Changeset 1169


Ignore:
Timestamp:
Jul 12, 2007, 12:22:53 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1348@kochinka: ash | 2007-07-12 12:19:06 +0300
gnome-power-manager: обновен и подаден.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-power-manager.trunk.bg.po

  r1097 r1169  
  99"Project-Id-Version: gnome-power-manager\n"
  1010"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  11 "POT-Creation-Date: 2007-03-07 02:32+0200\n"
  12 "PO-Revision-Date: 2007-03-07 02:31+0200\n"
   11"POT-Creation-Date: 2007-07-12 12:17+0300\n"
   12"PO-Revision-Date: 2007-07-12 12:08+0300\n"
  1313"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1414"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  1818"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
  1919
  20 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:63
   20#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:72
  2121msgid "Power Manager Brightness Applet"
  2222msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
  2323
  24 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:64
   24#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:73
  2525msgid "Adjusts laptop panel brightness."
  26 msgstr "Управлява яркостта на екрана на преносимия компютър"
  27 
  28 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:232
   26msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
   27
   28#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:319
   29#, c-format
   30msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
   31msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
   32
   33#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:321
   34#, c-format
   35msgid "Cannot get laptop panel brightness"
   36msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
   37
   38#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:323
  2939#, c-format
  3040msgid "LCD brightness : %d%%"
  3141msgstr "Яркост на екрана: %d%%"
  3242
  33 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:234
  34 #, c-format
  35 msgid "Cannot get laptop panel brightness"
  36 msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
  37 
  38 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:597
  39 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:259 ../src/gpm-tray-icon.c:305
   43#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:710
   44#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:360 ../src/gpm-tray-icon.c:308
  4045msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
  4146msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
  4247
  43 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:598
  44 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:260 ../src/gpm-tray-icon.c:306
   48#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:711
   49#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:361 ../src/gpm-tray-icon.c:309
  4550msgid ""
  4651"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
   
  5459"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
  5560
  56 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:602
  57 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:264 ../src/gpm-tray-icon.c:310
   61#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:715
   62#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:365 ../src/gpm-tray-icon.c:313
  5863msgid ""
  5964"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
   
  6772"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
  6873
  69 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:606
  70 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:268 ../src/gpm-tray-icon.c:314
   74#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:719
   75#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:369 ../src/gpm-tray-icon.c:317
  7176msgid ""
  7277"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
   
  8186"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
  8287
  83 #: ../applets/brightness/brightness-applet.c:620
   88#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:733
  8489msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
  8590msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
  8691
  87 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:56
   92#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
   93msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
   94msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
   95
   96#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
   97msgid "Brightness Applet"
   98msgstr "Аплет за яркостта"
   99
   100#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
   101msgid "Brightness Applet Factory"
   102msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
   103
   104#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
   105msgid "Factory for Brightness Applet"
   106msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
   107
   108#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:57
  88109msgid "Power Manager Inhibit Applet"
  89110msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
  90111
  91 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:57
   112#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:58
  92113msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
  93114msgstr ""
  94115"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
  95116
  96 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:195
   117#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:296
  97118#, c-format
  98119msgid "Automatic sleep inhibited"
  99120msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
  100121
  101 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:197
   122#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:298
  102123#, c-format
  103124msgid "Automatic sleep enabled"
  104125msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
  105126
  106 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:224
   127#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:325
  107128msgid "Manual inhibit"
  108129msgstr "Ръчно предотвратяване"
  109130
  110 #: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:282
   131#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:383
  111132msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
  112133msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
  113134
   135#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
   136msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
   137msgstr ""
   138"Позволява на потребителя да предотвратява автоматичното енергоспестяване"
   139
   140#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
   141msgid "Factory for Inhibit Applet"
   142msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
   143
   144#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
   145msgid "Inhibit Applet"
   146msgstr "Аплет за предотвратяване"
   147
   148#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
   149msgid "Inhibit Applet Factory"
   150msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
   151
  114152#. common descriptions of this program
  115 #: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:30
   153#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:43
  116154msgid "Power Manager"
  117155msgstr "Управление на захранването"
   
  137175
  138176#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
   177msgid "Allow backlight brightness adjustment"
   178msgstr "Разрешаване на управлението на яркостта на екрана"
   179
   180#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
  139181msgid "Battery critical low action"
  140182msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
  141183
  142 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
  143 msgid "Change the brightness to a preset level on AC state change"
  144 msgstr ""
  145 "Промяна на яркостта до текущото ниво при изменяне на състоянието на "
  146 "захранването от ел. мрежа"
  147 
  148184#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
  149 msgid "Change the brightness to automatically using the ambient light sensors"
   185msgid "Change the brightness automatically using the ambient light sensors"
  150186msgstr ""
  151187"Автоматична промяна на яркостта на базата на датчиците за разсеяна светлина"
   
  170206"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
  171207msgstr ""
  172 "Настройки на иконата за известяване. Валидни опции са „never“ (никога), "
   208"Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са „never“ (никога), "
  173209"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
  174210"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
   
  193229#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
  194230msgid ""
  195 "If a notification message should be displayed after the suspend or hibernate "
   231"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
  196232"failed."
  197233msgstr ""
  198 "Дали да се предупреждава след неуспех при пробването да се приспи или "
  199 "дълбоко да се приспи компютъра"
   234"Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се приспи "
   235"компютъра."
  200236
  201237#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
   
  203239"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
  204240"charged."
  205 msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията"
   241msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
  206242
  207243#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
   
  209245"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
  210246"low."
  211 msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията"
   247msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
  212248
  213249#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
   250msgid ""
   251"If a notification message should be displayed when the profile data is "
   252"guessed."
   253msgstr ""
   254"Дали да се предупреждава, когато данните за проследяването се налучкват."
   255
   256#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
   257msgid "If extra debugging messages should be used"
   258msgstr "Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки"
   259
   260#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
   261msgid ""
   262"If extra debugging messages should be used. Only turn this on for debugging."
   263msgstr ""
   264"Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки. Да се "
   265"включва само при изчистване на грешки."
   266
   267#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
  214268msgid ""
  215269"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
   
  221275"би задействал процедурата за промяната на честотата на процесора."
  222276
  223 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
   277#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
  224278msgid "If sounds should be used"
  225279msgstr "Дали да се използват звуци"
  226280
  227 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
   281#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
  228282msgid ""
  229283"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
   
  234288"действие по политиката."
  235289
  236 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
   290#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
  237291msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
  238292msgstr ""
   
  240294"състоянието на бездействие."
  241295
  242 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
   296#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
  243297msgid ""
  244298"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
   
  248302"меню в областта за известяване."
  249303
  250 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
   304#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
  251305msgid ""
  252306"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
   
  256310"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
  257311
  258 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
   312#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
  259313msgid ""
  260314"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
   
  266320"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
  267321
  268 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
   322#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
  269323msgid ""
  270324"If the laptop should be configured as if it is using a permanent external "
   
  274328"монитор"
  275329
  276 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
  277 msgid ""
  278 "If the laptop should be configured to not do dimming actions and DPMS off if "
  279 "it is using a dock or external monitor. Most laptop and desktop users should "
   330#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
   331msgid ""
   332"If the laptop should be configured disable both dimming actions and DPMS "
   333"when using a dock or external monitor. Most laptop and desktop users should "
  280334"select FALSE here."
  281335msgstr ""
   
  285339"въведат тук ЛЪЖА."
  286340
  287 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
   341#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
   342msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
   343msgstr ""
   344"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
   345
   346#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
   347msgid ""
   348"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
   349"turn this off for debugging."
   350msgstr ""
   351"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. Да "
   352"се изключва само при изчистване на грешки."
   353
   354#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
  288355msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
  289356msgstr ""
  290357"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
  291358
  292 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
   359#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
  293360msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
  294361msgstr ""
   
  296363"токозахранване"
  297364
  298 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
   365#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
  299366msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
  300367msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
  301368
  302 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
   369#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
   370msgid ""
   371"If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
   372"battery power and by ambient light sensors."
   373msgstr ""
   374"Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
   375"захранване от ел. мрежа към батерии и обратно, както и от датчиците за "
   376"разсеяна светлина."
   377
   378#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
  303379msgid ""
  304380"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
   
  308384"разсеяна светлина"
  309385
  310 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
  311 msgid ""
  312 "If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
  313 "battery power."
  314 msgstr ""
  315 "Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
  316 "захранване от ел. мрежа към батерии и обратно."
  317 
  318 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
  319 msgid ""
  320 "If the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
  321 "lock_use_screensaver_settings is false."
  322 msgstr ""
  323 "Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
  324 "„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  325 
  326 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
   386#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
   387msgid ""
   388"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
   389"light sensors. Valid is 'none', 'light' and 'dark'"
   390msgstr ""
   391"Дали яркостта на екрана да се променя автоматично на базата на датчиците за "
   392"разсеяна светлина. Валидни стойности са „none“ (да не се променя), "
   393"„light“ (когато е светло) и „dark“ (когато е тъмно)."
   394
   395#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
  327396msgid ""
  328397"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   
  332401"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
  333402
  334 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
   403#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
  335404msgid ""
  336405"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
   
  340409"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
  341410
  342 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
   411#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
  343412msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
  344413msgstr ""
  345414"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
  346415
  347 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
   416#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
  348417msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
  349418msgstr ""
   
  351420"токозахранване."
  352421
  353 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
   422#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
  354423msgid ""
  355424"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
  356425msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
  357426
  358 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
   427#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
  359428msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
  360 msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра"
  361 
  362 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
   429msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра."
   430
   431#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
  363432msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
  364433msgstr "Дали потребителят може да приспива компютъра."
  365434
  366 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
   435#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
  367436msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
  368 msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за променлив ток"
  369 
  370 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
   437msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
   438
   439#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
  371440msgid ""
  372441"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
   
  376445"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
  377446
  378 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
  379 msgid ""
  380 "If to lock the screen when the computer wakes up from a hibernate. Only used "
  381 "if lock_use_screensaver_settings is false."
  382 msgstr ""
  383 "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
  384 "приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  385 
  386 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
  387 msgid ""
  388 "If to lock the screen when the computer wakes up from a suspend. Only used "
  389 "if lock_use_screensaver_settings is false."
  390 msgstr ""
  391 "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
  392 "Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
  393 
  394 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
  395 msgid ""
  396 "If to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide to lock the "
  397 "screen after a hibernate, suspend or blank screen."
  398 msgstr ""
  399 "Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали да "
  400 "се заключва екрана след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
  401 "изчистване на екрана."
  402 
  403 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
   447#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
  404448msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
  405449msgstr "Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса"
  406450
  407 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
   451#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
  408452msgid ""
  409453"If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to "
   
  413457"настройка е необходима за някои системи."
  414458
  415 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
   459#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
   460msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
   461msgstr ""
   462"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
   463
   464#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
   465msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
   466msgstr ""
   467"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
   468
   469#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
  416470msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
  417471msgstr ""
   
  419473"за връщане."
  420474
  421 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
   475#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
  422476msgid ""
  423477"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
   
  428482"наред."
  429483
  430 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
   484#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
   485msgid ""
   486"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
   487"sleep on lid close"
   488msgstr ""
   489"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
   490"заспиване при затваряне на капака"
   491
   492#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
   493msgid ""
   494"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
   495"sleep on lid close."
   496msgstr ""
   497"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
   498"заспиване при затваряне на капака."
   499
   500#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
  431501msgid "Keyboard brightness when on AC"
  432502msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа"
  433503
  434 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
   504#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
  435505msgid "Keyboard brightness when on battery"
  436506msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от батерии"
  437507
  438 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
   508#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
  439509msgid "LCD brightness when on AC"
  440510msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
  441511
  442 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
   512#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
  443513msgid "LCD brightness when on battery"
  444514msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
  445515
  446 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
   516#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
  447517msgid "Laptop lid close action on battery"
  448518msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
  449519
  450 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
   520#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
  451521msgid "Laptop lid close action when on AC"
  452522msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
  453523
  454 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
   524#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
   525msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
   526msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
   527
   528#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
  455529msgid "Lock screen on hibernate"
  456530msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
  457531
  458 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
   532#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
  459533msgid "Lock screen on suspend"
  460534msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
  461535
  462 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
   536#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
  463537msgid "Lock screen when blanked"
  464538msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
  465539
  466 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
   540#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
  467541msgid "Method used to blank screen on AC"
  468542msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
  469543
  470 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
   544#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
  471545msgid "Method used to blank screen on battery"
  472546msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
  473547
  474 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
  475 msgid "Notify on a HAL error"
  476 msgstr "Уведомяване при грешка в HAL"
  477 
  478 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
   548#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
  479549msgid "Notify on a low power"
  480550msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
  481551
  482 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
   552#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
   553msgid "Notify on a sleep failure"
   554msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
   555
   556#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
  483557msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
  484558msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
  485559
  486 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
   560#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
  487561msgid "Notify when fully charged"
  488562msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
  489563
  490 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
   564#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
   565msgid "Notify when the profile data is guessed"
   566msgstr "Уведомяване при налучкване на данните за проследяването"
   567
   568#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
  491569msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
  492570msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
  493571
  494 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
   572#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
  495573msgid "Percentage action is taken"
  496574msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
  497575
  498 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
   576#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
  499577msgid "Percentage considered critical"
  500578msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
  501579
  502 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
   580#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
  503581msgid "Percentage considered low"
  504582msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
  505583
  506 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
  507 msgid "Percentage considered very low"
  508 msgstr "Зарядът, който се счита за много нисък"
  509 
  510 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
   584#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
  511585msgid "Power button action"
  512586msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
  513587
  514 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
   588#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
  515589msgid "Sleep timeout computer when on AC"
  516590msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
  517591
  518 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
   592#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
  519593msgid "Sleep timeout computer when on battery"
  520594msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
  521595
  522 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
   596#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
  523597msgid "Sleep timeout display when on AC"
  524598msgstr ""
   
  526600"мрежа"
  527601
  528 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
   602#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
  529603msgid "Sleep timeout display when on battery"
  530604msgstr ""
  531605"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
  532606
  533 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
   607#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
  534608msgid "Suspend button action"
  535609msgstr "Действие на бутона за приспиване"
  536610
  537 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
   611#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
  538612msgid "Suspend enabled"
  539613msgstr "Приспиването е включено"
  540614
  541 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
   615#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
  542616msgid ""
  543617"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
   
  549623"„off“ (изключване)."
  550624
  551 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
   625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
  552626msgid ""
  553627"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
   
  558632"„standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
  559633
  560 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
   634#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
  561635msgid ""
  562636"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
   
  567641"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  568642
  569 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
   643#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
  570644msgid ""
  571645"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
   
  576650"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  577651
  578 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
   652#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
  579653msgid ""
  580654"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
   
  585659"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
  586660
  587 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
   661#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
  588662msgid ""
  589663"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
   
  595669"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  596670
  597 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
   671#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
  598672msgid ""
  599673"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
   
  605679"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
  606680
  607 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
   681#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
  608682msgid ""
  609683"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
   
  616690"„nothing“ (нищо)."
  617691
  618 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
   692#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
  619693msgid ""
  620694"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
   
  627701"„nothing“ (нищо)."
  628702
  629 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
   703#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
  630704msgid ""
  631705"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
   
  637711"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
  638712
  639 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
   713#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
  640714msgid ""
  641715"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
   
  645719"захранва от ел. мрежа."
  646720
  647 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
   721#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
  648722msgid ""
  649723"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
   
  653727"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
  654728
  655 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
   729#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
  656730msgid ""
  657731"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   
  661735"се захранва от батерии и бездейства."
  662736
  663 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
   737#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
  664738msgid ""
  665739"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
   
  669743"захранва от батерии."
  670744
  671 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
   745#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
   746msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
   747msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта"
   748
   749#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
   750msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
   751msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта."
   752
   753#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
  672754msgid ""
  673755"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
   
  677759"0 и 100."
  678760
  679 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
   761#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
  680762msgid ""
  681763"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
   
  685767"и 100."
  686768
  687 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
   769#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
  688770msgid ""
  689771"The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are between "
   
  693775"между 0 и 100."
  694776
  695 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
   777#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
  696778msgid ""
  697779"The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
   
  701783"между 0 и 100."
  702784
  703 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
   785#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
  704786msgid "The brightness of the screen when idle"
  705787msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
  706788
  707 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
   789#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
   790msgid ""
   791"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
   792msgstr ""
   793"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл"
   794
   795#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
   796msgid ""
   797"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, in "
   798"percent."
   799msgstr ""
   800"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл, "
   801"в проценти."
   802
   803#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
  708804msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
  709805msgstr ""
  710806"Стойност на производителността на процесора при захранване от ел. мрежа"
  711807
  712 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
   808#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
  713809msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
  714810msgstr "Стойност на производителността на процесора при захранване от батерии"
  715811
  716 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
  717 msgid ""
  718 "The cpufreq performance value to used to scale the processor when on AC "
   812#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
   813msgid ""
   814"The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power."
   815msgstr ""
   816"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
   817"му при захранване от ел. мрежа."
   818
   819#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
   820msgid ""
   821"The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
  719822"power."
  720823msgstr ""
  721824"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
  722 "му, при захранване от ел. мрежа."
  723 
  724 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
  725 msgid ""
  726 "The cpufreq performance value to used to scale the processor when on battery "
  727 "power."
  728 msgstr ""
  729 "Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
  730 "му, при захранване от батерии."
  731 
  732 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
   825"му при захранване от батерии."
   826
   827#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
  733828msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
  734829msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
  735830
  736 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
   831#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
  737832msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
  738833msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от батерии"
  739834
  740 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
  741 msgid ""
  742 "The cpufreq policy to used to scale the processor when on AC power. Possible "
   835#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
   836msgid ""
   837"The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
  743838"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
  744839"nothing."
   
  750845"„nothing“ (никаква)."
  751846
  752 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
  753 msgid ""
  754 "The cpufreq policy to used to scale the processor when on battery power. "
   847#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
   848msgid ""
   849"The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
  755850"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
  756851"performance, nothing."
   
  762857"„nothing“ (никаква)."
  763858
  764 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
  765 msgid "The damping factor for the rate"
  766 msgstr "Коефициент за експоненциално усредняване"
  767 
  768 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
   859#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
   860msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
   861msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
   862
   863#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
   864msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
   865msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
   866
   867#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
   868msgid "The default configuration version."
   869msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
   870
   871#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
  769872msgid "The default graph type to show in the statistics window"
  770873msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика"
  771874
  772 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
   875#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
  773876msgid "The default graph type to show in the statistics window."
  774877msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика."
  775878
  776 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
   879#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
   880msgid "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
   881msgstr ""
   882"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
   883"яркост"
   884
   885#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
   886msgid ""
   887"The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
   888"value of 'default' uses the first discovered sensor, or devices can be "
   889"specified, e.g. '/dev/video0'"
   890msgstr ""
   891"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
   892"яркост. Може да се зададе „default“ - тогава се ползва първият открит "
   893"датчик, или може да се зададе конкретно устройство, напр. „/dev/video0“."
   894
   895#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
   896msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
   897msgstr ""
   898"На какъв интервал да се проверява вътрешният сензор за разсеяна светлина"
   899
   900#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
   901msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
   902msgstr ""
   903"На какъв интервал в секунди да се проверява вътрешният сензор за разсеяна "
   904"светлина."
   905
   906#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
  777907msgid "The invalid timeout for power actions"
  778908msgstr "Време за невалидност на действията свързани със захранването"
  779909
  780 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
   910#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
  781911msgid ""
  782912"The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
  783913"'battery critical' messages when you unplug."
  784914msgstr ""
  785 "Време в ms, в рамките на което действията свързани със захранването са "
  786 "невалидни. Задайте по-голяма стойност, ако получавате съобщения „критично "
   915"Време в милисекунди, в рамките на което действията свързани със захранването "
   916"са невалидни. Задайте по-голяма стойност, ако получавате съобщения „критично "
  787917"ниско ниво на батерията“, когато изключвате компютъра от ел. мрежа."
  788918
  789 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
   919#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
  790920msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
  791921msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
  792922
  793 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
   923#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
  794924msgid "The maximum time displayed on the graph"
  795925msgstr "Максималното време показвано на графиката"
  796926
  797 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
   927#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
  798928msgid ""
  799929"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
   
  803933"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  804934
  805 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
   935#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
  806936msgid ""
  807937"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
   
  811941"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  812942
  813 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
  814 msgid ""
  815 "The percentage of the battery when it is considered very low. Only valid "
  816 "when use_time_for_policy is false."
  817 msgstr ""
  818 "Процентът на заряд на батерията, който се счита за много нисък. Тази "
  819 "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  820 
  821 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
   943#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
  822944msgid ""
  823945"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
   
  827949"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  828950
  829 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
   951#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
  830952msgid ""
  831953"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
   
  836958"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  837959
  838 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
   960#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
  839961msgid ""
  840962"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
   
  844966"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  845967
  846 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
   968#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
  847969msgid ""
  848970"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
   
  852974"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  853975
  854 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
  855 msgid ""
  856 "The time remaining in seconds of the battery when it is considered very low. "
  857 "Only valid when use_time_for_policy is true."
  858 msgstr ""
  859 "Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за много ниско. Тази "
  860 "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
  861 
  862 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
   976#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
  863977msgid "The time remaining when action is taken"
  864978msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
  865979
  866 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
   980#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
  867981msgid "The time remaining when critical"
  868982msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
  869983
  870 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
   984#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
  871985msgid "The time remaining when low"
  872986msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
  873987
  874 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
  875 msgid "The time remaining when very low"
  876 msgstr "Оставащото време, за да е много ниско"
  877 
  878 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
   988#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
  879989msgid ""
  880990"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
   
  884994"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
  885995
  886 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
  887 msgid ""
  888 "The value of the damping factor used when calculating the exponentially "
  889 "weighted average of the rate. Increasing this value will increase the "
  890 "damping effect of the rate calculations, which makes the time remaining more "
  891 "accurate, but the graphs less responsive."
  892 msgstr ""
  893 "Стойността на коефициента за претеглено експоненциално усредняване. "
  894 "Увеличаването на тази стойност прави усредняването по-силно, което прави "
  895 "изчисленията за оставащото време по-точни, но графиките - по-гладки."
  896 
  897 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
   996#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
   997msgid ""
   998"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
   999"it is used so that configure changes between versions can be detected."
   1000msgstr ""
   1001"Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
   1002"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
   1003
   1004#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
  8981005msgid ""
  8991006"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
   
  9031010"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
  9041011
  905 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
   1012#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
  9061013msgid "UPS critical low action"
  9071014msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  9081015
  909 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
   1016#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
  9101017msgid "UPS low power action"
  9111018msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  9121019
  913 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
   1020#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
  9141021msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
  9151022msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
  9161023
  917 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
   1024#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
  9181025msgid "When to show the notification icon"
  9191026msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
  9201027
  921 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
   1028#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
  9221029msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
  9231030msgstr ""
   
  9251032"ги установява при приспиване."
  9261033
  927 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
   1034#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
  9281035msgid ""
  9291036"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
   
  9331040"приспиване или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
  9341041
  935 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
   1042#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
  9361043msgid ""
  9371044"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
   
  9411048"натоварването на процесора"
  9421049
  943 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
   1050#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
   1051msgid ""
   1052"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters sleep. This "
   1053"means the the keyring will have to be unlocked on resume."
   1054msgstr ""
   1055"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
   1056"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
   1057
   1058#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
   1059msgid ""
   1060"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
   1061"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
   1062msgstr ""
   1063"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
   1064"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   1065
   1066#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
   1067msgid ""
   1068"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
   1069"used if lock_use_screensaver_settings is false."
   1070msgstr ""
   1071"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
   1072"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   1073
   1074#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
   1075msgid ""
   1076"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
   1077"lock_use_screensaver_settings is false."
   1078msgstr ""
   1079"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
   1080"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
   1081
   1082#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
  9441083msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
  9451084msgstr ""
   
  9471086"прави, когато компютърът бездейства"
  9481087
  949 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
   1088#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
   1089msgid ""
   1090"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
   1091"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
   1092msgstr ""
   1093"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
   1094"екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
   1095"изчистване на екрана."
   1096
   1097#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
  9501098msgid "Whether to use time-based notifications"
  9511099msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
  9521100
  953 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
   1101#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
  9541102msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
  9551103msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
  9561104
  957 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
   1105#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
  9581106msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
  9591107msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
  9601108
  961 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
   1109#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
  9621110msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
  9631111msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
  9641112
  965 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
   1113#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
  9661114msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
  9671115msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
  9681116
  969 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
  970 msgid "Whether we should show the legend in the statistics window"
  971 msgstr "Дали легендата да се показва в прозореца със статистиката"
  972 
  973 #: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
  974 msgid "Whether we should show the legend in the statistics window."
  975 msgstr "Дали легендата да се показва в прозореца със статистиката."
   1117#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
   1118msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
   1119msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
   1120
   1121#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:157
   1122msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
   1123msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
  9761124
  9771125#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
   
  9871135msgstr "Спазване на управлението на захранването"
  9881136
  989 #: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2 ../src/gpm-statistics.c:139
   1137#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2 ../src/gpm-statistics.c:141
  9901138msgid "Power Statistics"
  9911139msgstr "Статистика на захранването"
   
  9961144
  9971145#: ../data/gpm-graph.glade.h:1
  998 msgid "Add _axis labels"
  999 msgstr "Добавяне на _етикети по осите"
  1000 
  1001 #: ../data/gpm-graph.glade.h:2
  1002 msgid "Add lege_nd"
  1003 msgstr "Добавяне на _легенда"
  1004 
  1005 #: ../data/gpm-graph.glade.h:3
  10061146msgid "Add related _events"
  10071147msgstr "Добавяне на _свързаните събития"
  10081148
  1009 #: ../data/gpm-graph.glade.h:4
  1010 msgid "Device:"
  1011 msgstr "Устройство:"
  1012 
  1013 #: ../data/gpm-graph.glade.h:5
   1149#: ../data/gpm-graph.glade.h:2
   1150msgid "Cell Voltage"
   1151msgstr "Напрежение на клетката"
   1152
   1153#: ../data/gpm-graph.glade.h:3
  10141154msgid "Graph type:"
  10151155msgstr "Вид графика:"
  10161156
  1017 #: ../data/gpm-graph.glade.h:6 ../src/gpm-statistics-core.c:55
   1157#: ../data/gpm-graph.glade.h:4 ../src/gpm-statistics-core.c:61
  10181158msgid "Power History"
  10191159msgstr "История на заряда"
   1160
   1161#: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:290 ../src/gpm-info.c:299
   1162#: ../src/gpm-info.c:308 ../src/gpm-info.c:317
   1163msgid "Time since startup"
   1164msgstr "Време от стартирането"
  10201165
  10211166#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
   
  10281173
  10291174#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
   1175msgid "Inhibit"
   1176msgstr "Предотвратяване"
   1177
   1178#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
  10301179msgid "Inhibit Tester"
  10311180msgstr "Тестване на предотвратяването"
  10321181
  1033 #: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
  1034 msgid "InhibitAuto"
  1035 msgstr "Автоматично предотвратяване"
  1036 
  10371182#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
  1038 msgid "InhibitManual"
  1039 msgstr "Ръчно предотвратяване"
  1040 
  1041 #: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
  10421183msgid "Reason:"
  10431184msgstr "Причина:"
  10441185
  1045 #: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
   1186#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
  10461187msgid "UnInhibit"
  10471188msgstr "Премахване на предотвратяването"
  10481189
  1049 #: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:8
   1190#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
  10501191msgid "Vendor Acme Foo"
  10511192msgstr "Производител „Супер-мега фирма“"
  10521193
  10531194#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
  1054 msgid "<b>Buttons</b>"
  1055 msgstr "<b>Бутони</b>"
   1195msgid "<b>Actions</b>"
   1196msgstr "<b>Действия</b>"
  10561197
  10571198#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
   1199msgid "<b>Display</b>"
   1200msgstr "<b>Визуализация</b>"
   1201
   1202#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
  10581203msgid "<b>Extras</b>"
  10591204msgstr "<b>Допълнителни</b>"
  10601205
  1061 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
   1206#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
  10621207msgid "<b>Notification Area</b>"
  10631208msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
  10641209
  1065 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
   1210#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
  10661211msgid "Always sleep when the lid is _closed"
  10671212msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
  10681213
  1069 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
   1214#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
  10701215msgid "Computer sp_eed policy:"
  10711216msgstr "_Политика за скоростта на компютъра:"
  10721217
  1073 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
   1218#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
   1219msgid "Dim display _brightness by:"
   1220msgstr "_Затъмняване на екрана с:"
   1221
   1222#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
   1223msgid "Dim display when idle"
   1224msgstr "Затъмняване на екрана при бездействие"
   1225
   1226#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
  10741227msgid "Enable UPS discharge _alarm"
  10751228msgstr "Предупреждаване при _разреждането на непрекъсваемото токозахранване"
  10761229
  1077 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
   1230#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
  10781231msgid "General"
  10791232msgstr "Общи"
  10801233
  1081 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
   1234#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
  10821235msgid "Make _default"
  10831236msgstr "Да е по _подразбиране"
  10841237
  1085 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
   1238#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
  10861239msgid "On AC Power"
  10871240msgstr "От ел. мрежа"
  10881241
  1089 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
   1242#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
  10901243msgid "On Battery Power"
  10911244msgstr "От батерии"
  10921245
  1093 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
   1246#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
  10941247msgid "On UPS Power"
  10951248msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
  10961249
  1097 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
   1250#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
  10981251msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
  10991252msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
  11001253
  1101 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
   1254#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
  11021255msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
  11031256msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
  11041257
  1105 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
   1258#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
  11061259msgid "Power Management Preferences"
  11071260msgstr "Настройки на управлението на захранването"
  11081261
  1109 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
   1262#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
  11101263msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
  11111264msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
  11121265
  1113 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
   1266#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
  11141267msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
  11151268msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
  11161269
  1117 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
   1270#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
  11181271msgid "Set display _brightness to:"
  11191272msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
  11201273
  1121 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
   1274#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
   1275msgid "Turn on keyboard light when light level is low"
   1276msgstr "Включване на осветлението на клавиатурата, когато е тъмно"
   1277
   1278#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
  11221279msgid "Use _ambient light to adjust LCD brightness"
  11231280msgstr "Яркост според _датчиците за разсеяна светлина"
  11241281
  1125 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
   1282#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
  11261283msgid "Use _sound to notify in event of an error"
  11271284msgstr "Звук за предупреждение в случай на _грешка"
  11281285
  1129 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
   1286#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
  11301287msgid "When UPS power is _critically low:"
  11311288msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
  11321289
  1133 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
   1290#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
  11341291msgid "When UPS power is l_ow:"
  11351292msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
  11361293
  1137 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
   1294#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
  11381295msgid "When battery po_wer is critically low:"
  11391296msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
  11401297
  1141 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
   1298#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
  11421299msgid "When laptop lid is cl_osed:"
  11431300msgstr "При _затваряне на екрана:"
  11441301
  1145 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
   1302#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
  11461303msgid "When the _suspend button is pressed:"
  11471304msgstr "При натискане на _бутона за приспиване:"
  11481305
  1149 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
   1306#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
  11501307msgid "When the power _button is pressed:"
  11511308msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
  11521309
  1153 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
   1310#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
  11541311msgid "_Always display an icon"
  11551312msgstr "_Винаги да се показва икона"
  11561313
  1157 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
   1314#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
  11581315msgid "_Never display an icon"
  11591316msgstr "_Никога да не се показва икона"
  11601317
  1161 #: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
   1318#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
  11621319msgid "_Only display an icon when battery power is critically low"
  11631320msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
  11641321
  1165 #: ../src/gpm-common.c:129
   1322#: ../src/gpm-common.c:241
  11661323msgid "Unknown time"
  11671324msgstr "Неизвестно време"
  11681325
  1169 #: ../src/gpm-common.c:134
   1326#: ../src/gpm-common.c:246
  11701327#, c-format
  11711328msgid "%i minute"
   
  11741331msgstr[1] "%i минути"
  11751332
  1176 #: ../src/gpm-common.c:145
   1333#: ../src/gpm-common.c:257
  11771334#, c-format
  11781335msgid "%i hour"
   
  11831340#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
  11841341#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
  1185 #: ../src/gpm-common.c:151
  1186 #, c-format
  1187 msgid "%i %s, %i %s"
   1342#: ../src/gpm-common.c:263
   1343#, c-format
   1344msgid "%i %s %i %s"
  11881345msgstr "%i %s и %i %s"
  11891346
  1190 #: ../src/gpm-common.c:152
   1347#: ../src/gpm-common.c:264
  11911348msgid "hour"
  11921349msgid_plural "hours"
   
  11941351msgstr[1] "часа"
  11951352
  1196 #: ../src/gpm-common.c:153
   1353#: ../src/gpm-common.c:265
  11971354msgid "minute"
  11981355msgid_plural "minutes"
   
  12001357msgstr[1] "минути"
  12011358
  1202 #: ../src/gpm-common.h:31
   1359#: ../src/gpm-common.h:44
  12031360msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
  12041361msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
  12051362
  1206 #: ../src/gpm-graph-widget.c:78
  1207 msgid "Charged"
  1208 msgstr "Пълно зареждане"
  1209 
  1210 #: ../src/gpm-graph-widget.c:79
  1211 msgid "Charging"
  1212 msgstr "Зареждане"
  1213 
  1214 #: ../src/gpm-graph-widget.c:80
  1215 msgid "Discharging"
  1216 msgstr "Разреждане"
  1217 
  1218 #: ../src/gpm-graph-widget.c:182
  1219 msgid "Charge percentage"
  1220 msgstr "Процент на заряд"
  1221 
  1222 #: ../src/gpm-graph-widget.c:185
  1223 msgid "Time remaining"
  1224 msgstr "Оставащо време"
  1225 
  1226 #: ../src/gpm-graph-widget.c:188
   1363#. only enable this if discharging on UPS
   1364#: ../src/gpm-engine.c:282
   1365msgid "Computer is running on backup power\n"
   1366msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
   1367
   1368#: ../src/gpm-engine.c:285
   1369msgid "Computer is running on AC power\n"
   1370msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
   1371
   1372#: ../src/gpm-engine.c:288
   1373msgid "Computer is running on battery power\n"
   1374msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
   1375
   1376#: ../src/gpm-engine.c:304
   1377msgid "Battery discharge time is estimated\n"
   1378msgstr "Оценява се времето за разреждане на батериите\n"
   1379
   1380#: ../src/gpm-engine.c:306
   1381msgid "Battery charge time is estimated\n"
   1382msgstr "Оценява се времето за зареждане на батериите\n"
   1383
   1384#. show a AC icon
   1385#: ../src/gpm-engine.c:571
   1386msgid "Unable to get data..."
   1387msgstr "Данните не могат да бъдат получени..."
   1388
   1389#. Translators: This is %i hours
   1390#: ../src/gpm-graph-widget.c:484
   1391#, c-format
   1392msgid "%ih"
   1393msgstr "%i ч."
   1394
   1395#. Translators: This is %i hours %02i minutes
   1396#: ../src/gpm-graph-widget.c:487
   1397#, c-format
   1398msgid "%ih%02i"
   1399msgstr "%i ч. %02i мин."
   1400
   1401#. Translators: This is %2i minutes
   1402#: ../src/gpm-graph-widget.c:492
   1403#, c-format
   1404msgid "%2im"
   1405msgstr "%2i мин."
   1406
   1407#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
   1408#: ../src/gpm-graph-widget.c:495
   1409#, c-format
   1410msgid "%2im%02i"
   1411msgstr "%2i мин. %02i сек."
   1412
   1413#. Translators: This is %2i seconds
   1414#: ../src/gpm-graph-widget.c:499
   1415#, c-format
   1416msgid "%2is"
   1417msgstr "%2i сек."
   1418
   1419#. Translators: This is %i Percentage
   1420#: ../src/gpm-graph-widget.c:503
   1421#, c-format
   1422msgid "%i%%"
   1423msgstr "%i%%"
   1424
   1425#. Translators: This is %.1f Watts
   1426#: ../src/gpm-graph-widget.c:506
   1427#, c-format
   1428msgid "%.1fW"
   1429msgstr "%.1f W"
   1430
   1431#. Translators: This is %.1f Volts
   1432#: ../src/gpm-graph-widget.c:509
   1433#, c-format
   1434msgid "%.1fV"
   1435msgstr "%.1f V"
   1436
   1437#: ../src/gpm-info.c:121
   1438#, c-format
   1439msgid "%s because %s"
   1440msgstr "%s поради %s"
   1441
   1442#: ../src/gpm-info.c:199
   1443msgid "On AC"
   1444msgstr "От ел. мрежа"
   1445
   1446#: ../src/gpm-info.c:203
   1447msgid "On battery"
   1448msgstr "От батерии"
   1449
   1450#: ../src/gpm-info.c:207
   1451msgid "Session powersave"
   1452msgstr "Енергоспестяваща сесия"
   1453
   1454#: ../src/gpm-info.c:211
   1455msgid "Session idle"
   1456msgstr "Сесия на бездействане"
   1457
   1458#: ../src/gpm-info.c:215
   1459msgid "Session active"
   1460msgstr "Активна сесия"
   1461
   1462#: ../src/gpm-info.c:219
   1463msgid "label shown on graph|Suspend"
   1464msgstr "Приспиване"
   1465
   1466#: ../src/gpm-info.c:223
   1467msgid "label shown on graph|Resume"
   1468msgstr "Събуждане"
   1469
   1470#: ../src/gpm-info.c:227
   1471msgid "label shown on graph|Hibernate"
   1472msgstr "Дълбоко приспиване"
   1473
   1474#: ../src/gpm-info.c:231
   1475msgid "Lid closed"
   1476msgstr "Екранът е затворен"
   1477
   1478#: ../src/gpm-info.c:235
   1479msgid "Lid opened"
   1480msgstr "Екранът е отворен"
   1481
   1482#: ../src/gpm-info.c:239
   1483msgid "Notification"
   1484msgstr "Уведомяване"
   1485
   1486#: ../src/gpm-info.c:244
   1487msgid "DPMS On"
   1488msgstr "Включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1489
   1490#: ../src/gpm-info.c:248
   1491msgid "DPMS Standby"
   1492msgstr "Режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
   1493
   1494#: ../src/gpm-info.c:252
   1495msgid "DPMS Suspend"
   1496msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1497
   1498#: ../src/gpm-info.c:256
   1499msgid "DPMS Off"
   1500msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1501
   1502#: ../src/gpm-info.c:291 ../src/gpm-info.c:292
  12271503msgid "Power"
  12281504msgstr "Заряд"
  12291505
  1230 #: ../src/gpm-graph-widget.c:191
  1231 msgid "Cell Voltage"
  1232 msgstr "Напрежение на клетката"
  1233 
  1234 #: ../src/gpm-graph-widget.c:193 ../src/gpm-graph-widget.c:213
  1235 msgid "Unknown caption"
  1236 msgstr "Неизвестно заглавие"
  1237 
  1238 #: ../src/gpm-graph-widget.c:210
   1506#: ../src/gpm-info.c:300
   1507msgid "Estimated time"
   1508msgstr "Прогнозирано време"
   1509
   1510#: ../src/gpm-info.c:301
  12391511msgid "Time"
  12401512msgstr "Време"
  12411513
  1242 #: ../src/gpm-graph-widget.c:211
  1243 msgid "Time since startup"
  1244 msgstr "Време от стартирането"
  1245 
  1246 #. Translators: This is %i hours
  1247 #: ../src/gpm-graph-widget.c:477
  1248 #, c-format
  1249 msgid "%ih"
  1250 msgstr "%i ч."
  1251 
  1252 #. Translators: This is %i hours %02i minutes
  1253 #: ../src/gpm-graph-widget.c:480
  1254 #, c-format
  1255 msgid "%ih%02i"
  1256 msgstr "%i ч. %02i мин."
  1257 
  1258 #. Translators: This is %2i minutes
  1259 #: ../src/gpm-graph-widget.c:485
  1260 #, c-format
  1261 msgid "%2im"
  1262 msgstr "%2i мин."
  1263 
  1264 #. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
  1265 #: ../src/gpm-graph-widget.c:488
  1266 #, c-format
  1267 msgid "%2im%02i"
  1268 msgstr "%2i мин. %02i сек."
  1269 
  1270 #. Translators: This is %2i seconds
  1271 #: ../src/gpm-graph-widget.c:492
  1272 #, c-format
  1273 msgid "%2is"
  1274 msgstr "%2i сек."
  1275 
  1276 #. Translators: This is %i Percentage
  1277 #: ../src/gpm-graph-widget.c:496
  1278 #, c-format
  1279 msgid "%i%%"
  1280 msgstr "%i%%"
  1281 
  1282 #. Translators: This is %i Watts
  1283 #: ../src/gpm-graph-widget.c:499
  1284 #, c-format
  1285 msgid "%iW"
  1286 msgstr "%i W"
  1287 
  1288 #. Translators: This is %i Volts
  1289 #: ../src/gpm-graph-widget.c:502
  1290 #, c-format
  1291 msgid "%iV"
  1292 msgstr "%i V"
  1293 
  1294 #: ../src/gpm-info.c:112
  1295 #, c-format
  1296 msgid "%s because %s"
  1297 msgstr "%s поради %s"
  1298 
  1299 #: ../src/gpm-info.c:430
   1514#: ../src/gpm-info.c:309 ../src/gpm-info.c:326 ../src/gpm-info.c:343
   1515#: ../src/gpm-info.c:360 ../src/gpm-info.c:377
   1516msgid "Battery percentage"
   1517msgstr "Процент на батериите"
   1518
   1519#: ../src/gpm-info.c:310
   1520msgid "Percentage"
   1521msgstr "Процент"
   1522
   1523#: ../src/gpm-info.c:318
   1524msgid "Battery Voltage"
   1525msgstr "Напрежение на батериите"
   1526
   1527#: ../src/gpm-info.c:319
   1528msgid "Voltage"
   1529msgstr "Напрежение"
   1530
   1531#: ../src/gpm-info.c:327 ../src/gpm-info.c:361
   1532msgid "Accuracy of reading"
   1533msgstr "Точност на отчитане"
   1534
   1535#: ../src/gpm-info.c:328 ../src/gpm-info.c:345 ../src/gpm-info.c:362
   1536#: ../src/gpm-info.c:379
   1537msgid "Valid data"
   1538msgstr "Валидни данни"
   1539
   1540#: ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346 ../src/gpm-info.c:363
   1541#: ../src/gpm-info.c:380
   1542msgid "No data"
   1543msgstr "Липсват данни"
   1544
   1545#: ../src/gpm-info.c:333 ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:367
   1546#: ../src/gpm-info.c:384
   1547msgid "Charge Void"
   1548msgstr "Неверни данни за зареждането"
   1549
   1550#: ../src/gpm-info.c:337 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
   1551#: ../src/gpm-info.c:388
   1552msgid "Discharge Void"
   1553msgstr "Неверни данни за разреждането"
   1554
   1555#: ../src/gpm-info.c:344 ../src/gpm-info.c:378
   1556msgid "Average time elapsed"
   1557msgstr "Средно изминало време"
   1558
   1559#: ../src/gpm-info.c:672
  13001560msgid "AC adapter inserted"
  13011561msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
  13021562
  1303 #: ../src/gpm-info.c:433
   1563#: ../src/gpm-info.c:675
  13041564msgid "AC adapter removed"
  13051565msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
  13061566
  1307 #: ../src/gpm-info.c:454
   1567#: ../src/gpm-info.c:695
  13081568msgid "The laptop lid has been closed"
  1309 msgstr "Екранът на преносимия компютър бе затворен"
  1310 
  1311 #: ../src/gpm-info.c:460
   1569msgstr "Екранът на преносимия компютър е затворен"
   1570
   1571#: ../src/gpm-info.c:701
  13121572msgid "The laptop lid has been re-opened"
  1313 msgstr "Екранът на преносимия компютър бе отворен"
  1314 
  1315 #: ../src/gpm-info.c:482
   1573msgstr "Екранът на преносимия компютър е отворен"
   1574
   1575#: ../src/gpm-info.c:723
  13161576msgid "idle mode ended"
  13171577msgstr "край на бездействането"
  13181578
  1319 #: ../src/gpm-info.c:485
   1579#: ../src/gpm-info.c:725
  13201580msgid "idle mode started"
  13211581msgstr "начало на бездействието"
  13221582
  1323 #: ../src/gpm-info.c:504
   1583#: ../src/gpm-info.c:727
   1584msgid "powersave mode started"
   1585msgstr "начало на енергоспестяването"
   1586
   1587#: ../src/gpm-info.c:746
  13241588msgid "dpms on"
  1325 msgstr "включване на управлението на захранването на екрана"
  1326 
  1327 #: ../src/gpm-info.c:506
   1589msgstr "включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1590
   1591#: ../src/gpm-info.c:748
  13281592msgid "dpms standby"
  13291593msgstr "режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
  13301594
  1331 #: ../src/gpm-info.c:508
   1595#: ../src/gpm-info.c:750
  13321596msgid "dpms suspend"
  1333 msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  1334 
  1335 #: ../src/gpm-info.c:510
   1597msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1598
   1599#: ../src/gpm-info.c:752
  13361600msgid "dpms off"
  1337 msgstr "Изключване на управлението на захранването на екрана"
  1338 
  1339 #: ../src/gpm-info.c:527
   1601msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
   1602
   1603#: ../src/gpm-info.c:769
  13401604msgid "Resuming computer"
  13411605msgstr "Събуждане на компютъра"
  13421606
  1343 #: ../src/gpm-info.c:543 ../src/gpm-tray-icon.c:920
   1607#: ../src/gpm-info.c:785
  13441608msgid "Hibernate Problem"
  13451609msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
  13461610
  1347 #: ../src/gpm-info.c:545 ../src/gpm-tray-icon.c:929
   1611#: ../src/gpm-info.c:787
  13481612msgid "Suspend Problem"
  13491613msgstr "Проблем при приспиване"
  13501614
  1351 #: ../src/gpm-inhibit.c:420
   1615#: ../src/gpm-inhibit.c:370
  13521616#, c-format
  13531617msgid "has stopped the %s from taking place : "
  13541618msgstr "предотврати %s: "
  13551619
  1356 #: ../src/gpm-inhibit.c:426
   1620#: ../src/gpm-inhibit.c:376
  13571621#, c-format
  13581622msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
  13591623msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
  13601624
  1361 #: ../src/gpm-main.c:150
   1625#: ../src/gpm-main.c:154
  13621626msgid "Do not daemonize"
  13631627msgstr "Да не се минава в режим на демон"
  13641628
  1365 #: ../src/gpm-main.c:152 ../src/gpm-prefs.c:115 ../src/gpm-statistics.c:113
   1629#: ../src/gpm-main.c:156 ../src/gpm-prefs.c:115 ../src/gpm-statistics.c:113
  13661630msgid "Show extra debugging information"
  13671631msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
  13681632
  1369 #: ../src/gpm-main.c:154
   1633#: ../src/gpm-main.c:158
   1634msgid "Show version of installed program and exit"
   1635msgstr ""
   1636"Показване на версията на инсталираната програма и спиране на програмата"
   1637
   1638#: ../src/gpm-main.c:160
  13701639msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
  13711640msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
  13721641
  1373 #: ../src/gpm-main.c:156
   1642#: ../src/gpm-main.c:162
   1643msgid "Exit after a the manager has loaded (for debugging)"
   1644msgstr "Изход след зареждане на управлението (за изчистване на грешки)"
   1645
   1646#: ../src/gpm-main.c:164
  13741647msgid "Debug specific files, e.g. power"
  13751648msgstr "Проверка за грешки в определени файлове, напр. за захранването"
  13761649
  1377 #: ../src/gpm-main.c:160
   1650#: ../src/gpm-main.c:168
  13781651msgid "GNOME Power Manager"
  13791652msgstr "Управление на захранването на GNOME"
  13801653
  1381 #: ../src/gpm-manager.c:169
   1654#: ../src/gpm-manager.c:183
  13821655#, c-format
  13831656msgid "Request to %s"
   
  13851658
  13861659#. I want this translated
  1387 #: ../src/gpm-manager.c:178
   1660#: ../src/gpm-manager.c:192
  13881661msgid "Perform action anyway"
  13891662msgstr "Действието все пак да се изпълни"
  13901663
  1391 #: ../src/gpm-manager.c:365
   1664#: ../src/gpm-manager.c:311 ../src/gpm-manager.c:337 ../src/gpm-manager.c:362
   1665#: ../src/gpm-manager.c:388 ../src/gpm-manager.c:420
   1666msgid "Action forbidden"
   1667msgstr "Действието е забранено"
   1668
   1669#: ../src/gpm-manager.c:312 ../src/gpm-manager.c:363 ../src/gpm-manager.c:421
   1670msgid "Policy timeout is not valid. Please wait a few seconds and try again."
   1671msgstr ""
   1672"Времето за изтичане на политиката е неправилно. Изчакайте няколко секунди и "
   1673"опитайте отново."
   1674
   1675#: ../src/gpm-manager.c:324 ../src/gpm-manager.c:375
   1676msgid "Action disallowed"
   1677msgstr "Действието не е позволено"
   1678
   1679#: ../src/gpm-manager.c:325
   1680msgid ""
   1681"Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more "
   1682"details."
   1683msgstr ""
   1684"Поддръжката на приспиването е изключено. За повече информация се свържете "
   1685"със системния администратор."
   1686
   1687#: ../src/gpm-manager.c:338
   1688msgid "Suspend is not available on this computer."
   1689msgstr "Този компютър не може да бъде приспан."
   1690
   1691#: ../src/gpm-manager.c:346 ../src/gpm-manager.c:725
   1692msgid "Suspending computer"
   1693msgstr "Приспиване на компютъра"
   1694
   1695#: ../src/gpm-manager.c:376
   1696msgid ""
   1697"Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more "
   1698"details."
   1699msgstr ""
   1700"Поддръжката на дълбокото приспиване е изключена. За повече информация се "
   1701"свържете със системния администратор."
   1702
   1703#: ../src/gpm-manager.c:389
   1704msgid "Hibernate is not available on this computer."
   1705msgstr "Този компютър не може да бъде дълбоко приспан."
   1706
   1707#: ../src/gpm-manager.c:397 ../src/gpm-manager.c:737
   1708msgid "Hibernating computer"
   1709msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
   1710
   1711#: ../src/gpm-manager.c:437
  13921712msgid "Doing nothing"
  13931713msgstr "Не се прави нищо"
  13941714
  1395 #: ../src/gpm-manager.c:369 ../src/gpm-manager.c:497 ../src/gpm-manager.c:583
  1396 #: ../src/gpm-manager.c:1381
  1397 msgid "Suspending computer"
  1398 msgstr "Приспиване на компютъра"
  1399 
  1400 #: ../src/gpm-manager.c:374 ../src/gpm-manager.c:513 ../src/gpm-manager.c:595
  1401 #: ../src/gpm-manager.c:1356
  1402 msgid "Hibernating computer"
  1403 msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
  1404 
  1405 #: ../src/gpm-manager.c:382 ../src/gpm-manager.c:529
   1715#: ../src/gpm-manager.c:450
  14061716msgid "Shutting down computer"
  14071717msgstr "Спиране на компютъра"
  14081718
  1409 #: ../src/gpm-manager.c:387
   1719#: ../src/gpm-manager.c:455
  14101720msgid "GNOME interactive logout"
  14111721msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
  14121722
  1413 #: ../src/gpm-manager.c:498
  1414 msgid "the DBUS method Suspend() was invoked"
  1415 msgstr "извикан бе методът Suspend() на DBUS"
  1416 
  1417 #: ../src/gpm-manager.c:514
  1418 msgid "the DBUS method Hibernate() was invoked"
  1419 msgstr "извикан бе методът Hibernate() на DBUS"
  1420 
  1421 #: ../src/gpm-manager.c:530
  1422 msgid "the DBUS method Shutdown() was invoked"
  1423 msgstr "извикан бе методът Shutdown() на DBUS"
  1424 
  1425 #: ../src/gpm-manager.c:545
  1426 msgid "Rebooting computer"
  1427 msgstr "Рестартиране на компютъра"
  1428 
  1429 #: ../src/gpm-manager.c:546
  1430 msgid "the DBUS method Reboot() was invoked"
  1431 msgstr "извикан бе методът Reboot() на DBUS"
  1432 
  1433 #: ../src/gpm-manager.c:583 ../src/gpm-manager.c:595
   1723#: ../src/gpm-manager.c:725 ../src/gpm-manager.c:737
  14341724msgid "System idle"
  14351725msgstr "Системата бездейства"
  14361726
  1437 #: ../src/gpm-manager.c:681 ../src/gpm-warning.c:161
   1727#: ../src/gpm-manager.c:823
  14381728msgid "Power Information"
  14391729msgstr "Информация за заряда"
  14401730
  1441 #: ../src/gpm-manager.c:705
   1731#: ../src/gpm-manager.c:840
  14421732msgid "the power button has been pressed"
  1443 msgstr "натиснат бе бутонът за включване/изключване"
  1444 
  1445 #: ../src/gpm-manager.c:724
   1733msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
   1734
   1735#: ../src/gpm-manager.c:852
  14461736msgid "the suspend button has been pressed"
  1447 msgstr "натиснат бе бутонът за приспиване"
  1448 
  1449 #: ../src/gpm-manager.c:744
   1737msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
   1738
   1739#: ../src/gpm-manager.c:864
  14501740msgid "the hibernate button has been pressed"
  1451 msgstr "натиснат бе бутонът за дълбоко приспиване"
  1452 
  1453 #: ../src/gpm-manager.c:768
   1741msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
   1742
   1743#: ../src/gpm-manager.c:895
  14541744msgid "the lid has been closed on ac power"
  14551745msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
  14561746
  1457 #: ../src/gpm-manager.c:773
   1747#: ../src/gpm-manager.c:925
  14581748msgid "the lid has been closed on battery power"
  14591749msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
  14601750
  1461 #: ../src/gpm-manager.c:862
   1751#: ../src/gpm-manager.c:1014
  14621752msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
  14631753msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
  14641754
  1465 #: ../src/gpm-manager.c:885
   1755#: ../src/gpm-manager.c:1037
  14661756msgid "battery is critically low"
  14671757msgstr "критично ниско ниво на батерията"
  14681758
  1469 #: ../src/gpm-manager.c:935
  1470 msgid "Your battery is now fully charged"
  1471 msgstr "Батериите са напълно заредени"
  1472 
  1473 #: ../src/gpm-manager.c:936
  1474 msgid "Battery Charged"
  1475 msgstr "Батериите са заредени"
  1476 
  1477 #: ../src/gpm-manager.c:1001
   1759#: ../src/gpm-manager.c:1352
   1760msgid "Laptop battery low"
   1761msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
   1762
   1763#: ../src/gpm-manager.c:1354
   1764#, c-format
   1765msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
   1766msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%)"
   1767
   1768#: ../src/gpm-manager.c:1357
   1769msgid "UPS low"
   1770msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   1771
   1772#: ../src/gpm-manager.c:1359
   1773#, c-format
   1774msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
   1775msgstr ""
   1776"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
   1777"%%)"
   1778
   1779#: ../src/gpm-manager.c:1362 ../src/gpm-manager.c:1459
   1780msgid "Mouse battery low"
   1781msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
   1782
   1783#: ../src/gpm-manager.c:1363
   1784#, c-format
   1785msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%d%%)"
   1786msgstr ""
   1787"Зарядът на батерията на безжичната мишка, която е свързана с компютъра, е "
   1788"нисък (%d%%)"
   1789
   1790#: ../src/gpm-manager.c:1365 ../src/gpm-manager.c:1464
   1791msgid "Keyboard battery low"
   1792msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
   1793
   1794#: ../src/gpm-manager.c:1366
   1795#, c-format
   1796msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%d%%)"
   1797msgstr ""
   1798"Зарядът на батерията на безжичната клавиатура, която е свързана с компютъра, "
   1799"е нисък (%d%%)"
   1800
   1801#: ../src/gpm-manager.c:1368 ../src/gpm-manager.c:1469
   1802msgid "PDA battery low"
   1803msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
   1804
   1805#: ../src/gpm-manager.c:1369
   1806#, c-format
   1807msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%d%%)"
   1808msgstr ""
   1809"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
   1810"нисък (%d%%)"
   1811
   1812#: ../src/gpm-manager.c:1396
   1813msgid "a short time"
   1814msgstr "малко"
   1815
   1816#: ../src/gpm-manager.c:1419 ../src/gpm-manager.c:1500
   1817msgid "Laptop battery critically low"
   1818msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
   1819
   1820#: ../src/gpm-manager.c:1432
   1821msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
   1822msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
   1823
   1824#: ../src/gpm-manager.c:1435
   1825#, c-format
   1826msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
   1827msgstr ""
   1828"Този компютър ще бъде приспан след %s, ако не се включи захранване от ел. "
   1829"мрежа."
   1830
   1831#: ../src/gpm-manager.c:1438
   1832#, c-format
   1833msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
   1834msgstr ""
   1835"Този компютър ще бъде дълбоко приспан след %s, ако не се включи захранване "
   1836"от ел. мрежа."
   1837
   1838#: ../src/gpm-manager.c:1441
   1839#, c-format
   1840msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
   1841msgstr ""
   1842"Този компютър ще бъде изключен след %s, ако не се включи захранване от ел. "
   1843"мрежа."
   1844
   1845#: ../src/gpm-manager.c:1444
   1846#, c-format
   1847msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). %s"
   1848msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). %s"
   1849
   1850#: ../src/gpm-manager.c:1452 ../src/gpm-manager.c:1532
   1851msgid "UPS critically low"
   1852msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
   1853
   1854#: ../src/gpm-manager.c:1454
   1855#, c-format
   1856msgid ""
   1857"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore AC "
   1858"power to your computer to avoid losing data."
   1859msgstr ""
   1860"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
   1861"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
   1862"данни."
   1863
   1864#: ../src/gpm-manager.c:1460
   1865#, c-format
   1866msgid ""
   1867"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%d%%). "
   1868"This device will soon stop functioning if not charged."
   1869msgstr ""
   1870"Безжичната мишка свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
   1871"не я презаредите, тя ще спре да функционира."
   1872
   1873#: ../src/gpm-manager.c:1465
   1874#, c-format
   1875msgid ""
   1876"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%d%%). "
   1877"This device will soon stop functioning if not charged."
   1878msgstr ""
   1879"Безжичната клавиатура свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). "
   1880"Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
   1881
   1882#: ../src/gpm-manager.c:1470
   1883#, c-format
   1884msgid ""
   1885"The PDA attached to this computer is very low in power (%d%%). This device "
   1886"will soon stop functioning if not charged."
   1887msgstr ""
   1888"Цифровият помощник свързан с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
   1889"не го презаредите, той ще спре да функционира."
   1890
   1891#: ../src/gpm-manager.c:1507
  14781892msgid ""
  14791893"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
   
  14831897"когато батерията напълно се изчерпи."
  14841898
  1485 #: ../src/gpm-manager.c:1006
   1899#: ../src/gpm-manager.c:1512
  14861900msgid ""
  14871901"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  14931907"необходим малък заряд на батерията."
  14941908
  1495 #: ../src/gpm-manager.c:1012
   1909#: ../src/gpm-manager.c:1518
  14961910msgid ""
  14971911"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  15001914"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
  15011915
  1502 #: ../src/gpm-manager.c:1016
   1916#: ../src/gpm-manager.c:1522
  15031917msgid ""
  15041918"The battery is below the critical level and this computer is about to "
   
  15061920msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
  15071921
  1508 #: ../src/gpm-manager.c:1028
  1509 msgid "The AC Power has been unplugged. The system is now using battery power."
  1510 msgstr ""
  1511 "Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
  1512 "батерии."
  1513 
  1514 #: ../src/gpm-manager.c:1038
  1515 #, c-format
  1516 msgid ""
  1517 "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). Plug in "
  1518 "your AC Adapter to avoid losing data."
  1519 msgstr ""
  1520 "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). Включете се към "
  1521 "захранването от електрическата мрежа, за да не загубите данни."
  1522 
  1523 #: ../src/gpm-manager.c:1123
   1922#: ../src/gpm-manager.c:1539
  15241923msgid ""
  15251924"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
   
  15291928"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
  15301929
  1531 #: ../src/gpm-manager.c:1128
   1930#: ../src/gpm-manager.c:1544
  15321931msgid ""
  15331932"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
   
  15351934"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
  15361935
  1537 #: ../src/gpm-manager.c:1132
   1936#: ../src/gpm-manager.c:1548
  15381937msgid ""
  15391938"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
  15401939msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
  15411940
  1542 #: ../src/gpm-manager.c:1139
  1543 msgid "UPS is critically low"
  1544 msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
  1545 
  1546 #: ../src/gpm-manager.c:1143
  1547 msgid "Your system is running on backup power!"
  1548 msgstr "Компютърът работи на резервно захранване!"
  1549 
  1550 #: ../src/gpm-manager.c:1147
  1551 #, c-format
  1552 msgid ""
  1553 "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore "
  1554 "power to your computer to avoid losing data."
  1555 msgstr ""
  1556 "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
  1557 "%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
  1558 "данни."
  1559 
  1560 #: ../src/gpm-manager.c:1236
  1561 #, c-format
  1562 msgid ""
  1563 "The %s device attached to this computer is low in power (%d%%). This device "
  1564 "will soon stop functioning if not charged."
  1565 msgstr ""
  1566 "Захранването на устройството %s, което е свързано с компютъра, пада (%d%%). "
  1567 "Ако не го презаредите, то ще спре да функционира."
  1568 
  1569 #: ../src/gpm-manager.c:1357
  1570 msgid "user clicked hibernate from tray menu"
  1571 msgstr "потребителят натисна дълбокото приспиване от менюто в аплета"
  1572 
  1573 #: ../src/gpm-manager.c:1382
  1574 msgid "user clicked suspend from tray menu"
  1575 msgstr "потребителят натисна приспиването от менюто в аплета"
  1576 
  1577 #: ../src/gpm-manager.c:1405
  1578 msgid "Suspend failure"
  1579 msgstr "Неуспешно приспиване"
  1580 
  1581 #: ../src/gpm-manager.c:1406
  1582 msgid "Your computer did not appear to resume correctly from suspend."
  1583 msgstr "Изглежда компютърът ви не се събуди коректно след приспиването."
  1584 
  1585 #: ../src/gpm-manager.c:1409
  1586 msgid "Hibernate failure"
  1587 msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
  1588 
  1589 #: ../src/gpm-manager.c:1410
  1590 msgid "Your computer did not appear to resume correctly from hibernate."
  1591 msgstr ""
  1592 "Изглежда компютърът ви не се събуди коректно след дълбокото приспиване."
  1593 
  1594 #: ../src/gpm-manager.c:1415
  1595 msgid "This may be a driver or hardware problem."
  1596 msgstr "Това може да е проблем с драйвер или хардуерен компонент."
  1597 
  1598 #: ../src/gpm-manager.c:1416
  1599 msgid "Check the GNOME Power Manager manual for common problems."
  1600 msgstr ""
  1601 "Проверете в ръководството на управлението на захранването на GNOME за често "
  1602 "срещани проблеми."
  1603 
  1604 #: ../src/gpm-notify.c:325
   1941#: ../src/gpm-manager.c:1654
   1942msgid "Install problem!"
   1943msgstr "Проблем при инсталацията!"
   1944
   1945#: ../src/gpm-manager.c:1655
   1946msgid ""
   1947"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
   1948"correctly.\n"
   1949"Please contact your computer administrator."
   1950msgstr ""
   1951"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
   1952"инсталирани правилно.\n"
   1953"Свържете се със системния си администратор."
   1954
   1955#. save in state
   1956#: ../src/gpm-notify.c:344
  16051957msgid "Battery may be recalled"
  16061958msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
  16071959
  1608 #: ../src/gpm-notify.c:326
   1960#: ../src/gpm-notify.c:345
  16091961#, c-format
  16101962msgid ""
   
  16141966"For more information visit the %s battery recall website."
  16151967msgstr ""
  1616 "Батерията в преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
   1968"Батерията на преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
  16171969"изложени на риск.\n"
  16181970"\n"
  16191971"За повече информация посетете сайта на %s за връщане на батерии."
  16201972
  1621 #: ../src/gpm-notify.c:339
   1973#: ../src/gpm-notify.c:360
  16221974msgid "Visit recall website"
  16231975msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
  16241976
  1625 #: ../src/gpm-notify.c:344
   1977#: ../src/gpm-notify.c:366 ../src/gpm-notify.c:400 ../src/gpm-notify.c:434
   1978#: ../src/gpm-notify.c:465 ../src/gpm-notify.c:495 ../src/gpm-notify.c:525
   1979#: ../src/gpm-notify.c:561
  16261980msgid "Do not show me this again"
  16271981msgstr "Това да не се показва отново"
  16281982
  1629 #: ../src/gpm-power.c:519
   1983#: ../src/gpm-notify.c:386
   1984msgid "Battery may be invalid"
   1985msgstr "Батериите ви може да са повредени"
   1986
   1987#: ../src/gpm-notify.c:387
   1988#, c-format
   1989msgid ""
   1990"Your battery has a very low capacity (%i%%), which means that it may be old "
   1991"or broken."
   1992msgstr ""
   1993"Батерията ви има много нисък капацитет (%i%%), което означава, че е остаряла "
   1994"или е развалена."
   1995
   1996#: ../src/gpm-notify.c:419
   1997msgid "Inhibit warning!"
   1998msgstr "Предупреждение за предотвратяване!"
   1999
   2000#: ../src/gpm-notify.c:420
   2001msgid ""
   2002"Your laptop will not sleep if you shut the lid as it is currently "
   2003"inhibited.\n"
   2004"Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
   2005msgstr ""
   2006"Преносимият ви компютър може да не се приспи при затваряне на екрана - в "
   2007"момента е включено предотвратяване.\n"
   2008"Някои компютри могат да прегреят, ако не бъдат приспани при затварянето на "
   2009"екрана."
   2010
   2011#: ../src/gpm-notify.c:453
   2012msgid "Battery Charged"
   2013msgstr "Батериите са заредени"
   2014
   2015#: ../src/gpm-notify.c:454
   2016msgid "Your laptop battery is now fully charged"
   2017msgstr "Батериите на компютъра ви са напълно заредени"
   2018
   2019#: ../src/gpm-notify.c:483
   2020msgid "Battery Discharging"
   2021msgstr "Батериите се разреждат"
   2022
   2023#: ../src/gpm-notify.c:484
   2024msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
   2025msgstr ""
   2026"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
   2027"батерии."
   2028
   2029#: ../src/gpm-notify.c:513
   2030msgid "UPS Discharging"
   2031msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
   2032
   2033#: ../src/gpm-notify.c:514
   2034msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
   2035msgstr ""
   2036"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
   2037"резервно захранване."
   2038
   2039#: ../src/gpm-notify.c:544
   2040msgid "Sleep Problem"
   2041msgstr "Проблем при приспиване"
   2042
   2043#: ../src/gpm-notify.c:546
   2044msgid ""
   2045"Your computer failed to hibernate.\n"
   2046"Check the help file for common problems."
   2047msgstr ""
   2048"Компютърът не можа да бъде дълбоко приспан.\n"
   2049"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
   2050
   2051#: ../src/gpm-notify.c:549
   2052msgid ""
   2053"Your computer failed to suspend.\n"
   2054"Check the help file for common problems."
   2055msgstr ""
   2056"Компютърът не можа да бъде приспан.\n"
   2057"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
   2058
   2059#: ../src/gpm-notify.c:574
   2060msgid "Visit quirk website"
   2061msgstr "Посещаване на сайта за особености"
   2062
   2063#: ../src/gpm-cell-array.c:952
   2064#, c-format
   2065msgid ""
   2066"%s fully charged (%i%%)\n"
   2067"Provides %s battery runtime\n"
   2068msgstr ""
   2069"%s е напълно заредена (%i%%)\n"
   2070"Осигурява %s работа на батерии\n"
   2071
   2072#: ../src/gpm-cell-array.c:956
   2073#, c-format
   2074msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
   2075msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
   2076
   2077#: ../src/gpm-cell-array.c:964
   2078#, c-format
   2079msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
   2080msgstr "%s остават %s (%i%%)\n"
   2081
   2082#. don't display "Unknown remaining"
   2083#: ../src/gpm-cell-array.c:969
   2084#, c-format
   2085msgid "%s discharging (%i%%)\n"
   2086msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
   2087
   2088#: ../src/gpm-cell-array.c:981
   2089#, c-format
   2090msgid ""
   2091"%s %s until charged (%i%%)\n"
   2092"Provides %s battery runtime\n"
   2093msgstr ""
   2094"%s %s до зареждане (%i%%)\n"
   2095"Осигурява %s работа на батерии\n"
   2096
   2097#: ../src/gpm-cell-array.c:988
   2098#, c-format
   2099msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
   2100msgstr "%s %s до зареждане (%i%%)\n"
   2101
   2102#. don't display "Unknown remaining"
   2103#: ../src/gpm-cell-array.c:993
   2104#, c-format
   2105msgid "%s charging (%i%%)\n"
   2106msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
   2107
   2108#: ../src/gpm-cell-array.c:1000
   2109msgid "Battery state could not be read at this time\n"
   2110msgstr "Състоянието на батерията не можа да бъде прочетено\n"
   2111
   2112#: ../src/gpm-cell.c:444
   2113#, c-format
   2114msgid "<b>Product:</b> %s\n"
   2115msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
   2116
   2117#: ../src/gpm-cell.c:447
   2118msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
   2119msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
   2120
   2121#: ../src/gpm-cell.c:449
   2122msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
   2123msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
   2124
   2125#: ../src/gpm-cell.c:451
   2126msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
   2127msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
   2128
   2129#: ../src/gpm-cell.c:453
   2130msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
   2131msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
   2132
   2133#: ../src/gpm-cell.c:456
   2134#, c-format
   2135msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
   2136msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
   2137
   2138#: ../src/gpm-cell.c:461
   2139msgid "Vendor:"
   2140msgstr "Производител:"
   2141
   2142#: ../src/gpm-cell.c:466
   2143msgid "Lithium ion"
   2144msgstr "Литиево-йонна"
   2145
   2146#: ../src/gpm-cell.c:468
   2147msgid "Lead acid"
   2148msgstr "Оловна"
   2149
   2150#: ../src/gpm-cell.c:470
   2151msgid "Lithium polymer"
   2152msgstr "Литиево-полимерна"
   2153
   2154#: ../src/gpm-cell.c:472
   2155msgid "Nickel metal hydride"
   2156msgstr "Никел-метал-хидрид"
   2157
   2158#: ../src/gpm-cell.c:479
   2159msgid "Technology:"
   2160msgstr "Технология:"
   2161
   2162#: ../src/gpm-cell.c:483
   2163msgid "Serial number:"
   2164msgstr "Сериен номер:"
   2165
   2166#: ../src/gpm-cell.c:487
   2167msgid "Model:"
   2168msgstr "Модел:"
   2169
   2170#: ../src/gpm-cell.c:493
   2171msgid "Charge time:"
   2172msgstr "Време за зареждане:"
   2173
   2174#: ../src/gpm-cell.c:500
   2175msgid "Discharge time:"
   2176msgstr "Време за разреждане:"
   2177
   2178#: ../src/gpm-cell.c:506
   2179msgid "Excellent"
   2180msgstr "Отлично"
   2181
   2182#: ../src/gpm-cell.c:508
   2183msgid "Good"
   2184msgstr "Чудесно"
   2185
   2186#: ../src/gpm-cell.c:510
   2187msgid "Fair"
   2188msgstr "Приемливо"
   2189
   2190#: ../src/gpm-cell.c:512
   2191msgid "Poor"
   2192msgstr "Лошо"
   2193
   2194#: ../src/gpm-cell.c:515
   2195msgid "Capacity:"
   2196msgstr "Капацитет:"
   2197
   2198#: ../src/gpm-cell.c:521 ../src/gpm-cell.c:544
   2199msgid "Current charge:"
   2200msgstr "Текущ заряд:"
   2201
   2202#: ../src/gpm-cell.c:527
   2203msgid "Last full charge:"
   2204msgstr "Последно пълно зареждане:"
   2205
   2206#: ../src/gpm-cell.c:532 ../src/gpm-cell.c:549
   2207msgid "Design charge:"
   2208msgstr "Проектен заряд:"
   2209
   2210#: ../src/gpm-cell.c:537
   2211msgid "Charge rate:"
   2212msgstr "Скорост на зареждане:"
   2213
   2214#: ../src/gpm-cell-unit.c:236
   2215msgid "Laptop batteries"
   2216msgstr "Батерии на преносим компютър"
   2217
   2218#: ../src/gpm-cell-unit.c:238
   2219msgid "UPSs"
   2220msgstr "Непрекъсваеми токозахранвания"
   2221
   2222#: ../src/gpm-cell-unit.c:240
   2223msgid "Wireless mice"
   2224msgstr "Безжични мишки"
   2225
   2226#: ../src/gpm-cell-unit.c:242
   2227msgid "Wireless keyboards"
   2228msgstr "Безжични клавиатури"
   2229
   2230#: ../src/gpm-cell-unit.c:244
   2231msgid "PDAs"
   2232msgstr "Цифрови помощници"
   2233
   2234#: ../src/gpm-cell-unit.c:246 ../src/gpm-cell-unit.c:260
   2235#: ../src/gpm-statistics-core.c:739
   2236msgid "Unknown"
   2237msgstr "Неизвестно"
   2238
   2239#: ../src/gpm-cell-unit.c:250
  16302240msgid "Laptop battery"
  16312241msgstr "Батерията на преносим компютър"
  16322242
  1633 #: ../src/gpm-power.c:521
   2243#: ../src/gpm-cell-unit.c:252
  16342244msgid "UPS"
  16352245msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
  16362246
  1637 #: ../src/gpm-power.c:523
   2247#: ../src/gpm-cell-unit.c:254
  16382248msgid "Wireless mouse"
  16392249msgstr "Безжична мишка"
  16402250
  1641 #: ../src/gpm-power.c:525
   2251#: ../src/gpm-cell-unit.c:256
  16422252msgid "Wireless keyboard"
  16432253msgstr "Безжична клавиатура"
  16442254
  1645 #: ../src/gpm-power.c:527
   2255#: ../src/gpm-cell-unit.c:258
  16462256msgid "PDA"
  1647 msgstr "Цифр. пом."
  1648 
  1649 #: ../src/gpm-power.c:529 ../src/gpm-statistics-core.c:632
  1650 msgid "Unknown"
  1651 msgstr "Неизвестно"
  1652 
  1653 #: ../src/gpm-power.c:743
  1654 #, c-format
  1655 msgid "<b>Product:</b> %s\n"
  1656 msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
  1657 
  1658 #: ../src/gpm-power.c:746
  1659 msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
  1660 msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
  1661 
  1662 #: ../src/gpm-power.c:748
  1663 msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
  1664 msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
  1665 
  1666 #: ../src/gpm-power.c:750
  1667 msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
  1668 msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
  1669 
  1670 #: ../src/gpm-power.c:752
  1671 msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
  1672 msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
  1673 
  1674 #: ../src/gpm-power.c:755
  1675 #, c-format
  1676 msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
  1677 msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
  1678 
  1679 #: ../src/gpm-power.c:784
  1680 msgid "Vendor:"
  1681 msgstr "Производител:"
  1682 
  1683 #: ../src/gpm-power.c:789
  1684 msgid "Lithium ion"
  1685 msgstr "Литиево-йонна"
  1686 
  1687 #: ../src/gpm-power.c:791
  1688 msgid "Lead acid"
  1689 msgstr "Оловна"
  1690 
  1691 #: ../src/gpm-power.c:793
  1692 msgid "Lithium polymer"
  1693 msgstr "Литиево-полимерна"
  1694 
  1695 #: ../src/gpm-power.c:795
  1696 msgid "Nickel metal hydride"
  1697 msgstr "Никел-метал-хидрид"
  1698 
  1699 #: ../src/gpm-power.c:802
  1700 msgid "Technology:"
  1701 msgstr "Технология:"
  1702 
  1703 #: ../src/gpm-power.c:806
  1704 msgid "Serial number:"
  1705 msgstr "Сериен номер:"
  1706 
  1707 #: ../src/gpm-power.c:810
  1708 msgid "Model:"
  1709 msgstr "Модел:"
  1710 
  1711 #: ../src/gpm-power.c:816
  1712 msgid "Remaining time:"
  1713 msgstr "Оставащо време:"
  1714 
  1715 #: ../src/gpm-power.c:822
  1716 msgid "Excellent"
  1717 msgstr "Отлично"
  1718 
  1719 #: ../src/gpm-power.c:824
  1720 msgid "Good"
  1721 msgstr "Чудесно"
  1722 
  1723 #: ../src/gpm-power.c:826
  1724 msgid "Fair"
  1725 msgstr "Приемливо"
  1726 
  1727 #: ../src/gpm-power.c:828
  1728 msgid "Poor"
  1729 msgstr "Лошо"
  1730 
  1731 #: ../src/gpm-power.c:831
  1732 msgid "Capacity:"
  1733 msgstr "Капацитет:"
  1734 
  1735 #: ../src/gpm-power.c:837 ../src/gpm-power.c:865
  1736 msgid "Current charge:"
  1737 msgstr "Текущ заряд:"
  1738 
  1739 #: ../src/gpm-power.c:843
  1740 msgid "Last full charge:"
  1741 msgstr "Последно пълно зареждане:"
  1742 
  1743 #: ../src/gpm-power.c:848 ../src/gpm-power.c:870
  1744 msgid "Design charge:"
  1745 msgstr "Проектен заряд:"
  1746 
  1747 #: ../src/gpm-power.c:853
  1748 msgid "Charge rate (raw):"
  1749 msgstr "Скорост на зареждане (моментна):"
  1750 
  1751 #: ../src/gpm-power.c:858
  1752 msgid "Charge rate (smoothed):"
  1753 msgstr "Скорост на зареждане (усреднена):"
  1754 
  1755 #: ../src/gpm-power.c:1356
  1756 #, c-format
  1757 msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
  1758 msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
  1759 
  1760 #: ../src/gpm-power.c:1362
  1761 #, c-format
  1762 msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
  1763 msgstr "%s остават %s (%i%%)\n"
  1764 
  1765 #. don't display "Unknown remaining"
  1766 #: ../src/gpm-power.c:1366
  1767 #, c-format
  1768 msgid "%s discharging (%i%%)\n"
  1769 msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
  1770 
  1771 #: ../src/gpm-power.c:1373
  1772 #, c-format
  1773 msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
  1774 msgstr "%s %s до зареждане (%i%%)\n"
  1775 
  1776 #. don't display "Unknown remaining"
  1777 #: ../src/gpm-power.c:1377
  1778 #, c-format
  1779 msgid "%s charging (%i%%)\n"
  1780 msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
  1781 
  1782 #: ../src/gpm-power.c:1414
  1783 msgid "Recalculating information..."
  1784 msgstr "Преизчисляване на информацията..."
  1785 
  1786 #. only enable this if discharging on UPS, for details see:
  1787 #. http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=329027
  1788 #: ../src/gpm-power.c:1425
  1789 msgid "Computer is running on backup power\n"
  1790 msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
  1791 
  1792 #: ../src/gpm-power.c:1428
  1793 msgid "Computer is running on AC power\n"
  1794 msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
  1795 
  1796 #: ../src/gpm-power.c:1431
  1797 msgid "Computer is running on battery power\n"
  1798 msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
  1799 
  1800 #: ../src/gpm-prefs.c:119 ../test/gpm-inhibit-test.c:261
   2257msgstr "Цифров помощник"
   2258
   2259#: ../src/gpm-prefs.c:119 ../test/gpm-inhibit-test.c:188
  18012260msgid "GNOME Power Preferences"
  18022261msgstr "Настройки на захранването"
  18032262
  1804 #: ../src/gpm-prefs.c:141
   2263#: ../src/gpm-prefs.c:143
  18052264msgid "Power Preferences"
  18062265msgstr "Настройки на захранването"
  18072266
  18082267#. The text that should appear in the action combo boxes
  1809 #: ../src/gpm-prefs-core.c:81 ../src/gpm-statistics-core.c:83
   2268#: ../src/gpm-prefs-core.c:82 ../src/gpm-statistics-core.c:95
  18102269msgid "Ask me"
  18112270msgstr "Запитване към потребителя"
  18122271
  1813 #: ../src/gpm-prefs-core.c:82 ../src/gpm-statistics-core.c:84
  1814 #: ../src/gpm-statistics-core.c:765
   2272#: ../src/gpm-prefs-core.c:83 ../src/gpm-statistics-core.c:96
  18152273msgid "Suspend"
  18162274msgstr "Приспиване"
  18172275
  1818 #: ../src/gpm-prefs-core.c:83 ../src/gpm-statistics-core.c:85
   2276#: ../src/gpm-prefs-core.c:84 ../src/gpm-statistics-core.c:97
  18192277msgid "Shutdown"
  18202278msgstr "Изключване"
  18212279
  1822 #: ../src/gpm-prefs-core.c:84 ../src/gpm-statistics-core.c:86
  1823 #: ../src/gpm-statistics-core.c:775
   2280#: ../src/gpm-prefs-core.c:85 ../src/gpm-statistics-core.c:98
  18242281msgid "Hibernate"
  18252282msgstr "Дълбоко приспиване"
  18262283
  1827 #: ../src/gpm-prefs-core.c:85 ../src/gpm-statistics-core.c:87
   2284#: ../src/gpm-prefs-core.c:86 ../src/gpm-statistics-core.c:99
  18282285msgid "Blank screen"
  18292286msgstr "Изчистване на екрана"
  18302287
  18312288#. The text that should appear in the processor combo box
  1832 #: ../src/gpm-prefs-core.c:86 ../src/gpm-prefs-core.c:89
  1833 #: ../src/gpm-statistics-core.c:88
   2289#: ../src/gpm-prefs-core.c:87 ../src/gpm-prefs-core.c:90
   2290#: ../src/gpm-statistics-core.c:100
  18342291msgid "Do nothing"
  18352292msgstr "Да не се прави нищо"
  18362293
  1837 #: ../src/gpm-prefs-core.c:90
   2294#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
  18382295msgid "Based on processor load"
  18392296msgstr "Според натоварването на процесора"
  18402297
  1841 #: ../src/gpm-prefs-core.c:91
   2298#: ../src/gpm-prefs-core.c:92
  18422299msgid "Automatic power saving"
  18432300msgstr "Автоматично енергоспестяване"
  18442301
  1845 #: ../src/gpm-prefs-core.c:92
   2302#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
  18462303msgid "Maximum power saving"
  18472304msgstr "Максимално енергоспестяване"
  18482305
  1849 #: ../src/gpm-prefs-core.c:93
   2306#: ../src/gpm-prefs-core.c:94
  18502307msgid "Always maximum speed"
  18512308msgstr "Винаги максимална скорост"
  18522309
  1853 #: ../src/gpm-prefs-core.c:242
   2310#: ../src/gpm-prefs-core.c:287
  18542311msgid "Never"
  18552312msgstr "Никога"
   
  18592316msgstr "Статистика на захранването на GNOME"
  18602317
  1861 #: ../src/gpm-statistics-core.c:54
   2318#: ../src/gpm-statistics-core.c:60
  18622319msgid "Charge History"
  18632320msgstr "История на зареждането"
  18642321
  1865 #: ../src/gpm-statistics-core.c:56
   2322#: ../src/gpm-statistics-core.c:62
  18662323msgid "Voltage History"
  18672324msgstr "История на напрежението"
  18682325
  1869 #: ../src/gpm-statistics-core.c:57
   2326#: ../src/gpm-statistics-core.c:63
  18702327msgid "Estimated Time History"
  18712328msgstr "История на прогнозираното време"
  18722329
  1873 #: ../src/gpm-statistics-core.c:708
   2330#: ../src/gpm-statistics-core.c:64
   2331msgid "Profiled Charge Time"
   2332msgstr "Времето за зареждане е проследено"
   2333
   2334#: ../src/gpm-statistics-core.c:65
   2335msgid "Profiled Charge Accuracy"
   2336msgstr "Точността на зареждане е проследена"
   2337
   2338#: ../src/gpm-statistics-core.c:66
   2339msgid "Profiled Discharge Time"
   2340msgstr "Времето за разреждане е проследено"
   2341
   2342#: ../src/gpm-statistics-core.c:67
   2343msgid "Profiled Discharge Accuracy"
   2344msgstr "Точността на разреждане е проследена"
   2345
   2346#: ../src/gpm-statistics-core.c:810
  18742347msgid "Could not connect to GNOME Power Manager."
  1875 msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
  1876 
  1877 #: ../src/gpm-statistics-core.c:709
  1878 msgid "Perhaps the program is not running or you are using an old version?"
  1879 msgstr "Вероятно програмата не работи или ползвате стара версия."
  1880 
  1881 #: ../src/gpm-statistics-core.c:745
  1882 msgid "On AC"
  1883 msgstr "От ел. мрежа"
  1884 
  1885 #: ../src/gpm-statistics-core.c:750
  1886 msgid "On battery"
  1887 msgstr "От батерии"
  1888 
  1889 #: ../src/gpm-statistics-core.c:755
  1890 msgid "Session idle"
  1891 msgstr "Сесия на бездействане"
  1892 
  1893 #: ../src/gpm-statistics-core.c:760
  1894 msgid "Session active"
  1895 msgstr "Активна сесия"
  1896 
  1897 #: ../src/gpm-statistics-core.c:770
  1898 msgid "Resume"
  1899 msgstr "Включване"
  1900 
  1901 #: ../src/gpm-statistics-core.c:780
  1902 msgid "Lid closed"
  1903 msgstr "Екранът е затворен"
  1904 
  1905 #: ../src/gpm-statistics-core.c:785
  1906 msgid "Lid opened"
  1907 msgstr "Екранът е отворен"
  1908 
  1909 #: ../src/gpm-statistics-core.c:790
  1910 msgid "Notification"
  1911 msgstr "Уведомяване"
  1912 
  1913 #: ../src/gpm-statistics-core.c:795
  1914 msgid "DPMS On"
  1915 msgstr "Включване на управлението на захранването на екрана"
  1916 
  1917 #: ../src/gpm-statistics-core.c:800
  1918 msgid "DPMS Standby"
  1919 msgstr "Режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
  1920 
  1921 #: ../src/gpm-statistics-core.c:805
  1922 msgid "DPMS Suspend"
  1923 msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
  1924 
  1925 #: ../src/gpm-statistics-core.c:810
  1926 msgid "DPMS Off"
  1927 msgstr "Изключване на управлението на захранването на екрана"
   2348msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME."
  19282349
  19292350#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:111
   
  19392360msgstr "Екранът е затворен"
  19402361
  1941 #: ../src/gpm-tray-icon.c:319
   2362#: ../src/gpm-tray-icon.c:207
   2363msgid "Device information"
   2364msgstr "Информация за устройството"
   2365
   2366#: ../src/gpm-tray-icon.c:322
  19422367msgid "translator-credits"
  19432368msgstr ""
   
  19482373"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  19492374
   2375#: ../src/gpm-tray-icon.c:338
   2376msgid "GNOME Power Manager Website"
   2377msgstr "Уебсайт на управлението на захранването на GNOME"
   2378
  19502379#. Preferences
  1951 #: ../src/gpm-tray-icon.c:472
   2380#: ../src/gpm-tray-icon.c:440
  19522381msgid "_Preferences"
  19532382msgstr "_Настройки"
  19542383
  19552384#. Statistics
  1956 #: ../src/gpm-tray-icon.c:480
   2385#: ../src/gpm-tray-icon.c:448
  19572386msgid "Power _History"
  19582387msgstr "_История на заряда"
  19592388
  19602389#. Help
  1961 #: ../src/gpm-tray-icon.c:492
   2390#: ../src/gpm-tray-icon.c:460
  19622391#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
  19632392#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
   
  19662395
  19672396#. About
  1968 #: ../src/gpm-tray-icon.c:500
   2397#: ../src/gpm-tray-icon.c:468
  19692398#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
  19702399#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
   
  19722401msgstr "_Относно"
  19732402
  1974 #: ../src/gpm-tray-icon.c:606
   2403#: ../src/gpm-tray-icon.c:581
  19752404msgid "_Suspend"
  19762405msgstr "_Приспиване"
  19772406
  1978 #: ../src/gpm-tray-icon.c:616
   2407#: ../src/gpm-tray-icon.c:591
  19792408msgid "Hi_bernate"
  19802409msgstr "_Дълбоко приспиване"
  19812410
  1982 #: ../src/gpm-tray-icon.c:921
  1983 #, c-format
  1984 msgid "HAL failed to %s. Check the help file for common problems."
  1985 msgstr "HAL не успя да %s. Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  1986 
  1987 #: ../src/gpm-tray-icon.c:923
  1988 msgid "hibernate"
  1989 msgstr "приспи дълбоко"
  1990 
  1991 #: ../src/gpm-tray-icon.c:926
  1992 #, c-format
  1993 msgid ""
  1994 "Your computer failed to %s.\n"
  1995 "Check the help file for common problems."
  1996 msgstr ""
  1997 "Компютърът не успя да се %s.\n"
  1998 "Проверете в помощта, за да потърсите решение."
  1999 
  2000 #: ../src/gpm-tray-icon.c:928
  2001 msgid "suspend"
  2002 msgstr "приспи"
  2003 
  2004 #: ../src/gpm-warning.c:155
  2005 msgid "Power Critically Low"
  2006 msgstr "Критично ниско ниво на заряда"
  2007 
  2008 #: ../src/gpm-warning.c:157
  2009 msgid "Power Very Low"
  2010 msgstr "Много ниско ниво на заряда"
  2011 
  2012 #: ../src/gpm-warning.c:159
  2013 msgid "Power Low"
  2014 msgstr "Ниско ниво на заряда"
  2015 
  2016 #: ../test/gpm-inhibit-test.c:267
   2411#: ../test/gpm-inhibit-test.c:194
  20172412msgid "Power Inhibit Test"
  20182413msgstr "Тест на предотвратяването"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.