Changeset 1163


Ignore:
Timestamp:
Jul 4, 2007, 7:18:38 PM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1337@kochinka: ash | 2007-07-04 19:17:59 +0300
Малко обновяване. Корекция на #475

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gnome-control-center.trunk.bg.po

  r1162 r1163  
  1313"Project-Id-Version: gnome-control-center trunk\n"
  1414"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  15 "POT-Creation-Date: 2007-06-21 01:10+0300\n"
  16 "PO-Revision-Date: 2007-06-21 01:09+0300\n"
   15"POT-Creation-Date: 2007-07-04 19:15+0300\n"
   16"PO-Revision-Date: 2007-07-04 19:15+0300\n"
  1717"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1818"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  462462#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:5
  463463msgid ""
  464 "Changes to enable assistive technologies will not take effect ntil your next "
  465 "log in."
  466 msgstr ""
  467 "Промените за включването на помощните технологии настройка ще се усетят чак "
  468 "при следващото влизане."
   464"Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
   465"next log in."
   466msgstr ""
   467"Промените за включването на помощните технологии ще се усетят чак при "
   468"следващото влизане."
  469469
  470470#: ../capplets/accessibility/at-properties/at-enable-dialog.glade.h:6
   
  861861
  862862#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:39
   863msgid "Save Theme As..."
   864msgstr "Запазване на темата като..."
   865
   866#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:40
   867msgid "Save _Background Image"
   868msgstr "Запазване на _фоновото изображение"
   869
   870#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:41
  863871msgid "Show _icons in menus"
  864872msgstr "Показване на _икони в менютата"
  865873
  866 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:40
   874#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:42
  867875msgid ""
  868876"Solid color\n"
   
  874882"вертикална преливка"
  875883
  876 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:43
   884#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:45
  877885msgid "Sub_pixel (LCDs)"
  878886msgstr "_Подпикселно (за LCD)"
  879887
  880 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:44
   888#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:46
  881889msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
  882890msgstr "Подпикселно за_глаждане (за LCD)"
  883891
  884 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:45
   892#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:47
  885893msgid "Text"
  886894msgstr "Тест"
  887895
  888 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:46
   896#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:48
  889897msgid ""
  890898"Text below items\n"
   
  898906"само текст"
  899907
  900 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:50
   908#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:52
  901909msgid "The current controls theme does not support color schemes."
  902910msgstr "Текущата тема за графични обекти не поддържа цветови схеми."
  903911
  904 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:51
   912#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:53
  905913#: ../vfs-methods/themus/themus-properties-main.c:92
  906914msgid "Theme"
  907915msgstr "Тема"
  908916
  909 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:52
   917#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:54
  910918msgid "Theme Details"
  911919msgstr "Елементи на темата"
  912920
  913 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:53
   921#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:55
  914922msgid "Toolbar _button labels:"
  915923msgstr "Етикети на _бутоните в лентата с инструментите:"
  916924
  917 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:54
   925#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:56
  918926msgid "VB_GR"
  919927msgstr "VB_GR"
  920928
  921 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:55
   929#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:57
  922930msgid "Window Border"
  923931msgstr "Рамки на прозорците"
  924932
  925 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:56
   933#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:58
  926934msgid "_Add..."
  927935msgstr "_Добавяне..."
  928936
  929 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:57
   937#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:59
  930938msgid "_Application font:"
  931939msgstr "_Шрифт за програмите:"
  932940
  933 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:58
   941#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:60
  934942msgid "_BGR"
  935943msgstr "_BGR"
  936944
  937 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:59
   945#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:61
  938946msgid "_Copy"
  939947msgstr "_Копиране"
  940948
  941 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:60
   949#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:62
   950msgid "_Description:"
   951msgstr "_Описание:"
   952
   953#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:63
  942954msgid "_Document font:"
  943955msgstr "Шрифт за _документите:"
  944956
  945 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:61
   957#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:64
  946958msgid "_Edit"
  947959msgstr "_Редактиране"
  948960
  949 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:62
   961#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:65
  950962msgid "_Editable menu shortcut keys"
  951963msgstr "_Редактируеми ускорители на менюто"
  952964
  953 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:63
   965#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:66
  954966msgid "_File"
  955967msgstr "_Файл"
  956968
  957 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:64
   969#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:67
  958970msgid "_Fixed width font:"
  959971msgstr "Р_авноширок шрифт:"
  960972
  961 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:65
   973#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:68
  962974msgid "_Full"
  963975msgstr "П_ълно"
  964976
  965 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:66
   977#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:69
  966978msgid "_Input boxes:"
  967979msgstr "_Кутии за въвеждане:"
  968980
  969 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:67
   981#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:70
  970982msgid "_Install..."
  971983msgstr "_Инсталиране..."
  972984
  973 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:68
   985#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:71
  974986msgid "_Medium"
  975987msgstr "_Средно"
  976988
  977 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:69
   989#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:72
  978990msgid "_Monochrome"
  979991msgstr "_Черно-бяло"
  980992
  981 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:70
   993#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:73
   994msgid "_Name:"
   995msgstr "_Име:"
   996
   997#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:74
  982998msgid "_New"
  983999msgstr "_Нов"
  9841000
  985 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:71
   1001#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:75
  9861002msgid "_None"
  9871003msgstr "_Без"
  9881004
  989 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:72
   1005#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:76
  9901006msgid "_Open"
  9911007msgstr "_Отваряне"
  9921008
  993 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:73
   1009#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:77
  9941010msgid "_Paste"
  9951011msgstr "_Поставяне"
  9961012
  997 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:74
   1013#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:78
  9981014msgid "_Print"
  9991015msgstr "_Разпечатване"
  10001016
  1001 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:75
   1017#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:79
  10021018msgid "_Quit"
  10031019msgstr "_Спиране на програмата"
  10041020
  1005 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:76
   1021#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:80
  10061022msgid "_RGB"
  10071023msgstr "_RGB"
  10081024
  1009 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:77
   1025#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:81
  10101026msgid "_Save"
  10111027msgstr "_Запазване"
  10121028
  1013 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:78
   1029#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:82
  10141030msgid "_Selected items:"
  10151031msgstr "_Избрани записи:"
  10161032
  1017 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:79
   1033#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:83
  10181034msgid "_Slight"
  10191035msgstr "_Леко"
  10201036
  1021 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:80
   1037#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:84
  10221038msgid "_Style:"
  10231039msgstr "_Стил:"
  10241040
  1025 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:81
   1041#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:85
  10261042msgid "_VRGB"
  10271043msgstr "_VRGB"
  10281044
  1029 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:82
   1045#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:86
  10301046msgid "_Window title font:"
  10311047msgstr "Шрифт за _заглавието на прозорците"
  10321048
  1033 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:83
   1049#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:87
  10341050msgid "_Windows:"
  10351051msgstr "П_розорци:"
  10361052
  1037 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:84
   1053#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:88
  10381054msgid "dots per inch"
  10391055msgstr "точки на инч"
  10401056
  1041 #: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:85
   1057#: ../capplets/appearance/appearance.glade.h:89
  10421058msgid "gtk-delete"
  10431059msgstr "изтриване чрез gtk"
   
  10971113msgstr "Използване на избрания шрифт"
  10981114
  1099 #: ../capplets/appearance/appearance-main.c:103
   1115#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:104
  11001116msgid "Specify the filename of a theme to install"
  11011117msgstr "Посочете името на файл с тема, който да се инсталира"
  11021118
  1103 #: ../capplets/appearance/appearance-main.c:104
   1119#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:105
  11041120msgid "filename"
  11051121msgstr "име_на_файла"
  11061122
  1107 #: ../capplets/appearance/appearance-main.c:110
   1123#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:111
  11081124msgid "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
  11091125msgstr ""
   
  11111127"„interface“ (тема, фон, шрифтове, интерфейс)"
  11121128
  1113 #: ../capplets/appearance/appearance-main.c:111
   1129#: ../capplets/appearance/appearance-main.c:112
  11141130msgid "page"
  11151131msgstr "страница"
  11161132
  1117 #: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:541
   1133#: ../capplets/appearance/appearance-themes.c:523
  11181134#: ../capplets/default-applications/gnome-da-capplet.c:1098
  11191135#: ../capplets/sound/sound-properties-capplet.c:327
   
  12601276msgstr "Пакети с теми"
  12611277
   1278#: ../capplets/appearance/theme-save.c:91
   1279msgid "Theme name must be present"
   1280msgstr "Трябва да въведете име"
   1281
   1282#: ../capplets/appearance/theme-save.c:161
   1283msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
   1284msgstr "Темата вече съществува. Желаете ли да я замените?"
   1285
   1286#: ../capplets/appearance/theme-save.c:162
   1287msgid "_Overwrite"
   1288msgstr "_Презаписване"
   1289
  12621290#: ../capplets/appearance/theme-util.c:42
  1263 msgid "Would you like to remove this theme?"
   1291msgid "Would you like to delete this theme?"
  12641292msgstr "Искате ли да изтриете тази тема?"
  12651293
  1266 #: ../capplets/appearance/theme-util.c:88
   1294#: ../capplets/appearance/theme-util.c:89
  12671295msgid "Theme cannot be deleted"
  12681296msgstr "Темата не може да бъде изтрита."
   
  12971325
  12981326#: ../capplets/common/capplet-util.c:344
  1299 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:333
   1327#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:392
  13001328#, c-format
  13011329msgid "There was an error displaying help: %s"
   
  14461474"редактора на свойства"
  14471475
  1448 #: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1459
   1476#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1468
  14491477#, c-format
  14501478msgid ""
   
  14591487"изображение за фон."
  14601488
  1461 #: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1467
   1489#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1476
  14621490#, c-format
  14631491msgid ""
   
  14721500"Изберете друго изображение вместо това."
  14731501
  1474 #: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1586
   1502#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1595
  14751503msgid "Please select an image."
  14761504msgstr "Изберете изображение."
  14771505
  1478 #: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1591
   1506#: ../capplets/common/gconf-property-editor.c:1600
  14791507msgid "_Select"
  14801508msgstr "_Избиране"
   
  14911519#: ../capplets/default-applications/default-applications.desktop.in.in.h:2
  14921520msgid "Select your default applications"
  1493 msgstr "Избиране на програмите по подразбиране"
   1521msgstr "Избиране на стандартните програми"
  14941522
  14951523#: ../capplets/default-applications/gnome-at-mobility.desktop.in.in.h:1
   
  18981926#: ../capplets/display/main.c:593
  18991927msgid "Default Settings"
  1900 msgstr "Настройки по подразбиране"
   1928msgstr "Стандартни настройки"
  19011929
  19021930#: ../capplets/display/main.c:595
   
  22682296#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:243
  22692297msgid "Default"
  2270 msgstr "По подразбиране"
   2298msgstr "Стандартно"
  22712299
  22722300#: ../capplets/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:230
   
  26112639#: ../capplets/sound/sound-properties.glade.h:2
  26122640msgid "<b>Default Mixer Tracks</b>"
  2613 msgstr "<b>Стандартни канали на миксера<b>"
   2641msgstr "<b>Стандартни канали на миксера</b>"
  26142642
  26152643#: ../capplets/sound/sound-properties.glade.h:3
   
  27802808msgstr "Сила на звука"
  27812809
  2782 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:406
   2810#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:465
  27832811msgid "Slow Keys Alert"
  27842812msgstr "Сигнал за бавни клавиши"
  27852813
  2786 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:407
   2814#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:466
  27872815msgid ""
  27882816"You just held down the Shift key for 8 seconds.  This is the shortcut for "
   
  27922820"Бавни клавиши, която влияе върху работата на вашата клавиатура."
  27932821
  2794 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:409
   2822#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:468
  27952823msgid "Do you want to activate Slow Keys?"
  27962824msgstr "Искате ли да включите „Бавни клавиши“?"
  27972825
  2798 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:410
   2826#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:469
  27992827msgid "Do you want to deactivate Slow Keys?"
  28002828msgstr "Искате ли да изключите „Бавни клавиши“?"
  28012829
  2802 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:411
  2803 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:428
   2830#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:470
   2831#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:487
  28042832msgid "_Activate"
  28052833msgstr "_Активиране"
  28062834
  2807 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:411
  2808 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:428
   2835#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:470
   2836#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:487
  28092837msgid "_Deactivate"
  28102838msgstr "_Деактивиране"
  28112839
  2812 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:412
  2813 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:429
   2840#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:471
   2841#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:488
  28142842msgid "Do_n't activate"
  28152843msgstr "Да н_е се активира"
  28162844
  2817 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:412
  2818 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:429
   2845#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:471
   2846#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:488
  28192847msgid "Do_n't deactivate"
  28202848msgstr "Да н_е се деактивира"
  28212849
  2822 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:421
   2850#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:480
  28232851msgid "Sticky Keys Alert"
  28242852msgstr "Сигнал за лепкави клавиши"
  28252853
  2826 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:422
   2854#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:481
  28272855msgid ""
  28282856"You just pressed the Shift key 5 times in a row.  This is the shortcut for "
   
  28322860"функцията Лепкави клавиши, която влияе върху работата на вашата клавиатура."
  28332861
  2834 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:424
   2862#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:483
  28352863msgid ""
  28362864"You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a "
   
  28422870"вашата клавиатура."
  28432871
  2844 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:426
   2872#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:485
  28452873msgid "Do you want to activate Sticky Keys?"
  28462874msgstr "Искате ли да включите лепкавите клавиши?"
  28472875
  2848 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:427
   2876#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-accessibility-keyboard.c:486
  28492877msgid "Do you want to deactivate Sticky Keys?"
  28502878msgstr "Искате ли да изключите лепкавите клавиши?"
   
  28682896"Това е необходимо за да позволи промяната на показалеца."
  28692897
  2870 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:215
   2898#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:275
  28712899#, c-format
  28722900msgid "Key Binding (%s) has its action defined multiple times\n"
  28732901msgstr "Клавишна комбинация (%s) е дефинирана многократно\n"
  28742902
  2875 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:223
   2903#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:281
  28762904#, c-format
  28772905msgid "Key Binding (%s) has its binding defined multiple times\n"
  28782906msgstr "Клавишната комбинация (%s) е дефинирана многократно\n"
  28792907
  2880 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:232
   2908#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:289
  28812909#, c-format
  28822910msgid "Key Binding (%s) is incomplete\n"
  28832911msgstr "Клавишната комбинация (%s) е непълна\n"
  28842912
  2885 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:263
   2913#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:316
  28862914#, c-format
  28872915msgid "Key Binding (%s) is invalid\n"
  28882916msgstr "Клавишната комбинация (%s) е невалидна\n"
  28892917
  2890 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:301
   2918#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:353
  28912919#, c-format
  28922920msgid "It seems that another application already has access to key '%u'."
  28932921msgstr "Изглежда друга програма вече има достъп до ключа „%u“."
  28942922
  2895 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:370
   2923#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:418
  28962924#, c-format
  28972925msgid "Key Binding (%s) is already in use\n"
  28982926msgstr "Клавишната комбинация (%s) вече се използва\n"
  28992927
  2900 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:445
   2928#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-keybindings.c:489
  29012929#, c-format
  29022930msgid ""
   
  29793007msgstr "Запазване на настройките на GNOME"
  29803008
  2981 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:125
   3009#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:188
  29823010msgid ""
  29833011"Could not get default terminal. Verify that your default terminal command is "
   
  29873015"терминала е зададена и дали тя съответства на правилна програма."
  29883016
  2989 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:155
   3017#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:216
  29903018#, c-format
  29913019msgid ""
   
  29963024"Проверете дали това е валидна команда."
  29973025
  2998 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:172
   3026#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-multimedia-keys.c:231
  29993027msgid ""
  30003028"Couldn't put the machine to sleep.\n"
   
  30283056msgstr "Не може да се зареди звуковия файл %s като %s"
  30293057
  3030 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:212
  3031 #: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:260
   3058#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:243
   3059#: ../gnome-settings-daemon/gnome-settings-xrdb.c:291
  30323060msgid "Cannot determine user's home directory"
  30333061msgstr "Не може да се разбере коя е домашната папка на потребителя"
   
  30853113msgid "Width if applier is a preview: Defaults to 64."
  30863114msgstr ""
  3087 "Широчина, ако е използвана като предварителен преглед: по подразбиране 64"
   3115"Широчина, ако е използвана като предварителен преглед (стандартно е 64):"
  30883116
  30893117#: ../libbackground/applier.c:271
   
  30933121#: ../libbackground/applier.c:272
  30943122msgid "Height if applier is a preview: Defaults to 48."
  3095 msgstr "Височина, ако е използвана като преглед: по подразбиране 48"
   3123msgstr "Височина, ако е използвана като преглед (стандартно е 48):"
  30963124
  30973125#: ../libbackground/applier.c:279
   
  32133241#: ../libslab/document-tile.c:205
  32143242msgid "Open with Default Application"
  3215 msgstr "Отваряне с подразбиращата се програма"
   3243msgstr "Отваряне със стандартната програма"
  32163244
  32173245#: ../libslab/document-tile.c:216
   
  33493377msgstr ""
  33503378"Звуковият файл за това събитие не съществува.\n"
  3351 "Инсталирайте пакета gnome-audio за набора от подразбиращи се звуци."
   3379"Инсталирайте пакета gnome-audio за набора от стандартни звуци."
  33523380
  33533381#: ../libsounds/sound-view.c:152
   
  38853913#: ../vfs-methods/fontilus/thumbnailer.c:242
  38863914msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
  3887 msgstr "Текст за иконите (по подразбиране: Aa)"
   3915msgstr "Текст за иконите (стандартно: „Aa“)"
  38883916
  38893917#: ../vfs-methods/fontilus/thumbnailer.c:242
   
  38933921#: ../vfs-methods/fontilus/thumbnailer.c:244
  38943922msgid "Font size (default: 64)"
  3895 msgstr "Размер на шрифта (по подразбиране: 64)"
   3923msgstr "Размер на шрифта (стандартно: 64)"
  38963924
  38973925#: ../vfs-methods/fontilus/thumbnailer.c:244
   
  40004028#: ../vfs-methods/themus/themus-theme-applier.desktop.in.in.h:2
  40014029msgid "Sets the default theme"
  4002 msgstr "Връщане към подразбиращите се настройки"
  4003 
  4004 #~ msgid "Change your Desktop Background settings"
  4005 #~ msgstr "Смяна на настройките на фона на работния плот"
  4006 
  4007 #~ msgid "Desktop Background"
  4008 #~ msgstr "Фон на работния плот"
  4009 
  4010 #~ msgid "Desktop Background Preferences"
  4011 #~ msgstr "Настройки на фона на работния плот"
  4012 
  4013 #~ msgid "_Add Wallpaper"
  4014 #~ msgstr "_Добавяне на тапет"
  4015 
  4016 #~ msgid "_Finish"
  4017 #~ msgstr "_Прилагане"
  4018 
  4019 #~ msgid "_Remove"
  4020 #~ msgstr "П_ремахване"
  4021 
  4022 #~ msgid "[FILE...]"
  4023 #~ msgstr "[ФАЙЛ...]"
  4024 
  4025 #~ msgid "Centered"
  4026 #~ msgstr "Центриран"
  4027 
  4028 #~ msgid "Fill Screen"
  4029 #~ msgstr "Запълване на екрана"
  4030 
  4031 #~ msgid "Scaled"
  4032 #~ msgstr "Мащабируем"
  4033 
  4034 #~ msgid "Zoom"
  4035 #~ msgstr "Увеличаване"
  4036 
  4037 #~ msgid "Tiled"
  4038 #~ msgstr "На плочки"
  4039 
  4040 #~ msgid "Solid Color"
  4041 #~ msgstr "Плътен цвят"
  4042 
  4043 #~ msgid "Horizontal Gradient"
  4044 #~ msgstr "Хоризонтална преливка"
  4045 
  4046 #~ msgid "Vertical Gradient"
  4047 #~ msgstr "Вертикална преливка"
  4048 
  4049 #~ msgid "- Desktop Background Preferences"
  4050 #~ msgstr "- Настройки на фона на работния плот"
  4051 
  4052 #~ msgid "background size|%s, %d %s x %d %s"
  4053 #~ msgstr "%s, %d %s x %d %s"
  4054 
  4055 #~ msgid "Select fonts for the desktop"
  4056 #~ msgstr "Избор на шрифт за работния плот"
  4057 
  4058 #~ msgid "Font Preferences"
  4059 #~ msgstr "Настройки на шрифтовете"
  4060 
  4061 #~ msgid "Theme deleted succesfully. Please select another theme."
  4062 #~ msgstr "Темата бе успешно изтрита. Изберете друга."
  4063 
  4064 #~ msgid ""
  4065 #~ "No themes could be found on your system.  This probably means that your "
  4066 #~ "\"Theme Preferences\" dialog was improperly installed, or you haven't "
  4067 #~ "installed the \"gnome-themes\" package."
  4068 #~ msgstr ""
  4069 #~ "Няма открити теми на вашия компютър.  Това вероятно означава, че "
  4070 #~ "прозорецът за „Настройки на темите“ е инсталиран неправилно или нямате "
  4071 #~ "пакета „gnome-themes“."
  4072 
  4073 #~ msgid "The theme file location specified to install is invalid"
  4074 #~ msgstr "Темата посочена за инсталиране е невалидна"
  4075 
  4076 #~ msgid "Custom theme"
  4077 #~ msgstr "Лична тема"
  4078 
  4079 #~ msgid "You can save this theme by pressing the Save Theme button."
  4080 #~ msgstr ""
  4081 #~ "Може да запазите тази тема като натиснете бутона „Запазване на тема“"
  4082 
  4083 #~ msgid ""
  4084 #~ "The default theme schemas could not be found on your system.  This means "
  4085 #~ "that you probably don't have metacity installed, or that your gconf is "
  4086 #~ "configured incorrectly."
  4087 #~ msgstr ""
  4088 #~ "Схемите по подразбиране на тази тема не могат да бъдат открити в "
  4089 #~ "системата.  Това вероятно означава, че нямате инсталиран metacity, или че "
  4090 #~ "gconf е конфигуриран неправилно."
  4091 
  4092 #~ msgid "Theme name must be present"
  4093 #~ msgstr "Трябва да въведете име"
  4094 
  4095 #~ msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
  4096 #~ msgstr "Темата вече съществува. Желаете ли да я замените?"
  4097 
  4098 #~ msgid "Select themes for various parts of the desktop"
  4099 #~ msgstr "Избиране на тема за различни компоненти на работния плот"
  4100 
  4101 #~ msgid "<b>You do not have permission to change theme settings</b>"
  4102 #~ msgstr "<b>Нямате право да променяте настройките на текущата тема</b>"
  4103 
  4104 #~ msgid "Apply _Background"
  4105 #~ msgstr "Прилагане на _фон"
  4106 
  4107 #~ msgid "Apply _Font"
  4108 #~ msgstr "Прилагане на _шрифт"
  4109 
  4110 #~ msgid "Save Theme As..."
  4111 #~ msgstr "Запазване на темата като..."
  4112 
  4113 #~ msgid "Save _Background Image"
  4114 #~ msgstr "Запазване на _фоновото изображение"
  4115 
  4116 #~ msgid "This theme does not suggest any particular font or background."
  4117 #~ msgstr "Тази тема не предлага свои шрифт и фон."
  4118 
  4119 #~ msgid "This theme suggests a background:"
  4120 #~ msgstr "Тази тема предлага свой фон:"
  4121 
  4122 #~ msgid "This theme suggests a font and a background:"
  4123 #~ msgstr "Тази тема предлага свои шрифт и фон:"
  4124 
  4125 #~ msgid "This theme suggests a font:"
  4126 #~ msgstr "Тази тема предлага свой шрифт:"
  4127 
  4128 #~ msgid "_Description:"
  4129 #~ msgstr "_Описание:"
  4130 
  4131 #~ msgid "_Install Theme..."
  4132 #~ msgstr "_Инсталиране на тема..."
  4133 
  4134 #~ msgid "_Name:"
  4135 #~ msgstr "_Име:"
  4136 
  4137 #~ msgid "_Revert"
  4138 #~ msgstr "_Възстановяване"
  4139 
  4140 #~ msgid "_Save Theme..."
  4141 #~ msgstr "_Запазване на тема..."
  4142 
  4143 #~ msgid "theme selection tree"
  4144 #~ msgstr "дърво за подборка на теми"
  4145 
  4146 #~ msgid "Customize the appearance of toolbars and menubars in applications"
  4147 #~ msgstr ""
  4148 #~ "Настройка на външния вид на лентите с инструменти и менютата на програмите"
  4149 
  4150 #~ msgid "<b>Behavior and Appearance</b>"
  4151 #~ msgstr "<b>Външен вид и поведение</b>"
  4152 
  4153 #~ msgid "Icons only"
  4154 #~ msgstr "Само икони"
  4155 
  4156 #~ msgid "Menu and Toolbar Preferences"
  4157 #~ msgstr "Настройки на лентите с инструменти и менютата"
  4158 
  4159 #~ msgid "Text below icons"
  4160 #~ msgstr "Текст под иконите"
  4161 
  4162 #~ msgid "Text beside icons"
  4163 #~ msgstr "Текст до иконите"
  4164 
  4165 #~ msgid "Text only"
  4166 #~ msgstr "Само текст"
  4167 
  4168 #~ msgid "_Detachable toolbars"
  4169 #~ msgstr "_Отделими ленти с инструменти"
   4030msgstr "Задаване на стандартната тема"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.