Changeset 1199


Ignore:
Timestamp:
Aug 31, 2007, 9:46:38 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1410@kochinka: ash | 2007-08-31 09:41:41 +0300
gconf: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gconf.trunk.bg.po

  r1097 r1199  
  1 # Bulgarian translation for gconf.
  2 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
   1# Bulgarian translation of gconf po-file.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
  5 # Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
   5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007.
  66#
  77msgid ""
  88msgstr ""
  9 "Project-Id-Version: gconf CVS HEAD\n"
   9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2006-05-08 20:39+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2006-05-08 20:37+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-08-31 07:42+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-08-31 07:40+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../backends/evoldap-backend.c:158
   20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
  2121#, c-format
  2222msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
  2323msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
  2424
  25 #: ../backends/evoldap-backend.c:169
   25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
  2626#, c-format
  2727msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
  28 msgstr "Създаден е източник на Evolution с LDAP от файла с настройки „%s“"
  29 
  30 #: ../backends/evoldap-backend.c:444
   28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
   29
   30#: ../backends/evoldap-backend.c:446
  3131#, c-format
  3232msgid "Unable to parse XML file '%s'"
  3333msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
  3434
  35 #: ../backends/evoldap-backend.c:453
   35#: ../backends/evoldap-backend.c:455
  3636#, c-format
  3737msgid "Config file '%s' is empty"
  3838msgstr "Документът „%s“ е празен"
  3939
  40 #: ../backends/evoldap-backend.c:464
   40#: ../backends/evoldap-backend.c:466
  4141#, c-format
  4242msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
  4343msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
  4444
  45 #: ../backends/evoldap-backend.c:502
   45#: ../backends/evoldap-backend.c:504
  4646#, c-format
  4747msgid "No <template> specified in '%s'"
  4848msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
  4949
  50 #: ../backends/evoldap-backend.c:509
   50#: ../backends/evoldap-backend.c:511
  5151#, c-format
  5252msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
  5353msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
  5454
  55 #: ../backends/evoldap-backend.c:570
   55#: ../backends/evoldap-backend.c:572
  5656#, c-format
  5757msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
  5858msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
  5959
  60 #: ../backends/evoldap-backend.c:576
   60#: ../backends/evoldap-backend.c:578
  6161#, c-format
  6262msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
  6363msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
  6464
  65 #: ../backends/evoldap-backend.c:582
   65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
  6666#, c-format
  6767msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
  6868msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
  6969
  70 #: ../backends/evoldap-backend.c:669
   70#: ../backends/evoldap-backend.c:671
  7171#, c-format
  7272msgid "Searching for entries using filter: %s"
  7373msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
  7474
  75 #: ../backends/evoldap-backend.c:682
   75#: ../backends/evoldap-backend.c:684
  7676#, c-format
  7777msgid "Error querying LDAP server: %s"
  7878msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
  7979
  80 #: ../backends/evoldap-backend.c:692
   80#: ../backends/evoldap-backend.c:694
  8181#, c-format
  8282msgid "Got %d entries using filter: %s"
   
  176176msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
  177177
  178 #: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1274
   178#: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
  179179#, c-format
  180180msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
   
  199199#, c-format
  200200msgid "Line %d character %d: %s"
  201 msgstr "Ред %d, символ %d: %s"
   201msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
  202202
  203203#: ../backends/markup-tree.c:2187
   
  209209#, c-format
  210210msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
  211 msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
  212 
  213 #: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:109
   211msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
   212
   213#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:112
  214214#, c-format
  215215msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  216216msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
  217217
  218 #: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:119
   218#: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:122
  219219#, c-format
  220220msgid "Integer `%s' is too large or small"
  221221msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
  222222
  223 #: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:184
   223#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:187
  224224#, c-format
  225225msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  226226msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
  227227
  228 #: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:140
   228#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:143
  229229#, c-format
  230230msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
   
  249249#, c-format
  250250msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
  251 msgstr "Невалиден вид ltype „%s“ в <%s>"
   251msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
  252252
  253253#: ../backends/markup-tree.c:2509
  254254#, c-format
  255255msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
  256 msgstr "Невалиден вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
   256msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
  257257
  258258#: ../backends/markup-tree.c:2523
  259259#, c-format
  260260msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
  261 msgstr "Невалиден вид cdr_type „%s“ в <%s>"
   261msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
  262262
  263263#: ../backends/markup-tree.c:2559
  264264#, c-format
  265265msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
  266 msgstr "Невалиден вид на списък „%s“ в <%s>"
   266msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
  267267
  268268#: ../backends/markup-tree.c:2926
   
  287287#: ../backends/markup-tree.c:3056
  288288msgid "Two <car> elements given for same pair"
  289 msgstr "Зададени са два елемента <car> за една и съща двойка"
   289msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
  290290
  291291#: ../backends/markup-tree.c:3070
  292292msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
  293 msgstr "Зададени са два елемента <cdr> за една и съща двойка"
   293msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
  294294
  295295#: ../backends/markup-tree.c:3124
  296296#, c-format
  297297msgid "<li> has wrong type %s"
  298 msgstr "<li> има грешен вид %s"
   298msgstr "<li> е от грешен вид %s"
  299299
  300300#: ../backends/markup-tree.c:3155
  301301#, c-format
  302302msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
  303 msgstr "Зададен е <%s>, но родителския <entry> няма стойност"
   303msgstr "Зададен е <%s>, но родителският <entry> няма стойност"
  304304
  305305#: ../backends/markup-tree.c:3196 ../backends/markup-tree.c:3219
   
  326326msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
  327327
  328 #: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4377
  329 #: ../backends/markup-tree.c:4395
   328#: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4378
   329#: ../backends/markup-tree.c:4396
  330330#, c-format
  331331msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
   
  337337msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
  338338
  339 #: ../backends/markup-tree.c:4482
   339#: ../backends/markup-tree.c:4483
  340340#, c-format
  341341msgid "Error writing file \"%s\": %s"
  342342msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
  343343
  344 #: ../backends/markup-tree.c:4494
   344#: ../backends/markup-tree.c:4512
  345345#, c-format
  346346msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
   
  351351#: ../backends/xml-backend.c:239
  352352msgid "Unloading XML backend module."
  353 msgstr "Освобождава се модула за XML."
   353msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
  354354
  355355#: ../backends/xml-backend.c:618
   
  360360#: ../backends/xml-backend.c:809
  361361msgid "Initializing XML backend module"
  362 msgstr "Инициализира се модула за XML"
   362msgstr "Модулът за XML се инициализира"
  363363
  364364#: ../backends/xml-cache.c:286
   
  372372"not been successfully synced to disk"
  373373msgstr ""
  374 "Не може да се премахне папка „%s“ от XML кеша, понеже не е синхронизирана "
   374"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
  375375"успешно към диска"
  376376
  377 #: ../backends/xml-dir.c:170
   377#: ../backends/xml-dir.c:169
  378378#, c-format
  379379msgid "Could not stat `%s': %s"
  380380msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
  381381
  382 #: ../backends/xml-dir.c:180
   382#: ../backends/xml-dir.c:179
  383383#, c-format
  384384msgid "XML filename `%s' is a directory"
  385385msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
  386386
  387 #: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
   387#: ../backends/xml-dir.c:416 ../backends/xml-dir.c:425
  388388#, c-format
  389389msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
  390390msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
  391391
  392 #: ../backends/xml-dir.c:472
   392#: ../backends/xml-dir.c:471
  393393#, c-format
  394394msgid "Failed to write file `%s': %s"
  395395msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
  396396
  397 #: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
   397#: ../backends/xml-dir.c:485 ../backends/xml-dir.c:521
  398398#, c-format
  399399msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
  400400msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
  401401
  402 #: ../backends/xml-dir.c:497
   402#: ../backends/xml-dir.c:496
  403403#, c-format
  404404msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
  405405msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
  406406
  407 #: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1298
   407#: ../backends/xml-dir.c:506 ../backends/xml-dir.c:1297
  408408#, c-format
  409409msgid "Failed to close file `%s': %s"
  410410msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
  411411
  412 #: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
   412#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
  413413#, c-format
  414414msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
  415415msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
  416416
  417 #: ../backends/xml-dir.c:553
   417#: ../backends/xml-dir.c:552
  418418#, c-format
  419419msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
  420420msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
  421421
  422 #: ../backends/xml-dir.c:565
   422#: ../backends/xml-dir.c:564
  423423#, c-format
  424424msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
   
  426426
  427427#. These are all fatal errors
  428 #: ../backends/xml-dir.c:997
   428#: ../backends/xml-dir.c:996
  429429#, c-format
  430430msgid "Failed to stat `%s': %s"
  431431msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
  432432
  433 #: ../backends/xml-dir.c:1171
   433#: ../backends/xml-dir.c:1170
  434434#, c-format
  435435msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
  436436msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
  437437
  438 #: ../backends/xml-dir.c:1193
   438#: ../backends/xml-dir.c:1192
  439439#, c-format
  440440msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
  441441msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
  442442
  443 #: ../backends/xml-dir.c:1201
   443#: ../backends/xml-dir.c:1200
  444444#, c-format
  445445msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
   
  447447"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
  448448
  449 #: ../backends/xml-dir.c:1290
   449#: ../backends/xml-dir.c:1289
  450450#, c-format
  451451msgid "Failed to create file `%s': %s"
  452452msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  453453
  454 #: ../backends/xml-dir.c:1389
   454#: ../backends/xml-dir.c:1388
  455455#, c-format
  456456msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
   
  473473msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
  474474
  475 #: ../backends/xml-entry.c:732
   475#: ../backends/xml-entry.c:733
  476476#, c-format
  477477msgid "Failed reading default value for schema: %s"
  478 msgstr "Неуспех при прочитането на подразбираща се стойност за схема: %s"
  479 
  480 #: ../backends/xml-entry.c:952
   478msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
   479
   480#: ../backends/xml-entry.c:953
  481481#, c-format
  482482msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
  483483msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
  484484
  485 #: ../backends/xml-entry.c:966
   485#: ../backends/xml-entry.c:967
  486486#, c-format
  487487msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
  488488msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
  489489
  490 #: ../backends/xml-entry.c:981
   490#: ../backends/xml-entry.c:982
  491491msgid "No \"value\" attribute for node"
  492492msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
  493493
  494 #: ../backends/xml-entry.c:1029 ../backends/xml-entry.c:1105
   494#: ../backends/xml-entry.c:1030 ../backends/xml-entry.c:1106
  495495#, c-format
  496496msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
  497 msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-списък в XML"
  498 
  499 #: ../backends/xml-entry.c:1063
   497msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
   498
   499#: ../backends/xml-entry.c:1064
  500500msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
  501501msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
  502502
  503 #: ../backends/xml-entry.c:1086
   503#: ../backends/xml-entry.c:1087
  504504#, c-format
  505505msgid "Bad XML node: %s"
  506 msgstr "Лош възел в XML: %s"
  507 
  508 #: ../backends/xml-entry.c:1094
   506msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
   507
   508#: ../backends/xml-entry.c:1095
  509509#, c-format
  510510msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
  511511msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
  512512
  513 #: ../backends/xml-entry.c:1146
   513#: ../backends/xml-entry.c:1147
  514514#, c-format
  515515msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
  516 msgstr "Игнорира се неправилен остатък car за двойка в XML: %s"
  517 
  518 #: ../backends/xml-entry.c:1155 ../backends/xml-entry.c:1178
   516msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
   517
   518#: ../backends/xml-entry.c:1156 ../backends/xml-entry.c:1179
  519519msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
  520520msgstr ""
  521521"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
  522522
  523 #: ../backends/xml-entry.c:1168
   523#: ../backends/xml-entry.c:1169
  524524#, c-format
  525525msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
  526 msgstr "Игнорира се неправилен остатък cdr за двойка в XML: %s"
  527 
  528 #: ../backends/xml-entry.c:1187
   526msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
   527
   528#: ../backends/xml-entry.c:1188
  529529#, c-format
  530530msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
  531 msgstr "Не може да се анализира възела <%s> във възел-двойка в XML"
  532 
  533 #: ../backends/xml-entry.c:1205
   531msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
   532
   533#: ../backends/xml-entry.c:1206
  534534msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
  535 msgstr "Не са открити остатъците car и cdr за възел-двойка в XML"
  536 
  537 #: ../backends/xml-entry.c:1211
   535msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
   536
   537#: ../backends/xml-entry.c:1212
  538538msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
  539 msgstr "Остатъкът cdr на двойка стойности във файл с XML липсва"
  540 
  541 #: ../backends/xml-entry.c:1218
   539msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
   540
   541#: ../backends/xml-entry.c:1219
  542542msgid "Missing car from pair of values in XML file"
  543 msgstr "Остатъкът car на двойка стойности във файл с XML липсва"
  544 
  545 #: ../backends/xml-entry.c:1223
   543msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
   544
   545#: ../backends/xml-entry.c:1224
  546546msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
  547 msgstr "И двата остатъка - car и cdr за двойка във файл с XML липсват"
   547msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
  548548
  549549#: ../gconf/gconf-backend.c:62
  550550#, c-format
  551551msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
  552 msgstr "„%c“  е невалиден символ в адрес за запазване на настройки"
   552msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
  553553
  554554#. -- end debug only
   
  561561#, c-format
  562562msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
  563 msgstr "Подсистемата „%s“ не успя да върне vtable\n"
   563msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
  564564
  565565#: ../gconf/gconf-backend.c:276
  566566#, c-format
  567567msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
  568 msgstr "Подсистемата „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
   568msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
  569569
  570570#: ../gconf/gconf-backend.c:302
   
  614614#, c-format
  615615msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
  616 msgstr "Очаква се „%s“, а се получи „%s“ за ключа %s"
   616msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
  617617
  618618#: ../gconf/gconf-database.c:211
   
  670670#, c-format
  671671msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
  672 msgstr "Не съществува програма-слушател с ID %lu"
   672msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
  673673
  674674#: ../gconf/gconf-database.c:1167
   
  699699#, c-format
  700700msgid "Error getting default value for `%s': %s"
  701 msgstr "Грешка при получаване на подразбираща се стойност на „%s“: %s"
   701msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
  702702
  703703#: ../gconf/gconf-database.c:1484
   
  805805msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
  806806
  807 #: ../gconf/gconf-internals.c:203
   807#: ../gconf/gconf-internals.c:178
  808808#, c-format
  809809msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
  810810msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
  811811
  812 #: ../gconf/gconf-internals.c:262
   812#: ../gconf/gconf-internals.c:237
  813813msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
  814814msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
  815815
  816 #: ../gconf/gconf-internals.c:264
   816#: ../gconf/gconf-internals.c:239
  817817#, c-format
  818818msgid "Incorrect type for list element in %s"
  819819msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
  820820
  821 #: ../gconf/gconf-internals.c:277
   821#: ../gconf/gconf-internals.c:252
  822822msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
  823823msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
  824824
  825 #: ../gconf/gconf-internals.c:458
   825#: ../gconf/gconf-internals.c:433
  826826msgid "Failed to convert object to IOR"
  827827msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
  828828
  829 #: ../gconf/gconf-internals.c:595
   829#: ../gconf/gconf-internals.c:570
  830830msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
  831831msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
  832832
  833 #: ../gconf/gconf-internals.c:603
   833#: ../gconf/gconf-internals.c:578
  834834msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
  835835msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
  836836
  837 #: ../gconf/gconf-internals.c:611
   837#: ../gconf/gconf-internals.c:586
  838838msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
  839839msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
  840840
  841 #: ../gconf/gconf-internals.c:619
   841#: ../gconf/gconf-internals.c:594
  842842msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
  843843msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
  844844
  845 #: ../gconf/gconf-internals.c:864
   845#: ../gconf/gconf-internals.c:839
  846846#, c-format
  847847msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
  848 msgstr "Не може да се отвори файла с пътища „%s“: %s\n"
  849 
  850 #: ../gconf/gconf-internals.c:920
   848msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
   849
   850#: ../gconf/gconf-internals.c:895
  851851#, c-format
  852852msgid "Adding source `%s'\n"
  853853msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
  854854
  855 #: ../gconf/gconf-internals.c:935
   855#: ../gconf/gconf-internals.c:910
  856856#, c-format
  857857msgid "Read error on file `%s': %s\n"
  858858msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
  859859
  860 #: ../gconf/gconf-internals.c:1268 ../gconf/gconf-internals.c:1334
  861 #: ../gconf/gconf-value.c:153 ../gconf/gconf-value.c:252
  862 #: ../gconf/gconf-value.c:394 ../gconf/gconf-value.c:1667
   860#: ../gconf/gconf-internals.c:1243 ../gconf/gconf-internals.c:1309
   861#: ../gconf/gconf-value.c:156 ../gconf/gconf-value.c:255
   862#: ../gconf/gconf-value.c:397 ../gconf/gconf-value.c:1672
  863863msgid "Text contains invalid UTF-8"
  864864msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
  865865
  866 #: ../gconf/gconf-internals.c:1419
   866#: ../gconf/gconf-internals.c:1394
  867867#, c-format
  868868msgid "Expected list, got %s"
  869869msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
  870870
  871 #: ../gconf/gconf-internals.c:1429
   871#: ../gconf/gconf-internals.c:1404
  872872#, c-format
  873873msgid "Expected list of %s, got list of %s"
  874874msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
  875875
  876 #: ../gconf/gconf-internals.c:1557
   876#: ../gconf/gconf-internals.c:1532
  877877#, c-format
  878878msgid "Expected pair, got %s"
  879 msgstr "Очаква се двойка, а бе получен %s"
  880 
  881 #: ../gconf/gconf-internals.c:1571
   879msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
   880
   881#: ../gconf/gconf-internals.c:1546
  882882#, c-format
  883883msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
   
  886886"стойности"
  887887
  888 #: ../gconf/gconf-internals.c:1587
   888#: ../gconf/gconf-internals.c:1562
  889889#, c-format
  890890msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
  891891msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
  892892
  893 #: ../gconf/gconf-internals.c:1703
   893#: ../gconf/gconf-internals.c:1678
  894894msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
  895895msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
  896896
  897 #: ../gconf/gconf-internals.c:1764
   897#: ../gconf/gconf-internals.c:1739
  898898msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
  899899msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
  900900
  901 #: ../gconf/gconf-internals.c:1882
   901#: ../gconf/gconf-internals.c:1857
  902902msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
  903903msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
  904904
  905 #: ../gconf/gconf-internals.c:2366
   905#: ../gconf/gconf-internals.c:2341
  906906#, c-format
  907907msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
  908908msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
  909909
  910 #: ../gconf/gconf-internals.c:2393
   910#: ../gconf/gconf-internals.c:2368
  911911#, c-format
  912912msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
  913913msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
  914914
  915 #: ../gconf/gconf-internals.c:2461
   915#: ../gconf/gconf-internals.c:2436
  916916#, c-format
  917917msgid "Failed to create or open '%s'"
  918918msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
  919919
  920 #: ../gconf/gconf-internals.c:2471
   920#: ../gconf/gconf-internals.c:2446
  921921#, c-format
  922922msgid ""
   
  925925msgstr ""
  926926"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
  927 "системата Ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
   927"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
  928928"s)"
  929929
  930 #: ../gconf/gconf-internals.c:2491
   930#: ../gconf/gconf-internals.c:2466
  931931#, c-format
  932932msgid "Failed to remove '%s': %s"
  933933msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
  934934
  935 #: ../gconf/gconf-internals.c:2515
   935#: ../gconf/gconf-internals.c:2490
  936936#, c-format
  937937msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
  938938msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
  939939
  940 #: ../gconf/gconf-internals.c:2545
   940#: ../gconf/gconf-internals.c:2520
  941941#, c-format
  942942msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
  943 msgstr "gconftool или друг не-gconfd процес е заключил файла „%s“"
  944 
  945 #: ../gconf/gconf-internals.c:2562
   943msgstr "gconftool или друг несвързан с gconfd процес е заключил файла „%s“"
   944
   945#: ../gconf/gconf-internals.c:2537
  946946msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
  947947msgstr ""
   
  949949"gconfd обект"
  950950
  951 #: ../gconf/gconf-internals.c:2572
   951#: ../gconf/gconf-internals.c:2547
  952952#, c-format
  953953msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
  954954msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
  955955
  956 #: ../gconf/gconf-internals.c:2624
   956#: ../gconf/gconf-internals.c:2599
  957957#, c-format
  958958msgid "couldn't create directory `%s': %s"
  959959msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
  960960
  961 #: ../gconf/gconf-internals.c:2681
   961#: ../gconf/gconf-internals.c:2656
  962962#, c-format
  963963msgid "Can't write to file `%s': %s"
  964964msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
  965965
  966 #: ../gconf/gconf-internals.c:2722
   966#: ../gconf/gconf-internals.c:2697
  967967#, c-format
  968968msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
  969969msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
  970970
  971 #: ../gconf/gconf-internals.c:2745
   971#: ../gconf/gconf-internals.c:2720
  972972#, c-format
  973973msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
  974974msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
  975975
  976 #: ../gconf/gconf-internals.c:2757
   976#: ../gconf/gconf-internals.c:2732
  977977#, c-format
  978978msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
  979979msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
  980980
  981 #: ../gconf/gconf-internals.c:2780
   981#: ../gconf/gconf-internals.c:2755
  982982#, c-format
  983983msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
  984984msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
  985985
  986 #: ../gconf/gconf-internals.c:2796
   986#: ../gconf/gconf-internals.c:2771
  987987#, c-format
  988988msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
  989989msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
  990990
  991 #: ../gconf/gconf-internals.c:2838
   991#: ../gconf/gconf-internals.c:2813
  992992#, c-format
  993993msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
  994994msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
  995995
  996 #: ../gconf/gconf-internals.c:2992 ../gconf/gconfd.c:570
   996#: ../gconf/gconf-internals.c:2984 ../gconf/gconfd.c:570
  997997#, c-format
  998998msgid "Failed to stat %s: %s"
  999999msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
  10001000
  1001 #: ../gconf/gconf-internals.c:3014
   1001#: ../gconf/gconf-internals.c:3006
  10021002#, c-format
  10031003msgid "Server ping error: %s"
  10041004msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
  10051005
  1006 #: ../gconf/gconf-internals.c:3039
   1006#: ../gconf/gconf-internals.c:3031
  10071007#, c-format
  10081008msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
   
  10111011"s\n"
  10121012
  1013 #: ../gconf/gconf-internals.c:3063
   1013#: ../gconf/gconf-internals.c:3055
  10141014#, c-format
  10151015msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
  10161016msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
  10171017
  1018 #: ../gconf/gconf-internals.c:3088
   1018#: ../gconf/gconf-internals.c:3085
  10191019#, c-format
  10201020msgid ""
   
  10291029"s)"
  10301030
  1031 #: ../gconf/gconf-internals.c:3089
   1031#: ../gconf/gconf-internals.c:3086
  10321032msgid "none"
  10331033msgstr "няма"
  10341034
  1035 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:46
   1035#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:48
  10361036msgid "- Sanity checks for GConf"
  10371037msgstr "- минимално необходими проверки за GConf"
  10381038
  1039 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:55 ../gconf/gconftool.c:592
   1039#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:57 ../gconf/gconftool.c:616
  10401040#, c-format
  10411041msgid ""
   
  10471047"командата.\n"
  10481048
  1049 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:126 ../gconf/gconf-sanity-check.c:151
   1049#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:128 ../gconf/gconf-sanity-check.c:153
  10501050#, c-format
  10511051msgid ""
   
  10561056msgstr ""
  10571057"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1058 "Файл „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем с "
  1059 "Вашите настройки, понеже много програми създават файлове във Вашата домашна "
  1060 "папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  1061 
  1062 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:165
   1058"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
   1059"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
   1060"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
   1061
   1062#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
  10631063#, c-format
  10641064msgid ""
   
  10731073"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  10741074"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
  1075 "настройките  на операционната Ви система. Ако домашната Ви папка е монтирана "
   1075"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
  10761076"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
  10771077"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
  10781078"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
  10791079
  1080 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
   1080#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:184
  10811081#, c-format
  10821082msgid "Can't remove file %s: %s\n"
  10831083msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
  10841084
  1085 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:218
   1085#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:220
  10861086#, c-format
  10871087msgid ""
   
  10941094"настройките не могат да се запазват. %s%s"
  10951095
  1096 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:221
   1096#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:223
  10971097msgid "Error reading the file: "
  10981098msgstr "Грешка при четене на файла:"
  10991099
  1100 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:244
   1100#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:246
  11011101#, c-format
  11021102msgid ""
   
  11051105msgstr ""
  11061106"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
  1107 "Не може да се намери адреса „%s“ във файла с настройки „%s“: %s"
  1108 
  1109 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:305
   1107"Адресът „%s“ не може да се открие във файла с настройки „%s“: %s"
   1108
   1109#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:307
  11101110msgid ""
  11111111"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
   
  11191119"Do you want to continue?"
  11201120msgstr ""
  1121 "Файловете, който съдържат Вашите настройки се използват в момента.\n"
   1121"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
  11221122"\n"
  11231123"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
   
  11291129"Желаете ли да продължите?"
  11301130
  1131 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:326
   1131#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:328
  11321132msgid "_Log Out"
  11331133msgstr "_Излизане"
  11341134
  1135 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:328
   1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:330
  11361136msgid "_Continue"
  11371137msgstr "_Продължаване"
  11381138
  1139 #: ../gconf/gconf-sanity-check.c:341
   1139#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
  11401140#, c-format
  11411141msgid "%s Continue (y/n)?"
   
  11451145#: ../gconf/gconf-schema.c:233 ../gconf/gconf-schema.c:241
  11461146msgid "Schema contains invalid UTF-8"
  1147 msgstr "Схемата съдържа невалиден UTF-8"
   1147msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
  11481148
  11491149#: ../gconf/gconf-schema.c:250
   
  11561156"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
  11571157"elements"
  1158 msgstr "Схемата указва вида на двойката, но не и вида на остатъците car/cdr"
   1158msgstr ""
   1159"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
   1160"cdr)"
  11591161
  11601162#: ../gconf/gconf-sources.c:371
   
  12351237"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
  12361238"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
  1237 "са създадени два gconfd процеса; 3) операционната Ви система е настроена "
  1238 "лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната Ви папка или 4) "
  1239 "Вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
   1239"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната ви система е настроена "
   1240"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви папка или 4) "
   1241"вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
  12401242"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
  12411243"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
  12421244"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
  12431245"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
  1244  конфигурацията си по подразбиране, която предотвратява отдалечени връзки "
  1245 "по CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и "
  1246 "потребителските журнални файлове за повече подробности за проблемите на "
  1247 "gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и той трябва да "
  1248 "притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните "
  1249 "места за съхранение като ~/.gconf"
   1246ъс стандартната си конфигурация, която предотвратява отдалечени връзки по "
   1247"CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и потребителските "
   1248"журнални файлове за повече подробности за проблемите на gconf. Може да има "
   1249"само по един gconfd за домашна папка и той трябва да притежава заключващия "
   1250"файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните места за съхранение като "
   1251"~/.gconf"
  12501252
  12511253#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
   
  12661268"„%s“"
  12671269
  1268 #: ../gconf/gconf-value.c:260
   1270#: ../gconf/gconf-value.c:263
  12691271#, c-format
  12701272msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
  12711273msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
  12721274
  1273 #: ../gconf/gconf-value.c:273
   1275#: ../gconf/gconf-value.c:276
  12741276#, c-format
  12751277msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
  12761278msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
  12771279
  1278 #: ../gconf/gconf-value.c:324
   1280#: ../gconf/gconf-value.c:327
  12791281#, c-format
  12801282msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
   
  12821284"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
  12831285
  1284 #: ../gconf/gconf-value.c:355 ../gconf/gconf-value.c:516
   1286#: ../gconf/gconf-value.c:358 ../gconf/gconf-value.c:519
  12851287#, c-format
  12861288msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
  1287 msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни символи)"
  1288 
  1289 #: ../gconf/gconf-value.c:402
   1289msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
   1290
   1291#: ../gconf/gconf-value.c:405
  12901292#, c-format
  12911293msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
  12921294msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
  12931295
  1294 #: ../gconf/gconf-value.c:415
   1296#: ../gconf/gconf-value.c:418
  12951297#, c-format
  12961298msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
  12971299msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
  12981300
  1299 #: ../gconf/gconf-value.c:445 ../gconf/gconf-value.c:531
   1301#: ../gconf/gconf-value.c:448 ../gconf/gconf-value.c:534
  13001302#, c-format
  13011303msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
  13021304msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
  13031305
  1304 #: ../gconf/gconf-value.c:485
   1306#: ../gconf/gconf-value.c:488
  13051307#, c-format
  13061308msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
   
  13081310"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
  13091311
  1310 #: ../gconf/gconf.c:57
  1311 #, c-format
  1312 msgid "Key \"%s\" is NULL"
  1313 msgstr "Ключът „%s“ е NULL"
  1314 
  1315 #: ../gconf/gconf.c:64
   1312#: ../gconf/gconf.c:95
   1313msgid "Key is NULL"
   1314msgstr "Ключът е NULL"
   1315
   1316#: ../gconf/gconf.c:102
  13161317#, c-format
  13171318msgid "\"%s\": %s"
  13181319msgstr "„%s“: %s"
  13191320
  1320 #: ../gconf/gconf.c:383
   1321#: ../gconf/gconf.c:423
  13211322#, c-format
  13221323msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
  1323 msgstr "Сървърът не успя да разреши адреса „%s“"
  1324 
  1325 #: ../gconf/gconf.c:761
   1324msgstr "Сървърът не успя да открие номера по IP на адреса „%s“"
   1325
   1326#: ../gconf/gconf.c:801
  13261327msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
  13271328msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
  13281329
  1329 #: ../gconf/gconf.c:2224
   1330#: ../gconf/gconf.c:2251
  13301331#, c-format
  13311332msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
   
  13331334"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
  13341335
  1335 #: ../gconf/gconf.c:2589
   1336#: ../gconf/gconf.c:2623
  13361337msgid "Must begin with a slash (/)"
  13371338msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
  13381339
  1339 #: ../gconf/gconf.c:2611
   1340#: ../gconf/gconf.c:2645
  13401341msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
  13411342msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
  13421343
  1343 #: ../gconf/gconf.c:2613
   1344#: ../gconf/gconf.c:2647
  13441345msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
  13451346msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
  13461347
  1347 #: ../gconf/gconf.c:2632
  1348 #, c-format
  1349 msgid "'%c' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
  1350 msgstr "„%c“ не е символ ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
  1351 
  1352 #: ../gconf/gconf.c:2642
   1348#: ../gconf/gconf.c:2667
   1349#, c-format
   1350msgid "'\\%o' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
   1351msgstr ""
   1352"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
   1353
   1354#: ../gconf/gconf.c:2677
  13531355#, c-format
  13541356msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
  1355 msgstr "„%c“ не е валиден символ в името на ключ/папка"
  1356 
  1357 #: ../gconf/gconf.c:2656
   1357msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
   1358
   1359#: ../gconf/gconf.c:2691
  13581360msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
  13591361msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
  13601362
  1361 #: ../gconf/gconf.c:3027
   1363#: ../gconf/gconf.c:3062
  13621364#, c-format
  13631365msgid "Failure shutting down config server: %s"
  13641366msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
  13651367
  1366 #: ../gconf/gconf.c:3088
   1368#: ../gconf/gconf.c:3123
  13671369#, c-format
  13681370msgid "Expected float, got %s"
  13691371msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
  13701372
  1371 #: ../gconf/gconf.c:3123
   1373#: ../gconf/gconf.c:3158
  13721374#, c-format
  13731375msgid "Expected int, got %s"
  13741376msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
  13751377
  1376 #: ../gconf/gconf.c:3158
   1378#: ../gconf/gconf.c:3193
  13771379#, c-format
  13781380msgid "Expected string, got %s"
  13791381msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
  13801382
  1381 #: ../gconf/gconf.c:3192
   1383#: ../gconf/gconf.c:3227
  13821384#, c-format
  13831385msgid "Expected bool, got %s"
  13841386msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
  13851387
  1386 #: ../gconf/gconf.c:3225
   1388#: ../gconf/gconf.c:3260
  13871389#, c-format
  13881390msgid "Expected schema, got %s"
  13891391msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
  13901392
  1391 #: ../gconf/gconf.c:3564
   1393#: ../gconf/gconf.c:3599
  13921394#, c-format
  13931395msgid "CORBA error: %s"
   
  14111413"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
  14121414msgstr ""
  1413 "Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се подразбиращия се източник "
  1414 "„%s“"
   1415"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
  14151416
  14161417#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
   
  14511452msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
  14521453msgstr ""
  1453 "Получи се %d сигнал, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
   1454"Получи се сигнал %d, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
  14541455"GConf."
  14551456
   
  14641465"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
  14651466msgstr ""
  1466 "Получи се %d сигнал, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
   1467"Получи се сигнал %d, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
  14671468
  14681469#: ../gconf/gconfd.c:475
  14691470#, c-format
  14701471msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
  1471 msgstr "Получи се %d сигнал, чисто спиране"
   1472msgstr "Получи се сигнал %d, чисто спиране"
  14721473
  14731474#: ../gconf/gconfd.c:563
   
  14911492#, c-format
  14921493msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
  1493 msgstr "стартира се (версия %s), pid %u, потребител „%s“"
   1494msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
  14941495
  14951496#: ../gconf/gconfd.c:736
   
  16271628"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
  16281629msgstr ""
  1629 "Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd; няма "
   1630"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
  16301631"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
  16311632
   
  16371638msgstr ""
  16381639"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
  1639 "Може погрешно отново да бъде добавен след спиране или завършване на gconfd (%"
   1640"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
  16401641"s)"
  16411642
   
  16691670msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
  16701671
  1671 #: ../gconf/gconftool.c:89
   1672#: ../gconf/gconftool.c:90
  16721673msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
  16731674msgstr ""
  16741675"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
  16751676
  1676 #: ../gconf/gconftool.c:98
   1677#: ../gconf/gconftool.c:99
  16771678msgid "Print the value of a key to standard output."
  16781679msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
  16791680
  1680 #: ../gconf/gconftool.c:108
   1681#: ../gconf/gconftool.c:109
  16811682msgid "Unset the keys on the command line"
  16821683msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
  16831684
  1684 #: ../gconf/gconftool.c:117
   1685#: ../gconf/gconftool.c:118
  16851686msgid ""
  16861687"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
   
  16901691"командния ред"
  16911692
  1692 #: ../gconf/gconftool.c:126
   1693#: ../gconf/gconftool.c:127
  16931694msgid "Print all key/value pairs in a directory."
  16941695msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
  16951696
  1696 #: ../gconf/gconftool.c:135
   1697#: ../gconf/gconftool.c:136
  16971698msgid "Print all subdirectories in a directory."
  16981699msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
  16991700
  1700 #: ../gconf/gconftool.c:144
   1701#: ../gconf/gconftool.c:145
  17011702msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
  17021703msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
  17031704
  1704 #: ../gconf/gconftool.c:153
   1705#: ../gconf/gconftool.c:154
   1706msgid "Search for a key, recursively."
   1707msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
   1708
   1709#: ../gconf/gconftool.c:163
  17051710msgid "Get the short doc string for a key"
  17061711msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
  17071712
  1708 #: ../gconf/gconftool.c:162
   1713#: ../gconf/gconftool.c:172
  17091714msgid "Get the long doc string for a key"
  17101715msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
  17111716
  1712 #: ../gconf/gconftool.c:171
   1717#: ../gconf/gconftool.c:181
  17131718msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
  17141719msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
  17151720
  1716 #: ../gconf/gconftool.c:180
   1721#: ../gconf/gconftool.c:190
  17171722msgid "Ignore schema defaults when reading values."
  17181723msgstr ""
  17191724"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
  17201725
  1721 #: ../gconf/gconftool.c:195
   1726#: ../gconf/gconftool.c:205
  17221727msgid ""
  17231728"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
   
  17261731"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
  17271732
  1728 #: ../gconf/gconftool.c:204
   1733#: ../gconf/gconftool.c:214
  17291734msgid ""
  17301735"Load from the specified file an XML description of values and set them "
   
  17341739"настройване относително към папка."
  17351740
  1736 #: ../gconf/gconftool.c:213
   1741#: ../gconf/gconftool.c:223
  17371742msgid "Unload a set of values described in an XML file."
  17381743msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
  17391744
  1740 #: ../gconf/gconftool.c:228
   1745#: ../gconf/gconftool.c:238
  17411746msgid "Get the name of the default source"
  1742 msgstr "Получаване на името на източника по подразбиране"
  1743 
  1744 #: ../gconf/gconftool.c:237
   1747msgstr "Получаване на името на стандартния източник"
   1748
   1749#: ../gconf/gconftool.c:247
  17451750msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
  17461751msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
  17471752
  1748 #: ../gconf/gconftool.c:246
   1753#: ../gconf/gconftool.c:256
  17491754msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
  17501755msgstr ""
  17511756"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
  17521757
  1753 #: ../gconf/gconftool.c:255
   1758#: ../gconf/gconftool.c:265
  17541759msgid ""
  17551760"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
   
  17591764"автоматично - при необходимост)"
  17601765
  1761 #: ../gconf/gconftool.c:270
   1766#: ../gconf/gconftool.c:280
  17621767msgid ""
  17631768"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
   
  17671772"описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17681773
  1769 #: ../gconf/gconftool.c:271
   1774#: ../gconf/gconftool.c:281
  17701775msgid "int|bool|float|string|list|pair"
  17711776msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
  17721777
  1773 #: ../gconf/gconftool.c:279
   1778#: ../gconf/gconftool.c:289
  17741779msgid "Print the data type of a key to standard output."
  17751780msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
  17761781
  1777 #: ../gconf/gconftool.c:288
   1782#: ../gconf/gconftool.c:298
  17781783msgid "Get the number of elements in a list key."
  1779 msgstr "Взимане номера на елементите в списъчен ключ."
  1780 
  1781 #: ../gconf/gconftool.c:297
   1784msgstr "Взимане номера на елементите в ключ-списък."
   1785
   1786#: ../gconf/gconftool.c:307
  17821787msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
  1783 msgstr "Взимане на специфичен елемент от списъчен ключ, индексирано с номера."
  1784 
  1785 #: ../gconf/gconftool.c:306
   1788msgstr "Взимане на специфичен елемент от ключ-списък, индексирано с номера."
   1789
   1790#: ../gconf/gconftool.c:316
  17861791msgid ""
  17871792"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
   
  17911796"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  17921797
  1793 #: ../gconf/gconftool.c:307 ../gconf/gconftool.c:316 ../gconf/gconftool.c:325
   1798#: ../gconf/gconftool.c:317 ../gconf/gconftool.c:326 ../gconf/gconftool.c:335
  17941799msgid "int|bool|float|string"
  17951800msgstr "int|bool|float|string"
  17961801
  1797 #: ../gconf/gconftool.c:315
   1802#: ../gconf/gconftool.c:325
  17981803msgid ""
  17991804"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
  18001805"schema describes. Unique abbreviations OK."
  18011806msgstr ""
  1802 "Указване на вида на остатъка „car“ от двойката, който се задава или вида на "
   1807"Указване на вида на главата (car) от двойката, който се задава или вида на "
  18031808"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  18041809
  1805 #: ../gconf/gconftool.c:324
   1810#: ../gconf/gconftool.c:334
  18061811msgid ""
  18071812"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
  18081813"schema describes. Unique abbreviations OK."
  18091814msgstr ""
  1810 "Указване на вида на остатъка „cdr“ от двойката, който се задава или вида на "
   1815"Указване на вида на опашката (cdr) от двойката, който се задава, или вида на "
  18111816"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
  18121817
  1813 #: ../gconf/gconftool.c:339
   1818#: ../gconf/gconftool.c:349
  18141819msgid "Specify a schema file to be installed"
  18151820msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
  18161821
  1817 #: ../gconf/gconftool.c:340
   1822#: ../gconf/gconftool.c:350
  18181823msgid "FILENAME"
  18191824msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
  18201825
  1821 #: ../gconf/gconftool.c:348
   1826#: ../gconf/gconftool.c:358
  18221827msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
  18231828msgstr ""
  1824 "Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо пътя по "
  1825 "подразбиране"
  1826 
  1827 #: ../gconf/gconftool.c:349
   1829"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо стандартния "
   1830"път"
   1831
   1832#: ../gconf/gconftool.c:359
  18281833msgid "SOURCE"
  18291834msgstr "ИЗТОЧНИК"
  18301835
  1831 #: ../gconf/gconftool.c:357
   1836#: ../gconf/gconftool.c:367
  18321837msgid ""
  18331838"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
   
  18351840msgstr ""
  18361841"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
  1837 "да има стартиран gconfd процес."
  1838 
  1839 #: ../gconf/gconftool.c:366
   1842"да има стартиран процес gconfd."
   1843
   1844#: ../gconf/gconftool.c:376
  18401845msgid ""
  18411846"Properly installs schema files on the command line into the database. "
   
  18441849msgstr ""
  18451850"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
  1846 "ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
   1851"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
  18471852"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
  1848 "използва източника по подразбиране."
  1849 
  1850 #: ../gconf/gconftool.c:375
   1853"използва стандартният източник."
   1854
   1855#: ../gconf/gconftool.c:385
  18511856msgid ""
  18521857"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
   
  18551860msgstr ""
  18561861"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
  1857 "ползва различен от подразбиращия се източник на настройки, той трябва да е "
   1862"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
  18581863"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
  1859 "използва източника по подразбиране."
  1860 
  1861 #: ../gconf/gconftool.c:390
   1864"използва стандартният източник."
   1865
   1866#: ../gconf/gconftool.c:400
  18621867msgid ""
  18631868"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
   
  18671872"видове стойности на ключовете на командния ред."
  18681873
  1869 #: ../gconf/gconftool.c:399
   1874#: ../gconf/gconftool.c:409
  18701875msgid ""
  18711876"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
   
  18751880"ключове в папките на командния ред."
  18761881
  1877 #: ../gconf/gconftool.c:414
   1882#: ../gconf/gconftool.c:424
  18781883msgid ""
  18791884"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
   
  18831888"long-desc, --owner, и --type."
  18841889
  1885 #: ../gconf/gconftool.c:423
   1890#: ../gconf/gconftool.c:433
  18861891msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
  18871892msgstr "Указване на кратко описание на схема"
  18881893
  1889 #: ../gconf/gconftool.c:424 ../gconf/gconftool.c:433
   1894#: ../gconf/gconftool.c:434 ../gconf/gconftool.c:443
  18901895msgid "DESCRIPTION"
  18911896msgstr "ОПИСАНИЕ"
  18921897
  1893 #: ../gconf/gconftool.c:432
   1898#: ../gconf/gconftool.c:442
  18941899msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
  18951900msgstr "Указване на подробно описание на схема."
  18961901
  1897 #: ../gconf/gconftool.c:441
   1902#: ../gconf/gconftool.c:451
  18981903msgid "Specify the owner of a schema"
  18991904msgstr "Указване на собственик на схема"
  19001905
  1901 #: ../gconf/gconftool.c:442
   1906#: ../gconf/gconftool.c:452
  19021907msgid "OWNER"
  19031908msgstr "СОБСТВЕНИК"
  19041909
  1905 #: ../gconf/gconftool.c:450
   1910#: ../gconf/gconftool.c:460
  19061911msgid "Get the name of the schema applied to this key"
  19071912msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
  19081913
  1909 #: ../gconf/gconftool.c:459
   1914#: ../gconf/gconftool.c:469
  19101915msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
  19111916msgstr ""
   
  19131918"схемата"
  19141919
  1915 #: ../gconf/gconftool.c:468
   1920#: ../gconf/gconftool.c:478
  19161921msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
  19171922msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
  19181923
  1919 #: ../gconf/gconftool.c:483
   1924#: ../gconf/gconftool.c:493
  19201925msgid "Print version"
  19211926msgstr "Показване на версията"
  19221927
  1923 #: ../gconf/gconftool.c:492
   1928#: ../gconf/gconftool.c:502
  19241929msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
  19251930msgstr "[ФАЙЛ...]|[КЛЮЧ...]|[ПАПКА...]"
  19261931
  1927 #: ../gconf/gconftool.c:548
   1932#: ../gconf/gconftool.c:562
  19281933msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
  19291934msgstr " - инструмент за работа с настройки на GConf"
  19301935
  1931 #: ../gconf/gconftool.c:550
  1932 msgid "Client options"
  1933 msgstr "Настройки на клиента"
  1934 
  1935 #: ../gconf/gconftool.c:550
   1936#: ../gconf/gconftool.c:567
   1937msgid "Client options:"
   1938msgstr "Настройки на клиента:"
   1939
   1940#: ../gconf/gconftool.c:567
  19361941msgid "Show client options"
  19371942msgstr "Показване на настройките на клиента"
  19381943
  1939 #: ../gconf/gconftool.c:554
  1940 msgid "Key type options"
  1941 msgstr "Настройки на вида на ключа"
  1942 
  1943 #: ../gconf/gconftool.c:554
   1944#: ../gconf/gconftool.c:572
   1945msgid "Key type options:"
   1946msgstr "Настройки на вида на ключа:"
   1947
   1948#: ../gconf/gconftool.c:572
  19441949msgid "Show key type options"
  19451950msgstr "Показване на настройките на вида на ключа"
  19461951
  1947 #: ../gconf/gconftool.c:558
  1948 msgid "Load/Save options"
  1949 msgstr "Настройки на зареждането/запазването"
  1950 
  1951 #: ../gconf/gconftool.c:558
   1952#: ../gconf/gconftool.c:577
   1953msgid "Load/Save options:"
   1954msgstr "Настройки на зареждането/запазването:"
   1955
   1956#: ../gconf/gconftool.c:577
  19521957msgid "Show load/save options"
  19531958msgstr "Показване на настройките на зареждането/запазването"
  19541959
  1955 #: ../gconf/gconftool.c:562
  1956 msgid "Server options"
  1957 msgstr "Настройки на сървъра"
  1958 
  1959 #: ../gconf/gconftool.c:562
   1960#: ../gconf/gconftool.c:582
   1961msgid "Server options:"
   1962msgstr "Настройки на сървъра:"
   1963
   1964#: ../gconf/gconftool.c:582
  19601965msgid "Show server options"
  19611966msgstr "Показване на настройките на сървъра"
  19621967
  1963 #: ../gconf/gconftool.c:566
  1964 msgid "Installation options"
  1965 msgstr "Настройки за инсталация"
  1966 
  1967 #: ../gconf/gconftool.c:566
   1968#: ../gconf/gconftool.c:587
   1969msgid "Installation options:"
   1970msgstr "Настройки за инсталация:"
   1971
   1972#: ../gconf/gconftool.c:587
  19681973msgid "Show installation options"
  19691974msgstr "Показване на настройките за инсталация"
  19701975
  1971 #: ../gconf/gconftool.c:570
  1972 msgid "Test options"
  1973 msgstr "Настройки за тестване"
  1974 
  1975 #: ../gconf/gconftool.c:570
   1976#: ../gconf/gconftool.c:592
   1977msgid "Test options:"
   1978msgstr "Настройки за тестване:"
   1979
   1980#: ../gconf/gconftool.c:592
  19761981msgid "Show test options"
  19771982msgstr "Показване на настройките за тестване"
  19781983
  1979 #: ../gconf/gconftool.c:574
  1980 msgid "Schema options"
  1981 msgstr "Настройки на схема"
  1982 
  1983 #: ../gconf/gconftool.c:574
   1984#: ../gconf/gconftool.c:597
   1985msgid "Schema options:"
   1986msgstr "Настройки на схема:"
   1987
   1988#: ../gconf/gconftool.c:597
  19841989msgid "Show schema options"
  19851990msgstr "Показване на настройките на схема"
  19861991
  1987 #: ../gconf/gconftool.c:582
   1992#: ../gconf/gconftool.c:606
  19881993#, c-format
  19891994msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
   
  19921997"командата.\n"
  19931998
  1994 #: ../gconf/gconftool.c:610
   1999#: ../gconf/gconftool.c:634
  19952000msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
  19962001msgstr ""
  19972002"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
  19982003
  1999 #: ../gconf/gconftool.c:620
   2004#: ../gconf/gconftool.c:644
  20002005msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
  20012006msgstr ""
  20022007"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
  20032008
  2004 #: ../gconf/gconftool.c:627
   2009#: ../gconf/gconftool.c:651
  20052010msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
  20062011msgstr ""
  20072012"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
  20082013
  2009 #: ../gconf/gconftool.c:638
   2014#: ../gconf/gconftool.c:662
  20102015msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
  20112016msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
  20122017
  2013 #: ../gconf/gconftool.c:649
   2018#: ../gconf/gconftool.c:673
  20142019msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
  20152020msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
  20162021
  2017 #: ../gconf/gconftool.c:662
   2022#: ../gconf/gconftool.c:687
  20182023msgid ""
  20192024"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
  2020 "entries, or --all-dirs\n"
   2025"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
  20212026msgstr ""
  20222027"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
  2023 "entries или --all-dirs\n"
  2024 
  2025 #: ../gconf/gconftool.c:675
   2028"entries, --all-dirs или --search-key\n"
   2029
   2030#: ../gconf/gconftool.c:701
  20262031msgid ""
  20272032"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
  2028 "all-dirs\n"
  2029 msgstr ""
  2030 "--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries "
  2031 "или --all-dirs\n"
  2032 
  2033 #: ../gconf/gconftool.c:681
   2033"all-dirs, or --search-key\n"
   2034msgstr ""
   2035"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
   2036"--all-dirs или --search-key\n"
   2037
   2038#: ../gconf/gconftool.c:707
  20342039msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
  20352040msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
  20362041
  2037 #: ../gconf/gconftool.c:687
   2042#: ../gconf/gconftool.c:713
  20382043msgid "Must specify a type when setting a value\n"
  20392044msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
  20402045
  2041 #: ../gconf/gconftool.c:695
   2046#: ../gconf/gconftool.c:721
  20422047msgid ""
  20432048"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
   
  20472052"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
  20482053
  2049 #: ../gconf/gconftool.c:707 ../gconf/gconftool.c:720 ../gconf/gconftool.c:733
  2050 #: ../gconf/gconftool.c:747 ../gconf/gconftool.c:760 ../gconf/gconftool.c:773
  2051 #: ../gconf/gconftool.c:787
   2054#: ../gconf/gconftool.c:733 ../gconf/gconftool.c:746 ../gconf/gconftool.c:759
   2055#: ../gconf/gconftool.c:773 ../gconf/gconftool.c:786 ../gconf/gconftool.c:799
   2056#: ../gconf/gconftool.c:813
  20522057#, c-format
  20532058msgid "%s option must be used by itself.\n"
  20542059msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
  20552060
  2056 #: ../gconf/gconftool.c:796
   2061#: ../gconf/gconftool.c:822
  20572062msgid ""
  20582063"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
   
  20612066"--direct\n"
  20622067
  2063 #: ../gconf/gconftool.c:802
   2068#: ../gconf/gconftool.c:828
  20642069#, c-format
  20652070msgid "Failed to init GConf: %s\n"
  20662071msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
  20672072
  2068 #: ../gconf/gconftool.c:830
   2073#: ../gconf/gconftool.c:856
  20692074msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
  20702075msgstr ""
  20712076"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
  20722077
  2073 #: ../gconf/gconftool.c:837
   2078#: ../gconf/gconftool.c:863
  20742079msgid ""
  20752080"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
   
  20782083"схеми\n"
  20792084
  2080 #: ../gconf/gconftool.c:850
   2085#: ../gconf/gconftool.c:876
  20812086msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
  20822087msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
  20832088
  2084 #: ../gconf/gconftool.c:885
   2089#: ../gconf/gconftool.c:911
  20852090#, c-format
  20862091msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
  20872092msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
  20882093
  2089 #: ../gconf/gconftool.c:1163
   2094#: ../gconf/gconftool.c:1198
  20902095#, c-format
  20912096msgid "Shutdown error: %s\n"
  20922097msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
  20932098
  2094 #: ../gconf/gconftool.c:1206
   2099#: ../gconf/gconftool.c:1241
  20952100msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
  20962101msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
  20972102
  2098 #: ../gconf/gconftool.c:1258
  2099 msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
  2100 msgstr ""
  2101 "Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
  2102 
  2103 #: ../gconf/gconftool.c:1300 ../gconf/gconftool.c:1566
   2103#: ../gconf/gconftool.c:1272 ../gconf/gconftool.c:1433
   2104#: ../gconf/gconftool.c:1699
  21042105#, c-format
  21052106msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
  21062107msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
  21072108
  2108 #: ../gconf/gconftool.c:1319
   2109#: ../gconf/gconftool.c:1292 ../gconf/gconftool.c:1452
  21092110msgid "(no value set)"
  21102111msgstr "(няма зададена стойност)"
  21112112
  2112 #: ../gconf/gconftool.c:1625
   2113#: ../gconf/gconftool.c:1342
   2114msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
   2115msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
   2116
   2117#: ../gconf/gconftool.c:1391
   2118msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
   2119msgstr ""
   2120"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
   2121
   2122#: ../gconf/gconftool.c:1758
  21132123#, c-format
  21142124msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
  21152125msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
  21162126
  2117 #: ../gconf/gconftool.c:1654
   2127#: ../gconf/gconftool.c:1787
  21182128msgid "Must specify a key or keys to get\n"
  21192129msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
  21202130
  2121 #: ../gconf/gconftool.c:1689
   2131#: ../gconf/gconftool.c:1822
  21222132#, c-format
  21232133msgid "Type: %s\n"
  21242134msgstr "Вид: %s\n"
  21252135
  2126 #: ../gconf/gconftool.c:1690
   2136#: ../gconf/gconftool.c:1823
  21272137#, c-format
  21282138msgid "List Type: %s\n"
  21292139msgstr "Вид списък: %s\n"
  21302140
  2131 #: ../gconf/gconftool.c:1691
   2141#: ../gconf/gconftool.c:1824
  21322142#, c-format
  21332143msgid "Car Type: %s\n"
  2134 msgstr "Вид на car: %s\n"
  2135 
  2136 #: ../gconf/gconftool.c:1692
   2144msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
   2145
   2146#: ../gconf/gconftool.c:1825
  21372147#, c-format
  21382148msgid "Cdr Type: %s\n"
  2139 msgstr "Вид на cdr: %s\n"
  2140 
  2141 #: ../gconf/gconftool.c:1697
   2149msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
   2150
   2151#: ../gconf/gconftool.c:1830
  21422152#, c-format
  21432153msgid "Default Value: %s\n"
  2144 msgstr "Стойност по подразбиране: %s\n"
  2145 
  2146 #: ../gconf/gconftool.c:1697 ../gconf/gconftool.c:1699
  2147 #: ../gconf/gconftool.c:1700 ../gconf/gconftool.c:1701
   2154msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
   2155
   2156#: ../gconf/gconftool.c:1830 ../gconf/gconftool.c:1832
   2157#: ../gconf/gconftool.c:1833 ../gconf/gconftool.c:1834
  21482158msgid "Unset"
  21492159msgstr "Без стойност"
  21502160
  2151 #: ../gconf/gconftool.c:1699
   2161#: ../gconf/gconftool.c:1832
  21522162#, c-format
  21532163msgid "Owner: %s\n"
  21542164msgstr "Собственик: %s\n"
  21552165
  2156 #: ../gconf/gconftool.c:1700
   2166#: ../gconf/gconftool.c:1833
  21572167#, c-format
  21582168msgid "Short Desc: %s\n"
  21592169msgstr "Кр. опис.: %s\n"
  21602170
  2161 #: ../gconf/gconftool.c:1701
   2171#: ../gconf/gconftool.c:1834
  21622172#, c-format
  21632173msgid "Long Desc: %s\n"
  21642174msgstr "Подр. опис.: %s\n"
  21652175
  2166 #: ../gconf/gconftool.c:1710 ../gconf/gconftool.c:1934
  2167 #: ../gconf/gconftool.c:1968 ../gconf/gconftool.c:2013
  2168 #: ../gconf/gconftool.c:2158
   2176#: ../gconf/gconftool.c:1843 ../gconf/gconftool.c:2067
   2177#: ../gconf/gconftool.c:2101 ../gconf/gconftool.c:2146
   2178#: ../gconf/gconftool.c:2291
  21692179#, c-format
  21702180msgid "No value set for `%s'\n"
  21712181msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
  21722182
  2173 #: ../gconf/gconftool.c:1714 ../gconf/gconftool.c:1938
  2174 #: ../gconf/gconftool.c:1972 ../gconf/gconftool.c:2017
  2175 #: ../gconf/gconftool.c:2162
   2183#: ../gconf/gconftool.c:1847 ../gconf/gconftool.c:2071
   2184#: ../gconf/gconftool.c:2105 ../gconf/gconftool.c:2150
   2185#: ../gconf/gconftool.c:2295
  21762186#, c-format
  21772187msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
  21782188msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
  21792189
  2180 #: ../gconf/gconftool.c:1757 ../gconf/gconftool.c:1769
   2190#: ../gconf/gconftool.c:1890 ../gconf/gconftool.c:1902
  21812191#, c-format
  21822192msgid "Don't understand type `%s'\n"
  21832193msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
  21842194
  2185 #: ../gconf/gconftool.c:1781
   2195#: ../gconf/gconftool.c:1914
  21862196msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
  21872197msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
  21882198
  2189 #: ../gconf/gconftool.c:1801
   2199#: ../gconf/gconftool.c:1934
  21902200#, c-format
  21912201msgid "No value to set for key: `%s'\n"
  21922202msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
  21932203
  2194 #: ../gconf/gconftool.c:1829
   2204#: ../gconf/gconftool.c:1962
  21952205msgid "Cannot set schema as value\n"
  21962206msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
  21972207
  2198 #: ../gconf/gconftool.c:1839
   2208#: ../gconf/gconftool.c:1972
  21992209msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
  2200 msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже вида на елементите\n"
  2201 
  2202 #: ../gconf/gconftool.c:1853
   2210msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
   2211
   2212#: ../gconf/gconftool.c:1986
  22032213msgid ""
  22042214"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
  22052215msgstr ""
  2206 "При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на  остатъците car и "
  2207 "cdr\n"
  2208 
  2209 #: ../gconf/gconftool.c:1868
   2216"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
   2217"(car и cdr)\n"
   2218
   2219#: ../gconf/gconftool.c:2001
  22102220#, c-format
  22112221msgid "Error: %s\n"
  22122222msgstr "Грешка: %s\n"
  22132223
  2214 #: ../gconf/gconftool.c:1881 ../gconf/gconftool.c:2913
   2224#: ../gconf/gconftool.c:2014 ../gconf/gconftool.c:3046
  22152225#, c-format
  22162226msgid "Error setting value: %s\n"
  22172227msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
  22182228
  2219 #: ../gconf/gconftool.c:1899
   2229#: ../gconf/gconftool.c:2032
  22202230#, c-format
  22212231msgid "Error syncing: %s\n"
  22222232msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
  22232233
  2224 #: ../gconf/gconftool.c:1914
   2234#: ../gconf/gconftool.c:2047
  22252235msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
  22262236msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
  22272237
  2228 #: ../gconf/gconftool.c:1958
   2238#: ../gconf/gconftool.c:2091
  22292239msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
  22302240msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
  22312241
  2232 #: ../gconf/gconftool.c:1983 ../gconf/gconftool.c:2028
   2242#: ../gconf/gconftool.c:2116 ../gconf/gconftool.c:2161
  22332243#, c-format
  22342244msgid "Key %s is not a list.\n"
  22352245msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
  22362246
  2237 #: ../gconf/gconftool.c:2003
   2247#: ../gconf/gconftool.c:2136
  22382248msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
  2239 msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе списъчния елемент.\n"
  2240 
  2241 #: ../gconf/gconftool.c:2034
   2249msgstr "Трябва да се определи ключ, от който елементът-списък да се вземе.\n"
   2250
   2251#: ../gconf/gconftool.c:2167
  22422252msgid "Must specify list index.\n"
  22432253msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
  22442254
  2245 #: ../gconf/gconftool.c:2041
   2255#: ../gconf/gconftool.c:2174
  22462256msgid "List index must be non-negative.\n"
  22472257msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
  22482258
  2249 #: ../gconf/gconftool.c:2050
   2259#: ../gconf/gconftool.c:2183
  22502260msgid "List index is out of bounds.\n"
  22512261msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
  22522262
  2253 #: ../gconf/gconftool.c:2076
   2263#: ../gconf/gconftool.c:2209
  22542264msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
  22552265msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
  22562266
  2257 #: ../gconf/gconftool.c:2096
   2267#: ../gconf/gconftool.c:2229
  22582268#, c-format
  22592269msgid "No schema known for `%s'\n"
  22602270msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
  22612271
  2262 #: ../gconf/gconftool.c:2129
   2272#: ../gconf/gconftool.c:2262
  22632273#, c-format
  22642274msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
  22652275msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
  22662276
  2267 #: ../gconf/gconftool.c:2134
   2277#: ../gconf/gconftool.c:2267
  22682278#, c-format
  22692279msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
  22702280msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
  22712281
  2272 #: ../gconf/gconftool.c:2141
   2282#: ../gconf/gconftool.c:2274
  22732283#, c-format
  22742284msgid "No schema stored at '%s'\n"
  22752285msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
  22762286
  2277 #: ../gconf/gconftool.c:2144
   2287#: ../gconf/gconftool.c:2277
  22782288#, c-format
  22792289msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
  22802290msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
  22812291
  2282 #: ../gconf/gconftool.c:2200
   2292#: ../gconf/gconftool.c:2333
  22832293msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
  22842294msgstr ""
   
  22862296"присвои схемата\n"
  22872297
  2288 #: ../gconf/gconftool.c:2207
   2298#: ../gconf/gconftool.c:2340
  22892299#, c-format
  22902300msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
   
  22922302"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
  22932303
  2294 #: ../gconf/gconftool.c:2225
   2304#: ../gconf/gconftool.c:2358
  22952305msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
  22962306msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
  22972307
  2298 #: ../gconf/gconftool.c:2235
   2308#: ../gconf/gconftool.c:2368
  22992309#, c-format
  23002310msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
  23012311msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
  23022312
  2303 #: ../gconf/gconftool.c:2260
   2313#: ../gconf/gconftool.c:2393
  23042314msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
  23052315msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
  23062316
  2307 #: ../gconf/gconftool.c:2302
   2317#: ../gconf/gconftool.c:2435
  23082318msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  23092319msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
  23102320
  2311 #: ../gconf/gconftool.c:2322
   2321#: ../gconf/gconftool.c:2455
  23122322msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  2313 msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  2314 
  2315 #: ../gconf/gconftool.c:2342
   2323msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
   2324
   2325#: ../gconf/gconftool.c:2475
  23162326msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
  2317 msgstr "Видът на остатъка car трябва да е: string, int, float или bool\n"
  2318 
  2319 #: ../gconf/gconftool.c:2357
   2327msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
   2328
   2329#: ../gconf/gconftool.c:2490
  23202330#, c-format
  23212331msgid "Error setting value: %s"
  23222332msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
  23232333
  2324 #: ../gconf/gconftool.c:2371
   2334#: ../gconf/gconftool.c:2504
  23252335#, c-format
  23262336msgid "Error syncing: %s"
  23272337msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
  23282338
  2329 #: ../gconf/gconftool.c:2386
   2339#: ../gconf/gconftool.c:2519
  23302340msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
  23312341msgstr ""
   
  23332343"ключ/стойност.\n"
  23342344
  2335 #: ../gconf/gconftool.c:2400
   2345#: ../gconf/gconftool.c:2533
  23362346msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
  23372347msgstr ""
  23382348"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
  23392349
  2340 #: ../gconf/gconftool.c:2411
   2350#: ../gconf/gconftool.c:2544
  23412351#, c-format
  23422352msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
  23432353msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
  23442354
  2345 #: ../gconf/gconftool.c:2431
   2355#: ../gconf/gconftool.c:2564
  23462356msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
  23472357msgstr ""
   
  23492359"премахнат.\n"
  23502360
  2351 #: ../gconf/gconftool.c:2445
   2361#: ../gconf/gconftool.c:2578
  23522362#, c-format
  23532363msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
  23542364msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
  23552365
  2356 #: ../gconf/gconftool.c:2465
   2366#: ../gconf/gconftool.c:2598
  23572367msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
  23582368msgstr ""
  23592369"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
  23602370
  2361 #: ../gconf/gconftool.c:2499
   2371#: ../gconf/gconftool.c:2632
  23622372#, c-format
  23632373msgid "Error listing dirs: %s\n"
  23642374msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
  23652375
  2366 #: ../gconf/gconftool.c:2635
   2376#: ../gconf/gconftool.c:2768
  23672377msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
  2368 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да определите <car> и <cdr> в двойка\n"
  2369 
  2370 #: ../gconf/gconftool.c:2662
   2378msgstr ""
   2379"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
   2380"в двойка (<pair>)\n"
   2381
   2382#: ../gconf/gconftool.c:2795
  23712383#, c-format
  23722384msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
  23732385msgstr ""
  2374 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под <стойност> - игнорира се\n"
  2375 
  2376 #: ../gconf/gconftool.c:2695
   2386"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> - "
   2387"игнорира се\n"
   2388
   2389#: ../gconf/gconftool.c:2828
  23772390msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
  23782391msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
  23792392
  2380 #: ../gconf/gconftool.c:2701
   2393#: ../gconf/gconftool.c:2834
  23812394#, c-format
  23822395msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
  23832396msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
  23842397
  2385 #: ../gconf/gconftool.c:2719
   2398#: ../gconf/gconftool.c:2852
  23862399#, c-format
  23872400msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
   
  23892402"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
  23902403
  2391 #: ../gconf/gconftool.c:2740
   2404#: ../gconf/gconftool.c:2873
  23922405#, c-format
  23932406msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
   
  23962409"s“\n"
  23972410
  2398 #: ../gconf/gconftool.c:2762
   2411#: ../gconf/gconftool.c:2895
  23992412#, c-format
  24002413msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
  24012414msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
  24022415
  2403 #: ../gconf/gconftool.c:2783
   2416#: ../gconf/gconftool.c:2916
  24042417#, c-format
  24052418msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
  24062419msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
  24072420
  2408 #: ../gconf/gconftool.c:2892 ../gconf/gconftool.c:3434
   2421#: ../gconf/gconftool.c:3025 ../gconf/gconftool.c:3567
  24092422#, c-format
  24102423msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
  24112424msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
  24122425
  2413 #: ../gconf/gconftool.c:3007
   2426#: ../gconf/gconftool.c:3140
  24142427#, c-format
  24152428msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
  24162429msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
  24172430
  2418 #: ../gconf/gconftool.c:3016
   2431#: ../gconf/gconftool.c:3149
  24192432#, c-format
  24202433msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
  2421 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък за схема (%s)\n"
  2422 
  2423 #: ../gconf/gconftool.c:3027 ../gconf/gconftool.c:3057
  2424 #: ../gconf/gconftool.c:3086
   2434msgstr ""
   2435"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
   2436"s)\n"
   2437
   2438#: ../gconf/gconftool.c:3160 ../gconf/gconftool.c:3190
   2439#: ../gconf/gconftool.c:3219
  24252440#, c-format
  24262441msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
  24272442msgstr ""
  2428 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на подразбираща се стойност „%s“ на "
   2443"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
  24292444"схемата (%s)\n"
  24302445
  2431 #: ../gconf/gconftool.c:3045
   2446#: ../gconf/gconftool.c:3178
  24322447#, c-format
  24332448msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
  24342449msgstr ""
  2435 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на car или cdr остатъците за "
  2436 "схема (%s)\n"
  2437 
  2438 #: ../gconf/gconftool.c:3070
   2450"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
   2451"или cdr) за схема (%s)\n"
   2452
   2453#: ../gconf/gconftool.c:3203
  24392454msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
  2440 msgstr ""
  2441 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате подразбираща се стойност за схема\n"
  2442 
  2443 #: ../gconf/gconftool.c:3099
   2455msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
   2456
   2457#: ../gconf/gconftool.c:3232
  24442458msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
  24452459msgstr ""
  24462460"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
  24472461
  2448 #: ../gconf/gconftool.c:3147 ../gconf/gconftool.c:3168
  2449 #: ../gconf/gconftool.c:3189 ../gconf/gconftool.c:3210
   2462#: ../gconf/gconftool.c:3280 ../gconf/gconftool.c:3301
   2463#: ../gconf/gconftool.c:3322 ../gconf/gconftool.c:3343
  24502464#, c-format
  24512465msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
  24522466msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
  24532467
  2454 #: ../gconf/gconftool.c:3164
   2468#: ../gconf/gconftool.c:3297
  24552469#, c-format
  24562470msgid ""
  24572471"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
  24582472msgstr ""
  2459 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка може да е само int, float, string или bool, "
  2460 "а не „%s“\n"
  2461 
  2462 #: ../gconf/gconftool.c:3185
   2473"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
   2474"string или bool, а не „%s“\n"
   2475
   2476#: ../gconf/gconftool.c:3318
  24632477#, c-format
  24642478msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
  24652479msgstr ""
  2466 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка car може да е само int, float, string или "
  2467 "bool, а не „%s“\n"
  2468 
  2469 #: ../gconf/gconftool.c:3206
   2480"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
   2481"string или bool, а не „%s“\n"
   2482
   2483#: ../gconf/gconftool.c:3339
  24702484#, c-format
  24712485msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
  24722486msgstr ""
  2473 "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на остатъка cdr може да е само int, float, string или "
  2474 "bool, а не „%s“\n"
  2475 
  2476 #: ../gconf/gconftool.c:3246
   2487"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
   2488"string или bool, а не „%s“\n"
   2489
   2490#: ../gconf/gconftool.c:3379
  24772491msgid "WARNING: empty <applyto> node"
  24782492msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
  24792493
  2480 #: ../gconf/gconftool.c:3249 ../gconf/gconftool.c:3507
   2494#: ../gconf/gconftool.c:3382 ../gconf/gconftool.c:3640
  24812495#, c-format
  24822496msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
  24832497msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
  24842498
  2485 #: ../gconf/gconftool.c:3260
   2499#: ../gconf/gconftool.c:3393
  24862500msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
  2487 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <list_type>  за схема-списък\n"
  2488 
  2489 #: ../gconf/gconftool.c:3266
   2501msgstr ""
   2502"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
   2503
   2504#: ../gconf/gconftool.c:3399
  24902505msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
  2491 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <car_type> за схема-двойка\n"
  2492 
  2493 #: ../gconf/gconftool.c:3272
   2506msgstr ""
   2507"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
   2508
   2509#: ../gconf/gconftool.c:3405
  24942510msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
  2495 msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен <cdr_type> за схема-двойка\n"
  2496 
  2497 #: ../gconf/gconftool.c:3301
   2511msgstr ""
   2512"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
   2513
   2514#: ../gconf/gconftool.c:3434
  24982515msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
  24992516msgstr ""
  25002517"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
  25012518
  2502 #: ../gconf/gconftool.c:3307
   2519#: ../gconf/gconftool.c:3440
  25032520#, c-format
  25042521msgid ""
   
  25082525"се игнорират\n"
  25092526
  2510 #: ../gconf/gconftool.c:3405
   2527#: ../gconf/gconftool.c:3538
  25112528#, c-format
  25122529msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
  25132530msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
  25142531
  2515 #: ../gconf/gconftool.c:3442
   2532#: ../gconf/gconftool.c:3575
  25162533#, c-format
  25172534msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
  25182535msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
  25192536
  2520 #: ../gconf/gconftool.c:3516
   2537#: ../gconf/gconftool.c:3649
  25212538msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
  2522 msgstr "Трябва да имате поне един запис <locale> в <schema>\n"
  2523 
  2524 #: ../gconf/gconftool.c:3551
   2539msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
   2540
   2541#: ../gconf/gconftool.c:3684
  25252542#, c-format
  25262543msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  25282545"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  25292546
  2530 #: ../gconf/gconftool.c:3559
   2547#: ../gconf/gconftool.c:3692
  25312548#, c-format
  25322549msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
  25332550msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
  25342551
  2535 #: ../gconf/gconftool.c:3569
   2552#: ../gconf/gconftool.c:3702
  25362553#, c-format
  25372554msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
   
  25392556"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
  25402557
  2541 #: ../gconf/gconftool.c:3577
   2558#: ../gconf/gconftool.c:3710
  25422559#, c-format
  25432560msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
  25442561msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
  25452562
  2546 #: ../gconf/gconftool.c:3615
   2563#: ../gconf/gconftool.c:3748
  25472564msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
  25482565msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
  25492566
  2550 #: ../gconf/gconftool.c:3656
   2567#: ../gconf/gconftool.c:3789
  25512568#, c-format
  25522569msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
  25532570msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
  25542571
  2555 #: ../gconf/gconftool.c:3688
   2572#: ../gconf/gconftool.c:3821
  25562573#, c-format
  25572574msgid "Failed to open `%s': %s\n"
  25582575msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
  25592576
  2560 #: ../gconf/gconftool.c:3695
   2577#: ../gconf/gconftool.c:3828
  25612578#, c-format
  25622579msgid "Document `%s' is empty?\n"
  25632580msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
  25642581
  2565 #: ../gconf/gconftool.c:3707
   2582#: ../gconf/gconftool.c:3840
  25662583#, c-format
  25672584msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
   
  25692586"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
  25702587
  2571 #: ../gconf/gconftool.c:3720
   2588#: ../gconf/gconftool.c:3853
  25722589#, c-format
  25732590msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
  25742591msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
  25752592
  2576 #: ../gconf/gconftool.c:3734
   2593#: ../gconf/gconftool.c:3867
  25772594#, c-format
  25782595msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
  25792596msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
  25802597
  2581 #: ../gconf/gconftool.c:3755
   2598#: ../gconf/gconftool.c:3888
  25822599#, c-format
  25832600msgid "Error syncing config data: %s"
  25842601msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
  25852602
  2586 #: ../gconf/gconftool.c:3769
   2603#: ../gconf/gconftool.c:3904
  25872604msgid "Must specify some schema files to install\n"
  25882605msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
  25892606
  2590 #: ../gconf/gconftool.c:3796
   2607#: ../gconf/gconftool.c:3932
  25912608#, c-format
  25922609msgid ""
   
  25972614"%s\n"
  25982615
  2599 #: ../gconf/gconftool.c:3816
   2616#: ../gconf/gconftool.c:3952
  26002617#, c-format
  26012618msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
   
  26032620"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
  26042621
  2605 #: ../gconf/gconftool.c:3942
   2622#: ../gconf/gconftool.c:4078
  26062623msgid "Must specify some keys to break\n"
  26072624msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
  26082625
  2609 #: ../gconf/gconftool.c:3948
   2626#: ../gconf/gconftool.c:4084
  26102627#, c-format
  26112628msgid ""
   
  26172634"  %s\n"
  26182635
  2619 #: ../gconf/gconftool.c:3966
   2636#: ../gconf/gconftool.c:4102
  26202637msgid "Must specify some directories to break\n"
  26212638msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
  26222639
  2623 #: ../gconf/gconftool.c:3985
   2640#: ../gconf/gconftool.c:4121
  26242641#, c-format
  26252642msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.