Changeset 12

Timestamp:
Jun 19, 2005, 1:56:02 AM (17 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

(contact-lookup-applet/extras) Осъвременен превод

  • Стандартизиран превод на "Go"
  • Навсякъде "адресна книга" е променено на "адресник" (както е в Evolution)
  • Оправена смислова грешка ("Настройки" в Evolution 2.2.x вече са в менюто "Редактиране")
  • Коригирани 4 обърнати словореда
  • "Автентикация" е променено на "удостоверяване"
  • "widget" е преведено като "приспособление"
File:
1 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.