Changeset 1172


Ignore:
Timestamp:
Jul 25, 2007, 10:51:21 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1354@kochinka: ash | 2007-07-25 22:49:55 +0300
metacity: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/metacity.trunk.bg.po

  r1097 r1172  
  1010"Project-Id-Version: metacity HEAD\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-02-20 00:58+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-20 00:51+0200\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-07-25 22:49+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-07-25 00:25+0300\n"
  1414"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1919"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  2020
   21#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
   22msgid "Desktop"
   23msgstr "Работен плот"
   24
   25#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
   26msgid "Window Management"
   27msgstr "Управление на прозорци"
   28
  2129#: ../src/tools/metacity-message.c:150
  2230#, c-format
   
  2836msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
  2937
   38#: ../src/core.c:206
   39#, c-format
   40msgid "Unknown window information request: %d"
   41msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
   42
  3043#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
  3144#: ../src/theme-parser.c:484
   
  6578msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
  6679
  67 #: ../src/display.c:346
   80#: ../src/display.c:349
  6881#, c-format
  6982msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
   
  8699msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
  87100
  88 #: ../src/frames.c:1062
   101#: ../src/frames.c:1078
  89102msgid "Close Window"
  90103msgstr "Затваряне на прозореца"
  91104
  92 #: ../src/frames.c:1065
   105#: ../src/frames.c:1081
  93106msgid "Window Menu"
  94107msgstr "Меню за прозорците"
  95108
  96 #: ../src/frames.c:1068
   109#: ../src/frames.c:1084
  97110msgid "Minimize Window"
  98111msgstr "Минимизиране на прозореца"
  99112
  100 #: ../src/frames.c:1071
   113#: ../src/frames.c:1087
  101114msgid "Maximize Window"
  102115msgstr "Максимизиране на прозореца"
  103116
  104 #: ../src/frames.c:1074
   117#: ../src/frames.c:1090
  105118msgid "Unmaximize Window"
  106119msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
  107120
  108 #: ../src/frames.c:1077
   121#: ../src/frames.c:1093
  109122msgid "Roll Up Window"
  110123msgstr "Навиване на прозореца"
  111124
  112 #: ../src/frames.c:1080
   125#: ../src/frames.c:1096
  113126msgid "Unroll Window"
  114127msgstr "Развиване на прозореца"
  115128
  116 #: ../src/frames.c:1083
   129#: ../src/frames.c:1099
  117130msgid "Keep Window On Top"
  118131msgstr "Прозорецът да е отгоре"
  119132
  120 #: ../src/frames.c:1086
   133#: ../src/frames.c:1102
  121134msgid "Remove Window From Top"
  122135msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
  123136
  124 #: ../src/frames.c:1089
   137#: ../src/frames.c:1105
  125138msgid "Always On Visible Workspace"
  126139msgstr "Винаги на видимия работен плот"
  127140
  128 #: ../src/frames.c:1092
   141#: ../src/frames.c:1108
  129142msgid "Put Window On Only One Workspace"
  130143msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
  131144
  132 #: ../src/keybindings.c:1081
   145#: ../src/keybindings.c:1087
  133146#, c-format
  134147msgid ""
   
  137150msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
  138151
  139 #: ../src/keybindings.c:2713
   152#: ../src/keybindings.c:2716
  140153#, c-format
  141154msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
   
  144157"грешка за команда: %s\n"
  145158
  146 #: ../src/keybindings.c:2818
   159#: ../src/keybindings.c:2821
  147160#, c-format
  148161msgid "No command %d has been defined.\n"
  149162msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
  150163
  151 #: ../src/keybindings.c:3845
   164#: ../src/keybindings.c:3849
  152165msgid "No terminal command has been defined.\n"
  153166msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
   
  157170msgid ""
  158171"metacity %s\n"
  159 "Copyright (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
   172"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
  160173"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
  161174"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
   
  163176msgstr ""
  164177"metacity %s\n"
  165 "Авторски права (C) 2001-2002 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
   178"Авторски права (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
  166179"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
  167180"разпространение.\n"
   
  193206msgstr "Версия за печат"
  194207
  195 #: ../src/main.c:352
   208#: ../src/main.c:353
  196209#, c-format
  197210msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
  198211msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
  199212
  200 #: ../src/main.c:368
   213#: ../src/main.c:369
  201214#, c-format
  202215msgid ""
   
  206219"обичайните теми.\n"
  207220
  208 #: ../src/main.c:428
   221#: ../src/main.c:429
  209222#, c-format
  210223msgid "Failed to restart: %s\n"
   
  212225
  213226#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  214 #: ../src/menu.c:68
   227#: ../src/menu.c:69
  215228msgid "Mi_nimize"
  216229msgstr "Ми_нимизиране"
  217230
  218231#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  219 #: ../src/menu.c:70
   232#: ../src/menu.c:71
  220233msgid "Ma_ximize"
  221234msgstr "_Максимизиране"
  222235
  223236#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  224 #: ../src/menu.c:72
   237#: ../src/menu.c:73
  225238msgid "Unma_ximize"
  226239msgstr "_Демаксимизиране"
  227240
  228241#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  229 #: ../src/menu.c:74
   242#: ../src/menu.c:75
  230243msgid "Roll _Up"
  231244msgstr "На_виване"
  232245
  233246#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  234 #: ../src/menu.c:76
   247#: ../src/menu.c:77
  235248msgid "_Unroll"
  236249msgstr "_Развиване"
  237250
  238251#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  239 #: ../src/menu.c:78
   252#: ../src/menu.c:79
  240253msgid "_Move"
  241254msgstr "_Преместване"
  242255
  243256#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  244 #: ../src/menu.c:80
   257#: ../src/menu.c:81
  245258msgid "_Resize"
  246259msgstr "О_размеряване"
  247260
  248261#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  249 #: ../src/menu.c:82
   262#: ../src/menu.c:83
  250263msgid "Move Titlebar On_screen"
  251264msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
   
  253266#. separator
  254267#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  255 #: ../src/menu.c:85
   268#: ../src/menu.c:86
  256269msgid "_Close"
  257270msgstr "_Затваряне"
   
  259272#. separator
  260273#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  261 #: ../src/menu.c:88
   274#: ../src/menu.c:89 ../src/menu.c:91
  262275msgid "Always on _Top"
  263276msgstr "_Отгоре"
  264277
  265278#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  266 #: ../src/menu.c:90
   279#: ../src/menu.c:93
  267280msgid "_Always on Visible Workspace"
  268281msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
  269282
  270283#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  271 #: ../src/menu.c:92
   284#: ../src/menu.c:95
  272285msgid "_Only on This Workspace"
  273286msgstr "_Само на този работен плот"
  274287
  275288#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  276 #: ../src/menu.c:94
   289#: ../src/menu.c:97
  277290msgid "Move to Workspace _Left"
  278291msgstr "Преместване на _левия работен плот"
  279292
  280293#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  281 #: ../src/menu.c:96
   294#: ../src/menu.c:99
  282295msgid "Move to Workspace R_ight"
  283296msgstr "Преместване на _десния работен плот"
  284297
  285298#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  286 #: ../src/menu.c:98
   299#: ../src/menu.c:101
  287300msgid "Move to Workspace _Up"
  288301msgstr "Преместване на _горния работен плот"
  289302
  290303#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
  291 #: ../src/menu.c:100
   304#: ../src/menu.c:103
  292305msgid "Move to Workspace _Down"
  293306msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
  294307
  295 #: ../src/menu.c:191 ../src/prefs.c:2197 ../src/prefs.c:2732
   308#: ../src/menu.c:197 ../src/prefs.c:2243 ../src/prefs.c:2778
  296309#, c-format
  297310msgid "Workspace %d"
  298311msgstr "Работен плот %d"
  299312
  300 #: ../src/menu.c:200
   313#: ../src/menu.c:206
  301314msgid "Workspace 1_0"
  302315msgstr "Работен плот 1_0"
  303316
  304 #: ../src/menu.c:202
   317#: ../src/menu.c:208
  305318#, c-format
  306319msgid "Workspace %s%d"
  307320msgstr "Работен плот %s%d"
  308321
  309 #: ../src/menu.c:407
   322#: ../src/menu.c:411
  310323msgid "Move to Another _Workspace"
  311324msgstr "Преместване на друг _работен плот"
   
  474487
  475488#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
   489msgid "Action on title bar middle-click"
   490msgstr ""
   491"Действие при натискане със средния бутон на мишката върху заглавната лента"
   492
   493#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
   494msgid "Action on title bar right-click"
   495msgstr ""
   496"Действие при натискане с десния бутон на мишката върху заглавната лента"
   497
   498#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
  476499msgid "Activate window menu"
  477500msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
  478501
  479 #: ../src/metacity.schemas.in.h:5
   502#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
  480503msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
  481504msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
  482505
  483 #: ../src/metacity.schemas.in.h:6
   506#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
  484507msgid ""
  485508"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
   
  497520"версии."
  498521
  499 #: ../src/metacity.schemas.in.h:7
   522#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
  500523msgid "Automatically raises the focused window"
  501524msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
  502525
  503 #: ../src/metacity.schemas.in.h:8
   526#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
  504527msgid ""
  505528"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
   
  513536"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
  514537
  515 #: ../src/metacity.schemas.in.h:9
   538#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
  516539msgid "Close window"
  517540msgstr "Затваряне на прозореца"
  518541
  519 #: ../src/metacity.schemas.in.h:10
   542#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
  520543msgid "Commands to run in response to keybindings"
  521544msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
  522545
  523 #: ../src/metacity.schemas.in.h:11
   546#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
  524547msgid "Compositing Manager"
  525548msgstr "Мениджър за наслагване"
  526549
  527 #: ../src/metacity.schemas.in.h:12
   550#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
  528551msgid "Control how new windows get focus"
  529552msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
  530553
  531 #: ../src/metacity.schemas.in.h:13
   554#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
  532555msgid "Current theme"
  533556msgstr "Текуща тема"
  534557
  535 #: ../src/metacity.schemas.in.h:14
   558#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
  536559msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
  537560msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
  538561
  539 #: ../src/metacity.schemas.in.h:15
   562#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
  540563msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
  541564msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
  542565
  543 #: ../src/metacity.schemas.in.h:16
   566#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
  544567msgid ""
  545568"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
   
  550573"„бибиткания“."
  551574
  552 #: ../src/metacity.schemas.in.h:17
   575#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
  553576msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
  554577msgstr ""
   
  556579"грешки"
  557580
  558 #: ../src/metacity.schemas.in.h:18
   581#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
  559582msgid "Enable Visual Bell"
  560583msgstr "Включване на визуалния звънец"
  561584
  562 #: ../src/metacity.schemas.in.h:19
   585#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
  563586msgid "Hide all windows and focus desktop"
  564587msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
  565588
  566 #: ../src/metacity.schemas.in.h:20
   589#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
  567590msgid ""
  568591"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
   
  577600"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
  578601
  579 #: ../src/metacity.schemas.in.h:21
   602#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
  580603msgid ""
  581604"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
   
  585608"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
  586609
  587 #: ../src/metacity.schemas.in.h:22
   610#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
  588611msgid ""
  589612"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
   
  600623"възможностите за достъпност."
  601624
  602 #: ../src/metacity.schemas.in.h:23
   625#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
  603626msgid ""
  604627"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
   
  618641"приложения още не е осъществен изцяло."
  619642
  620 #: ../src/metacity.schemas.in.h:24
   643#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
  621644msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
  622645msgstr ""
  623646"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
  624647
  625 #: ../src/metacity.schemas.in.h:25
   648#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
  626649msgid "Lower window below other windows"
  627650msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
  628651
  629 #: ../src/metacity.schemas.in.h:26
  630 msgid ""
  631 "Many actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the "
  632 "window) normally raise the window as a side-effect. Set this option to false "
  633 "to decouple raising from other user actions. Even when this option is false, "
  634 "windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a "
  635 "normal click on the window decorations, or by special messages, such as "
  636 "activation requests from pagers. This option is currently disabled in click-"
  637 "to-focus mode."
  638 msgstr ""
  639 "Много действия (като натискане в клиентската област на прозорец, "
  640 "преместването или оразмеряването му) предизвикват неговото издигане като "
  641 "страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за да разделите "
  642 "издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е лъжа, прозорците "
  643 "пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с левия бутон на "
  644 "мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане върху украсата "
  645 "на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за задействане от "
  646 "страна на някои програми). В момента тази настройка е неактивна, когато се "
  647 "използва режима на натискане за фокусиране."
  648 
  649 #: ../src/metacity.schemas.in.h:27
   652#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
  650653msgid "Maximize window"
  651654msgstr "Максимизиране на прозорец"
  652655
  653 #: ../src/metacity.schemas.in.h:28
   656#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
  654657msgid "Maximize window horizontally"
  655658msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
  656659
  657 #: ../src/metacity.schemas.in.h:29
   660#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
  658661msgid "Maximize window vertically"
  659662msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
  660663
  661 #: ../src/metacity.schemas.in.h:30
   664#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
  662665msgid "Minimize window"
  663666msgstr "Минимизиране на прозореца"
  664667
  665 #: ../src/metacity.schemas.in.h:31
   668#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
  666669msgid "Modifier to use for modified window click actions"
  667670msgstr ""
   
  669672"прозорците"
  670673
  671 #: ../src/metacity.schemas.in.h:32
   674#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
  672675msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
  673676msgstr ""
   
  675678"ред"
  676679
  677 #: ../src/metacity.schemas.in.h:33
   680#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
  678681msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
  679682msgstr ""
   
  681684"ред, като се използва изскачащ прозорец"
  682685
  683 #: ../src/metacity.schemas.in.h:34
   686#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
  684687msgid "Move backwards between windows immediately"
  685688msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
  686689
  687 #: ../src/metacity.schemas.in.h:35
   690#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
  688691msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
  689692msgstr ""
   
  691694"обратен ред"
  692695
  693 #: ../src/metacity.schemas.in.h:36
   696#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
  694697msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
  695698msgstr ""
   
  697700"използва изскачащ прозорец"
  698701
  699 #: ../src/metacity.schemas.in.h:37
   702#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
  700703msgid "Move between panels and the desktop immediately"
  701704msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
  702705
  703 #: ../src/metacity.schemas.in.h:38
   706#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
  704707msgid "Move between panels and the desktop with popup"
  705708msgstr ""
   
  707710"използва изскачащ прозорец"
  708711
  709 #: ../src/metacity.schemas.in.h:39
   712#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
  710713msgid "Move between windows immediately"
  711714msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
  712715
  713 #: ../src/metacity.schemas.in.h:40
   716#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
  714717msgid "Move between windows of an application immediately"
  715718msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
  716719
  717 #: ../src/metacity.schemas.in.h:41
   720#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
  718721msgid "Move between windows of an application with popup"
  719722msgstr ""
   
  721724"използва изскачащ прозорец"
  722725
  723 #: ../src/metacity.schemas.in.h:42
   726#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
  724727msgid "Move between windows with popup"
  725728msgstr ""
   
  727730"прозорец"
  728731
  729 #: ../src/metacity.schemas.in.h:43
   732#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
  730733msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
  731734msgstr ""
   
  733736"използва изскачащ прозорец"
  734737
  735 #: ../src/metacity.schemas.in.h:44
   738#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
  736739msgid "Move window"
  737740msgstr "Преместване на прозорец"
  738741
  739 #: ../src/metacity.schemas.in.h:45
   742#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
  740743msgid "Move window one workspace down"
  741744msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
  742745
  743 #: ../src/metacity.schemas.in.h:46
   746#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
  744747msgid "Move window one workspace to the left"
  745748msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
  746749
  747 #: ../src/metacity.schemas.in.h:47
   750#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
  748751msgid "Move window one workspace to the right"
  749752msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
  750753
  751 #: ../src/metacity.schemas.in.h:48
   754#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
  752755msgid "Move window one workspace up"
  753756msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
  754757
  755 #: ../src/metacity.schemas.in.h:49
   758#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
  756759msgid "Move window to east side of screen"
  757760msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
  758761
  759 #: ../src/metacity.schemas.in.h:50
   762#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
  760763msgid "Move window to north side of screen"
  761764msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
  762765
  763 #: ../src/metacity.schemas.in.h:51
   766#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
  764767msgid "Move window to north-east corner"
  765768msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
  766769
  767 #: ../src/metacity.schemas.in.h:52
   770#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
  768771msgid "Move window to north-west corner"
  769772msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
  770773
  771 #: ../src/metacity.schemas.in.h:53
   774#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
  772775msgid "Move window to south side of screen"
  773776msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
  774777
  775 #: ../src/metacity.schemas.in.h:54
   778#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
  776779msgid "Move window to south-east corner"
  777780msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
  778781
  779 #: ../src/metacity.schemas.in.h:55
   782#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
  780783msgid "Move window to south-west corner"
  781784msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
  782785
  783 #: ../src/metacity.schemas.in.h:56
   786#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
  784787msgid "Move window to west side of screen"
  785788msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
  786789
  787 #: ../src/metacity.schemas.in.h:57
   790#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
  788791msgid "Move window to workspace 1"
  789792msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
  790793
  791 #: ../src/metacity.schemas.in.h:58
   794#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
  792795msgid "Move window to workspace 10"
  793796msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
  794797
  795 #: ../src/metacity.schemas.in.h:59
   798#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
  796799msgid "Move window to workspace 11"
  797800msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
  798801
  799 #: ../src/metacity.schemas.in.h:60
   802#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
  800803msgid "Move window to workspace 12"
  801804msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
  802805
  803 #: ../src/metacity.schemas.in.h:61
   806#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
  804807msgid "Move window to workspace 2"
  805808msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
  806809
  807 #: ../src/metacity.schemas.in.h:62
   810#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
  808811msgid "Move window to workspace 3"
  809812msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
  810813
  811 #: ../src/metacity.schemas.in.h:63
   814#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
  812815msgid "Move window to workspace 4"
  813816msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
  814817
  815 #: ../src/metacity.schemas.in.h:64
   818#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
  816819msgid "Move window to workspace 5"
  817820msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
  818821
  819 #: ../src/metacity.schemas.in.h:65
   822#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
  820823msgid "Move window to workspace 6"
  821824msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
  822825
  823 #: ../src/metacity.schemas.in.h:66
   826#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
  824827msgid "Move window to workspace 7"
  825828msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
  826829
  827 #: ../src/metacity.schemas.in.h:67
   830#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
  828831msgid "Move window to workspace 8"
  829832msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
  830833
  831 #: ../src/metacity.schemas.in.h:68
   834#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
  832835msgid "Move window to workspace 9"
  833836msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
  834837
  835 #: ../src/metacity.schemas.in.h:69
   838#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
  836839msgid "Name of workspace"
  837840msgstr "Име на работния плот"
  838841
  839 #: ../src/metacity.schemas.in.h:70
   842#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
  840843msgid "Number of workspaces"
  841844msgstr "Брой работни плотове"
  842845
  843 #: ../src/metacity.schemas.in.h:71
   846#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
  844847msgid ""
  845848"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
   
  851854"работни места)."
  852855
  853 #: ../src/metacity.schemas.in.h:72
   856#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
  854857msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
  855858msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
  856859
  857 #: ../src/metacity.schemas.in.h:73
   860#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
  858861msgid "Raise window above other windows"
  859862msgstr "Издигане на прозореца над другите"
  860863
  861 #: ../src/metacity.schemas.in.h:74
   864#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
  862865msgid "Resize window"
  863866msgstr "Оразмеряване на прозорец"
  864867
  865 #: ../src/metacity.schemas.in.h:75
   868#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
  866869msgid "Run a defined command"
  867870msgstr "Изпълняване на определена команда"
  868871
  869 #: ../src/metacity.schemas.in.h:76
   872#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
  870873msgid "Run a terminal"
  871874msgstr "Стартиране на терминал"
  872875
  873 #: ../src/metacity.schemas.in.h:77
   876#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
   877msgid ""
   878"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
   879"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
   880"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
   881"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
   882"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
   883"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
   884"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
   885"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
   886"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
   887"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
   888"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
   889"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
   890"user complaining that your application does not work with this setting "
   891"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
   892"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
   893"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   894msgstr ""
   895"Задаването на тази настройка да е лъжа може да доведе до неправилно "
   896"поведение, така че насърчаваме потребителите да не променят стандартната "
   897"стойност, която е истина. Много действия (като натискане в клиентската "
   898"област на прозорец, преместването или оразмеряването му) предизвикват "
   899"неговото издигане като страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за "
   900"да разделите издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е "
   901"лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с "
   902"левия бутон на мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане "
   903"върху украсата на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за "
   904"задействане от страна на някои програми). В момента тази настройка е "
   905"неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране. Забележете, "
   906"че списъкът с възможности за издигане на прозорци, когато опцията "
   907"raise_on_click е лъжа, не включва програмните заявки от приложенията за "
   908"издигането на прозорци. Подобни заявки ще бъдат пренебрегвани независимо от "
   909"причината за тях. Ако сте разработчик на приложение и някой потребител се "
   910"оплаче, че приложението ви не работи, когато тази настройка е изключена, "
   911"кажете им, че е ТЕХЕН проблем, че са си счупили мениджъра на прозорците и да "
   912"върнат тази опция да е истина или да си живеят с това грешно положение, "
   913"което сами са си поискали. За повече информация вижте: http://bugzilla.gnome."
   914"org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
   915
   916#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
  874917msgid "Show the panel menu"
  875918msgstr "Показване на менюто на панела"
  876919
  877 #: ../src/metacity.schemas.in.h:78
   920#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
  878921msgid "Show the panel run application dialog"
  879922msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
  880923
  881 #: ../src/metacity.schemas.in.h:79
   924#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
  882925msgid ""
  883926"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
   
  891934"ако няма да стартирате развалени програми."
  892935
  893 #: ../src/metacity.schemas.in.h:80
   936#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
  894937msgid "Switch to workspace 1"
  895938msgstr "Превключване към работен плот 1"
  896939
  897 #: ../src/metacity.schemas.in.h:81
   940#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
  898941msgid "Switch to workspace 10"
  899942msgstr "Превключване към работен плот 10"
  900943
  901 #: ../src/metacity.schemas.in.h:82
   944#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
  902945msgid "Switch to workspace 11"
  903946msgstr "Превключване към работен плот 11"
  904947
  905 #: ../src/metacity.schemas.in.h:83
   948#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
  906949msgid "Switch to workspace 12"
  907950msgstr "Превключване към работен плот 12"
  908951
  909 #: ../src/metacity.schemas.in.h:84
   952#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
  910953msgid "Switch to workspace 2"
  911954msgstr "Превключване към работен плот 2"
  912955
  913 #: ../src/metacity.schemas.in.h:85
   956#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
  914957msgid "Switch to workspace 3"
  915958msgstr "Превключване към работен плот 3"
  916959
  917 #: ../src/metacity.schemas.in.h:86
   960#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
  918961msgid "Switch to workspace 4"
  919962msgstr "Превключване към работен плот 4"
  920963
  921 #: ../src/metacity.schemas.in.h:87
   964#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
  922965msgid "Switch to workspace 5"
  923966msgstr "Превключване към работен плот 5"
  924967
  925 #: ../src/metacity.schemas.in.h:88
   968#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
  926969msgid "Switch to workspace 6"
  927970msgstr "Превключване към работен плот 6"
  928971
  929 #: ../src/metacity.schemas.in.h:89
   972#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
  930973msgid "Switch to workspace 7"
  931974msgstr "Превключване към работен плот 7"
  932975
  933 #: ../src/metacity.schemas.in.h:90
   976#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
  934977msgid "Switch to workspace 8"
  935978msgstr "Превключване към работен плот 8"
  936979
  937 #: ../src/metacity.schemas.in.h:91
   980#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
  938981msgid "Switch to workspace 9"
  939982msgstr "Превключване към работен плот 9"
  940983
  941 #: ../src/metacity.schemas.in.h:92
   984#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
  942985msgid "Switch to workspace above this one"
  943986msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
  944987
  945 #: ../src/metacity.schemas.in.h:93
   988#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
  946989msgid "Switch to workspace below this one"
  947990msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
  948991
  949 #: ../src/metacity.schemas.in.h:94
   992#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
  950993msgid "Switch to workspace on the left"
  951994msgstr "Превключване към работния плот вляво"
  952995
  953 #: ../src/metacity.schemas.in.h:95
   996#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
  954997msgid "Switch to workspace on the right"
  955998msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
  956999
  957 #: ../src/metacity.schemas.in.h:96
   1000#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
  9581001msgid "System Bell is Audible"
  9591002msgstr "Системният звънец е звуков"
  9601003
  961 #: ../src/metacity.schemas.in.h:97
   1004#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
  9621005msgid "Take a screenshot"
  9631006msgstr "Снимане на екрана"
  9641007
  965 #: ../src/metacity.schemas.in.h:98
   1008#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
  9661009msgid "Take a screenshot of a window"
  9671010msgstr "Снимка на отделен прозорец"
  9681011
  969 #: ../src/metacity.schemas.in.h:99
   1012#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
  9701013msgid ""
  9711014"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
   
  9851028"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
  9861029
  987 #: ../src/metacity.schemas.in.h:100
   1030#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
  9881031msgid ""
  9891032"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
   
  9951038"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
  9961039
  997 #: ../src/metacity.schemas.in.h:101
   1040#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
  9981041msgid ""
  9991042"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
   
  10031046"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  10041047
  1005 #: ../src/metacity.schemas.in.h:102
   1048#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
  10061049msgid ""
  10071050"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
   
  10121055"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
  10131056
  1014 #: ../src/metacity.schemas.in.h:103
   1057#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
  10151058msgid ""
  10161059"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
   
  10281071"клавиш."
  10291072
  1030 #: ../src/metacity.schemas.in.h:104
   1073#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
  10311074msgid ""
  10321075"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
   
  10431086"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10441087
  1045 #: ../src/metacity.schemas.in.h:105
   1088#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
  10461089msgid ""
  10471090"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
   
  10581101"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10591102
  1060 #: ../src/metacity.schemas.in.h:106
   1103#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
  10611104msgid ""
  10621105"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
   
  10731116"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10741117
  1075 #: ../src/metacity.schemas.in.h:107
   1118#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
  10761119msgid ""
  10771120"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
   
  10881131"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  10891132
  1090 #: ../src/metacity.schemas.in.h:108
   1133#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
  10911134msgid ""
  10921135"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
   
  11021145"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11031146
  1104 #: ../src/metacity.schemas.in.h:109
   1147#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
  11051148msgid ""
  11061149"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
   
  11161159"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11171160
  1118 #: ../src/metacity.schemas.in.h:110
   1161#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
  11191162msgid ""
  11201163"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
   
  11301173"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11311174
  1132 #: ../src/metacity.schemas.in.h:111
   1175#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
  11331176msgid ""
  11341177"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
   
  11441187"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11451188
  1146 #: ../src/metacity.schemas.in.h:112
   1189#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
  11471190msgid ""
  11481191"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
   
  11581201"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11591202
  1160 #: ../src/metacity.schemas.in.h:113
   1203#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
  11611204msgid ""
  11621205"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
   
  11721215"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11731216
  1174 #: ../src/metacity.schemas.in.h:114
   1217#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
  11751218msgid ""
  11761219"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
   
  11861229"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  11871230
  1188 #: ../src/metacity.schemas.in.h:115
   1231#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
  11891232msgid ""
  11901233"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
   
  12001243"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12011244
  1202 #: ../src/metacity.schemas.in.h:116
   1245#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
  12031246msgid ""
  12041247"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
   
  12141257"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12151258
  1216 #: ../src/metacity.schemas.in.h:117
   1259#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
  12171260msgid ""
  12181261"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
   
  12281271"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12291272
  1230 #: ../src/metacity.schemas.in.h:118
   1273#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
  12311274msgid ""
  12321275"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
   
  12421285"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12431286
  1244 #: ../src/metacity.schemas.in.h:119
   1287#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
  12451288msgid ""
  12461289"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
   
  12561299"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  12571300
  1258 #: ../src/metacity.schemas.in.h:120
   1301#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
  12591302msgid ""
  12601303"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
   
  12701313"това действие няма да има бърз клавиш."
  12711314
  1272 #: ../src/metacity.schemas.in.h:121
   1315#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
  12731316msgid ""
  12741317"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
   
  12841327"това действие няма да има бърз клавиш."
  12851328
  1286 #: ../src/metacity.schemas.in.h:122
   1329#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
  12871330msgid ""
  12881331"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
   
  13001343"да има бърз клавиш."
  13011344
  1302 #: ../src/metacity.schemas.in.h:123
   1345#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
  13031346msgid ""
  13041347"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
   
  13161359"да има бърз клавиш."
  13171360
  1318 #: ../src/metacity.schemas.in.h:124
   1361#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
  13191362msgid ""
  13201363"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
   
  13321375"клавиш."
  13331376
  1334 #: ../src/metacity.schemas.in.h:125
   1377#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
  13351378msgid ""
  13361379"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  13461389"това действие няма да има бърз клавиш."
  13471390
  1348 #: ../src/metacity.schemas.in.h:126
   1391#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
  13491392msgid ""
  13501393"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  13601403"това действие няма да има бърз клавиш."
  13611404
  1362 #: ../src/metacity.schemas.in.h:127
   1405#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
  13631406msgid ""
  13641407"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
   
  13751418"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13761419
  1377 #: ../src/metacity.schemas.in.h:128
   1420#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
  13781421msgid ""
  13791422"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
   
  13901433"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  13911434
  1392 #: ../src/metacity.schemas.in.h:129
   1435#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
  13931436msgid ""
  13941437"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
   
  14051448"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14061449
  1407 #: ../src/metacity.schemas.in.h:130
   1450#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
  14081451msgid ""
  14091452"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
   
  14191462"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14201463
  1421 #: ../src/metacity.schemas.in.h:131
   1464#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
  14221465msgid ""
  14231466"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
   
  14331476"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14341477
  1435 #: ../src/metacity.schemas.in.h:132
   1478#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
  14361479msgid ""
  14371480"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
   
  14471490"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14481491
  1449 #: ../src/metacity.schemas.in.h:133
   1492#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
  14501493msgid ""
  14511494"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
   
  14611504"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14621505
  1463 #: ../src/metacity.schemas.in.h:134
   1506#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
  14641507msgid ""
  14651508"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
   
  14751518"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14761519
  1477 #: ../src/metacity.schemas.in.h:135
   1520#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
  14781521msgid ""
  14791522"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
   
  14891532"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  14901533
  1491 #: ../src/metacity.schemas.in.h:136
   1534#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
  14921535msgid ""
  14931536"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
   
  15031546"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15041547
  1505 #: ../src/metacity.schemas.in.h:137
   1548#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
  15061549msgid ""
  15071550"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
   
  15171560"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15181561
  1519 #: ../src/metacity.schemas.in.h:138
   1562#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
  15201563msgid ""
  15211564"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
   
  15311574"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15321575
  1533 #: ../src/metacity.schemas.in.h:139
   1576#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
  15341577msgid ""
  15351578"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
   
  15451588"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15461589
  1547 #: ../src/metacity.schemas.in.h:140
   1590#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
  15481591msgid ""
  15491592"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
   
  15591602"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15601603
  1561 #: ../src/metacity.schemas.in.h:141
   1604#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
  15621605msgid ""
  15631606"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
   
  15731616"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15741617
  1575 #: ../src/metacity.schemas.in.h:142
   1618#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
  15761619msgid ""
  15771620"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
   
  15871630"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  15881631
  1589 #: ../src/metacity.schemas.in.h:143
   1632#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
  15901633msgid ""
  15911634"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  16031646"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  16041647
  1605 #: ../src/metacity.schemas.in.h:144
   1648#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
  16061649msgid ""
  16071650"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
   
  16191662"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  16201663
  1621 #: ../src/metacity.schemas.in.h:145
   1664#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
  16221665msgid ""
  16231666"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
   
  16361679"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  16371680
  1638 #: ../src/metacity.schemas.in.h:146
   1681#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
  16391682msgid ""
  16401683"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
   
  16531696"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  16541697
  1655 #: ../src/metacity.schemas.in.h:147
   1698#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
  16561699msgid ""
  16571700"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
   
  16701713"това действие няма да има бърз клавиш."
  16711714
  1672 #: ../src/metacity.schemas.in.h:148
   1715#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
  16731716msgid ""
  16741717"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
   
  16871730"това действие няма да има бърз клавиш."
  16881731
  1689 #: ../src/metacity.schemas.in.h:149
   1732#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
  16901733msgid ""
  16911734"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
   
  17031746"това действие няма да има бърз клавиш."
  17041747
  1705 #: ../src/metacity.schemas.in.h:150
   1748#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
  17061749msgid ""
  17071750"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
   
  17191762"това действие няма да има бърз клавиш."
  17201763
  1721 #: ../src/metacity.schemas.in.h:151
   1764#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
  17221765msgid ""
  17231766"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
   
  17381781"действие няма да има бърз клавиш."
  17391782
  1740 #: ../src/metacity.schemas.in.h:152
   1783#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
  17411784msgid ""
  17421785"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
   
  17571800"действие няма да има бърз клавиш."
  17581801
  1759 #: ../src/metacity.schemas.in.h:153
   1802#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
  17601803msgid ""
  17611804"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
   
  17761819"да има бърз клавиш."
  17771820
  1778 #: ../src/metacity.schemas.in.h:154
   1821#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
  17791822msgid ""
  17801823"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
   
  17951838"клавиш."
  17961839
  1797 #: ../src/metacity.schemas.in.h:155
   1840#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
  17981841msgid ""
  17991842"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
   
  18111854"да има бърз клавиш."
  18121855
  1813 #: ../src/metacity.schemas.in.h:156
   1856#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
  18141857msgid ""
  18151858"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
   
  18251868"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18261869
  1827 #: ../src/metacity.schemas.in.h:157
   1870#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
  18281871msgid ""
  18291872"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
   
  18391882"това действие няма да има бърз клавиш."
  18401883
  1841 #: ../src/metacity.schemas.in.h:158
   1884#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
  18421885msgid ""
  18431886"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
   
  18531896"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  18541897
  1855 #: ../src/metacity.schemas.in.h:159
   1898#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
  18561899msgid ""
  18571900"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
   
  18691912"да има бърз клавиш."
  18701913
  1871 #: ../src/metacity.schemas.in.h:160
   1914#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
  18721915msgid ""
  18731916"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
   
  18831926"това действие няма да има бърз клавиш."
  18841927
  1885 #: ../src/metacity.schemas.in.h:161
   1928#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
  18861929msgid ""
  18871930"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
   
  18981941"това действие няма да има бърз клавиш."
  18991942
  1900 #: ../src/metacity.schemas.in.h:162
   1943#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
  19011944msgid ""
  19021945"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
   
  19131956" "
  19141957
  1915 #: ../src/metacity.schemas.in.h:163
   1958#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
  19161959msgid ""
  19171960"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
   
  19281971"това действие няма да има бърз клавиш."
  19291972
  1930 #: ../src/metacity.schemas.in.h:164
   1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
  19311974msgid ""
  19321975"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
   
  19431986"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  19441987
  1945 #: ../src/metacity.schemas.in.h:165
   1988#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
  19461989msgid ""
  19471990"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
   
  19572000"това действие няма да има бърз клавиш."
  19582001
  1959 #: ../src/metacity.schemas.in.h:166
   2002#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
  19602003msgid "The name of a workspace."
  19612004msgstr "Името на работния плот"
  19622005
  1963 #: ../src/metacity.schemas.in.h:167
   2006#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
  19642007msgid "The screenshot command"
  19652008msgstr "Команда за снимка на екрана"
  19662009
  1967 #: ../src/metacity.schemas.in.h:168
   2010#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
  19682011msgid ""
  19692012"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
   
  19722015"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
  19732016
  1974 #: ../src/metacity.schemas.in.h:169
   2017#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
  19752018msgid ""
  19762019"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
   
  19802023"истина."
  19812024
  1982 #: ../src/metacity.schemas.in.h:170
   2025#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
  19832026msgid ""
  19842027"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
   
  19952038"от тях."
  19962039
  1997 #: ../src/metacity.schemas.in.h:171
   2040#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
  19982041msgid "The window screenshot command"
  19992042msgstr "Командата за снимка на екрана"
  20002043
  2001 #: ../src/metacity.schemas.in.h:172
   2044#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
  20022045msgid ""
  20032046"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
   
  20182061"това действие няма да има бърз клавиш."
  20192062
  2020 #: ../src/metacity.schemas.in.h:173
   2063#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
  20212064msgid ""
  20222065"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
   
  20322075"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  20332076
  2034 #: ../src/metacity.schemas.in.h:174
   2077#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
  20352078msgid ""
  20362079"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
   
  20472090"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  20482091
  2049 #: ../src/metacity.schemas.in.h:175
   2092#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
  20502093msgid ""
  20512094"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
   
  20622105"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  20632106
  2064 #: ../src/metacity.schemas.in.h:176
   2107#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
  20652108msgid ""
  20662109"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
   
  20782121"да има бърз клавиш."
  20792122
  2080 #: ../src/metacity.schemas.in.h:177
   2123#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
  20812124msgid ""
  20822125"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
   
  20942137"клавиш."
  20952138
  2096 #: ../src/metacity.schemas.in.h:178
   2139#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
  20972140msgid ""
  20982141"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
   
  21092152"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  21102153
  2111 #: ../src/metacity.schemas.in.h:179
   2154#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
  21122155msgid ""
  21132156"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
   
  21252168"клавиш."
  21262169
  2127 #: ../src/metacity.schemas.in.h:180
   2170#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
  21282171msgid ""
  21292172"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
   
  21412184"клавиш."
  21422185
  2143 #: ../src/metacity.schemas.in.h:181
   2186#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
  21442187msgid ""
  21452188"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
   
  21562199"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  21572200
  2158 #: ../src/metacity.schemas.in.h:182
   2201#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
  21592202msgid ""
  21602203"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
   
  21702213"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  21712214
  2172 #: ../src/metacity.schemas.in.h:183
   2215#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
  21732216msgid ""
  21742217"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
   
  21852228"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  21862229
  2187 #: ../src/metacity.schemas.in.h:184
   2230#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
  21882231msgid ""
  21892232"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
   
  22002243"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
  22012244
  2202 #: ../src/metacity.schemas.in.h:185
   2245#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
  22032246msgid ""
  22042247"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
   
  22082251"anything."
  22092252msgstr ""
  2210 "Тази настройка определя ефекта на двойното натискане върху заглавната лента. "
  2211 "Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която навива/развива прозореца, "
  2212 "„toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира прозореца, „minimize“, "
  2213 "която минимизира прозореца и „none“, която не прави нищо."
  2214 
  2215 #: ../src/metacity.schemas.in.h:186
   2253"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
   2254"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
   2255"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
   2256"демаксимизира прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, "
   2257"която не прави нищо."
   2258
   2259#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
   2260msgid ""
   2261"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
   2262"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
   2263"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
   2264"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
   2265"anything."
   2266msgstr ""
   2267"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
   2268"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
   2269"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
   2270"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
   2271"нищо."
   2272
   2273#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
   2274msgid ""
   2275"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
   2276"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
   2277"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
   2278"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
   2279"anything."
   2280msgstr ""
   2281"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
   2282"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
   2283"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
   2284"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
   2285"нищо."
   2286
   2287#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
  22162288msgid ""
  22172289"This option provides additional control over how newly created windows get "
   
  22252297"фокуса."
  22262298
  2227 #: ../src/metacity.schemas.in.h:187
   2299#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
  22282300msgid "Toggle always on top state"
  22292301msgstr "Превключване на състоянието на винаги отгоре"
  22302302
  2231 #: ../src/metacity.schemas.in.h:188
   2303#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
  22322304msgid "Toggle fullscreen mode"
  22332305msgstr "Превключване на режима за цял екран"
  22342306
  2235 #: ../src/metacity.schemas.in.h:189
   2307#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
  22362308msgid "Toggle maximization state"
  22372309msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
  22382310
  2239 #: ../src/metacity.schemas.in.h:190
   2311#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
  22402312msgid "Toggle shaded state"
  22412313msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
  22422314
  2243 #: ../src/metacity.schemas.in.h:191
   2315#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
  22442316msgid "Toggle window on all workspaces"
  22452317msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
  22462318
  2247 #: ../src/metacity.schemas.in.h:192
   2319#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
  22482320msgid ""
  22492321"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
   
  22552327"шумно обкръжение."
  22562328
  2257 #: ../src/metacity.schemas.in.h:193
   2329#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
  22582330msgid "Unmaximize window"
  22592331msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
  22602332
  2261 #: ../src/metacity.schemas.in.h:194
   2333#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
  22622334msgid "Use standard system font in window titles"
  22632335msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
  22642336
  2265 #: ../src/metacity.schemas.in.h:195
   2337#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
  22662338msgid "Visual Bell Type"
  22672339msgstr "Вид визуален звънец"
  22682340
  2269 #: ../src/metacity.schemas.in.h:196
   2341#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
  22702342msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
  22712343msgstr ""
   
  22732345"потребителски действия"
  22742346
  2275 #: ../src/metacity.schemas.in.h:197
   2347#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
  22762348msgid "Window focus mode"
  22772349msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
  22782350
  2279 #: ../src/metacity.schemas.in.h:198
   2351#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
  22802352msgid "Window title font"
  22812353msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
  22822354
  2283 #: ../src/prefs.c:575 ../src/prefs.c:591 ../src/prefs.c:607 ../src/prefs.c:623
  2284 #: ../src/prefs.c:639 ../src/prefs.c:655 ../src/prefs.c:671 ../src/prefs.c:691
  2285 #: ../src/prefs.c:707 ../src/prefs.c:723 ../src/prefs.c:741 ../src/prefs.c:757
  2286 #: ../src/prefs.c:776 ../src/prefs.c:792 ../src/prefs.c:809 ../src/prefs.c:825
  2287 #: ../src/prefs.c:841 ../src/prefs.c:858 ../src/prefs.c:874 ../src/prefs.c:890
  2288 #: ../src/prefs.c:906 ../src/prefs.c:922 ../src/prefs.c:937 ../src/prefs.c:952
  2289 #: ../src/prefs.c:967 ../src/prefs.c:983 ../src/prefs.c:999
  2290 #: ../src/prefs.c:1015 ../src/prefs.c:1031
   2355#: ../src/prefs.c:569 ../src/prefs.c:597 ../src/prefs.c:613 ../src/prefs.c:629
   2356#: ../src/prefs.c:645 ../src/prefs.c:661 ../src/prefs.c:677 ../src/prefs.c:693
   2357#: ../src/prefs.c:713 ../src/prefs.c:729 ../src/prefs.c:745 ../src/prefs.c:763
   2358#: ../src/prefs.c:779 ../src/prefs.c:798 ../src/prefs.c:814 ../src/prefs.c:849
   2359#: ../src/prefs.c:865 ../src/prefs.c:882 ../src/prefs.c:898 ../src/prefs.c:914
   2360#: ../src/prefs.c:930 ../src/prefs.c:946 ../src/prefs.c:961 ../src/prefs.c:976
   2361#: ../src/prefs.c:991 ../src/prefs.c:1007 ../src/prefs.c:1023
   2362#: ../src/prefs.c:1039 ../src/prefs.c:1055
  22912363#, c-format
  22922364msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
  22932365msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
  22942366
  2295 #: ../src/prefs.c:1076
   2367#: ../src/prefs.c:1100
  22962368#, c-format
  22972369msgid ""
   
  23022374"на бутон на мишката\n"
  23032375
  2304 #: ../src/prefs.c:1100 ../src/prefs.c:1121 ../src/prefs.c:1663
   2376#: ../src/prefs.c:1124 ../src/prefs.c:1145 ../src/prefs.c:1702
  23052377#, c-format
  23062378msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
  23072379msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
  23082380
  2309 #: ../src/prefs.c:1250
   2381#: ../src/prefs.c:1274
  23102382#, c-format
  23112383msgid ""
   
  23162388"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
  23172389
  2318 #: ../src/prefs.c:1330
   2390#: ../src/prefs.c:1354
  23192391#, c-format
  23202392msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
   
  23232395"анализирано\n"
  23242396
  2325 #: ../src/prefs.c:1557
   2397#: ../src/prefs.c:1596
  23262398#, c-format
  23272399msgid ""
   
  23322404"работните места. Текущият максимум е %d\n"
  23332405
  2334 #: ../src/prefs.c:1617
   2406#: ../src/prefs.c:1656
  23352407msgid ""
  23362408"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
   
  23402412"неправилно поведение.\n"
  23412413
  2342 #: ../src/prefs.c:1690
   2414#: ../src/prefs.c:1729
  23432415#, c-format
  23442416msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
  23452417msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
  23462418
  2347 #: ../src/prefs.c:1833
   2419#: ../src/prefs.c:1878
  23482420#, c-format
  23492421msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
  23502422msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
  23512423
  2352 #: ../src/prefs.c:2227 ../src/prefs.c:2397
   2424#: ../src/prefs.c:2273 ../src/prefs.c:2443
  23532425#, c-format
  23542426msgid ""
   
  23592431"клавишната комбинация „%s“\n"
  23602432
  2361 #: ../src/prefs.c:2813
   2433#: ../src/prefs.c:2859
  23622434#, c-format
  23632435msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
   
  23692441msgstr "%d×%d"
  23702442
  2371 #: ../src/screen.c:406
   2443#: ../src/screen.c:410
  23722444#, c-format
  23732445msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
  23742446msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
  23752447
  2376 #: ../src/screen.c:422
   2448#: ../src/screen.c:426
  23772449#, c-format
  23782450msgid ""
   
  23802452"replace option to replace the current window manager.\n"
  23812453msgstr ""
  2382 "Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте с "
  2383 "опцията --replace да го замените.\n"
  2384 
  2385 #: ../src/screen.c:446
   2454"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
   2455"замените с опцията --replace.\n"
   2456
   2457#: ../src/screen.c:453
  23862458#, c-format
  23872459msgid ""
   
  23912463"дисплей „%s“\n"
  23922464
  2393 #: ../src/screen.c:504
   2465#: ../src/screen.c:511
  23942466#, c-format
  23952467msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
  23962468msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
  23972469
  2398 #: ../src/screen.c:709
   2470#: ../src/screen.c:716
  23992471#, c-format
  24002472msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
  24012473msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
  24022474
  2403 #: ../src/session.c:837 ../src/session.c:844
   2475#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
  24042476#, c-format
  24052477msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
  24062478msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
  24072479
  2408 #: ../src/session.c:854
   2480#: ../src/session.c:843
  24092481#, c-format
  24102482msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
  24112483msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
  24122484
  2413 #: ../src/session.c:1006
   2485#: ../src/session.c:995
  24142486#, c-format
  24152487msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
  24162488msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
  24172489
  2418 #: ../src/session.c:1011
   2490#: ../src/session.c:1000
  24192491#, c-format
  24202492msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
  24212493msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
  24222494
  2423 #: ../src/session.c:1086
   2495#: ../src/session.c:1075
  24242496#, c-format
  24252497msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
  24262498msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
  24272499
  2428 #: ../src/session.c:1121
   2500#: ../src/session.c:1110
  24292501#, c-format
  24302502msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
  24312503msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
  24322504
  2433 #: ../src/session.c:1170
   2505#: ../src/session.c:1159
  24342506msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
  24352507msgstr ""
  24362508"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
  24372509
  2438 #: ../src/session.c:1183
   2510#: ../src/session.c:1172
  24392511#, c-format
  24402512msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
  24412513msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
  24422514
  2443 #: ../src/session.c:1200
   2515#: ../src/session.c:1189
  24442516msgid "nested <window> tag"
  24452517msgstr "вложен етикет <window>"
  24462518
  2447 #: ../src/session.c:1258 ../src/session.c:1290
   2519#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
  24482520#, c-format
  24492521msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
  24502522msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
  24512523
  2452 #: ../src/session.c:1362
   2524#: ../src/session.c:1351
  24532525#, c-format
  24542526msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
  24552527msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
  24562528
  2457 #: ../src/session.c:1422
   2529#: ../src/session.c:1411
  24582530#, c-format
  24592531msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
  24602532msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
  24612533
  2462 #: ../src/session.c:1442
   2534#: ../src/session.c:1431
  24632535#, c-format
  24642536msgid "Unknown element %s"
  24652537msgstr "Непознат елемент %s"
  24662538
  2467 #: ../src/session.c:1908
   2539#: ../src/session.c:1868
  24682540#, c-format
  24692541msgid ""
   
  30153087msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
  30163088
  3017 #: ../src/theme-parser.c:4628
   3089#: ../src/theme-parser.c:4629
  30183090#, c-format
  30193091msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
   
  30343106#: ../src/theme-viewer.c:77
  30353107msgid "/Windows/_Modal dialog"
  3036 msgstr "/Прозорци/Модален прозорец"
   3108msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
  30373109
  30383110#: ../src/theme-viewer.c:78
   
  32563328msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
  32573329
  3258 #: ../src/theme.c:928
   3330#: ../src/theme.c:925
  32593331msgid "Gradients should have at least two colors"
  32603332msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
  32613333
  3262 #: ../src/theme.c:1054
   3334#: ../src/theme.c:1051
  32633335#, c-format
  32643336msgid ""
   
  32703342"анализира „%s“"
  32713343
  3272 #: ../src/theme.c:1068
   3344#: ../src/theme.c:1065
  32733345#, c-format
  32743346msgid ""
   
  32803352"анализа на „%s“"
  32813353
  3282 #: ../src/theme.c:1079
   3354#: ../src/theme.c:1076
  32833355#, c-format
  32843356msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
  32853357msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
  32863358
  3287 #: ../src/theme.c:1092
   3359#: ../src/theme.c:1089
  32883360#, c-format
  32893361msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
  32903362msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
  32913363
  3292 #: ../src/theme.c:1122
   3364#: ../src/theme.c:1119
  32933365#, c-format
  32943366msgid ""
   
  32993371"подчинява на формата"
  33003372
  3301 #: ../src/theme.c:1133
   3373#: ../src/theme.c:1130
  33023374#, c-format
  33033375msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
  33043376msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
  33053377
  3306 #: ../src/theme.c:1143
   3378#: ../src/theme.c:1140
  33073379#, c-format
  33083380msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
  33093381msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
  33103382
  3311 #: ../src/theme.c:1190
   3383#: ../src/theme.c:1187
  33123384#, c-format
  33133385msgid ""
   
  33173389"формата"
  33183390
  3319 #: ../src/theme.c:1201
   3391#: ../src/theme.c:1198
  33203392#, c-format
  33213393msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
  33223394msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
  33233395
  3324 #: ../src/theme.c:1211
   3396#: ../src/theme.c:1208
  33253397#, c-format
  33263398msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
  33273399msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
  33283400
  3329 #: ../src/theme.c:1240
   3401#: ../src/theme.c:1237
  33303402#, c-format
  33313403msgid "Could not parse color \"%s\""
  33323404msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
  33333405
  3334 #: ../src/theme.c:1499
   3406#: ../src/theme.c:1496
  33353407#, c-format
  33363408msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
  33373409msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
  33383410
  3339 #: ../src/theme.c:1526
   3411#: ../src/theme.c:1523
  33403412#, c-format
  33413413msgid ""
   
  33463418"да бъде анализирано"
  33473419
  3348 #: ../src/theme.c:1540
   3420#: ../src/theme.c:1537
  33493421#, c-format
  33503422msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
   
  33533425"анализирано"
  33543426
  3355 #: ../src/theme.c:1607
   3427#: ../src/theme.c:1604
  33563428#, c-format
  33573429msgid ""
   
  33623434"s“"
  33633435
  3364 #: ../src/theme.c:1664
   3436#: ../src/theme.c:1661
  33653437msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
  33663438msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
  33673439
  3368 #: ../src/theme.c:1801 ../src/theme.c:1811 ../src/theme.c:1845
   3440#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
  33693441msgid "Coordinate expression results in division by zero"
  33703442msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
  33713443
  3372 #: ../src/theme.c:1853
   3444#: ../src/theme.c:1850
  33733445msgid ""
  33743446"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
   
  33763448"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
  33773449
  3378 #: ../src/theme.c:1909
   3450#: ../src/theme.c:1906
  33793451#, c-format
  33803452msgid ""
   
  33843456"операнд"
  33853457
  3386 #: ../src/theme.c:1918
   3458#: ../src/theme.c:1915
  33873459msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
  33883460msgstr ""
  33893461"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
  33903462
  3391 #: ../src/theme.c:1926
   3463#: ../src/theme.c:1923
  33923464msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
  33933465msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
  33943466
  3395 #: ../src/theme.c:1936
   3467#: ../src/theme.c:1933
  33963468#, c-format
  33973469msgid ""
   
  34023474"между тях"
  34033475
  3404 #: ../src/theme.c:2054
   3476#: ../src/theme.c:2051
  34053477msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
  34063478msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
  34073479
  3408 #: ../src/theme.c:2083
   3480#: ../src/theme.c:2080
  34093481msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
  34103482msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
  34113483
  3412 #: ../src/theme.c:2145
   3484#: ../src/theme.c:2142
  34133485#, c-format
  34143486msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
   
  34163488"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
  34173489
  3418 #: ../src/theme.c:2200
   3490#: ../src/theme.c:2197
  34193491msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
  34203492msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
  34213493
  3422 #: ../src/theme.c:2211
   3494#: ../src/theme.c:2208
  34233495msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
  34243496msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
  34253497
  3426 #: ../src/theme.c:2452 ../src/theme.c:2474 ../src/theme.c:2495
   3498#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
  34273499#, c-format
  34283500msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
  34293501msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
  34303502
  3431 #: ../src/theme.c:3949
   3503#: ../src/theme.c:3946
  34323504#, c-format
  34333505msgid ""
   
  34383510"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
  34393511
  3440 #: ../src/theme.c:4425 ../src/theme.c:4450
   3512#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
  34413513#, c-format
  34423514msgid ""
   
  34453517"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
  34463518
  3447 #: ../src/theme.c:4496
   3519#: ../src/theme.c:4493
  34483520#, c-format
  34493521msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
  34503522msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
  34513523
  3452 #: ../src/theme.c:4606 ../src/theme.c:4613 ../src/theme.c:4620
  3453 #: ../src/theme.c:4627 ../src/theme.c:4634
   3524#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
   3525#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
  34543526#, c-format
  34553527msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
  34563528msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
  34573529
  3458 #: ../src/theme.c:4642
   3530#: ../src/theme.c:4639
  34593531#, c-format
  34603532msgid ""
   
  34653537"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
  34663538
  3467 #: ../src/theme.c:5009 ../src/theme.c:5071 ../src/theme.c:5134
   3539#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
  34683540#, c-format
  34693541msgid ""
   
  34733545"s“ не започва така"
  34743546
  3475 #: ../src/theme.c:5017 ../src/theme.c:5079 ../src/theme.c:5142
   3547#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
  34763548#, c-format
  34773549msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
   
  34933565msgstr "Отворен е дневника %s\n"
  34943566
  3495 #: ../src/util.c:222
   3567#: ../src/util.c:231
  34963568msgid "Window manager: "
  34973569msgstr "Мениджър на прозорци: "
  34983570
  3499 #: ../src/util.c:370
   3571#: ../src/util.c:379
  35003572msgid "Bug in window manager: "
  35013573msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
  35023574
  3503 #: ../src/util.c:399
   3575#: ../src/util.c:408
  35043576msgid "Window manager warning: "
  35053577msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
  35063578
  3507 #: ../src/util.c:423
   3579#: ../src/util.c:432
  35083580msgid "Window manager error: "
  35093581msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
  35103582
  3511 #: ../src/window-props.c:172
   3583#: ../src/window-props.c:192
  35123584#, c-format
  35133585msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
  35143586msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
  35153587
  3516 #: ../src/window-props.c:240
   3588#: ../src/window-props.c:324
  35173589#, c-format
  35183590msgid "%s (on %s)"
  35193591msgstr "%s (от %s)"
  35203592
  3521 #: ../src/window-props.c:1186
   3593#: ../src/window-props.c:1406
  35223594#, c-format
  35233595msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
   
  35253597
  35263598#. first time through
  3527 #: ../src/window.c:5401
   3599#: ../src/window.c:5540
  35283600#, c-format
  35293601msgid ""
   
  35413613#. * about these apps but make them work.
  35423614#.
  3543 #: ../src/window.c:5997
   3615#: ../src/window.c:6105
  35443616#, c-format
  35453617msgid ""
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.