Changeset 1108


Ignore:
Timestamp:
Apr 2, 2007, 1:23:33 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1225@kochinka: ash | 2007-04-02 01:22:25 +0300
bash: малко любов и тук.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • non-gtk/bash.3.2.bg.po

  r1088 r1108  
  88"Project-Id-Version: bash 3.2\n"
  99"POT-Creation-Date: 2005-10-03 17:31-0400\n"
  10 "PO-Revision-Date: 2007-03-19 07:58+0200\n"
   10"PO-Revision-Date: 2007-04-02 01:21+0300\n"
  1111"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1212"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  714714#, c-format
  715715msgid "`%c': bad command"
  716 msgstr ""
   716msgstr "„%c“: неправилна команда"
  717717
  718718#: builtins/ulimit.def:399
  719719#, c-format
  720720msgid "%s: cannot get limit: %s"
  721 msgstr ""
   721msgstr "%s: ограничението не може да бъде получено: %s"
  722722
  723723#: builtins/ulimit.def:437
  724724#, c-format
  725725msgid "%s: cannot modify limit: %s"
  726 msgstr ""
   726msgstr "%s: ограничението не може да бъде променено: %s"
  727727
  728728#: builtins/umask.def:112
   
  747747#: error.c:173
  748748msgid "Aborting..."
  749 msgstr ""
   749msgstr "Преустановяване..."
  750750
  751751#: error.c:260
   
  764764#: error.c:407
  765765msgid "bad connector"
  766 msgstr ""
   766msgstr "лоша връзка"
  767767
  768768#: error.c:408
  769769msgid "bad jump"
  770 msgstr ""
   770msgstr "лош скок"
  771771
  772772#: error.c:446
   
  777777#: eval.c:176
  778778msgid "timed out waiting for input: auto-logout\n"
  779 msgstr ""
   779msgstr "\aвремето за изчакване на вход изтече: следва автоматично излизане от системата\n"
  780780
  781781#: execute_cmd.c:471
  782782#, c-format
  783783msgid "cannot redirect standard input from /dev/null: %s"
  784 msgstr ""
   784msgstr "стандартният вход от /dev/null не може да бъде пренасочен: %s"
  785785
  786786#: execute_cmd.c:1036
  787787#, c-format
  788788msgid "TIMEFORMAT: `%c': invalid format character"
  789 msgstr ""
   789msgstr "TIMEFORMAT: „%c“: грешен форматиращ знак"
  790790
  791791#: execute_cmd.c:3551
  792792#, c-format
  793793msgid "%s: restricted: cannot specify `/' in command names"
  794 msgstr ""
   794msgstr "%s: ограничение: в имената на командите не може да присъства знакът „/“"
  795795
  796796#: execute_cmd.c:3639
  797797#, c-format
  798798msgid "%s: command not found"
  799 msgstr ""
   799msgstr "%s: командата не е открита"
  800800
  801801#: execute_cmd.c:3876
  802802#, c-format
  803803msgid "%s: %s: bad interpreter"
  804 msgstr ""
   804msgstr "%s: %s: лош интерпретатор"
  805805
  806806#: execute_cmd.c:3913
  807807#, c-format
  808808msgid "%s: cannot execute binary file"
  809 msgstr ""
   809msgstr "%s: двоичният файл не може да бъде изпълнен"
  810810
  811811#: execute_cmd.c:4025
   
  816816#: expr.c:240
  817817msgid "expression recursion level exceeded"
  818 msgstr ""
   818msgstr "максималният борой нива за рекурсия в израз бяха преминати"
  819819
  820820#: expr.c:264
   
  824824#: expr.c:375
  825825msgid "syntax error in expression"
  826 msgstr ""
   826msgstr "синтактична грешка в израз"
  827827
  828828#: expr.c:415
  829829msgid "attempted assignment to non-variable"
  830 msgstr ""
   830msgstr "опита за присвояване на стойност на нещо, което не е променлива"
  831831
  832832#: expr.c:436 expr.c:441 expr.c:751
  833833msgid "division by 0"
  834 msgstr ""
   834msgstr "деление на 0"
  835835
  836836#: expr.c:467
   
  840840#: expr.c:509
  841841msgid "`:' expected for conditional expression"
  842 msgstr ""
   842msgstr "`:' expected for conditional expression"
  843843
  844844#: expr.c:776
  845845msgid "exponent less than 0"
  846 msgstr ""
   846msgstr "степента е по-малка от 0"
  847847
  848848#: expr.c:821
   
  852852#: expr.c:849
  853853msgid "missing `)'"
  854 msgstr ""
   854msgstr "липсва „)“"
  855855
  856856#: expr.c:892
  857857msgid "syntax error: operand expected"
  858 msgstr ""
   858msgstr "синтактична грешка: очаква се оператор"
  859859
  860860#: expr.c:1178
  861861msgid "invalid number"
  862 msgstr ""
   862msgstr "грешно число"
  863863
  864864#: expr.c:1182
  865865msgid "invalid arithmetic base"
  866 msgstr ""
   866msgstr "грешна аритметична основа на бройна система"
  867867
  868868#: expr.c:1202
  869869msgid "value too great for base"
  870 msgstr ""
   870msgstr "стойността е прекалено голяма за основата"
  871871
  872872#: general.c:62
  873873msgid "getcwd: cannot access parent directories"
  874 msgstr ""
   874msgstr "getcwd: родителските директории не могат да бъдат достъпени"
  875875
  876876#: input.c:231
   
  890890
  891891#: jobs.c:1308
  892 #, c-format
   892#, c-format, fuzzy
  893893msgid "describe_pid: %ld: no such pid"
  894 msgstr ""
   894msgstr "describe_pid: %ld: няма такъв ИдП"
  895895
  896896#: jobs.c:1981 nojobs.c:648
  897897#, c-format
  898898msgid "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  899 msgstr ""
   899msgstr "wait: pid %ld is not a child of this shell"
  900900
  901901#: jobs.c:2180
   
  912912#, c-format
  913913msgid "%s: job has terminated"
  914 msgstr ""
   914msgstr "%s: задачата е приключила"
  915915
  916916#: jobs.c:2666
  917917#, c-format
  918918msgid "%s: job %d already in background"
  919 msgstr ""
   919msgstr "%s: задача %d вече е във фонов режим"
  920920
  921921#: jobs.c:3452
  922922msgid "no job control in this shell"
  923 msgstr ""
   923msgstr "в тази обвивка няма управление на задачите"
  924924
  925925#: lib/malloc/malloc.c:298
   
  983983#: lib/malloc/watch.c:46
  984984msgid "allocated"
  985 msgstr ""
   985msgstr "заделени"
  986986
  987987#: lib/malloc/watch.c:48
  988988msgid "freed"
  989 msgstr ""
   989msgstr "освободени"
  990990
  991991#: lib/malloc/watch.c:50
  992992msgid "requesting resize"
  993 msgstr ""
   993msgstr "изисква се преоразмераване"
  994994
  995995#: lib/malloc/watch.c:52
   
  999999#: lib/malloc/watch.c:54
  10001000msgid "bug: unknown operation"
  1001 msgstr ""
   1001msgstr "грешка: непозната операция"
  10021002
  10031003#: lib/malloc/watch.c:56
   
  10081008#: lib/sh/fmtulong.c:101
  10091009msgid "invalid base"
  1010 msgstr ""
   1010msgstr "грешна основа на бройна система"
  10111011
  10121012#: lib/sh/netopen.c:158
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.