Changeset 1255


Ignore:
Timestamp:
Sep 17, 2007, 11:19:30 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1518@kochinka: ash | 2007-09-17 23:10:09 +0300
gnome-sesson: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-session.trunk.bg.po

  r1097 r1255  
  1111msgid ""
  1212msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: gnome-session HEAD\n"
   13"Project-Id-Version: gnome-session trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-02-20 09:13+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-02-20 09:11+0200\n"
   15"POT-Creation-Date: 2007-09-17 23:08+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2007-09-17 23:05+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  102102
  103103#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
  104 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:222
   104#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:224
  105105msgid "Sessions"
  106106msgstr "Сесии"
  107107
  108 #: ../gnome-session/gsm-at-startup.c:61
   108#: ../gnome-session/gsm-at-startup.c:39
  109109msgid ""
  110110"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
   
  117117"поддръжка на помощни технологии."
  118118
  119 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:97
   119#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:123
  120120msgid "_Order:"
  121121msgstr "_Ред:"
  122122
  123 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:99
   123#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:125
  124124msgid "The order in which applications are started in the session."
  125125msgstr "Редът за стартиране на програми от тази сесия."
  126126
  127 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:106
   127#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:133
  128128msgid "What happens to the application when it exits."
  129129msgstr "Какво се случва с програмата при нейното спиране."
  130130
  131 #: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:109
   131#: ../gnome-session/gsm-client-editor.c:134
  132132msgid "_Style:"
  133133msgstr "_Стил:"
  134134
  135 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:150
   135#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
   136msgid "Inactive"
   137msgstr "Неактивна"
   138
   139#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:44
   140msgid "Waiting to start or already finished."
   141msgstr "Чака за да започне или вече е приключила."
   142
   143#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
   144msgid "Starting"
   145msgstr "Стартира се"
   146
   147#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:46
   148msgid "Started but has not yet reported state."
   149msgstr "Стартирана, но без отговор за състоянието."
   150
   151# ###
   152#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
   153msgid "Running"
   154msgstr "Изпълнява се"
   155
   156#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:48
   157msgid "A normal member of the session."
   158msgstr "Нормален член на сесията."
   159
   160# ###
   161#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
   162msgid "Saving"
   163msgstr "Запазване"
   164
   165#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:50
   166msgid "Saving session details."
   167msgstr "Запазване на сесията."
   168
   169#. FIXME find better icon
   170#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
   171msgid "Unknown"
   172msgstr "Неизвестно"
   173
   174#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:53
   175msgid "State not reported within timeout."
   176msgstr "Без отговор за състоянието в дадения интервал от време"
   177
   178#. FIXME find icon
   179#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
   180msgid "Normal"
   181msgstr "Нормален"
   182
   183#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:60
   184msgid "Unaffected by logouts but can die."
   185msgstr "Не се влияе от изходи, но може да умре"
   186
   187#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
   188msgid "Restart"
   189msgstr "Рестартиране"
   190
   191#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:62
   192msgid "Never allowed to die."
   193msgstr "Без позволение да умира."
   194
   195#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
   196msgid "Trash"
   197msgstr "Кошче"
   198
   199#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:64
   200msgid "Discarded on logout and can die."
   201msgstr "Отхвърляне при изход и може да умре."
   202
   203#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
   204msgid "Settings"
   205msgstr "Настройки"
   206
   207#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:66
   208msgid "Always started on every login."
   209msgstr "Винаги стартирана при всяко влизане."
   210
   211#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:190
  136212msgid "Order"
  137213msgstr "Ред"
  138214
  139 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:155
   215#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:197
  140216msgid "Style"
  141217msgstr "Стил"
  142218
  143 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:160
   219#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:204
  144220msgid "State"
  145221msgstr "Състояние"
  146222
  147 #: ../gnome-session/gsm-client-list.c:165
  148 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:280
   223#: ../gnome-session/gsm-client-list.c:211
   224#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:283
  149225msgid "Program"
  150226msgstr "Програма"
  151 
  152 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:31
  153 msgid "Inactive"
  154 msgstr "Неактивна"
  155 
  156 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:32
  157 msgid "Waiting to start or already finished."
  158 msgstr "Чака за да започне или вече е приключил."
  159 
  160 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:34
  161 msgid "Starting"
  162 msgstr "Стартира се"
  163 
  164 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:35
  165 msgid "Started but has not yet reported state."
  166 msgstr "Стартирана, но без отговор за състоянието."
  167 
  168 # ###
  169 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:37
  170 msgid "Running"
  171 msgstr "Изпълнява се"
  172 
  173 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:38
  174 msgid "A normal member of the session."
  175 msgstr "Нормален член на сесията."
  176 
  177 # ###
  178 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:40
  179 msgid "Saving"
  180 msgstr "Запазване"
  181 
  182 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:41
  183 msgid "Saving session details."
  184 msgstr "Запис на сесията."
  185 
  186 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:43
  187 msgid "Unknown"
  188 msgstr "Неизвестно"
  189 
  190 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:44
  191 msgid "State not reported within timeout."
  192 msgstr "Без отговор за състоянието в дадения интервал от време"
  193 
  194 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:50
  195 msgid "Normal"
  196 msgstr "Нормален"
  197 
  198 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:51
  199 msgid "Unaffected by logouts but can die."
  200 msgstr "Не се влияе от изходи, но може да умре"
  201 
  202 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:53
  203 msgid "Restart"
  204 msgstr "Рестартиране"
  205 
  206 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:54
  207 msgid "Never allowed to die."
  208 msgstr "Без позволение да умира."
  209 
  210 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:56
  211 msgid "Trash"
  212 msgstr "Кошче"
  213 
  214 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:57
  215 msgid "Discarded on logout and can die."
  216 msgstr "Отхвърляне при изход и може да умре."
  217 
  218 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:59
  219 msgid "Settings"
  220 msgstr "Настройки"
  221 
  222 #: ../gnome-session/gsm-client-row.c:60
  223 msgid "Always started on every login."
  224 msgstr "Винаги стартирана при всяко влизане."
  225227
  226228#.
   
  241243"Има грешка при стартиране на сървъра за настройки на GNOME.\n"
  242244"\n"
  243 "Някои неща, като теми, звуци или настройки на фона на екрана, може да не "
  244 "работят правилно."
   245"Някои неща - теми, звуци или настройки на фона на екрана, може да не работят "
   246"правилно."
  245247
  246248#: ../gnome-session/gsm-gsd.c:57
   
  270272msgstr "Сървърът за настройки е рестартиран твърде много пъти."
  271273
  272 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:46
   274#. Name is mandatory and might not be set by the caller
   275#: ../gnome-session/gsm-keyfile.c:43
   276msgid "No Name"
   277msgstr "Без име"
   278
   279#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:50
  273280msgid "List registered clients, then exit"
  274281msgstr "Списък с регистрираните клиенти и спиране на програмата"
  275282
  276 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:48
   283#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:52
  277284msgid "PROGRAM..."
  278285msgstr "ПРОГРАМА..."
  279286
  280 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:172
   287#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:176
  281288msgid ""
  282289"You must specify at least one program to remove. You can list the programs "
   
  286293"списъка с програмите използвайте опцията „--list“.\n"
  287294
  288 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:179
   295#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:183
  289296msgid "Error: could not connect to the session manager\n"
  290297msgstr "Грешка: свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  291298
  292 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:193
   299#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:197
  293300msgid "Currently registered clients:\n"
  294301msgstr "Текущо регистрирани клиенти:\n"
  295302
  296 #: ../gnome-session/gsm-remove-client.c:203
   303#: ../gnome-session/gnome-session-remove.c:207
  297304#, c-format
  298305msgid "Couldn't find program %s in session\n"
   
  307314"s'.  Meanwhile you could try logging in using the failsafe session."
  308315msgstr ""
  309 "Мениджърът за сесии на GNOME не стартира успешно. Моля докладвайте това в "
   316"Мениджърът за сесии на GNOME не стартира успешно. Докладвайте това в "
  310317"системата за грешки на GNOME. Включете следното съобщение аз грешка от ICE: "
  311318"„%s“. Междувременно можете да се опитате да влезете в аварийната сесия."
  312319
  313 #: ../gnome-session/ice.c:510
   320#: ../gnome-session/ice.c:511
  314321#, c-format
  315322msgid ""
   
  324331"влезете с аварийна сесия и да проверите дали това не е така."
  325332
  326 #: ../gnome-session/ice.c:537
   333#: ../gnome-session/ice.c:538
  327334#, c-format
  328335msgid ""
   
  335342"правилно. Опитайте се да влезете в аварийна сесия и да изтриете файла."
  336343
  337 #: ../gnome-session/ice.c:582
   344#: ../gnome-session/ice.c:583
  338345#, c-format
  339346msgid ""
   
  347354"проверите дали имате права за запис на папката, в която е файла."
  348355
  349 #: ../gnome-session/logout.c:404
   356#: ../gnome-session/logout.c:392
  350357msgid "Are you sure you want to log out?"
  351358msgstr "Сигурни ли сте, че искате да излезете?"
  352359
  353 #: ../gnome-session/logout.c:421
  354 msgid "_Save current setup"
  355 msgstr "_Запазване на текущото обкръжение"
  356 
  357 #: ../gnome-session/logout.c:444
   360#: ../gnome-session/logout.c:409
   361msgid "Remember running applications"
   362msgstr "Запомняне на стартираните приложения"
   363
   364#: ../gnome-session/logout.c:432
  358365msgid "Action"
  359366msgstr "Действие"
  360367
  361 #: ../gnome-session/logout.c:461
   368#: ../gnome-session/logout.c:449
  362369msgid "_Log out"
  363370msgstr "_Изход"
  364371
  365 #: ../gnome-session/logout.c:468
   372#: ../gnome-session/logout.c:456
  366373msgid "Sh_ut down"
  367374msgstr "С_пиране на компютъра"
  368375
  369 #: ../gnome-session/logout.c:476
   376#: ../gnome-session/logout.c:464
  370377msgid "_Restart the computer"
  371378msgstr "_Рестартиране на компютъра"
  372379
  373 #: ../gnome-session/main.c:84
   380#: ../gnome-session/main.c:87
  374381msgid "Specify a session name to load"
  375382msgstr "Името на сесията, която да се зареди"
  376383
  377 #: ../gnome-session/main.c:84 ../gnome-session/save-session.c:49
   384#: ../gnome-session/main.c:87 ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
  378385msgid "NAME"
  379386msgstr "ИМЕ"
  380387
  381 #: ../gnome-session/main.c:85
   388#: ../gnome-session/main.c:88
  382389msgid "Only read saved sessions from the default.session file"
  383390msgstr "Прочитане само на запазените сесии от файла default.session"
  384391
  385 #: ../gnome-session/main.c:86
   392#: ../gnome-session/main.c:89
  386393msgid "Millisecond period spent waiting for clients to register (0=forever)"
  387394msgstr ""
  388395"Време за изчакване на клиентите да се регистрират (0=до безкрайност) [ms]"
  389396
  390 #: ../gnome-session/main.c:86 ../gnome-session/main.c:87
  391 #: ../gnome-session/main.c:88
   397#: ../gnome-session/main.c:89 ../gnome-session/main.c:90
   398#: ../gnome-session/main.c:91
  392399msgid "DELAY"
  393400msgstr "ЗАБАВЯНЕ"
  394401
  395 #: ../gnome-session/main.c:87
   402#: ../gnome-session/main.c:90
  396403msgid "Millisecond period spent waiting for clients to respond (0=forever)"
  397404msgstr "Време за изчакване на клиентите да отговорят (0=до безкрайност) [ms]"
  398405
  399 #: ../gnome-session/main.c:88
   406#: ../gnome-session/main.c:91
  400407msgid "Millisecond period spent waiting for clients to die (0=forever)"
  401408msgstr "Време за изчакване на клиентите да умрат (0=до безкрайност) [ms]"
  402409
  403 #: ../gnome-session/main.c:263
   410#: ../gnome-session/main.c:167
   411msgid "This session is running as a privileged user"
   412msgstr "Тази сесия е на потребител с големи права"
   413
   414#: ../gnome-session/main.c:169
   415msgid ""
   416"Running a session as a privileged user should be avoided for security "
   417"reasons. If possible, you should log in as a normal user."
   418msgstr ""
   419"Поради причини свързани със сигурността трябва да избягвате да пускате сесия "
   420"като потребител с големи права. Ако е възможно, трябва да влезете като "
   421"нормален потребител."
   422
   423#: ../gnome-session/main.c:173
   424msgid "_Continue"
   425msgstr "_Продължаване"
   426
   427#: ../gnome-session/main.c:257
   428#, c-format
   429msgid ""
   430"The session might encounter issues if the computer clock is not properly "
   431"configured. Please consider adjusting it.\n"
   432"\n"
   433"Current date is <b>%s</b>."
   434msgstr ""
   435"Може да се появят проблеми със сесията, ако часовникът на компютъра не е "
   436"настроен. Опитайте се да го сверите.\n"
   437"\n"
   438"Днешната дата е <b>%s</b>."
   439
   440#: ../gnome-session/main.c:376
   441#, c-format
   442msgid "Failed to launch time configuration tool: %s"
   443msgstr "Неуспешно пускане на инструмента за настройване на точното време: %s"
   444
   445#: ../gnome-session/main.c:407
   446msgid "The computer clock appears to be wrong"
   447msgstr "Часовникът на компютъра изглежда не е точен"
   448
   449#: ../gnome-session/main.c:414
   450msgid "_Ignore"
   451msgstr "_Игнориране"
   452
   453#: ../gnome-session/main.c:415
   454msgid "_Adjust the Clock"
   455msgstr "_Сверяване на часовника"
   456
   457#: ../gnome-session/main.c:552
  404458#, c-format
  405459msgid ""
   
  414468"%s във файла /etc/hosts."
  415469
  416 #: ../gnome-session/main.c:270
   470#: ../gnome-session/main.c:559
  417471msgid "Log in Anyway"
  418472msgstr "Влизане въпреки всичко"
  419473
  420 #: ../gnome-session/main.c:271
   474#: ../gnome-session/main.c:560
  421475msgid "Try Again"
  422476msgstr "Отново"
  423477
  424 #: ../gnome-session/main.c:396
   478#: ../gnome-session/main.c:696
  425479msgid "- Manage the GNOME session"
  426480msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
  427481
  428 #: ../gnome-session/manager.c:512
   482#: ../gnome-session/manager.c:513
  429483msgid "Wait abandoned due to conflict."
  430484msgstr "Чакането е преустановено поради конфликт."
  431485
  432 #: ../gnome-session/manager.c:1020
   486#: ../gnome-session/manager.c:1021
  433487#, c-format
  434488msgid "No response to the %s command."
  435489msgstr "Няма отговор на командата %s"
  436490
  437 #: ../gnome-session/manager.c:1021
   491#: ../gnome-session/manager.c:1022
  438492msgid "The program may be slow, stopped or broken."
  439493msgstr "Програмата може да е бавна, спряна или развалена."
  440494
  441 #: ../gnome-session/manager.c:1022
   495#: ../gnome-session/manager.c:1023
  442496msgid "You may wait for it to respond or remove it."
  443497msgstr "Може да почакате да отговори или да я премахнете."
  444498
  445 #: ../gnome-session/manager.c:1748
   499#: ../gnome-session/manager.c:1749
  446500msgid "Restart abandoned due to failures."
  447501msgstr "Рестартирането е прекратено поради грешки."
  448502
  449 #: ../gnome-session/manager.c:1944
   503#: ../gnome-session/manager.c:1945
  450504msgid "A session shutdown is in progress."
  451505msgstr "В момента тече край на сесия."
  452506
  453 #: ../gnome-session/save-session.c:49
   507#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:48
  454508msgid "Set the current session name"
  455509msgstr "Задаване на името на текущата сесия"
  456510
  457 #: ../gnome-session/save-session.c:50
   511#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:49
  458512msgid "Kill session"
  459513msgstr "Убиване на сесията"
  460514
  461 #: ../gnome-session/save-session.c:51
   515#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:50
  462516msgid "Use dialog boxes for errors"
  463517msgstr "Употреба на диалогови прозорци за грешки"
  464518
  465 #: ../gnome-session/save-session.c:52
   519#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:51
  466520msgid "Do not require confirmation"
  467521msgstr "Да не се иска потвърждение"
  468522
  469 #: ../gnome-session/save-session.c:150 ../gnome-session/save-session.c:187
   523#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:149
   524#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:187
  470525msgid "Could not connect to the session manager"
  471526msgstr "Свързването с мениджъра на сесии е неуспешно"
  472527
  473 #: ../gnome-session/save-session.c:173
   528#: ../gnome-session/gnome-session-save.c:172
  474529msgid "- Save the current session"
  475530msgstr "- запазване на текущата сесия"
  476531
  477 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:153
   532#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:154
  478533msgid "Save changes to the current session before closing?"
  479534msgstr "Да се запазят ли промените в текущата сесия?"
  480535
  481 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:155
   536#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:156
  482537msgid "If you don't save, changes will be discarded."
  483538msgstr "Ако не запазите промените, те ще бъдат изгубени."
  484539
  485 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:158
   540#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:159
  486541msgid "_Close without Saving"
  487542msgstr "_Затваряне без запазване"
  488543
  489 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:248
   544#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:250
  490545msgid "Additional startup _programs:"
  491546msgstr "Допълнителни _начални програми:"
  492547
  493 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:272
   548#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:274
  494549msgid "Enabled"
  495550msgstr "Включена"
  496551
  497 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:315
   552#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:322
  498553msgid "Startup Programs"
  499554msgstr "Начални програми"
  500555
  501 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:321
   556#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:328
  502557msgid "Current Session"
  503558msgstr "Текуща сесия"
  504559
  505 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:334
  506 msgid "Automatically save chan_ges to session"
  507 msgstr "Авто_матично запазване на промените в сесията"
  508 
  509 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:349
  510 msgid "Save the current session"
  511 msgstr "Запазване на текущата сесия"
  512 
  513 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:357
   560#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:341
   561msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
   562msgstr ""
   563"_Автоматично запомняне на стартираните приложения при излизане от системата"
   564
   565#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:356
   566msgid "_Remember currently running applications"
   567msgstr "_Запомняне на текущо стартираните приложения"
   568
   569#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:364
  514570msgid "Session Options"
  515571msgstr "Настройки на сесия"
  516572
  517 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:453
   573#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:460
  518574msgid "Your session has been saved."
  519575msgstr "Сесията ви е запазена."
  520576
  521 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:496
   577#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:503
  522578msgid "could not connect to the session manager\n"
  523579msgstr "свързването с мениджъра на сесии е неуспешно\n"
  524580
  525 #: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:502
   581#: ../gnome-session/session-properties-capplet.c:509
  526582msgid "session manager does not support GNOME extensions\n"
  527583msgstr "мениджърът на сесиите не поддържа разширенията на GNOME\n"
  528584
  529 #: ../gnome-session/session-properties.c:49
   585#: ../gnome-session/session-properties.c:51
  530586msgid "Remove the currently selected client from the session."
  531587msgstr "Премахване на избрания клиент от сесията."
  532588
  533 #: ../gnome-session/session-properties.c:55
   589#: ../gnome-session/session-properties.c:57
  534590msgid "Apply changes to the current session"
  535591msgstr "Прилагане на промените в текущата сесия"
  536592
  537 #: ../gnome-session/session-properties.c:61
   593#: ../gnome-session/session-properties.c:63
  538594msgid "The list of programs in the session."
  539595msgstr "Списък с програми в сесията."
  540596
  541 #: ../gnome-session/session-properties.c:88
   597#: ../gnome-session/session-properties.c:90
  542598msgid "Currently running _programs:"
  543599msgstr "Текущо работещи _програми:"
  544600
  545 #: ../gnome-session/splash-widget.c:45
   601#: ../gnome-session/splash-widget.c:44
  546602msgid "Sawfish Window Manager"
  547603msgstr "Мениджър на прозорци Sawfish"
  548604
  549 #: ../gnome-session/splash-widget.c:46
   605#: ../gnome-session/splash-widget.c:45
  550606msgid "Metacity Window Manager"
  551607msgstr "Мениджър на прозорци Metacity"
  552608
  553 #: ../gnome-session/splash-widget.c:47
   609#: ../gnome-session/splash-widget.c:46
  554610msgid "Window Manager"
  555611msgstr "Мениджър на прозорци"
  556612
  557 #: ../gnome-session/splash-widget.c:48
   613#: ../gnome-session/splash-widget.c:47
  558614msgid "The Panel"
  559615msgstr "Панелът"
  560616
  561 #: ../gnome-session/splash-widget.c:49
   617#: ../gnome-session/splash-widget.c:48
  562618msgid "Nautilus"
  563619msgstr "Файлов мениджър (Nautilus)"
  564620
  565 #: ../gnome-session/splash-widget.c:50
   621#: ../gnome-session/splash-widget.c:49
  566622msgid "Desktop Settings"
  567623msgstr "Настройки на средата"
  568624
  569 #: ../gnome-session/startup-programs.c:557
   625#: ../gnome-session/startup-programs.c:348
   626msgid "No description"
   627msgstr "Без описание"
   628
   629#: ../gnome-session/startup-programs.c:467
  570630msgid "_Name:"
  571631msgstr "_Име:"
  572632
  573 #: ../gnome-session/startup-programs.c:575
   633#: ../gnome-session/startup-programs.c:485
  574634msgid "_Command:"
  575635msgstr "_Команда:"
  576636
  577 #: ../gnome-session/startup-programs.c:581
  578 msgid "Startup Command"
  579 msgstr "Начална команда"
  580 
  581 #: ../gnome-session/startup-programs.c:607
   637#: ../gnome-session/startup-programs.c:499
   638msgid "_Browse..."
   639msgstr "_Разглеждане..."
   640
   641#: ../gnome-session/startup-programs.c:512
   642msgid "Co_mment:"
   643msgstr "Ко_ментар:"
   644
   645#: ../gnome-session/startup-programs.c:542
  582646msgid "The name of the startup program cannot be empty"
  583647msgstr "Името на програмата за стартиране не може да бъде празно"
  584648
  585 #: ../gnome-session/startup-programs.c:609
   649#: ../gnome-session/startup-programs.c:544
  586650msgid "The startup command cannot be empty"
  587651msgstr "Името на командата за стартиране не може да бъде празно"
  588652
  589 #: ../gnome-session/startup-programs.c:615
   653#: ../gnome-session/startup-programs.c:550
  590654msgid "The startup command is not valid"
  591655msgstr "Името на командата за стартиране е неправилно"
  592656
  593 #: ../gnome-session/startup-programs.c:667
   657#: ../gnome-session/startup-programs.c:607
  594658msgid "New Startup Program"
  595659msgstr "Нови начални програми"
  596660
  597 #: ../gnome-session/startup-programs.c:711
   661#: ../gnome-session/startup-programs.c:651
  598662msgid "Edit Startup Program"
  599663msgstr "Редактиране на начална програма"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.