Changeset 1262


Ignore:
Timestamp:
Sep 19, 2007, 7:48:31 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1532@kochinka: ash | 2007-09-19 07:34:55 +0300
sound-juicer: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/sound-juicer.trunk.bg.po

  r1119 r1262  
  1 # Bulgarian translation of sound-juicer.
   1# Bulgarian translation of sound-juicer po-file.
  22# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the sound-juicer package.
   
  99msgid ""
  1010msgstr ""
  11 "Project-Id-Version: sound-juicer\n"
   11"Project-Id-Version: sound-juicer trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-04-17 06:17+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-04-17 06:14+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-09-19 07:33+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-09-19 07:33+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  113113
  114114#: ../data/sound-juicer.glade.h:21 ../src/sj-main.c:168 ../src/sj-main.c:170
  115 #: ../src/sj-main.c:1350
   115#: ../src/sj-main.c:1348
  116116msgid "Sound Juicer"
  117117msgstr "Извличане на песни от музикални дискове"
   
  122122"and press <i>Continue</i>."
  123123msgstr ""
  124 "Това CD може да е с повече от един албум. Моля, изберете кой е албума и "
  125 "натиснете <i>Продължаване</i>."
   124"Това CD може да е с повече от един албум. Изберете кой е албумът и натиснете "
   125"<i>Продължаване</i>."
  126126
  127127#: ../data/sound-juicer.glade.h:23
   
  137137msgstr "_Ръководство"
  138138
  139 #: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:268
   139#: ../data/sound-juicer.glade.h:26 ../src/sj-main.c:262
  140140msgid "_Continue"
  141141msgstr "Про_дължаване"
   
  171171#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
  172172msgid "_Play / Pause"
  173 msgstr "С_лушане / пауза"
   173msgstr "С_лушане/пауза"
  174174
  175175#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
   
  240240"be removed from the output filename."
  241241msgstr ""
  242 "Ако е включено, специалните символи като празно място, звездички, "
  243 "въпросителни и наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на "
  244 "файловете."
   242"Ако е включено, специалните знаци като интервали, звездички, въпросителни и "
   243"наклонени черти ще бъдат премахвани от изходното име на файловете."
  245244
  246245#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
  247246msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
  248247msgstr ""
  249 "Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния MusicBrainz сървър."
   248"Ако се зададе, тази стойност ще надделее над стандартния сървър за "
   249"MusicBrainz."
  250250
  251251#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
  252252msgid "If to strip special characters from filenames"
  253 msgstr "Дали да се махат специалните символи от файловите имена"
   253msgstr "Дали да се махат специалните знаци от файловите имена"
  254254
  255255#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
   
  258258"full"
  259259msgstr ""
  260 "Режим на Paranoia: 0)·disable·2)·fragment·4)·overlap·8)·scratch·16)"
  261 "·repair·255)· full"
   260"Режим на Paranoia: 0) disable 2) fragment 4) overlap 8) scratch 16) repair "
   261"255) full"
  262262
  263263#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
   
  267267#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
  268268msgid "The MusicBrainz server to use"
  269 msgstr "Сървър MusicBrainz в употреба"
   269msgstr "Сървър за MusicBrainz, който да се ползва"
  270270
  271271#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
   
  279279#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
  280280msgid "The paranoia mode to use"
  281 msgstr "Режима на Paranoia, който да се използва"
   281msgstr "Режимът на Paranoia, който да се използва"
  282282
  283283#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:16
   
  285285msgstr "Дали диска да бъде изваден, когато завърши извличането."
  286286
  287 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:103
   287#: ../libjuicer/sj-extractor.c:194
  288288msgid "Audio Profile"
  289289msgstr "Аудио профил"
  290290
  291 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:104
   291#: ../libjuicer/sj-extractor.c:195
  292292msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
  293293msgstr "Аудио профилът към GNOME, използван при кодиране на звук"
  294294
  295 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:278
   295#: ../libjuicer/sj-extractor.c:201
   296msgid "Paranoia Level"
   297msgstr "Ниво на Paranoia"
   298
   299#: ../libjuicer/sj-extractor.c:202
   300msgid "The paranoia level"
   301msgstr "Нивото на Paranoia"
   302
   303#: ../libjuicer/sj-extractor.c:207
   304msgid "device"
   305msgstr "устройство"
   306
   307#: ../libjuicer/sj-extractor.c:208
   308msgid "The device"
   309msgstr "Устройството"
   310
   311#: ../libjuicer/sj-extractor.c:346
  296312msgid "Could not create GStreamer CD reader"
  297313msgstr "Не може да се създаде четец на CD на GStreamer"
  298314
  299 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:300
   315#: ../libjuicer/sj-extractor.c:368
  300316#, c-format
  301317msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
  302318msgstr "Не може да се създаде кодер на GStreamer за %s"
  303319
  304 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:311
   320#: ../libjuicer/sj-extractor.c:379
  305321msgid "Could not create GStreamer file output"
  306322msgstr "Не може да се създаде файлов изход на GStreamer "
  307323
  308 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:323
   324#: ../libjuicer/sj-extractor.c:391
  309325msgid "Could not link pipeline"
  310326msgstr "Не може да се осъществи връзка с конвейер"
  311327
  312 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:346
   328#: ../libjuicer/sj-extractor.c:415
  313329msgid "Could not get current track position"
  314330msgstr "Не може да се вземе текущата позиция на песента"
  315331
  316 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:373
   332#: ../libjuicer/sj-extractor.c:444
  317333msgid ""
  318334"Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
  319335msgstr ""
  320 "Обект от програмата за извличане не е валиден. Това е много лошо, проверете "
  321 "си конзолата за грешки."
  322 
  323 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:565
   336"Извличащият обект е неправилен. Това е много лошо, проверете си конзолата за "
   337"грешки."
   338
   339#: ../libjuicer/sj-extractor.c:635
  324340msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
  325341msgstr "Приставката нужна за достъп до CD-то не беше открита"
  326342
  327 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:573
   343#: ../libjuicer/sj-extractor.c:643
  328344msgid "The plugin necessary for file access was not found"
  329345msgstr "Приставката нужна за достъп до файловете не беше открита"
  330346
  331 #: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:127
  332 msgid "CD-TEXT metadata plugin failed to initialise."
  333 msgstr "Приставката за мета-данни CD-TEXT не се инициализира."
  334 
  335 #: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:178
   347#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:92
  336348msgid "Cannot read CD"
  337349msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
  338350
  339 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:102
  340 msgid "Cannot create MusicBrainz client"
  341 msgstr "Не може да се създаде MusicBrainz клиента"
  342 
  343 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:227
  344 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:510
   351#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:113
   352#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:368
  345353#, c-format
  346354msgid "Cannot read CD: %s"
  347355msgstr "Дискът не може да бъде прочетен: %s"
  348356
  349 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:234
  350 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:548
   357#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:120
   358#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:410
  351359msgid "Unknown Artist"
  352360msgstr "Неизвестен изпълнител"
  353361
  354 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:235
  355 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:559
   362#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:121
   363#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:421
  356364msgid "Unknown Title"
  357365msgstr "Неизвестно заглавие"
  358366
  359 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:241
   367#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:127
  360368#, c-format
  361369msgid "Track %d"
  362370msgstr "Песен %d"
  363371
  364 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:269
  365 msgid ""
  366 "MusicBrainz metadata object is not valid. This is bad, check your console "
  367 "for errors."
  368 msgstr ""
  369 "MusicBrainz мета информацията не е валидна. Това е много лошо, проверете "
  370 "конзолата за грешки."
  371 
  372 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:436
  373 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:443
  374 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:457
   372#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:266
   373#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:273
   374#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:287
  375375#, c-format
  376376msgid "This CD could not be queried: %s\n"
  377377msgstr "Дискът не може да бъде заявен: %s\n"
  378378
  379 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:504
   379#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:362
  380380#, c-format
  381381msgid "Device '%s' does not contain any media"
  382382msgstr "Устройството „%s“ не съдържа носител"
  383383
  384 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:507
   384#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:365
  385385#, c-format
  386386msgid ""
  387387"Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
  388388msgstr ""
  389 "Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете разрешенията за "
   389"Устройството „%s“ не може да бъде отворено. Проверете правата за "
  390390"устройството."
  391391
  392 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:543
   392#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:408
  393393msgid "Various"
  394394msgstr "Различни изпълнители"
  395395
  396 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:584
   396#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:446
  397397msgid "Incomplete metadata for this CD"
  398398msgstr "Мета-данните за това CD са незавършени."
  399399
  400 #: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:675
   400#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:477
   401msgid "[Untitled]"
   402msgstr "[Липсва]"
   403
   404#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:551
  401405msgid "Could not create CD lookup thread"
  402406msgstr "Нишката за преглед на CD-то не може да бъде създадена"
   
  486490msgstr ""
  487491"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   492"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  488493"\n"
  489494"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   
  491496"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  492497
  493 #: ../src/sj-extracting.c:214
   498#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
   499#: ../src/sj-extracting.c:158
   500msgid "Extract"
   501msgstr "Извличане"
   502
   503#: ../src/sj-extracting.c:216
  494504#, c-format
  495505msgid ""
   
  500510"Искате ли да пропуснете тази песен или да я презапишете?"
  501511
  502 #: ../src/sj-extracting.c:218
   512#: ../src/sj-extracting.c:220
  503513msgid "_Skip"
  504 msgstr "Проп_ускане"
  505 
  506 #: ../src/sj-extracting.c:219
   514msgstr "_Пропускане"
   515
   516#: ../src/sj-extracting.c:221
  507517msgid "_Overwrite"
  508 msgstr "П_резаписване"
   518msgstr "Пре_записване"
  509519
  510520#. Display a nice dialog
  511 #: ../src/sj-extracting.c:281 ../src/sj-extracting.c:316
  512 #: ../src/sj-extracting.c:541
   521#: ../src/sj-extracting.c:283 ../src/sj-extracting.c:318
   522#: ../src/sj-extracting.c:543
  513523#, c-format
  514524msgid ""
   
  519529"Причина: %s"
  520530
  521 #: ../src/sj-extracting.c:366
   531#: ../src/sj-extracting.c:368
  522532#, c-format
  523533msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1f×)"
  524 msgstr "Приблизително оставащо време: %d:%02d (при %0.1fx)"
  525 
  526 #: ../src/sj-extracting.c:368
   534msgstr "Приблизително оставащо време: %d:%02d (при %0.1f×)"
   535
   536#: ../src/sj-extracting.c:370
  527537msgid "Estimated time left: unknown"
  528538msgstr "Оставащо време: неизвестно"
  529539
  530 #: ../src/sj-extracting.c:466
   540#: ../src/sj-extracting.c:468
  531541#, c-format
  532542msgid "%s has been copied successfully."
  533543msgstr "Песента „%s“ бе копирана успешно."
  534544
  535 #: ../src/sj-extracting.c:479
   545#: ../src/sj-extracting.c:481
  536546msgid "_Eject"
  537547msgstr "_Изваждане"
   548
   549#. Change the label to Stop while extracting
   550#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
   551#: ../src/sj-extracting.c:623
   552msgid "Stop"
   553msgstr "Спиране"
  538554
  539555#: ../src/sj-main.c:145
   
  541557msgstr "_Извличане"
  542558
  543 #: ../src/sj-main.c:219
   559#: ../src/sj-main.c:213
  544560msgid "Could not start Sound Juicer"
  545561msgstr "Sound Juicer не може да се стартира"
  546562
  547 #: ../src/sj-main.c:220 ../src/sj-main.c:640 ../src/sj-main.c:749
  548 #: ../src/sj-main.c:861 ../src/sj-main.c:1069
   563#: ../src/sj-main.c:214 ../src/sj-main.c:634 ../src/sj-main.c:743
   564#: ../src/sj-main.c:858 ../src/sj-main.c:1066
  549565msgid "Reason"
  550566msgstr "Причина"
  551567
  552 #: ../src/sj-main.c:222
   568#: ../src/sj-main.c:216
  553569msgid "Please consult the documentation for assistance."
  554570msgstr "Консултирайте се с ръководството на потребителя."
  555571
  556 #: ../src/sj-main.c:266
   572#: ../src/sj-main.c:260
  557573msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
  558574msgstr ""
  559575"В момента извличате диск. Искате ли наистина да спрете се или да продължите?"
  560576
  561 #: ../src/sj-main.c:326 ../src/sj-main.c:433
   577#: ../src/sj-main.c:320 ../src/sj-main.c:427
  562578msgid "(unknown)"
  563579msgstr "(непознат)"
  564580
  565 #: ../src/sj-main.c:475 ../src/sj-main.c:1497
   581#: ../src/sj-main.c:469 ../src/sj-main.c:1490
  566582msgid "Title"
  567583msgstr "Заглавие"
  568584
  569 #: ../src/sj-main.c:481 ../src/sj-main.c:1506
   585#: ../src/sj-main.c:475 ../src/sj-main.c:1499
  570586msgid "Artist"
  571587msgstr "Изпълнител"
  572588
  573 #: ../src/sj-main.c:638 ../src/sj-main.c:747 ../src/sj-main.c:859
   589#: ../src/sj-main.c:632 ../src/sj-main.c:741 ../src/sj-main.c:856
  574590msgid "Could not read the CD"
  575591msgstr "Дискът не може да бъде прочетен"
  576592
  577 #: ../src/sj-main.c:639 ../src/sj-main.c:748
   593#: ../src/sj-main.c:633 ../src/sj-main.c:742
  578594msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
  579595msgstr "Sound Juicer не може да прочете списъка с песните от този диск."
  580596
  581597#. Set statusbar message
  582 #: ../src/sj-main.c:719
   598#: ../src/sj-main.c:713
  583599msgid "Retrieving track listing...please wait."
  584600msgstr "Получаване на списъка с песните... изчакайте."
  585601
  586 #: ../src/sj-main.c:817
   602#: ../src/sj-main.c:811
  587603#, c-format
  588604msgid "Sound Juicer could not use the CD-ROM device '%s'"
  589605msgstr "Sound Juicer не може да използва устройството за CD-ROM „%s“"
  590606
  591 #: ../src/sj-main.c:824
   607#: ../src/sj-main.c:818
  592608msgid "HAL daemon may not be running."
  593609msgstr "Възможно е демонът HAL да не работи."
  594610
  595 #: ../src/sj-main.c:832
   611#: ../src/sj-main.c:826
  596612msgid "Extracting audio from CD"
  597613msgstr "Извличане на музика от CD"
  598614
  599 #: ../src/sj-main.c:852
   615#: ../src/sj-main.c:849
  600616#, c-format
  601617msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
  602618msgstr "Sound Juicer няма достъп до CD-ROM устройството „%s“"
  603619
  604 #: ../src/sj-main.c:947
   620#: ../src/sj-main.c:944
  605621msgid "No CD-ROM drives found"
  606622msgstr "Няма открити CD-ROM устройства"
  607623
  608 #: ../src/sj-main.c:948
   624#: ../src/sj-main.c:945
  609625msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
  610626msgstr "Sound Juicer не може да открие CD-ROM устройство, от което да чете."
  611627
  612 #: ../src/sj-main.c:979
   628#: ../src/sj-main.c:976
  613629msgid ""
  614630"The currently selected audio profile is not available on your installation."
  615631msgstr "Избрания аудио профил не е наличен на вашата инсталация."
  616632
  617 #: ../src/sj-main.c:981
   633#: ../src/sj-main.c:978
  618634msgid "_Change Profile"
  619635msgstr "_Промяна на профил"
  620636
  621 #: ../src/sj-main.c:1067
   637#: ../src/sj-main.c:1064
  622638msgid "Could not open URL"
  623639msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
  624640
  625 #: ../src/sj-main.c:1068
   641#: ../src/sj-main.c:1065
  626642msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
  627643msgstr "Sound Juicer не може отвори адреса за подаване"
  628644
  629 #: ../src/sj-main.c:1177
   645#: ../src/sj-main.c:1174
  630646#, c-format
  631647msgid "Unknown column %d was edited"
  632648msgstr "Непознатата колона %d беше редактирана"
  633649
  634 #: ../src/sj-main.c:1233 ../src/sj-prefs.c:104
   650#: ../src/sj-main.c:1230 ../src/sj-prefs.c:105
  635651#, c-format
  636652msgid ""
   
  641657"%s"
  642658
  643 #: ../src/sj-main.c:1326
   659#: ../src/sj-main.c:1323
  644660msgid "Start extracting immediately"
  645 msgstr "Моментално стартиране на извличането"
  646 
  647 #: ../src/sj-main.c:1327
   661msgstr "Незабавно стартиране на извличането"
   662
   663#: ../src/sj-main.c:1324
  648664msgid "Start playing immediately"
  649 msgstr "Моментално стартиране на слушането"
  650 
  651 #: ../src/sj-main.c:1328
   665msgstr "Незабавно стартиране на слушането"
   666
   667#: ../src/sj-main.c:1325
  652668msgid "What CD device to read"
  653669msgstr "Кое CD устройство да се чете"
  654670
  655 #: ../src/sj-main.c:1328
   671#: ../src/sj-main.c:1325
  656672msgid "DEVICE"
  657673msgstr "УСТРОЙСТВО"
  658674
  659 #: ../src/sj-main.c:1338
   675#: ../src/sj-main.c:1335
  660676msgid "- Extract music from your CDs"
  661677msgstr "- Извличане на музика от CD-та"
  662678
  663 #: ../src/sj-main.c:1381
   679#: ../src/sj-main.c:1374
  664680msgid "Could not create GConf client.\n"
  665681msgstr "Не може да се създаде GConf клиент.\n"
  666682
  667 #: ../src/sj-main.c:1412
   683#: ../src/sj-main.c:1405
  668684msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
  669685msgstr "Файлът с описанието на Sound Juicer не може да бъде прочетен."
  670686
  671 #: ../src/sj-main.c:1482
   687#: ../src/sj-main.c:1475
  672688msgid "Track"
  673689msgstr "Песен"
  674690
  675 #: ../src/sj-main.c:1517
   691#: ../src/sj-main.c:1510
  676692msgid "Duration"
  677693msgstr "Продължителност"
  678694
  679 #: ../src/sj-play.c:201 ../src/sj-play.c:469 ../src/sj-play.c:519
   695#: ../src/sj-play.c:198 ../src/sj-play.c:470 ../src/sj-play.c:520
  680696#, c-format
  681697msgid ""
   
  688704"Причина: %s"
  689705
  690 #: ../src/sj-play.c:364
   706#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
   707#: ../src/sj-play.c:264
   708msgid "Play"
   709msgstr "Изпълнение"
   710
   711#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
   712#: ../src/sj-play.c:308
   713msgid "Pause"
   714msgstr "Пауза"
   715
   716#: ../src/sj-play.c:365
  691717msgid "Failed to create CD source element"
  692718msgstr "Не може да се създаде източник от CD"
  693719
  694 #: ../src/sj-play.c:401
   720#: ../src/sj-play.c:402
  695721msgid "Failed to link pipeline"
  696722msgstr "Не може да се осъществи връзка с конвейер"
  697723
  698 #: ../src/sj-play.c:407
   724#: ../src/sj-play.c:408
  699725msgid "Failed to create audio output"
  700726msgstr "Не може да се създаде звуков изход"
  701727
  702 #: ../src/sj-play.c:630
   728#: ../src/sj-play.c:631
  703729#, c-format
  704730msgid "Seeking to %s"
  705731msgstr "Прескачане към %s"
  706732
  707 #: ../src/sj-prefs.c:53
   733#: ../src/sj-prefs.c:54
  708734msgid "Album Artist, Album Title"
  709735msgstr "Изпълнител на албум, заглавие на албум"
  710736
  711 #: ../src/sj-prefs.c:54
   737#: ../src/sj-prefs.c:55
  712738msgid "Album Artist (sortable), Album Title"
  713739msgstr "Изпълнител на албум (подредим), заглавие на албум"
  714740
  715 #: ../src/sj-prefs.c:55
   741#: ../src/sj-prefs.c:56
  716742msgid "Track Artist, Album Title"
  717743msgstr "Изпълнител на песен, заглавие на албум"
  718744
  719 #: ../src/sj-prefs.c:56
   745#: ../src/sj-prefs.c:57
  720746msgid "Track Artist (sortable), Album Title"
  721747msgstr "Изпълнител на песен (подредим), заглавие на албум"
  722748
  723 #: ../src/sj-prefs.c:57
   749#: ../src/sj-prefs.c:58
  724750msgid "Album Title"
  725751msgstr "Заглавие на албума"
  726752
  727 #: ../src/sj-prefs.c:58
   753#: ../src/sj-prefs.c:59
  728754msgid "Album Artist"
  729755msgstr "Изпълнител на албума"
  730756
  731 #: ../src/sj-prefs.c:59
   757#: ../src/sj-prefs.c:60
  732758msgid "Album Artist (sortable)"
  733759msgstr "Изпълнител на албума (подредим)"
  734760
  735 #: ../src/sj-prefs.c:60
   761#: ../src/sj-prefs.c:61
  736762msgid "Album Artist - Album Title"
  737763msgstr "Изпълнител на албума - заглавие на албума"
  738764
  739 #: ../src/sj-prefs.c:61
   765#: ../src/sj-prefs.c:62
  740766msgid "Album Artist (sortable) - Album Title"
  741767msgstr "Изпълнител на албума (подредим) - заглавие на албума"
  742768
  743 #: ../src/sj-prefs.c:62
   769#: ../src/sj-prefs.c:63
  744770msgid "[none]"
  745771msgstr "[няма]"
  746772
  747 #: ../src/sj-prefs.c:67
   773#: ../src/sj-prefs.c:68
  748774msgid "Number - Title"
  749775msgstr "Номер - заглавие"
  750776
  751 #: ../src/sj-prefs.c:68
   777#: ../src/sj-prefs.c:69
  752778msgid "Track Title"
  753779msgstr "Заглавие на песен"
  754780
  755 #: ../src/sj-prefs.c:69
   781#: ../src/sj-prefs.c:70
  756782msgid "Track Artist - Track Title"
  757783msgstr "Изпълнител на песента - заглавие на песента"
  758784
  759 #: ../src/sj-prefs.c:70
   785#: ../src/sj-prefs.c:71
  760786msgid "Track Artist (sortable) - Track Title"
  761787msgstr "Изпълнител на песента (подредим) - заглавие на песента"
  762788
  763 #: ../src/sj-prefs.c:71
   789#: ../src/sj-prefs.c:72
  764790msgid "Number. Track Artist - Track Title"
  765 msgstr "Номер. Изпълнител на песента - заглавие на песента"
   791msgstr "Номер. изпълнител на песента - заглавие на песента"
  766792
  767793#. {N_("Number. Track Artist (sortable) - Track Title"), "%tN. %ts - %tt"},
  768 #: ../src/sj-prefs.c:73
   794#: ../src/sj-prefs.c:74
  769795msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
  770 msgstr "Номер - Изпълнител на песента - заглавие на песента(само малки букви)"
  771 
  772 #: ../src/sj-prefs.c:260
   796msgstr "Номер-изпълнител на песента-заглавие на песента (само малки букви)"
   797
   798#: ../src/sj-prefs.c:261
  773799msgid "Example Path"
  774800msgstr "Примерен път"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.