Ignore:
Timestamp:
Aug 29, 2007, 8:52:49 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1397@kochinka: ash | 2007-08-29 08:52:14 +0300
gtk+-properties: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/gtk+-properties.trunk.bg.po

  r1193 r1195  
  1111"Project-Id-Version: gtk+-properties trunk\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-08-29 05:33+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-08-29 06:16+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-08-29 08:50+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-08-29 08:30+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  639639#: ../gtk/gtkassistant.c:322
  640640msgid "Header image for the assistant page"
  641 msgstr "Заглавно изображеие на страницата на помощника"
   641msgstr "Заглавно изображение на страницата на помощника"
  642642
  643643#: ../gtk/gtkassistant.c:338
   
  20982098"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
  20992099"mode)"
  2100 msgstr "ЛЪЖА показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
   2100msgstr ""
   2101"ЛЪЖА показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
  21012102
  21022103#: ../gtk/gtkentry.c:523
   
  22702271"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
  22712272"trap events."
  2272 msgstr "Дали кутията за събития да е видима, или не. Когато е невидима, се използва само, за да улавя събития."
   2273msgstr ""
   2274"Дали кутията за събития да е видима, или не. Когато е невидима, се използва "
   2275"само, за да улавя събития."
  22732276
  22742277#: ../gtk/gtkeventbox.c:98
   
  25502553#: ../gtk/gtkfontsel.c:194
  25512554msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
  2552 msgstr "Текстът за показване в мострате на шрифта"
   2555msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
  25532556
  25542557#: ../gtk/gtkframe.c:106
   
  27252728#: ../gtk/gtkiconview.c:756
  27262729msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
  2727 msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елемените"
   2730msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елементите"
  27282731
  27292732#: ../gtk/gtkiconview.c:767
   
  28722875"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
  28732876"to underline"
  2874 msgstr "Низ със знаци за подчертаване „_“, отговарящи на знаците от текста, които да се подчертаят"
   2877msgstr ""
   2878"Низ със знаци за подчертаване „_“, отговарящи на знаците от текста, които да "
   2879"се подчертаят"
  28752880
  28762881#: ../gtk/gtklabel.c:343
   
  29802985"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
  29812986"off"
  2982 msgstr "Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато това меню е откъснато"
   2987msgstr ""
   2988"Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато това меню "
   2989"е откъснато"
  29832990
  29842991#: ../gtk/gtkmenu.c:499
   
  35543561msgid ""
  35553562"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
  3556 msgstr "Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
   3563msgstr ""
   3564"Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
  35573565
  35583566#: ../gtk/gtkprinter.c:120
   
  36803688#: ../gtk/gtkprintoperation.c:897 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:248
  36813689msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
  3682 msgstr "GtkPrintSettings, който се ползва за иницилизирането на диалога"
   3690msgstr "GtkPrintSettings, който се ползва за инициализирането на диалога"
  36833691
  36843692#: ../gtk/gtkprintoperation.c:915
   
  37143722"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
  37153723"not the corner of the imageable area"
  3716 msgstr "ИСТИНА, ако началото на контекста трябва да е ъгълът на страницата, а не ъгълът на зоната за изобразяване"
   3724msgstr ""
   3725"ИСТИНА, ако началото на контекста трябва да е ъгълът на страницата, а не "
   3726"ъгълът на зоната за изобразяване"
  37173727
  37183728#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1006
   
  37203730"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
  37213731"after the print data has been sent to the printer or print server."
  3722 msgstr "ИСТИНА, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
   3732msgstr ""
   3733"ИСТИНА, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, "
   3734"след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
  37233735
  37243736#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1023
   
  38113823#: ../gtk/gtkprogressbar.c:123
  38123824msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
  3813 msgstr "GtkAdjustment, който е свързан с индикатора за прогрес (да не се ползва)"
   3825msgstr ""
   3826"GtkAdjustment, който е свързан с индикатора за прогрес (да не се ползва)"
  38143827
  38153828#: ../gtk/gtkprogressbar.c:139
   
  38193832#: ../gtk/gtkprogressbar.c:140
  38203833msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
  3821 msgstr "Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (да не се ползва)"
   3834msgstr ""
   3835"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (да не се ползва)"
  38223836
  38233837#: ../gtk/gtkprogressbar.c:148
   
  38273841#: ../gtk/gtkprogressbar.c:149
  38283842msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
  3829 msgstr "Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
   3843msgstr ""
   3844"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
  38303845
  38313846#: ../gtk/gtkprogressbar.c:156
   
  38373852"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
  38383853"(Deprecated)"
  3839 msgstr "Броят блокове, които могат да се наместят в пространството на лентата за прогрес в активен режим (да не се ползва)"
   3854msgstr ""
   3855"Броят блокове, които могат да се наместят в пространството на лентата за "
   3856"прогрес в активен режим (да не се ползва)"
  38403857
  38413858#: ../gtk/gtkprogressbar.c:164
   
  38473864"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
  38483865"style)"
  3849 msgstr "Броят отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
   3866msgstr ""
   3867"Броят отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
  38503868
  38513869#: ../gtk/gtkprogressbar.c:172
   
  39103928"The value property of the currently active member of the group to which this "
  39113929"action belongs."
  3912 msgstr "Стойността на текущо активният член на групата, към която принадлежи това действие."
   3930msgstr ""
   3931"Стойността на текущо активният член на групата, към която принадлежи това "
   3932"действие."
  39133933
  39143934#: ../gtk/gtkradiobutton.c:83
   
  39723992#: ../gtk/gtkrange.c:389
  39733993msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
  3974 msgstr "Дали да се показва индикатор за запълването върху скалата."
   3994msgstr "Дали да се показва индикатор за запълването върху жлеба на скалата."
  39753995
  39763996#: ../gtk/gtkrange.c:405
   
  40004020#: ../gtk/gtkrange.c:438
  40014021msgid "Trough Border"
  4002 msgstr "Граница на скалата"
   4022msgstr "Граница на жлеба на скалата"
  40034023
  40044024#: ../gtk/gtkrange.c:439
  40054025msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
  4006 msgstr "Разстояние между плъзгача/позициите и външното вдаване на скалата"
   4026msgstr ""
   4027"Разстояние между плъзгача/позициите и външното вдаване на жлеба на скалата"
  40074028
  40084029#: ../gtk/gtkrange.c:446
   
  40124033#: ../gtk/gtkrange.c:447
  40134034msgid "Length of step buttons at ends"
  4014 msgstr "Дължина на бутоните на позоциите по краищата"
   4035msgstr "Дължина на бутоните на позициите по краищата"
  40154036
  40164037#: ../gtk/gtkrange.c:462
   
  40514072"IN while they are dragged"
  40524073msgstr ""
  4053 "Когато е ИСТИНА, плъзгачите ще бъдат изчертвани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
   4074"Когато е ИСТИНА, плъзгачите ще бъдат изчертавани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
  40544075"при влачене"
  40554076
  40564077#: ../gtk/gtkrange.c:502
  4057 #, fuzzy
  40584078msgid "Trough Side Details"
  4059 msgstr "Странични детайли на дупките"
   4079msgstr "Странични детайли на жлеба"
  40604080
  40614081#: ../gtk/gtkrange.c:503
   
  40644084"with different details"
  40654085msgstr ""
  4066 "Ако е ИСТИНА, частите на дупките от двете страни на плъзгача се изчертават с "
   4086"Ако е ИСТИНА, частите на жлеба от двете страни на плъзгача се изчертават с "
  40674087"различни детайли"
  40684088
  40694089#: ../gtk/gtkrange.c:519
  40704090msgid "Trough Under Steppers"
  4071 msgstr "Скала под стрелките"
   4091msgstr "Жлеб под стрелките"
  40724092
  40734093#: ../gtk/gtkrange.c:520
   
  40764096"spacing"
  40774097msgstr ""
  4078 "Дали скалата да се изчертава през целия интервал или да се пропускат "
  4079 "позициите и отстоянията"
   4098"Дали жлебът на скалата да се изчертава през целия интервал или да се "
   4099"пропускат позициите и отстоянията"
  40804100
  40814101#: ../gtk/gtkrecentaction.c:654 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:209
   
  40974117#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:135
  40984118msgid "Show Private"
  4099 msgstr "Показване на скритите"
   4119msgstr "Показване на частните"
  41004120
  41014121#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
  41024122msgid "Whether the private items should be displayed"
  4103 msgstr "Дали скритите елементи да бъдат показани"
   4123msgstr "Дали частите елементи да бъдат показани"
  41044124
  41054125#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
   
  41794199#: ../gtk/gtkruler.c:90
  41804200msgid "Lower"
  4181 msgstr "Начална ст-ст"
   4201msgstr "Начална стойност"
  41824202
  41834203#: ../gtk/gtkruler.c:91
   
  41874207#: ../gtk/gtkruler.c:100
  41884208msgid "Upper"
  4189 msgstr "Крайна ст-ст"
   4209msgstr "Крайна стойност"
  41904210
  41914211#: ../gtk/gtkruler.c:101
   
  41994219#: ../gtk/gtkruler.c:120
  42004220msgid "Max Size"
  4201 msgstr "Макс. размер"
   4221msgstr "Максимален размер"
  42024222
  42034223#: ../gtk/gtkruler.c:121
   
  42114231#: ../gtk/gtkruler.c:137
  42124232msgid "The metric used for the ruler"
  4213 msgstr "Широчината, на всеки елемент в измерващите единици"
   4233msgstr "Измерваща единица за скалата"
  42144234
  42154235#: ../gtk/gtkscale.c:143
   
  42474267#: ../gtk/gtkscale.c:178
  42484268msgid "Space between value text and the slider/trough area"
  4249 msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача"
   4269msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача/жлеба"
  42504270
  42514271#: ../gtk/gtkscalebutton.c:182
   
  42624282msgstr ""
  42634283"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за бутон за "
  4264 "маабиране"
   4284"мащабиране"
  42654285
  42664286#: ../gtk/gtkscalebutton.c:229
   
  42924312"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
  42934313msgstr ""
  4294 "Втори бутон със стрелка „назад“ от другата страна на лентата за придвижване"
   4314"Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата за придвижване"
  42954315
  42964316#: ../gtk/gtkscrollbar.c:92
   
  42984318"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
  42994319msgstr ""
  4300 "Показван на втори бутон със стрелка „напред“ от другата страна на лентата за "
   4320"Показван на втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата за "
  43014321"придвижване"
  43024322
   
  43174337#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:236
  43184338msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
  4319 msgstr "Когато се показва хоризонтална лента за придвижване"
   4339msgstr "Кога се показва хоризонтална лента за придвижване"
  43204340
  43214341#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:243
   
  43254345#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:244
  43264346msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
  4327 msgstr "Когато се показва вертикалната лента за придвижване"
   4347msgstr "Кога се показва вертикалната лента за придвижване"
  43284348
  43294349#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:252
   
  43694389#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:299
  43704390msgid "Scrollbar spacing"
  4371 msgstr "Разстояние за лента за придвижване"
   4391msgstr "Отстояние на лентата за придвижване"
  43724392
  43734393#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:300
   
  45024522msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
  45034523msgstr ""
  4504 "Брой пиксели, на които показалеца да се премести преди започване на изтегляне"
   4524"Брой пиксели, на които показалеца да се премести, преди започване на "
   4525"изтегляне"
  45054526
  45064527#: ../gtk/gtksettings.c:327
   
  45564577"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
  45574578msgstr ""
  4558 "Колко силно да се използват подсказките: никак (hintnone), леко "
  4559 "(hintslight), средно (hintmedium) или изцяло (hintfull)"
   4579"Колко силно да се използват подсказките: „hintnone“ (никак), "
   4580"„hintslight“ (леко), „hintmedium“ (средно) или „hintfull“ (изцяло)"
  45604581
  45614582#: ../gtk/gtksettings.c:385
   
  45664587msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
  45674588msgstr ""
  4568 "Видът на подпикселното заглаждане: никакво (none), чзс (rgb), сзч (bgr), "
  4569 "Вчзс (vrgb), Всзч (vbgr)"
   4589"Видът на подпикселното заглаждане: „none“ (никакво), „rgb“ (чзс), "
   4590"„bgr“ (сзч), „vrgb“ (Вчзс), „vbgr“ (Всзч)"
  45704591
  45714592#: ../gtk/gtksettings.c:395
   
  48464867"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
  48474868"nearest step increment"
  4848 msgstr "Дали невалидните стойности в броя ще се закръглят най-близката стъпка"
   4869msgstr "Дали невалидните стойности ще се закръглят към най-близката стъпка"
  48494870
  48504871#: ../gtk/gtkspinbutton.c:243
   
  50275048#: ../gtk/gtktext.c:542
  50285049msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
  5029 msgstr "Хоризонтално подравняване за текстовия графичен обект"
   5050msgstr "Хоризонтално подравняване за графичния обект за текст"
  50305051
  50315052#: ../gtk/gtktext.c:550
  50325053msgid "Vertical adjustment for the text widget"
  5033 msgstr "Вертикално подравняване за текстовия графичен обект"
   5054msgstr "Вертикално подравняване за графичния обект за текст"
  50345055
  50355056#: ../gtk/gtktext.c:557
   
  50395060#: ../gtk/gtktext.c:558
  50405061msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
  5041 msgstr "Дали линиите ще се прехвърля в края на графичния обект"
   5062msgstr "Дали линиите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
  50425063
  50435064#: ../gtk/gtktext.c:565
   
  51345155"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
  51355156"of the tagged characters"
  5136 msgstr "Дали цветът на фона ще изпълни цялата височина или само част от нея"
   5157msgstr ""
   5158"Дали цветът на фона ще изпълни цялата височина на реда или само височината "
   5159"на знаците с етикет"
  51375160
  51385161#: ../gtk/gtktexttag.c:208
   
  52085231"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
  52095232msgstr ""
  5210 "Езикът, на който е този текст, като ISO код. Pango може да използва това "
   5233"Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това "
  52115234"като подсказка, когато изобразява текста. Ако не е зададен, ще се използва "
  52125235"подходяща стойност по подразбиране."
   
  52465269#: ../gtk/gtktexttag.c:428
  52475270msgid "Pixels above lines"
  5248 msgstr "Пиксели над реда"
   5271msgstr "Пиксели над редовете"
  52495272
  52505273#: ../gtk/gtktexttag.c:429 ../gtk/gtktextview.c:541
   
  52545277#: ../gtk/gtktexttag.c:438
  52555278msgid "Pixels below lines"
  5256 msgstr "Пиксели под реда"
   5279msgstr "Пиксели под редовете"
  52575280
  52585281#: ../gtk/gtktexttag.c:439 ../gtk/gtktextview.c:551
   
  53075330#: ../gtk/gtktexttag.c:554
  53085331msgid "Margin Accumulates"
  5309 msgstr "Натрупванe на полетата"
   5332msgstr "Натрупване на полетата"
  53105333
  53115334#: ../gtk/gtktexttag.c:555
   
  53995422#: ../gtk/gtktexttag.c:664
  54005423msgid "Tabs set"
  5401 msgstr "Задавана на табулатори"
   5424msgstr "Задаване на табулатори"
  54025425
  54035426#: ../gtk/gtktexttag.c:665
   
  55535576#: ../gtk/gtktoolbar.c:547
  55545577msgid "Whether the icon-size property has been set"
  5555 msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона."
   5578msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
  55565579
  55575580#: ../gtk/gtktoolbar.c:556
   
  56635686#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239
  56645687msgid "Icon spacing"
  5665 msgstr "Интервалът между икони"
   5688msgstr "Разредка на икона"
  56665689
  56675690#: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
   
  58205843#: ../gtk/gtktreeview.c:756
  58215844msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
  5822 msgstr "Дали линиите на дървото да се показва в дървовидния изглед"
   5845msgstr "Дали линиите на дървото да се показват в дървовидния изглед"
  58235846
  58245847#: ../gtk/gtktreeview.c:764
   
  60266049#: ../gtk/gtkuimanager.c:228
  60276050msgid "Merged UI definition"
  6028 msgstr "Включени дефиниции"
   6051msgstr "Включени дефиниции на ГПИ"
  60296052
  60306053#: ../gtk/gtkuimanager.c:229
  60316054msgid "An XML string describing the merged UI"
  6032 msgstr "Низ на XML, описващ включения потребителски интерфейс"
   6055msgstr "Низ на XML, описващ включения ГПИ"
  60336056
  60346057#: ../gtk/gtkviewport.c:107
   
  61066129#: ../gtk/gtkwidget.c:524
  61076130msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
  6108 msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичният обект"
   6131msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичния обект"
  61096132
  61106133#: ../gtk/gtkwidget.c:530
   
  61986221#: ../gtk/gtkwidget.c:602
  61996222msgid "No show all"
  6200 msgstr "Да не се показва с всички"
   6223msgstr "Да не се показват всички"
  62016224
  62026225#: ../gtk/gtkwidget.c:603
   
  62146237#: ../gtk/gtkwidget.c:646
  62156238msgid "Tooltip Text"
  6216 msgstr "Текста на подсказка"
   6239msgstr "Текстът на подсказка"
  62176240
  62186241#: ../gtk/gtkwidget.c:647 ../gtk/gtkwidget.c:668
   
  62346257#: ../gtk/gtkwidget.c:2167
  62356258msgid "Focus linewidth"
  6236 msgstr "Широчина на линия за фокус"
   6259msgstr "Широчина на линията за фокус"
  62376260
  62386261#: ../gtk/gtkwidget.c:2168
   
  62746297"right-to-left and left-to-right text"
  62756298msgstr ""
  6276 "Цвят, с който ще се изчертава втория показалец за вмъкване при редактиране "
   6299"Цвят, с който ще се изчертава вторият показалец за вмъкване при редактиране "
  62776300"на текст с различни посоки на писане"
  62786301
   
  63276350#: ../gtk/gtkwidget.c:2272
  63286351msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
  6329 msgstr "Широчина на разделител, ако е зададено да е широк"
   6352msgstr "Широчина на разделители, ако е зададено да са широки"
  63306353
  63316354#: ../gtk/gtkwidget.c:2286
   
  63356358#: ../gtk/gtkwidget.c:2287
  63366359msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
  6337 msgstr "Височина на разделител, ако е зададено да е широк"
   6360msgstr "Височина на разделители, ако е зададено да са широки"
  63386361
  63396362#: ../gtk/gtkwidget.c:2301
   
  65736596#: ../gtk/gtkwindow.c:745
  65746597msgid "The transient parent of the dialog"
  6575 msgstr "Временния родител на диалога"
   6598msgstr "Временният родител на диалога"
  65766599
  65776600#: ../gtk/gtkwindow.c:759
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.