool/gtk.c:343
   1254#: ../gcalctool/gtk.c:349
  11591255msgid "_1 significant place"
  11601256msgstr "_1 значеща цифра"
  11611257
  1162 #: ../gcalctool/gtk.c:344
   1258#: ../gcalctool/gtk.c:350
  11631259msgid "1 significant place"
  11641260msgstr "1 значеща цифра"
  11651261
  1166 #: ../gcalctool/gtk.c:345
   1262#: ../gcalctool/gtk.c:351
  11671263msgid "_2 significant places"
  11681264msgstr "_2 значещи цифри"
  11691265
  1170 #: ../gcalctool/gtk.c:346
   1266#: ../gcalctool/gtk.c:352
  11711267msgid "2 significant places"
  11721268msgstr "2 значещи цифри"
  11731269
  1174 #: ../gcalctool/gtk.c:347
   1270#: ../gcalctool/gtk.c:353
  11751271msgid "_3 significant places"
  11761272msgstr "_3 значещи цифри"
  11771273
  1178 #: ../gcalctool/gtk.c:348
   1274#: ../gcalctool/gtk.c:354
  11791275msgid "3 significant places"
  11801276msgstr "3 значещи цифри"
  11811277
  1182 #: ../gcalctool/gtk.c:349
   1278#: ../gcalctool/gtk.c:355
  11831279msgid "_4 significant places"
  11841280msgstr "_4 значещи цифри"
  11851281
  1186 #: ../gcalctool/gtk.c:350
   1282#: ../gcalctool/gtk.c:356
  11871283msgid "4 significant places"
  11881284msgstr "4 значещи цифри"
  11891285
  1190 #: ../gcalctool/gtk.c:351
   1286#: ../gcalctool/gtk.c:357
  11911287msgid "_5 significant places"
  11921288msgstr "_5 значещи цифри"
  11931289
  1194 #: ../gcalctool/gtk.c:352
   1290#: ../gcalctool/gtk.c:358
  11951291msgid "5 significant places"
  11961292msgstr "5 значещи цифри"
  11971293
  1198 #: ../gcalctool/gtk.c:353
   1294#: ../gcalctool/gtk.c:359
  11991295msgid "_6 significant places"
  12001296msgstr "_6 значещи цифри"
  12011297
  1202 #: ../gcalctool/gtk.c:354
   1298#: ../gcalctool/gtk.c:360
  12031299msgid "6 significant places"
  12041300msgstr "6 значещи цифри"
  12051301
  1206 #: ../gcalctool/gtk.c:355
   1302#: ../gcalctool/gtk.c:361
  12071303msgid "_7 significant places"
  12081304msgstr "_7 значещи цифри"
  12091305
  1210 #: ../gcalctool/gtk.c:356
   1306#: ../gcalctool/gtk.c:362
  12111307msgid "7 significant places"
  12121308msgstr "7 значещи цифри"
  12131309
  1214 #: ../gcalctool/gtk.c:357
   1310#: ../gcalctool/gtk.c:363
  12151311msgid "_8 significant places"
  12161312msgstr "_8 значещи цифри"
  12171313
  1218 #: ../gcalctool/gtk.c:358
   1314#: ../gcalctool/gtk.c:364
  12191315msgid "8 significant places"
  12201316msgstr "8 значещи цифри"
  12211317
  1222 #: ../gcalctool/gtk.c:359
   1318#: ../gcalctool/gtk.c:365
  12231319msgid "_9 significant places"
  12241320msgstr "_9 значещи цифри"
  12251321
  1226 #: ../gcalctool/gtk.c:360
   1322#: ../gcalctool/gtk.c:366
  12271323msgid "9 significant places"
  12281324msgstr "9 значещи цифри"
  12291325
  1230 #: ../gcalctool/gtk.c:361
   1326#: ../gcalctool/gtk.c:367
  12311327msgid "_Other (10) ..."
  12321328msgstr "_Други (10) ..."
  12331329
  1234 #: ../gcalctool/gtk.c:362
   1330#: ../gcalctool/gtk.c:368
  12351331msgid "Set other precision"
  12361332msgstr "Задаване на друга точност на резултата"
  12371333
  1238 #: ../gcalctool/gtk.c:366
   1334#: ../gcalctool/gtk.c:372
  12391335msgid "_Left-to-right Precedence"
  12401336msgstr "Приоритет от _ляво на дясно"
  12411337
  1242 #: ../gcalctool/gtk.c:367
   1338#: ../gcalctool/gtk.c:373
  12431339msgid "Use Left-right Precedence"
  12441340msgstr "Използване на приоритет от ляво на дясно"
  12451341
  1246 #: ../gcalctool/gtk.c:368
   1342#: ../gcalctool/gtk.c:374
  12471343msgid "A_rithmetic Precedence"
  12481344msgstr "_Аритметичен приоритет"
  12491345
  1250 #: ../gcalctool/gtk.c:369
   1346#: ../gcalctool/gtk.c:375
  12511347msgid "Use Arithmetic Precedence"
  12521348msgstr "Използване на аритметичен приоритет"
  12531349
  1254 #: ../gcalctool/gtk.c:373
   1350#: ../gcalctool/gtk.c:379
  12551351msgid "_Basic"
  12561352msgstr "_Основен режим"
  12571353
  1258 #: ../gcalctool/gtk.c:375
   1354#: ../gcalctool/gtk.c:381
  12591355msgid "_Advanced"
  12601356msgstr "_Разширен режим"
  12611357
  1262 #: ../gcalctool/gtk.c:377
   1358#: ../gcalctool/gtk.c:383
  12631359msgid "_Financial"
  12641360msgstr "_Финансов режим"
  12651361
  1266 #: ../gcalctool/gtk.c:379
   1362#: ../gcalctool/gtk.c:385
  12671363msgid "_Scientific"
  12681364msgstr "_Научен режим"
  12691365
  1270 #: ../gcalctool/gtk.c:528
   1366#: ../gcalctool/gtk.c:534
  12711367msgid "translator-credits"
  12721368msgstr ""
   
  12791375"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  12801376
  1281 #: ../gcalctool/gtk.c:531
   1377#: ../gcalctool/gtk.c:537
  12821378msgid ""
  12831379"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
   
  12921388"всяка по-нова версия.\n"
  12931389
  1294 #: ../gcalctool/gtk.c:535
   1390#: ../gcalctool/gtk.c:541
  12951391msgid ""
  12961392"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  13031399"УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
  13041400
  1305 #: ../gcalctool/gtk.c:539
   1401#: ../gcalctool/gtk.c:545
  13061402msgid ""
  13071403"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  13131409"59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA\n"
  13141410
  1315 #: ../gcalctool/gtk.c:550
   1411#: ../gcalctool/gtk.c:556
  13161412msgid "Gcalctool"
  13171413msgstr "Gcalctool"
  13181414
  1319 #: ../gcalctool/gtk.c:552
   1415#: ../gcalctool/gtk.c:558
  13201416msgid "© 1987-2006 The Gcalctool authors"
  13211417msgstr "Авторски права: © 1987-2006 Авторите на Gcalctool"
  13221418
  1323 #: ../gcalctool/gtk.c:554
   1419#: ../gcalctool/gtk.c:560
  13241420msgid "Calculator with financial and scientific modes."
  13251421msgstr "Калкулатор с финансов и научен режим"
  13261422
  1327 #: ../gcalctool/gtk.c:788
   1423#: ../gcalctool/gtk.c:800
  13281424msgid "Insert ASCII Value"
  13291425msgstr "Стойност от ASCII"
  13301426
  1331 #: ../gcalctool/gtk.c:803
   1427#: ../gcalctool/gtk.c:815
  13321428msgid "Ch_aracter:"
  13331429msgstr "_Знак:"
  13341430
  1335 #: ../gcalctool/gtk.c:826
   1431#: ../gcalctool/gtk.c:840
  13361432msgid "_Insert"
  13371433msgstr "_Вмъкване"
  13381434
  1339 #: ../gcalctool/gtk.c:903
   1435#: ../gcalctool/gtk.c:919
  13401436msgid "Edit Constants"
  13411437msgstr "Редактиране на константи"
  13421438
  1343 #: ../gcalctool/gtk.c:903
   1439#: ../gcalctool/gtk.c:919
  13441440msgid "Edit Functions"
  13451441msgstr "Редактиране на функции"
  13461442
  1347 #: ../gcalctool/gtk.c:927
   1443#: ../gcalctool/gtk.c:943
  13481444msgid "Note:"
  13491445msgstr "Бележка:"
  13501446
  1351 #: ../gcalctool/gtk.c:928
   1447#: ../gcalctool/gtk.c:944
  13521448msgid "All constant values are specified in the decimal numeric base."
  13531449msgstr "Всички константни стойности са в десетична бройна система."
  13541450
  1355 #: ../gcalctool/gtk.c:938
   1451#: ../gcalctool/gtk.c:954
  13561452msgid "Click a _value or description to edit it:"
  13571453msgstr "_Натиснете някоя стойност или описание, за да ги редактирате:"
  13581454
  1359 #: ../gcalctool/gtk.c:961
   1455#: ../gcalctool/gtk.c:977
  13601456msgid "No."
  13611457msgstr "№"
  13621458
  1363 #: ../gcalctool/gtk.c:963
   1459#: ../gcalctool/gtk.c:979
  13641460msgid "Value"
  13651461msgstr "Стойност"
  13661462
  1367 #: ../gcalctool/gtk.c:965
   1463#: ../gcalctool/gtk.c:981
  13681464msgid "Description"
  13691465msgstr "Описание"
  13701466
  1371 #: ../gcalctool/gtk.c:1052
  1372 msgid "Changing Modes Clears Calculation"
  1373 msgstr "Смяната на режима изчиства изчислението"
  1374 
  1375 #: ../gcalctool/gtk.c:1055
   1467#: ../gcalctool/gtk.c:1092
   1468msgid "_Do not warn me again"
   1469msgstr "_Без повече предупреждения"
   1470
   1471#: ../gcalctool/gtk.c:1098
   1472#, c-format
  13761473msgid ""
   1474"%sChanging Modes Clears Calculation%s\n"
   1475"\n"
  13771476"When you change modes, the current calculation will be cleared, and the base "
  13781477"will be reset to decimal."
  13791478msgstr ""
   1479"%sСмяната на режима изчиства резултата%s\n"
   1480"\n"
  13801481"При всяка смяна на режима текущият резултат се изчиства, а основата се "
  13811482"установява да е десетична."
  13821483
  1383 #: ../gcalctool/gtk.c:1059
  1384 msgid "_Do not warn me again"
  1385 msgstr "_Без повече предупреждения"
  1386 
  1387 #: ../gcalctool/gtk.c:1063
   1484#: ../gcalctool/gtk.c:1139
  13881485msgid "C_hange Mode"
  13891486msgstr "_Смяна на режима"
  13901487
  1391 #: ../gcalctool/gtk.c:1101
   1488#: ../gcalctool/gtk.c:1176
  13921489msgid "Set Precision"
  13931490msgstr "Задаване на точност"
  13941491
  1395 #: ../gcalctool/gtk.c:1116
   1492#: ../gcalctool/gtk.c:1191
  13961493msgid "Significant _places:"
  13971494msgstr "_Значещи цифри:"
  13981495
  1399 #: ../gcalctool/gtk.c:1141
   1496#: ../gcalctool/gtk.c:1218
  14001497msgid "_Set"
  14011498msgstr "_Set"
  14021499
  1403 #: ../gcalctool/gtk.c:1375 ../gcalctool.desktop.in.h:1
   1500#: ../gcalctool/gtk.c:1462 ../gcalctool.desktop.in.h:1
  14041501msgid "Calculator"
  14051502msgstr "Калкулатор"
   
  14071504#. translators: R is the short form of register used inter alia
  14081505#. in popup menus
  1409 #: ../gcalctool/gtk.c:1602
   1506#: ../gcalctool/gtk.c:1682 ../gcalctool/gtk.c:1828
  14101507msgid "R"
  14111508msgstr "R"
  14121509
  1413 #: ../gcalctool/gtk.c:1675
   1510#. Make Hyp and Inv trigonometric check boxes.
   1511#: ../gcalctool/gtk.c:1751
   1512msgid "_Inv"
   1513msgstr "_Inv"
   1514
   1515#: ../gcalctool/gtk.c:1759
   1516msgid "H_yp"
   1517msgstr "_Hyp"
   1518
   1519#: ../gcalctool/gtk.c:1818
  14141520msgid "Memory Registers"
  14151521msgstr "Регистри на паметта"
  14161522
  1417 #. Translators: "R%d" is the abbreviation for "Register %d", used in the
  1418 #. * memory register dialog.
  1419 #.
  1420 #: ../gcalctool/gtk.c:1691
  1421 #, c-format
  1422 msgid "R%d"
  1423 msgid_plural "R%d"
  1424 msgstr[0] "R%d"
  1425 msgstr[1] "R%d"
  1426 
  1427 #: ../gcalctool/gtk.c:1714
  1428 #, c-format
  1429 msgid "register %1d"
  1430 msgid_plural "register %1d"
  1431 msgstr[0] "регистър %1d"
  1432 msgstr[1] "регистър %1d"
  1433 
  1434 #: ../gcalctool/gtk.c:1774
   1523#: ../gcalctool/gtk.c:1912
  14351524msgid "Edit Constants..."
  14361525msgstr "Редактиране на константи..."
  14371526
  1438 #: ../gcalctool/gtk.c:1774
   1527#: ../gcalctool/gtk.c:1912
  14391528msgid "Edit Functions..."
  14401529msgstr "Редактиране на функции..."
  14411530
  1442 #: ../gcalctool/gtk.c:2000
   1531#: ../gcalctool/gtk.c:2110
  14431532msgid "Clipboard contained malformed calculation"
  14441533msgstr "Буферът за обмен съдържа неправилен израз"
  14451534
  1446 #: ../gcalctool/gtk.c:2090
   1535#: ../gcalctool/gtk.c:2200
  14471536msgid "Paste"
  14481537msgstr "Поставяне"
  14491538
  1450 #: ../gcalctool/gtk.c:2393
   1539#: ../gcalctool/gtk.c:2418
  14511540#, c-format
  14521541msgid "Other (%d) ..."
  14531542msgstr "Друго (%d) ..."
  14541543
  1455 #: ../gcalctool/gtk.c:2404
   1544#: ../gcalctool/gtk.c:2430
  14561545#, c-format
  1457 msgid "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
  1458 msgid_plural "Set accuracy from 0 to %d numeric places."
  1459 msgstr[0] "Задаване на точността от 0 до %d значещи цифра."
  1460 msgstr[1] "Задаване на точността от 0 до %d значещи цифри."
  1461 
  1462 #. Translator: This refers to the current accuracy setting
  1463 #: ../gcalctool/gtk.c:2410
  1464 #, c-format
  1465 msgid "Currently set to %d places."
  1466 msgid_plural "Currently set to %d places."
  1467 msgstr[0] "Текущо зададена %d значеща цифра."
  1468 msgstr[1] "Текущо зададени %d значещи цифри."
  1469 
  1470 #: ../gcalctool/gtk.c:2674
   1546msgid ""
   1547"Set accuracy from 0 to %d numeric places. Currently set to %d places. [a]"
   1548msgstr "Задаване на точността от 0 до %d значещи цифри. В момента е %d значещи цифри. [a]"
   1549
   1550#: ../gcalctool/gtk.c:2690
  14711551msgid "Activated no operator precedence mode"
  14721552msgstr "Активиран режим без приоритет на операторите"
  14731553
  1474 #: ../gcalctool/gtk.c:2684
   1554#: ../gcalctool/gtk.c:2700
  14751555msgid "Activated expression mode with operator precedence"
  14761556msgstr "Активиран режим с приоритет на операторите"
  14771557
  1478 #: ../gcalctool/gtk.c:3021
   1558#: ../gcalctool/gtk.c:3039
  14791559msgid "Accuracy value out of range"
  14801560msgstr "Точността е извън допустимите стойности"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.