Changeset 1177


Ignore:
Timestamp:
Jul 26, 2007, 8:27:40 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1367@kochinka: ash | 2007-07-26 08:27:21 +0300
bash: версия изпратена на Чет. Сложил съм последните поправки от dict. Коригирал съм правописа на английски. Чакам отговор от разработчика.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1147 r1177  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-05-28 02:05+0300\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-07-26 07:18+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  3333msgid "bash_execute_unix_command: cannot find keymap for command"
  3434msgstr ""
  35 "изпълнение на команда на Юникс от bash: не може да се открие клавишната подредба\n"
  36 "за командата"
   35"изпълнение на команда на Юникс от bash: не може да се открие подредбата на\n"
   36"функциите на клавишите за командата"
  3737
  3838#: bashline.c:2996
   
  5454#, c-format
  5555msgid "`%s': invalid keymap name"
  56 msgstr "„%s“: грешно име на подредбата на клавишите"
   56msgstr "„%s“: грешно име на подредбата на функциите на клавишите"
  5757
  5858#: builtins/bind.def:233
   
  182182#, c-format
  183183msgid "%s: %s out of range"
  184 msgstr "%s: %s е извън допустимия интервал"
   184msgstr "%s: %s е извън допустимия диапазон"
  185185
  186186#: builtins/common.c:230 builtins/common.c:232
   
  191191#, c-format
  192192msgid "%s out of range"
  193 msgstr "%s е извън допустимия интервал"
   193msgstr "%s е извън допустимия диапазон"
  194194
  195195#: builtins/common.c:240
   
  957957msgstr ""
  958958"изчистване на памет: открито е отрицателно препълване с mh_nbytes извън\n"
  959 "допустимия интервал"
   959"допустимия диапазон"
  960960
  961961#: lib/malloc/malloc.c:845
   
  971971msgstr ""
  972972"презаделяне: открито е отрицателно препълване с mh_nbytes извън допустимия\n"
  973 "интервал"
   973"диапазон"
  974974
  975975#: lib/malloc/malloc.c:963
   
  10731073#, c-format
  10741074msgid "make_redirection: redirection instruction `%d' out of range"
  1075 msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия интервал"
   1075msgstr "пренасочване: инструкцията за пренасочване „%d“ е извън допустимия диапазон"
  10761076
  10771077#: parse.y:2747
   
  11931193#: redir.c:99
  11941194msgid "file descriptor out of range"
  1195 msgstr "файловият дескриптор е извън допустимия интервал"
   1195msgstr "файловият дескриптор е извън допустимия диапазон"
  11961196
  11971197#: redir.c:141
   
  13151315#: subst.c:4310
  13161316#, c-format
  1317 msgid "cannout reset nodelay mode for fd %d"
   1317msgid "cannot reset nodelay mode for fd %d"
  13181318msgstr "не може да се изчисти режимът без забавяне на файловия дескриптор %d"
  13191319
   
  15801580"\n"
  15811581"    bind приема следните опции:\n"
  1582 "      -m  ПОДРЕДБА    Използване на ПОДРЕДБАта като клавишна подредба докато\n"
  1583 "                          командата се изпълнява.  Валидни са следните имена:\n"
  1584 "                          „emacs“, „emacs-standard“, „emacs-meta“, „emacs-ctlx“,\n"
  1585 "                          „vi“, „vi-move“, „vi-command“ и „vi-insert“.\n"
   1582"      -m  ПОДРЕДБА    Използване на ПОДРЕДБАта като подредба на функциите на\n"
   1583"                          клавишите докато командата се изпълнява.  Валидни са\n"
   1584"                          следните имена: „emacs“, „emacs-standard“,\n"
   1585"                          „emacs-meta“, „emacs-ctlx“, „vi“, „vi-move“,\n"
   1586"                          „vi-command“ и „vi-insert“.\n"
  15861587"      -l              Списък с имената на функциите.\n"
  15871588"      -P              Списък с имената на функциите и присвояванията.\n"
   
  18141815"        \\c    пропускане на знака за нов ред\n"
  18151816"        \\E    знак за екраниране\n"
  1816 "        \\f    завършване на формуляра (form feed)\n"
   1817"        \\f    знак „Завършване на формуляра“ (form feed)\n"
  18171818"        \\n    знак за нов ред\n"
  1818 "        \\r    знак за връщането на каретката (carriage return)\n"
   1819"        \\r    знак „Връщане на каретката“ (carriage return)\n"
  18191820"        \\t    хоризонтална табулация\n"
  18201821"        \\v    вертикална табулация\n"
   
  19471948"    опция е „-l“, нулевият аргумент подаден на ФАЙЛа e тире - подобно на това,\n"
  19481949"    което се случва при влизане в системата.   При подаването на опцията „-c“\n"
  1949 "    ФАЙЛът се изпълнява с нулево (чисто) обкръжение.  Опцията „-a“ означава\n"
  1950 "    нулевият елемент от масива с аргументи (argv[0]) да е ИМЕ.  Ако ФАЙЛът не\n"
  1951 "    може да се изпълни и обвивката не е интерактивна, обвивката завършва работа,\n"
  1952 "    освен ако не е зададена опцията на обвивката „execfail“."
   1950"    ФАЙЛът се изпълнява с празно обкръжение.  Опцията „-a“ означава нулевият\n"
   1951"    елемент от масива с аргументи (argv[0]) да е ИМЕ.  Ако ФАЙЛът не може да се\n"
   1952"    изпълни и обвивката не е интерактивна, обвивката завършва работа, освен ако\n"
   1953"    не е зададена опцията на обвивката „execfail“."
  19531954
  19541955#: builtins.c:534
   
  19891990" „fc“ се използва, за изброяването или редактирането и повторното изпълнение на\n"
  19901991"    команди от списъка на историята.  ПЪРВИ и ПОСЛЕДЕН са номера, които могат да\n"
  1991 "    указват допустимия интервал.  Ако е зададен само ПЪРВИят аргумент,  той\n"
   1992"    указват допустимия диапазон.  Ако е зададен само ПЪРВИят аргумент,  той\n"
  19921993"    задава низ, който е началото на команда.\n"
  19931994"    \n"
   
  25322533msgstr ""
  25332534" Изчитане и изпълнение на командите от ФАЙЛа и изход.  Директориите описани в\n"
  2534 "    прoменливата $PATH се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  Ако\n"
   2535"    променливата $PATH се използват за изпълнението на командите от ФАЙЛа.  Ако\n"
  25352536"    са зададени АРГУМЕНТИ, те се превръщат в позиционни аргументи при\n"
  25362537"    изпълнението на ФАЙЛа."
   
  30833084" BASH_VERSION    Version information for this Bash.\n"
  30843085"    CDPATH          A colon-separated list of directories to search\n"
  3085 "    \t\tfor directries given as arguments to `cd'.\n"
   3086"    \t\tfor directories given as arguments to `cd'.\n"
  30863087"    GLOBIGNORE\tA colon-separated list of patterns describing filenames to\n"
  30873088"    \t\tbe ignored by pathname expansion.\n"
   
  33553356"    each NAME, or, if no NAMEs are supplied, all completion specifications."
  33563357msgstr ""
  3357 " Указва как да се допълват аргументите за всяко име.\n"
  3358 "    Ако е зададена опцията -p, или не са зададени никакви опции, съществуващите\n"
   3358" За всяко ИМЕ посочва как да се дописват аргументите.\n"
   3359"    Ако е зададена опцията -p или не са зададени никакви опции, съществуващите\n"
  33593360"    класове дописвания се отпечатват по начин, който позволява да се използват\n"
  3360 "    за вход.  Опцията -r премахва клас дописвания за всяко ИМЕ, а ако не е\n"
  3361 "    дадено такова, се махат всички класове."
   3361"    повторно за вход.  Опцията -r премахва клас дописвания за всяко посочено\n"
   3362"    ИМЕ, а ако не е дадено такова -  махат се всички класове."
  33623363
  33633364#: builtins.c:1405
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.