Ignore:
Timestamp:
Aug 25, 2007, 7:54:37 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1389@kochinka: ash | 2007-08-25 07:54:04 +0300
eog: подаден. Коригирани кавички.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/eog.trunk.bg.po

  r1185 r1188  
  11# Bulgarian translation for Eye of Gnome.
  2 # Copyright (C) 2002, 2005, 2007 Free Software Foundation, Inc.
   2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
  44# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006, 2007.
   
  1010msgid ""
  1111msgstr ""
  12 "Project-Id-Version: eog\n"
   12"Project-Id-Version: eog trunk\n"
  1313"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  14 "POT-Creation-Date: 2007-08-17 03:37+0100\n"
  15 "PO-Revision-Date: 2007-08-22 14:04+0300\n"
   14"POT-Creation-Date: 2007-08-25 07:52+0300\n"
   15"PO-Revision-Date: 2007-08-25 07:45+0300\n"
  1616"Last-Translator: Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>\n"
  1717"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
  2020"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
  21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;"
   21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2222
  2323#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
   
  3131#, c-format
  3232msgid "Show “_%s”"
  33 msgstr "Показване на \"_%s\""
   33msgstr "Показване на „_%s“"
  3434
  3535#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1397
  3636msgid "_Move on Toolbar"
  37 msgstr "_Преместване на лентата с инструменти"
   37msgstr "_Преместване по лентата с инструменти"
  3838
  3939#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1398
   
  217217#: ../data/eog.glade.h:38
  218218msgid "E_xpand images to fit screen"
  219 msgstr "Раз_ширяване на изображенията за побиране в екрана"
   219msgstr "Раз_ширяване на изображенията за напасване към екрана"
  220220
  221221#: ../data/eog.glade.h:39
   
  352352"3 for right."
  353353msgstr ""
  354 "Разположение на панела за колекции. Задайте 0 за в долния край, 1 за отляво, 2 за в горния край и 3 за отдясно."
   354"Разположение на панела за колекции. Задайте 0 за в долния край, 1 за отляво, "
   355"2 за в горния край и 3 за отдясно."
  355356
  356357#: ../data/eog.schemas.in.h:11
   
  372373"plugin."
  373374msgstr ""
  374 "Списък с включените приставки. Не съдържа \"местоположението\" на включените приставки. За да разберете къде е дадена приставка, проверете във файла .eog-plugin."
   375"Списък с включените приставки. Не съдържа „местоположението“ на включените "
   376"приставки. За да разберете къде е дадена приставка, проверете във файла .eog-"
   377"plugin."
  375378
  376379#: ../data/eog.schemas.in.h:15
   
  414417"a 100% zoom increment."
  415418msgstr ""
  416 "Коефициентът, който да се използва при увеличение с колелцето на мишката. Тази стойност определя стъпката за увеличение при всяко движение на колелцето. Например 0.05 означава коефициент 5% увеличение или намаляване при движение на колелцето, а 1.00 означава 100% промяна на увеличението."
   419"Коефициентът, който да се използва при увеличение с колелцето на мишката. "
   420"Тази стойност определя стъпката за увеличение при всяко движение на "
   421"колелцето. Например 0.05 означава коефициент 5% увеличение или намаляване "
   422"при движение на колелцето, а 1.00 означава 100% промяна на увеличението."
  417423
  418424#: ../data/eog.schemas.in.h:25
   
  475481"the filename."
  476482msgstr ""
  477 "Програмата не може да определи поддържан файлов формат на основата на файловото име."
   483"Програмата не може да определи поддържан файлов формат на основата на "
   484"файловото име."
  478485
  479486#: ../src/eog-file-chooser.c:127
   
  499506#: ../src/eog-window.c:615
  500507msgid "pixel"
  501 msgstr "пиксел"
   508msgid_plural "pixels"
   509msgstr[0] "пиксел"
   510msgstr[1] "пиксела"
  502511
  503512#: ../src/eog-file-chooser.c:423
   
  580589#: ../src/eog-exif-details.c:76
  581590msgid "XMP Rights Management"
  582 msgstr "XMP управление на правата"
   591msgstr "Uправление на правата po XMP"
  583592
  584593#: ../src/eog-exif-details.c:77
  585594msgid "XMP Other"
  586 msgstr "XMP друго"
   595msgstr "Друго в XMP"
  587596
  588597#: ../src/eog-exif-details.c:249
   
  607616#, c-format
  608617msgid "No images found in '%s'."
  609 msgstr "Не са открити изображения в \"%s\"."
   618msgstr "Не са открити изображения в „%s“."
  610619
  611620#: ../src/eog-error-message-area.c:165
   
  725734#, c-format
  726735msgid "Use \"%s\" to open the selected image"
  727 msgstr "Използвайте \"%s\" за отваряне на избраното изображение"
   736msgstr "Използвайте „%s“ за отваряне на избраното изображение"
  728737
  729738#: ../src/eog-window.c:1135
  730739#, c-format
  731740msgid "Saving image \"%s\" %s"
  732 msgstr "Запазване на изображението \"%s\" %s"
   741msgstr "Запазване на изображението „%s“ %s"
  733742
  734743#: ../src/eog-window.c:1440
  735744#, c-format
  736745msgid "Loading image \"%s\""
  737 msgstr "Зареждане на изображението \"%s\""
   746msgstr "Зареждане на изображението „%s“"
  738747
  739748#: ../src/eog-window.c:2248
   
  794803"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
  795804msgstr ""
  796 "Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз (GNU GPL) заедно с тази "
  797 "програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
   805"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз (GNU GPL) заедно с "
   806"тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 59 "
   807"Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
  798808
  799809#: ../src/eog-window.c:2470 ../src/main.c:184
   
  819829"Are you sure you want to move\n"
  820830"the selected image to the trash?"
   831msgid_plural ""
  821832"Are you sure you want to move\n"
  822833"the %d selected images to the trash?"
  823 msgstr ""
   834msgstr[0] ""
  824835"Сигурни ли сте, че искате да преместите\n"
  825836"избраното изображение в кошчето?"
   837msgstr[1] ""
  826838"Сигурни ли сте, че искате да преместите\n"
  827 "%d-те избрани изображения в кошчето?"
   839"„%s“ в кошчето?"
  828840
  829841#: ../src/eog-window.c:2851
   
  11331145msgid "Eye of GNOME Image Viewer"
  11341146msgstr "Програма за преглед на изображения EoG"
  1135 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.