Changeset 1197


Ignore:
Timestamp:
Aug 30, 2007, 10:30:59 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1406@kochinka: ash | 2007-08-30 10:29:48 +0300
gnome-mag: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-mag.trunk.bg.po

  r1097 r1197  
  55msgid ""
  66msgstr ""
  7 "Project-Id-Version: gnome-mag\n"
   7"Project-Id-Version: gnome-mag trunk\n"
  88"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  9 "POT-Creation-Date: 2007-02-25 23:01+0200\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-02-25 23:02+0200\n"
   9"POT-Creation-Date: 2007-08-30 10:27+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-08-30 10:27+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1616"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1717
   18#: ../colorblind/GNOME_Magnifier_ColorblindApplet.server.in.in.h:1
   19msgid "Accessibility"
   20msgstr "Достъпност"
   21
   22#: ../colorblind/GNOME_Magnifier_ColorblindApplet.server.in.in.h:2
   23msgid "Colorblind applet"
   24msgstr "Аплет за далтонисти"
   25
   26#: ../colorblind/GNOME_Magnifier_ColorblindApplet.server.in.in.h:3
   27msgid "Controls image filters for colorblind people"
   28msgstr "Управление на филтрите за изображения за далтонисти"
   29
   30#: ../colorblind/data/Colorblind_Applet.xml.h:1
   31#: ../colorblind/ui/WindowUI.py:40
   32msgid "_About"
   33msgstr "_Относно"
   34
   35#: ../colorblind/data/Colorblind_Applet.xml.h:2
   36#: ../colorblind/ui/WindowUI.py:39
   37msgid "_Preferences"
   38msgstr "_Настройки"
   39
   40#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:1
   41msgid "<b>Default Filter</b>"
   42msgstr "<b>Стандартен филтър</b>"
   43
   44#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:2
   45msgid "<b>Filters</b>"
   46msgstr "<b>Филтри</b>"
   47
   48#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:3
   49msgid "<b>Shortcut</b>"
   50msgstr "<b>Ускорител</b>"
   51
   52#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:4
   53msgid ""
   54"<i>This is the filter that will be used when enabling/disabling the filters."
   55"</i>"
   56msgstr ""
   57"<i>Този филтър ще се използва при включването/изключването на филтрите.</i>"
   58
   59#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:5
   60msgid "Colorblind Filters Preferences"
   61msgstr "Настройки на филтрите за далтонистите"
   62
   63#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:6
   64msgid ""
   65"Configure the filter being used as default when the filters are disabled."
   66msgstr ""
   67"Настройки на филтъра, който ще стандартно ще се използва, когато филтрите "
   68"бъдат изключени."
   69
   70#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:7
   71msgid "Enable/Disable Filters:"
   72msgstr "Включване/изключване на филтри:"
   73
   74#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:8
   75msgid "Filter:"
   76msgstr "Филтър:"
   77
   78#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:9
   79#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:219
   80msgid "Negative Hue Shift"
   81msgstr "Отрицателна промяна на нюанса"
   82
   83#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:10
   84#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:218
   85msgid "Positive Hue Shift"
   86msgstr "Положителна промяна на нюанса"
   87
   88#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:11
   89msgid "Select Next Filter:"
   90msgstr "Избор на следващия филтър:"
   91
   92#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:12
   93#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:217
   94msgid "Selective Blue Desaturation"
   95msgstr "По-малка наситеност на синьото"
   96
   97#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:13
   98#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:214
   99msgid "Selective Blue Saturation"
   100msgstr "По-голяма наситеност на синьото"
   101
   102#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:14
   103#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:216
   104msgid "Selective Green Desaturation"
   105msgstr "По-малка наситеност на зеленото"
   106
   107#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:15
   108#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:213
   109msgid "Selective Green Saturation"
   110msgstr "По-голяма наситеност на зеленото"
   111
   112#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:16
   113#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:215
   114msgid "Selective Red Desaturation"
   115msgstr "По-малка наситеност на червеното"
   116
   117#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:17
   118#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:212
   119msgid "Selective Red Saturation"
   120msgstr "По-голяма наситеност на червеното"
   121
   122#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:18
   123msgid ""
   124"This filter completely desaturates the blue color when this is the "
   125"predominant pixel color in the image."
   126msgstr ""
   127"Филтърът напълно маха наситеността на синьото, когато това е основният цвят "
   128"на пикселите в изображението."
   129
   130#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:19
   131msgid ""
   132"This filter completely desaturates the green color when this is the "
   133"predominant pixel color in the image."
   134msgstr ""
   135"Филтърът напълно маха наситеността на зеленото, когато това е основният цвят "
   136"на пикселите в изображението."
   137
   138#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:20
   139msgid ""
   140"This filter completely desaturates the red color when this is the "
   141"predominant pixel color in the image."
   142msgstr ""
   143"Филтърът напълно маха наситеността на червеното, когато това е основният "
   144"цвят на пикселите в изображението."
   145
   146#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:21
   147msgid ""
   148"This filter completely saturates the blue color when this is the predominant "
   149"pixel color in the image."
   150msgstr ""
   151"Филтърът напълно увеличава наситеността на синьото, когато това е основният "
   152"цвят на пикселите в изображението."
   153
   154#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:22
   155msgid ""
   156"This filter completely saturates the green color when this is the "
   157"predominant pixel color in the image."
   158msgstr ""
   159"Филтърът напълно увеличава наситеността на зеленото, когато това е основният "
   160"цвят на пикселите в изображението."
   161
   162#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:23
   163msgid ""
   164"This filter completely saturates the red color when this is the predominant "
   165"pixel color in the image."
   166msgstr ""
   167"Филтърът напълно увеличава наситеността на червеното, когато това е "
   168"основният цвят на пикселите в изображението."
   169
   170#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:24
   171msgid ""
   172"Transforms the colors Red to Blue, Green to Red and Blue to Green, carrying "
   173"a potentially ambiguous set of colors to a different band of the spectrum."
   174msgstr ""
   175"Заменяне на компонентите червено със синьо, синьо със зелено и зелено с "
   176"червено, за да може цветове, които изглеждат близки в една част на спектъра "
   177"да се преобразуват към такива, които лесно се различават."
   178
   179#: ../colorblind/data/colorblind-prefs.glade.h:25
   180msgid ""
   181"Transforms the colors Red to Green, Green to Blue and Blue to Red, carrying "
   182"a potentially ambiguous set of colors to a different band of the spectrum."
   183msgstr ""
   184"Заменяне на компонентите червено със зелено, зелено със синьо и синьо с "
   185"червено, за да може цветове, които изглеждат близки в една част на спектъра "
   186"да се преобразуват към такива, които лесно се различават."
   187
   188#: ../colorblind/ui/WindowUI.py:36
   189msgid "_File"
   190msgstr "_Файл"
   191
   192#: ../colorblind/ui/WindowUI.py:37
   193msgid "_Quit"
   194msgstr "_Спиране на програмата"
   195
   196#: ../colorblind/ui/WindowUI.py:38
   197msgid "_Edit"
   198msgstr "_Редактиране"
   199
   200#: ../colorblind/ui/About.py:22
   201msgid "Colorblind Applet"
   202msgstr "Аплет за далтонисти"
   203
   204#: ../colorblind/ui/About.py:25
   205msgid ""
   206"Image filters for the colorblind. This is applet is part of gnome-mag, a "
   207"magnification service for GNOME."
   208msgstr ""
   209"Филтри за изображението за далтонисти. Този аплет е част от gnome-mag - "
   210"програмата-лупа за GNOME."
   211
   212#: ../colorblind/ui/About.py:28
   213msgid "gnome-mag website"
   214msgstr "Уеб сайт на gnome-mag"
   215
   216#. about.set_documenters([])
   217#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
   218#: ../colorblind/ui/About.py:36
   219msgid "translator-credits"
   220msgstr ""
   221"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   222"\n"
   223"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   224"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   225"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   226
   227#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:105
   228msgid "New accelerator..."
   229msgstr "Нов ускорител..."
   230
   231#: ../colorblind/ui/ColorblindPreferencesUI.py:157
   232#, python-format
   233msgid ""
   234"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
   235"using this key.\n"
   236"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
   237msgstr ""
   238"Ускорителят „%s“ не може да се използва, защото ще е невъзможно клавишът да "
   239"бъде използван при въвеждане на данни.\n"
   240"Комбинирайте го с поне един от клавишите Control, Alt или Shift.\n"
   241
  18242#: ../magnifier/GNOME_Magnifier.server.in.in.h:1
  19243msgid "Magnifier"
   
  24248msgstr "Проста услуга за увеличаване на екрана"
  25249
  26 #: ../magnifier/magnifier-main.c:390
   250#: ../magnifier/magnifier-main.c:408
  27251#, c-format
  28 msgid "Can't open display, DISPLAY is not set"
  29 msgstr "Не може да се отвори дисплей. Не е зададена променливата DISPLAY."
   252msgid "Can't open display: DISPLAY is not set"
   253msgstr "Не може да се отвори дисплей: променливата DISPLAY не е зададена."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.