Changeset 1203


Ignore:
Timestamp:
Sep 1, 2007, 1:37:32 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1419@kochinka: ash | 2007-09-01 13:19:17 +0300
deskbar-applet: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/deskbar-applet.trunk.bg.po

  r1097 r1203  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: deskbar-applet HEAD\n"
   8"Project-Id-Version: deskbar-applet trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-02-18 23:41+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-02-18 23:31+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-09-01 13:18+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-09-01 13:15+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1 ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:56
   19#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:1
   20msgid ""
   21"Choose whether triggering the keyboard shortcut also pastes the current "
   22"selection in the search box."
   23msgstr ""
   24"Избор дали задействането на бързите клавиши поставя текущо избраното в "
   25"полето за търсене."
   26
   27#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:2
   28msgid "Clear entry after match has been selected"
   29msgstr "Изчистване на полето след избор на съвпадение"
   30
   31#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:3
   32msgid "Collapsed categories"
   33msgstr "Свити категории"
   34
   35#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:4
   36msgid "Enabled handlers"
   37msgstr "Включени обработващи модули"
   38
   39#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:5
   40msgid ""
   41"If enabled it will clear the entry after a search result has been selected"
   42msgstr "Ако е истина, полето ще се изчиства след избор на резултат"
   43
   44#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:6
   45msgid "If enabled the window will be closed after an action has been activated"
   46msgstr "Ако е истина, прозорецът ще се затваря след избор на действие"
   47
   48#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:7
   49msgid "Keybinding"
   50msgstr "Клавишна комбинация"
   51
   52#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:8
   53msgid "Milliseconds to wait before starting to search"
   54msgstr "Изчакване в милисекунди преди започване на търсенето"
   55
   56#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:9
   57msgid "Minimum number of characters needed to start searching"
   58msgstr "Минимален брой на въведените знаци, преди да започне търсене"
   59
   60#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:10
   61msgid "The default height of the window in pixels"
   62msgstr "Стандартната височина на прозореца в пиксели"
   63
   64#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:11
   65msgid "The default width of the window in pixels"
   66msgstr "Стандартната широчина на прозореца в пиксели"
   67
   68#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:12
   69msgid "The key sequence will focus Deskbar-Applet, allowing to type quickly"
   70msgstr ""
   71"Клавишната комбинация, която ще прехвърли фокуса на аплета Deskbar, което "
   72"позволява бързо въвеждане"
   73
   74#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:13
   75msgid ""
   76"The list of categories to be collapsed when displayed. Valid categories are: "
   77"default, history, documents, emails, conversations, files, people, places, "
   78"actions, web, websearch, news and notes."
   79msgstr ""
   80"Списъкът с категории, които да бъдат свити при показване. Валидни думи са: "
   81"„default“ (стандартна), „history“ (история), „documents“ (документи), "
   82"„emails“ (е-писма), „conversations“ (разговори), „files“ (файлове), "
   83"„people“ (хора), „places“ (места), „actions“ (действия), „web“ (уеб), "
   84"„websearch“ (търсения в Интернет), „news“ (новини) и „notes“ (бележки)."
   85
   86#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:14
   87msgid ""
   88"The list of exported class names of the enabled handlers sorted by priority. "
   89"Leftmost has highest priority"
   90msgstr ""
   91"Списък с публичните имена на класове на включените обработващи модули "
   92"подредени по приоритет. Тези отляво са с по-голям приоритет."
   93
   94#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:15
   95msgid "The maximum number of items stored in history"
   96msgstr "Максимален брой елементи съхранявани в историята"
   97
   98#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:16
   99msgid ""
   100"The minimum number of characters that need to be typed before the applet "
   101"starts showing matches"
   102msgstr ""
   103"Минималният брой знаци, които трябва да бъдат въведени, преди аплетът да "
   104"започне да показва съвпадения"
   105
   106#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:17
   107msgid ""
   108"The time in milliseconds between a keystroke in the search entry and the "
   109"actual search being performed"
   110msgstr ""
   111"Времето в милисекунди между натискане на клавиш в полето за въвеждане и "
   112"изпълняването на самото търсене"
   113
   114#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:18
   115msgid "Whether to close the window after an actions has been activated"
   116msgstr "Дали прозорецът да се затвори след избор на действие"
   117
   118#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:19
   119msgid ""
   120"Whether to show only the preferred search engine, rather than all available "
   121"engines. This only affects Mozilla-based web browsers such as Firefox."
   122msgstr ""
   123"Дали да се показва само предпочитаната търсачка, вместо всички налични. Това "
   124"влияе само върху браузърите базирани на Mozilla като Firefox."
   125
   126#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:20
   127msgid "Whether triggering Deskbar-Applet pastes the current selection"
   128msgstr "Дали задействането на аплета Deskbar вмъква текущо избраното"
   129
   130#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:21
   131msgid "Window height"
   132msgstr "Височина на прозореца"
   133
   134#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:22
   135msgid "Window width"
   136msgstr "Широчина на прозореца"
   137
   138#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
  20139msgid "_About"
  21140msgstr "_Относно"
  22141
  23 #: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2 ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:52
   142#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
  24143msgid "_Clear History"
  25144msgstr "_Изчистване на историята"
  26145
  27 #: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:3 ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:53
   146#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:3
  28147msgid "_Preferences"
  29148msgstr "_Настройки"
   149
   150#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
   151msgid "An all-in-one action bar"
   152msgstr "Универсална лента"
   153
   154#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:19
   155msgid "Deskbar"
   156msgstr "Deskbar"
  30157
  31158#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
   
  34161
  35162#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
   163msgid "<b>Extensions with Errors</b>"
   164msgstr "<b>Приставки с грешки</b>"
   165
   166#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
  36167msgid "<b>Focus</b>"
  37168msgstr "<b>Фокусиране</b>"
  38 
  39 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
  40 msgid "<b>Layout</b>"
  41 msgstr "<b>Подредба</b>"
  42169
  43170#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
   
  46173
  47174#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
  48 msgid "<b>Width</b>"
  49 msgstr "<b>Широчина:</b>"
  50 
  51 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
  52 msgid ""
  53 "<i><small><b>Note:</b> Drag and drop an extension to change its order.</"
  54 "small></i>"
  55 msgstr ""
  56 "<i><small><b>Бележка:</b> Чрез влачене можете да промените подредбата на "
  57 "приставките.</small></i>"
  58 
  59 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
  60 msgid "Button in panel"
  61 msgstr "Бутон в панел"
  62 
  63 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
  64175msgid "Deskbar Preferences"
  65176msgstr "Настройки"
  66177
  67 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
  68 msgid "Entry in panel"
  69 msgstr "Елемент в панел"
  70 
  71 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
  72 msgid "Fixed _width:"
  73 msgstr "_Равноширок:"
  74 
  75 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
   178#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
   179msgid "Extensions with Errors"
   180msgstr "Приставки с грешки"
   181
   182#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
   183msgid "General"
   184msgstr "Общи"
   185
   186#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
  76187msgid "New Extensions"
  77188msgstr "Нови приставки"
  78189
  79 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
   190#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
  80191msgid "Search selection when triggering the shortcut"
  81 msgstr "Търсене в избраното при задействане с бързия клавиш"
  82 
  83 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
   192msgstr "Търсене в избраното при задействане с бързи клавиши"
   193
   194#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
  84195msgid "Searches"
  85196msgstr "Търсения"
  86197
  87 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
  88 msgid "Use _all available space"
  89 msgstr "Запълване на _всичкото налично пространство"
  90 
  91 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:15
  92 msgid "View"
  93 msgstr "Външен вид"
  94 
  95 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:16
   198#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
  96199msgid "_Check For Updates"
  97200msgstr "Проверка за _обновявания"
  98201
  99 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:17
   202#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
  100203msgid "_Check for new extensions"
  101204msgstr "Проверка за _нови приставки"
  102205
  103 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:18
   206#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
  104207msgid "_Install"
  105208msgstr "_Инсталиране"
  106209
  107 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:19
   210#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
  108211msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
  109212msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
  110213
  111 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:20
   214#: ../data/prefs-dialog.glade.h:15
  112215msgid "_More..."
  113216msgstr "_Допълнителни..."
  114217
  115 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:21
   218#: ../data/prefs-dialog.glade.h:16
  116219msgid "_Update"
  117220msgstr "_Обновяване"
  118221
  119 #: ../data/prefs-dialog.glade.h:22
  120 msgid "characters"
  121 msgstr "знаци"
  122 
  123222#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
  124 msgid ""
  125 "<i><small><b>Note: </b>If that shortcut is a single letter (like <b>t</b>) "
  126 "you can also just type \"<b>something</b>\" and then press <b>Alt-t</b> in "
  127 "the deskbar.</small></i>"
  128 msgstr ""
  129 "<i><small><b>Бележка: </b>Ако бързият клавиш е всъщност един (напр. <b>т</"
  130 "b>), можете просто да напишете „<b>нещо</b>“ и след това да натиснете <b>Alt-"
  131 "т</b> в лентата.</small></i>"
  132 
  133 #: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
  134223msgid ""
  135224"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
   
  137226"i>."
  138227msgstr ""
  139 "<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате бързи клавиши (напр. <b>дай</b>), "
  140 "за да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
  141 
  142 #: ../data/smart-bookmarks.glade.h:3
   228"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате съкращение (напр. <b>дай</b>), за "
   229"да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
   230
   231#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
  143232msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
  144233msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
  145234
  146 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:50 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:150
   235#: ../data/mozilla-search.glade.h:1
   236msgid "<b>Search Engines</b>"
   237msgstr "<b>Търсачки</b>"
   238
   239#: ../data/mozilla-search.glade.h:2
   240msgid "Deskbar Preferences - Web Searches"
   241msgstr "Настройки - търсене в Интернет"
   242
   243#: ../data/mozilla-search.glade.h:3
   244msgid "Show all available search engines"
   245msgstr "Показване на всички налични търсачки"
   246
   247#: ../data/mozilla-search.glade.h:4
   248msgid "Show only the primary search engine"
   249msgstr "Показване само на основната търсачка"
   250
   251#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:51 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:176
  147252#, python-format
  148253msgid "Open History Item %s"
  149254msgstr "Отваряне от историята: %s"
  150255
  151 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:52
   256#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:53
  152257#, python-format
  153258msgid "Open Bookmark %s"
   
  155260
  156261#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
  157 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:101
   262#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:69
  158263#, python-format
  159264msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
  160265msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
  161266
  162 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:210
   267#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:95 ../deskbar/handlers/yahoo.py:30
   268msgid "URL"
   269msgstr "Адрес"
   270
   271#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:230
  163272msgid "Shortcut"
  164273msgstr "Бърз клавиш"
  165274
  166 #: ../deskbar/BrowserMatch.py:218
   275#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:238
  167276msgid "Bookmark Name"
  168277msgstr "Име на отметка"
  169278
  170 #: ../deskbar/Categories.py:7
   279#: ../deskbar/core/Categories.py:7
  171280msgid "Uncategorized"
  172281msgstr "Без категория"
  173282
  174 #: ../deskbar/Categories.py:10 ../deskbar/handlers/history.py:9
   283#: ../deskbar/core/Categories.py:11 ../deskbar/handlers/history.py:27
  175284msgid "History"
  176285msgstr "История"
  177286
  178 #: ../deskbar/Categories.py:15
   287#: ../deskbar/core/Categories.py:17
  179288msgid "Documents"
  180289msgstr "Документи"
  181290
  182 #: ../deskbar/Categories.py:18
   291#: ../deskbar/core/Categories.py:21
  183292msgid "Emails"
  184293msgstr "Е-писма"
  185294
  186 #: ../deskbar/Categories.py:21
   295#: ../deskbar/core/Categories.py:25
  187296msgid "Conversations"
  188297msgstr "Разговори"
  189298
  190 #: ../deskbar/Categories.py:24
   299#: ../deskbar/core/Categories.py:29
  191300msgid "Files"
  192301msgstr "Файлове"
  193302
  194 #: ../deskbar/Categories.py:27
   303#: ../deskbar/core/Categories.py:33
  195304msgid "People"
  196305msgstr "Хора"
  197306
  198 #: ../deskbar/Categories.py:30
   307#: ../deskbar/core/Categories.py:37
  199308msgid "Places"
  200309msgstr "Места"
  201310
  202 #: ../deskbar/Categories.py:33
   311#: ../deskbar/core/Categories.py:41
  203312msgid "Actions"
  204313msgstr "Действия"
  205314
  206 #: ../deskbar/Categories.py:36 ../deskbar/handlers/web_address.py:12
   315#: ../deskbar/core/Categories.py:45 ../deskbar/handlers/web_address.py:44
  207316msgid "Web"
  208317msgstr "Уеб"
  209318
  210 #: ../deskbar/Categories.py:39
   319#: ../deskbar/core/Categories.py:49
  211320msgid "Web Search"
  212 msgstr "Търсене по уеб"
  213 
  214 #: ../deskbar/Categories.py:42
   321msgstr "Търсене в Интернет"
   322
   323#: ../deskbar/core/Categories.py:53
  215324msgid "News"
  216325msgstr "Новини"
  217326
  218 #: ../deskbar/Categories.py:45
   327#: ../deskbar/core/Categories.py:57
  219328msgid "Notes"
  220329msgstr "Бележки"
  221330
  222 #: ../deskbar/DeskbarHistory.py:37
  223 msgid "No History"
  224 msgstr "Няма история"
  225 
  226 #: ../deskbar/Utils.py:109
   331#: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:20
   332msgid "<i>Choose action</i>"
   333msgstr "<i>Изберете действие</i>"
   334
   335#: ../deskbar/core/Utils.py:124
  227336msgid "Cannot execute program:"
  228337msgstr "Не може да се изпълни програмата:"
  229338
  230 #: ../deskbar/Utils.py:140
   339#: ../deskbar/core/Utils.py:164
  231340msgid "Cannot show URL:"
  232341msgstr "Не може да се отвори адрес:"
  233342
  234 #: ../deskbar/gtkexcepthook.py:14
  235 msgid "A programming error has been detected"
  236 msgstr "Възникна програмна грешка"
  237 
  238 #: ../deskbar/gtkexcepthook.py:15
  239 msgid ""
  240 "It probably isn't fatal, but should be reported to the developers "
  241 "nonetheless. The program may behave erratically from now on."
  242 msgstr ""
  243 "Вероятно не е фатална, но трябва да я докладвате на разработчиците. Възможно "
  244 "е програмата да не се държи стабилно."
  245 
  246 #: ../deskbar/gtkexcepthook.py:17
  247 msgid "Bug Detected"
  248 msgstr "Засечена е грешка"
  249 
  250 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:19
  251 msgid "Start Beagle Daemon?"
  252 msgstr "Стартиране на демона на Beagle?"
  253 
  254 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:24
  255 msgid "Start Beagle Daemon"
  256 msgstr "Стартиране на демона на Beagle"
  257 
  258 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:25
  259 msgid ""
  260 "The Beagle daemon does not appear to be running.\n"
  261 " You need to start it to use the Beagle Live handler."
  262 msgstr ""
  263 "Демонът на Beagle изглежда не е стартиран. Трябва да го\n"
  264 "стартирате, за да използвате работата на Beagle на живо."
  265 
  266 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:39
  267 msgid "Failed to start Beagle"
  268 msgstr "Beagle не може да се стартира"
  269 
  270 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:40
  271 msgid "Perhaps the beagle daemon isn't installed?"
  272 msgstr "Вероятно демонът „beagle“ не е инсталиран."
  273 
  274 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:63
   343#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:98
   344#, python-format
   345msgid "Edit contact %s"
   346msgstr "Редактиране на контакта %s"
   347
   348#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:109
   349#, python-format
   350msgid "From %s"
   351msgstr "От %s"
   352
   353#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:124
   354#, python-format
   355msgid "News from %s"
   356msgstr "Новини от %s"
   357
   358#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:138
   359#, python-format
   360msgid "Note: %s"
   361msgstr "Бележка: %s"
   362
   363#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:151
   364#, python-format
   365msgid "With %s"
   366msgstr "С %s"
   367
   368#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:165
   369#, python-format
   370msgid "Calendar: %s"
   371msgstr "Календар: %s"
   372
   373#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:251
  275374msgid "Beagle Live"
  276375msgstr "Beagle на живо"
  277376
  278 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:64
   377#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:252
  279378msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
  280379msgstr "Претърсване на всичките ви документи (с Beagle) докато пишете"
  281380
  282 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:92
  283 #, python-format
  284 msgid "Edit contact %s"
  285 msgstr "Редактиране на контакта %s"
  286 
  287 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:101
  288 #, python-format
  289 msgid "From %s"
  290 msgstr "От %s"
  291 
  292 #. translators: This is a file.
  293 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:109 ../deskbar/handlers/files.py:47
  294 #: ../deskbar/handlers/recent.py:43
  295 #, python-format
  296 msgid "Open %s"
  297 msgstr "Отваряне на %s"
  298 
  299 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:117
  300 #, python-format
  301 msgid "News from %s"
  302 msgstr "Новини от %s"
  303 
  304 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:126
  305 #, python-format
  306 msgid "Note: %s"
  307 msgstr "Бележка: %s"
  308 
  309 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:135
  310 #, python-format
  311 msgid "With %s"
  312 msgstr "С %s"
  313 
  314 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:143
  315 #, python-format
  316 msgid "Calendar: %s"
  317 msgstr "Календар: %s"
  318 
  319381#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
  320382#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
  321 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:318
  322 #: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:340
   383#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:330
   384#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:352
  323385msgid "?"
  324386msgstr "?"
  325387
  326 #: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:20
   388#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:415
   389msgid ""
   390"Could not load beagle, libbeagle has been compiled without python bindings."
   391msgstr ""
   392"Beagle не може да се зареди. Библиотеката libbeagle е компилирана без "
   393"поддръжка на Python."
   394
   395#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:424
   396msgid "Beagled could not be found in your $PATH."
   397msgstr "Програмата beagled не може да бъде открита в $PATH."
   398
   399#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
   400#, python-format
   401msgid "Search for %s using Beagle"
   402msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
   403
   404#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:37
  327405msgid "Beagle"
  328406msgstr "Beagle"
  329407
  330 #: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
   408#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:38
  331409msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
  332410msgstr "Претърсване на всичките ви документи (чрез Beagle)"
  333411
  334 #: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:36
  335 #, python-format
  336 msgid "Search for %s using Beagle"
  337 msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
  338 
  339 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:16
   412#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:54
   413msgid "Beagle does not seem to be installed."
   414msgstr "Изглежда програмата Beagle не е инсталирана."
   415
   416#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:44
   417msgid "del.icio.us Bookmarks"
   418msgstr "Отметки в del.icio.us"
   419
   420#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:45
   421msgid "Search your del.icio.us bookmarks by tag name"
   422msgstr "Търсене по име в отметките в del.icio.us"
   423
   424#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:77
   425msgid "del.icio.us Account"
   426msgstr "Регистрация в del.icio.us"
   427
   428#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:84
   429msgid "Enter your del.icio.us username below"
   430msgstr "Въведете потребителското си име за del.icio.us отдолу"
   431
   432#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:90
   433msgid "Username: "
   434msgstr "Потребителско име: "
   435
   436#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:106
  340437msgid "You need to configure your del.icio.us account."
  341438msgstr "Трябва да настроите регистрацията си в del.icio.us."
  342439
  343 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:18
   440#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:111
  344441msgid "You can modify your del.icio.us account."
  345442msgstr "Можете да промените регистрацията си в del.icio.us."
  346443
  347 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:22
  348 msgid "del.icio.us Bookmarks"
  349 msgstr "Отметки в del.icio.us"
  350 
  351 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:23
  352 msgid "Search your del.icio.us bookmarks by tag name"
  353 msgstr "Търсене по име в отметките в del.icio.us"
  354 
  355 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:30
  356 msgid "del.icio.us Account"
  357 msgstr "Регистрация в del.icio.us"
  358 
  359 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:37
  360 msgid "Enter your del.icio.us username below"
  361 msgstr "Въведете потребителското си име за del.icio.us отдолу"
  362 
  363 #: ../deskbar/handlers/desklicious.py:43
  364 msgid "Username: "
  365 msgstr "Потребителско име: "
  366 
  367 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:27
   444#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:48
   445msgid "Web Bookmarks (Epiphany)"
   446msgstr "Отметки в уеб (в Epiphany)"
   447
   448#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:49 ../deskbar/handlers/mozilla.py:121
   449msgid "Open your web bookmarks by name"
   450msgstr "Отваряне на отметките по име"
   451
   452#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:82 ../deskbar/handlers/epiphany.py:127
   453msgid "Epiphany is not your preferred browser."
   454msgstr "Epiphany не е предпочитаният браузър."
   455
   456#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:88
   457msgid "Web Searches (Epiphany)"
   458msgstr "Търсене в Интернет (с Epiphany)"
   459
   460#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:191
   461msgid "Search the web via your browser's search settings"
   462msgstr "Търсене в Интернет чрез настройките на уеб браузъра"
   463
   464#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:124
  368465msgid "You can set shortcuts for your searches."
  369466msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето"
  370467
  371 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:33 ../deskbar/handlers/galeon.py:24
  372 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:131
  373 msgid "Web Bookmarks"
  374 msgstr "Отметки в уеб"
  375 
  376 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:34 ../deskbar/handlers/galeon.py:25
  377 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:132
  378 msgid "Open your web bookmarks by name"
  379 msgstr "Отваряне на отметките по име"
  380 
  381 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:39 ../deskbar/handlers/galeon.py:30
  382 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:143
  383 msgid "Web History"
  384 msgstr "История на уеб"
  385 
  386 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:40 ../deskbar/handlers/galeon.py:31
  387 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:144
   468#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:134
   469msgid "Web History (Epiphany)"
   470msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
   471
   472#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:734
  388473msgid "Open your web history by name"
  389474msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
  390475
  391 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:45 ../deskbar/handlers/galeon.py:36
  392 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:137
  393 msgid "Web Searches"
  394 msgstr "Търсене по уеб"
  395 
  396 #: ../deskbar/handlers/epiphany.py:46 ../deskbar/handlers/galeon.py:37
  397 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:138
  398 msgid "Search the web via your browser's search settings"
  399 msgstr "Търсене в уеб чрез настройките на уеб браузъра"
  400 
  401 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:12
  402 msgid "You need to enable autocomplete in your mail preferences"
  403 msgstr ""
  404 "Трябва да включете автоматичното завършване в настройките на програмата си "
  405 "за е-поща"
  406 
  407 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:15
  408 msgid "Autocompletion Needs to be Enabled"
  409 msgstr "Автоматичното завършване трябва да се включи"
  410 
  411 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:16
  412 msgid ""
   476#: ../deskbar/handlers/evolution.py:22
   477msgid "Mail (Address Book)"
   478msgstr "Поща (адресна книга)"
   479
   480#: ../deskbar/handlers/evolution.py:23
   481msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
   482msgstr ""
   483"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
   484
   485#: ../deskbar/handlers/evolution.py:48
   486msgid ""
   487"Autocompletion Needs to be Enabled\n"
  413488"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
  414489"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
  415490"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
  416491msgstr ""
   492"Трябва да включите автоматичното дописване.\n"
  417493"Адресите във вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
  418494"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
  419495"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
  420 "Автоматично завършване."
  421 
  422 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:21
  423 msgid "Mail (Address Book)"
  424 msgstr "Поща (адресна книга)"
  425 
  426 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:22
  427 msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
  428 msgstr ""
  429 "Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
   496"Автоматично дописване."
   497
   498#: ../deskbar/handlers/files.py:59
   499#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:32
   500msgid "Location"
   501msgstr "Местоположение"
   502
   503#: ../deskbar/handlers/files.py:67
   504msgid "Files, Folders and Places"
   505msgstr "Файлове, папки и места"
   506
   507#: ../deskbar/handlers/files.py:68
   508msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
   509msgstr ""
   510"Преглеждане на файловете, папките, отметките, устройствата и мрежовите места "
   511"по име"
   512
   513#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:33
   514msgid "Suspend the machine"
   515msgstr "Приспиване на компютъра"
   516
   517#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:49
   518msgid "Hibernate the machine"
   519msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
   520
   521#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:65
   522msgid "Shutdown the machine"
   523msgstr "Спиране на компютъра"
   524
   525#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:86
   526msgid "Lock the screen"
   527msgstr "Заключване на екрана"
   528
   529#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:109 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:230
   530msgid "Lock"
   531msgstr "Заключване"
   532
   533#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:149
   534msgid "Turn off the computer"
   535msgstr "Изключване на компютъра"
   536
   537#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:153 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:209
   538msgid "Shut Down"
   539msgstr "Спиране"
   540
   541#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:165
   542msgid "Log out"
   543msgstr "Излизане от системата"
   544
   545#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:169 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:212
   546msgid "Log Out"
   547msgstr "Излизане от системата"
   548
   549#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:181
   550msgid "Restart the computer"
   551msgstr "Рестартиране на компютъра"
   552
   553#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:185 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:211
   554msgid "Restart"
   555msgstr "Рестартиране"
   556
   557#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:196 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:200
   558#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:210
   559msgid "Switch User"
   560msgstr "Промяна на потребителя"
   561
   562#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:206
   563msgid "Computer Actions"
   564msgstr "Действия с компютъра"
   565
   566#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:207
   567msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
   568msgstr ""
   569"Излизане от системата, приспиване, дълбоко приспиване и др. подобни действия"
   570
   571#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:241
   572msgid "Suspend"
   573msgstr "Приспиване"
   574
   575#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:243
   576msgid "Hibernate"
   577msgstr "Дълбоко приспиване"
   578
   579#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:245
   580msgid "Shutdown"
   581msgstr "Спиране"
   582
   583#: ../deskbar/handlers/history.py:28
   584msgid "Recognize previously used searches"
   585msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
   586
   587#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:15
   588#, python-format
   589msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
   590msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
   591
   592#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:47
   593msgid "Window Switcher"
   594msgstr "Избор на прозорец"
   595
   596#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
   597msgid "Switch to an existing window by name."
   598msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
   599
   600#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:51
   601msgid "Windows"
   602msgstr "Прозорци"
   603
   604#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:120
   605msgid "Web Bookmarks (Mozilla)"
   606msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
   607
   608#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:183 ../deskbar/handlers/mozilla.py:254
   609msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
   610msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
   611
   612#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:190
   613msgid "Web Searches (Mozilla)"
   614msgstr "Търсене в Интернет (с Mozilla)"
   615
   616#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:248
   617msgid "You can customize which search engines are offered."
   618msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
   619
   620#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:733
   621msgid "Web History (Mozilla)"
   622msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
   623
   624#: ../deskbar/handlers/programs.py:74
   625#, python-format
   626msgid "Lookup %s in dictionary"
   627msgstr "Търсене на %s в речник"
   628
   629#: ../deskbar/handlers/programs.py:81
   630#, python-format
   631msgid "Search for file names like %s"
   632msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
   633
   634#: ../deskbar/handlers/programs.py:87
   635#, python-format
   636msgid "Search in Devhelp for %s"
   637msgstr "Търсене в документацията за %s"
   638
   639#: ../deskbar/handlers/programs.py:113
   640msgid "Dictionary"
   641msgstr "Речник"
   642
   643#: ../deskbar/handlers/programs.py:114
   644msgid "Look up word definitions in the dictionary"
   645msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
   646
   647#: ../deskbar/handlers/programs.py:130
   648msgid "Files and Folders Search"
   649msgstr "Търсене на файлове и папки"
   650
   651#: ../deskbar/handlers/programs.py:131
   652msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
   653msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
   654
   655#: ../deskbar/handlers/programs.py:147
   656msgid "Developer Documentation"
   657msgstr "Документация за разработчици"
   658
   659#: ../deskbar/handlers/programs.py:148
   660msgid "Search Devhelp for a function name"
   661msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
   662
   663#: ../deskbar/handlers/programs.py:196
   664#, python-format
   665msgid "Execute %s"
   666msgstr "Изпълняване на %s"
   667
   668#: ../deskbar/handlers/programs.py:218
   669msgid "Programs"
   670msgstr "Програми"
   671
   672#: ../deskbar/handlers/programs.py:219
   673msgid "Launch a program by its name and/or description"
   674msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
   675
   676#: ../deskbar/handlers/recent.py:38
   677msgid "Recent Documents"
   678msgstr "Скоро отваряни документи"
   679
   680#: ../deskbar/handlers/recent.py:39
   681msgid "Retrieve your recently accessed files and locations"
   682msgstr "Получаване на списъка на скоро ползваните файлове и места"
   683
   684#: ../deskbar/handlers/recent.py:58
   685msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
   686msgstr ""
   687"Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
   688
   689#: ../deskbar/handlers/web_address.py:45
   690msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
   691msgstr ""
   692"Отваряне на уеб страница и пращане на е-поща чрез въвеждане на пълен адрес"
   693
   694#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:38
   695msgid "Yahoo! Search"
   696msgstr "Търсене с Yahoo!"
   697
   698#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:39
   699msgid "Search Yahoo! as you type"
   700msgstr "Търсене с Yahoo! докато пишете"
   701
   702#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:54
   703#, python-format
   704msgid "URL of %s"
   705msgstr "Адресът на %s"
   706
   707#: ../deskbar/handlers/actions/CopyToClipboardAction.py:18
   708#, python-format
   709msgid "Copy <b>%(name)s</b> to clipboard"
   710msgstr "Копиране на <b>%(name)s</b> в буфера за обмен"
   711
   712#: ../deskbar/handlers/actions/GoToLocationAction.py:23
   713#, python-format
   714msgid "Go to location of %s"
   715msgstr "Отваряне на адреса на %s"
   716
   717#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
   718#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
   719#: ../deskbar/handlers/actions/OpenDesktopFileAction.py:40
   720#, python-format
   721msgid "Launch <b>%(name)s</b>"
   722msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b>"
   723
   724#: ../deskbar/handlers/actions/OpenFileAction.py:38
   725#: ../deskbar/handlers/actions/ShowUrlAction.py:24
   726#, python-format
   727msgid "Open %s"
   728msgstr "Отваряне на %s"
   729
   730#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithApplicationAction.py:42
   731#, python-format
   732msgid "Open <b>%(name)s</b> with <b>%(program)s</b>"
   733msgstr "Отваряне на <b>%(name)s с %(program)s</b>"
   734
   735#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:28
   736#, python-format
   737msgid "Open network place %s"
   738msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
   739
   740#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:30
   741#, python-format
   742msgid "Open audio disc %s"
   743msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
   744
   745#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:32
   746#, python-format
   747msgid "Open location %s"
   748msgstr "Отваряне на местоположението %s"
  430749
  431750#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
  432 #: ../deskbar/handlers/evolution.py:48
   751#: ../deskbar/handlers/actions/SendEmailToAction.py:24
  433752#, python-format
  434753msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
  435754msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
  436755
  437 #: ../deskbar/handlers/files.py:18
  438 msgid "Files, Folders and Places"
  439 msgstr "Файлове, папки и места"
  440 
  441 #: ../deskbar/handlers/files.py:19
  442 msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
  443 msgstr ""
  444 "Преглеждане на файловете, папките, отметките, устройствата и мрежовите места "
  445 "по име"
  446 
  447 #: ../deskbar/handlers/files.py:69
  448 #, python-format
  449 msgid "Open folder %s"
  450 msgstr "Отваряне на папка %s"
  451 
  452 #: ../deskbar/handlers/files.py:89 ../deskbar/handlers/files.py:122
  453 #, python-format
  454 msgid "Open location %s"
  455 msgstr "Отваряне на местоположението %s"
  456 
  457 #: ../deskbar/handlers/files.py:118
  458 #, python-format
  459 msgid "Open network place %s"
  460 msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
  461 
  462 #: ../deskbar/handlers/files.py:120
  463 #, python-format
  464 msgid "Open audio disc %s"
  465 msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
  466 
  467 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:10
  468 msgid "Computer Actions"
  469 msgstr "Действия с компютъра"
  470 
  471 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:11
  472 msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
  473 msgstr ""
  474 "Излизане от системата, приспиване, дълбоко приспиване и др. подобни действия"
  475 
  476 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:44
  477 msgid "Suspend the machine"
  478 msgstr "Приспиване на компютъра"
  479 
  480 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:60
  481 msgid "Hibernate the machine"
  482 msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
  483 
  484 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:76
  485 msgid "Shutdown the machine"
  486 msgstr "Спиране на компютъра"
  487 
  488 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:100
  489 msgid "Lock the screen"
  490 msgstr "Заключване на екрана"
  491 
  492 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:126
  493 msgid "Shut Down"
  494 msgstr "Спиране"
  495 
  496 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:133
  497 msgid "Turn off the computer"
  498 msgstr "Изключване на компютъра"
  499 
  500 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:137
  501 msgid "Log Out"
  502 msgstr "Излизане от системата"
  503 
  504 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:144
  505 msgid "Log out"
  506 msgstr "Излизане от системата"
  507 
  508 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:148
  509 msgid "Restart"
  510 msgstr "Рестартиране"
  511 
  512 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:155
  513 msgid "Restart the computer"
  514 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  515 
  516 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:159 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:165
  517 msgid "Switch User"
  518 msgstr "Промяна на потребителя"
  519 
  520 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:185
  521 msgid "Lock"
  522 msgstr "Заключване"
  523 
  524 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:196
  525 msgid "Suspend"
  526 msgstr "Приспиване"
  527 
  528 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:198
  529 msgid "Hibernate"
  530 msgstr "Дълбоко приспиване"
  531 
  532 #: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:200
  533 msgid "Shutdown"
  534 msgstr "Спиране"
  535 
  536 #: ../deskbar/handlers/history.py:10
  537 msgid "Recognize previously used searches"
  538 msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
  539 
  540 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:11
  541 msgid "Window Switcher"
  542 msgstr "Избор на прозорец"
  543 
  544 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:12
  545 msgid "Switch to an existing window by name."
  546 msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
  547 
  548 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:16
  549 msgid "Windows"
  550 msgstr "Прозорци"
  551 
  552 #: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:32
  553 #, python-format
  554 msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
  555 msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
  556 
  557 #: ../deskbar/handlers/mozilla.py:122
  558 msgid "You can customize which search engines are offered."
  559 msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
  560 
  561 #: ../deskbar/handlers/programs.py:14
  562 msgid "Programs"
  563 msgstr "Програми"
  564 
  565 #: ../deskbar/handlers/programs.py:15
  566 msgid "Launch a program by its name and/or description"
  567 msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
  568 
  569 #: ../deskbar/handlers/programs.py:19
  570 msgid "Dictionary"
  571 msgstr "Речник"
  572 
  573 #: ../deskbar/handlers/programs.py:20
  574 msgid "Look up word definitions in the dictionary"
  575 msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
  576 
  577 #: ../deskbar/handlers/programs.py:24
  578 msgid "Files and Folders Search"
  579 msgstr "Търсене на файлове и папки"
  580 
  581 #: ../deskbar/handlers/programs.py:25
  582 msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
  583 msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
  584 
  585 #: ../deskbar/handlers/programs.py:29
  586 msgid "Developer Documentation"
  587 msgstr "Документация за разработчици"
  588 
  589 #: ../deskbar/handlers/programs.py:30
  590 msgid "Search Devhelp for a function name"
  591 msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
  592 
  593 #. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
  594 #. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
  595 #: ../deskbar/handlers/programs.py:88
  596 #, python-format
  597 msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
  598 msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
  599 
  600 #: ../deskbar/handlers/programs.py:102
  601 #, python-format
  602 msgid "Lookup %s in dictionary"
  603 msgstr "Търсене на %s в речник"
  604 
  605 #: ../deskbar/handlers/programs.py:110
  606 #, python-format
  607 msgid "Search for file names like %s"
  608 msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
  609 
  610 #: ../deskbar/handlers/programs.py:118
  611 #, python-format
  612 msgid "Search in Devhelp for %s"
  613 msgstr "Търсене в документацията за %s"
  614 
  615 #: ../deskbar/handlers/programs.py:222
  616 #, python-format
  617 msgid "Execute %s"
  618 msgstr "Изпълняване на %s"
  619 
  620 #: ../deskbar/handlers/recent.py:15
  621 msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
  622 msgstr ""
  623 "Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
  624 
  625 #: ../deskbar/handlers/recent.py:19
  626 msgid "Recent Documents"
  627 msgstr "Скоро ползвани документи"
  628 
  629 #: ../deskbar/handlers/recent.py:20
  630 msgid "Retrieve your recently accessed files and locations"
  631 msgstr "Получаване на списъка на скоро ползваните файлове и места"
  632 
  633 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:13
  634 msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
  635 msgstr ""
  636 "Отваряне на уеб страница и пращане на е-поща чрез въвеждане на пълен адрес"
  637 
  638 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:42
  639 #, python-format
  640 msgid "Open the web page %s"
  641 msgstr "Отваряне на уеб страницата %s"
  642 
  643 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:44
  644 #, python-format
  645 msgid "Open the location %s"
  646 msgstr "Отваряне на местоположението %s"
  647 
  648 #: ../deskbar/handlers/web_address.py:61
  649 #, python-format
  650 msgid "Send Email to %s"
  651 msgstr "Пращане на е-поща на %s"
  652 
  653 #: ../deskbar/handlers/yahoo.py:16
  654 msgid "Yahoo! Search"
  655 msgstr "Търсене с Yahoo!"
  656 
  657 #: ../deskbar/handlers/yahoo.py:17
  658 msgid "Search Yahoo! as you type"
  659 msgstr "Претърсване на Yahoo! докато пишете"
   756#. translators: %s is a filename
   757#: ../deskbar/handlers/actions/SendFileViaEmailAction.py:44
   758#, python-format
   759msgid "Send %s via e-mail"
   760msgstr "Изпращане на %s по е-поща"
  660761
  661762#: ../deskbar/ui/About.py:22
  662 msgid "Deskbar"
  663 msgstr "Deskbar"
  664 
  665 #: ../deskbar/ui/About.py:25
  666763msgid "An all-in-one action bar."
  667764msgstr "Универсална лента."
  668765
  669 #: ../deskbar/ui/About.py:28
   766#: ../deskbar/ui/About.py:25
  670767msgid "Deskbar Website"
  671768msgstr "Сайт на Deskbar"
   
  683780"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  684781
  685 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:112
   782#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacHeader.py:18
   783msgid "<b>Search:</b>"
   784msgstr "<b>Търсене:</b>"
   785
   786#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:19
   787msgid "name"
   788msgstr "име"
   789
   790#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:22
   791msgid "default"
   792msgstr "стандартно"
   793
   794#. translators: _H is a mnemonic, i.e. pressing Alt+h will focus the widget
   795#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:75
   796msgid "_History"
   797msgstr "_История"
   798
   799#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:133
   800msgid "Back to Matches"
   801msgstr "Обратно към съвпаденията"
   802
   803#: ../deskbar/ui/DeskbarApplet.py:86
   804msgid "Show search entry"
   805msgstr "Показване на търсения елемент"
   806
   807#: ../deskbar/ui/DeskbarApplet.py:114
   808msgid ""
   809"Some potentially old modules that make use of an old Deskbar-Applet API have "
   810"been found. Remove these files for this warning to disappear.\n"
   811msgstr ""
   812"Бяха открити някои приставки, които използват остарели функции на аплета "
   813"Deskbar. Изтрийте техните файлове и това предупреждение няма да се показва.\n"
   814
   815#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:102
  686816msgid "New accelerator..."
  687817msgstr "Нов бърз клавиш..."
  688818
  689 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:164
  690 #, python-format
  691 msgid ""
  692 "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become unusable to type "
  693 "using this key.\n"
   819#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:154
   820#, python-format
   821msgid ""
   822"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will prevent correct operation "
   823"of your keyboard.\n"
  694824"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
  695825msgstr ""
  696 "„%s“ не може да се ползва за бърз клавиш, защото ще стане невъзможно да бъде "
  697 "въвеждан самостоятелно.\n"
   826"„%s“ не може да се ползва самостоятелно за бърз клавиш, защото клавиатурата "
   827"няма да работи правилно.\n"
  698828"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“.\n"
  699829
  700 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:330
  701 msgid "Connection to repository failed"
  702 msgstr "Връзката с хранилището е неуспешна"
  703 
  704 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:330
  705 msgid "Please check your internet connection"
  706 msgstr "Проверете връзката си с Интернет"
  707 
  708 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:558
   830#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:81
   831msgid "<i><small>Drag and drop an extension to change its order.</small></i>"
   832msgstr ""
   833"<i><small>Чрез влачене можете да промените подредбата на приставките.</"
   834"small></i>"
   835
   836#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:312
   837msgid "A problem occured"
   838msgstr "Възникна грешка"
   839
   840#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:377
  709841msgid "Handler has been installed successfully"
  710 msgstr "Модулът за обработка е инсталиран успешно."
  711 
  712 #: ../deskbar/ui/DeskbarPreferencesUI.py:564
   842msgstr "Обработващият модул е инсталиран успешно."
   843
   844#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:380
  713845msgid "Handler could not be installed due a problem with the provided file"
  714846msgstr ""
  715 "Модулът за обработка не беше инсталиран заради проблем с предоставения файл"
  716 
  717 #: ../deskbar/ui/ModuleListView.py:55
   847"Обработващият модул не беше инсталиран заради проблем с предоставения файл"
   848
   849#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:8
   850msgid "Error"
   851msgstr "Грешка"
   852
   853#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:26
   854msgid "Check the description beneath for further details."
   855msgstr "За повече детайли погледнете описанието по долу."
   856
   857#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:32
   858msgid "Details"
   859msgstr "Подробности"
   860
   861#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:53
   862msgid "Version:"
   863msgstr "Версия:"
   864
   865#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:56
  718866msgid "Update Available"
  719867msgstr "Налични са обновявания"
  720 
  721 #: ../deskbar/ui/cuemiac/DeskbarAppletButton.py:85
  722 #: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacAppletButton.py:86
  723 msgid "Show search entry"
  724 msgstr "Показване на търсения елемент"
  725 
  726 #: ../deskbar/ui/cuemiac/DeskbarAppletButton.py:86
  727 #: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacAppletButton.py:87
  728 #: ../deskbar/ui/entriac/CuemiacEntryUI.py:55
  729 msgid "Show previously used actions"
  730 msgstr "Разпознаване на предишни действия"
  731 
  732 #: ../data/mozilla-search.glade.h:1
  733 msgid "<b>Search Engines</b>"
  734 msgstr "<b>Търсачки</b>"
  735 
  736 #: ../data/mozilla-search.glade.h:2
  737 msgid "Deskbar Preferences - Web Searches"
  738 msgstr "Настройки - търсене в Интернет"
  739 
  740 #: ../data/mozilla-search.glade.h:3
  741 msgid "Show all available search engines"
  742 msgstr "Показване на всички налични търсачки"
  743 
  744 #: ../data/mozilla-search.glade.h:4
  745 msgid "Show only the primary search engine"
  746 msgstr "Показване само на основната търсачка"
  747 
  748 #: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacHeader.py:16
  749 msgid "<b>Search:</b>"
  750 msgstr "<b>Търсене:</b>"
  751 
  752 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:49
  753 msgid "_File"
  754 msgstr "_Файл"
  755 
  756 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:50
  757 msgid "_Quit"
  758 msgstr "_Спиране на програмата"
  759 
  760 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:51
  761 msgid "_Edit"
  762 msgstr "_Редактиране"
  763 
  764 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:54
  765 msgid "_View"
  766 msgstr "_Изглед"
  767 
  768 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:55
  769 msgid "_Help"
  770 msgstr "_Помощ"
  771 
  772 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:58
  773 msgid "_History"
  774 msgstr "_История"
  775 
  776 #. History TreeView
  777 #: ../deskbar/ui/window/CuemiacWindowUI.py:84
  778 msgid "<b>History</b>"
  779 msgstr "<b>История</b>"
  780 
  781 #: ../deskbar/updater/ErrorDialog.py:8
  782 msgid "Error"
  783 msgstr "Грешка"
  784 
  785 #: ../deskbar/updater/ErrorDialog.py:25
  786 msgid "An error occured"
  787 msgstr "Възникна грешка"
  788 
  789 #: ../deskbar/updater/ErrorDialog.py:25
  790 msgid "Check the description beneath for further details."
  791 msgstr "За повече детайли погледнете описанието по долу."
  792 
  793 #: ../deskbar/updater/ErrorDialog.py:31
  794 msgid "Details"
  795 msgstr "Подробности"
  796 
  797 #: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:131
  798 #, python-format
  799 msgid "Updating %s"
  800 msgstr "Обновяване на %s"
  801 
  802 #: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:131
  803 msgid ""
  804 "The update is being downloaded from the internet. Please wait until the "
  805 "update is complete"
  806 msgstr ""
  807 "Обновяването се изтегля от Интернет. Изчакайте докато изтеглянето завърши."
  808 
  809 #: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:156
  810 #, python-format
  811 msgid "Installing %s"
  812 msgstr "Инсталиране на %s"
  813 
  814 #: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:156
  815 msgid ""
  816 "The handler is being downloaded from the internet. Please wait until the "
  817 "installation is complete"
  818 msgstr ""
  819 "Модулът за обработка се изтегля от Интернет. Изчакайте докато изтеглянето "
  820 "завърши."
  821 
  822 #: ../deskbar/updater/NewStuffUpdater.py:157
  823 msgid "Downloading"
  824 msgstr "Изтегляне"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.