Changeset 1230


Ignore:
Timestamp:
Sep 16, 2007, 5:28:04 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1472@kochinka: ash | 2007-09-16 12:56:49 +0300
nautilus-cd-burner: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/nautilus-cd-burner.trunk.bg.po

  r1097 r1230  
  1 # Bulgarian translation of nautilus-cd-burner
   1# Bulgarian translation of nautilus-cd-burner po-file
  22# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation
  3 # This file is distributed under the same license
  4 # as the nautilus-cd-burner package.
   3# This file is distributed under the same license as the nautilus-cd-burner package.
  54# Evgeni Boevski <e_boevski@abv.bg>, 2003.
  65# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
   
  87# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
  98#
  10 #
  11 msgid ""
  12 msgstr ""
  13 "Project-Id-Version: nautilus-cd-burner gnome HEAD\n"
   9msgid ""
   10msgstr ""
   11"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner trunk\n"
  1412"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-02-11 23:21+0200\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-02-11 23:20+0200\n"
  17 "Last-Translator: Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-09-16 12:55+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-09-15 09:26+0300\n"
   15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1816"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1917"MIME-Version: 1.0\n"
   
  5149#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:4
  5250msgid "<big><b>Some files have invalid filenames</b></big>"
  53 msgstr "<big><b>Някои файлове имат невалидни имена</b></big>"
   51msgstr "<big><b>Някои файлове имат неправилни имена</b></big>"
  5452
  5553#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:5
   
  6765#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:8
  6866msgid "Disc _name:"
  69 msgstr "_Име на CD:"
   67msgstr "_Име на диск:"
  7068
  7169#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:9
  7270msgid "Label to identify disc"
  73 msgstr "Етикет за разпознаване на диск"
   71msgstr "Име за разпознаване на диск"
  7472
  7573#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:10
   
  152150#: ../src/burn-extension.c:493
  153151msgid "_Write to Disc..."
  154 msgstr "_Запис на CD..."
   152msgstr "_Запис на диск..."
  155153
  156154#: ../src/burn-extension.c:397
   
  183181"Do you want to continue with Windows compatibility disabled?"
  184182msgstr ""
  185 "Някои файлове са с имена несъвместими с Windows.\n"
   183"Някои файлове са с имена несъвместими с диск за Windows.\n"
  186184"Искате ли да продължите с изключена съвместимост с Windows?"
  187185
   
  192190#: ../src/make-iso.c:725
  193191msgid " (invalid Unicode)"
  194 msgstr " (невалиден уникод)"
   192msgstr " (невалиден Уникод)"
  195193
  196194#: ../src/make-iso.c:886
   
  206204#, c-format
  207205msgid "Could not run sub process: %s."
  208 msgstr "Неуспех при стартирането на под-процес: %s."
   206msgstr "Неуспех при стартирането на дъщерен процес: %s."
  209207
  210208#: ../src/make-iso.c:1053
   
  218216"%s"
  219217msgstr ""
  220 "Някои файлове имат невалидни имена: \n"
   218"Някои файлове имат неправилни имена: \n"
  221219"%s"
  222220
  223221#: ../src/make-iso.c:1167
  224222msgid "Unknown character encoding."
  225 msgstr "Неизвестно кодиране на символите."
   223msgstr "Неизвестно кодиране на знаците."
  226224
  227225#: ../src/make-iso.c:1171
   
  236234#: ../src/make-iso.c:1226
  237235msgid "The label for the image is too long."
  238 msgstr "Етикета на образа е твърде дълъг."
   236msgstr "Името за етикета на образа е твърде дълъг."
  239237
  240238#: ../src/make-iso.c:1331
   
  248246#: ../src/nautilus-burn-bar.c:137
  249247msgid "CD/DVD Creator Folder"
  250 msgstr "Създаване на CD/DVD"
   248msgstr "Папка за създаване на CD/DVD"
  251249
  252250#: ../src/nautilus-burn-bar.c:141 ../src/ncb-selection-dialog.c:176
  253251msgid "Write to Disc"
  254 msgstr "Запис на CD"
  255 
  256 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1256
   252msgstr "Запис на диск"
   253
   254#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1252
  257255msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
  258 msgstr ""
  259 "Не може да се установи вида на носителя, защото CD устройството е заето"
  260 
  261 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1258
   256msgstr "Не може да се установи вида на носителя, защото устройството е заето"
   257
   258#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1254
  262259msgid "Couldn't open media"
  263260msgstr "Носителят не може да бъде отворен"
  264261
  265 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1260
   262#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1256
  266263msgid "Unknown Media"
  267264msgstr "Неизвестен носител"
  268265
  269 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1262
   266#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1258
  270267msgid "Commercial CD or Audio CD"
  271268msgstr "Комерсиално CD или аудио CD"
  272269
  273 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1264
   270#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1260
  274271msgid "CD-R"
  275272msgstr "CD-R"
  276273
  277 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1266
   274#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1262
  278275msgid "CD-RW"
  279276msgstr "CD-RW"
  280277
  281 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1268
   278#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1264
  282279msgid "DVD"
  283280msgstr "DVD"
  284281
  285 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1270
   282#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1266
  286283msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
  287284msgstr "DVD-R или DVD-RAM"
  288285
  289 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1272
   286#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1268
  290287msgid "DVD-RW"
  291288msgstr "DVD-RW"
  292289
  293 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1274
   290#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1270
  294291msgid "DVD-RAM"
  295292msgstr "DVD-RAM"
  296293
  297 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1276
   294#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1272
  298295msgid "DVD+R"
  299296msgstr "DVD+R"
  300297
  301 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1278
   298#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1274
  302299msgid "DVD+RW"
  303300msgstr "DVD+RW"
  304301
  305 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1280
   302#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1276
  306303msgid "DVD+R DL"
  307304msgstr "DVD+R DL"
  308305
  309 #: ../src/nautilus-burn-drive.c:1285
   306#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1281
  310307msgid "Broken media type"
  311308msgstr "Развален вид носител"
   
  321318#: ../src/nautilus-burn-drive-selection.c:237
  322319msgid "Unnamed CD/DVD Drive"
  323 msgstr "Неиуменувано CD/DVD устройство"
   320msgstr "CD/DVD устройство без име"
  324321
  325322#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:602
   
  401398#, c-format
  402399msgid "Could not run the necessary command: %s"
  403 msgstr "Неуспех при стартирането на нужната команда: %s."
   400msgstr "Неуспех при стартирането на нужната команда: %s"
  404401
  405402#: ../src/nautilus-cd-burner.c:157
  406403#, c-format
  407404msgid "There was a problem displaying the help contents: %s."
  408 msgstr "Имаше проблем при показване на съдържанието на помощта: %s."
   405msgstr "Имаше проблем при показване на съдържанието на помощта: %s"
  409406
  410407#: ../src/nautilus-cd-burner.c:158
   
  440437"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен образ на CD. "
  441438"Желаете ли да създадете диск от съдържанието на изображението или ще го "
  442 "запишете така като файл?"
   439"запишете като файл?"
  443440
  444441#: ../src/ncb-selection.c:384
   
  503500#, c-format
  504501msgid "The specified device '%s' is not a valid CD/DVD drive."
  505 msgstr "Устройството „%s“ не е валидно устройство от типа CD/DVD."
   502msgstr "Указаното устройство „%s“ не е за CD/DVD."
  506503
  507504#: ../src/ncb-selection.c:591
   
  529526#: ../src/ncb-selection.c:684
  530527msgid "Personal Data, %b %d, %Y"
  531 msgstr "Лични данни - %d.%m.%Y"
   528msgstr "%Y-%m-%d - данни"
  532529
  533530#: ../src/ncb-selection.c:756
   
  647644#: ../src/ncb-operation.c:370
  648645msgid "Reload a rewritable or blank disc"
  649 msgstr "Презаредете презаписваемия или празния диск"
   646msgstr "Презаредете с презаписваем или празен диск"
  650647
  651648#: ../src/ncb-operation.c:376
   
  716713#, c-format
  717714msgid "You do not have permissions to overwrite that file (%s)."
  718 msgstr "Лиспват права за презапис на файла. (%s)"
   715msgstr "Липсват права за презапис на файла. (%s)"
  719716
  720717#: ../src/ncb-operation.c:758 ../src/ncb-operation.c:773
  721 #: ../src/ncb-operation.c:1499
   718#: ../src/ncb-operation.c:1509
  722719msgid "File image creation failed"
  723720msgstr "Създаването на файла с образа пропадна"
   
  750747#: ../src/ncb-operation.c:905
  751748msgid "Writing Image to Disc"
  752 msgstr "Записване на образ върху диск"
   749msgstr "Записване на образа върху диск"
  753750
  754751#: ../src/ncb-operation.c:906
  755752msgid "Copying Disc Image"
  756 msgstr "Копиране на образ на диск"
   753msgstr "Копиране на образа върху диск"
  757754
  758755#: ../src/ncb-operation.c:907
  759756msgid "Writing Image to CD"
  760 msgstr "Записване на образ върху CD"
   757msgstr "Записване на образа върху CD"
  761758
  762759#: ../src/ncb-operation.c:908
   
  774771#: ../src/ncb-operation.c:913
  775772msgid "Copying Disc to CD"
  776 msgstr "Копиране на диск към CD"
   773msgstr "Копиране на диск върху CD"
  777774
  778775#: ../src/ncb-operation.c:914
  779776msgid "Copying Disc to DVD"
  780 msgstr "Копиране на диск към DVD"
   777msgstr "Копиране на диск върху DVD"
  781778
  782779#: ../src/ncb-operation.c:918
   
  822819#: ../src/ncb-operation.c:932
  823820msgid "Copying disc to CD"
  824 msgstr "Копиране на диск към CD"
   821msgstr "Копиране на диск върху CD"
  825822
  826823#: ../src/ncb-operation.c:933
  827824msgid "Copying disc to DVD"
  828 msgstr "Копиране на диск към DVD"
   825msgstr "Копиране на диск върху DVD"
  829826
  830827#: ../src/ncb-operation.c:937
   
  920917msgstr "Записване на CD"
  921918
  922 #: ../src/ncb-operation.c:1164 ../src/ncb-operation.c:1311
   919#: ../src/ncb-operation.c:1176 ../src/ncb-operation.c:1333
  923920msgid "Creating disc image"
  924921msgstr "Създаване на образ на диск"
  925922
  926 #: ../src/ncb-operation.c:1536
   923#: ../src/ncb-operation.c:1546
  927924#, c-format
  928925msgid "Completed writing %s"
  929926msgstr "Записът на %s приключи"
  930927
  931 #: ../src/ncb-operation.c:1639
   928#: ../src/ncb-operation.c:1649
  932929msgid "Interrupt writing files to disc?"
  933930msgstr "Да се прекъсне ли записът на файловете на диска?"
  934931
  935 #: ../src/ncb-operation.c:1640
   932#: ../src/ncb-operation.c:1650
  936933msgid ""
  937934"Are you sure you want to interrupt the disc write operation? Some drives may "
   
  941938"рестартиране на компютъра, за да заработят отново."
  942939
  943 #: ../src/ncb-operation.c:1646
   940#: ../src/ncb-operation.c:1656
  944941msgid "Interrupt"
  945942msgstr "Прекъсване"
  946943
  947 #: ../src/ncb-operation.c:1648
   944#: ../src/ncb-operation.c:1658
  948945msgid "Continue"
  949946msgstr "Продължаване"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.