Ignore:
Timestamp:
Sep 5, 2007, 11:16:26 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1437@kochinka: ash | 2007-09-03 16:46:34 +0300
tomboy: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/tomboy.trunk.bg.po

  r1097 r1213  
  1 # Bulgarian translation of tomboy.
  2 # Copyright (C) 2005, 2006, 2007 THE tomboy'S COPYRIGHT HOLDER
   1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
   2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
   
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: tomboy\n"
   10"Project-Id-Version: tomboy trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 09:06+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-03-08 08:09+0200\n"
  14 "Last-Translator: Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-09-03 16:45+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-09-03 16:43+0300\n"
   14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
  21 #: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:1
  22 msgid "Default Plugins"
  23 msgstr "Стандартни приставки"
  24 
  25 #: ../data/DefaultPlugins.desktop.in.in.h:2
  26 msgid "Directory containing system-installed Plugins"
  27 msgstr "Папка, съдържаща системно-инсталираните приставки"
  28 
  2921#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
  3022msgid "Accessories"
   
  4032
  4133#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
  42 #: ../Tomboy/Applet.cs:154 ../Tomboy/Tray.cs:147
   34#: ../Tomboy/Applet.cs:149 ../Tomboy/Tray.cs:147
  4335msgid "Tomboy Notes"
  4436msgstr "Бележки (Tomboy)"
   
  4941
  5042#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:93
  51 #: ../Tomboy/Applet.cs:199
   43#: ../Tomboy/Applet.cs:187
  5244msgid "_Help"
  5345msgstr "_Помощ"
  5446
  55 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/Applet.cs:187
  56 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:652 ../Tomboy/Preferences.cs:646
  57 msgid "_Open Plugins Folder"
  58 msgstr "_Отваряне на папката с приставките"
  59 
  60 #: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:89
  61 #: ../Tomboy/Applet.cs:194
   47#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:89
   48#: ../Tomboy/Applet.cs:182
  6249msgid "_Preferences"
  6350msgstr "_Настройки"
   
  7259
  7360#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
  74 msgid "Currently enabled plugins."
  75 msgstr "Текущо активирани приставки."
  76 
  77 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
  7861msgid "Custom Font Face"
  7962msgstr "Личен шрифт"
  8063
  81 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
   64#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
  8265msgid "Enable WikiWord highlighting"
  8366msgstr "Включване на отбелязване като Уики"
  8467
  85 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
   68#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
  8669msgid "Enable custom font"
  8770msgstr "Включване на личния шрифт"
  8871
   72#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
   73msgid "Enable global keybindings"
   74msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
   75
  8976#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
  90 msgid "Enable global keybindings"
  91 msgstr "Включване на глобалните бързи бутони"
  92 
  93 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
  9477msgid "Enable spellchecking"
  9578msgstr "Включване на проверката на правописа"
  9679
   80#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
   81msgid "Enable startup notes"
   82msgstr "Включване на бележки при стартиране"
   83
  9784#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
  9885msgid ""
   
  10087"will create a note with that name."
  10188msgstr ""
  102 "Включете на тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
   89"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
  10390"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
  10491"същото име."
   
  121108"font when displaying notes."
  122109msgstr ""
  123 "Ако enable_custom_font е включено, името на шрифта настроено там ще бъде "
   110"Ако настройката enable_custom_font е истина, името на шрифта тук ще бъде "
  124111"използвано за шрифта на бележките."
  125112
  126113#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
   114msgid ""
   115"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
   116"reopened at startup."
   117msgstr ""
   118"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки, ще бъдат "
   119"автоматично показани при стартирането му"
   120
   121#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
  127122msgid ""
  128123"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
  129124"suggestions shown in the right-click menu."
  130125msgstr ""
  131 "Ако е включено, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а "
  132 "предложенията за верен правопис - изнесени в менюто излизащо при дясно "
  133 "натискане с мишката."
  134 
  135 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
   126"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
   127"за верен правопис - изнесени в менюто излизащо при натискане то на десния "
   128"бутон на мишката."
   129
   130#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
  136131msgid ""
  137132"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
   
  139134"available from any application."
  140135msgstr ""
  141 "Ако е включено, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
   136"Ако е истина, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
  142137"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
  143138"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
  144139
  145 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
   140#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
  146141msgid ""
  147142"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
  148143"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
  149144msgstr ""
  150 "Ако е включено, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде "
  151 "използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде "
  152 "използван шрифтът по подразбиране."
  153 
  154 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
   145"Ако е истина, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде използвано "
   146"за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван "
   147"шрифтът по подразбиране."
   148
   149#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
  155150msgid ""
  156151"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
   
  161156"стартиране на Tomboy."
  162157
  163 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
   158#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
  164159msgid ""
  165160"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
   
  169164"на Tomboy за бележки."
  170165
  171 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
  172 msgid "List containing the names of currently enabled plugins."
  173 msgstr "Списък, съдържащ имената на активираните приставки."
  174 
  175166#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
   167msgid ""
   168"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
   169"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
   170"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
   171"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
   172"conflict situation on a case-by-case basis."
   173msgstr ""
   174"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
   175"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
   176"вътрешен избор. 0 указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
   177"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
   178
   179#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
  176180msgid "List of pinned notes."
  177181msgstr "Списък със залепените бележки"
  178182
  179 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
   183#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
  180184msgid "Minimum number of notes to show in menu"
  181185msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
  182186
  183 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
   187#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   188msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
   189msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
   190
   191#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
  184192msgid "Open Recent Changes"
  185193msgstr "Отваряне на последните промени"
  186194
  187 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
   195#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
  188196msgid "Open Search Dialog"
  189197msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
  190198
  191 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
   199#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
  192200msgid "Open Start Here"
  193201msgstr "Отваряне на началната бележка"
  194202
  195 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
   203#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
   204msgid ""
   205"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
   206"service addin."
   207msgstr ""
   208"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
   209"синхронизация."
   210
   211#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
   212msgid "Selected Synchronization Service Addin"
   213msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
   214
   215#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
  196216msgid "Set to TRUE to activate"
  197217msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
  198218
  199 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
   219#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
  200220msgid "Show applet menu"
  201221msgstr "Показване на менюто за аплетите"
  202222
  203 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
   223#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
  204224msgid "Start Here Note"
  205225msgstr "Начална бележка"
  206226
  207 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
   227#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
  208228msgid "Sticky Note Importer First Run"
  209229msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
  210230
  211 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
   231#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
   232msgid "Synchronization Client ID"
   233msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
   234
   235#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
   236msgid "Synchronization Local Server Path"
   237msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
   238
   239#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
  212240msgid ""
  213241"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
   
  225253"действие."
  226254
  227 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
   255#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
  228256msgid ""
  229257"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
   
  241269"действие."
  242270
  243 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
   271#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
  244272msgid ""
  245273"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
   
  257285"действие."
  258286
  259 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
   287#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
  260288msgid ""
  261289"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
   
  273301"действие."
  274302
  275 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
   303#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
  276304msgid ""
  277305"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
   
  289317"действие."
  290318
  291 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
   319#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
  292320msgid "The handler for \"note://\" URLs"
  293321msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
  294322
  295 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
   323#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
  296324msgid ""
  297325"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
   
  300328"HTML."
  301329
  302 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
   330#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
  303331msgid ""
  304332"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
   
  308336"в приставката за изнасяне в HTML."
  309337
  310 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
   338#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
  311339msgid ""
  312340"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
   
  321349"изнасяне към HTML."
  322350
  323 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
   351#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
  324352msgid ""
  325353"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
   
  331359"ускорител."
  332360
  333 #: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
   361#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
   362msgid ""
   363"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
   364"addin."
   365msgstr ""
   366"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
   367"синхронизация."
   368
   369#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
   370msgid ""
   371"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
   372"sychronization server."
   373msgstr ""
   374"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
   375"свързване със сървър за синхронизация."
   376
   377#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
  334378msgid ""
  335379"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
   
  339383"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
  340384
  341 #: ../libtomboy/gedit-print.c:142 ../Tomboy/Plugins/PrintNotes.cs:22
   385#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:91
   386msgid "Add-in"
   387msgstr "Приставка"
   388
   389#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:112
   390msgid "Version"
   391msgstr "Версия"
   392
   393#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:168
   394msgid "Other"
   395msgstr "Друга"
   396
   397#: ../Tomboy/ActionManager.cs:63
   398msgid "_File"
   399msgstr "_Файл"
   400
   401#: ../Tomboy/ActionManager.cs:66
   402msgid "_New"
   403msgstr "_Нова"
   404
   405#: ../Tomboy/ActionManager.cs:67 ../Tomboy/ActionManager.cs:108
   406msgid "Create a new note"
   407msgstr "Създаване на нова бележка"
   408
   409#: ../Tomboy/ActionManager.cs:70
   410msgid "_Open..."
   411msgstr "_Отваряне..."
   412
   413#: ../Tomboy/ActionManager.cs:71
   414msgid "Open the selected note"
   415msgstr "Отваряне на избраната бележка"
   416
   417#: ../Tomboy/ActionManager.cs:74
   418msgid "_Delete"
   419msgstr "_Изтриване"
   420
   421#: ../Tomboy/ActionManager.cs:75
   422msgid "Delete the selected note"
   423msgstr "Изтриване на избраната бележка"
   424
   425#: ../Tomboy/ActionManager.cs:78 ../Tomboy/NoteWindow.cs:374
   426msgid "_Close"
   427msgstr "_Затваряне"
   428
   429#: ../Tomboy/ActionManager.cs:79
   430msgid "Close this window"
   431msgstr "Затваряне на този прозорец"
   432
   433#: ../Tomboy/ActionManager.cs:82 ../Tomboy/Applet.cs:199
   434msgid "_Quit"
   435msgstr "_Спиране на програмата"
   436
   437#: ../Tomboy/ActionManager.cs:83
   438msgid "Quit Tomboy"
   439msgstr "Спиране на Tomboy"
   440
   441#: ../Tomboy/ActionManager.cs:86
   442msgid "_Edit"
   443msgstr "_Редактиране"
   444
   445#: ../Tomboy/ActionManager.cs:90 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:65
   446msgid "Tomboy Preferences"
   447msgstr "Настройки на Tomboy"
   448
   449#: ../Tomboy/ActionManager.cs:96
   450msgid "_Contents"
   451msgstr "_Съдържание"
   452
   453#: ../Tomboy/ActionManager.cs:97
   454msgid "Tomboy Help"
   455msgstr "Помощ за Tomboy"
   456
   457#: ../Tomboy/ActionManager.cs:101
   458msgid "About Tomboy"
   459msgstr "Относно Tomboy"
   460
   461#: ../Tomboy/ActionManager.cs:104
   462msgid "TrayIcon"
   463msgstr "Икона в областта за уведомяване"
   464
   465#: ../Tomboy/ActionManager.cs:107
   466msgid "Create _New Note"
   467msgstr "Създаване на _нова бележка"
   468
   469#: ../Tomboy/ActionManager.cs:111 ../Tomboy/NoteWindow.cs:317
   470msgid "_Search All Notes"
   471msgstr "_Търсене из всички бележки"
   472
   473#: ../Tomboy/ActionManager.cs:112
   474msgid "Open the Search All Notes window"
   475msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
   476
   477#: ../Tomboy/ActionManager.cs:115
   478msgid "S_ynchronize Notes"
   479msgstr "Син_хронизация на бележките"
   480
   481#: ../Tomboy/ActionManager.cs:116
   482msgid "Start synchronizing notes"
   483msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
   484
   485#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:25
   486msgid "What links here?"
   487msgstr "Бележки свързани с тази"
   488
   489#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:83
   490msgid "(none)"
   491msgstr "(нищо)"
   492
   493#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:31
   494msgid ""
   495"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
   496"special icon for certain hosts, add them here."
   497msgstr ""
   498"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
   499"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
   500"хостове, добавете ги тук."
   501
   502#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:49
   503msgid "Host Name"
   504msgstr "Име на хоста"
   505
   506#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:66
   507msgid "Icon"
   508msgstr "Икона"
   509
   510#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:184
   511msgid "Select an icon..."
   512msgstr "Избор на икона..."
   513
   514#. Extra Widget
   515#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:199
   516msgid "_Host name:"
   517msgstr "Име на _хоста:"
   518
   519#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:228
   520msgid "No host name specified"
   521msgstr "Не е указано име"
   522
   523#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:229
   524msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
   525msgstr ""
   526"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
   527
   528#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:255
   529msgid "Error saving icon"
   530msgstr "Грешка при запазване на икона"
   531
   532#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:256
   533msgid "Could not save the icon file.  "
   534msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
   535
   536#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:309
   537msgid "Really remove this icon?"
   538msgstr "Изтриване на тази икона?"
   539
   540#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:310
   541msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
   542msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
   543
   544#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:50
   545msgid "Export to HTML"
   546msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
   547
   548#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:109
   549#, csharp-format
   550msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
   551msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“"
   552
   553#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:120
   554msgid "Note exported successfully"
   555msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
   556
   557#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
   558msgid "Access denied."
   559msgstr "Достъпът е отказан."
   560
   561#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:128
   562msgid "Folder does not exist."
   563msgstr "Папката не съществува."
   564
   565#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:143
   566#, csharp-format
   567msgid "Could not save the file \"{0}\""
   568msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
   569
   570#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
   571msgid "Destination for HTML Export"
   572msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
   573
   574#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
   575msgid "Export linked notes"
   576msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
   577
   578#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
   579msgid "Include all other linked notes"
   580msgstr "Включване на всички свързани бележки"
   581
   582#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:269
   583msgid "Cannot open email"
   584msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
   585
   586#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:89
   587msgid "Folder Path:"
   588msgstr "Път до папка:"
   589
   590#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:98
   591msgid "Browse..."
   592msgstr "Избор..."
   593
   594#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:116
   595msgid "Select Synchronization Folder..."
   596msgstr "Избор на папка за синхронизация..."
   597
   598#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:144
   599msgid "Folder path field is empty."
   600msgstr "Полето за път до папката е празно."
   601
   602#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:153
   603msgid ""
   604"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
   605msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
   606
   607#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:197
   608msgid "Local Folder"
   609msgstr "Локална папка"
   610
   611#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:14
   612msgid "_Fixed Width"
   613msgstr "_Равноширок"
   614
   615#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:239
   616#, csharp-format
   617msgid "Cannot contact '{0}'"
   618msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
   619
   620#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:242
   621#, csharp-format
   622msgid "Error running gaim-remote: {0}"
   623msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
   624
   625#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
   626msgid "Today: Template"
   627msgstr "Шаблон за бележките „Днес“"
   628
   629#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
   630msgid "Today: "
   631msgstr "Днес: "
   632
   633#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
   634#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
   635msgid "dddd, MMMM d yyyy"
   636msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
   637
   638#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
   639msgid "Tasks"
   640msgstr "Задачи"
   641
   642#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
   643msgid "Appointments"
   644msgstr "Срещи"
   645
   646#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:67
   647msgid "Note of the Day"
   648msgstr "Бележка на деня"
   649
   650#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
   651msgid ""
   652"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
   653"the text that new Today notes have."
   654msgstr ""
   655"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблон за бележките „Днес“</span>, "
   656"за да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
   657
   658#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
   659msgid "_Open Today: Template"
   660msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
   661
   662#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
   663#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:142
  342664msgid "Print"
  343665msgstr "Печат"
  344666
  345 #: ../libtomboy/gedit-print.c:240
   667#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:240
  346668msgid "Preparing pages..."
  347 msgstr "Подготвяне на страниците..."
  348 
  349 #: ../libtomboy/gedit-print.c:267
   669msgstr "Подготовка на страниците..."
   670
   671#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:267
  350672#, c-format
  351673msgid "Rendering page %d of %d..."
  352 msgstr "Изобразяване на страница %d от общо %d..."
  353 
  354 #: ../libtomboy/gedit-print.c:269
   674msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
   675
   676#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
  355677#, c-format
  356678msgid "Printing page %d of %d..."
  357 msgstr "Печатане на страница %d от общо %d..."
  358 
  359 #: ../libtomboy/gedit-print.c:291
   679msgstr "Отпечатване на страница %d от %d..."
   680
   681#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:291
  360682msgid "Print preview"
  361683msgstr "Преглед преди печат"
  362684
  363 #: ../libtomboy/gedit-print.c:442
   685#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:442
  364686msgid "Page %N of %Q"
  365687msgstr "Страница %N от %Q"
  366688
  367 #: ../libtomboy/gedit-print.c:445
   689#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:445
  368690#, no-c-format
  369691msgid "%A %x, %X"
  370692msgstr "%A %x, %X"
  371693
  372 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:63
  373 msgid "_File"
  374 msgstr "_Файл"
  375 
  376 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:66
  377 msgid "_New"
  378 msgstr "_Нова"
  379 
  380 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:67 ../Tomboy/ActionManager.cs:108
  381 msgid "Create a new note"
  382 msgstr "Създаване на нова бележка"
  383 
  384 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:70
  385 msgid "_Open..."
  386 msgstr "_Отваряне..."
  387 
  388 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:71
  389 msgid "Open the selected note"
  390 msgstr "Отваряне на избраната бележка"
  391 
  392 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:74
  393 msgid "_Delete"
  394 msgstr "_Изтриване"
  395 
  396 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:75
  397 msgid "Delete the selected note"
  398 msgstr "Изтриване на избраната бележка"
  399 
  400 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:78 ../Tomboy/NoteWindow.cs:546
  401 msgid "_Close"
  402 msgstr "_Затваряне"
  403 
  404 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:79
  405 msgid "Close this window"
  406 msgstr "Затваряне на този прозорец"
  407 
  408 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:82 ../Tomboy/Applet.cs:211
  409 msgid "_Quit"
  410 msgstr "_Спиране на програмата"
  411 
  412 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:83
  413 msgid "Quit Tomboy"
  414 msgstr "Спиране на Tomboy"
  415 
  416 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:86
  417 msgid "_Edit"
  418 msgstr "_Редактиране"
  419 
  420 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:90 ../Tomboy/Preferences.cs:169
  421 msgid "Tomboy Preferences"
  422 msgstr "Настройки на Tomboy"
  423 
  424 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:96
  425 msgid "_Contents"
  426 msgstr "_Съдържание"
  427 
  428 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:97
  429 msgid "Tomboy Help"
  430 msgstr "Помощ за Tomboy"
  431 
  432 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:101
  433 msgid "About Tomboy"
  434 msgstr "Относно Tomboy"
  435 
  436 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:104
  437 msgid "TrayIcon"
  438 msgstr "Икона в областта за уведомяване"
  439 
  440 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:107
  441 msgid "Create _New Note"
  442 msgstr "Създаване на _нова бележка"
  443 
  444 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:111 ../Tomboy/NoteWindow.cs:489
  445 msgid "_Search All Notes"
  446 msgstr "_Търсене из всички бележки"
  447 
  448 #: ../Tomboy/ActionManager.cs:112
  449 msgid "Open the Search All Notes window"
  450 msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
  451 
  452 #: ../Tomboy/Applet.cs:204
   694#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:268
   695msgid "Configuration"
   696msgstr "Настройки"
   697
   698#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:269
   699msgid "Configuration options for the print job"
   700msgstr "Настройки на печата"
   701
   702#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:276
   703msgid "Source Buffer"
   704msgstr "Изходен буфер"
   705
   706#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:277
   707msgid "GtkTextBuffer object to print"
   708msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
   709
   710#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:283
   711msgid "Tabs Width"
   712msgstr "Широчина на табулациите"
   713
   714#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:284
   715msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
   716msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
   717
   718#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:291
   719msgid "Wrap Mode"
   720msgstr "Режим на пренасяне"
   721
   722#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:292
   723msgid "Word wrapping mode"
   724msgstr "Режим на пренасяне на думите"
   725
   726#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:299
   727msgid "Highlight"
   728msgstr "Отбелязване"
   729
   730#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
   731msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
   732msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
   733
   734#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
   735msgid "Font"
   736msgstr "Шрифт"
   737
   738#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:309
   739msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
   740msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
   741
   742#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:316
   743msgid "Font Description"
   744msgstr "Шрифт"
   745
   746#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
   747msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
   748msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
   749
   750#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:324
   751#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:332
   752msgid "Numbers Font"
   753msgstr "Шрифт за номерацията"
   754
   755#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
   756msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
   757msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   758
   759#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
   760msgid "Font description to use for the line numbers"
   761msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
   762
   763#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
   764msgid "Print Line Numbers"
   765msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
   766
   767#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:341
   768msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
   769msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
   770
   771#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:348
   772msgid "Print Header"
   773msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
   774
   775#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:349
   776msgid "Whether to print a header in each page"
   777msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
   778
   779#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:356
   780msgid "Print Footer"
   781msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
   782
   783#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:357
   784msgid "Whether to print a footer in each page"
   785msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
   786
   787#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:364
   788msgid "Header and Footer Font"
   789msgstr "Шрифт за колонтитулите"
   790
   791#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:365
   792msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
   793msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
   794
   795#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:372
   796msgid "Header and Footer Font Description"
   797msgstr "Шрифт за колонтитулите"
   798
   799#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
   800msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
   801msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
   802
   803#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:41
   804msgid "Server:"
   805msgstr "Сървър:"
   806
   807#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:49
   808#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:59
   809msgid "Username:"
   810msgstr "Име на потребител:"
   811
   812#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:57
   813msgid "Folder Path (optional):"
   814msgstr "Път до папката (по избор):"
   815
   816#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
   817#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:66
   818msgid ""
   819"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
   820"added to a running SSH daemon."
   821msgstr ""
   822"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
   823"потребител на този сървър."
   824
   825#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:89
   826msgid "Server or username field is empty."
   827msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
   828
   829#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:133
   830msgid "SSH (sshfs FUSE)"
   831msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
   832
   833#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:172
   834msgid ""
   835"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
   836"to a running SSH daemon."
   837msgstr ""
   838"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
   839"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
   840
   841#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
   842msgid "Import from Sticky Notes"
   843msgstr "Внасяне от лепкавите бележки"
   844
   845#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:132
   846msgid "No Sticky Notes found"
   847msgstr "Не са открити лепкави бележки"
   848
   849#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
   850#, csharp-format
   851msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
   852msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
   853
   854#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:142
   855msgid "Sticky Notes import completed"
   856msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
   857
   858#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
   859#, csharp-format
   860msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
   861msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
   862
   863#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:155
   864msgid "Untitled"
   865msgstr "Без име"
   866
   867#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:183
   868msgid "Sticky Note: "
   869msgstr "Лепкава бележка: "
   870
   871#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:51
   872msgid "URL:"
   873msgstr "Адрес:"
   874
   875#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:67
   876msgid "Password:"
   877msgstr "Парола:"
   878
   879#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:87
   880msgid "URL, username, or password field is empty."
   881msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
   882
   883#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:129
   884msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
   885msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
   886
   887#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:167
   888msgid ""
   889"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
   890"incorrect user name and/or password."
   891msgstr ""
   892"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
   893"неправилна комбинация от име и парола."
   894
   895#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
   896#. to GConf, and notify user.
   897#. Save configuration into GConf
   898#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
   899#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
   900#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:243
   901msgid ""
   902"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
   903msgstr ""
   904"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
   905"следното съобщение:"
   906
   907#: ../Tomboy/Applet.cs:192
  453908msgid "_About Tomboy"
  454909msgstr "_Относно Tomboy"
  455910
  456 #: ../Tomboy/Note.cs:879
   911#: ../Tomboy/Note.cs:1193
  457912msgid "Really delete this note?"
  458913msgstr "Изтриване на тази бележка?"
  459914
  460 #: ../Tomboy/Note.cs:880
   915#: ../Tomboy/Note.cs:1194
  461916msgid "If you delete a note it is permanently lost."
  462917msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
  463918
  464 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:144
   919#: ../Tomboy/NoteManager.cs:132
  465920msgid ""
  466921"<note-content>Start Here\n"
   
  500955"note-content>"
  501956
  502 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:163
   957#: ../Tomboy/NoteManager.cs:151
  503958msgid ""
  504959"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
   
  530985
  531986#. Attempt to find an existing Start Here note
  532 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:178 ../Tomboy/NoteManager.cs:229
   987#: ../Tomboy/NoteManager.cs:166 ../Tomboy/NoteManager.cs:229
  533988msgid "Start Here"
  534989msgstr "Начална бележка"
  535990
  536 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:183
   991#: ../Tomboy/NoteManager.cs:171
  537992msgid "Using Links in Tomboy"
  538993msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
  539994
  540 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:284
   995#: ../Tomboy/NoteManager.cs:303
  541996#, csharp-format
  542997msgid "New Note {0}"
  543998msgstr "Нова бележка {0}"
  544999
  545 #: ../Tomboy/NoteManager.cs:330
   1000#: ../Tomboy/NoteManager.cs:364
  5461001msgid "Describe your new note here."
  5471002msgstr "Опишете новата бележка тук."
  5481003
  549 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:233
   1004#: ../Tomboy/NoteManager.cs:379
   1005msgid "New Note"
   1006msgstr "Нова бележка"
   1007
   1008#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:55
  5501009msgid "Find in This Note"
  5511010msgstr "Търсене в тази бележка"
  5521011
  553 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:501
   1012#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:329
  5541013msgid "_Link to New Note"
  5551014msgstr "_Връзка към нова бележка"
  5561015
  557 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:513
   1016#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:341
  5581017msgid "Te_xt"
  5591018msgstr "Те_кст"
  5601019
  561 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:521
   1020#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:349
  5621021msgid "_Find in This Note"
  5631022msgstr "_Търсене в тази бележка"
  5641023
  565 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:536
   1024#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:364
  5661025msgid "Clos_e All Notes"
  5671026msgstr "Затваряне _на всички бележки"
  5681027
  569 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:574
   1028#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:402
  5701029msgid "Search"
  5711030msgstr "Търсене"
  5721031
  573 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:575
   1032#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:403
  5741033msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
  5751034msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
  5761035
  577 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:588
   1036#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:416
  5781037msgid "Link"
  5791038msgstr "Връзка"
  5801039
  581 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:590
   1040#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:418
  5821041msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
  5831042msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
  5841043
  585 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:604
   1044#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:432
  5861045msgid "_Text"
  5871046msgstr "_Текст"
  5881047
  589 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:609
   1048#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:437
  5901049msgid "Set properties of text"
  5911050msgstr "Настройване свойствата на текста"
  5921051
  593 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:615
   1052#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:458
  5941053msgid "T_ools"
  5951054msgstr "_Инструменти"
  5961055
  597 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:619
   1056#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:462
  5981057msgid "Use tools on this note"
  5991058msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
  6001059
  601 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:626
   1060#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:469
  6021061msgid "Delete"
  6031062msgstr "Изтриване"
  6041063
  605 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:627
   1064#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:470
  6061065msgid "Delete this note"
  6071066msgstr "Изтриване на тази бележка"
  6081067
  609 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:684
   1068#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
   1069msgid "Synchronize Notes"
   1070msgstr "Синхронизация на бележките"
   1071
   1072#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:523
  6101073msgid "_Find..."
  6111074msgstr "_Търсене..."
  6121075
  613 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:695 ../Tomboy/NoteWindow.cs:897
   1076#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:534 ../Tomboy/NoteWindow.cs:988
  6141077msgid "Find _Next"
  6151078msgstr "_Следващо"
  6161079
  617 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:708
   1080#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:547
  6181081msgid "Find _Previous"
  6191082msgstr "_Предишно"
  6201083
  621 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:796
   1084#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:642
  6221085msgid "Cannot create note"
  6231086msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
  6241087
  625 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:877
   1088#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:968
  6261089msgid "_Find:"
  6271090msgstr "_Търсене:"
  6281091
  629 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:888
   1092#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:979
  6301093msgid "_Previous"
  6311094msgstr "_Предишно"
  6321095
  633 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:907
   1096#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:998
  6341097msgid "Case _sensitive"
  6351098msgstr "_Големината на буквите има значение"
  6361099
  637 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1383
   1100#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1474
  6381101msgid "_Bold"
  6391102msgstr "_Получер"
  6401103
  641 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1395
   1104#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1486
  6421105msgid "_Italic"
  6431106msgstr "_Курсив"
  6441107
  645 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1407
   1108#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1498
  6461109msgid "_Strikeout"
  6471110msgstr "_Зачеркнато"
  6481111
  649 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1419
   1112#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1510
  6501113msgid "_Highlight"
  6511114msgstr "_Отбелязване"
  6521115
  653 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1432
   1116#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1523
  6541117msgid "Font Size"
  6551118msgstr "Размер на шрифта"
  6561119
  657 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1435
   1120#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1526
  6581121msgid "_Normal"
  6591122msgstr "_Нормален"
  6601123
  661 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1442
   1124#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1533
  6621125msgid "Hu_ge"
  6631126msgstr "_Огромен"
  6641127
  665 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1450
   1128#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1541
  6661129msgid "_Large"
  6671130msgstr "_Голям"
  6681131
  669 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1458
   1132#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1549
  6701133msgid "S_mall"
  6711134msgstr "_Малък"
  6721135
  673 #: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1469
   1136#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1560
  6741137msgid "Bullets"
  6751138msgstr "Поточково изброяване"
  6761139
  677 #: ../Tomboy/PluginManager.cs:60
  678 msgid "Tomboy Project"
  679 msgstr "Проектът Tomboy"
  680 
  681 #: ../Tomboy/PluginManager.cs:612
  682 #, csharp-format
  683 msgid "Cannot fully disable {0}."
  684 msgstr "{0} не може напълно да се изключи."
  685 
  686 #: ../Tomboy/PluginManager.cs:615
  687 #, csharp-format
  688 msgid ""
  689 "Cannot fully disable {0} as there still are at least {1} reference to this "
  690 "plugin. This indicates a programming error. Contact the plugin's author and "
  691 "report this problem.\n"
  692 "\n"
  693 "<b>Developer Information:</b> This problem usually occurs when the plugin's "
  694 "Dispose method fails to disconnect all event handlers. The heap-shot "
  695 "profiler ({2}) can help to identify leaking references."
  696 msgstr ""
  697 "{0} не може напълно да се изключи, защото има поне {1} обекта, които го "
  698 "ползват. Това е грешка. Свържете се с автора на приставката и докладвайте "
  699 "това.\n"
  700 "\n"
  701 "<b>Информация за разработчици:</b> Този проблем обикновено се появява, "
  702 "когато методът на приставката Dispose не успява да разкачи всички методи, "
  703 "които обработват събитие. Програмата {2} може да помогне за идентифициране "
  704 "на проблема."
  705 
  706 #: ../Tomboy/Preferences.cs:183
   1140#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:83
  7071141msgid "Editing"
  7081142msgstr "Редактиране"
  7091143
  710 #: ../Tomboy/Preferences.cs:185
   1144#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:85
  7111145msgid "Hotkeys"
  7121146msgstr "Бързи клавиши"
  7131147
  714 #: ../Tomboy/Preferences.cs:187
  715 msgid "Plugins"
   1148#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:87
   1149msgid "Synchronization"
   1150msgstr "Синхронизация"
   1151
   1152#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:89
   1153msgid "Add-ins"
  7161154msgstr "Приставки"
  7171155
  718 #: ../Tomboy/Preferences.cs:229
   1156#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:134
  7191157msgid "_Spell check while typing"
  7201158msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
  7211159
  722 #: ../Tomboy/Preferences.cs:238
   1160#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:143
  7231161msgid ""
  7241162"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
   
  7291167
  7301168#. WikiWords...
  731 #: ../Tomboy/Preferences.cs:248
   1169#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:154
  7321170msgid "Highlight _WikiWords"
  7331171msgstr "Отбелязване на _УикиДуми"
  7341172
  735 #: ../Tomboy/Preferences.cs:256
   1173#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:162
  7361174msgid ""
  7371175"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
   
  7431181
  7441182#. Custom font...
  745 #: ../Tomboy/Preferences.cs:265
   1183#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:171
  7461184msgid "Use custom _font"
  7471185msgstr "Избор на личен _шрифт"
  7481186
  7491187#. Hotkeys...
  750 #: ../Tomboy/Preferences.cs:335
   1188#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:241
  7511189msgid "Listen for _Hotkeys"
  7521190msgstr "_Очакване за бързи клавиши"
  7531191
  754 #: ../Tomboy/Preferences.cs:344
   1192#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:250
  7551193msgid ""
  7561194"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
   
  7631201
  7641202#. Show notes menu keybinding...
  765 #: ../Tomboy/Preferences.cs:364
   1203#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:270
  7661204msgid "Show notes _menu"
  7671205msgstr "Показване на _менюто за бележки"
  7681206
  7691207#. Open Start Here keybinding...
  770 #: ../Tomboy/Preferences.cs:381
   1208#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:287
  7711209msgid "Open \"_Start Here\""
  7721210msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
  7731211
  7741212#. Create new note keybinding...
  775 #: ../Tomboy/Preferences.cs:398
   1213#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:304
  7761214msgid "Create _new note"
  7771215msgstr "Създаване на _нова бележка"
  7781216
  7791217#. Open Search All Notes window keybinding...
  780 #: ../Tomboy/Preferences.cs:415
   1218#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:321
  7811219msgid "Open \"Search _All Notes\""
  7821220msgstr "Отваряне на „Търсене из _всички бележки“"
  7831221
  784 #: ../Tomboy/Preferences.cs:561
  785 msgid "Not available"
  786 msgstr "Не е налично"
  787 
  788 #: ../Tomboy/Preferences.cs:619
  789 msgid "Description:"
  790 msgstr "Описание:"
  791 
  792 #: ../Tomboy/Preferences.cs:621
  793 msgid "Written by:"
  794 msgstr "Написана от:"
  795 
  796 #: ../Tomboy/Preferences.cs:623
  797 msgid "Web site:"
  798 msgstr "Интернет страница:"
  799 
  800 #: ../Tomboy/Preferences.cs:625
  801 msgid "File name:"
  802 msgstr "Име на файла:"
  803 
  804 #: ../Tomboy/Preferences.cs:639
  805 msgid "Settings"
  806 msgstr "Настройки"
  807 
  808 #: ../Tomboy/Preferences.cs:698
  809 #, csharp-format
  810 msgid "{0} Settings"
   1222#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:348
   1223msgid "Service:"
   1224msgstr "Услуга:"
   1225
   1226#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:400 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:978
   1227msgid "Not configurable"
   1228msgstr "Не се настройва"
   1229
   1230#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
   1231#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:420
   1232msgid "Advanced..."
   1233msgstr "Допълнителни..."
   1234
   1235#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:481
   1236msgid "The following add-ins are installed"
   1237msgstr "Инсталирани са следните приставки"
   1238
   1239#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:512
   1240msgid "_Enable"
   1241msgstr "_Включване"
   1242
   1243#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:518
   1244msgid "_Disable"
   1245msgstr "_Изключване"
   1246
   1247#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:649
   1248msgid "Not Implemented"
   1249msgstr "Не е реализирано"
   1250
   1251#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:663
   1252#, csharp-format
   1253msgid "{0} Preferences"
  8111254msgstr "Настройки на {0}"
  8121255
  813 #: ../Tomboy/Preferences.cs:759
   1256#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:802
  8141257msgid "Choose Note Font"
  8151258msgstr "Избор на шрифт за бележките"
  8161259
  817 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:64
   1260#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:846
   1261msgid "Other Synchronization Options"
   1262msgstr "Други настройки на синхронизацията"
   1263
   1264#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:853
   1265msgid ""
   1266"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
   1267"configured synchronization server:"
   1268msgstr ""
   1269"        Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения "
   1270"сървър за синхронизация:"
   1271
   1272#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:860
   1273msgid "Always ask me what to do."
   1274msgstr "Винаги да се пита за действие."
   1275
   1276#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:864
   1277msgid "Rename my local note."
   1278msgstr "Локалната бележка да се преименува."
   1279
   1280#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:868
   1281msgid "Replace my local note with the server's update."
   1282msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
   1283
   1284#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1014
   1285msgid "WARNING: Are you sure?"
   1286msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
   1287
   1288#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1016
   1289msgid ""
   1290"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
   1291"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
   1292msgstr ""
   1293"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
   1294"наложи да синхронизирате всичките си бележки след като запазите новите "
   1295"настройки."
   1296
   1297#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1029
   1298msgid "Resetting Synchronization Settings"
   1299msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
   1300
   1301#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1031
   1302msgid ""
   1303"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
   1304"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
   1305"synchronize all of your notes again when you save new settings"
   1306msgstr ""
   1307"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
   1308"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
   1309"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
   1310
   1311#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1128
   1312msgid "Success! You're connected!"
   1313msgstr "Свързването е успешно!"
   1314
   1315#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1130
   1316msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes."
   1317msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките."
   1318
   1319#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1149
   1320msgid ""
   1321"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
   1322"again.  The ~/.tomboy.log might be useful too."
   1323msgstr ""
   1324"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
   1325"Погледнете съдържанието на файла „~/.tomboy.log“."
   1326
   1327#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1158
   1328msgid "Error connecting :("
   1329msgstr "Грешка при свързване"
   1330
   1331#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1225
   1332msgid "Version:"
   1333msgstr "Версия:"
   1334
   1335#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1232
   1336msgid "Author:"
   1337msgstr "Автор:"
   1338
   1339#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1239
   1340msgid "Copyright:"
   1341msgstr "Авторски права:"
   1342
   1343#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1245
   1344msgid "Add-in Dependencies:"
   1345msgstr "Зависимости на приставката:"
   1346
   1347#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:68
  8181348msgid "Search All Notes"
  8191349msgstr "Търсене из всички бележки"
  8201350
  821 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:77
   1351#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:83
  8221352msgid "_Search:"
  8231353msgstr "_Търсене:"
  8241354
  825 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:98
   1355#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:104
  8261356msgid "C_ase Sensitive"
  8271357msgstr "Големинат_а на буквите има значение"
  8281358
  829 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:236
   1359#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:296
  8301360msgid "Note"
  8311361msgstr "Бележка"
  8321362
  833 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:255
   1363#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:315
  8341364msgid "Last Changed"
  8351365msgstr "Последно променени"
  8361366
  837 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:312 ../Tomboy/RecentChanges.cs:468
   1367#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:373 ../Tomboy/RecentChanges.cs:529
  8381368#, csharp-format
  8391369msgid "Total: {0} note"
   
  8421372msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
  8431373
  844 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:402
   1374#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:463
  8451375msgid "Matches"
  8461376msgstr "Съвпадения"
  8471377
  848 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:454 ../Tomboy/RecentChanges.cs:474
   1378#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:515 ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
  8491379#, csharp-format
  8501380msgid "{0} match"
   
  8531383msgstr[1] "({0} съвпадения)"
  8541384
  855 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:724
  856 #, csharp-format
  857 msgid "Today, {0}"
  858 msgstr "Днес, {0}"
  859 
  860 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:727
  861 #, csharp-format
  862 msgid "Yesterday, {0}"
  863 msgstr "Вчера, {0}"
  864 
  865 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:731
  866 #, csharp-format
  867 msgid "{0} days ago, {1}"
  868 msgstr "преди {0} дни, {1}"
  869 
  870 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:736
  871 msgid "MMMM d, h:mm tt"
  872 msgstr "d MMMM, h:mm tt"
  873 
  874 #: ../Tomboy/RecentChanges.cs:738
  875 msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
  876 msgstr "d MMMM yyyy, h:mm tt"
  877 
  878 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:181
   1385#: ../Tomboy/Tomboy.cs:195
  8791386msgid "Cannot create new note"
  8801387msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
  8811388
  882 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:236
   1389#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
  8831390msgid "translator-credits"
  8841391msgstr ""
   
  8911398"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  8921399
  893 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:245
   1400#: ../Tomboy/Tomboy.cs:275
  8941401msgid "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley"
  8951402msgstr "Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley"
  8961403
  897 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:246
   1404#: ../Tomboy/Tomboy.cs:276
  8981405msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
  8991406msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
  9001407
  901 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:249
  902 msgid "Homepage & Donations"
  903 msgstr "Страница и дарения"
  904 
  905 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:333
   1408#: ../Tomboy/Tomboy.cs:279
   1409msgid "Homepage"
   1410msgstr "Домашна страница"
   1411
   1412#: ../Tomboy/Tomboy.cs:376
  9061413msgid ""
  9071414"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
   
  9131420"\n"
  9141421
  915 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:345
   1422#: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
  9161423msgid ""
  9171424"Usage:\n"
   
  9311438"                                    бележки на този текст.\n"
  9321439
  933 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:356
   1440#: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
  9341441msgid ""
  9351442"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
   
  9491456"                                    бележка.\n"
  9501457
  951 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:368
  952 msgid "  --check-plugin-unloading\tCheck if plugins are unloaded properly.\n"
  953 msgstr "  --check-plugin-unloading   Проверка на изключването на приставка.\n"
  954 
  955 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:372
   1458#. TODO: Restore this functionality with addins
   1459#. usage +=
   1460#. Catalog.GetString (
   1461#. "  --check-plugin-unloading\tCheck if plugins are " +
   1462#. "unloaded properly.\n");
   1463#: ../Tomboy/Tomboy.cs:416
  9561464msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
  9571465msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
  9581466
  959 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:380
   1467#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
  9601468#, csharp-format
  9611469msgid "Version {0}"
  9621470msgstr "Версия {0}"
  9631471
  964 #: ../Tomboy/Tomboy.cs:447
   1472#: ../Tomboy/Tomboy.cs:494
  9651473#, csharp-format
  9661474msgid ""
   
  9921500msgstr "Помощта не е  открита"
  9931501
  994 #: ../Tomboy/Watchers.cs:137
   1502#: ../Tomboy/Utils.cs:151
   1503#, csharp-format
   1504msgid "Today, {0}"
   1505msgstr "Днес, {0}"
   1506
   1507#: ../Tomboy/Utils.cs:153
   1508msgid "Today"
   1509msgstr "Днес"
   1510
   1511#: ../Tomboy/Utils.cs:157
   1512#, csharp-format
   1513msgid "Yesterday, {0}"
   1514msgstr "Вчера, {0}"
   1515
   1516#: ../Tomboy/Utils.cs:159
   1517msgid "Yesterday"
   1518msgstr "Вчера"
   1519
   1520#: ../Tomboy/Utils.cs:163
   1521#, csharp-format
   1522msgid "{0} days ago, {1}"
   1523msgstr "преди {0} дни, {1}"
   1524
   1525#: ../Tomboy/Utils.cs:165
   1526#, csharp-format
   1527msgid "{0} days ago"
   1528msgstr "преди {0} дни"
   1529
   1530#: ../Tomboy/Utils.cs:170
   1531#, csharp-format
   1532msgid "Tomorrow, {0}"
   1533msgstr "Утре, {0}"
   1534
   1535#: ../Tomboy/Utils.cs:172
   1536msgid "Tomorrow"
   1537msgstr "Утре"
   1538
   1539#: ../Tomboy/Utils.cs:176
   1540#, csharp-format
   1541msgid "In {0} days, {1}"
   1542msgstr "След {0} дни, {1}"
   1543
   1544#: ../Tomboy/Utils.cs:178
   1545#, csharp-format
   1546msgid "In {0} days"
   1547msgstr "След {0} дни"
   1548
   1549#: ../Tomboy/Utils.cs:182
   1550msgid "MMMM d, h:mm tt"
   1551msgstr "d MMMM, h:mm tt"
   1552
   1553#: ../Tomboy/Utils.cs:183
   1554msgid "MMMM d"
   1555msgstr "d MMMM"
   1556
   1557#: ../Tomboy/Utils.cs:185
   1558msgid "No Date"
   1559msgstr "Без дата"
   1560
   1561#: ../Tomboy/Utils.cs:188
   1562msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
   1563msgstr "d MMMM yyyy, h:mm tt"
   1564
   1565#: ../Tomboy/Utils.cs:189
   1566msgid "MMMM d yyyy"
   1567msgstr "d MMMM yyyy"
   1568
   1569#: ../Tomboy/Watchers.cs:149
  9951570#, csharp-format
  9961571msgid "(Untitled {0})"
  9971572msgstr "(Без име {0})"
  9981573
  999 #: ../Tomboy/Watchers.cs:169
   1574#: ../Tomboy/Watchers.cs:183
  10001575#, csharp-format
  10011576msgid ""
   
  10061581"бележка преди да продължите."
  10071582
  1008 #: ../Tomboy/Watchers.cs:181
   1583#: ../Tomboy/Watchers.cs:195
  10091584msgid "Note title taken"
  10101585msgstr "Прието е заглавието на бележката"
  10111586
  1012 #: ../Tomboy/Watchers.cs:422
   1587#: ../Tomboy/Watchers.cs:438
  10131588msgid "Cannot open location"
  10141589msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
  10151590
  1016 #: ../Tomboy/Watchers.cs:516
   1591#: ../Tomboy/Watchers.cs:532
  10171592msgid "_Copy Link Address"
  10181593msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
  10191594
  1020 #: ../Tomboy/Watchers.cs:521
   1595#: ../Tomboy/Watchers.cs:537
  10211596msgid "_Open Link"
  10221597msgstr "_Отваряне на връзка"
  10231598
  1024 #: ../Tomboy/Plugins/Backlinks.cs:79
  1025 msgid "What links here?"
  1026 msgstr "Бележки свързани с тази"
  1027 
  1028 #: ../Tomboy/Plugins/Backlinks.cs:137
  1029 msgid "(none)"
  1030 msgstr "(нищо)"
  1031 
  1032 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:181
  1033 msgid "Use the following:"
  1034 msgstr "Ползване на следното:"
  1035 
  1036 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:197
  1037 msgid "Host Name"
  1038 msgstr "Име на хоста"
  1039 
  1040 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:214
  1041 msgid "Icon"
  1042 msgstr "Икона"
  1043 
  1044 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:337
  1045 msgid "Select an icon..."
  1046 msgstr "Избор на икона..."
  1047 
  1048 #. Extra Widget
  1049 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:352
  1050 msgid "_Host name:"
  1051 msgstr "Име на _хоста:"
  1052 
  1053 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:381
  1054 msgid "No host name specified"
  1055 msgstr "Не е указано име"
  1056 
  1057 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:382
  1058 msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
  1059 msgstr ""
  1060 "Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
  1061 
  1062 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:408
  1063 msgid "Error saving icon"
  1064 msgstr "Грешка при запазване на икона"
  1065 
  1066 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:409
  1067 msgid "Could not save the icon file.  "
  1068 msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
  1069 
  1070 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:457
  1071 msgid "Really remove this icon?"
  1072 msgstr "Изтриване на тази икона?"
  1073 
  1074 #: ../Tomboy/Plugins/Bugzilla.cs:458
  1075 msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
  1076 msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
  1077 
  1078 #: ../Tomboy/Plugins/Evolution.cs:265
  1079 msgid "Cannot open email"
  1080 msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
  1081 
  1082 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:55
  1083 msgid "Export to HTML"
  1084 msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
  1085 
  1086 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:114
  1087 #, csharp-format
  1088 msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
  1089 msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“"
  1090 
  1091 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:125
  1092 msgid "Note exported successfully"
  1093 msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
  1094 
  1095 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:131
  1096 msgid "Access denied."
  1097 msgstr "Достъпът е отказан."
  1098 
  1099 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:133
  1100 msgid "Folder does not exist."
  1101 msgstr "Папката не съществува."
  1102 
  1103 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:148
  1104 #, csharp-format
  1105 msgid "Could not save the file \"{0}\""
  1106 msgstr "Файлът „{0}“ не съществува."
  1107 
  1108 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:267
  1109 msgid "Destination for HTML Export"
  1110 msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
  1111 
  1112 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:277
  1113 msgid "Export linked notes"
  1114 msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
  1115 
  1116 #: ../Tomboy/Plugins/ExportToHTML.cs:282
  1117 msgid "Include all other linked notes"
  1118 msgstr "Включване на всички свързани бележки"
  1119 
  1120 #: ../Tomboy/Plugins/FixedWidth.cs:34
  1121 msgid "_Fixed Width"
  1122 msgstr "_Равноширок"
  1123 
  1124 #: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:235
  1125 #, csharp-format
  1126 msgid "Cannot contact '{0}'"
  1127 msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
  1128 
  1129 #: ../Tomboy/Plugins/GalagoPresence.cs:238
  1130 #, csharp-format
  1131 msgid "Error running gaim-remote: {0}"
  1132 msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
  1133 
  1134 #: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:13
  1135 msgid "Today: "
  1136 msgstr "Днес: "
  1137 
  1138 #: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:14
  1139 msgid "Today: Template"
  1140 msgstr "Бел. за деня: шаблон"
  1141 
  1142 #. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
  1143 #: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:19
  1144 msgid "dddd, MMMM d yyyy"
  1145 msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
  1146 
  1147 #: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:40
  1148 msgid "Tasks"
  1149 msgstr "Задачи"
  1150 
  1151 #: ../Tomboy/Plugins/NoteOfTheDay.cs:41
  1152 msgid "Appointments"
  1153 msgstr "Срещи"
  1154 
  1155 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:52
  1156 msgid "Import from Sticky Notes"
  1157 msgstr "Внасяне от лепкавите бележки"
  1158 
  1159 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:134
  1160 msgid "No Sticky Notes found"
  1161 msgstr "Не са открити лепкави бележки"
  1162 
  1163 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:135
  1164 #, csharp-format
  1165 msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
  1166 msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
  1167 
  1168 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:144
  1169 msgid "Sticky Notes import completed"
  1170 msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
  1171 
  1172 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:145
  1173 #, csharp-format
  1174 msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
  1175 msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
  1176 
  1177 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:157
  1178 msgid "Untitled"
  1179 msgstr "Без име"
  1180 
  1181 #: ../Tomboy/Plugins/StickyNoteImport.cs:185
  1182 msgid "Sticky Note: "
  1183 msgstr "Лепкава бележка: "
   1599#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:91
   1600#, csharp-format
   1601msgid ""
   1602"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
   1603"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
   1604msgstr ""
   1605"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
   1606"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
   1607"коректно"
   1608
   1609#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:134
   1610msgid "Timeout connecting to server."
   1611msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
   1612
   1613#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:142
   1614msgid "Error connecting to server."
   1615msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
   1616
   1617#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:156
   1618msgid "FUSE could not be enabled."
   1619msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
   1620
   1621#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:186
   1622msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
   1623msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
   1624
   1625#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:92
   1626msgid "Note Title"
   1627msgstr "Заглавие на бележката"
   1628
   1629#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:99
   1630msgid "Status"
   1631msgstr "Състояние"
   1632
   1633#. Drop all that into into the Expander
   1634#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:118
   1635msgid "Details"
   1636msgstr "Подробности"
   1637
   1638#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:236
   1639msgid "Acquiring sync lock..."
   1640msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация..."
   1641
   1642#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:239
   1643msgid "Committing changes..."
   1644msgstr "Подаване на промените..."
   1645
   1646#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:242
   1647msgid "Synchronizing Notes"
   1648msgstr "Синхронизиране на бележките"
   1649
   1650#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:243
   1651msgid "Synchronizing your notes..."
   1652msgstr "Синхронизиране на бележките ви..."
   1653
   1654#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
   1655msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
   1656msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
   1657
   1658#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:246
   1659msgid "Connecting to the server..."
   1660msgstr "Свързване към сървър..."
   1661
   1662#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:252
   1663msgid "Deleting notes off of the server..."
   1664msgstr "Изтриване на бележки от сървър..."
   1665
   1666#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:256
   1667msgid "Downloading new/updated notes..."
   1668msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки..."
   1669
   1670#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:268
   1671msgid "Server Locked"
   1672msgstr "Сървърът е заключен"
   1673
   1674#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:269
   1675msgid "Server is locked"
   1676msgstr "Сървърът е заключен"
   1677
   1678#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:270
   1679msgid ""
   1680"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
   1681"minutes and try again."
   1682msgstr ""
   1683"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
   1684"опитайте отново."
   1685
   1686#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
   1687msgid "Preparing to download updates from server..."
   1688msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър..."
   1689
   1690#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:277
   1691msgid "Preparing to upload updates to server..."
   1692msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър..."
   1693
   1694#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:280
   1695msgid "Uploading notes to server..."
   1696msgstr "Качване на бележки на сървър..."
   1697
   1698#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:283
   1699msgid "Synchronization Failed"
   1700msgstr "Неуспешна синхронизация"
   1701
   1702#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
   1703msgid "Failed to synchronize"
   1704msgstr "Неуспешна синхронизация"
   1705
   1706#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
   1707msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
   1708msgstr ""
   1709"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
   1710"опитайте отново."
   1711
   1712#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:291
   1713msgid "Synchronization Complete"
   1714msgstr "Синхронизацията завърши"
   1715
   1716#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:292
   1717msgid "Synchronization is complete"
   1718msgstr "Синхронизацията завърши"
   1719
   1720#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
   1721#, csharp-format
   1722msgid "{0} note updated."
   1723msgid_plural "{0} notes updated."
   1724msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
   1725msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
   1726
   1727#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
   1728msgid "Your notes are now up to date."
   1729msgstr "Бележките ви са обновени."
   1730
   1731#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:303
   1732msgid "Synchronization Canceled"
   1733msgstr "Синхронизацията бе отменена"
   1734
   1735#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
   1736msgid "Synchronization was canceled"
   1737msgstr "Синхронизацията бе отменена."
   1738
   1739#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:305
   1740msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
   1741msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
   1742
   1743#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
   1744msgid "Synchronization Not Configured"
   1745msgstr "Синхронизацията не е настроена"
   1746
   1747#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
   1748msgid "Synchronization is not configured"
   1749msgstr "Синхронизацията не е настроена."
   1750
   1751#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:311
   1752msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
   1753msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
   1754
   1755#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
   1756msgid "Synchronization Service Error"
   1757msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
   1758
   1759#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
   1760msgid "Service error"
   1761msgstr "Грешка в услугата"
   1762
   1763#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
   1764msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
   1765msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
   1766
   1767#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:334
   1768msgid "Deleted locally"
   1769msgstr "Изтрита локално"
   1770
   1771#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:337
   1772msgid "Deleted from server"
   1773msgstr "Изтрита на сървъра"
   1774
   1775#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:340
   1776msgid "Updated"
   1777msgstr "Променена"
   1778
   1779#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:343
   1780msgid "Added"
   1781msgstr "Добавена"
   1782
   1783#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:346
   1784msgid "Uploaded changes to server"
   1785msgstr "Промените са качени на сървъра"
   1786
   1787#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:349
   1788msgid "Uploaded new note to server"
   1789msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
   1790
   1791#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:497
   1792msgid "Note Conflict"
   1793msgstr "Конфликт в бележка"
   1794
   1795#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
   1796#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:503
   1797msgid " (old)"
   1798msgstr " (стара)"
   1799
   1800#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:542
   1801msgid "Rename local note:"
   1802msgstr "Преименуване на локална бележка:"
   1803
   1804#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:548
   1805msgid "Update links in referencing notes"
   1806msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
   1807
   1808#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:555
   1809msgid "Overwrite local note"
   1810msgstr "Заместване на локалната бележка"
   1811
   1812#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:559
   1813msgid "Always perform this action"
   1814msgstr "Винаги да се извършва това действие"
   1815
   1816#. Set initial dialog text
   1817#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:566
   1818msgid "Note conflict detected"
   1819msgstr "Открит е конфликт в бележки"
   1820
   1821#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:567
   1822#, csharp-format
   1823msgid ""
   1824"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
   1825"want to do with your local note?"
   1826msgstr ""
   1827"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
   1828"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
   1829
   1830#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:159
   1831msgid "_Tools"
   1832msgstr "_Инструменти"
   1833
   1834#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:151
   1835msgid "Enable FUSE?"
   1836msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
   1837
   1838#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:153
   1839msgid ""
   1840"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
   1841"\n"
   1842"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
   1843"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
   1844"etc/modules."
   1845msgstr ""
   1846"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
   1847"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
   1848"\n"
   1849"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
   1850"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
   1851"local или „fuse“ към /etc/modules."
   1852
   1853#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:177
   1854msgid "Could not enable FUSE"
   1855msgstr ""
   1856"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
   1857
   1858#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:178
   1859msgid ""
   1860"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
   1861"properly and try again."
   1862msgstr ""
   1863"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
   1864"правилно и опитайте отново."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.