Changeset 1159


Ignore:
Timestamp:
Jun 19, 2007, 12:46:29 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1329@kochinka: ash | 2007-06-19 00:23:09 +0300
gdm2: обновен, проверен за правопис.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/gdm2.trunk.bg.po

  r1158 r1159  
  1111"Project-Id-Version: gdm2\n"
  1212"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  13 "POT-Creation-Date: 2007-06-17 20:54+0300\n"
  14 "PO-Revision-Date: 2007-06-17 20:54+0300\n"
   13"POT-Creation-Date: 2007-06-19 00:22+0300\n"
   14"PO-Revision-Date: 2007-06-19 00:21+0300\n"
  1515"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1616"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2323#, c-format
  2424msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
  25 msgstr ""
   25msgstr "„%s“ не може да се анализира (очакваше се цяло число)"
  2626
  2727#: ../common/gdm-config.c:346
  2828#, c-format
  2929msgid "Integer `%s' is too large or small"
  30 msgstr ""
   30msgstr "Цялото число „%s“ е прекалено малко или голямо"
  3131
  3232#: ../common/gdm-config.c:376
  3333#, c-format
  3434msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
  35 msgstr ""
   35msgstr "„%s“ не може да се анализира (очакваше се „true“ или „false“)"
  3636
  3737#: ../common/gdm-config.c:388 ../common/gdm-config.c:400
  3838#: ../common/gdm-config.c:412 ../common/gdm-config.c:427
  3939msgid "Text contains invalid UTF-8"
  40 msgstr ""
   40msgstr "Текстът съдържа грешни последователности за UTF-8"
  4141
  4242#: ../config/CDE.desktop.in.h:1
  4343msgid "Common Desktop Environment (CDE)"
  44 msgstr ""
   44msgstr "Обща графична среда (CDE)"
  4545
  4646#: ../config/CDE.desktop.in.h:2
   
  653653
  654654#: ../daemon/gdm-xdmcp-manager.c:2489
  655 msgid "XMDCP: Incorrect XDMCP version!"
   655msgid "XDMCP: Incorrect XDMCP version!"
  656656msgstr "XDMCP: Грешна версия на XDMCP!"
  657657
   
  727727#, c-format
  728728msgid "command failed %s: %d"
  729 msgstr ""
   729msgstr "неуспешно изпълнена команда %s: %d"
  730730
  731731#: ../daemon/gdm.c:658 ../daemon/gdm.c:2537
   
  30843084#, c-format
  30853085msgid "Do you wish to restart %s with the chosen language?"
  3086 msgstr ""
   3086msgstr "Искате ли да рестартирате „%s“ с избрания език?"
  30873087
  30883088#: ../gui/gdmlanguages.c:940
  30893089#, c-format
  30903090msgid "You will restart %s with the %s locale."
  3091 msgstr ""
   3091msgstr "Ще рестартирате „%s“ в локала „%s“."
  30923092
  30933093#: ../gui/gdmlanguages.c:944
  30943094msgid "_Yes"
  3095 msgstr ""
   3095msgstr "_Да"
  30963096
  30973097#: ../gui/gdmlanguages.c:944
  30983098msgid "_No"
  3099 msgstr ""
   3099msgstr "_Не"
  31003100
  31013101#: ../gui/gdmlogin.c:393
   
  43254325"Без тема\n"
  43264326"Без тема, с лента за лицата\n"
  4327 "С тем\n"
   4327"С тема\n"
  43284328"С тема, с лента за лицата"
  43294329
   
  51715171msgid "Authentication failure!\n"
  51725172msgstr "Идентификацията е неуспешна!\n"
  5173 
  5174 #~ msgid "CDE"
  5175 #~ msgstr "CDE"
  5176 
  5177 #~ msgid ""
  5178 #~ "This is the failsafe xterm session.  Windows now have focus only if you "
  5179 #~ "have your cursor above them.  To get out of this mode type 'exit' in the "
  5180 #~ "window in the upper left corner"
  5181 #~ msgstr ""
  5182 #~ "Това е аварийната сесия с xterm. Можете да фокусирате прозорец, като "
  5183 #~ "поставите курсора върху него. За да излезете от тази сесия, напишете "
  5184 #~ "„exit“ в прозореца в горния ляв ъгъл."
  5185 
  5186 #~ msgid "%s: Halt failed: %s"
  5187 #~ msgstr "%s: Спирането е неуспешно: %s!"
  5188 
  5189 #~ msgid "%s: Restart failed: %s"
  5190 #~ msgstr "%s: Неуспешно рестартиране: %s"
  5191 
  5192 #~ msgid "%s%ld="
  5193 #~ msgstr "%s%ld="
  5194 
  5195 #~ msgid "%s%d="
  5196 #~ msgstr "%s%d="
  5197 
  5198 #~ msgid "%s%d=Custom_%d"
  5199 #~ msgstr "%s%d=Потребителска_%d"
  5200 
  5201 #~ msgid "%s%d=Execute custom command _%d"
  5202 #~ msgstr "%s%d=Изпълнение на потребителска команда _%d"
  5203 
  5204 #~ msgid "%s%d=Are you sure?"
  5205 #~ msgstr "%s%d=Сигурни ли сте?"
  5206 
  5207 #~ msgid "%s%d=Execute custom command %d"
  5208 #~ msgstr "%s%d=Изпълнение на потребителска команда %d"
  5209 
  5210 #~ msgid "%s%d=false"
  5211 #~ msgstr "%s%d=лъжа"
  5212 
  5213 #~ msgid "%s: No GDM configuration file: %s. Using defaults."
  5214 #~ msgstr ""
  5215 #~ "%s: Няма конфигурационен файл за GDM: %s. Използват се настройките по "
  5216 #~ "подразбиране."
  5217 
  5218 #~ msgid "%s%d"
  5219 #~ msgstr "%s%d"
  5220 
  5221 #~ msgid "%s: TimedLoginDelay is less than 5, defaulting to 5."
  5222 #~ msgstr "%s: TimedLoginDelay е по-малко от 5, ще се използва 5."
  5223 
  5224 #~ msgid "%s: Invalid server line in config file. Ignoring!"
  5225 #~ msgstr ""
  5226 #~ "%s: Грешен ред в конфигурационния файл за сървър. Ще бъде игнориран!"
  5227 
  5228 #~ msgid "%s: Main config file (defaults.conf) is missing. Aborting!"
  5229 #~ msgstr ""
  5230 #~ "%s: Основният конфигурационен файл(defaults.conf) липсва. Програмата "
  5231 #~ "спира!"
  5232 
  5233 #~ msgid "%s: Greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  5234 #~ msgstr ""
  5235 #~ "%s: Програмата за посрещане не е намерена или не може да бъде изпълнена "
  5236 #~ "от потребителя за GDM"
  5237 
  5238 #~ msgid "%s: Remote greeter not found or can't be executed by the GDM user"
  5239 #~ msgstr ""
  5240 #~ "%s: Програмата за посрещане за отдалечен достъп не е намерена или не може "
  5241 #~ "да бъде изпълнена от потребителя за GDM"
  5242 
  5243 #~ msgid "%s: Chooser not found or it can't be executed by the GDM user"
  5244 #~ msgstr ""
  5245 #~ "%s: Програмата за избор на машини не е намерена или не може да бъде "
  5246 #~ "изпълнена от потребителя за GDM"
  5247 
  5248 #~ msgid "No daemon/ServAuthDir specified in the GDM configuration file"
  5249 #~ msgstr "Няма зададен daemon/ServAuthDir в конфигурационния файл на GDM"
  5250 
  5251 #~ msgid "%s: No daemon/ServAuthDir specified."
  5252 #~ msgstr "%s: Няма зададен daemon/ServAuthDir."
  5253 
  5254 #~ msgid "%s: Cannot get local addresses!"
  5255 #~ msgstr "%s: Локалните адреси не могат да бъдат получени!"
  5256 
  5257 #~ msgid ""
  5258 #~ "%s: gnome-session not found for a failsafe GNOME session; trying xterm"
  5259 #~ msgstr ""
  5260 #~ "%s: gnome-session не беше открит. Не може да се стартира аварийна сесия "
  5261 #~ "на GNOME, пробва се xterm"
  5262 
  5263 #~ msgid ""
  5264 #~ "Could not find the GNOME installation.  Running the \"Failsafe xterm\" "
  5265 #~ "session instead."
  5266 #~ msgstr ""
  5267 #~ "Не може да се открие инсталацията на GNOME. Ще се пробва аварийна сесия с "
  5268 #~ "xterm."
  5269 
  5270 #~ msgid "%s: Could not exec %s %s %s %s %s %s"
  5271 #~ msgstr "%s: Неуспех при стартирането на %s %s %s %s %s %s"
  5272 
  5273 #~ msgid "Can't find PAM configuration for GDM."
  5274 #~ msgstr "Не може да се открие конфигурацията на PAM за GDM."
  5275 
  5276 #~ msgid "%s: Could not bind to XDMCP socket!"
  5277 #~ msgstr "%s: Неуспех при привързването към гнездо на XDMCP!"
  5278 
  5279 #~ msgid "%s: Unknown opcode from host %s"
  5280 #~ msgstr "%s: Неизвестен код на операция от хост %s"
  5281 
  5282 #~ msgid "%s language selected"
  5283 #~ msgstr "Езикът %s е избран"
  5284 
  5285 #~ msgid "_System Default"
  5286 #~ msgstr "_Системни настройки по подразбиране"
  5287 
  5288 #~ msgid "_Other"
  5289 #~ msgstr "_Друг"
  5290 
  5291 #~ msgid "command_chooser_combobox"
  5292 #~ msgstr "падащо_меню_за_избор_нa_команда"
  5293 
  5294 #~ msgid " _X coordinate"
  5295 #~ msgstr "Координата по _X"
  5296 
  5297 #~ msgid ""
  5298 #~ "Does not reuse existing X servers, but kills them and starts over. "
  5299 #~ "Normally, just reinitializing is a nicer way to go but if the X server "
  5300 #~ "memory usage keeps growing this may be a safer option."
  5301 #~ msgstr ""
  5302 #~ "Да не се преизползва съществуващ X сървър, а да бъде убит и да се "
  5303 #~ "стартира нов. Обикновено преинициализирането е по-добрият начин за "
  5304 #~ "работа, но ако паметта използвана от X сървъра расте непрекъснато, това "
  5305 #~ "може да е по-подходящия начин за работа."
  5306 
  5307 #~ msgid "_Restart the Xserver with each login"
  5308 #~ msgstr "_Рестартиране на X сървъра при всяко влизане"
  5309 
  5310 #~ msgid "custom_cmd%d"
  5311 #~ msgstr "потр_кмнд%d"
  5312 
  5313 #~ msgid "custom_cmd_button%d"
  5314 #~ msgstr "бутон_потр_кмнд%d"
  5315 
  5316 #~ msgid "(memory buffer)"
  5317 #~ msgstr "(буфер в паметта)"
  5318 
  5319 #~ msgid ""
  5320 #~ "An error occurred while loading user interface element %s%s from file %"
  5321 #~ "s.  Possibly the glade interface description was corrupted.  %s cannot "
  5322 #~ "continue and will exit now.  You should check your installation of %s or "
  5323 #~ "reinstall %s."
  5324 #~ msgstr ""
  5325 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  5326 #~ "от файла %s. Най-вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %"
  5327 #~ "s не може да продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите "
  5328 #~ "инсталацията на %s или да преинсталирате %s."
  5329 
  5330 #~ msgid "Cannot load user interface"
  5331 #~ msgstr "Не може да се зареди потребителският интерфейс"
  5332 
  5333 #~ msgid ""
  5334 #~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
  5335 #~ "file: %s widget: %s"
  5336 #~ msgstr ""
  5337 #~ "Файлът за Glade е невалиден! Уверете се, че правилният файл е "
  5338 #~ "инсталиран!\n"
  5339 #~ "файл: %s, елемент: %s"
  5340 
  5341 #~ msgid ""
  5342 #~ "An error occurred while loading the user interface element %s%s from file "
  5343 #~ "%s. CList type widget should have %d column. Possibly the glade interface "
  5344 #~ "description was corrupted. %s cannot continue and will exit now. You "
  5345 #~ "should check your installation of %s or reinstall %s."
  5346 #~ msgid_plural ""
  5347 #~ "An error occurred while loading the user interface element %s%s from file "
  5348 #~ "%s. CList type widget should have %d columns. Possibly the glade "
  5349 #~ "interface description was corrupted. %s cannot continue and will exit "
  5350 #~ "now. You should check your installation of %s or reinstall %s."
  5351 #~ msgstr[0] ""
  5352 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  5353 #~ "от файла %s. Графичният обект от тип clist трябва да има %d колона. Най-"
  5354 #~ "вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %s не може да "
  5355 #~ "продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %s "
  5356 #~ "или да преинсталирате %s."
  5357 #~ msgstr[1] ""
  5358 #~ "Настъпи грешка при зареждане на елемента от потребителския интерфейс %s%s "
  5359 #~ "от файла %s. Графичният обект от тип clist трябва да има %d колони. Най-"
  5360 #~ "вероятно описанието на интерфейса за glade е невалидно. %s не може да "
  5361 #~ "продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %s "
  5362 #~ "или да преинсталирате %s."
  5363 
  5364 #~ msgid ""
  5365 #~ "Glade file is on crack! Make sure the correct file is installed!\n"
  5366 #~ "file: %s widget: %s expected clist columns: %d"
  5367 #~ msgstr ""
  5368 #~ "Файлът за glade е невалиден! Проверете дали правилният файл е "
  5369 #~ "инсталиран!\n"
  5370 #~ "файл: %s, елемент: %s очаква %d колони"
  5371 
  5372 #~ msgid ""
  5373 #~ "An error occurred while loading the user interface from file %s.  "
  5374 #~ "Possibly the glade interface description was not found.  %s cannot "
  5375 #~ "continue and will exit now.  You should check your installation of %s or "
  5376 #~ "reinstall %s."
  5377 #~ msgstr ""
  5378 #~ "Появи се грешка при зареждане на потребителски интерфейс от файла %s. "
  5379 #~ "Възможно е описанието на интерфейса за glade да не е намерено. %s не може "
  5380 #~ "да продължи и ще преустанови работа. Трябва да проверите инсталацията на %"
  5381 #~ "s или да преинсталирате %s."
  5382 
  5383 #~ msgid "No interface could be loaded. This is BAD! (file: %s)"
  5384 #~ msgstr "Интерфейсите не могат да се заредят. Това е ЛОШО! (файл: %s)"
  5385 
  5386 #~ msgid "Too many alias levels for a locale; may indicate a loop"
  5387 #~ msgstr "Прекалено много нива на синоними за локал. Вероятно има зацикляне."
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.