Changeset 1189


Ignore:
Timestamp:
Aug 29, 2007, 8:52:28 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1391@kochinka: ash | 2007-08-26 21:16:57 +0300
glib: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • developer-libs/glib.trunk.bg.po

  r1097 r1189  
  66msgid ""
  77msgstr ""
  8 "Project-Id-Version: glib HEAD\n"
   8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-03-08 08:50+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-03-08 08:20+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-08-26 21:15+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-08-26 21:13+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1717"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1818
  19 #: ../glib/gbookmarkfile.c:704 ../glib/gbookmarkfile.c:781
  20 #: ../glib/gbookmarkfile.c:860 ../glib/gbookmarkfile.c:907
   19#: ../glib/gbookmarkfile.c:705 ../glib/gbookmarkfile.c:782
   20#: ../glib/gbookmarkfile.c:861 ../glib/gbookmarkfile.c:908
  2121#, c-format
  2222msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
  2323msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
  2424
  25 #: ../glib/gbookmarkfile.c:715 ../glib/gbookmarkfile.c:792
  26 #: ../glib/gbookmarkfile.c:802 ../glib/gbookmarkfile.c:918
   25#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
   26#: ../glib/gbookmarkfile.c:803 ../glib/gbookmarkfile.c:919
  2727#, c-format
  2828msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
  2929msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
  3030
  31 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1091 ../glib/gbookmarkfile.c:1156
  32 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1220 ../glib/gbookmarkfile.c:1230
   31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1092 ../glib/gbookmarkfile.c:1157
   32#: ../glib/gbookmarkfile.c:1221 ../glib/gbookmarkfile.c:1231
  3333#, c-format
  3434msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
  3535msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
  3636
  37 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1116 ../glib/gbookmarkfile.c:1130
  38 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1198 ../glib/gbookmarkfile.c:1250
   37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1117 ../glib/gbookmarkfile.c:1131
   38#: ../glib/gbookmarkfile.c:1199 ../glib/gbookmarkfile.c:1251
  3939#, c-format
  4040msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
  4141msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
  4242
  43 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1780
   43#: ../glib/gbookmarkfile.c:1781
  4444msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
  4545msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
  4646
  47 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1981
   47#: ../glib/gbookmarkfile.c:1982
  4848#, c-format
  4949msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
  5050msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
  5151
  52 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2027 ../glib/gbookmarkfile.c:2184
  53 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2269 ../glib/gbookmarkfile.c:2349
  54 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2434 ../glib/gbookmarkfile.c:2517
  55 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2595 ../glib/gbookmarkfile.c:2674
  56 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2716 ../glib/gbookmarkfile.c:2813
  57 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2939 ../glib/gbookmarkfile.c:3129
  58 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3205 ../glib/gbookmarkfile.c:3368
  59 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3443 ../glib/gbookmarkfile.c:3533
  60 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3660
   52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2028 ../glib/gbookmarkfile.c:2185
   53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2270 ../glib/gbookmarkfile.c:2350
   54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2435 ../glib/gbookmarkfile.c:2518
   55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2596 ../glib/gbookmarkfile.c:2675
   56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2717 ../glib/gbookmarkfile.c:2814
   57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2940 ../glib/gbookmarkfile.c:3130
   58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3206 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
   59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3460 ../glib/gbookmarkfile.c:3550
   60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3677
  6161#, c-format
  6262msgid "No bookmark found for URI '%s'"
  6363msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
  6464
  65 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2358
   65#: ../glib/gbookmarkfile.c:2359
  6666#, c-format
  6767msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
  6868msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
  6969
  70 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2443
   70#: ../glib/gbookmarkfile.c:2444
  7171#, c-format
  7272msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
  7373msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
  7474
  75 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2822
   75#: ../glib/gbookmarkfile.c:2823
  7676#, c-format
  7777msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
  7878msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
  7979
  80 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3223 ../glib/gbookmarkfile.c:3378
   80#: ../glib/gbookmarkfile.c:3224 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
  8181#, c-format
  8282msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
  8383msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
  8484
  85 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3391
   85#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
  8686#, c-format
  8787msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
   
  9191#, c-format
  9292msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
  93 msgstr "Преобразуването от набора символи „%s“ към „%s“ не се поддържа"
   93msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
  9494
  9595#: ../glib/gconvert.c:428 ../glib/gconvert.c:506
   
  9999
  100100#: ../glib/gconvert.c:622 ../glib/gconvert.c:1011 ../glib/giochannel.c:1320
  101 #: ../glib/giochannel.c:1362 ../glib/giochannel.c:2204 ../glib/gutf8.c:949
  102 #: ../glib/gutf8.c:1398
   101#: ../glib/giochannel.c:1362 ../glib/giochannel.c:2204 ../glib/gutf8.c:950
   102#: ../glib/gutf8.c:1399
  103103msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
  104104msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
   
  110110msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
  111111
  112 #: ../glib/gconvert.c:663 ../glib/gutf8.c:945 ../glib/gutf8.c:1149
  113 #: ../glib/gutf8.c:1290 ../glib/gutf8.c:1394
   112#: ../glib/gconvert.c:663 ../glib/gutf8.c:946 ../glib/gutf8.c:1150
   113#: ../glib/gutf8.c:1291 ../glib/gutf8.c:1395
  114114msgid "Partial character sequence at end of input"
  115 msgstr "Непълна символна последователност в края на входните данни"
   115msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
  116116
  117117#: ../glib/gconvert.c:913
   
  119119msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
  120120msgstr ""
  121 "Заместващият символ „%s“ не може да бъде преобразуван към символ от набора „%"
  122 "s“"
   121"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
  123122
  124123#: ../glib/gconvert.c:1727
  125124#, c-format
  126125msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
  127 msgstr "Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „файл“"
   126msgstr ""
   127"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
   128"система)"
  128129
  129130#: ../glib/gconvert.c:1737
   
  140141#, c-format
  141142msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
  142 msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е невалидно"
   143msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
  143144
  144145#: ../glib/gconvert.c:1782
   
  201202"g_rename(): %s"
  202203
  203 #: ../glib/gfileutils.c:931 ../glib/gfileutils.c:1389
   204#: ../glib/gfileutils.c:932 ../glib/gfileutils.c:1390
  204205#, c-format
  205206msgid "Failed to create file '%s': %s"
  206207msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
  207208
  208 #: ../glib/gfileutils.c:945
   209#: ../glib/gfileutils.c:946
  209210#, c-format
  210211msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
   
  213214"(): %s"
  214215
  215 #: ../glib/gfileutils.c:970
   216#: ../glib/gfileutils.c:971
  216217#, c-format
  217218msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
  218219msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
  219220
  220 #: ../glib/gfileutils.c:989
   221#: ../glib/gfileutils.c:990
  221222#, c-format
  222223msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
   
  224225"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
  225226
  226 #: ../glib/gfileutils.c:1107
   227#: ../glib/gfileutils.c:1108
  227228#, c-format
  228229msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
   
  231232"g_unlink(): %s"
  232233
  233 #: ../glib/gfileutils.c:1351
   234#: ../glib/gfileutils.c:1352
  234235#, c-format
  235236msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
  236237msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
  237238
  238 #: ../glib/gfileutils.c:1364
   239#: ../glib/gfileutils.c:1365
  239240#, c-format
  240241msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
  241242msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
  242243
  243 #: ../glib/gfileutils.c:1839
   244#: ../glib/gfileutils.c:1840
  244245#, c-format
  245246msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
  246247msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
  247248
  248 #: ../glib/gfileutils.c:1860
   249#: ../glib/gfileutils.c:1861
  249250msgid "Symbolic links not supported"
  250251msgstr "Символни връзки не се поддържат"
   
  266267#: ../glib/giochannel.c:1624 ../glib/giochannel.c:1701
  267268msgid "Channel terminates in a partial character"
  268 msgstr "Каналът прекъсна на непълен символ"
   269msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
  269270
  270271#: ../glib/giochannel.c:1687
   
  287288#, c-format
  288289msgid "Error on line %d char %d: %s"
  289 msgstr "Грешка на ред %d, символ %d: %s"
   290msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: %s"
  290291
  291292#: ../glib/gmarkup.c:324
   
  308309"it as &amp;"
  309310msgstr ""
  310 "Символът „%s“ не е валидно начало на заместваща последователност. Валидно "
  311 "начало е символът &. Ако той не трябва да започва заместваща "
   311"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
   312"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
  312313"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
  313314
   
  315316#, c-format
  316317msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
  317 msgstr "Символът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
   318msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
  318319
  319320#: ../glib/gmarkup.c:509
   
  337338"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
  338339msgstr ""
  339 "Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на символ "
   340"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
  340341"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
  341342
   
  343344#, c-format
  344345msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
  345 msgstr ""
  346 "Указателят на символ „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен символ"
   346msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен знак"
  347347
  348348#: ../glib/gmarkup.c:613
  349349msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
  350 msgstr "Празен указател на символ. Трябва да включва число, например &#454;"
   350msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, например &#454;"
  351351
  352352#: ../glib/gmarkup.c:623
   
  356356"as &amp;"
  357357msgstr ""
  358 "Указателят на символ не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
  359 "амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
  360 "амперсанда чрез &amp;"
   358"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
   359"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
   360"чрез &amp;"
  361361
  362362#: ../glib/gmarkup.c:709
   
  366366#: ../glib/gmarkup.c:715
  367367msgid "Unfinished character reference"
  368 msgstr "Незавършен указател на символ"
  369 
  370 #: ../glib/gmarkup.c:958 ../glib/gmarkup.c:986 ../glib/gmarkup.c:1022
  371 msgid "Invalid UTF-8 encoded text"
  372 msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8"
  373 
  374 #: ../glib/gmarkup.c:1058
   368msgstr "Незавършен указател на знак"
   369
   370#: ../glib/gmarkup.c:958
   371msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
   372msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - прекалено дълга последователност"
   373
   374#: ../glib/gmarkup.c:986
   375msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
   376msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - не може да се започва с този знак"
   377
   378#: ../glib/gmarkup.c:1022
   379#, c-format
   380msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
   381msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - „%s“ е грешен"
   382
   383#: ../glib/gmarkup.c:1060
  375384msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
  376385msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
  377386
  378 #: ../glib/gmarkup.c:1098
   387#: ../glib/gmarkup.c:1100
  379388#, c-format
  380389msgid ""
   
  382391"element name"
  383392msgstr ""
  384 "„%s“ е невалиден символ след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
  385 
  386 #: ../glib/gmarkup.c:1162
   393"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
   394
   395#: ../glib/gmarkup.c:1164
  387396#, c-format
  388397msgid ""
   
  390399"'%s'"
  391400msgstr ""
  392 "Неподходящ символ „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да "
  393 "завърши с „>“"
  394 
  395 #: ../glib/gmarkup.c:1251
   401"Неподходящ знак „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да завърши "
   402"с „>“"
   403
   404#: ../glib/gmarkup.c:1253
  396405#, c-format
  397406msgid ""
  398407"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
  399408msgstr ""
  400 "Неподходящ символ „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
  401 "„%s“"
  402 
  403 #: ../glib/gmarkup.c:1293
   409"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
   410"s“"
   411
   412#: ../glib/gmarkup.c:1295
  404413#, c-format
  405414msgid ""
   
  408417"character in an attribute name"
  409418msgstr ""
  410 "Неподходящ символ „%s“, очаква се или отварящия етикет на елемента „%s“ да "
  411 "завърши със символ „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
  412 "вероятно използвате неправилен символ в името на атрибут"
  413 
  414 #: ../glib/gmarkup.c:1382
   419"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
   420"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
   421"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
   422
   423#: ../glib/gmarkup.c:1384
  415424#, c-format
  416425msgid ""
   
  418427"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
  419428msgstr ""
  420 "Неподходящ символ „%s“, очаква се символ „\"“ след знака за равенство, "
  421 "когато се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
  422 
  423 #: ../glib/gmarkup.c:1527
   429"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
   430"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
   431
   432#: ../glib/gmarkup.c:1529
  424433#, c-format
  425434msgid ""
   
  427436"begin an element name"
  428437msgstr ""
  429 "„%s“ е невалиден символ след символите „</“. Името на елемент не може да "
  430 "започва с „%s“"
  431 
  432 #: ../glib/gmarkup.c:1567
   438"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
   439
   440#: ../glib/gmarkup.c:1569
  433441#, c-format
  434442msgid ""
   
  436444"allowed character is '>'"
  437445msgstr ""
  438 "„%s“ е невалиден символ при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
  439 "Позволен е символът „>“"
  440 
  441 #: ../glib/gmarkup.c:1578
   446"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
   447"Позволен е знакът „>“"
   448
   449#: ../glib/gmarkup.c:1580
  442450#, c-format
  443451msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
  444452msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
  445453
  446 #: ../glib/gmarkup.c:1587
   454#: ../glib/gmarkup.c:1589
  447455#, c-format
  448456msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
  449457msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
  450458
  451 #: ../glib/gmarkup.c:1753
   459#: ../glib/gmarkup.c:1755
  452460msgid "Document was empty or contained only whitespace"
  453 msgstr "Документът е празен или съдържа само празни символи"
  454 
  455 #: ../glib/gmarkup.c:1767
   461msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
   462
   463#: ../glib/gmarkup.c:1769
  456464msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
  457465msgstr ""
  458466"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
  459467
  460 #: ../glib/gmarkup.c:1775 ../glib/gmarkup.c:1819
   468#: ../glib/gmarkup.c:1777 ../glib/gmarkup.c:1822
  461469#, c-format
  462470msgid ""
   
  467475"s“"
  468476
  469 #: ../glib/gmarkup.c:1783
   477#: ../glib/gmarkup.c:1785
  470478#, c-format
  471479msgid ""
   
  476484"етикета <%s/>"
  477485
  478 #: ../glib/gmarkup.c:1789
   486#: ../glib/gmarkup.c:1791
  479487msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
  480488msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
  481489
  482 #: ../glib/gmarkup.c:1794
   490#: ../glib/gmarkup.c:1797
  483491msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
  484492msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
  485493
  486 #: ../glib/gmarkup.c:1799
   494#: ../glib/gmarkup.c:1802
  487495msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
  488496msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
  489497
  490 #: ../glib/gmarkup.c:1805
   498#: ../glib/gmarkup.c:1808
  491499msgid ""
  492500"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
   
  496504"атрибута. Атрибутът няма стойност"
  497505
  498 #: ../glib/gmarkup.c:1812
   506#: ../glib/gmarkup.c:1815
  499507msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
  500508msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
  501509
  502 #: ../glib/gmarkup.c:1827
   510#: ../glib/gmarkup.c:1831
  503511#, c-format
  504512msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
  505513msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
  506514
  507 #: ../glib/gmarkup.c:1833
   515#: ../glib/gmarkup.c:1837
  508516msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
  509517msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
  510518
   519#: ../glib/gregex.c:126
   520msgid "corrupted object"
   521msgstr "повреден обект"
   522
   523#: ../glib/gregex.c:128
   524msgid "internal error or corrupted object"
   525msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
   526
   527#: ../glib/gregex.c:130
   528msgid "out of memory"
   529msgstr "недостатъчно памет"
   530
   531#: ../glib/gregex.c:135
   532msgid "backtracking limit reached"
   533msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
   534
   535#: ../glib/gregex.c:147 ../glib/gregex.c:155
   536msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
   537msgstr ""
   538"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
   539
   540#: ../glib/gregex.c:149
   541msgid "internal error"
   542msgstr "вътрешна грешка"
   543
   544#: ../glib/gregex.c:157
   545msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
   546msgstr ""
   547"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
   548
   549#: ../glib/gregex.c:166
   550msgid "recursion limit reached"
   551msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
   552
   553#: ../glib/gregex.c:168
   554msgid "workspace limit for empty substrings reached"
   555msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
   556
   557#: ../glib/gregex.c:170
   558msgid "invalid combination of newline flags"
   559msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
   560
   561#: ../glib/gregex.c:174
   562msgid "unknown error"
   563msgstr "непозната грешка"
   564
   565#: ../glib/gregex.c:319 ../glib/gregex.c:1354
   566#, c-format
   567msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
   568msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз - %1$s"
   569
   570#: ../glib/gregex.c:882
   571msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
   572msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
   573
   574#: ../glib/gregex.c:891
   575msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
   576msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
   577
   578#: ../glib/gregex.c:936
   579#, c-format
   580msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
   581msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
   582
   583#: ../glib/gregex.c:958
   584#, c-format
   585msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
   586msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
   587
   588#: ../glib/gregex.c:1782
   589msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
   590msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
   591
   592#: ../glib/gregex.c:1798
   593msgid "hexadecimal digit expected"
   594msgstr "очаква се шестнайсетично число"
   595
   596#: ../glib/gregex.c:1838
   597msgid "missing '<' in symbolic reference"
   598msgstr "в символния указател липсва „<“"
   599
   600#: ../glib/gregex.c:1847
   601msgid "unfinished symbolic reference"
   602msgstr "незавършен символен указател"
   603
   604#: ../glib/gregex.c:1854
   605msgid "zero-length symbolic reference"
   606msgstr "символен указател с нулева дължина"
   607
   608#: ../glib/gregex.c:1865
   609msgid "digit expected"
   610msgstr "очаква се цифра"
   611
   612#: ../glib/gregex.c:1883
   613msgid "illegal symbolic reference"
   614msgstr "неправилен символен указател"
   615
   616#: ../glib/gregex.c:1945
   617msgid "stray final '\\'"
   618msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
   619
   620#: ../glib/gregex.c:1949
   621msgid "unknown escape sequence"
   622msgstr "непозната екранираща последователност"
   623
   624#: ../glib/gregex.c:1959
   625#, c-format
   626msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
   627msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
   628
  511629#: ../glib/gshell.c:70
  512630msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
  513 msgstr "Цитиран текст не започва със символ „\"“"
   631msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
  514632
  515633#: ../glib/gshell.c:160
   
  521639#, c-format
  522640msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
  523 msgstr "Текстът свърши веднага след символа „\\“. (Текстът е „%s“)"
   641msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
  524642
  525643#: ../glib/gshell.c:545
   
  531649#: ../glib/gshell.c:557
  532650msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
  533 msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни символи)"
   651msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
  534652
  535653#: ../glib/gspawn-win32.c:272
   
  637755msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
  638756msgstr ""
  639 "Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с pid (%"
  640 "s)"
  641 
  642 #: ../glib/gutf8.c:1023
   757"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с "
   758"идентификатор (%s)"
   759
   760#: ../glib/gutf8.c:1024
  643761msgid "Character out of range for UTF-8"
  644 msgstr "Символ извън обхвата на UTF-8"
  645 
  646 #: ../glib/gutf8.c:1117 ../glib/gutf8.c:1126 ../glib/gutf8.c:1258
  647 #: ../glib/gutf8.c:1267 ../glib/gutf8.c:1408 ../glib/gutf8.c:1504
   762msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
   763
   764#: ../glib/gutf8.c:1118 ../glib/gutf8.c:1127 ../glib/gutf8.c:1259
   765#: ../glib/gutf8.c:1268 ../glib/gutf8.c:1409 ../glib/gutf8.c:1505
  648766msgid "Invalid sequence in conversion input"
  649767msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
  650768
  651 #: ../glib/gutf8.c:1419 ../glib/gutf8.c:1515
   769#: ../glib/gutf8.c:1420 ../glib/gutf8.c:1516
  652770msgid "Character out of range for UTF-16"
  653 msgstr "Символ извън обхвата на UTF-16"
  654 
  655 #: ../glib/goption.c:548
   771msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
   772
   773#: ../glib/goption.c:572
  656774msgid "Usage:"
  657775msgstr "Употреба:"
  658776
  659 #: ../glib/goption.c:548
   777#: ../glib/goption.c:572
  660778msgid "[OPTION...]"
  661779msgstr "[ОПЦИЯ...]"
  662780
  663 #: ../glib/goption.c:639
   781#: ../glib/goption.c:676
  664782msgid "Help Options:"
  665783msgstr "Настройки на помощта:"
  666784
  667 #: ../glib/goption.c:640
   785#: ../glib/goption.c:677
  668786msgid "Show help options"
  669787msgstr "Показване на настройките на помощта"
  670788
  671 #: ../glib/goption.c:645
   789#: ../glib/goption.c:683
  672790msgid "Show all help options"
  673791msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
  674792
  675 #: ../glib/goption.c:695
   793#: ../glib/goption.c:735
  676794msgid "Application Options:"
  677795msgstr "Настройки на приложението:"
  678796
  679 #: ../glib/goption.c:739 ../glib/goption.c:809
   797#: ../glib/goption.c:796 ../glib/goption.c:866
  680798#, c-format
  681799msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
  682800msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
  683801
  684 #: ../glib/goption.c:749 ../glib/goption.c:817
   802#: ../glib/goption.c:806 ../glib/goption.c:874
  685803#, c-format
  686804msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
   
  688806"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
  689807
  690 #: ../glib/goption.c:774
   808#: ../glib/goption.c:831
  691809#, c-format
  692810msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
   
  694812"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
  695813
  696 #: ../glib/goption.c:782
   814#: ../glib/goption.c:839
  697815#, c-format
  698816msgid "Double value '%s' for %s out of range"
   
  701819"допустими стойности"
  702820
  703 #: ../glib/goption.c:1119
   821#: ../glib/goption.c:1176
  704822#, c-format
  705823msgid "Error parsing option %s"
  706824msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
  707825
  708 #: ../glib/goption.c:1150 ../glib/goption.c:1261
   826#: ../glib/goption.c:1207 ../glib/goption.c:1318
  709827#, c-format
  710828msgid "Missing argument for %s"
  711829msgstr "Липсва аргумент за %s"
  712830
  713 #: ../glib/goption.c:1655
   831#: ../glib/goption.c:1713
  714832#, c-format
  715833msgid "Unknown option %s"
   
  717835
  718836#: ../glib/gkeyfile.c:341
  719 msgid "Valid key file could not be found in data dirs"
  720 msgstr "Не може да се открие валиден ключов файл в папките с данни"
   837msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
   838msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
  721839
  722840#: ../glib/gkeyfile.c:376
   
  728846msgstr "Файлът е празен"
  729847
  730 #: ../glib/gkeyfile.c:700
   848#: ../glib/gkeyfile.c:746
  731849#, c-format
  732850msgid ""
   
  736854"група, нито коментар"
  737855
  738 #: ../glib/gkeyfile.c:758
   856#: ../glib/gkeyfile.c:806
  739857#, c-format
  740858msgid "Invalid group name: %s"
  741859msgstr "Неправилно име на група: %s"
  742860
  743 #: ../glib/gkeyfile.c:780
   861#: ../glib/gkeyfile.c:828
  744862msgid "Key file does not start with a group"
  745863msgstr "Ключовият файл не започва с група"
  746864
  747 #: ../glib/gkeyfile.c:806
   865#: ../glib/gkeyfile.c:854
  748866#, c-format
  749867msgid "Invalid key name: %s"
  750868msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
  751869
  752 #: ../glib/gkeyfile.c:833
   870#: ../glib/gkeyfile.c:881
  753871#, c-format
  754872msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
  755873msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
  756874
  757 #: ../glib/gkeyfile.c:1042 ../glib/gkeyfile.c:1201 ../glib/gkeyfile.c:2402
  758 #: ../glib/gkeyfile.c:2469 ../glib/gkeyfile.c:2590 ../glib/gkeyfile.c:2725
  759 #: ../glib/gkeyfile.c:2878 ../glib/gkeyfile.c:3058 ../glib/gkeyfile.c:3115
   875#: ../glib/gkeyfile.c:1094 ../glib/gkeyfile.c:1253 ../glib/gkeyfile.c:2455
   876#: ../glib/gkeyfile.c:2521 ../glib/gkeyfile.c:2640 ../glib/gkeyfile.c:2775
   877#: ../glib/gkeyfile.c:2928 ../glib/gkeyfile.c:3108 ../glib/gkeyfile.c:3165
  760878#, c-format
  761879msgid "Key file does not have group '%s'"
  762880msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
  763881
  764 #: ../glib/gkeyfile.c:1213
   882#: ../glib/gkeyfile.c:1265
  765883#, c-format
  766884msgid "Key file does not have key '%s'"
  767885msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
  768886
  769 #: ../glib/gkeyfile.c:1315 ../glib/gkeyfile.c:1425
   887#: ../glib/gkeyfile.c:1367 ../glib/gkeyfile.c:1477
  770888#, c-format
  771889msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
  772890msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
  773891
  774 #: ../glib/gkeyfile.c:1335 ../glib/gkeyfile.c:1445 ../glib/gkeyfile.c:1813
   892#: ../glib/gkeyfile.c:1387 ../glib/gkeyfile.c:1497 ../glib/gkeyfile.c:1866
  775893#, c-format
  776894msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
   
  779897"анализирана."
  780898
  781 #: ../glib/gkeyfile.c:2025 ../glib/gkeyfile.c:2234
   899#: ../glib/gkeyfile.c:2078 ../glib/gkeyfile.c:2287
  782900#, c-format
  783901msgid ""
   
  788906"бъде анализирана."
  789907
  790 #: ../glib/gkeyfile.c:2417 ../glib/gkeyfile.c:2605 ../glib/gkeyfile.c:3126
   908#: ../glib/gkeyfile.c:2470 ../glib/gkeyfile.c:2655 ../glib/gkeyfile.c:3176
  791909#, c-format
  792910msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
  793911msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
  794912
  795 #: ../glib/gkeyfile.c:3365
   913#: ../glib/gkeyfile.c:3415
  796914msgid "Key file contains escape character at end of line"
  797915msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
  798916
  799 #: ../glib/gkeyfile.c:3387
   917#: ../glib/gkeyfile.c:3437
  800918#, c-format
  801919msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
  802920msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
  803921
  804 #: ../glib/gkeyfile.c:3529
   922#: ../glib/gkeyfile.c:3579
  805923#, c-format
  806924msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
  807925msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
  808926
  809 #: ../glib/gkeyfile.c:3543
   927#: ../glib/gkeyfile.c:3593
  810928#, c-format
  811929msgid "Integer value '%s' out of range"
  812930msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
  813931
  814 #: ../glib/gkeyfile.c:3576
   932#: ../glib/gkeyfile.c:3626
  815933#, c-format
  816934msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
   
  818936"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
  819937
  820 #: ../glib/gkeyfile.c:3600
   938#: ../glib/gkeyfile.c:3650
  821939#, c-format
  822940msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.