Changeset 1183


Ignore:
Timestamp:
Aug 17, 2007, 8:21:31 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1377@kochinka: ash | 2007-08-17 08:19:29 +0300
gtksourceview: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gtksourceview.trunk.bg.po

  r1176 r1183  
  99"Project-Id-Version: gtksourceview trunk\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-07-25 23:18+0300\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-06-17 20:06+0300\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-08-17 08:18+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-08-17 06:54+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2424#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:167
  2525msgid "Whether to check and highlight matching brackets"
  26 msgstr "Дали да се търси и да се засветява съответстваща скоба"
   26msgstr "Дали съответстващите скоби да се търсят и оцветяват"
  2727
  2828#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:175
   
  3232#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:176
  3333msgid "Whether to highlight syntax in the buffer"
  34 msgstr "Дали да се оцветява синтаксиса в буфера"
   34msgstr "Дали синтаксисът в буфера да се оцветява "
  3535
  3636#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:184
   
  5252#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:204
  5353msgid "Can undo"
  54 msgstr ""
   54msgstr "Може да се отменя"
  5555
  5656#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:205
  5757msgid "Whether Undo operation is possible"
  58 msgstr ""
   58msgstr "Дали действията могат да бъдат отменяни"
  5959
  6060#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:212
  6161msgid "Can redo"
  62 msgstr ""
   62msgstr "Може да се повтаря"
  6363
  6464#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:213
  6565msgid "Whether Redo operation is possible"
  66 msgstr ""
   66msgstr "Дали отменените действия могат да бъдат повторени"
  6767
  6868#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:229
  6969#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:230
  70 #, fuzzy
  7170msgid "Style scheme"
  72 msgstr "Scheme"
   71msgstr "Стилова схема"
  7372
  7473#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:2248
  7574#, c-format
  7675msgid "Missing main language definition (id = \"%s\".)"
  77 msgstr ""
   76msgstr "Основната дефиниция на език липсва (id = \"%s\")."
  7877
  7978#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:2552
  8079msgid "using \\C is not supported in language definitions"
  81 msgstr ""
   80msgstr "използването на „\\C“ в дефинициите на езици не се поддържа"
  8281
  8382#. regex_new could fail, for instance if there are different
   
  9291"The error was: %s"
  9392msgstr ""
   93"Не могат да се композират регулярни изрази за всички преходи. Оцветяването "
   94"на синтаксиса ще бъде по-бавно от обикновено.\n"
   95"Грешката е: %s"
  9496
  9597#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5638
  9698#, c-format
  9799msgid "context '%s' cannot contain a \\%%{...@start} command"
  98 msgstr ""
   100msgstr "контекстът „%s“ не може да съдържа команда „\\%%{...@start}“"
  99101
  100102#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5790
   
  102104#, c-format
  103105msgid "duplicated context id '%s'"
  104 msgstr ""
   106msgstr "идентификаторът на контекст „%s“ се повтаря"
  105107
  106108#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5990
   
  111113"'%s'"
  112114msgstr ""
   115"налагане на стил, което е използвано с указател с маска към контексти в "
   116"езика „%s“, указател „%s“ "
  113117
  114118#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6064
  115119#, c-format
  116120msgid "invalid reference '%s'"
  117 msgstr ""
   121msgstr "неправилен указател „%s“"
  118122
  119123#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6083
   
  121125#, c-format
  122126msgid "unknown context '%s'"
  123 msgstr ""
  124 
  125 #: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:126
  126 msgid "Language specification directories"
  127 msgstr "Папка с езиковите спецификации"
  128 
  129 #: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:127
  130 msgid ""
  131 "List of directories where the language specification files (.lang) are "
  132 "located"
  133 msgstr ""
  134 "Списък с папки, където се пазят файловете за езикови спецификации (.lang)."
  135 
  136 #: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:882
  137 #, c-format
  138 msgid "Unknown id '%s' in regex '%s'"
  139 msgstr ""
  140 
  141 #: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:1110
  142 #, c-format
  143 msgid "in regex '%s': backreferences are not supported"
  144 msgstr ""
  145 
  146 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:68
  147 msgid "Background"
  148 msgstr ""
  149 
  150 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:69
  151 msgid "Background color"
  152 msgstr ""
  153 
  154 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:76
  155 msgid "Foreground"
  156 msgstr ""
  157 
  158 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:77
  159 msgid "Foreground color"
  160 msgstr ""
  161 
  162 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:84 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:85
  163 msgid "Bold"
  164 msgstr ""
  165 
  166 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:92 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:93
  167 msgid "Italic"
  168 msgstr ""
  169 
  170 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:100 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:101
  171 #, fuzzy
  172 msgid "Underline"
  173 msgstr "Добавен ред"
  174 
  175 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:108 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:109
  176 msgid "Strikethrough"
  177 msgstr ""
  178 
  179 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:116
  180 msgid "Foreground set"
  181 msgstr ""
  182 
  183 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:117
  184 msgid "Whether foreground color is set"
  185 msgstr ""
  186 
  187 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:124
  188 msgid "Background set"
  189 msgstr ""
  190 
  191 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:125
  192 msgid "Whether background color is set"
  193 msgstr ""
  194 
  195 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:132
  196 msgid "Bold set"
  197 msgstr ""
  198 
  199 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:133
  200 msgid "Whether bold attribute is set"
  201 msgstr ""
  202 
  203 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:140
  204 msgid "Italic set"
  205 msgstr ""
  206 
  207 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:141
  208 msgid "Whether italic attribute is set"
  209 msgstr ""
  210 
  211 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:148
  212 msgid "Underline set"
  213 msgstr ""
  214 
  215 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:149
  216 msgid "Whether underline attribute is set"
  217 msgstr ""
  218 
  219 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:156
  220 msgid "Strikethrough set"
  221 msgstr ""
  222 
  223 #: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:157
  224 msgid "Whether strikethrough attribute is set"
  225 msgstr ""
  226 
  227 #: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:142
  228 #, fuzzy
  229 msgid "Style scheme search path"
  230 msgstr "Scheme"
  231 
  232 #: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:143
  233 #, fuzzy
  234 msgid "List of directories and files where the style schemes are located"
  235 msgstr ""
  236 "Списък с папки, където се пазят файловете за езикови спецификации (.lang)."
  237 
  238 #: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:151
  239 #, fuzzy
  240 msgid "Scheme ids"
  241 msgstr "Scheme"
  242 
  243 #: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:152
  244 msgid "List of the ids of the available style schemes"
  245 msgstr ""
  246 
  247 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:167
  248 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:168
  249 msgid "Style scheme id"
  250 msgstr ""
  251 
  252 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:182
  253 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:183
  254 msgid "Style scheme name"
  255 msgstr ""
  256 
  257 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:197
  258 #: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:198
  259 #, fuzzy
  260 msgid "Style scheme filename"
  261 msgstr "Scheme"
  262 
  263 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:232
  264 msgid "Show Line Numbers"
  265 msgstr "Номерация на редовете"
  266 
  267 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:233
  268 msgid "Whether to display line numbers"
  269 msgstr "Дали редовете да се номерират"
  270 
  271 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:240
  272 msgid "Show Line Markers"
  273 msgstr "Маркери на редовете"
  274 
  275 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:241
  276 msgid "Whether to display line marker pixbufs"
  277 msgstr "Дали да се показват маркери на редовете"
  278 
  279 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:248 ../gtksourceview/gtksourceview.c:249
  280 msgid "Tabs Width"
  281 msgstr "Дължина на табулаторите"
  282 
  283 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:258
  284 msgid "Auto Indentation"
  285 msgstr "Автоматичен отстъп"
  286 
  287 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:259
  288 msgid "Whether to enable auto indentation"
  289 msgstr "Дали да автоматично да се вмъкват отстъпи"
  290 
  291 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:266
  292 msgid "Insert Spaces Instead of Tabs"
  293 msgstr "Интервали вместо табулатори"
  294 
  295 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:267
  296 msgid "Whether to insert spaces instead of tabs"
  297 msgstr "Дали да се заместват новите табулатори с интервали"
  298 
  299 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:274
  300 msgid "Show Right Margin"
  301 msgstr "Граница отдясно"
  302 
  303 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:275
  304 msgid "Whether to display the right margin"
  305 msgstr "Дали да се показва граница отдясно"
  306 
  307 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:282
  308 msgid "Margin position"
  309 msgstr "Позиция на границата"
  310 
  311 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:283
  312 msgid "Position of the right margin"
  313 msgstr "Позиция на дясната граница"
  314 
  315 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:299
  316 msgid "Smart Home/End"
  317 msgstr "Умни Home/End"
  318 
  319 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:300
  320 msgid ""
  321 "HOME and END keys move to first/last non whitespace characters on line "
  322 "before going to the start/end of the line"
  323 msgstr ""
  324 "Клавишите HOME и END местят курсора първо при първия/последния значещ знак "
  325 "преди да отиват в началото/края на реда"
  326 
  327 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:310
  328 msgid "Highlight current line"
  329 msgstr "Засветяване на текущия ред"
  330 
  331 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:311
  332 msgid "Whether to highlight the current line"
  333 msgstr "Дали текущият ред да се засветява"
  334 
  335 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:318
  336 msgid "Indent on tab"
  337 msgstr "Отстъп при табулация"
  338 
  339 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:319
  340 msgid "Whether to indent the selected text when the tab key is pressed"
  341 msgstr ""
  342 "Дали да се увеличи отстъпа на избрания текст при натискане на табулатора"
  343 
  344 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:335
  345 msgid "Margin Line Alpha"
  346 msgstr "Прозрачност на линията на границата"
  347 
  348 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:336
  349 msgid "Transparency of the margin line"
  350 msgstr "Прозрачност на линията на границата"
  351 
  352 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:353
  353 msgid "Margin Line Color"
  354 msgstr "Цвят на линията на границата"
  355 
  356 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:354
  357 msgid "Color to use for the right margin line"
  358 msgstr "Цвят за линията на дясната граница"
  359 
  360 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:370
  361 msgid "Margin Overlay Toggle"
  362 msgstr "Превключване на покриването след границата"
  363 
  364 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:371
  365 msgid "Whether to draw the right margin overlay"
  366 msgstr "Дали да се покрива полето отдясно на границата"
  367 
  368 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:387
  369 msgid "Margin Overlay Alpha"
  370 msgstr "Прозрачност на покриването"
  371 
  372 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:388
  373 msgid "Transparency of the margin overlay"
  374 msgstr "Прозрачност на покриването на полето отдясно на границата"
  375 
  376 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:405
  377 msgid "Margin Overlay Color"
  378 msgstr "Цвят на покриването"
  379 
  380 #: ../gtksourceview/gtksourceview.c:406
  381 msgid "Color to use for drawing the margin overlay"
  382 msgstr "Цвят на покриването на полето отдясно на границата"
  383 
  384 #: ../gtksourceview/gtksourceview-i18n.c:38
  385 msgid "translator-credits"
  386 msgstr ""
  387 
  388 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:1
  389 msgid "Ada"
  390 msgstr "Ada"
  391 
  392 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:2
  393 msgid "Ada Identifier"
  394 msgstr ""
  395 
  396 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:3
  397 msgid "Arbitrary base number"
  398 msgstr ""
  399 
  400 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:4
  401 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:1
  402 #: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:2
  403 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:1
  404 #: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:1
  405 #: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:1
  406 msgid "Boolean"
  407 msgstr "Булева стойност"
  408 
  409 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:5
  410 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:1
  411 #, fuzzy
  412 msgid "Character Escape"
  413 msgstr "Знаци"
  414 
  415 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:6
  416 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:3
  417 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:2
  418 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:3
  419 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:3
  420 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:2
  421 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:2
  422 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:2
  423 #: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:3
  424 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:1
  425 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:3
  426 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:2
  427 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:1
  428 #: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:2
  429 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:2
  430 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:4
  431 #: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:1
  432 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:2
  433 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:1
  434 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:1
  435 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:1
  436 #: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:1
  437 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:5
  438 #: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:2
  439 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:1
  440 #: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:1
  441 #: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:2
  442 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:5
  443 msgid "Comment"
  444 msgstr "Коментар"
  445 
  446 #. map-to="def:others"
  447 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:7
  448 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:5
  449 #: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:3
  450 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:3
  451 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:4
  452 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:5
  453 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:3
  454 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:3
  455 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:3
  456 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:2
  457 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:4
  458 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:3
  459 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:4
  460 #: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:2
  461 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:5
  462 #: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:2
  463 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:2
  464 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:2
  465 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
  466 #: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:1
  467 msgid "Data Type"
  468 msgstr "Тип на данната"
  469 
  470 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:8
  471 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:6
  472 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:5
  473 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:6
  474 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:5
  475 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:4
  476 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:4
  477 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:4
  478 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:5
  479 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:4
  480 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:6
  481 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:6
  482 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:3
  483 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:3
  484 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:4
  485 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:7
  486 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:3
  487 msgid "Decimal"
  488 msgstr "Десетичен"
  489 
  490 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:9
  491 #: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:1
  492 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:13
  493 #: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:4
  494 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:5
  495 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:9
  496 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:14
  497 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:7
  498 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:7
  499 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:9
  500 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:4
  501 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:7
  502 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:8
  503 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:10
  504 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:4
  505 #: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:3
  506 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:9
  507 #: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:3
  508 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:6
  509 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:4
  510 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:9
  511 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:3
  512 #: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:2
  513 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:8
  514 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:6
  515 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:9
  516 #: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:4
  517 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:6
  518 #: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:2
  519 #: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:5
  520 #: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:6
  521 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:2
  522 msgid "Keyword"
  523 msgstr "Ключова дума"
  524 
  525 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:10
  526 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:15
  527 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:6
  528 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:11
  529 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:5
  530 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:6
  531 msgid "Preprocessor"
  532 msgstr "Предпроцесор"
  533 
  534 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:11
  535 #, fuzzy
  536 msgid "Real number"
  537 msgstr "Десетично число"
  538 
  539 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:12
  540 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:6
  541 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:16
  542 #: ../gtksourceview/language-specs/chdr.lang.h:2
  543 #: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:5
  544 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:7
  545 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:13
  546 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:8
  547 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell-literate.lang.h:2
  548 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:12
  549 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:6
  550 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:10
  551 #: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:2
  552 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:14
  553 #: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:5
  554 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:15
  555 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:7
  556 #: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:6
  557 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:9
  558 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:10
  559 #: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:7
  560 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:5
  561 msgid "Sources"
  562 msgstr "Изходен код"
  563 
  564 #: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:13
  565 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:18
  566 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:8
  567 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:13
  568 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:22
  569 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:11
  570 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:9
  571 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:13
  572 #: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:7
  573 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:9
  574 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:11
  575 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:15
  576 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:8
  577 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:15
  578 #: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:6
  579 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:16
  580 #: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:7
  581 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:10
  582 #: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:8
  583 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:18
  584 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:7
  585 #: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:5
  586 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:14
  587 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:16
  588 #: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:7
  589 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:10
  590 #: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:9
  591 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:11
  592 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:6
  593 msgid "String"
  594 msgstr "Низ"
  595 
  596 #: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:2
  597 msgid "Pattern"
  598 msgstr ""
  599 
  600 #: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:3
  601 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:14
  602 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:7
  603 #: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:1
  604 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:17
  605 #: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:6
  606 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:12
  607 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:10
  608 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:15
  609 #: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:1
  610 #: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:3
  611 msgid "Scripts"
  612 msgstr "Скриптове"
  613 
  614 #: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:4
  615 #: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:11
  616 #: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:8
  617 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:8
  618 msgid "Type"
  619 msgstr "Тип"
  620 
  621 #: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:5
  622 msgid "awk"
  623 msgstr ""
  624 
  625 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:2
  626 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:9
  627 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:1
  628 msgid "Keywords"
  629 msgstr "Ключови думи"
  630 
  631 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:3
  632 msgid "Literals"
  633 msgstr "Литерали"
  634 
  635 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:4
  636 #: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:8
  637 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:4
  638 msgid "Number"
  639 msgstr "Число"
  640 
  641 #: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:5
  642 msgid "Primitive"
  643 msgstr "Примитив"
  644 
  645 #: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:1
  646 msgid "ChangeLog"
  647 msgstr "Дневник на промените"
  648 
   127msgstr "непознат контекст „%s“"
   128
   129#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:42
  649130#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:2
  650131#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:10
   
  660141#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:1
  661142#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:4
  662 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:12
   143#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:10
  663144#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:8
  664145#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:2
   
  666147msgstr "Други"
  667148
   149#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:214
   150#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:215
   151msgid "Language id"
   152msgstr "Идентификатор на език"
   153
   154#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:222
   155#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:223
   156msgid "Language name"
   157msgstr "Име на език"
   158
   159#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:230
   160#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:231
   161msgid "Language section"
   162msgstr "Раздел за език"
   163
   164#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:238
   165msgid "Hidden"
   166msgstr "Скрит"
   167
   168#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:239
   169msgid "Whether the language should be hidden from the user"
   170msgstr "Дали езикът да е скрит от потребителя"
   171
   172#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:126
   173msgid "Language specification directories"
   174msgstr "Папка с езиковите спецификации"
   175
   176#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:127
   177msgid ""
   178"List of directories where the language specification files (.lang) are "
   179"located"
   180msgstr ""
   181"Списък с папки, където се пазят файловете за езикови спецификации (.lang)."
   182
   183#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:876
   184#, c-format
   185msgid "Unknown id '%s' in regex '%s'"
   186msgstr "Непознат идентификатор „%s“ в контекста „%s“"
   187
   188#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:1104
   189#, c-format
   190msgid "in regex '%s': backreferences are not supported"
   191msgstr ""
   192"в регулярния израз „%s“: не се поддържат указатели към вече намерени групи "
   193"знаци"
   194
   195#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:68
   196msgid "Background"
   197msgstr "Фон"
   198
   199#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:69
   200msgid "Background color"
   201msgstr "Цвят на фона"
   202
   203#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:76
   204msgid "Foreground"
   205msgstr "Шрифт"
   206
   207#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:77
   208msgid "Foreground color"
   209msgstr "Цвят на шрифта"
   210
   211#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:84 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:85
   212msgid "Bold"
   213msgstr "Получер"
   214
   215#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:92 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:93
   216msgid "Italic"
   217msgstr "Курсивeн"
   218
   219#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:100 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:101
   220msgid "Underline"
   221msgstr "Подчертан"
   222
   223#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:108 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:109
   224msgid "Strikethrough"
   225msgstr "Зачертан"
   226
   227#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:116
   228msgid "Foreground set"
   229msgstr "Цветен шрифт"
   230
   231#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:117
   232msgid "Whether foreground color is set"
   233msgstr "Дали е зададен цвят на знаците"
   234
   235#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:124
   236msgid "Background set"
   237msgstr "Цветен фон"
   238
   239#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:125
   240msgid "Whether background color is set"
   241msgstr "Дали е зададен цвят на фона"
   242
   243#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:132
   244msgid "Bold set"
   245msgstr "Получер шрифт"
   246
   247#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:133
   248msgid "Whether bold attribute is set"
   249msgstr "Дали е зададено знаците да са получерни"
   250
   251#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:140
   252msgid "Italic set"
   253msgstr "Курсивен шрифт"
   254
   255#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:141
   256msgid "Whether italic attribute is set"
   257msgstr "Дали е зададено знаците да са курсивни"
   258
   259#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:148
   260msgid "Underline set"
   261msgstr "Подчертан шрифт"
   262
   263#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:149
   264msgid "Whether underline attribute is set"
   265msgstr "Дали е зададено знаците да са подчертани"
   266
   267#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:156
   268msgid "Strikethrough set"
   269msgstr "Зачертан шрифт"
   270
   271#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:157
   272msgid "Whether strikethrough attribute is set"
   273msgstr "Дали е зададено знаците да са зачертани"
   274
   275#: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:142
   276msgid "Style scheme search path"
   277msgstr "Път за търсене на стиловите схеми"
   278
   279#: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:143
   280msgid "List of directories and files where the style schemes are located"
   281msgstr "Списък с папки и файлове, в които се намират стиловите схеми"
   282
   283#: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:151
   284msgid "Scheme ids"
   285msgstr "Идентификатори на схеми"
   286
   287#: ../gtksourceview/gtksourcestylemanager.c:152
   288msgid "List of the ids of the available style schemes"
   289msgstr "Списък с идентификатори на наличните стилови схеми"
   290
   291#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:166
   292#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:167
   293msgid "Style scheme id"
   294msgstr "Идентификатор на стилова схема"
   295
   296#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:181
   297#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:182
   298msgid "Style scheme name"
   299msgstr "Име на стилова схема"
   300
   301#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:196
   302#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:197
   303msgid "Style scheme filename"
   304msgstr "Име файла на стилова схема"
   305
   306#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:232
   307msgid "Show Line Numbers"
   308msgstr "Номерация на редовете"
   309
   310#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:233
   311msgid "Whether to display line numbers"
   312msgstr "Дали редовете да се номерират"
   313
   314#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:240
   315msgid "Show Line Markers"
   316msgstr "Маркери на редовете"
   317
   318#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:241
   319msgid "Whether to display line marker pixbufs"
   320msgstr "Дали да се показват маркери на редовете"
   321
   322#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:248 ../gtksourceview/gtksourceview.c:249
   323msgid "Tabs Width"
   324msgstr "Дължина на табулаторите"
   325
   326#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:258
   327msgid "Auto Indentation"
   328msgstr "Автоматичен отстъп"
   329
   330#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:259
   331msgid "Whether to enable auto indentation"
   332msgstr "Дали да автоматично да се вмъкват отстъпи"
   333
   334#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:266
   335msgid "Insert Spaces Instead of Tabs"
   336msgstr "Интервали вместо табулатори"
   337
   338#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:267
   339msgid "Whether to insert spaces instead of tabs"
   340msgstr "Дали новите табулатори да се заместват с интервали"
   341
   342#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:274
   343msgid "Show Right Margin"
   344msgstr "Поле отдясно"
   345
   346#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:275
   347msgid "Whether to display the right margin"
   348msgstr "Дали да се показва поле отдясно"
   349
   350#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:282
   351msgid "Margin position"
   352msgstr "Позиция на полето"
   353
   354#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:283
   355msgid "Position of the right margin"
   356msgstr "Позиция на дясното поле"
   357
   358#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:299
   359msgid "Smart Home/End"
   360msgstr "Умни Home/End"
   361
   362#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:300
   363msgid ""
   364"HOME and END keys move to first/last non whitespace characters on line "
   365"before going to the start/end of the line"
   366msgstr ""
   367"Клавишите HOME и END местят курсора първо при първия/последния значещ знак, "
   368"преди да отиват в началото/края на реда"
   369
   370#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:310
   371msgid "Highlight current line"
   372msgstr "Осветяване на текущия ред"
   373
   374#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:311
   375msgid "Whether to highlight the current line"
   376msgstr "Дали текущият ред да се осветява"
   377
   378#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:318
   379msgid "Indent on tab"
   380msgstr "Отстъп при табулация"
   381
   382#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:319
   383msgid "Whether to indent the selected text when the tab key is pressed"
   384msgstr ""
   385"Дали отстъпът на избрания текст да се увеличава при натискане на табулатора"
   386
   387#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:335
   388msgid "Margin Line Alpha"
   389msgstr "Прозрачност на линията на полето"
   390
   391#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:336
   392msgid "Transparency of the margin line"
   393msgstr "Прозрачност на линията на дясното поле"
   394
   395#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:353
   396msgid "Margin Line Color"
   397msgstr "Цвят на линията на полето"
   398
   399#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:354
   400msgid "Color to use for the right margin line"
   401msgstr "Цвят на линията на дясното поле"
   402
   403#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:370
   404msgid "Margin Overlay Toggle"
   405msgstr "Покриване на полето"
   406
   407#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:371
   408msgid "Whether to draw the right margin overlay"
   409msgstr "Дали дясното поле да се покрива"
   410
   411#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:387
   412msgid "Margin Overlay Alpha"
   413msgstr "Прозрачност на покриването"
   414
   415#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:388
   416msgid "Transparency of the margin overlay"
   417msgstr "Прозрачност на покриването на дясното поле"
   418
   419#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:405
   420msgid "Margin Overlay Color"
   421msgstr "Цвят на покриването"
   422
   423#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:406
   424msgid "Color to use for drawing the margin overlay"
   425msgstr "Цвят на покриването на дясното поле"
   426
   427#: ../gtksourceview/gtksourceview-i18n.c:38
   428msgid "translator-credits"
   429msgstr ""
   430"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
   431"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
   432"\n"
   433"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
   434"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
   435"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
   436
   437#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:1
   438msgid "Ada"
   439msgstr "Ada"
   440
   441#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:2
   442msgid "Arbitrary base number"
   443msgstr "Число в някаква бройна система"
   444
   445#. A boolean constant: TRUE, false
   446#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:3
  668447#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:1
   448#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:1
   449#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:4
   450#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:1
   451#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:2
   452#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:1
   453#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:1
   454#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:1
   455#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:2
   456#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:2
   457#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:2
   458#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:3
   459#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:1
   460#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:2
   461msgid "Boolean value"
   462msgstr "Булева стойност"
   463
   464#. Any comment
   465#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:4
   466#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:4
   467#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:4
   468#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:3
   469#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:3
   470#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:11
   471#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:3
   472#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:2
   473#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:2
   474#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:2
   475#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:3
   476#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:1
   477#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:3
   478#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:2
   479#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:2
   480#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:2
   481#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:2
   482#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:4
   483#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:4
   484#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:1
   485#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:3
   486#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:1
   487#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:2
   488#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:1
   489#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:1
   490#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:5
   491#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:2
   492#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:1
   493#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:1
   494#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:1
   495#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:2
   496#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:2
   497#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:4
   498#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:4
   499msgid "Comment"
   500msgstr "Коментар"
   501
   502#. map-to="def:others"
   503#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:5
   504#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:5
   505#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:6
   506#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:3
   507#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:4
   508#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:5
   509#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:3
   510#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:3
   511#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:3
   512#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:2
   513#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:4
   514#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:3
   515#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:5
   516#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:5
   517#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:2
   518#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:5
   519#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:2
   520#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:2
   521#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:2
   522#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
   523#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:3
   524msgid "Data Type"
   525msgstr "Тип на данната"
   526
   527#. A decimal number: 1234
   528#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:6
   529#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:7
   530#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:5
   531#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:19
   532#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:6
   533#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:6
   534#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:6
   535#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:7
   536#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:7
   537msgid "Decimal number"
   538msgstr "Десетично число"
   539
   540#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:7
   541#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:9
   542#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:5
   543#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:3
   544#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:8
   545#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:8
   546msgid "Escaped Character"
   547msgstr "Екраниращ знак"
   548
   549#. keywords: "if", "for", "while", etc.
   550#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:8
   551#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:1
   552#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:7
   553#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:13
   554#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:4
   555#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:8
   556#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:8
   557#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:36
   558#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:10
   559#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:7
   560#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:7
   561#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:9
   562#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:4
   563#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:7
   564#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:9
   565#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:10
   566#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:5
   567#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:10
   568#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:3
   569#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:10
   570#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:3
   571#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:7
   572#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:4
   573#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:9
   574#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:3
   575#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:2
   576#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:11
   577#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:6
   578#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:9
   579#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:4
   580#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:6
   581#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:1
   582#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:5
   583#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:4
   584#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:6
   585#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:5
   586msgid "Keyword"
   587msgstr "Ключова дума"
   588
   589#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:9
   590#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:15
   591#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:10
   592#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:11
   593#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:5
   594#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:14
   595#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:6
   596#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:5
   597msgid "Preprocessor"
   598msgstr "Предпроцесор"
   599
   600#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:10
   601#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:11
   602#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:7
   603msgid "Real number"
   604msgstr "Реално число"
   605
   606#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:11
   607#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:13
   608#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:16
   609#: ../gtksourceview/language-specs/chdr.lang.h:2
   610#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:5
   611#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:12
   612#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:13
   613#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:8
   614#: ../gtksourceview/language-specs/haskell-literate.lang.h:2
   615#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:12
   616#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:6
   617#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:13
   618#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:2
   619#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:15
   620#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:5
   621#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:16
   622#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:7
   623#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:6
   624#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:9
   625#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:6
   626#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:7
   627#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:8
   628msgid "Sources"
   629msgstr "Изходен код"
   630
   631#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:12
   632#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:17
   633#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:14
   634msgid "Storage Class"
   635msgstr "Клас за съхранение"
   636
   637#. A string constant: "this is a string"
   638#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:13
   639#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:15
   640#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:18
   641#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:13
   642#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:13
   643#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:57
   644#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:15
   645#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:9
   646#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:13
   647#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:7
   648#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:9
   649#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:15
   650#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:15
   651#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:10
   652#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:16
   653#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:6
   654#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:17
   655#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:7
   656#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:11
   657#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:8
   658#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:18
   659#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:7
   660#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:5
   661#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:17
   662#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:18
   663#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:7
   664#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:10
   665#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:9
   666#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:8
   667#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:9
   668msgid "String"
   669msgstr "Низ"
   670
   671#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:2
   672msgid "Pattern"
   673msgstr "Шаблон"
   674
   675#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:3
   676#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:14
   677#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:9
   678#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:1
   679#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:17
   680#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:6
   681#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:15
   682#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:9
   683#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:16
   684#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:2
   685#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:2
   686msgid "Scripts"
   687msgstr "Скриптове"
   688
   689#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:4
   690#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:15
   691#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:10
   692#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:20
   693#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:3
   694#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:20
   695#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:4
   696msgid "Variable"
   697msgstr "Променлива"
   698
   699#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:5
   700msgid "awk"
   701msgstr "awk"
   702
   703#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:1
   704msgid "Boo"
   705msgstr "Boo"
   706
   707#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:2
   708#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:2
   709#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:2
   710#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:1
   711#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:2
   712#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:2
   713#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:1
   714msgid "Boolean"
   715msgstr "Булева стойност"
   716
   717#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:3
   718#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:1
   719#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:4
   720msgid "Builtin Function"
   721msgstr "Вградена функция"
   722
   723#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:6
   724msgid "Definition"
   725msgstr "Дефиниция"
   726
   727#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:8
   728#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:13
   729msgid "Multiline string"
   730msgstr "Низ на няколко реда"
   731
   732#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:9
   733#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:10
   734msgid "Namespace"
   735msgstr "Пространство на имена"
   736
   737#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:10
   738#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:9
   739#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:11
   740#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:10
   741#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:11
   742#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:12
   743msgid "Null Value"
   744msgstr "Стойност null"
   745
   746#. A generic number constant
   747#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:11
   748#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:40
   749#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:8
   750#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:11
   751#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:6
   752msgid "Number"
   753msgstr "Число"
   754
   755#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:12
   756#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:16
   757#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:14
   758msgid "Regular Expression"
   759msgstr "Регулярен израз"
   760
   761#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:14
   762#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:16
   763#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:17
   764msgid "Special Variable"
   765msgstr "Специална променлива"
   766
   767#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:1
   768msgid "ChangeLog"
   769msgstr "Дневник на промените"
   770
   771#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:2
  669772msgid "C"
  670773msgstr "C"
  671774
  672 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:2
  673 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:2
   775#. A character constant: 'c'
   776#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:3
   777#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:9
  674778#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:1
   779#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:3
   780#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:3
  675781msgid "Character"
  676782msgstr "Знак"
  677783
  678 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:4
   784#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:5
  679785#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:2
  680786#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:1
  681 #, fuzzy
  682787msgid "Common Defines"
  683 msgstr "Условна дефиниция"
  684 
  685 #. map-to="def:others"
  686 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:7
  687 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:4
  688 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:7
  689 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:10
   788msgstr "Общи дефиниции"
   789
   790#. Any erroneous construct
   791#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:8
   792#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:6
   793#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:6
   794#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:28
   795#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:7
  690796#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:5
  691797#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:5
  692 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:5
   798#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:6
   799#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:7
  693800#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:7
  694 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:3
   801#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:4
  695802#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:4
  696 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:9
   803#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:8
  697804msgid "Error"
  698 msgstr ""
  699 
  700 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:8
  701 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:11
  702 #: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:6
  703 msgid "Escape"
  704 msgstr ""
  705 
  706 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:9
  707 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:5
  708 #, fuzzy
  709 msgid "Escaped Character"
  710 msgstr "Екраниращ знак"
  711 
   805msgstr "Грешка"
   806
   807#. A floating point constant: 2.3e10
  712808#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:10
  713 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:6
  714 #, fuzzy
  715 msgid "Float"
  716 msgstr "Формат"
   809#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:30
   810#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:8
   811#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:8
   812#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:9
   813#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:4
   814#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:8
   815msgid "Floating point number"
   816msgstr "Число с плаващата запетая"
  717817
  718818#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:11
  719 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:8
  720 msgid "Hex"
  721 msgstr ""
   819#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:7
   820#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:9
   821#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:9
   822msgid "Hexadecimal number"
   823msgstr "Шестнадесетично число"
  722824
  723825#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:12
  724 #, fuzzy
  725826msgid "Included File"
  726 msgstr "Включване"
   827msgstr "Включен файл"
  727828
  728829#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:14
  729 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:10
  730 #, fuzzy
  731 msgid "Octal"
  732 msgstr "Octave"
  733 
  734 #: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:17
  735 #, fuzzy
  736 msgid "Storage Class"
  737 msgstr "Селектори за псевдокласове"
   830#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:12
   831#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:13
   832msgid "Octal number"
   833msgstr "Осмично число"
  738834
  739835#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:19
  740836msgid "printf Conversion"
  741 msgstr ""
   837msgstr "Преобразуване на printf"
  742838
  743839#: ../gtksourceview/language-specs/chdr.lang.h:1
  744840msgid "C/C++/ObjC Header"
  745 msgstr ""
   841msgstr "Заглавен файл на C/C++/ObjC"
  746842
  747843#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:1
   
  749845msgstr "C++"
  750846
  751 #: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:1
   847#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:2
  752848msgid "C#"
  753849msgstr "C#"
   
  759855#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:2
  760856msgid "Color"
  761 msgstr ""
  762 
  763 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:6
   857msgstr "Цвят"
   858
   859#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:4
   860#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:4
   861#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:4
   862#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:4
   863#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:5
   864#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:4
   865#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:3
   866#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:3
   867msgid "Decimal"
   868msgstr "Десетичен"
   869
   870#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:5
  764871msgid "Dimension"
  765872msgstr "Размерност"
  766873
  767 #: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:8
  768 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:13
   874#. A function name (also: methods for classes)
   875#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:7
   876#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:32
  769877#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:2
  770 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:6
  771 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:3
  772 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:5
  773 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:5
  774 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:7
   878#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:7
   879#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:4
   880#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:6
  775881#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:3
  776882#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:5
   
  778884msgstr "Функция"
  779885
   886#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:9
   887msgid "Known Property Value"
   888msgstr "Стойност на познато свойство"
   889
  780890#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:11
  781891msgid "Others 2"
   
  787897
  788898#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:14
  789 #, fuzzy
  790899msgid "at-rules"
  791900msgstr "Правила „@“"
  792901
  793 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:1
  794 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:1
  795 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:1
  796 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:1
  797 #: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:1
  798 msgid "Base-N Integer"
   902#. A base-N number: 0xFFFF
   903#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:2
   904#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:1
   905#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:2
   906msgid "Base-N number"
  799907msgstr "Цяло число в основа N"
  800908
  801 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:4
  802 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:3
  803 #, fuzzy
   909#. A builtin name: like __import__, abs in Python
   910#. (see http://docs.python.org/lib/built-in-funcs.html)
   911#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:7
   912msgid "Built-in identifier"
   913msgstr "Вграден идентификатор"
   914
   915#. A complex number
   916#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:13
   917#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:6
  804918msgid "Complex number"
  805 msgstr "Шестнадесетично число"
  806 
  807 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:7
  808 #, fuzzy
   919msgstr "Комплексно число"
   920
   921#. Any constant
   922#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:15
   923#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:1
   924#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:6
   925msgid "Constant"
   926msgstr "Константа"
   927
   928#. A primitive data type: int, long, char, etc.
   929#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:17
   930msgid "Data type"
   931msgstr "Тип на данна"
   932
   933#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:20
  809934msgid "Defaults"
  810 msgstr "Стандартен"
  811 
  812 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:8
  813 #, fuzzy
  814 msgid "Documentation Comment"
  815 msgstr "Многоредов коментар"
  816 
  817 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:9
  818 msgid "Documentation Comment Element"
  819 msgstr ""
  820 
  821 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:12
  822 #: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:5
  823 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:6
  824 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:8
  825 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:4
  826 #: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:4
  827 msgid "Floating Point"
  828 msgstr "Плаваща запетая"
  829 
  830 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:15
  831 msgid "Net Address"
  832 msgstr ""
  833 
  834 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:16
  835 msgid "Note"
  836 msgstr ""
   935msgstr "Стандартни стойности"
   936
   937#. A special comment containing documentation like in javadoc or
   938#. gtk-doc
   939#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:23
   940msgid "Documentation comment"
   941msgstr "Документиращ коментар"
   942
   943#. This style doesn't map to anything since it must be used as an additional
   944#. style for text which is already styled as a "doc-comment"
   945#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:26
   946msgid "Documentation comment element"
   947msgstr "Елемент от документиращ коментар"
   948
   949#. Any variable name
   950#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:34
   951msgid "Identifier"
   952msgstr "Идентификатор"
   953
   954#. Anything that needs extra attention; mostly the keywords TODO, FIXME and XXX
   955#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:38
   956msgid "Note (FIXME, TODO, XXX, etc.)"
   957msgstr "Бележка (FIXME, TODO, XXX, и т.н.)"
   958
   959#. Operators: "+", "*", etc.
   960#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:42
   961#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:11
   962msgid "Operator"
   963msgstr "Оператор"
  837964
  838965#. This one is for '#include <foo.h>' and "#pragma blah", or 'use foobar', etc..
  839 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:18
  840 #, fuzzy
   966#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:44
  841967msgid "Preprocessor directive"
  842 msgstr "Дефиниция за предпроцесора"
  843 
  844 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:19
   968msgstr "Директива на предпроцесора"
   969
   970#. Reserved keywords: like "const" and "goto" in Java
   971#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:46
   972msgid "Reserved keyword"
   973msgstr "Запазени ключови думи"
   974
   975#. A shebang: #!/bin/sh
   976#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:48
   977#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:3
  845978msgid "Shebang"
  846 msgstr ""
  847 
  848 #. For things like TRUE and NULL in C.
  849 #: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:21
  850 #, fuzzy
  851 msgid "Special value"
  852 msgstr "Специален случай"
   979msgstr "Решетка с удивителна"
   980
   981#. This style doesn't map to anything since it must be used as an additional
   982#. style for text which is already styled as a "string"
   983#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:51
   984msgid "Special character (inside a string)"
   985msgstr "Специален знак (в низ)"
   986
   987#. A special constant like NULL in C or null in Java
   988#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:53
   989#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:7
   990msgid "Special constant"
   991msgstr "Специална константа"
   992
   993#. Any statement
   994#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:55
   995msgid "Statement"
   996msgstr "Израз без стойност"
   997
   998#. Text that stands out, HTML links, e-mail addresses, etc.
   999#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:59
   1000msgid "Underlined"
   1001msgstr "Подчертано"
  8531002
  8541003#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:1
   
  8581007#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:3
  8591008msgid "Category"
  860 msgstr ""
   1009msgstr "Категория"
  8611010
  8621011#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:4
   
  8651014
  8661015#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:5
  867 #, fuzzy
  8681016msgid "Exec parameter"
  8691017msgstr "Параметър за изпълнение"
   
  8741022
  8751023#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:7
  876 #, fuzzy
  8771024msgid "Key"
  878 msgstr "Ключова дума"
   1025msgstr "Ключ"
  8791026
  8801027#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:10
  881 #, fuzzy
  8821028msgid "Translation"
  883 msgstr "Превод на gettext"
   1029msgstr "Превод"
  8841030
  8851031#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:1
   
  8991045#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:6
  9001046msgid "Ignore"
  901 msgstr ""
   1047msgstr "Игнориране"
  9021048
  9031049#. String
   
  9191065#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:1
  9201066#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:1
  921 msgid "Binary Number"
   1067msgid "Binary number"
  9221068msgstr "Двоично число"
  923 
  924 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:2
  925 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:2
  926 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:2
  927 msgid "Block Comment"
  928 msgstr "Блоков коментар"
  929 
  930 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:3
  931 msgid "Char Literal"
  932 msgstr "Знакови литерали"
  9331069
  9341070#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:4
   
  9361072msgstr "D"
  9371073
  938 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:6
  939 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:7
  940 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:4
  941 msgid "Floating Point Number"
  942 msgstr "Число с плаващата запетая"
  943 
  944 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:7
  945 msgid "Grave Literal"
  946 msgstr "Литерал с грав"
  947 
  948 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:8
  949 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:8
  950 msgid "Hex Number"
  951 msgstr "Шестнадесетично число"
  952 
  953 #. <string _name = "String 2" style = "String" end-at-line-end = "TRUE">
  954 #. <start-regex>&apos;</start-regex>
  955 #. <end-regex>&apos;</end-regex>
  956 #. </string>
  957 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:10
  958 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:10
  959 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:7
  960 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:10
  961 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:6
  962 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:3
  963 msgid "Line Comment"
  964 msgstr "Редов коментар"
  965 
  966 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:11
  967 msgid "Nested Comment"
  968 msgstr "Вложен коментар"
  969 
  970 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:12
  971 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:12
  972 msgid "Octal Number"
  973 msgstr "Осмично число"
  974 
  9751074#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:14
  976 msgid "Special Tokens"
  977 msgstr "Специални лексеми"
  978 
  979 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:15
  980 msgid "String Literal"
  981 msgstr "Низови литерали"
  982 
  983 #: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:16
  984 msgid "Types"
  985 msgstr "Типове"
   1075msgid "Special Token"
   1076msgstr "Специална лексема"
  9861077
  9871078#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:1
  988 msgid "Attribute"
  989 msgstr "Атрибут"
  990 
  991 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:3
  992 msgid "Closing Bracket"
  993 msgstr "Затваряща скоба"
  994 
  995 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:4
  996 msgid "DocBook"
   1079msgid "Docbook"
  9971080msgstr "DocBook"
  9981081
  999 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:5
  1000 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:7
  1001 msgid "Entity"
  1002 msgstr "Заместваща последователност"
  1003 
  1004 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:6
   1082#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:2
  10051083msgid "Formatting Elements"
  10061084msgstr "Форматиращи елементи"
  10071085
  1008 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:7
   1086#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:3
  10091087msgid "GUI Elements"
  10101088msgstr "Елементи на ГПИ"
  10111089
  1012 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:8
   1090#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:4
  10131091msgid "Header Elements"
  10141092msgstr "Заглавни елементи"
  10151093
  1016 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:9
  1017 msgid "Hexadecimal"
  1018 msgstr "Шестнадесетичен"
  1019 
  1020 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:10
   1094#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:5
  10211095#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:2
  10221096#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:5
   
  10251099#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:6
  10261100#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:7
  1027 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:10
   1101#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:9
  10281102msgid "Markup"
  10291103msgstr "Маркиране"
  10301104
  1031 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:12
   1105#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:6
  10321106msgid "Structural Elements"
  10331107msgstr "Структурни елементи"
  10341108
  1035 #. This split keeps each keyword-list under 250 elements.
  1036 #. See bug #110991 for further details.
  1037 #.
  1038 #: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:16
  1039 msgid "Structural Elements 2"
  1040 msgstr "Структурни елементи 2"
  1041 
  10421109#: ../gtksourceview/language-specs/dpatch.lang.h:1
  1043 #, fuzzy
  10441110msgid "DPatch"
  1045 msgstr "Дата"
   1111msgstr "DPatch"
  10461112
  10471113#: ../gtksourceview/language-specs/dpatch.lang.h:3
  10481114msgid "patch-start"
  1049 msgstr ""
   1115msgstr "начало на кръпка"
  10501116
  10511117#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:1
   
  10541120msgstr "DTD"
  10551121
   1122#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:1
   1123#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:1
   1124#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:1
   1125#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:1
   1126#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:1
   1127msgid "Base-N Integer"
   1128msgstr "Цяло число в основа N"
   1129
   1130#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:5
   1131#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:6
   1132#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:5
   1133#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:4
   1134msgid "Floating Point"
   1135msgstr "Плаваща запетая"
   1136
  10561137#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:6
  10571138msgid "Fortran 95"
   
  10601141#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:1
  10611142msgid "GAP"
  1062 msgstr ""
   1143msgstr "GAP"
  10631144
  10641145#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:2
  1065 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:9
   1146#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:10
  10661147msgid "Scientific"
  1067 msgstr ""
  1068 
  1069 #: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:1
  1070 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:6
  1071 #, fuzzy
  1072 msgid "Constant"
  1073 msgstr "Константи"
   1148msgstr "Научно"
  10741149
  10751150#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:3
  1076 #, fuzzy
  10771151msgid "Function Name"
  1078 msgstr "Функция"
   1152msgstr "Име на функция"
  10791153
  10801154#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:4
  10811155msgid "Inline Documentation Section"
  1082 msgstr ""
   1156msgstr "Вмъкнат раздел с документация"
  10831157
  10841158#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:6
  1085 #, fuzzy
  10861159msgid "Parameter"
  1087 msgstr "Параметри на макрос"
   1160msgstr "Параметър"
  10881161
  10891162#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:7
  1090 #, fuzzy
  10911163msgid "Property Name"
  1092 msgstr "Имена на свойства"
   1164msgstr "Име на свойство"
  10931165
  10941166#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:8
  10951167msgid "Return"
  1096 msgstr ""
   1168msgstr "Връщана стойност"
  10971169
  10981170#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:9
  1099 #, fuzzy
  11001171msgid "Signal Name"
  1101 msgstr "Специален случай"
   1172msgstr "Име на сигнал"
  11021173
  11031174#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:10
  11041175msgid "Since"
  1105 msgstr ""
   1176msgstr "От"
   1177
   1178#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:11
   1179#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:8
   1180#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:10
   1181msgid "Type"
   1182msgstr "Тип"
  11061183
  11071184#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:12
  11081185msgid "gtk-doc"
  1109 msgstr ""
  1110 
  1111 #: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:1
  1112 #: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:2
  1113 #, fuzzy
  1114 msgid "Boolean value"
  1115 msgstr "Булева стойност"
   1186msgstr "gtk-doc"
  11161187
  11171188#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:5
   
  11201191
  11211192#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:6
  1122 #, fuzzy
  11231193msgid "Include directive"
  11241194msgstr "Директива за включване"
   
  11261196#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:10
  11271197msgid "Widget State"
  1128 msgstr ""
   1198msgstr "Състояние на графичния обект"
  11291199
  11301200#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:1
  11311201msgid "Anchor"
  1132 msgstr ""
   1202msgstr "Котва"
  11331203
  11341204#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:2
  1135 #, fuzzy
  11361205msgid "Code Block"
  1137 msgstr "Блок с HTML"
   1206msgstr "Блок с код"
  11381207
  11391208#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:3
  1140 #, fuzzy
  11411209msgid "Definition list"
  1142 msgstr "Дефиниции"
   1210msgstr "Списък с дефиниции"
  11431211
  11441212#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:4
  1145 #, fuzzy
  11461213msgid "Emphasis"
  1147 msgstr "Е-писмо"
   1214msgstr "Наблягане"
  11481215
  11491216#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:5
  11501217msgid "Enumerated list"
  1151 msgstr ""
   1218msgstr "Изброен списък"
   1219
   1220#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:6
   1221msgid "Escape"
   1222msgstr "Екраниране"
  11521223
  11531224#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:7
  11541225msgid "Haddock"
  1155 msgstr ""
   1226msgstr "Haddock"
  11561227
  11571228#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:8
  1158 #, fuzzy
  11591229msgid "Haddock Directive"
  1160 msgstr "Директиви"
   1230msgstr "Директива за Haddock"
  11611231
  11621232#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:9
  1163 #, fuzzy
  11641233msgid "Header Property"
  1165 msgstr "Заглавни елементи"
   1234msgstr "Атрибут на заглавната част"
  11661235
  11671236#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:10
  11681237msgid "Hyperlinked Identifier"
  1169 msgstr ""
   1238msgstr "Идентификатор с хипервръзка"
  11701239
  11711240#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:11
  11721241msgid "Hyperlinked Module Name"
  1173 msgstr ""
   1242msgstr "Име на модул с хипервръзка"
  11741243
  11751244#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:12
  11761245msgid "Inline Haddock Section"
  1177 msgstr ""
   1246msgstr "Вмъкнат раздел на Haddock"
  11781247
  11791248#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:13
  11801249msgid "Itemized list"
  1181 msgstr ""
   1250msgstr "Поточков списък"
  11821251
  11831252#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:15
  11841253msgid "Monospace"
  1185 msgstr ""
   1254msgstr "Равноширок"
  11861255
  11871256#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:16
  11881257msgid "URL"
  1189 msgstr ""
   1258msgstr "Адрес"
  11901259
  11911260#: ../gtksourceview/language-specs/haskell-literate.lang.h:1
  1192 #, fuzzy
  11931261msgid "Literate Haskell"
  1194 msgstr "Haskell"
   1262msgstr "Literate Haskell"
   1263
   1264#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:6
   1265msgid "Float"
   1266msgstr "Число с плаваща запетая"
  11951267
  11961268#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:7
   
  11981270msgstr "Haskell"
  11991271
   1272#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:8
   1273msgid "Hex"
   1274msgstr "Hex"
   1275
   1276#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:10
   1277msgid "Octal"
   1278msgstr "Осмично"
   1279
  12001280#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:14
  1201 #, fuzzy
   1281#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:19
  12021282msgid "Symbol"
  1203 msgstr "Символи"
  1204 
  1205 #: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:15
  1206 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:20
  1207 #: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:3
  1208 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:17
  1209 msgid "Variable"
  1210 msgstr "Променлива"
   1283msgstr "Символ"
  12111284
  12121285#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:1
  1213 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:1
  12141286msgid "Attribute Name"
  12151287msgstr "Име на атрибут"
  12161288
  1217 #. map-to="def:others3"
  12181289#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:2
  1219 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:3
  12201290msgid "Attribute Value"
  12211291msgstr "Стойност на атрибут"
   
  12261296
  12271297#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:8
  1228 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:14
   1298#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:12
  12291299msgid "Tag"
  12301300msgstr "Етикет"
   
  12381308msgstr ".ini"
  12391309
  1240 #. map-to="def:others2"
   1310#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:4
   1311msgid "Declaration"
   1312msgstr "Декларация"
   1313
  12411314#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:6
   1315msgid "External"
   1316msgstr "Пакети и имена"
   1317
   1318#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:7
  12421319#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:8
  1243 #, fuzzy
  12441320msgid "Future Reserved Keywords"
  1245 msgstr "Запазени думи на Oracle"
  1246 
  1247 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:7
   1321msgstr "Бъдещи запазени думи"
   1322
   1323#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:8
  12481324msgid "Java"
  12491325msgstr "Java"
  12501326
  1251 #: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:9
  1252 #, fuzzy
  1253 msgid "Null Value"
  1254 msgstr "Вградени стойности"
  1255 
  1256 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:2
   1327#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:12
   1328msgid "Scope Declaration"
   1329msgstr "Декларация на обхват"
   1330
   1331#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:3
  12571332msgid "Constructors"
  12581333msgstr "Конструктори"
  12591334
  12601335#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:9
  1261 #, fuzzy
  12621336msgid "Javascript"
  1263 msgstr "Javascript"
  1264 
  1265 #: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:11
  1266 msgid "Multiline Comment"
  1267 msgstr "Многоредов коментар"
   1337msgstr "JavaScript"
  12681338
  12691339#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:12
   
  12861356#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:4
  12871357msgid "Inline Math Mode"
  1288 msgstr ""
   1358msgstr "Вмъкнат математически режим"
  12891359
  12901360#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:5
   
  12931363
  12941364#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:7
  1295 #, fuzzy
  12961365msgid "Math Mode"
  1297 msgstr "Пренасяне"
   1366msgstr "Математически режим"
  12981367
  12991368#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:8
  13001369msgid "Verbatim"
  1301 msgstr ""
   1370msgstr "Дословно"
  13021371
  13031372#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:9
  13041373msgid "math-bound"
  1305 msgstr ""
   1374msgstr "Режим свързан с математическия"
  13061375
  13071376#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:3
  13081377msgid "libtool"
  1309 msgstr ""
  1310 
  1311 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:5
   1378msgstr "libtool"
   1379
   1380#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:6
  13121381msgid "Lua"
  13131382msgstr "Lua"
  13141383
  1315 #: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:6
  1316 #, fuzzy
   1384#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:7
   1385#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:11
   1386msgid "Nil Constant"
   1387msgstr "Константата nil"
   1388
   1389#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:8
  13171390msgid "Reserved Identifier"
  1318 msgstr "Резервирана константа"
   1391msgstr "Запазен идентификатор"
  13191392
  13201393#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:2
  13211394msgid "m4"
  1322 msgstr ""
   1395msgstr "m4"
  13231396
  13241397#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:1
   
  13301403msgstr "MSIL"
  13311404
  1332 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:3
  1333 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:1
  1334 msgid "Character Constant"
  1335 msgstr "Знакова константа"
  1336 
  1337 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:4
  1338 msgid "Core Keywords"
  1339 msgstr "Вградени думи"
  1340 
  1341 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:5
  1342 msgid "Core Types"
  1343 msgstr "Вградени типове"
  1344 
  1345 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:9
  1346 msgid "Keywords Defined by Macros"
  1347 msgstr "Ключови думи дефинирани от макрос"
  1348 
  13491405#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:11
  13501406msgid "Nemerle"
  13511407msgstr "Nemerle"
  13521408
  1353 #: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:13
  1354 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:9
  1355 msgid "Primitives"
  1356 msgstr "Примитиви"
  1357 
  13581409#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:4
  1359 #, fuzzy
  13601410msgid "Objective-C"
  1361 msgstr "Objective Caml"
  1362 
  1363 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:2
  1364 msgid "Boolean constant"
  1365 msgstr "Булева константа"
   1411msgstr "Objective-C"
  13661412
  13671413#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:3
  1368 #, fuzzy
  13691414msgid "Builtin-function keyword"
  1370 msgstr "Вградени функции"
  1371 
  1372 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:10
   1415msgstr "Ключова дума за вградена функция"
   1416
   1417#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:9
   1418msgid "Floating Point number"
   1419msgstr "Число с плаващата запетая"
   1420
   1421#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:11
  13731422msgid "Labeled argument"
  1374 msgstr ""
  1375 
  1376 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:11
  1377 #, fuzzy
   1423msgstr "Аргумент с етикет"
   1424
   1425#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:12
  13781426msgid "Module Path"
  1379 msgstr "Модул"
  1380 
  1381 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:12
   1427msgstr "Път за модул"
   1428
   1429#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:13
  13821430msgid "Objective Caml"
  13831431msgstr "Objective Caml"
  13841432
  1385 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:13
  1386 #, fuzzy
   1433#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:14
  13871434msgid "Ocamldoc Comments"
  1388 msgstr "Блоков коментар"
  1389 
  1390 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:14
   1435msgstr "Коментар на Ocamldoc"
   1436
   1437#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:15
  13911438msgid "Polymorphic Variant"
  1392 msgstr ""
  1393 
  1394 #: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:17
  1395 msgid "String/Char escape"
  1396 msgstr ""
   1439msgstr "Полиморфен вариант"
  13971440
  13981441#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:18
  13991442msgid "Type Variable"
  1400 msgstr "Променлива за типа"
   1443msgstr "Променлива за тип"
  14011444
  14021445#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:19
   
  14051448
  14061449#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:20
  1407 #, fuzzy
  14081450msgid "Variant Constructor"
  1409 msgstr "Конструктори"
   1451msgstr "Конструктор на варианти"
  14101452
  14111453#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:4
  14121454msgid "OCL"
  1413 msgstr ""
   1455msgstr "OCL"
  14141456
  14151457#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:5
  1416 #, fuzzy
  14171458msgid "Operation operator"
  1418 msgstr "Математически оператори"
   1459msgstr "Оператор за операция"
  14191460
  14201461#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:8
  1421 #, fuzzy
  14221462msgid "Type Operators"
  1423 msgstr "Оператори"
  1424 
  1425 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:7
   1463msgstr "Оператори за типове"
   1464
   1465#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:8
  14261466msgid "Octave"
  14271467msgstr "Octave"
  14281468
  1429 #: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:8
  1430 #, fuzzy
  1431 msgid "Reserved constant"
  1432 msgstr "Резервирана константа"
   1469#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:9
   1470msgid "Reserved Constant"
   1471msgstr "Запазена константа"
  14331472
  14341473#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:5
   
  14361475msgstr "Pascal"
  14371476
  1438 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:2
  1439 #, fuzzy
   1477#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:3
  14401478msgid "Control"
  1441 msgstr "Конструктори"
  1442 
  1443 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:4
  1444 #, fuzzy
   1479msgstr "Контролираща дума"
   1480
   1481#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:5
  14451482msgid "File Descriptor"
  1446 msgstr "Описание на шрифт"
   1483msgstr "Файлов дескриптор"
  14471484
  14481485#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
  14491486msgid "Heredoc"
  1450 msgstr ""
   1487msgstr "Документ Heredoc"
  14511488
  14521489#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:7
  14531490msgid "Heredoc Bound"
  1454 msgstr ""
   1491msgstr "Режим свързан с Heredock"
  14551492
  14561493#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:8
  1457 #, fuzzy
  14581494msgid "Include Statement"
  1459 msgstr "Израз на SQL"
   1495msgstr "Израз за включване"
  14601496
  14611497#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:10
  1462 #, fuzzy
  14631498msgid "Line Directive"
  1464 msgstr "Директива за включване"
  1465 
  1466 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:11
  1467 msgid "Operator"
  1468 msgstr "Оператор"
   1499msgstr "Директива за ред"
  14691500
  14701501#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:12
  14711502msgid "POD Escape"
  1472 msgstr ""
   1503msgstr "Екраниране на POD"
  14731504
  14741505#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:13
  14751506msgid "POD heading"
  1476 msgstr ""
   1507msgstr "Заглавна част на POD"
  14771508
  14781509#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:14
  1479 #, fuzzy
  14801510msgid "POD keyword"
  1481 msgstr "ключова дума"
   1511msgstr "Ключова дума на POD"
  14821512
  14831513#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:15
   
  14851515msgstr "Perl"
  14861516
  1487 #: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:16
  1488 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:13
  1489 msgid "Regular Expression"
  1490 msgstr ""
  1491 
  14921517#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:19
  1493 #, fuzzy
  14941518msgid "System Command"
  1495 msgstr "Команда"
   1519msgstr "Системна команда"
  14961520
  14971521#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:5
   
  15011525#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:2
  15021526msgid "Package Info"
  1503 msgstr ""
   1527msgstr "Информация за пакет"
  15041528
  15051529#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:4
  15061530msgid "pkg-config"
  1507 msgstr ""
   1531msgstr "pkg-config"
  15081532
  15091533#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:6
   
  15111535msgstr "Превод на gettext"
  15121536
  1513 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:1
  1514 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:2
  1515 msgid "Base-N integer"
  1516 msgstr "Цяло число в основа N"
  1517 
  1518 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:2
  1519 msgid "Builtins"
  1520 msgstr "Вградени"
   1537#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:3
   1538msgid "Builtin Constant"
   1539msgstr "Вградена константа"
  15211540
  15221541#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:5
  1523 #, fuzzy
  1524 msgid "Escaped character"
  1525 msgstr "Екраниращ знак"
  1526 
  1527 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:6
  1528 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:8
  1529 #, fuzzy
  1530 msgid "Floating point"
  1531 msgstr "Плаваща запетая"
  1532 
  1533 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:9
  1534 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:10
  1535 #, fuzzy
  1536 msgid "Module handler"
  1537 msgstr "Обработка на модул"
   1542msgid "Builtin Object"
   1543msgstr "Вграден обект"
  15381544
  15391545#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:10
  1540 msgid "Multiline string"
  1541 msgstr "Низ на няколко реда"
  1542 
  1543 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:11
   1546msgid "Format"
   1547msgstr "Формат"
   1548
   1549#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:12
   1550msgid "Module Handler"
   1551msgstr "Функция за обработка на модул"
   1552
   1553#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:14
  15441554msgid "Python"
  15451555msgstr "Python"
  15461556
  1547 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:13
  1548 msgid "Special variables"
  1549 msgstr "Специални променливи"
  1550 
  1551 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:15
  1552 msgid "format"
  1553 msgstr "формат"
  1554 
  1555 #: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:16
   1557#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:18
  15561558msgid "string-conversion"
  1557 msgstr ""
   1559msgstr "преобразуване на низ"
  15581560
  15591561#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:1
  15601562msgid "Assignment Operator"
  1561 msgstr "Оператори за присвояване"
  1562 
  1563 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:2
   1563msgstr "Оператор за присвояване"
   1564
   1565#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:3
  15641566msgid "Delimiter"
  15651567msgstr "Разделител"
  1566 
  1567 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:3
  1568 msgid "Double Quoted String"
  1569 msgstr "Низ в двойни кавички"
  15701568
  15711569#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:5
   
  15731571msgstr "Цяло число"
  15741572
   1573#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:7
   1574msgid "R"
   1575msgstr "R"
   1576
  15751577#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:8
  15761578msgid "Reserved Class"
  1577 msgstr "Резервиран клас"
  1578 
  1579 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:9
  1580 msgid "Reserved Constant"
  1581 msgstr "Резервирана константа"
  1582 
  1583 #: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:11
  1584 msgid "Single Quoted String"
  1585 msgstr "Низ в единични кавички"
   1579msgstr "Запазен клас"
   1580
   1581#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:10
   1582msgid "Special Constant"
   1583msgstr "Специална константа"
   1584
   1585#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:1
   1586msgid "Command Macro"
   1587msgstr "Макрос за команда"
   1588
   1589#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:2
   1590msgid "Conditional Macro"
   1591msgstr "Условен макрос"
   1592
   1593#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:3
   1594msgid "Date"
   1595msgstr "Дата"
   1596
   1597#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:4
   1598msgid "Define"
   1599msgstr "Дефиниция"
   1600
   1601#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:5
   1602msgid "Directory Macro"
   1603msgstr "Макрос за папка"
   1604
   1605#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:6
   1606msgid "Email"
   1607msgstr "Е-писмо"
   1608
   1609#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:7
   1610msgid "Flow Conditional"
   1611msgstr "Условен преход"
   1612
   1613#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:8
   1614msgid "Header"
   1615msgstr "Заглавна част"
   1616
   1617#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:9
   1618msgid "Other Macro"
   1619msgstr "Друг макрос"
   1620
   1621#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:11
   1622msgid "RPM Variable"
   1623msgstr "Променлива за RPM"
   1624
   1625#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:12
   1626msgid "RPM spec"
   1627msgstr "Спецификация за RPM"
   1628
   1629#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:13
   1630msgid "Section"
   1631msgstr "Раздел"
   1632
   1633#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:14
   1634msgid "Spec Macro"
   1635msgstr "Макрос на спецификацията"
   1636
   1637#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:15
   1638msgid "Switch"
   1639msgstr "Ключ"
  15861640
  15871641#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:1
  1588 #, fuzzy
  15891642msgid "Attribute Definition"
  1590 msgstr "Дефиниции на атрибути"
  1591 
  1592 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:3
  1593 #, fuzzy
  1594 msgid "Boolean Constant"
  1595 msgstr "Булева константа"
   1643msgstr "Дефиниция на атрибут"
  15961644
  15971645#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:4
  1598 #, fuzzy
  15991646msgid "Builtin"
  1600 msgstr "Вградени"
  1601 
  1602 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:11
  1603 #, fuzzy
  1604 msgid "Nil Constant"
  1605 msgstr "Константи"
   1647msgstr "Вграден обект"
   1648
   1649#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:10
   1650msgid "Module handler"
   1651msgstr "Функция за обработка на модул"
  16061652
  16071653#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:12
  1608 #, fuzzy
  16091654msgid "Numeric literal"
  1610 msgstr "Числови литерали"
  1611 
  1612 #: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:14
   1655msgstr "Числов"
   1656
   1657#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:13
   1658msgid "Predefined Variable"
   1659msgstr "Предефинирана променлива"
   1660
   1661#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:15
  16131662msgid "Ruby"
  16141663msgstr "Ruby"
   
  16181667msgstr "Scheme"
  16191668
  1620 #: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:2
   1669#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:4
  16211670msgid "sh"
  16221671msgstr "sh"
  16231672
  1624 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:1
  1625 msgid "Command Macro"
  1626 msgstr "Макрос за команда"
  1627 
  1628 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:2
  1629 msgid "Conditional Define"
  1630 msgstr "Условна дефиниция"
  1631 
  1632 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:3
  1633 msgid "Conditional Macro"
  1634 msgstr "Условен макрос"
  1635 
  1636 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:4
  1637 msgid "Date"
  1638 msgstr "Дата"
  1639 
  1640 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:5
  1641 msgid "Define"
  1642 msgstr "Дефиниция"
  1643 
  1644 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:6
  1645 msgid "Directory Macro"
  1646 msgstr "Макрос за папка"
  1647 
  1648 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:7
  1649 msgid "Email"
  1650 msgstr "Е-писмо"
  1651 
  1652 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:8
  1653 msgid "Flow Conditional"
  1654 msgstr "Условен преход"
  1655 
  1656 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:9
  1657 msgid "Header"
  1658 msgstr "Горен колонтитул"
  1659 
  1660 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:11
  1661 msgid "Other Macro"
  1662 msgstr "Друг макрос"
  1663 
  1664 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:13
  1665 msgid "RPM Variable"
  1666 msgstr "Променлива за RPM"
  1667 
  1668 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:14
  1669 msgid "RPM spec"
  1670 msgstr "Спецификация за RPM"
  1671 
  1672 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:15
  1673 msgid "Section"
  1674 msgstr "Раздел"
  1675 
  1676 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:16
  1677 msgid "Spec Macro"
  1678 msgstr "Макрос на спецификацията"
  1679 
  1680 #: ../gtksourceview/language-specs/spec.lang.h:17
  1681 msgid "Switch"
  1682 msgstr "Ключ"
  1683 
  16841673#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:7
  16851674msgid "No idea what it is"
  1686 msgstr ""
   1675msgstr "Без идея какво е това"
  16871676
  16881677#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:8
   
  16901679msgstr "SQL"
  16911680
  1692 #: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:4
   1681#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:3
  16931682msgid "Tcl"
  16941683msgstr "Tcl"
   
  17101699msgstr "Texinfo"
  17111700
  1712 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:7
  1713 msgid "Old Style Comment"
  1714 msgstr "Коментар, стар стил"
  1715 
  1716 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:8
  1717 msgid "Preprocessor Definitions"
  1718 msgstr "Дефиниция на предпроцесора"
  1719 
  1720 #: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:12
   1701#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:9
  17211702msgid "VB.NET"
  17221703msgstr "VB.NET"
   
  17341715msgstr "Verilog"
  17351716
  1736 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:7
  1737 msgid "True and False"
  1738 msgstr "Булева стойност"
  1739 
  1740 #: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:9
   1717#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:11
  17411718msgid "VHDL"
  17421719msgstr "VHDL"
  17431720
  1744 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:4
  1745 #, fuzzy
  1746 msgid "CDATA Delimiters"
  1747 msgstr "Разделител"
   1721#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:1
   1722msgid "Attribute name"
   1723msgstr "Име на атрибут"
   1724
   1725#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:2
   1726msgid "Attribute value"
   1727msgstr "Стойност на атрибут"
   1728
   1729#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:3
   1730msgid "CDATA delimiter"
   1731msgstr "Разделител за знакови данни"
   1732
   1733#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:5
   1734msgid "DOCTYPE"
   1735msgstr "Декларация на типа на документа"
  17481736
  17491737#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:6
  1750 msgid "DOCTYPE"
  1751 msgstr ""
  1752 
  1753 #. map-to="def:others2"
  1754 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:12
  1755 msgid "Namespace"
  1756 msgstr ""
   1738msgid "Element name"
   1739msgstr "Име на елемент"
   1740
   1741#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:7
   1742msgid "Entity"
   1743msgstr "Заместваща последователност"
   1744
   1745#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:11
   1746msgid "Processing instruction"
   1747msgstr "Инструкция за обработка"
  17571748
  17581749#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:13
  1759 msgid "Processing Instruction"
  1760 msgstr ""
  1761 
  1762 #: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:15
  17631750msgid "XML"
  17641751msgstr "XML"
   
  17661753#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:1
  17671754msgid "Inline C Code"
  1768 msgstr ""
   1755msgstr "Вмъкнат код на C"
  17691756
  17701757#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:3
   
  17801767msgstr "ключова дума"
  17811768
  1782 #: ../gtksourceview/language-specs/gvim.xml.h:1
  1783 msgid "Color scheme used in GVim"
  1784 msgstr ""
  1785 
  1786 #: ../gtksourceview/language-specs/gvim.xml.h:2
  1787 msgid "GVim"
  1788 msgstr ""
   1769#: ../gtksourceview/language-specs/classic.xml.h:1
   1770msgid "Classic"
   1771msgstr "Класическа"
   1772
   1773#: ../gtksourceview/language-specs/classic.xml.h:2
   1774msgid "Classic color scheme"
   1775msgstr "Класическа цветова схема"
  17891776
  17901777#: ../gtksourceview/language-specs/kate.xml.h:1
  17911778msgid "Color scheme used in the Kate text editor"
  1792 msgstr ""
   1779msgstr "Цветова схема използвана в текстовия редактор Kate"
  17931780
  17941781#: ../gtksourceview/language-specs/kate.xml.h:2
  1795 #, fuzzy
  17961782msgid "Kate"
  1797 msgstr "Дата"
   1783msgstr "Kate"
  17981784
  17991785#: ../gtksourceview/language-specs/tango.xml.h:1
  18001786msgid "Color scheme using Tango color palette"
  1801 msgstr ""
   1787msgstr "Цветова схема базирана на Tango"
  18021788
  18031789#: ../gtksourceview/language-specs/tango.xml.h:2
  1804 #, fuzzy
  18051790msgid "Tango"
  1806 msgstr "Етикет"
  1807 
  1808 #~ msgid "Specials"
  1809 #~ msgstr "Специални"
  1810 
  1811 #, fuzzy
  1812 #~ msgid "Future Words"
  1813 #~ msgstr "Запазени думи за бъдеще"
  1814 
  1815 #~ msgid "Functions"
  1816 #~ msgstr "Функции"
  1817 
  1818 #~ msgid "Line Comment 2"
  1819 #~ msgstr "Редов коментар 2"
  1820 
  1821 #~ msgid "Multiline String"
  1822 #~ msgstr "Низ на няколко реда"
  1823 
  1824 #~ msgid "Multiline String 2"
  1825 #~ msgstr "Низ на няколко реда 2"
  1826 
  1827 #~ msgid "String 2"
  1828 #~ msgstr "Низ 2"
  1829 
  1830 #~ msgid "Escaping character for syntax patterns"
  1831 #~ msgstr "Екраниращ знак за шаблоните на синтаксиса"
  1832 
  1833 #~ msgid "Configuration"
  1834 #~ msgstr "Настройки"
  1835 
  1836 #~ msgid "Configuration options for the print job"
  1837 #~ msgstr "Настройки за печат"
  1838 
  1839 #~ msgid "Source Buffer"
  1840 #~ msgstr "Буфер с код"
  1841 
  1842 #~ msgid "GtkSourceBuffer object to print"
  1843 #~ msgstr "Буферът GtkSourceBuffer, който се печата"
  1844 
  1845 #~ msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
  1846 #~ msgstr "Брой интервали еквивалентни на един табулатор"
  1847 
  1848 #~ msgid "Word wrapping mode"
  1849 #~ msgstr "Режим на пренасяне на думите"
  1850 
  1851 #~ msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
  1852 #~ msgstr "Дали да печата документа с отбелязан синтаксис"
  1853 
  1854 #~ msgid "Font"
  1855 #~ msgstr "Шрифт"
  1856 
  1857 #~ msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
  1858 #~ msgstr ""
  1859 #~ "Шрифт (GnomeFont), който да се ползва за текста на документа (да не се "
  1860 #~ "ползва!)"
  1861 
  1862 #~ msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
  1863 #~ msgstr ""
  1864 #~ "Шрифт, който да се ползва за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
  1865 
  1866 #~ msgid "Numbers Font"
  1867 #~ msgstr "Шрифт за номерацията"
  1868 
  1869 #~ msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
  1870 #~ msgstr ""
  1871 #~ "Шрифт (GnomeFont), който да се ползва за номерацията на редовете (да не "
  1872 #~ "се ползва!)"
  1873 
  1874 #~ msgid "Font description to use for the line numbers"
  1875 #~ msgstr "Описание на шрифт, който да се ползва за номерацията на редовете"
  1876 
  1877 #~ msgid "Print Line Numbers"
  1878 #~ msgstr "Показване на номерата на редовете"
  1879 
  1880 #~ msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
  1881 #~ msgstr "Интервал на показване на броя на реда (0 значи без номерация)"
  1882 
  1883 #~ msgid "Print Header"
  1884 #~ msgstr "Печат на горен колонтитул"
  1885 
  1886 #~ msgid "Whether to print a header in each page"
  1887 #~ msgstr "Дали да се печата горен колонтитул на всяка страница"
  1888 
  1889 #~ msgid "Print Footer"
  1890 #~ msgstr "Печат на долен колонтитул"
  1891 
  1892 #~ msgid "Whether to print a footer in each page"
  1893 #~ msgstr "Дали да се печата долен колонтитул на всяка страница"
  1894 
  1895 #~ msgid "Header and Footer Font"
  1896 #~ msgstr "Шрифт за колонтитул"
  1897 
  1898 #~ msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
  1899 #~ msgstr ""
  1900 #~ "Шрифт (GnomeFont), който да се ползва за колонтитулите (да не се ползва!)"
  1901 
  1902 #~ msgid "Header and Footer Font Description"
  1903 #~ msgstr "Описание на шрифт за колонтитул"
  1904 
  1905 #~ msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
  1906 #~ msgstr "Шрифт който да се ползва за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
  1907 
  1908 #~ msgid "Tag ID"
  1909 #~ msgstr "Етикет-идентификатор"
  1910 
  1911 #~ msgid "ID used to refer to the source tag"
  1912 #~ msgstr "Идентификатора за етикета в кода"
  1913 
  1914 #~ msgid "Tag style"
  1915 #~ msgstr "Стил на етикетите"
  1916 
  1917 #~ msgid "The style associated with the source tag"
  1918 #~ msgstr "Стилът свързан с етикета в кода"
  1919 
  1920 #~ msgid "Preprocessor Keyword"
  1921 #~ msgstr "Ключова дума за предпроцесора"
  1922 
  1923 #~ msgid "True And False"
  1924 #~ msgstr "Булева стойност"
  1925 
  1926 #~ msgid "'#if 0' Comment"
  1927 #~ msgstr "„#if 0“ коментар"
  1928 
  1929 #~ msgid "Common Macro"
  1930 #~ msgstr "Общ макрос"
  1931 
  1932 #~ msgid "Include/Pragma"
  1933 #~ msgstr "Включване/прагма"
  1934 
  1935 #~ msgid "File"
  1936 #~ msgstr "Файл"
  1937 
  1938 #~ msgid "Marker"
  1939 #~ msgstr "Маркер"
  1940 
  1941 #~ msgid "Attribute Value Delimiters"
  1942 #~ msgstr "Разделители на стойността на атрибут"
  1943 
  1944 #~ msgid "Hexadecimal Color"
  1945 #~ msgstr "Шестнадесетичен цвят"
  1946 
  1947 #~ msgid "Importance Modifier"
  1948 #~ msgstr "Модификатор на значимостта"
  1949 
  1950 #~ msgid "Known Property Values"
  1951 #~ msgstr "Стойност на познато свойство"
  1952 
  1953 #~ msgid "Punctuators"
  1954 #~ msgstr "Пунктуатори"
  1955 
  1956 #~ msgid "Selector Grammar"
  1957 #~ msgstr "Граматика със селектори"
  1958 
  1959 #~ msgid "Selector Pseudo Elements"
  1960 #~ msgstr "Селектори за псевдоелементи"
  1961 
  1962 #~ msgid "Unicode Character Reference"
  1963 #~ msgstr "Псевдоним на знак от Уникод"
  1964 
  1965 #~ msgid "Unicode Range"
  1966 #~ msgstr "Дял от Уникод"
  1967 
  1968 #~ msgid "Non Standard Key"
  1969 #~ msgstr "Нестандартен ключ"
  1970 
  1971 #~ msgid "Standard Key"
  1972 #~ msgstr "Стандартен ключ"
  1973 
  1974 #~ msgid "Diff file"
  1975 #~ msgstr "Файл с разлики"
  1976 
  1977 #~ msgid "Input/Output"
  1978 #~ msgstr "Вход/изход"
  1979 
  1980 #~ msgid "Intrinsics"
  1981 #~ msgstr "Съществена част"
  1982 
  1983 #~ msgid "Read/Write"
  1984 #~ msgstr "Четене/запис"
  1985 
  1986 #~ msgid "Keysymbol"
  1987 #~ msgstr "Ключов символ"
  1988 
  1989 #~ msgid "State"
  1990 #~ msgstr "Състояние"
  1991 
  1992 #~ msgid "Preprocessor Definition"
  1993 #~ msgstr "Дефиниция на предпроцесора"
  1994 
  1995 #~ msgid "Type or Constructor"
  1996 #~ msgstr "Тип или конструктор"
  1997 
  1998 #~ msgid "Sectional"
  1999 #~ msgstr "Секционен"
  2000 
  2001 #~ msgid "Integer"
  2002 #~ msgstr "Цяло число"
  2003 
  2004 #~ msgid "Declarations"
  2005 #~ msgstr "Декларации"
  2006 
  2007 #~ msgid "Flow"
  2008 #~ msgstr "Изпълнение"
  2009 
  2010 #~ msgid "Memory"
  2011 #~ msgstr "Памет"
  2012 
  2013 #~ msgid "Modifiers"
  2014 #~ msgstr "Модификатори"
  2015 
  2016 #~ msgid "Numeric"
  2017 #~ msgstr "Числен"
  2018 
  2019 #~ msgid "Array Operators"
  2020 #~ msgstr "Оператори за масиви"
  2021 
  2022 #~ msgid "Error Handling"
  2023 #~ msgstr "Обработка на грешките"
  2024 
  2025 #~ msgid "Floating-Point Number"
  2026 #~ msgstr "Число с плаваща запетая"
  2027 
  2028 #~ msgid "Flow Keywords"
  2029 #~ msgstr "Ключови думи по изпълнение"
  2030 
  2031 #~ msgid "Global Functions"
  2032 #~ msgstr "Глобални функции"
  2033 
  2034 #~ msgid "Global Properties"
  2035 #~ msgstr "Глобални свойства"
  2036 
  2037 #~ msgid "Hexadecimal Number"
  2038 #~ msgstr "Шестнадесетично число"
  2039 
  2040 #~ msgid "Math Value Properties"
  2041 #~ msgstr "Свойства на математическа стойност"
  2042 
  2043 #~ msgid "Object Functions"
  2044 #~ msgstr "Функции на обект"
  2045 
  2046 #~ msgid "Object Properties"
  2047 #~ msgstr "Свойства на обект"
  2048 
  2049 #~ msgid "Unicode Escape Sequence"
  2050 #~ msgstr "Екранираща последователност в Уникод"
  2051 
  2052 #~ msgid "Word Operators"
  2053 #~ msgstr "Оператори за думи"
  2054 
  2055 #~ msgid "Comment Environment"
  2056 #~ msgstr "Обвивка за коментари"
  2057 
  2058 #~ msgid "Math"
  2059 #~ msgstr "Математически"
  2060 
  2061 #~ msgid "Backtick String"
  2062 #~ msgstr "Низ в обратни кавички"
  2063 
  2064 #~ msgid "Targets"
  2065 #~ msgstr "Цели"
  2066 
  2067 #~ msgid "Variable1"
  2068 #~ msgstr "Променлива1"
  2069 
  2070 #~ msgid "Variable2"
  2071 #~ msgstr "Променлива2"
  2072 
  2073 #~ msgid "Label"
  2074 #~ msgstr "Етикет"
  2075 
  2076 #~ msgid "Multiline Double Quoted String"
  2077 #~ msgstr "Низ на повече от един ред в двойни кавички"
  2078 
  2079 #~ msgid "Multiline Single Quoted String"
  2080 #~ msgstr "Низ на повече от един ред в единични кавички"
  2081 
  2082 #~ msgid "Block Comment 1"
  2083 #~ msgstr "Блоков коментар 1"
  2084 
  2085 #~ msgid "Block Comment 2"
  2086 #~ msgstr "Блоков коментар 2"
  2087 
  2088 #~ msgid "Boolean Bitwise Operators"
  2089 #~ msgstr "Побитови булеви оператори"
  2090 
  2091 #~ msgid "Builtin Types"
  2092 #~ msgstr "Вградени типове"
  2093 
  2094 #~ msgid "Functions and Function Modifiers"
  2095 #~ msgstr "Функции и модификатори на функции"
  2096 
  2097 #~ msgid "General Format"
  2098 #~ msgstr "Общ формат"
  2099 
  2100 #~ msgid "Loop, Flow, and Exceptions Keywords"
  2101 #~ msgstr "Ключови думи за цикли, изпълнение и изключения"
  2102 
  2103 #~ msgid "Function Call"
  2104 #~ msgstr "Извикване на функция"
  2105 
  2106 #~ msgid "Method Call"
  2107 #~ msgstr "Извикване на метод"
  2108 
  2109 #~ msgid "POD"
  2110 #~ msgstr "POD"
  2111 
  2112 #~ msgid "String2"
  2113 #~ msgstr "Низ2"
  2114 
  2115 #~ msgid "String3"
  2116 #~ msgstr "Низ3"
  2117 
  2118 #~ msgid "Variables"
  2119 #~ msgstr "Променливи"
  2120 
  2121 #~ msgid "Bash Line Comment"
  2122 #~ msgstr "Коментар на ред в bash"
  2123 
  2124 #~ msgid "C Block Comment"
  2125 #~ msgstr "Блоков коментар в C"
  2126 
  2127 #~ msgid "C++ Line Comment"
  2128 #~ msgstr "Коментар на ред в C++"
  2129 
  2130 #~ msgid "Case Insensitive Keyword"
  2131 #~ msgstr "Нечувствителна към регистъра ключова дума"
  2132 
  2133 #~ msgid "Case Sensitive Keyword"
  2134 #~ msgstr "Чувствителна към регистъра ключова дума"
  2135 
  2136 #~ msgid "First Open PHP Tag"
  2137 #~ msgstr "Първият отворен етикет в PHP"
  2138 
  2139 #~ msgid "Class Variables"
  2140 #~ msgstr "Променливи на клас"
  2141 
  2142 #~ msgid "Global Variables"
  2143 #~ msgstr "Глобални променливи"
  2144 
  2145 #~ msgid "Instance Variables"
  2146 #~ msgstr "Обектни променливи"
  2147 
  2148 #~ msgid "Module Handlers"
  2149 #~ msgstr "Обработка на модул"
  2150 
  2151 #~ msgid "Pseudo Variables"
  2152 #~ msgstr "Псевдопроменливи"
  2153 
  2154 #~ msgid "RegExp Variables"
  2155 #~ msgstr "Променливи за регулярни изрази"
  2156 
  2157 #~ msgid "Built-in Command"
  2158 #~ msgstr "Вградена команда"
  2159 
  2160 #~ msgid "Common Command"
  2161 #~ msgstr "Обща команда"
  2162 
  2163 #~ msgid "Punctuator"
  2164 #~ msgstr "Пунктуатор"
  2165 
  2166 #~ msgid "Redirection"
  2167 #~ msgstr "Пренасочване"
  2168 
  2169 #~ msgid "Self"
  2170 #~ msgstr "Себе си (self)"
  2171 
  2172 #~ msgid "ANSI Datatypes"
  2173 #~ msgstr "Типове данни от ANSI"
  2174 
  2175 #~ msgid "ANSI Reserved Words"
  2176 #~ msgstr "Резервирани думи от ANSI"
  2177 
  2178 #~ msgid "Aggregate Functions"
  2179 #~ msgstr "Обобщаващи функции"
  2180 
  2181 #~ msgid "Analytic Functions"
  2182 #~ msgstr "Аналитични функции"
  2183 
  2184 #~ msgid "Character Functions Returning Character Values"
  2185 #~ msgstr "Знакови функции връщащи знакови стойности"
  2186 
  2187 #~ msgid "Character Functions Returning Number Values"
  2188 #~ msgstr "Знакови функции връщащи числови стойности"
  2189 
  2190 #~ msgid "Collection Functions"
  2191 #~ msgstr "Функции за колекции"
  2192 
  2193 #~ msgid "Conditions"
  2194 #~ msgstr "Условия"
  2195 
  2196 #~ msgid "Conversion Functions"
  2197 #~ msgstr "Функции за превръщане"
  2198 
  2199 #~ msgid "Data Mining Functions"
  2200 #~ msgstr "Функции за сондиране на данни"
  2201 
  2202 #~ msgid "Datetime Functions"
  2203 #~ msgstr "Функции за време"
  2204 
  2205 #~ msgid "Encoding and Decoding Functions"
  2206 #~ msgstr "Функции за кодиране и декодиране"
  2207 
  2208 #~ msgid "Environment and Identifier Functions"
  2209 #~ msgstr "Функции на средата и за идентификация"
  2210 
  2211 #~ msgid "General Comparison Functions"
  2212 #~ msgstr "Стандартни функции за сравнение"
  2213 
  2214 #~ msgid "Hierarchical Function"
  2215 #~ msgstr "Йерархични функции"
  2216 
  2217 #~ msgid "Integer Literals"
  2218 #~ msgstr "Целочислени литерали"
  2219 
  2220 #~ msgid "Large Object Functions"
  2221 #~ msgstr "Функции за големи обект"
  2222 
  2223 #~ msgid "Model Functions"
  2224 #~ msgstr "Моделиращи функции"
  2225 
  2226 #~ msgid "NLS Character Functions"
  2227 #~ msgstr "Функции за работа с национални знаци"
  2228 
  2229 #~ msgid "NULL-Related Functions"
  2230 #~ msgstr "Функции за работа с нули"
  2231 
  2232 #~ msgid "Null"
  2233 #~ msgstr "Нула"
  2234 
  2235 #~ msgid "Numeric Functions"
  2236 #~ msgstr "Числови функции"
  2237 
  2238 #~ msgid "Object Reference Functions"
  2239 #~ msgstr "Функции от референции на обекти"
  2240 
  2241 #~ msgid "Oracle Built-in Datatypes"
  2242 #~ msgstr "Вградени типове на данни на Oracle"
  2243 
  2244 #~ msgid "Oracle-Supplied Types"
  2245 #~ msgstr "Типове данни доставяни от Oracle"
  2246 
  2247 #~ msgid "SQL*Plus At Sign"
  2248 #~ msgstr "Команда на SQL*Plus + „@“"
  2249 
  2250 #~ msgid "SQL*Plus Commands"
  2251 #~ msgstr "Команди на SQL*Plus"
  2252 
  2253 #~ msgid "SQL*Plus Double At Sign"
  2254 #~ msgstr "Команда на SQL*Plus + „@@“"
  2255 
  2256 #~ msgid "SQL*Plus Slash"
  2257 #~ msgstr "Команда на SQL*Plus + „/“"
  2258 
  2259 #~ msgid "SQL/DS and DB2 Datatypes"
  2260 #~ msgstr "Типове на данни в SQL/DS и DB2"
  2261 
  2262 #~ msgid "Size Clause"
  2263 #~ msgstr "Клауза за размер"
  2264 
  2265 #~ msgid "Text Literals"
  2266 #~ msgstr "Текстови литерали"
  2267 
  2268 #~ msgid "Unlimited"
  2269 #~ msgstr "Неограничен"
  2270 
  2271 #~ msgid "XML Functions"
  2272 #~ msgstr "Функции за XML"
  2273 
  2274 #~ msgid "Formatting"
  2275 #~ msgstr "Форматиране"
  2276 
  2277 #~ msgid "Indexing"
  2278 #~ msgstr "Индексиране"
  2279 
  2280 #~ msgid "Markup (block)"
  2281 #~ msgstr "Маркировка (блокова)"
  2282 
  2283 #~ msgid "Markup (inline)"
  2284 #~ msgstr "Маркировка (вътрешна)"
  2285 
  2286 #~ msgid "Sectioning"
  2287 #~ msgstr "Дялове"
   1791msgstr "Tango"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.