Changeset 1107


Ignore:
Timestamp:
Apr 2, 2007, 1:23:28 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1224@kochinka: ash | 2007-04-01 23:34:34 +0300
xkbdesc-xkeyboard-config: най-накрая - премахвам излишни точки.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/xkbdesc-xkeyboard-config.HEAD.bg.po

  r1106 r1107  
  88"Project-Id-Version: CVS HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-04-01 23:27+0300\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-04-01 23:23+0300\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-04-01 23:33+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-04-01 23:33+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  138138#: ../rules/base.xml.in.h:31
  139139msgid "Add the EuroSign to the 2 key."
  140 msgstr "€ е при „2“."
   140msgstr "€ е при „2“"
  141141
  142142#: ../rules/base.xml.in.h:32
  143143msgid "Add the EuroSign to the 5 key."
  144 msgstr "€ е при „5“."
   144msgstr "€ е при „5“"
  145145
  146146#: ../rules/base.xml.in.h:33
  147147msgid "Add the EuroSign to the E key."
  148 msgstr "€ е при „E“."
   148msgstr "€ е при „E“"
  149149
  150150#: ../rules/base.xml.in.h:34
  151151msgid "Add the standard behavior to Menu key."
  152 msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu."
   152msgstr "Добавяне на стандартното поведение на Menu"
  153153
  154154#: ../rules/base.xml.in.h:35
   
  186186#: ../rules/base.xml.in.h:43
  187187msgid "Alt and Meta are on the Alt keys."
  188 msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt."
   188msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt"
  189189
  190190#: ../rules/base.xml.in.h:44
  191191msgid "Alt is mapped to the right Win-key and Super to Menu."
  192 msgstr "Десният Win е Alt, а Menu - Super."
   192msgstr "Десният Win е Alt, а Menu - Super"
  193193
  194194#: ../rules/base.xml.in.h:45
  195195msgid "Alt+CapsLock changes group."
  196 msgstr "Заедно Alt+CapsLock сменят групата."
   196msgstr "Заедно Alt+CapsLock сменят групата"
  197197
  198198#: ../rules/base.xml.in.h:46
   
  391391#: ../rules/base.xml.in.h:94
  392392msgid "Both Alt keys together change group."
  393 msgstr "Двата Alt-а заедно сменят групата."
   393msgstr "Двата Alt-а заедно сменят групата"
  394394
  395395#: ../rules/base.xml.in.h:95
  396396msgid "Both Ctrl keys together change group."
  397 msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят групата."
   397msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят групата"
  398398
  399399#: ../rules/base.xml.in.h:96
  400400msgid "Both Shift keys together change group."
  401 msgstr "Двата Shift-а заедно сменят групата."
   401msgstr "Двата Shift-а заедно сменят групата"
  402402
  403403#: ../rules/base.xml.in.h:97
  404404msgid "Both Win-keys switch group while pressed."
  405 msgstr "Двата Win-а заедно сменят групата докато са натиснати."
   405msgstr "Двата Win-а заедно сменят групата докато са натиснати"
  406406
  407407#: ../rules/base.xml.in.h:98
   
  443443#: ../rules/base.xml.in.h:107
  444444msgid "Caps Lock is Compose."
  445 msgstr "CapsLock фунцкионира като Compose."
   445msgstr "CapsLock фунцкионира като Compose"
  446446
  447447#: ../rules/base.xml.in.h:108
  448448msgid "CapsLock LED shows alternative group."
  449 msgstr "Светодиодът на CapsLock показва сменяне на групата."
   449msgstr "Светодиодът на CapsLock показва сменяне на групата"
  450450
  451451#: ../rules/base.xml.in.h:109
  452452msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" CapsLock."
  453453msgstr ""
  454 "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift отменя временно CapsLock."
   454"CapsLock работи като Shift със заключване. Shift отменя временно CapsLock"
  455455
  456456#: ../rules/base.xml.in.h:110
  457457msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect CapsLock."
  458 msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на CapsLock."
   458msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на CapsLock"
  459459
  460460#: ../rules/base.xml.in.h:111
  461461msgid "CapsLock just locks the Shift modifier."
  462 msgstr "CapsLock само заключва състоянието Shift."
   462msgstr "CapsLock само заключва състоянието Shift"
  463463
  464464#: ../rules/base.xml.in.h:112 ../rules/sun.xml.in.h:33
   
  468468#: ../rules/base.xml.in.h:113
  469469msgid "CapsLock key changes group."
  470 msgstr "CapsLock сменя групата."
   470msgstr "CapsLock сменя групата"
  471471
  472472#: ../rules/base.xml.in.h:114
  473473msgid "CapsLock toggles Shift so all keys are affected."
  474 msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift за всички клавиши."
   474msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift за всички клавиши"
  475475
  476476#: ../rules/base.xml.in.h:115
  477477msgid "CapsLock toggles normal capitalization of alphabetic characters."
  478 msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши."
   478msgstr "CapsLock сменя състоянието Shift само на буквените клавиши"
  479479
  480480#: ../rules/base.xml.in.h:116
   
  482482msgstr ""
  483483"CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя "
  484 "CapsLock."
   484"CapsLock"
  485485
  486486#: ../rules/base.xml.in.h:117
  487487msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't affect CapsLock."
  488488msgstr ""
  489 "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на CapsLock."
   489"CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на CapsLock"
  490490
  491491#: ../rules/base.xml.in.h:118
   
  563563#: ../rules/base.xml.in.h:136
  564564msgid "Control is mapped to the Win-keys (and the usual Ctrl keys)."
  565 msgstr "И двата Win-а функционират като Control (както и клавишите Ctrl)."
   565msgstr "И двата Win-а функционират като Control (както и клавишите Ctrl)"
  566566
  567567#: ../rules/base.xml.in.h:137
   
  12141214#: ../rules/base.xml.in.h:298
  12151215msgid "Left Alt is swapped with left Win-key."
  1216 msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win."
   1216msgstr "Левият Alt е разменен с левия Win"
  12171217
  12181218#: ../rules/base.xml.in.h:299
  12191219msgid "Left Alt key changes group."
  1220 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   1220msgstr "Десният Alt сменя групата"
  12211221
  12221222#: ../rules/base.xml.in.h:300
  12231223msgid "Left Alt key switches group while pressed."
  1224 msgstr "Левият Win сменя групата докато е натиснат."
   1224msgstr "Левият Win сменя групата докато е натиснат"
  12251225
  12261226#: ../rules/base.xml.in.h:301
  12271227msgid "Left Ctrl key changes group."
  1228 msgstr "Левият Ctrl сменя групата."
   1228msgstr "Левият Ctrl сменя групата"
  12291229
  12301230#: ../rules/base.xml.in.h:302
  12311231msgid "Left Shift key changes group."
  1232 msgstr "Левият Shift сменя групата."
   1232msgstr "Левият Shift сменя групата"
  12331233
  12341234#: ../rules/base.xml.in.h:303
  12351235msgid "Left Win-key changes group."
  1236 msgstr "Левият Win сменя групата."
   1236msgstr "Левият Win сменя групата"
  12371237
  12381238#: ../rules/base.xml.in.h:304
  12391239msgid "Left Win-key is Compose."
  1240 msgstr "Левият Win фунцкионира като Compose."
   1240msgstr "Левият Win фунцкионира като Compose"
  12411241
  12421242#: ../rules/base.xml.in.h:305
  12431243msgid "Left Win-key switches group while pressed."
  1244 msgstr "Левият Win сменя групата докато е натиснат."
   1244msgstr "Левият Win сменя групата докато е натиснат"
  12451245
  12461246#: ../rules/base.xml.in.h:306
   
  14101410#: ../rules/base.xml.in.h:347
  14111411msgid "Menu is Compose."
  1412 msgstr "Menu фунцкионира като Compose."
   1412msgstr "Menu фунцкионира като Compose"
  14131413
  14141414#: ../rules/base.xml.in.h:348
  14151415msgid "Menu key changes group."
  1416 msgstr "Menu сменя групата."
   1416msgstr "Menu сменя групата"
  14171417
  14181418#: ../rules/base.xml.in.h:349
   
  14221422#: ../rules/base.xml.in.h:350
  14231423msgid "Meta is mapped to the left Win-key."
  1424 msgstr "Левият Win функционира като Meta."
   1424msgstr "Левият Win функционира като Meta"
  14251425
  14261426#: ../rules/base.xml.in.h:351
   
  15481548#: ../rules/base.xml.in.h:381
  15491549msgid "NumLock LED shows alternative group."
  1550 msgstr "Свтодиодът на NumLock указва сменяне на групата."
   1550msgstr "Свтодиодът на NumLock указва сменяне на групата"
  15511551
  15521552#: ../rules/base.xml.in.h:382
  15531553msgid "Numpad keys work as with Mac."
  1554 msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош."
   1554msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош"
  15551555
  15561556#: ../rules/base.xml.in.h:383
   
  16241624#: ../rules/base.xml.in.h:400
  16251625msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level."
  1626 msgstr "Левият Alt избира третата група."
   1626msgstr "Левият Alt избира третата група"
  16271627
  16281628#: ../rules/base.xml.in.h:401
  16291629msgid "Press Left Win-key to choose 3rd level."
  1630 msgstr "Левият Win избира третата група."
   1630msgstr "Левият Win избира третата група"
  16311631
  16321632#: ../rules/base.xml.in.h:402
  16331633msgid "Press Menu key to choose 3rd level."
  1634 msgstr "Menu избира третата група."
   1634msgstr "Menu избира третата група"
  16351635
  16361636#: ../rules/base.xml.in.h:403
   
  16391639msgstr ""
  16401640"Десният Alt избира третата група, Shift+десният Alt функционират като "
  1641 "клавиша Multi."
   1641"клавиша Multi"
  16421642
  16431643#: ../rules/base.xml.in.h:404
  16441644msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level."
  1645 msgstr "Десният Alt избира третата група."
   1645msgstr "Десният Alt избира третата група"
  16461646
  16471647#: ../rules/base.xml.in.h:405
  16481648msgid "Press Right Ctrl to choose 3rd level."
  1649 msgstr "Десният Control избира третата група."
   1649msgstr "Десният Control избира третата група"
  16501650
  16511651#: ../rules/base.xml.in.h:406
  16521652msgid "Press Right Win-key to choose 3rd level."
  1653 msgstr "Десният Win избира третата група."
   1653msgstr "Десният Win избира третата група"
  16541654
  16551655#: ../rules/base.xml.in.h:407
  16561656msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level."
  1657 msgstr "Всеки от двата Alt-а избира третата група."
   1657msgstr "Всеки от двата Alt-а избира третата група"
  16581658
  16591659#: ../rules/base.xml.in.h:408
  16601660msgid "Press any of Win-keys to choose 3rd level."
  1661 msgstr "Всеки от двата Win-а избира третата група."
   1661msgstr "Всеки от двата Win-а избира третата група"
  16621662
  16631663#: ../rules/base.xml.in.h:409
   
  16871687#: ../rules/base.xml.in.h:415
  16881688msgid "R-Alt switches group while pressed."
  1689 msgstr "Десният Alt сменя групата докато е натиснат."
   1689msgstr "Десният Alt сменя групата докато е натиснат"
  16901690
  16911691#: ../rules/base.xml.in.h:416
  16921692msgid "Right Alt is Compose."
  1693 msgstr "Десният Alt фунцкионира като Compose."
   1693msgstr "Десният Alt фунцкионира като Compose"
  16941694
  16951695#: ../rules/base.xml.in.h:417
  16961696msgid "Right Alt key changes group."
  1697 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   1697msgstr "Десният Alt сменя групата"
  16981698
  16991699#: ../rules/base.xml.in.h:418 ../rules/sun.xml.in.h:90
  17001700msgid "Right Alt key never chooses 3rd level."
  1701 msgstr "Десният Alt никога не избира третата група."
   1701msgstr "Десният Alt никога не избира третата група"
  17021702
  17031703#: ../rules/base.xml.in.h:419
  17041704msgid "Right Ctrl is Compose."
  1705 msgstr "Десният Ctrl фунцкионира като Compose."
   1705msgstr "Десният Ctrl фунцкионира като Compose"
  17061706
  17071707#: ../rules/base.xml.in.h:420
  17081708msgid "Right Ctrl key changes group."
  1709 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   1709msgstr "Десният Alt сменя групата"
  17101710
  17111711#: ../rules/base.xml.in.h:421
  17121712msgid "Right Ctrl key switches group while pressed."
  1713 msgstr "Десният Ctrl групата докато е натиснат."
   1713msgstr "Десният Ctrl групата докато е натиснат"
  17141714
  17151715#: ../rules/base.xml.in.h:422
  17161716msgid "Right Ctrl key works as Right Alt."
  1717 msgstr "Десният Ctrl функционира като десен Alt."
   1717msgstr "Десният Ctrl функционира като десен Alt"
  17181718
  17191719#: ../rules/base.xml.in.h:423
  17201720msgid "Right Shift key changes group."
  1721 msgstr "Десният Shift сменя групата."
   1721msgstr "Десният Shift сменя групата"
  17221722
  17231723#: ../rules/base.xml.in.h:424
  17241724msgid "Right Win-key changes group."
  1725 msgstr "Десният Win сменя групата."
   1725msgstr "Десният Win сменя групата"
  17261726
  17271727#: ../rules/base.xml.in.h:425
  17281728msgid "Right Win-key is Compose."
  1729 msgstr "Десният Win фунцкионира като Compose."
   1729msgstr "Десният Win фунцкионира като Compose"
  17301730
  17311731#: ../rules/base.xml.in.h:426
  17321732msgid "Right Win-key switches group while pressed."
  1733 msgstr "Десният Win сменя групата докато е натиснат."
   1733msgstr "Десният Win сменя групата докато е натиснат"
  17341734
  17351735#: ../rules/base.xml.in.h:427
   
  18151815#: ../rules/base.xml.in.h:447
  18161816msgid "ScrollLock LED shows alternative group."
  1817 msgstr "Светодиодът на ScrollLock указва сменяне на групата."
   1817msgstr "Светодиодът на ScrollLock указва сменяне на групата"
  18181818
  18191819#: ../rules/base.xml.in.h:448
   
  18231823#: ../rules/base.xml.in.h:449
  18241824msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows."
  1825 msgstr "Shift функционира с цифровата клавиатура както в MS Windows."
   1825msgstr "Shift функционира с цифровата клавиатура както в MS Windows"
  18261826
  18271827#: ../rules/base.xml.in.h:450
  18281828msgid "Shift+CapsLock changes group."
  1829 msgstr "Заедно Shift+CapsLock сменят групата."
   1829msgstr "Заедно Shift+CapsLock сменят групата"
  18301830
  18311831#: ../rules/base.xml.in.h:451
   
  18901890msgid "Special keys (Ctrl+Alt+&lt;key&gt;) handled in a server."
  18911891msgstr ""
  1892 "Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра."
   1892"Специалните комбинации (Ctrl+Alt+&lt;клавиш&gt;) се обработват от сървъра"
  18931893
  18941894#: ../rules/base.xml.in.h:464
   
  19421942msgstr ""
  19431943"Размяна на кодовете на два клавиша, когато клавиатурите за Макинтош са "
  1944 "разпознати неправилно от ядрото."
   1944"разпознати неправилно от ядрото"
  19451945
  19461946#: ../rules/base.xml.in.h:478 ../rules/sun.xml.in.h:115
   
  21502150#: ../rules/base.xml.in.h:529
  21512151msgid "Use keyboard LED to show alternative group."
  2152 msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за сменяне на групата."
   2152msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за сменяне на групата"
  21532153
  21542154#: ../rules/base.xml.in.h:530
   
  21962196#: ../rules/base.xml.in.h:540
  21972197msgid "With EuroSign on 5"
  2198 msgstr "€ е при „5“."
   2198msgstr "€ е при „5“"
  21992199
  22002200#: ../rules/base.xml.in.h:541
   
  22602260#: ../rules/sun.xml.in.h:17
  22612261msgid "Acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
  2262 msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift отменя CapsLock."
   2262msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift отменя CapsLock"
  22632263
  22642264#: ../rules/sun.xml.in.h:18
  22652265msgid "Acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
  2266 msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift не отменя CapsLock."
   2266msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift не отменя CapsLock"
  22672267
  22682268#: ../rules/sun.xml.in.h:19
   
  23962396#: ../rules/sun.xml.in.h:77
  23972397msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
  2398 msgstr "Светодиодът на NumLock указва сменяне на групата."
   2398msgstr "Светодиодът на NumLock указва сменяне на групата"
  23992399
  24002400#: ../rules/sun.xml.in.h:80
   
  24352435#: ../rules/sun.xml.in.h:89
  24362436msgid "Right Alt key changes group"
  2437 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   2437msgstr "Десният Alt сменя групата"
  24382438
  24392439#: ../rules/sun.xml.in.h:91
   
  25432543#: ../rules/sun.xml.in.h:129
  25442544msgid "Uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
  2545 msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift отменя CapsLock."
   2545msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift отменя CapsLock"
  25462546
  25472547#: ../rules/sun.xml.in.h:130
  25482548msgid "Uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
  2549 msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift не отменя CapsLock."
   2549msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift не отменя CapsLock"
  25502550
  25512551#: ../rules/sun.xml.in.h:131
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.