Changeset 1191


Ignore:
Timestamp:
Aug 29, 2007, 8:52:36 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1393@kochinka: ash | 2007-08-28 23:55:51 +0300
eog: подадена малка поправка.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eog.trunk.bg.po

  r1188 r1191  
  1212"Project-Id-Version: eog trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-08-25 07:52+0300\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-08-25 07:45+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2007-08-28 23:54+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2007-08-28 23:53+0300\n"
  1616"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  726726msgstr "Помощта за Eye of GNOME не може да бъде показана"
  727727
  728 #: ../src/eog-window.c:1029
   728#: ../src/eog-window.c:1028
  729729#, c-format
  730730msgid "Open with \"%s\""
  731731msgstr "Отваряне с „%s“"
  732732
  733 #: ../src/eog-window.c:1030
   733#: ../src/eog-window.c:1029
  734734#, c-format
  735735msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
  736736msgstr "Използвайте „%s“ за отваряне на избраното изображение"
  737737
  738 #: ../src/eog-window.c:1135
   738#: ../src/eog-window.c:1134
  739739#, c-format
  740740msgid "Saving image \"%s\" %s"
  741741msgstr "Запазване на изображението „%s“ %s"
  742742
  743 #: ../src/eog-window.c:1440
   743#: ../src/eog-window.c:1439
  744744#, c-format
  745745msgid "Loading image \"%s\""
  746746msgstr "Зареждане на изображението „%s“"
  747747
  748 #: ../src/eog-window.c:2248
   748#: ../src/eog-window.c:2247
  749749msgid "Image Settings"
  750750msgstr "Настройки"
  751751
  752 #: ../src/eog-window.c:2262
   752#: ../src/eog-window.c:2261
  753753#, c-format
  754754msgid ""
   
  759759"%s"
  760760
  761 #: ../src/eog-window.c:2363
   761#: ../src/eog-window.c:2362
  762762msgid "Toolbar Editor"
  763763msgstr "Редактор на ленти с инструменти"
  764764
  765 #: ../src/eog-window.c:2446
   765#: ../src/eog-window.c:2445
  766766msgid "translator-credits"
  767767msgstr ""
   
  774774"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  775775
  776 #: ../src/eog-window.c:2449
   776#: ../src/eog-window.c:2448
  777777msgid ""
  778778"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
   
  786786"решение) по-късна версия.\n"
  787787
  788 #: ../src/eog-window.c:2453
   788#: ../src/eog-window.c:2452
  789789msgid ""
  790790"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
   
  797797"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ.\n"
  798798
  799 #: ../src/eog-window.c:2457
   799#: ../src/eog-window.c:2456
  800800msgid ""
  801801"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
   
  807807"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
  808808
  809 #: ../src/eog-window.c:2470 ../src/main.c:184
   809#: ../src/eog-window.c:2469 ../src/main.c:184
  810810msgid "Eye of GNOME"
  811811msgstr "Eye of GNOME"
  812812
  813 #: ../src/eog-window.c:2473
   813#: ../src/eog-window.c:2472
  814814msgid "The GNOME image viewer."
  815815msgstr "Програма за преглед на изображения."
  816816
  817 #: ../src/eog-window.c:2833
   817#: ../src/eog-window.c:2832
  818818#, c-format
  819819msgid ""
   
  824824"„%s“ в кошчето?"
  825825
  826 #: ../src/eog-window.c:2836
   826#: ../src/eog-window.c:2835
  827827#, c-format
  828828msgid ""
   
  837837msgstr[1] ""
  838838"Сигурни ли сте, че искате да преместите\n"
  839 "„%s“ в кошчето?"
  840 
  841 #: ../src/eog-window.c:2851
   839"%d избрани изображения в кошчето?"
   840
   841#: ../src/eog-window.c:2850
  842842msgid "Move to Trash"
  843843msgstr "Преместване в кошчето"
  844844
  845 #: ../src/eog-window.c:2897
   845#: ../src/eog-window.c:2896
  846846msgid "Couldn't access trash."
  847847msgstr "Нямате достъп до кошчето."
  848848
  849 #: ../src/eog-window.c:2981
   849#: ../src/eog-window.c:2980
  850850#, c-format
  851851msgid "Error on deleting image %s"
  852852msgstr "Грешка при изтриването на изображението %s"
  853853
  854 #: ../src/eog-window.c:3188
   854#: ../src/eog-window.c:3187
  855855msgid "_File"
  856856msgstr "_Файл"
  857857
  858 #: ../src/eog-window.c:3189
   858#: ../src/eog-window.c:3188
  859859msgid "_Edit"
  860860msgstr "_Редактиране"
  861861
  862 #: ../src/eog-window.c:3190
   862#: ../src/eog-window.c:3189
  863863msgid "_View"
  864864msgstr "Из_глед"
  865865
  866 #: ../src/eog-window.c:3191
   866#: ../src/eog-window.c:3190
  867867msgid "_Image"
  868868msgstr "_Изображениe"
  869869
  870 #: ../src/eog-window.c:3192
   870#: ../src/eog-window.c:3191
  871871msgid "_Go"
  872872msgstr "_Начало"
  873873
  874 #: ../src/eog-window.c:3193
   874#: ../src/eog-window.c:3192
  875875msgid "_Tools"
  876876msgstr "_Инструменти"
  877877
  878 #: ../src/eog-window.c:3194
   878#: ../src/eog-window.c:3193
  879879msgid "_Help"
  880880msgstr "_Помощ"
  881881
  882 #: ../src/eog-window.c:3196
   882#: ../src/eog-window.c:3195
  883883msgid "_Open..."
  884884msgstr "_Отваряне..."
  885885
  886 #: ../src/eog-window.c:3197
   886#: ../src/eog-window.c:3196
  887887msgid "Open a file"
  888888msgstr "Отваряне на файл"
  889889
  890 #: ../src/eog-window.c:3199
   890#: ../src/eog-window.c:3198
  891891msgid "_Close"
  892892msgstr "_Затваряне"
  893893
  894 #: ../src/eog-window.c:3200
   894#: ../src/eog-window.c:3199
  895895msgid "Close window"
  896896msgstr "Затваряне на прозореца"
  897897
  898 #: ../src/eog-window.c:3202
   898#: ../src/eog-window.c:3201
  899899msgid "T_oolbar"
  900900msgstr "_Лента с инструменти"
  901901
  902 #: ../src/eog-window.c:3203
   902#: ../src/eog-window.c:3202
  903903msgid "Edit the application toolbar"
  904904msgstr "Редактиране лентата с инструменти на програмата"
  905905
  906 #: ../src/eog-window.c:3205
   906#: ../src/eog-window.c:3204
  907907msgid "Prefere_nces"
  908908msgstr "_Настройки"
  909909
  910 #: ../src/eog-window.c:3206
   910#: ../src/eog-window.c:3205
  911911msgid "Preferences for Eye of GNOME"
  912912msgstr "Настройки на Eye of GNOME"
  913913
  914 #: ../src/eog-window.c:3208
   914#: ../src/eog-window.c:3207
  915915msgid "_Contents"
  916916msgstr "_Ръководство"
  917917
  918 #: ../src/eog-window.c:3209
   918#: ../src/eog-window.c:3208
  919919msgid "Help on this application"
  920920msgstr "Помощ за тази програма"
  921921
  922 #: ../src/eog-window.c:3211 ../src/eog-plugin-manager.c:507
   922#: ../src/eog-window.c:3210 ../src/eog-plugin-manager.c:507
  923923msgid "_About"
  924924msgstr "_Относно"
  925925
  926 #: ../src/eog-window.c:3212
   926#: ../src/eog-window.c:3211
  927927msgid "About this application"
  928928msgstr "Относно тази програма"
  929929
  930 #: ../src/eog-window.c:3217
   930#: ../src/eog-window.c:3216
  931931msgid "_Toolbar"
  932932msgstr "_Лента с инструменти"
  933933
  934 #: ../src/eog-window.c:3218
   934#: ../src/eog-window.c:3217
  935935msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
  936936msgstr "Промяна видимостта на лентата с инструментите на текущия прозорец"
  937937
  938 #: ../src/eog-window.c:3220
   938#: ../src/eog-window.c:3219
  939939msgid "_Statusbar"
  940940msgstr "Лента за _състоянието"
  941941
  942 #: ../src/eog-window.c:3221
   942#: ../src/eog-window.c:3220
  943943msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
  944944msgstr "Промяна видимостта на лентата за състоянието на текущия прозорец"
  945945
  946 #: ../src/eog-window.c:3223
   946#: ../src/eog-window.c:3222
  947947msgid "_Image Collection"
  948948msgstr "_Колекция от изображения"
  949949
  950 #: ../src/eog-window.c:3224
   950#: ../src/eog-window.c:3223
  951951msgid ""
  952952"Changes the visibility of the image collection pane in the current window"
   
  954954"Промяна видимостта на панела с информация за колекцията в текущия прозорец"
  955955
  956 #: ../src/eog-window.c:3226
   956#: ../src/eog-window.c:3225
  957957msgid "Side _Pane"
  958958msgstr "_Страничен панел"
  959959
  960 #: ../src/eog-window.c:3227
   960#: ../src/eog-window.c:3226
  961961msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
  962962msgstr "Промяна видимостта на страничния панел на текущия прозорец"
  963963
  964 #: ../src/eog-window.c:3232
   964#: ../src/eog-window.c:3231
  965965msgid "_Save"
  966966msgstr "За_пазване"
  967967
  968 #: ../src/eog-window.c:3235
   968#: ../src/eog-window.c:3234
  969969msgid "Open _with"
  970970msgstr "Отваряне _с"
  971971
  972 #: ../src/eog-window.c:3238
   972#: ../src/eog-window.c:3237
  973973msgid "Save _As..."
  974974msgstr "Запазване _като..."
  975975
  976 #: ../src/eog-window.c:3241
   976#: ../src/eog-window.c:3240
  977977msgid "Page Set_up..."
  978978msgstr "_Форматиране на страницата..."
  979979
  980 #: ../src/eog-window.c:3244
   980#: ../src/eog-window.c:3243
  981981msgid "_Print..."
  982982msgstr "_Печат..."
  983983
  984 #: ../src/eog-window.c:3247
   984#: ../src/eog-window.c:3246
  985985msgid "Prope_rties"
  986986msgstr "Под_робности"
  987987
  988 #: ../src/eog-window.c:3250
   988#: ../src/eog-window.c:3249
  989989msgid "_Undo"
  990990msgstr "_Възстановяване"
  991991
  992 #: ../src/eog-window.c:3253
   992#: ../src/eog-window.c:3252
  993993msgid "Flip _Horizontal"
  994994msgstr "_Хоризонтално обръщане"
  995995
  996 #: ../src/eog-window.c:3256
   996#: ../src/eog-window.c:3255
  997997msgid "Flip _Vertical"
  998998msgstr "_Вертикално обръщане"
  999999
  1000 #: ../src/eog-window.c:3259
   1000#: ../src/eog-window.c:3258
  10011001msgid "_Rotate Clockwise"
  10021002msgstr "Завъртане на_дясно"
  10031003
  1004 #: ../src/eog-window.c:3262
   1004#: ../src/eog-window.c:3261
  10051005msgid "Rotate Counterc_lockwise"
  10061006msgstr "Завъртане на_ляво"
  10071007
  1008 #: ../src/eog-window.c:3265
   1008#: ../src/eog-window.c:3264
  10091009msgid "Set As _Wallpaper"
  10101010msgstr "Като _тапет"
  10111011
  1012 #: ../src/eog-window.c:3268 ../src/eog-window.c:3292
   1012#: ../src/eog-window.c:3267 ../src/eog-window.c:3291
  10131013msgid "Move to _Trash"
  10141014msgstr "Преместване в _кошчето"
  10151015
  1016 #: ../src/eog-window.c:3271 ../src/eog-window.c:3283 ../src/eog-window.c:3286
   1016#: ../src/eog-window.c:3270 ../src/eog-window.c:3282 ../src/eog-window.c:3285
  10171017msgid "_Zoom In"
  10181018msgstr "_Увеличаване"
  10191019
  1020 #: ../src/eog-window.c:3274 ../src/eog-window.c:3289
   1020#: ../src/eog-window.c:3273 ../src/eog-window.c:3288
  10211021msgid "Zoom _Out"
  10221022msgstr "На_маляване"
  10231023
  1024 #: ../src/eog-window.c:3277
   1024#: ../src/eog-window.c:3276
  10251025msgid "_Normal Size"
  10261026msgstr "Но_рмален размер"
  10271027
  1028 #: ../src/eog-window.c:3280
   1028#: ../src/eog-window.c:3279
  10291029msgid "Best _Fit"
  10301030msgstr "Най-_добро изпълване"
  10311031
  1032 #: ../src/eog-window.c:3298
   1032#: ../src/eog-window.c:3297
  10331033msgid "_Full Screen"
  10341034msgstr "_На цял екран"
  10351035
  1036 #: ../src/eog-window.c:3304 ../src/eog-window.c:3316
   1036#: ../src/eog-window.c:3303 ../src/eog-window.c:3315
  10371037msgid "_Previous Image"
  10381038msgstr "_Предишно изображение"
  10391039
  1040 #: ../src/eog-window.c:3307
   1040#: ../src/eog-window.c:3306
  10411041msgid "_Next Image"
  10421042msgstr "_Следващо изображение"
  10431043
  1044 #: ../src/eog-window.c:3310 ../src/eog-window.c:3319
   1044#: ../src/eog-window.c:3309 ../src/eog-window.c:3318
  10451045msgid "_First Image"
  10461046msgstr "Пър_во изображение"
  10471047
  1048 #: ../src/eog-window.c:3313 ../src/eog-window.c:3322
   1048#: ../src/eog-window.c:3312 ../src/eog-window.c:3321
  10491049msgid "_Last Image"
  10501050msgstr "По_следно изображение"
  10511051
  1052 #: ../src/eog-window.c:3328
   1052#: ../src/eog-window.c:3327
  10531053msgid "_Slideshow"
  10541054msgstr "Про_жекция"
  10551055
  1056 #: ../src/eog-window.c:3395
   1056#: ../src/eog-window.c:3394
  10571057msgid "Previous"
  10581058msgstr "Предишно"
  10591059
  1060 #: ../src/eog-window.c:3399
   1060#: ../src/eog-window.c:3398
  10611061msgid "Next"
  10621062msgstr "Следващо"
  10631063
  1064 #: ../src/eog-window.c:3403
   1064#: ../src/eog-window.c:3402
  10651065msgid "Right"
  10661066msgstr "Надясно"
  10671067
  1068 #: ../src/eog-window.c:3406
   1068#: ../src/eog-window.c:3405
  10691069msgid "Left"
  10701070msgstr "Наляво"
  10711071
  1072 #: ../src/eog-window.c:3409
   1072#: ../src/eog-window.c:3408
  10731073msgid "In"
  10741074msgstr "Увеличаване"
  10751075
  1076 #: ../src/eog-window.c:3412
   1076#: ../src/eog-window.c:3411
  10771077msgid "Out"
  10781078msgstr "Намаляване"
  10791079
  1080 #: ../src/eog-window.c:3415
   1080#: ../src/eog-window.c:3414
  10811081msgid "Normal"
  10821082msgstr "Нормално"
  10831083
  1084 #: ../src/eog-window.c:3418
   1084#: ../src/eog-window.c:3417
  10851085msgid "Fit"
  10861086msgstr "Наместване"
  10871087
  1088 #: ../src/eog-window.c:3421
   1088#: ../src/eog-window.c:3420
  10891089msgid "Collection"
  10901090msgstr "Колекция"
   
  11141114msgstr "И_зключване на всички"
  11151115
  1116 #: ../src/eog-plugin-manager.c:837
  1117 msgid "Active Plugins"
  1118 msgstr "Включени приставки"
  1119 
  1120 #: ../src/eog-plugin-manager.c:871
   1116#: ../src/eog-plugin-manager.c:833
   1117msgid "Active _Plugins:"
   1118msgstr "_Включени приставки:"
   1119
   1120#: ../src/eog-plugin-manager.c:862
  11211121msgid "_About Plugin"
  11221122msgstr "_Относно приставката"
  11231123
  1124 #: ../src/eog-plugin-manager.c:878
   1124#: ../src/eog-plugin-manager.c:869
  11251125msgid "C_onfigure Plugin"
  11261126msgstr "_Настройки на приставката"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.