Changeset 1223


Ignore:
Timestamp:
Sep 11, 2007, 11:49:46 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1456@kochinka: ash | 2007-09-11 11:47:34 +0300
libgnome: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/libgnome.trunk.bg.po

  r1097 r1223  
  1 # Bulgarian translation of libgnome po file
   1# Bulgarian translation of libgnome po-file
  22# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
   
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: libgnome HEAD\n"
   9"Project-Id-Version: libgnome trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 08:59+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-03-08 08:29+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-09-11 11:45+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-09-11 07:58+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  5050msgstr "Предупреждаващо съобщение"
  5151
   52#: ../gnome-data/gnome-default.xml.in.in.h:1
   53msgid "Default Background"
   54msgstr "Стандартен фон"
   55
  5256#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:1
  5357msgid "Choose menu item"
   
  6670msgstr "Събития на потребителския интерфейс"
  6771
  68 #: ../libgnome/gnome-exec.c:458
   72#: ../libgnome/gnome-exec.c:457
  6973msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
  7074msgstr ""
   
  7781#: ../libgnome/gnome-help.c:170
  7882msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
  79 msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открит"
   83msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открита"
  8084
  8185#: ../libgnome/gnome-help.c:183
   
  9498#: ../libgnome/gnome-help.c:220
  9599#, c-format
  96 msgid "Unable to find help paths %s or %s.Please check your installation"
  97 msgstr ""
  98 "Пътищата за помощта %s и %s не могат да бъдат намерени. Проверете "
   100msgid "Unable to find help paths %s or %s. Please check your installation"
   101msgstr ""
   102"Пътищата за помощта %s или %s не могат да бъдат намерени. Проверете "
  99103"инсталацията си."
  100104
   
  119123
  120124#. FIXME: get this from bonobo
  121 #: ../libgnome/gnome-init.c:89
   125#: ../libgnome/gnome-init.c:92
  122126msgid "Bonobo Support"
  123127msgstr "Поддръжка на Bonobo"
  124128
  125 #: ../libgnome/gnome-init.c:143
   129#: ../libgnome/gnome-init.c:146
  126130msgid "Bonobo activation Support"
  127131msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
  128132
  129 #: ../libgnome/gnome-init.c:381 ../libgnome/gnome-init.c:395
   133#: ../libgnome/gnome-init.c:384 ../libgnome/gnome-init.c:398
  130134#, c-format
  131135msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
  132136msgstr ""
  133 "Неуспех при създаването на конфигурационна папка на GNOME за всеки "
  134 "потребител „%s“: %s\n"
  135 
  136 #: ../libgnome/gnome-init.c:404
   137"Неуспех при създаването на папка с настройки на GNOME за всеки потребител „%"
   138"s“: %s\n"
   139
   140#: ../libgnome/gnome-init.c:407
  137141#, c-format
  138142msgid ""
   
  140144"s': %s\n"
  141145msgstr ""
  142 "Неуспех при установяването на права за достъп 0700 на тайната "
  143 "конфигурационна папка на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
  144 
  145 #: ../libgnome/gnome-init.c:411
   146"Неуспех при установяването на права за достъп 0700 на личната папка за "
   147"настройки на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
   148
   149#: ../libgnome/gnome-init.c:414
  146150#, c-format
  147151msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
  148152msgstr "Неуспех при създаването на папка с ускорители за GNOME „%s“: %s\n"
  149153
  150 #: ../libgnome/gnome-init.c:460 ../libgnome/gnome-init.c:479
   154#: ../libgnome/gnome-init.c:453
   155msgid "GNOME Virtual Filesystem"
   156msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
   157
   158#: ../libgnome/gnome-init.c:471 ../libgnome/gnome-init.c:514
  151159msgid "Disable sound server usage"
  152 msgstr "Спиране употребата на звуковия сървър"
  153 
  154 #: ../libgnome/gnome-init.c:463 ../libgnome/gnome-init.c:482
   160msgstr "Спиране на ползването на звуковия сървър"
   161
   162#: ../libgnome/gnome-init.c:474 ../libgnome/gnome-init.c:517
  155163msgid "Enable sound server usage"
  156 msgstr "Разрешаване употребата на звуковия сървър"
  157 
  158 #: ../libgnome/gnome-init.c:466 ../libgnome/gnome-init.c:486
   164msgstr "Разрешаване на ползването на звуковия сървър"
   165
   166#: ../libgnome/gnome-init.c:478 ../libgnome/gnome-init.c:520
  159167msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
  160168msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
  161169
  162 #: ../libgnome/gnome-init.c:468 ../libgnome/gnome-init.c:487
   170#: ../libgnome/gnome-init.c:479 ../libgnome/gnome-init.c:522
  163171msgid "HOSTNAME:PORT"
  164172msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
  165173
  166 #: ../libgnome/gnome-init.c:506
  167 msgid "GNOME Virtual Filesystem"
  168 msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
  169 
  170 #: ../libgnome/gnome-init.c:524 ../libgnome/gnome-init.c:545
   174#: ../libgnome/gnome-init.c:488 ../libgnome/gnome-init.c:532
  171175msgid "GNOME Library"
  172176msgstr "Библиотека на GNOME"
  173177
  174 #: ../libgnome/gnome-init.c:525
   178#: ../libgnome/gnome-init.c:489
  175179msgid "Show GNOME options"
  176180msgstr "Показване на опциите на GNOME"
  177181
  178 #: ../libgnome/gnome-program.c:458
   182#: ../libgnome/gnome-program.c:456
  179183msgid "Popt Table"
  180184msgstr "Таблица на popt"
  181185
  182 #: ../libgnome/gnome-program.c:459
   186#: ../libgnome/gnome-program.c:457
  183187msgid "The table of options for popt"
  184188msgstr "Таблица с настройките на popt"
  185189
  186 #: ../libgnome/gnome-program.c:466
   190#: ../libgnome/gnome-program.c:464
  187191msgid "Popt Flags"
  188192msgstr "Флаговете на popt"
  189193
  190 #: ../libgnome/gnome-program.c:467
   194#: ../libgnome/gnome-program.c:465
  191195msgid "The flags to use for popt"
  192196msgstr "Флагове, които да се ползват с popt"
  193197
  194 #: ../libgnome/gnome-program.c:475
   198#: ../libgnome/gnome-program.c:473
  195199msgid "Popt Context"
  196200msgstr "Контекст на popt"
  197201
  198 #: ../libgnome/gnome-program.c:476
   202#: ../libgnome/gnome-program.c:474
  199203msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
  200204msgstr "Указателят към контекст на popt, който програмата на GNOME използва"
  201205
  202 #: ../libgnome/gnome-program.c:484
   206#: ../libgnome/gnome-program.c:482
  203207msgid "GOption Context"
  204208msgstr "Контекст на GOption"
  205209
  206 #: ../libgnome/gnome-program.c:485
   210#: ../libgnome/gnome-program.c:483
  207211msgid "The goption context pointer that GnomeProgram is using"
  208212msgstr "Указателят към контекст на GOption, който програмата на GNOME използва"
  209213
  210 #: ../libgnome/gnome-program.c:493
   214#: ../libgnome/gnome-program.c:491
  211215msgid "Human readable name"
  212216msgstr "Наименование на програмата"
  213217
  214 #: ../libgnome/gnome-program.c:494
   218#: ../libgnome/gnome-program.c:492
  215219msgid "Human readable name of this application"
  216220msgstr "Наименование на програмата, което се разбира от хората"
  217221
  218 #: ../libgnome/gnome-program.c:503
   222#: ../libgnome/gnome-program.c:501
  219223msgid "GNOME path"
  220224msgstr "Път на GNOME"
  221225
  222 #: ../libgnome/gnome-program.c:504
   226#: ../libgnome/gnome-program.c:502
  223227msgid "Path in which to look for installed files"
  224228msgstr "Път, в който да се търсят инсталираните файлове"
  225229
  226 #: ../libgnome/gnome-program.c:513
   230#: ../libgnome/gnome-program.c:511
  227231msgid "App ID"
  228 msgstr "Прогр. ID"
  229 
  230 #: ../libgnome/gnome-program.c:514
   232msgstr "Прогр. ид."
   233
   234#: ../libgnome/gnome-program.c:512
  231235msgid "ID string to use for this application"
  232 msgstr "ID, който да се ползва за тази програма"
  233 
  234 #: ../libgnome/gnome-program.c:521
   236msgstr "Идентификатор, който да се ползва за тази програма"
   237
   238#: ../libgnome/gnome-program.c:519
  235239msgid "App version"
  236 msgstr "Прил. версия"
  237 
  238 #: ../libgnome/gnome-program.c:522
   240msgstr "Верс. на прогр."
   241
   242#: ../libgnome/gnome-program.c:520
  239243msgid "Version of this application"
  240244msgstr "Версията на тази програма"
  241245
  242 #: ../libgnome/gnome-program.c:529
   246#: ../libgnome/gnome-program.c:527
  243247msgid "GNOME Prefix"
  244248msgstr "Представка на GNOME"
  245249
  246 #: ../libgnome/gnome-program.c:530
   250#: ../libgnome/gnome-program.c:528
  247251msgid "Prefix where GNOME was installed"
  248252msgstr "Пътят, където е инсталиран GNOME"
  249253
  250 #: ../libgnome/gnome-program.c:539
   254#: ../libgnome/gnome-program.c:537
  251255msgid "GNOME Libdir"
  252 msgstr "GNOME библ."
  253 
  254 #: ../libgnome/gnome-program.c:540
   256msgstr "Библ. на GNOME"
   257
   258#: ../libgnome/gnome-program.c:538
  255259msgid "Library prefix where GNOME was installed"
  256260msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на GNOME"
  257261
  258 #: ../libgnome/gnome-program.c:549
   262#: ../libgnome/gnome-program.c:547
  259263msgid "GNOME Datadir"
  260264msgstr "Данни на GNOME"
  261265
  262 #: ../libgnome/gnome-program.c:550
   266#: ../libgnome/gnome-program.c:548
  263267msgid "Data prefix where GNOME was installed"
  264268msgstr "Пътят, където са инсталирани файловете с данни на GNOME"
  265269
  266 #: ../libgnome/gnome-program.c:559
   270#: ../libgnome/gnome-program.c:557
  267271msgid "GNOME Sysconfdir"
  268 msgstr "GNOME сист. настр."
  269 
  270 #: ../libgnome/gnome-program.c:560
   272msgstr "Сист. настр. на GNOME"
   273
   274#: ../libgnome/gnome-program.c:558
  271275msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
  272276msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на GNOME"
  273277
  274 #: ../libgnome/gnome-program.c:570
   278#: ../libgnome/gnome-program.c:568
  275279msgid "GNOME App Prefix"
  276 msgstr "GNOME прогр."
  277 
  278 #: ../libgnome/gnome-program.c:571
   280msgstr "Предст. на GNOME"
   281
   282#: ../libgnome/gnome-program.c:569
  279283msgid "Prefix where this application was installed"
  280284msgstr "Пътят, където е инсталирана тази програма"
  281285
  282 #: ../libgnome/gnome-program.c:579
   286#: ../libgnome/gnome-program.c:577
  283287msgid "GNOME App Libdir"
  284 msgstr "GNOME прогр. библ."
  285 
  286 #: ../libgnome/gnome-program.c:580
   288msgstr "Прогр. библ. на GNOME"
   289
   290#: ../libgnome/gnome-program.c:578
  287291msgid "Library prefix where this application was installed"
  288292msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на тази програма"
  289293
  290 #: ../libgnome/gnome-program.c:589
   294#: ../libgnome/gnome-program.c:587
  291295msgid "GNOME App Datadir"
  292 msgstr "GNOME прогр. данни"
  293 
  294 #: ../libgnome/gnome-program.c:590
   296msgstr "Прогр. данни. на GNOME"
   297
   298#: ../libgnome/gnome-program.c:588
  295299msgid "Data prefix where this application was installed"
  296300msgstr "Пътят, където са инсталирани данните за тази програма"
  297301
  298 #: ../libgnome/gnome-program.c:599
   302#: ../libgnome/gnome-program.c:597
  299303msgid "GNOME App Sysconfdir"
  300 msgstr "GNOME прогр. сист. настр."
  301 
  302 #: ../libgnome/gnome-program.c:600
   304msgstr "Сист. настр. на прогр. на GNOME"
   305
   306#: ../libgnome/gnome-program.c:598
  303307msgid "Configuration prefix where this application was installed"
  304308msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на тази програма"
  305309
  306 #: ../libgnome/gnome-program.c:609
   310#: ../libgnome/gnome-program.c:607
  307311msgid "Create Directories"
  308312msgstr "Създаване на папки"
  309313
  310 #: ../libgnome/gnome-program.c:610
   314#: ../libgnome/gnome-program.c:608
  311315msgid "Create standard GNOME directories on startup"
  312316msgstr "Създаване на стандартните папки за GNOME при стартиране"
  313317
  314 #: ../libgnome/gnome-program.c:619
   318#: ../libgnome/gnome-program.c:617
  315319msgid "Enable Sound"
  316320msgstr "Включване на звука"
  317321
  318 #: ../libgnome/gnome-program.c:620
   322#: ../libgnome/gnome-program.c:618
  319323msgid "Enable sound on startup"
  320324msgstr "Включване на звука при стартиране"
  321325
  322 #: ../libgnome/gnome-program.c:628
   326#: ../libgnome/gnome-program.c:626
  323327msgid "Espeaker"
  324328msgstr "Еспийкър"
  325329
  326 #: ../libgnome/gnome-program.c:629
   330#: ../libgnome/gnome-program.c:627
  327331msgid "How to connect to esd"
  328 msgstr "Как се свързва към esd"
  329 
  330 #: ../libgnome/gnome-program.c:1394
   332msgstr "Как се да свързва към esd"
   333
   334#: ../libgnome/gnome-program.c:1390
  331335msgid "Help options"
  332336msgstr "Настройки на помощта"
  333337
  334 #: ../libgnome/gnome-program.c:1399
   338#: ../libgnome/gnome-program.c:1395
  335339msgid "Application options"
  336340msgstr "Настройки на програмата"
  337341
  338 #: ../libgnome/gnome-program.c:1415
   342#: ../libgnome/gnome-program.c:1411
  339343msgid "Dynamic modules to load"
  340344msgstr "Динамични модули, които да се заредят"
  341345
  342 #: ../libgnome/gnome-program.c:1416
   346#: ../libgnome/gnome-program.c:1412
  343347msgid "MODULE1,MODULE2,..."
  344348msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ2,..."
  345349
  346350#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
  347 #: ../libgnome/gnome-program.c:1505
   351#: ../libgnome/gnome-program.c:1630
  348352#, c-format
  349353msgid ""
   
  355359"ред.\n"
  356360
  357 #: ../libgnome/gnome-url.c:86
   361#: ../libgnome/gnome-url.c:85
  358362msgid "Unknown internal error while displaying this location."
  359363msgstr "Неизвестна вътрешна грешка при показване на това местоположение."
  360364
  361 #: ../libgnome/gnome-url.c:93
   365#: ../libgnome/gnome-url.c:92
  362366msgid "The specified location is invalid."
  363367msgstr "Определеното местоположение е невалидно."
  364368
  365 #: ../libgnome/gnome-url.c:100
   369#: ../libgnome/gnome-url.c:99
  366370msgid ""
  367371"There was an error parsing the default action command associated with this "
  368372"location."
  369373msgstr ""
  370 "Имаше грешка при прегледа на стандартната команда асоциирана с това "
   374"Имаше грешка при анализирането на стандартната команда асоциирана с това "
  371375"местоположение."
  372376
  373 #: ../libgnome/gnome-url.c:108 ../libgnome/gnome-url.c:181
   377#: ../libgnome/gnome-url.c:107 ../libgnome/gnome-url.c:180
  374378msgid ""
  375379"There was an error launching the default action command associated with this "
   
  379383"местоположение."
  380384
  381 #: ../libgnome/gnome-url.c:116
   385#: ../libgnome/gnome-url.c:115
  382386msgid "There is no default action associated with this location."
  383387msgstr "Няма стандартно действие асоциирано с това местоположение."
  384388
  385 #: ../libgnome/gnome-url.c:123
   389#: ../libgnome/gnome-url.c:122
  386390msgid "The default action does not support this protocol."
  387391msgstr "Стандартното действие не поддържа този протокол."
  388392
  389 #: ../libgnome/gnome-url.c:130
   393#: ../libgnome/gnome-url.c:129
  390394msgid "The request was cancelled."
  391395msgstr "Заявката бе отменена."
  392396
  393 #: ../libgnome/gnome-url.c:140
   397#: ../libgnome/gnome-url.c:139
  394398#, c-format
  395399msgid "The host \"%s\" could not be found."
  396400msgstr "Хостът „%s“ не може да бъде открит."
  397401
  398 #: ../libgnome/gnome-url.c:146
   402#: ../libgnome/gnome-url.c:145
  399403msgid "The host could not be found."
  400404msgstr "Хостът не може да бъде открит."
  401405
  402 #: ../libgnome/gnome-url.c:157
   406#: ../libgnome/gnome-url.c:156
  403407msgid "The location or file could not be found."
  404408msgstr "Местоположението или файлът не могат да бъдат открити."
  405409
  406 #: ../libgnome/gnome-url.c:164
   410#: ../libgnome/gnome-url.c:163
  407411msgid "The login has failed."
  408412msgstr "Неуспешно влизане."
   
  427431#: ../monikers/bonobo-config-bag.c:231
  428432msgid "Unknown type"
  429 msgstr "Неизвестен тип"
   433msgstr "Неизвестен вид"
  430434
  431435#: ../monikers/bonobo-moniker-conf-indirect.c:44
   
  448452
  449453#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:4
   454msgid "How long to accelerate in milliseconds"
   455msgstr "Колко дълго да ускорява в милисекунди"
   456
   457#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
  450458msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed"
  451459msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост"
  452460
  453 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
   461#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
  454462msgid ""
  455463"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate"
   
  458466"мишката"
  459467
  460 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
   468#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
  461469msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed"
  462470msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост"
  463471
  464 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
   472#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
  465473msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds"
  466474msgstr ""
   
  468476"милисекунди"
  469477
  470 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
  471 msgid "how long to accelerate in milliseconds"
  472 msgstr "колко дълго да ускорява в милисекунди"
  473 
  474478#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
  475 msgid "initial delay in milliseconds"
  476 msgstr "първоначално забавяне в милисекунди"
   479msgid "Initial delay in milliseconds"
   480msgstr "Първоначално забавяне в милисекунди"
  477481
  478482#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:10
   483msgid "Minimum interval in milliseconds"
   484msgstr "Минимален интервал в милисекунди"
   485
   486#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:11
   487msgid "Pixels per seconds"
   488msgstr "Пиксели в секунда"
   489
   490#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:12
  479491msgid "minimum interval in milliseconds"
  480492msgstr "минимален интервал в милисекунди"
  481 
  482 #: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:11
  483 msgid "pixels per seconds"
  484 msgstr "пиксели в секунда"
  485493
  486494#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:1
   
  510518#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:3
  511519msgid ""
  512 "Preferred Mobility assistive technology application be used for login, menu, "
  513 "or command line"
   520"Preferred Mobility assistive technology application to be used for login, "
   521"menu, or command line"
  514522msgstr ""
  515523"Предпочитана програма за помощ на хората с двигателни увреждания за влизане, "
   
  529537#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:2
  530538msgid "Preferred Visual assistive technology application"
  531 msgstr "Предпочитана програма за помощ на хора с двигателни увреждания"
   539msgstr "Предпочитана програма за помощ на хора със зрителни увреждания"
  532540
  533541#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:3
   
  601609#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
  602610msgid "Terminal program to use when starting applications that require one"
  603 msgstr "Коя терминална програма да използват се ползва от програмите"
   611msgstr ""
   612"Коя терминална програма да се ползва при стартирането на програми в терминал"
  604613
  605614#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:1
   
  651660"и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12."
  652661
  653 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:1
   662#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:1
  654663msgid "Color Shading Type"
  655664msgstr "Тип на цветовото нюансиране"
  656665
  657 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:2
   666#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:2
  658667msgid ""
  659668"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
  660 "values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\"."
   669"values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", "
   670"\"zoom\"."
  661671msgstr ""
  662672"Указване как да се изобразява изображението указано от wallpaper_filename. "
  663 "Възможни стойности са „none“, „wallpaper“, „centered“, „scaled“, „stretched“."
  664 
  665 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:3
   673"Възможни стойности са „none“ (без изобразяване), „wallpaper“ (нормален "
   674"тапет), „centered“ (центриране), „scaled“ (пропорционално мащабиране), "
   675"„stretched“ (непропорционално разтегляне)."
   676
   677#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:3
  666678msgid "Draw Desktop Background"
  667679msgstr "Изчертаване на фона на работния плот"
  668680
  669 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:4
   681#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:4
  670682msgid "File to use for the background image"
  671683msgstr "Файл, който да се използва като тапет"
  672684
  673 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:5
   685#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:5
  674686msgid "Have GNOME draw the desktop background"
  675687msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот"
  676688
  677 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:6
   689#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:6
  678690msgid ""
  679691"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
   
  681693msgstr ""
  682694"Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
  683 "gradient“, „vertical-gradient“, и „solid“"
  684 
  685 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:7
   695"gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално "
   696"преливане), и „solid“ (единствен цвят)"
   697
   698#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:7
  686699msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
  687700msgstr "Ляв или горен цвят при преливки или единствен цвят."
  688701
  689 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:8
   702#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:8
  690703msgid "Opacity with which to draw the background picture"
  691704msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази тапета"
  692705
  693 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:9
   706#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:9
  694707msgid "Picture Filename"
  695708msgstr "Име на изображението"
  696709
  697 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:10
   710#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:10
  698711msgid "Picture Opacity"
  699712msgstr "Непрозрачност на изображението"
  700713
  701 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:11
   714#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:11
  702715msgid "Picture Options"
  703716msgstr "Настройки на изображението"
  704717
  705 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:12
   718#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:12
  706719msgid "Primary Color"
  707720msgstr "Първи цвят"
  708721
  709 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:13
   722#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:13
  710723msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
  711724msgstr "Десен или долен цвят при преливки, не се използва при единствен цвят."
  712725
  713 #: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.h:14
   726#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:14
  714727msgid "Secondary Color"
  715728msgstr "Втори цвят"
   
  725738#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:1
  726739msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
  727 msgstr "Основно име на темата по подразбиране използвана от gtk+."
   740msgstr "Основно име на стандартната тема използвана от gtk+."
  728741
  729742#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:2
   
  733746#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:3
  734747msgid "Cursor Blink"
  735 msgstr "Показалецът да премигва"
   748msgstr "Курсорът да премигва"
  736749
  737750#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:4
  738751msgid "Cursor Blink Time"
  739 msgstr "Време за премигване на показалеца"
   752msgstr "Време за премигване на курсора"
  740753
  741754#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:5
   
  757770#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:9
  758771msgid "GTK IM Preedit Style"
  759 msgstr "Стил на предварителна редакция на GTK IM"
   772msgstr "Стил на предварителна редакция на метода за вход на GTK"
  760773
  761774#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:10
  762775msgid "GTK IM Status Style"
  763 msgstr "Стил на състоянието на GTK IM"
   776msgstr "Стил на състоянието на методите за вход на GTK"
  764777
  765778#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:11
  766779msgid "Gtk+ Theme"
  767 msgstr "Тема на gtk+"
   780msgstr "Тема на Gtk+"
  768781
  769782#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:12
   
  781794#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:15
  782795msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
  783 msgstr "Дължина на премигването на показалеца в милисекунди"
   796msgstr "Интервал на премигването на показалеца в милисекунди"
  784797
  785798#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:16
   
  819832"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
  820833msgstr ""
  821 "Име на едноразреден шрифт, който да се използва на места като конзолата."
   834"Име на едноразреден шрифт, който да се използва на места като терминали."
  822835
  823836#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:24
   
  829842#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:25
  830843msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
  831 msgstr "Име на метода за вход на gtk+ за състояние, който се ползва от gtk+."
   844msgstr ""
   845"Име на стила за състоянието на метода за вход на gtk+, който се ползва."
  832846
  833847#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:26
   
  845859#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:29
  846860msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
  847 msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Юникод“"
   861msgstr "Показване на менюто „Контролни символи на Уникод“"
  848862
  849863#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:30
   
  872886"\"text\""
  873887msgstr ""
  874 "Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“, „both_horiz“, "
  875 "„icons“, и „text“"
   888"Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под "
   889"иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и "
   890"„text“ (само текст)"
  876891
  877892#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:36
   
  913928msgstr ""
  914929"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
  915 "за въвеждане на контролни символи на Юникод"
   930"за въвеждане на контролни символи на Уникод"
  916931
  917932#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:43
  918933msgid "Whether the cursor should blink"
  919 msgstr "Дали показалецът да премигва"
   934msgstr "Дали курсорът да премигва"
  920935
  921936#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:44
   
  977992"Application\" dialog."
  978993msgstr ""
  979 "Ограничаване на потребителя от достъп до терминала или определяне на "
  980 "команден ред, който да бъде изпълнен. Например, това ще забрани достъпа до "
   994"Ограничаване на достъпа на потребителя до терминала или определяне на "
   995"команда, която да бъде изпълнена. Например, това ще забрани достъпа до "
  981996"„Стартиране на програма...“ в панела."
  982997
   
  9861001"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
  9871002msgstr ""
  988 "Ограничаване на потребителя от промяна на настройките за печат. Например, "
   1003"Ограничаване на потребителя да не променя на настройките за печат. Например, "
  9891004"това ще спре достъпа до всички диалогови прозорци „Настройки на печат“ в "
  9901005"програмите.\""
   
  10411056#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:5
  10421057msgid "possible values are \"on\", \"off\", and \"custom\"."
  1043 msgstr "възможни стойности са „on“, „off“, и „custom“."
   1058msgstr ""
   1059"възможни стойности са „on“ (включено), „off“ (изключено), и „custom“ (друго)."
  10441060
  10451061#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:1
   
  10971113"session won't have an effect until the next time you log in."
  10981114msgstr ""
  1099 "Име на шрифта на курсора. Ако не е зададено, се използва това по "
  1100 "подразбиране. Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната "
  1101 "няма да се използва до следващото влизане в X."
   1115"Име на шрифта на курсора. Ако не е зададен, се използва стандартния. "
   1116"Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната няма да се "
   1117"използва до следващото влизане в X."
  11021118
  11031119#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:11
   
  12081224#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:5
  12091225msgid "Type time"
  1210 msgstr "Изписване на час"
   1226msgstr "Време за писане"
  12111227
  12121228#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:6
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.