Changeset 121


Ignore:
Timestamp:
Aug 9, 2005, 10:37:22 AM (17 years ago)
Author:
zbrox
Message:

gftp (extras) bugfix edition

 • поправена е грешка #183
File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extras/gftp.HEAD.bg.po

  r26 r121  
  55# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  66# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
   7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
   8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005.
  79#
  810#
  9 #
  1011msgid ""
  1112msgstr ""
  1213"Project-Id-Version: gftp\n"
  1314"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2005-06-22 03:10+0000\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2005-06-22 16:26+0300\n"
  16 "Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@dir.bg>\n"
   15"POT-Creation-Date: 2005-08-09 03:08+0000\n"
   16"PO-Revision-Date: 2005-08-09 10:36+0300\n"
   17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1718"Language-Team: Bulgarian GNOME translation team <dict@fsa-bg.org>\n"
  1819"MIME-Version: 1.0\n"
   
  2930#, c-format
  3031msgid "Error: Invalid line %s in cache index file\n"
  31 msgstr "Грешка: Невалиден ред %s в индексният файл на кеша\n"
   32msgstr "Грешка: Невалиден ред %s в индексният файл на временната памет\n"
  3233
  3334#: ../lib/cache.c:137 ../lib/fsp.c:537 ../lib/local.c:477
   
  5253#, c-format
  5354msgid "Error: Cannot seek on file %s: %s\n"
  54 msgstr "Грешка: Не може да се извърши \"seek\" на файла %s: %s\n"
   55msgstr "Грешка: Не може да се извърши „seek“ на файла %s: %s\n"
  5556
  5657#: ../lib/config_file.c:126 ../lib/config_file.c:133 ../lib/protocols.c:3000
   
  6263#, c-format
  6364msgid "Error: Could not write to socket: %s\n"
  64 msgstr "Грешка: Не може да се пише в socket: %s\n"
   65msgstr "Грешка: Не може да се пише в гнездо: %s\n"
  6566
  6667#: ../lib/config_file.c:151 ../lib/protocols.c:2631 ../lib/sshv2.c:364
   
  6869#, c-format
  6970msgid "Error: Could not read from socket: %s\n"
  70 msgstr "Грешка: Не може да се чете от socket: %s\n"
   71msgstr "Грешка: Не може да се чете от гнездо: %s\n"
  7172
  7273#: ../lib/config_file.c:183 ../lib/config_file.c:737
  7374#, c-format
  7475msgid "gFTP Error: Bad bookmarks file name %s\n"
  75 msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на файла с отметки %s\n"
   76msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на файла с отметки %s\n"
  7677
  7778#: ../lib/config_file.c:192
   
  8384#, c-format
  8485msgid "gFTP Error: Cannot open bookmarks file %s: %s\n"
  85 msgstr "gFTP Грешка: Не може да се отвори файла с отметки %s: %s\n"
   86msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се отвори файла с отметки %s: %s\n"
  8687
  8788#: ../lib/config_file.c:295 ../lib/config_file.c:317
  8889#, c-format
  8990msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in bookmarks file: %s\n"
  90 msgstr "gFTP Предупреждение: Прескачане на %d ред във файла с отметки: %s\n"
   91msgstr "Предупреждение на gFTP: Прескачане на %d ред във файла с отметки: %s\n"
  9192
  9293#: ../lib/config_file.c:347
  9394#, c-format
  9495msgid "gFTP Warning: Line %d doesn't have enough arguments\n"
  95 msgstr "gFTP Предупреждение: %d ред няма достатъчно аргументи\n"
   96msgstr "Предупреждение на gFTP: %d ред няма достатъчно аргументи\n"
  9697
  9798#: ../lib/config_file.c:505
   
  101102"dont_use_proxy=network number/netmask"
  102103msgstr ""
  103 "Тази секция задава кои хостове са в локалната подмрежа и за тях няма нужда да се "
  104 "използва прокси сървър (ако е наличен). Синтаксис: dont_use_proxy=домейн или "
  105 "dont_use_proxy=мрежа/маска"
   104"Тази секция задава кои хостове са в локалната подмрежа и за тях няма нужда "
   105"да се използва прокси сървър (ако е наличен). Синтаксис: "
   106"dont_use_proxy=домейн или dont_use_proxy=мрежа/маска"
  106107
  107108#: ../lib/config_file.c:508
   
  111112msgstr ""
  112113"ext=разширение на файл:XPM файл:file:Ascii или двоичен (A или B):програма за "
  113 "преглед. Забележка: Всички аргументи с изключение на разширението на файла са "
  114 "незадължителни."
   114"преглед. Забележка: Всички аргументи с изключение на разширението на файла "
   115"са незадължителни."
  115116
  116117#: ../lib/config_file.c:587 ../lib/config_file.c:832
  117118#, c-format
  118119msgid "gFTP Error: Bad config file name %s\n"
  119 msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на конфигурационния файл %s\n"
   120msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на конфигурационния файл %s\n"
  120121
  121122#: ../lib/config_file.c:598
  122123#, c-format
  123124msgid "gFTP Error: Could not make directory %s: %s\n"
  124 msgstr "gFTP Грешка: Не може да се създаде папката %s: %s\n"
   125msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се създаде папката %s: %s\n"
  125126
  126127#: ../lib/config_file.c:608
  127128#, c-format
  128129msgid "gFTP Error: Cannot find master config file %s\n"
  129 msgstr "gFTP Грешка: Не може да се намери главният конфигурационен файл %s\n"
   130msgstr ""
   131"Грешка на gFTP: Не може да се намери главният конфигурационен файл %s\n"
  130132
  131133#: ../lib/config_file.c:610
   
  137139#, c-format
  138140msgid "gFTP Error: Cannot open config file %s: %s\n"
  139 msgstr "gFTP Грешка: Не може да се отвори конфигурационния файл %s: %s\n"
   141msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се отвори конфигурационния файл %s: %s\n"
  140142
  141143#: ../lib/config_file.c:658
   
  143145msgid "Terminating due to parse errors at line %d in the config file\n"
  144146msgstr ""
   147"Преустановяване на работа поради грешка в анализ на ред №%d в "
   148"конфигурационния файл\n"
  145149
  146150#: ../lib/config_file.c:664
  147151#, c-format
  148152msgid "gFTP Warning: Skipping line %d in config file: %s\n"
  149 msgstr "gFTP Предупреждение: Прескача %d ред в конфигурационния файл: %s\n"
   153msgstr ""
   154"Предупреждение на gFTP: Ред %d в конфигурационния файл бе прескочен: %s\n"
  150155
  151156#: ../lib/config_file.c:671
  152157#, c-format
  153158msgid "gFTP Error: Bad log file name %s\n"
  154 msgstr "gFTP Грешка: Невалидно име на журналния файл %s\n"
   159msgstr "Грешка на gFTP: Невалидно име на журналния файл %s\n"
  155160
  156161#: ../lib/config_file.c:677
  157162#, c-format
  158163msgid "gFTP Warning: Cannot open %s for writing: %s\n"
  159 msgstr "gFTP Предупреждение: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
   164msgstr "Предупреждение на gFTP: Не може да се отвори %s за запис: %s\n"
  160165
  161166#: ../lib/config_file.c:732
   
  177182"Забележка: Паролите съдържащи се в този файл са разбъркани. Този алгоритъм "
  178183"не е защитен. Разбъркването е, за да се избегне вашата парола лесно да бъде "
  179 "запомнена от някой стоящ зад вас, докато вие редактирате този файл. Преди всички "
  180 "пароли бяха записвани в прав текст."
   184"запомнена от някой стоящ зад вас, докато вие редактирате този файл. Преди "
   185"всички пароли бяха записвани в прав текст."
  181186
  182187#: ../lib/config_file.c:845
   
  201206msgid "FATAL gFTP Error: Config option '%s' not found in global hash table\n"
  202207msgstr ""
   208"ФАТАЛНА ГРЕШКА на gFTP: Настройката „%s“ не е открита в глобалната таблица с "
   209"хешове\n"
  203210
  204211#: ../lib/fsp.c:190
  205212#, c-format
  206213msgid "Error: Cannot upload file %s\n"
  207 msgstr ""
   214msgstr "Грешка: Файлът %s не може да бъде качен\n"
  208215
  209216#: ../lib/fsp.c:200
   
  215222#, c-format
  216223msgid "Error: Error closing file: %s\n"
  217 msgstr ""
   224msgstr "Грешка: Грешка при затваряне на файл: %s\n"
  218225
  219226#: ../lib/fsp.c:326
   
  232239#, c-format
  233240msgid "Could not get FSP directory listing %s: %s\n"
  234 msgstr "Неуспех при получаването на FSP списъка с директории %s: %s\n"
   241msgstr "Неуспех при получаването на FSP списъка с папки %s: %s\n"
  235242
  236243#: ../lib/fsp.c:438
   
  390397"viewer will be used"
  391398msgstr ""
  392 "Подразбиращата се програма използвана за преглед на файлове. Ако това поле е празно ще "
  393 "се използва вградената."
   399"Подразбиращата се програма използвана за преглед на файлове. Ако това поле е "
   400"празно ще се използва вградената."
  394401
  395402#: ../lib/options.h:40
   
  419426#: ../lib/options.h:49
  420427msgid "Remote Character Sets:"
  421 msgstr ""
   428msgstr "Кодирането на отдалечения сървър е:"
  422429
  423430#: ../lib/options.h:51
   
  431438#: ../lib/options.h:53
  432439msgid "Remote LC_TIME:"
  433 msgstr ""
   440msgstr "LC_TIME на отдалечения сървър е:"
  434441
  435442#: ../lib/options.h:55
   
  438445"be parsed properly in the directory listings."
  439446msgstr ""
   447"Това е стойността на LC_TIME за отдалечения сървър. Тя се използва, за да "
   448"може датите в показваните папки да се анализират правилно"
  440449
  441450#: ../lib/options.h:57
  442451msgid "Cache TTL:"
  443 msgstr ""
   452msgstr "Продължителност на временната памет:"
  444453
  445454#: ../lib/options.h:60
   
  469478#: ../lib/options.h:72
  470479msgid "Overwrite files by default or set to resume file transfers"
  471 msgstr "Да се презаписват файловете по подразбиране или да бъдат продължени, от където са прекъснати."
   480msgstr ""
   481"Да се презаписват файловете по подразбиране или да бъдат продължени, от "
   482"където са прекъснати."
  472483
  473484#: ../lib/options.h:74
   
  517528#: ../lib/options.h:99
  518529msgid "Show the file transfer status in the titlebar"
  519 msgstr "Показване на състоянието на преноса на файлове в лентата за заглавието на прозореца"
   530msgstr ""
   531"Показване на състоянието на преноса на файлове в лентата за заглавието на "
   532"прозореца"
  520533
  521534#: ../lib/options.h:100
   
  535548"Allow entering manual commands in the GUI (functions like the text port)"
  536549msgstr ""
  537 "Позволява въвеждането на ръчни команди в графичния интерфейс (функционира като текстовата версия на програмата)"
   550"Позволява въвеждането на ръчни команди в графичния интерфейс (функционира "
   551"като текстовата версия на програмата)"
  538552
  539553#: ../lib/options.h:108 ../src/gtk/options_dialog.c:1023
   
  578592msgid "The maximum KB/s a file transfer can get. (Set to 0 to disable)"
  579593msgstr ""
  580 "Максимума Кб/с пренос, с който един файл може да бъде прехвърлян. (Задайте 0 за "
  581 "изключване на ограничението)"
   594"Максимума Кб/с пренос, с който един файл може да бъде прехвърлян. (Задайте 0 "
   595"за изключване на ограничението)"
  582596
  583597#: ../lib/options.h:129
   
  590604"multiple of 1024."
  591605msgstr ""
   606"Размерът на блоковете при пренос на файловете. Трябва да е кратен на 1024."
  592607
  593608#: ../lib/options.h:135
   
  601616#: ../lib/options.h:139 ../lib/options.h:142
  602617msgid "Enable IPv6 support"
  603 msgstr "Включване на IPv6 поддръжка"
   618msgstr "Включване на поддръжка на IPv6"
  604619
  605620#: ../lib/options.h:147
   
  608623"listboxes. 0=View file 1=Edit file 2=Transfer file"
  609624msgstr ""
  610 "Това определя какво ще се случи, когато натиснете два пъти върху файл от списъка. "
  611 "0=Преглеждане на файл 1=Редактиране на файл 2=Прехвърляне на файл"
   625"Това определя какво ще се случи, когато натиснете два пъти върху файл от "
   626"списъка. 0=Преглеждане на файл 1=Редактиране на файл 2=Прехвърляне на файл"
  612627
  613628#: ../lib/options.h:150
   
  621636#: ../lib/options.h:156
  622637msgid "The default height of the local/remote files listboxes"
  623 msgstr "Подразбиращата се височина на списъците с локалните и отдалечените файлове"
   638msgstr ""
   639"Подразбиращата се височина на списъците с локалните и отдалечените файлове"
  624640
  625641#: ../lib/options.h:159
   
  636652"have this column automagically resize."
  637653msgstr ""
  638 "Ширината на колоната с имената на файловете в прозореца за пренос на данни. Задайте "
  639 "0, ако искате автоматична промяна на размера."
   654"Ширината на колоната с имената на файловете в прозореца за пренос на данни. "
   655"Задайте 0, ако искате автоматична промяна на размера."
  640656
  641657#: ../lib/options.h:173 ../lib/options.h:179
  642658msgid "The default column to sort by"
  643 msgstr ""
   659msgstr "По коя колона да се сортира по подразбиране"
  644660
  645661#: ../lib/options.h:176 ../lib/options.h:182
   
  670686"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
  671687msgstr ""
  672 "Ширината на списъка с колоната за собственик на файловете. Задайте 0, ако искате "
   688"Ширината на списъка с колоната за собственик на файловете. Задайте 0, ако "
   689"искате автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните "
   690"тази колона"
   691
   692#: ../lib/options.h:195 ../lib/options.h:213
   693msgid ""
   694"The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
   695"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
   696msgstr ""
   697"Ширината на колоната с групата собственик на файловете. Задайте 0, ако "
   698"искате автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните "
   699"тази колона."
   700
   701#: ../lib/options.h:198 ../lib/options.h:216
   702msgid ""
   703"The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
   704"this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
   705msgstr ""
   706"Ширината на колоната с датата на файловете. Задайте 0, ако искате "
  673707"автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
  674708"колона"
  675 
  676 #: ../lib/options.h:195 ../lib/options.h:213
  677 msgid ""
  678 "The width of the group column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
  679 "this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
  680 msgstr ""
  681 "Ширината на колоната с групата собственик на файловете. Задайте 0, ако искате "
  682 "автоматична промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази "
  683 "колона."
  684 
  685 #: ../lib/options.h:198 ../lib/options.h:216
  686 msgid ""
  687 "The width of the date column in the file listboxes. Set this to 0 to have "
  688 "this column automagically resize. Set this to -1 to disable this column"
  689 msgstr ""
  690 "Ширината на колоната с датата на файловете. Задайте 0, ако искате автоматична "
  691 "промяна на размера. Задайте -1, ако искате да забраните тази колона"
  692709
  693710#: ../lib/options.h:201 ../lib/options.h:219
   
  756773#, c-format
  757774msgid "Error setting LC_TIME to '%s'. Falling back to '%s'\n"
  758 msgstr ""
   775msgstr "Грешка при задаването на LC_TIME да е „%s“. Ще се ползва „%s“\n"
  759776
  760777#: ../lib/protocols.c:390
   
  774791"Error converting string '%s' from character set %s to character set %s: %s\n"
  775792msgstr ""
   793"Грешка при преобразуването на низа „%s“ от кодиране %s към кодиране %s: %s\n"
  776794
  777795#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
   
  780798#, c-format
  781799msgid "Error converting string '%s' to UTF-8 from current locale: %s\n"
  782 msgstr ""
   800msgstr "Грешка при преобразуване на низа „%s“ от текущия локал към UTF-8: %s\n"
  783801
  784802#. Don't use request->logging_function since the strings must be in UTF-8
   
  787805#, c-format
  788806msgid "Error converting string '%s' to current locale from UTF-8: %s\n"
  789 msgstr ""
   807msgstr "Грешка при преобразуване на низа „%s“ от UTF-8 към текущия локал: %s\n"
  790808
  791809#: ../lib/protocols.c:629
   
  795813"match the current directory (%s)\n"
  796814msgstr ""
   815"Предупреждение: Началната част от името на файла „%s“ се изрязва. Изрязаният "
   816"низ (%s) не съвпада с текущата папка (%s)\n"
  797817
  798818#: ../lib/protocols.c:647
   
  814834#, c-format
  815835msgid "The protocol '%s' is currently not supported.\n"
  816 msgstr "Протокола \"%s\" за сега не е поддържан.\n"
   836msgstr "Протоколът „%s“ за сега не е поддържан.\n"
  817837
  818838#: ../lib/protocols.c:1167 ../lib/protocols.c:1182 ../lib/protocols.c:2214
   
  852872msgid "Cannot look up service name %s/tcp. Please check your services file\n"
  853873msgstr ""
   874"Не може да бъде прочетена информация за услугата %s/tcp. Проверете Вашият "
   875"файл за услугите (напр. /etc/services/)\n"
  854876
  855877#: ../lib/protocols.c:2369 ../lib/protocols.c:3009 ../lib/rfc959.c:649
   
  858880msgid "Error: Cannot set close on exec flag: %s\n"
  859881msgstr ""
   882"Грешка: Не може да се зададе на флаг за затваряне след изпълнение: %s\n"
  860883
  861884#: ../lib/protocols.c:2376
   
  872895#, c-format
  873896msgid "Cannot get socket flags: %s\n"
  874 msgstr ""
   897msgstr "Флаговете за гнездото не могат да бъдат получени: %s\n"
  875898
  876899#: ../lib/protocols.c:2764
  877900#, c-format
  878901msgid "Cannot set socket to non-blocking: %s\n"
  879 msgstr ""
   902msgstr "Не може да бъде зададен режим без блокиране на гнездото: %s\n"
  880903
  881904#: ../lib/protocols.c:2899
  882905#, c-format
  883906msgid "Error: Remote site %s disconnected. Max retries reached...giving up\n"
  884 msgstr "Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Достигнат е максималния брой опити и няма да се пробва отново.\n"
   907msgstr ""
   908"Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Достигнат е максималния "
   909"брой опити и няма да се пробва отново.\n"
  885910
  886911#: ../lib/protocols.c:2907
  887912#, c-format
  888913msgid "Error: Remote site %s disconnected. Will reconnect in %d seconds\n"
  889 msgstr "Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Ще има нов опит за връзка отново след %d секунди\n"
   914msgstr ""
   915"Грешка: Отдалечената страна %s прекъсна връзката. Ще има нов опит за връзка "
   916"отново след %d секунди\n"
  890917
  891918#: ../lib/pty.c:297
  892919#, c-format
  893920msgid "Cannot open master pty %s: %s\n"
  894 msgstr "Не може да се отвори главното pty %s: %s\n"
   921msgstr "Не може да се отвори главния псевдотерминал %s: %s\n"
  895922
  896923#: ../lib/pty.c:305
  897924#, c-format
  898925msgid "Cannot create a socket pair: %s\n"
  899 msgstr "Не може да се създаде socket pair: %s\n"
   926msgstr "Не може да се създаде двойка гнезда: %s\n"
  900927
  901928#: ../lib/pty.c:334
   
  915942#: ../lib/rfc2068.c:32 ../lib/rfc959.c:49
  916943msgid "Firewall hostname"
  917 msgstr "Хост на Firewall"
   944msgstr "Хост на защитна стена"
  918945
  919946#: ../lib/rfc2068.c:33 ../lib/rfc959.c:50
   
  923950#: ../lib/rfc2068.c:35 ../lib/rfc959.c:52
  924951msgid "Port to connect to on the firewall"
  925 msgstr "Порт за връзка с firewall"
   952msgstr "Порт за връзка със защитна стена"
  926953
  927954#: ../lib/rfc2068.c:36 ../lib/rfc959.c:53
   
  931958#: ../lib/rfc2068.c:38 ../lib/rfc959.c:55
  932959msgid "Your firewall username"
  933 msgstr "Вашият firewall потребител"
   960msgstr "Вашият потребител за защитна стена"
  934961
  935962#: ../lib/rfc2068.c:39 ../lib/rfc959.c:56
   
  939966#: ../lib/rfc2068.c:41 ../lib/rfc959.c:58
  940967msgid "Your firewall password"
  941 msgstr "Вашата firewall парола"
   968msgstr "Вашата парола за защитна стена"
  942969
  943970#: ../lib/rfc2068.c:43
   
  955982"Invalid chunk size '%s' returned by the remote server\n"
  956983msgstr ""
   984"Получен е грешен отговор от сървъра. Връзката се прекъсна.\n"
   985"Сървърът върна невалиден размер на пакет „%s“\n"
  957986
  958987#: ../lib/rfc2068.c:254 ../lib/rfc959.c:608 ../lib/sshv2.c:1123
   
  10281057#: ../lib/rfc959.c:61
  10291058msgid "Your firewall account (optional)"
  1030 msgstr "Вашият firewall акаунт (опционален)"
   1059msgstr "Вашият абонамент за защитна стена (незадължителен)"
  10311060
  10321061#: ../lib/rfc959.c:63
   
  10441073"can you type in %pu"
  10451074msgstr ""
   1075"Това указва как сървърът посредник очаква да се идентифицираме. Можете да "
   1076"въведете 2 заместващи символа предшествани от знака за процент („%“). Те ще "
   1077"бъдат заменени с правилните данни. Първият символ може да е или „p“ за "
   1078"сървър посредник, или „h“ за сървъра за FTP. Вторият символ може да е "
   1079"„u“ (потребител), „p“ (парола), „h“ (машина), „o“ (порт) или "
   1080"„a“ (абонамент). Например, за да укажете потребителя за сървъра посредник, "
   1081"използвайте „%pu“"
  10461082
  10471083#: ../lib/rfc959.c:69
  10481084msgid "Ignore PASV address"
  1049 msgstr ""
   1085msgstr "Игнориране на адресите за пасивна връзка"
  10501086
  10511087#: ../lib/rfc959.c:72
   
  10561092"address in a PASV reply."
  10571093msgstr ""
   1094"Ако това бъде зададено, IP адресът за пасивна връзка към сървъра за FTP ще "
   1095"се игнорира и вместо това ще се използва IP адреса на машината Ви. Това "
   1096"често се налага за маршрутизатори, които подават вътрешния си, а не външния "
   1097"си IP адрес при отговор за пасивна връзка."
  10581098
  10591099#: ../lib/rfc959.c:74
   
  10881128"option to LIST"
  10891129msgstr ""
   1130"Сървърът за FTP ще се опита да проследи символните връзки в списъците на "
   1131"папките. Добре е да оставите тази настройка включена. Единственият случай, в "
   1132"който може да Ви се наложи да я изключите, е ако сървърът за FTP не поддържа "
   1133"опцията „-L“ на командата „LIST“"
  10901134
  10911135#: ../lib/rfc959.c:84
   
  11111155#, c-format
  11121156msgid "Invalid response '%c' received from server.\n"
  1113 msgstr "Невалиден отговор \"%c\" получен от сървъра.\n"
   1157msgstr "Невалиден отговор „%c“ получен от сървъра.\n"
  11141158
  11151159#: ../lib/rfc959.c:679 ../lib/rfc959.c:689
   
  11311175#, c-format
  11321176msgid "Cannot get socket name: %s\n"
  1133 msgstr ""
   1177msgstr "Името на гнездо не може да бъде получено: %s\n"
  11341178
  11351179#: ../lib/rfc959.c:749 ../lib/rfc959.c:902
   
  11461190#, c-format
  11471191msgid "Failed to create a IPv6 socket: %s\n"
  1148 msgstr "Неуспех при създаване на IPv6 socket: %s\n"
   1192msgstr "Неуспех при създаване на гнездо за IPv6: %s\n"
  11491193
  11501194#: ../lib/rfc959.c:837
  11511195msgid ""
  11521196"Error: It doesn't look like we are connected via IPv6. Aborting connection.\n"
  1153 msgstr ""
  1154 "Грешка: Изглежда връзката не е през IPv6. Връзката се прекъсва...\n"
   1197msgstr "Грешка: Изглежда връзката не е през IPv6. Връзката се прекъсва...\n"
  11551198
  11561199#: ../lib/rfc959.c:865 ../lib/rfc959.c:874
   
  11621205#, c-format
  11631206msgid "Cannot get address of local socket: %s\n"
  1164 msgstr ""
   1207msgstr "Адресът на локално гнездо не може да бъде получен: %s\n"
  11651208
  11661209#: ../lib/rfc959.c:1005
   
  12131256#: ../lib/sshv2.c:307
  12141257msgid "Enter passphrase for RSA key"
  1215 msgstr ""
   1258msgstr "Въведете паролата за ключа на RSA"
  12161259
  12171260#: ../lib/sshv2.c:308
  12181261msgid "Enter passphrase for key '"
  1219 msgstr ""
   1262msgstr "Въведете парола за ключа '"
  12201263
  12211264#: ../lib/sshv2.c:309
   
  13161359#, c-format
  13171360msgid "%d: Utime %s %d\n"
  1318 msgstr ""
   1361msgstr "%d: Utime %s %d\n"
  13191362
  13201363#: ../lib/sshv2.c:609 ../src/gtk/bookmarks.c:1045 ../src/gtk/bookmarks.c:1298
   
  13961439#: ../lib/sslcommon.c:34
  13971440msgid "SSL Entropy File:"
  1398 msgstr ""
   1441msgstr "Файл за ентропия за SSL:"
  13991442
  14001443#: ../lib/sslcommon.c:36
  14011444msgid "SSL entropy file"
  1402 msgstr ""
   1445msgstr "Файл за ентропия за SSL"
  14031446
  14041447#: ../lib/sslcommon.c:37
  14051448msgid "Entropy Seed Length:"
  1406 msgstr ""
   1449msgstr "Дължината на захранването за ентропия:"
  14071450
  14081451#: ../lib/sslcommon.c:39
  14091452msgid "The maximum number of bytes to seed the SSL engine with"
  1410 msgstr ""
   1453msgstr "Максималният брой байтове, с които да се захрани подсистемата за SSL"
  14111454
  14121455#: ../lib/sslcommon.c:41 ../lib/sslcommon.c:43
  14131456msgid "Verify SSL Peer"
  1414 msgstr ""
   1457msgstr "Проверка на отсрещната машина по SSL"
  14151458
  14161459#: ../lib/sslcommon.c:107
   
  14221465"Error %i:%s\n"
  14231466msgstr ""
   1467"Грешка със сертификат на ниво: %i\n"
   1468"Издал = %s\n"
   1469"Относно = %s\n"
   1470"Грешка %i:%s\n"
  14241471
  14251472#: ../lib/sslcommon.c:129
  14261473msgid "Cannot get peer certificate\n"
  1427 msgstr ""
   1474msgstr "Сертификатът на отсрещната машина не може да бъде получен\n"
  14281475
  14291476#: ../lib/sslcommon.c:188
   
  14331480"connected to (%s). Aborting connection.\n"
  14341481msgstr ""
   1482"ГРЕШКА: Машината упомената в сертификата за SSL (%s) не е машината, към "
   1483"която е връзката (%s). Връзката се преустановява.\n"
  14351484
  14361485#: ../lib/sslcommon.c:295
  14371486msgid "Cannot initialize the OpenSSL library\n"
  1438 msgstr ""
   1487msgstr "Библиотеката за OpenSSL не може да бъде инициализирана\n"
  14391488
  14401489#: ../lib/sslcommon.c:310
  14411490msgid "Error loading default SSL certificates\n"
  1442 msgstr ""
   1491msgstr "Грешка при зареждането на сертификатите за SSL по подразбиране\n"
  14431492
  14441493#: ../lib/sslcommon.c:322
  14451494msgid "Error setting cipher list (no valid ciphers)\n"
  1446 msgstr ""
   1495msgstr "Грешка при задаване на списъка с шифри (липсват валидни шифри)\n"
  14471496
  14481497#: ../lib/sslcommon.c:342 ../lib/sslcommon.c:416 ../lib/sslcommon.c:464
  14491498msgid "Error: SSL engine was not initialized\n"
  1450 msgstr ""
   1499msgstr "Грешка: Ядрото за SSL не е инициализирано\n"
  14511500
  14521501#: ../lib/sslcommon.c:359
  14531502msgid "Error setting up SSL connection (BIO object)\n"
  1454 msgstr ""
   1503msgstr "Грешка при установяване на връзка по SSL (в обект BIO)\n"
  14551504
  14561505#: ../lib/sslcommon.c:369
  14571506msgid "Error setting up SSL connection (SSL object)\n"
  1458 msgstr ""
   1507msgstr "Грешка при установяване на връзка по SSL (в обект SSL)\n"
  14591508
  14601509#: ../lib/sslcommon.c:390
  14611510#, c-format
  14621511msgid "Error with peer certificate: %s\n"
  1463 msgstr ""
   1512msgstr "Грешка в сертификата на отсрещната машина: %s\n"
  14641513
  14651514#: ../src/uicommon/gftpui.c:91
   
  14781527"news about gFTP from my website at http://www.gftp.org/\n"
  14791528msgstr ""
  1480 ">. Ако имате някакви въпроси, коментари или предложения за тази програма "
  1481 "ни пишете. Можете винаги да намерите последните новини за gFTP от http://www.gftp.org/\n"
   1529">. Ако имате някакви въпроси, коментари или предложения за тази програма ни "
   1530"пишете. Можете винаги да намерите последните новини за gFTP от http://www."
   1531"gftp.org/\n"
  14821532
  14831533#: ../src/uicommon/gftpui.c:191
   
  14921542#: ../src/uicommon/gftpui.c:193 ../src/gtk/menu-items.c:505
  14931543msgid "Translated by"
  1494 msgstr "\n"
   1544msgstr ""
  14951545"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
  1496 "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   1546"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
   1547"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
  14971548"\n"
  14981549"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
  14991550"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
  1500 "Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs\n"
   1551"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  15011552
  15021553#: ../src/uicommon/gftpui.c:240 ../src/uicommon/gftpui.c:282
   
  22102261#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:271
  22112262msgid "/Local/Save Directory Listing..."
  2212 msgstr ""
   2263msgstr "/Локален/Запис на съдържание на папка..."
  22132264
  22142265#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:272
   
  22902341#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:294
  22912342msgid "/Remote/Save Directory Listing..."
  2292 msgstr ""
   2343msgstr "/Отдалечен/Запис на съдържание на папка..."
  22932344
  22942345#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:295
  22952346msgid "/Remote/Send SITE Command..."
  2296 msgstr "/Отдалечен/Изпраща SITE Команда..."
   2347msgstr "/Отдалечен/Изпращане на команда SITE..."
  22972348
  22982349#: ../src/gtk/gftp-gtk.c:296
   
  25072558#: ../src/gtk/gtkui.c:119 ../src/gtk/transfer.c:555 ../src/gtk/transfer.c:565
  25082559msgid "Please enter your password for this site"
  2509 msgstr "Моля въведете вашата парола за този сайт"
   2560msgstr "Въведете паролата си за този сайт"
  25102561
  25112562#: ../src/gtk/gtkui.c:274
   
  25452596#: ../src/gtk/gtkui.c:382
  25462597msgid "Prepend with SITE"
  2547 msgstr ""
   2598msgstr "Добавяне на SITE отпред"
  25482599
  25492600#: ../src/gtk/gtkui.c:425 ../src/gtk/menu-items.c:250
   
  25902641msgstr ""
  25912642"Следните файлове съществуват на двата компютъра\n"
  2592 "Моля изберете какво искате да правите"
   2643"Изберете какво искате да правите"
  25932644
  25942645#: ../src/gtk/gtkui_transfer.c:312
   
  26312682#: ../src/gtk/menu-items.c:134
  26322683msgid "Save Directory Listing"
  2633 msgstr ""
   2684msgstr "Запис на съдържанието на папка"
  26342685
  26352686#: ../src/gtk/menu-items.c:341 ../src/gtk/menu-items.c:405
   
  26532704"either %s or in %s"
  26542705msgstr ""
  2655 "Не мога да намеря файла с лицензното споразумение COPYING. Моля убедете се, "
   2706"Не може да се намери файла с лицензното споразумение (COPYING). Убедете се, "
  26562707"че е в %s или %s"
  26572708
   
  26912742#: ../src/gtk/misc-gtk.c:253
  26922743msgid "Disconnect from the remote server"
  2693 msgstr "Прексъване на връзката с отдалечения сървър"
   2744msgstr "Прекъсване на връзката с отдалечения сървър"
  26942745
  26952746#: ../src/gtk/misc-gtk.c:257
   
  26982749"then a dialog is presented that will allow you to enter a URL."
  26992750msgstr ""
   2751"Свързване към сайта зададен в полето за сървър. Ако то е празно, се появява "
   2752"диалог, в който можете да зададете URL."
  27002753
  27012754#: ../src/gtk/misc-gtk.c:304
   
  27762829#, c-format
  27772830msgid "gFTP Error: Cannot find file %s in %s or %s\n"
  2778 msgstr "gFTP Грешка: Не може да се намери файл %s в %s или %s\n"
   2831msgstr "Грешка на gFTP: Не може да се намери файл %s в %s или %s\n"
  27792832
  27802833#: ../src/gtk/options_dialog.c:959
   
  28592912#, c-format
  28602913msgid "Error: Child %d did not terminate properly\n"
  2861 msgstr ""
   2914msgstr "Грешка: Дъщерният процес %d завърши аварийно\n"
  28622915
  28632916#: ../src/gtk/transfer.c:372
  28642917#, c-format
  28652918msgid "Error: Cannot get information about file %s: %s\n"
  2866 msgstr "грешка: Не може да се получи информация за файла %s: %s\n"
   2919msgstr "Грешка: Не може да се получи информация за файла %s: %s\n"
  28672920
  28682921#: ../src/gtk/transfer.c:377
   
  28962949#, c-format
  28972950msgid "Unknown percentage complete. (File %ld of %ld)"
  2898 msgstr ""
   2951msgstr "Не е ясно какъв процент е завършен. (Файл %ld от общо %ld)"
  28992952
  29002953#: ../src/gtk/transfer.c:731
   
  29172970#, c-format
  29182971msgid "Retrieving file names...%s bytes"
  2919 msgstr "Получват се имена на файлове...%s байта"
   2972msgstr "Получават се имена на файлове...%s байта"
  29202973
  29212974#: ../src/gtk/transfer.c:884 ../src/gtk/transfer.c:906
   
  29813034#, c-format
  29823035msgid "Cannot open controlling terminal %s\n"
  2983 msgstr ""
   3036msgstr "Управляващият терминал не може да бъде отворен %s\n"
  29843037
  29853038#: ../src/text/textui.c:74
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.