Changeset 1106


Ignore:
Timestamp:
Apr 2, 2007, 1:23:24 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1223@kochinka: ash | 2007-04-01 23:28:43 +0300
xkbdesc-xkeyboard-config: най-накрая - 100% превод, но следва да се провери.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • freedesktop/xkbdesc-xkeyboard-config.HEAD.bg.po

  r1098 r1106  
  88"Project-Id-Version: CVS HEAD\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: svu@users.sourceforge.net\n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-03-23 07:13+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-03-23 07:15+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-04-01 23:27+0300\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-04-01 23:23+0300\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  2121
  2222#: ../rules/base.xml.in.h:2
  23 #, fuzzy
  2423msgid "(Legacy) Alternative"
  25 msgstr "алтернативна"
   24msgstr "(остаряла) алтернативна"
  2625
  2726#: ../rules/base.xml.in.h:3
  28 #, fuzzy
  2927msgid "(Legacy) Alternative, Sun dead keys"
  30 msgstr "алтернативна, с „мъртви клавиши“ на Sun"
   28msgstr "(остаряла) алтернативна, с „мъртви клавиши“ на Sun"
  3129
  3230#: ../rules/base.xml.in.h:4
  33 #, fuzzy
  3431msgid "(Legacy) Alternative, eliminate dead keys"
  35 msgstr "алтернативна, без „мъртви клавиши“"
   32msgstr "(остаряла) алтернативна, без „мъртви клавиши“"
  3633
  3734#: ../rules/base.xml.in.h:5
  38 #, fuzzy
  3935msgid "(Legacy) Dvorak"
  40 msgstr "френска Дворак"
   36msgstr "(остаряла) Дворак"
  4137
  4238#: ../rules/base.xml.in.h:6
   
  162158#: ../rules/base.xml.in.h:36
  163159msgid "Adding the nobreakspace keysym to space key"
  164 msgstr ""
   160msgstr "Добавяне на шпация без разделяне към клавиша за интервал"
  165161
  166162#: ../rules/base.xml.in.h:37
   
  189185
  190186#: ../rules/base.xml.in.h:43
  191 #, fuzzy
  192187msgid "Alt and Meta are on the Alt keys."
  193 msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt (по подразбиране)."
   188msgstr "Alt-овете отговарят на Meta и на Alt."
  194189
  195190#: ../rules/base.xml.in.h:44
   
  222217
  223218#: ../rules/base.xml.in.h:51
  224 #, fuzzy
  225219msgid "Alternative Eastern"
  226 msgstr "алтернативна"
   220msgstr "алтернативна източна"
  227221
  228222#: ../rules/base.xml.in.h:52
  229 #, fuzzy
  230223msgid "Alternative Phonetic"
  231 msgstr "алтернативна"
   224msgstr "алтернативна фонетична"
  232225
  233226#: ../rules/base.xml.in.h:53
   
  244237
  245238#: ../rules/base.xml.in.h:56
  246 #, fuzzy
  247239msgid "Alternative, latin-9 only"
  248 msgstr "алтернативна, без „мъртви клавиши“"
   240msgstr "алтернативна, само латиница-9"
  249241
  250242#: ../rules/base.xml.in.h:57
   
  347339#: ../rules/base.xml.in.h:81
  348340msgid "BenQ X-Touch 730"
  349 msgstr ""
   341msgstr "BenQ X-Touch 730"
  350342
  351343#: ../rules/base.xml.in.h:82
  352344msgid "BenQ X-Touch 800"
  353 msgstr ""
   345msgstr "BenQ X-Touch 800"
  354346
  355347#: ../rules/base.xml.in.h:83
   
  363355#: ../rules/base.xml.in.h:85
  364356msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way"
  365 msgstr ""
   357msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак"
  366358
  367359#: ../rules/base.xml.in.h:86
  368360msgid "Bepo, ergonomic, Dvorak way, latin-9 only"
  369 msgstr ""
   361msgstr "Bepo, ергономична, по Дворак, само латиница-9"
  370362
  371363#: ../rules/base.xml.in.h:87 ../rules/sun.xml.in.h:24
   
  383375#: ../rules/base.xml.in.h:90
  384376msgid "Biblical Hebrew (Tiro)"
  385 msgstr ""
   377msgstr "библейски иврит (Тиро)"
  386378
  387379#: ../rules/base.xml.in.h:91
   
  431423#: ../rules/base.xml.in.h:102
  432424msgid "Buckwalter"
  433 msgstr ""
   425msgstr "Buckwalter"
  434426
  435427#: ../rules/base.xml.in.h:103
   
  455447#: ../rules/base.xml.in.h:108
  456448msgid "CapsLock LED shows alternative group."
  457 msgstr "Индикаторът на CapsLock показва сменяне на групата."
   449msgstr "Светодиодът на CapsLock показва сменяне на групата."
  458450
  459451#: ../rules/base.xml.in.h:109
  460 #, fuzzy
  461452msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift \"pauses\" CapsLock."
  462 msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift отменя CapsLock."
   453msgstr ""
   454"CapsLock работи като Shift със заключване. Shift отменя временно CapsLock."
  463455
  464456#: ../rules/base.xml.in.h:110
  465 #, fuzzy
  466457msgid "CapsLock acts as Shift with locking. Shift doesn't affect CapsLock."
  467 msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не отменя CapsLock."
   458msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не влияе на CapsLock."
  468459
  469460#: ../rules/base.xml.in.h:111
   
  488479
  489480#: ../rules/base.xml.in.h:116
  490 #, fuzzy
  491481msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift \"pauses\" CapsLock."
  492482msgstr ""
  493 "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift отменя CapsLock."
   483"CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift временно отменя "
   484"CapsLock."
  494485
  495486#: ../rules/base.xml.in.h:117
  496 #, fuzzy
  497487msgid "CapsLock uses internal capitalization. Shift doesn't affect CapsLock."
  498488msgstr ""
  499 "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не отменя CapsLock."
   489"CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не влияе на CapsLock."
  500490
  501491#: ../rules/base.xml.in.h:118
   
  524514
  525515#: ../rules/base.xml.in.h:124
  526 #, fuzzy
  527516msgid "Cherry CyMotion Master XPress"
  528 msgstr "Cherry CyMotion Master Linux"
   517msgstr "Cherry CyMotion Master XPress"
  529518
  530519#: ../rules/base.xml.in.h:125
   
  573562
  574563#: ../rules/base.xml.in.h:136
  575 #, fuzzy
  576564msgid "Control is mapped to the Win-keys (and the usual Ctrl keys)."
  577 msgstr "И двата Win-а функционират като Super (по подразбиране)."
   565msgstr "И двата Win-а функционират като Control (както и клавишите Ctrl)."
  578566
  579567#: ../rules/base.xml.in.h:137
   
  627615#: ../rules/base.xml.in.h:149
  628616msgid "Default numpad keys."
  629 msgstr ""
   617msgstr "Стандартни клавиши на цифровата клавиатура"
  630618
  631619#: ../rules/base.xml.in.h:150
   
  638626
  639627#: ../rules/base.xml.in.h:152
  640 #, fuzzy
  641628msgid "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
  642 msgstr "Laptop/notebook Dell Inspiron 6xxx/8xxx (за мобилен компютър)"
   629msgstr "Dell Laptop/notebook Inspiron 6xxx/8xxx"
  643630
  644631#: ../rules/base.xml.in.h:153
  645 #, fuzzy
  646632msgid "Dell Laptop/notebook Precision M series"
  647 msgstr "Laptop/notebook Dell Inspiron 6xxx/8xxx (за мобилен компютър)"
   633msgstr "Dell Laptop/notebook Precision M series"
  648634
  649635#: ../rules/base.xml.in.h:154
   
  652638
  653639#: ../rules/base.xml.in.h:155
  654 #, fuzzy
  655640msgid "Dell SK-8125 USB Multimedia Keybard"
  656 msgstr "Интернет клавиатура на Dell за USB"
   641msgstr "Мултимедйна клавиатура на Dell за USB SK-8125"
  657642
  658643#: ../rules/base.xml.in.h:156
  659 #, fuzzy
  660644msgid "Dell SK-8135 USB Multimedia Keybard"
  661 msgstr "Интернет клавиатура на Dell за USB"
   645msgstr "Мултимедйна клавиатура на Dell за USB SK-8135"
  662646
  663647#: ../rules/base.xml.in.h:157
   
  698682
  699683#: ../rules/base.xml.in.h:166
  700 #, fuzzy
  701684msgid "Eastern"
  702 msgstr "есперантска"
   685msgstr "източна"
  703686
  704687#: ../rules/base.xml.in.h:167 ../rules/sun.xml.in.h:49
   
  772755#: ../rules/base.xml.in.h:184
  773756msgid "Force standard legacy keypad"
  774 msgstr ""
   757msgstr "Стандартен, остарял цифровата клавиатура"
  775758
  776759#: ../rules/base.xml.in.h:185 ../rules/sun.xml.in.h:53
   
  1004987#: ../rules/base.xml.in.h:242
  1005988msgid "Igbo"
  1006 msgstr ""
   989msgstr "игбо"
  1007990
  1008991#: ../rules/base.xml.in.h:243
   
  10801063#: ../rules/base.xml.in.h:261
  10811064msgid "Japanese Keyboard Options"
  1082 msgstr ""
   1065msgstr "Настройки за японска клавиатура"
  10831066
  10841067#: ../rules/base.xml.in.h:262 ../rules/sun.xml.in.h:66
   
  10871070
  10881071#: ../rules/base.xml.in.h:263
  1089 #, fuzzy
  10901072msgid "Kana"
  1091 msgstr "канареска"
   1073msgstr "японска сричкова (кана)"
  10921074
  10931075#: ../rules/base.xml.in.h:264
  10941076msgid "Kana Lock key is locking"
  1095 msgstr ""
   1077msgstr "Клавишът Lock на кана заключва"
  10961078
  10971079#: ../rules/base.xml.in.h:265
   
  11091091#: ../rules/base.xml.in.h:268
  11101092msgid "Kazakh with Russian"
  1111 msgstr "казахстанска с руски букви"
   1093msgstr "казахска с руски букви"
  11121094
  11131095#: ../rules/base.xml.in.h:269
  11141096msgid "Kazakhstan"
  1115 msgstr "казахстанска"
   1097msgstr "казахска"
  11161098
  11171099#: ../rules/base.xml.in.h:270
  11181100msgid "Keypad"
  1119 msgstr "Допълнителна клавиатура"
   1101msgstr "Цифрова клавиатура"
  11201102
  11211103#: ../rules/base.xml.in.h:271
  11221104msgid "Keypad layout selection"
  1123 msgstr ""
   1105msgstr "Избор на подредбата на цифровата клавиатура"
  11241106
  11251107#: ../rules/base.xml.in.h:272
   
  13121294#: ../rules/base.xml.in.h:318
  13131295msgid "Logitech G15 extra keys via G15daemon"
  1314 msgstr ""
   1296msgstr "Допълнителни клавиши за Logitech G15 чрез G15daemon"
  13151297
  13161298#: ../rules/base.xml.in.h:319
   
  13561338#: ../rules/base.xml.in.h:329
  13571339msgid "MacBook/MacBook Pro"
  1358 msgstr ""
   1340msgstr "MacBook/MacBook Pro"
  13591341
  13601342#: ../rules/base.xml.in.h:330
  13611343msgid "MacBook/MacBook Pro (Intl)"
  1362 msgstr ""
   1344msgstr "MacBook/MacBook Pro (международна подредба)"
  13631345
  13641346#: ../rules/base.xml.in.h:331
   
  13751357
  13761358#: ../rules/base.xml.in.h:334
  1377 #, fuzzy
  13781359msgid "Macintosh, Sun dead keys"
  1379 msgstr "Немска, с „мъртви клавиши“ на Sun"
   1360msgstr "на Макинтош, с „мъртви клавиши“ на Sun"
  13801361
  13811362#: ../rules/base.xml.in.h:335
  1382 #, fuzzy
  13831363msgid "Macintosh, eliminate dead keys"
  13841364msgstr "на Macintosh, без „мъртви клавиши“"
   
  13861366#: ../rules/base.xml.in.h:336
  13871367msgid "Make CapsLock an additional Ctrl."
  1388 msgstr "CapsLock функционира като допълнителен Ctrl."
   1368msgstr "CapsLock функционира като допълнителен Ctrl"
  13891369
  13901370#: ../rules/base.xml.in.h:337
   
  15041484#: ../rules/base.xml.in.h:365
  15051485msgid "Morocco"
  1506 msgstr ""
   1486msgstr "мароканска"
  15071487
  15081488#: ../rules/base.xml.in.h:366 ../rules/sun.xml.in.h:73
   
  15401520#: ../rules/base.xml.in.h:374
  15411521msgid "Nigeria"
  1542 msgstr ""
   1522msgstr "нигерийска"
  15431523
  15441524#: ../rules/base.xml.in.h:375
   
  15681548#: ../rules/base.xml.in.h:381
  15691549msgid "NumLock LED shows alternative group."
  1570 msgstr "Индикаторът на NumLock указва сменяне на групата."
   1550msgstr "Свтодиодът на NumLock указва сменяне на групата."
  15711551
  15721552#: ../rules/base.xml.in.h:382
  1573 #, fuzzy
  15741553msgid "Numpad keys work as with Mac."
  1575 msgstr "Shift функционира с цифровата клавиатура както в MS Windows."
   1554msgstr "Цифровата клавиатура функционира като в Макинтош."
  15761555
  15771556#: ../rules/base.xml.in.h:383
  15781557msgid "OADG 109A"
  1579 msgstr ""
   1558msgstr "OADG 109A"
  15801559
  15811560#: ../rules/base.xml.in.h:384
   
  16881667#: ../rules/base.xml.in.h:410
  16891668msgid "Pro Keypad"
  1690 msgstr "Допълнителна клавиатура про"
   1669msgstr "Цифрова калвиатура про"
  16911670
  16921671#: ../rules/base.xml.in.h:411
   
  17961775#: ../rules/base.xml.in.h:437
  17971776msgid "Russian with Kazakh"
  1798 msgstr "руска с казахстански букви"
   1777msgstr "руска с казахски букви"
  17991778
  18001779#: ../rules/base.xml.in.h:438
   
  18361815#: ../rules/base.xml.in.h:447
  18371816msgid "ScrollLock LED shows alternative group."
  1838 msgstr "Индикаторът на ScrollLock указва сменяне на групата."
   1817msgstr "Светодиодът на ScrollLock указва сменяне на групата."
  18391818
  18401819#: ../rules/base.xml.in.h:448
   
  18711850"level"
  18721851msgstr ""
   1852"Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на четвърто ниво и тясна "
   1853"шпация без пренасяне на шесто ниво"
  18731854
  18741855#: ../rules/base.xml.in.h:456
  18751856msgid "Space key output nobreakspace at fourth level."
  1876 msgstr ""
   1857msgstr "Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на четвърто ниво"
  18771858
  18781859#: ../rules/base.xml.in.h:457
  18791860msgid "Space key output nobreakspace at second level."
  1880 msgstr ""
   1861msgstr "Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на второ ниво"
  18811862
  18821863#: ../rules/base.xml.in.h:458
  18831864msgid "Space key output nobreakspace at third level, nothing at fourth level."
  18841865msgstr ""
   1866"Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на трето ниво и нищо на "
   1867"пето ниво"
  18851868
  18861869#: ../rules/base.xml.in.h:459
   
  18891872"level"
  18901873msgstr ""
   1874"Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на трето ниво и тясна "
   1875"шпация без пренасяне на четвърто ниво"
  18911876
  18921877#: ../rules/base.xml.in.h:460
  18931878msgid "Space key output nobreakspace at third level."
  1894 msgstr ""
   1879msgstr "Клавишът за интервал генерира шпация без разделяне на трето ниво"
  18951880
  18961881#: ../rules/base.xml.in.h:461
  18971882msgid "Space key output space at any level."
  1898 msgstr ""
   1883msgstr "Клавишът за интервал генерира шпация на всички нива"
  18991884
  19001885#: ../rules/base.xml.in.h:462
   
  19381923
  19391924#: ../rules/base.xml.in.h:473
  1940 #, fuzzy
  19411925msgid "Super is mapped to the Win-keys."
  1942 msgstr "И двата Win-а функционират като Hyper"
   1926msgstr "И двата Win-а функционират като Super"
  19431927
  19441928#: ../rules/base.xml.in.h:474 ../rules/sun.xml.in.h:113
   
  19571941msgid "Swap keycodes of two keys when Mac keyboards are misdetected by kernel."
  19581942msgstr ""
   1943"Размяна на кодовете на два клавиша, когато клавиатурите за Макинтош са "
   1944"разпознати неправилно от ядрото."
  19591945
  19601946#: ../rules/base.xml.in.h:478 ../rules/sun.xml.in.h:115
   
  20362022#: ../rules/base.xml.in.h:497
  20372023msgid "Tifinagh"
  2038 msgstr ""
   2024msgstr "тифинах"
  20392025
  20402026#: ../rules/base.xml.in.h:498
  2041 #, fuzzy
  20422027msgid "Tifinagh Alternative"
  2043 msgstr "алтернативна"
   2028msgstr "алтернативна за тифинах"
  20442029
  20452030#: ../rules/base.xml.in.h:499
  2046 #, fuzzy
  20472031msgid "Tifinagh Alternative Phonetic"
  2048 msgstr "алтернативна"
   2032msgstr "алтернативна, фонетична за тифинах"
  20492033
  20502034#: ../rules/base.xml.in.h:500
  2051 #, fuzzy
  20522035msgid "Tifinagh Extended"
  2053 msgstr "Разширена"
   2036msgstr "разширена за тифинах"
  20542037
  20552038#: ../rules/base.xml.in.h:501
  20562039msgid "Tifinagh Extended Phonetic"
  2057 msgstr ""
   2040msgstr "разширена фонетична за тифинах"
  20582041
  20592042#: ../rules/base.xml.in.h:502
  2060 #, fuzzy
  20612043msgid "Tifinagh Phonetic"
  2062 msgstr "фонетична"
   2044msgstr "фонетична за тифинах"
  20632045
  20642046#: ../rules/base.xml.in.h:503
   
  21732155msgid "Use keypad with unicode additions (arrows and math operators)"
  21742156msgstr ""
   2157"Цифрова клавиатура с допълненията от Уникод (стрелки и математически "
   2158"операции)"
  21752159
  21762160#: ../rules/base.xml.in.h:531
   
  21962180#: ../rules/base.xml.in.h:536
  21972181msgid "Western"
  2198 msgstr ""
   2182msgstr "западна"
  21992183
  22002184#: ../rules/base.xml.in.h:537
   
  22112195
  22122196#: ../rules/base.xml.in.h:540
  2213 #, fuzzy
  22142197msgid "With EuroSign on 5"
  22152198msgstr "€ е при „5“."
   
  22252208#: ../rules/base.xml.in.h:543
  22262209msgid "Yoruba"
  2227 msgstr ""
   2210msgstr "йоруба"
  22282211
  22292212#: ../rules/base.xml.in.h:544
   
  22492232#: ../rules/base.xml.in.h:549
  22502233msgid "displaced semicolon and quote (obsolete)"
  2251 msgstr ""
   2234msgstr "разменени точка и запетая и кавички (остаряла)"
  22522235
  22532236#: ../rules/base.xml.in.h:550
   
  22722255
  22732256#: ../rules/sun.xml.in.h:1
  2274 #, fuzzy
  22752257msgid "\"Typewriter\""
  2276 msgstr "машинописна"
   2258msgstr "„машинописна“"
  22772259
  22782260#: ../rules/sun.xml.in.h:17
  2279 #, fuzzy
  22802261msgid "Acts as Shift with locking. Shift cancels Caps."
  2281 msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift отменя CapsLock."
   2262msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift отменя CapsLock."
  22822263
  22832264#: ../rules/sun.xml.in.h:18
  2284 #, fuzzy
  22852265msgid "Acts as Shift with locking. Shift doesn't cancel Caps."
  2286 msgstr "CapsLock работи като Shift със заключване. Shift не отменя CapsLock."
   2266msgstr "Работи като Shift със заключване. Shift не отменя CapsLock."
  22872267
  22882268#: ../rules/sun.xml.in.h:19
  2289 #, fuzzy
  22902269msgid "Alt+Control changes group"
  22912270msgstr "Заедно Alt+Ctrl сменят групата"
  22922271
  22932272#: ../rules/sun.xml.in.h:20
  2294 #, fuzzy
  22952273msgid "Alt+Shift changes group"
  22962274msgstr "Заедно Alt+Shift сменят групата"
   
  22982276#: ../rules/sun.xml.in.h:21
  22992277msgid "Basic"
  2300 msgstr ""
   2278msgstr "основна"
  23012279
  23022280#: ../rules/sun.xml.in.h:23
  2303 #, fuzzy
  23042281msgid "Belgian"
  23052282msgstr "белгийска"
  23062283
  23072284#: ../rules/sun.xml.in.h:25
  2308 #, fuzzy
  23092285msgid "Both Alt keys together change group"
  2310 msgstr "Двата Alt-а заедно сменят групата."
   2286msgstr "Двата Alt-а заедно сменят групата"
  23112287
  23122288#: ../rules/sun.xml.in.h:26
  2313 #, fuzzy
  23142289msgid "Both Ctrl keys together change group"
  2315 msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят групата."
   2290msgstr "Двата Ctrl-а заедно сменят групата"
  23162291
  23172292#: ../rules/sun.xml.in.h:27
  2318 #, fuzzy
  23192293msgid "Both Shift keys together change group"
  2320 msgstr "Двата Shift-а заедно сменят групата."
   2294msgstr "Двата Shift-а заедно сменят групата"
  23212295
  23222296#: ../rules/sun.xml.in.h:28
   
  23292303
  23302304#: ../rules/sun.xml.in.h:31
  2331 #, fuzzy
  23322305msgid "Caps Lock is Compose"
  2333 msgstr "CapsLock фунцкионира като Compose."
   2306msgstr "CapsLock фунцкионира като Compose"
  23342307
  23352308#: ../rules/sun.xml.in.h:32
  2336 #, fuzzy
  23372309msgid "Caps Lock key changes group"
  2338 msgstr "CapsLock сменя групата."
   2310msgstr "CapsLock сменя групата"
  23392311
  23402312#: ../rules/sun.xml.in.h:34
  2341 #, fuzzy
  23422313msgid "Caps_Lock LED shows alternative group"
  2343 msgstr "Индикаторът на CapsLock показва сменяне на групата."
   2314msgstr "Светодиодът на CapsLock показва сменяне на групата"
  23442315
  23452316#: ../rules/sun.xml.in.h:35
  2346 #, fuzzy
  23472317msgid "Control Key Position"
  23482318msgstr "Положение на Ctrl"
  23492319
  23502320#: ../rules/sun.xml.in.h:36
  2351 #, fuzzy
  23522321msgid "Control key at bottom left"
  23532322msgstr "Ctrl е долу вляво"
  23542323
  23552324#: ../rules/sun.xml.in.h:37
  2356 #, fuzzy
  23572325msgid "Control key at left of 'A'"
  23582326msgstr "Ctrl е вляво от „A“"
  23592327
  23602328#: ../rules/sun.xml.in.h:38
  2361 #, fuzzy
  23622329msgid "Control+Shift changes group"
  23632330msgstr "Заедно Ctrl+Shift сменят групата"
  23642331
  23652332#: ../rules/sun.xml.in.h:40
  2366 #, fuzzy
  23672333msgid "Czech"
  2368 msgstr "чеченска"
   2334msgstr "чешка"
  23692335
  23702336#: ../rules/sun.xml.in.h:41
  23712337msgid "Danish"
  2372 msgstr ""
   2338msgstr "датска"
  23732339
  23742340#: ../rules/sun.xml.in.h:45
  2375 #, fuzzy
  23762341msgid "DeuCH"
  2377 msgstr "Нем"
   2342msgstr "ШвН"
  23782343
  23792344#: ../rules/sun.xml.in.h:47
  2380 #, fuzzy
  23812345msgid "Dvo"
  2382 msgstr "Дворак"
   2346msgstr "Дво"
  23832347
  23842348#: ../rules/sun.xml.in.h:52
  2385 #, fuzzy
  23862349msgid "Finnish"
  2387 msgstr "Фин"
   2350msgstr "финландска"
  23882351
  23892352#: ../rules/sun.xml.in.h:54
  2390 #, fuzzy
  23912353msgid "FraCH"
  2392 msgstr "Фре"
   2354msgstr "ШвФ"
  23932355
  23942356#: ../rules/sun.xml.in.h:57
  2395 #, fuzzy
  23962357msgid "German"
  23972358msgstr "немска"
  23982359
  23992360#: ../rules/sun.xml.in.h:60
  2400 #, fuzzy
  24012361msgid "Hungarian"
  24022362msgstr "унгарска"
  24032363
  24042364#: ../rules/sun.xml.in.h:64
  2405 #, fuzzy
  24062365msgid "Italian"
  24072366msgstr "италианска"
  24082367
  24092368#: ../rules/sun.xml.in.h:65
  2410 #, fuzzy
  24112369msgid "Japanese"
  24122370msgstr "японска"
  24132371
  24142372#: ../rules/sun.xml.in.h:67
  2415 #, fuzzy
  24162373msgid "Left Alt key changes group"
  2417 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   2374msgstr "Левият Alt сменя групата"
  24182375
  24192376#: ../rules/sun.xml.in.h:68
  2420 #, fuzzy
  24212377msgid "Left Alt key switches group while pressed"
  2422 msgstr "Левият Win сменя групата докато е натиснат."
   2378msgstr "Левият Alt сменя групата докато е натиснат"
  24232379
  24242380#: ../rules/sun.xml.in.h:69
  2425 #, fuzzy
  24262381msgid "Left Ctrl key changes group"
  2427 msgstr "Левият Ctrl сменя групата."
   2382msgstr "Левият Ctrl сменя групата"
  24282383
  24292384#: ../rules/sun.xml.in.h:70
  2430 #, fuzzy
  24312385msgid "Left Shift key changes group"
  2432 msgstr "Левият Shift сменя групата."
   2386msgstr "Левият Shift сменя групата"
  24332387
  24342388#: ../rules/sun.xml.in.h:71
  2435 #, fuzzy
  24362389msgid "Make CapsLock an additional Control"
  2437 msgstr "CapsLock функционира като допълнителен Ctrl."
   2390msgstr "CapsLock функционира като допълнителен Ctrl"
  24382391
  24392392#: ../rules/sun.xml.in.h:76
  2440 #, fuzzy
  24412393msgid "Norwegian"
  24422394msgstr "норвежка"
  24432395
  24442396#: ../rules/sun.xml.in.h:77
  2445 #, fuzzy
  24462397msgid "Num_Lock LED shows alternative group"
  2447 msgstr "Индикаторът на NumLock указва сменяне на групата."
   2398msgstr "Светодиодът на NumLock указва сменяне на групата."
  24482399
  24492400#: ../rules/sun.xml.in.h:80
  2450 #, fuzzy
  24512401msgid "Polish"
  2452 msgstr "Пол"
   2402msgstr "полска"
  24532403
  24542404#: ../rules/sun.xml.in.h:81
  2455 #, fuzzy
  24562405msgid "Polish with Polish quotes on key \"1/!\""
  2457 msgstr "Дворак, полски кавички на клавиша „1/!“"
   2406msgstr "полска с полски кавички на клавиша „1/!“"
  24582407
  24592408#: ../rules/sun.xml.in.h:82
  2460 #, fuzzy
  24612409msgid "Portuguese"
  24622410msgstr "португалска"
  24632411
  24642412#: ../rules/sun.xml.in.h:83
  2465 #, fuzzy
  24662413msgid "Press Left Alt key to choose 3rd level"
  2467 msgstr "Левият Alt избира третата група."
   2414msgstr "Левият Alt избира третото ниво"
  24682415
  24692416#: ../rules/sun.xml.in.h:84
  2470 #, fuzzy
  24712417msgid "Press Right Alt key to choose 3rd level"
  2472 msgstr "Десният Alt избира третата група."
   2418msgstr "Десният Alt избира третото ниво"
  24732419
  24742420#: ../rules/sun.xml.in.h:85
  2475 #, fuzzy
  24762421msgid ""
  24772422"Press Right Alt-key to choose 3rd level, Shift+Right Alt-key is Multi_Key"
  24782423msgstr ""
  2479 "Десният Alt избира третата група, Shift+десният Alt функционират като "
  2480 "клавиша Multi."
   2424"Десният Alt избира третото ниво, Shift+десният Alt функционират като клавиша "
   2425"Multi"
  24812426
  24822427#: ../rules/sun.xml.in.h:86
  2483 #, fuzzy
  24842428msgid "Press Right Control to choose 3rd level"
  2485 msgstr "Десният Control избира третата група."
   2429msgstr "Десният Control избира третото ниво"
  24862430
  24872431#: ../rules/sun.xml.in.h:87
  2488 #, fuzzy
  24892432msgid "Press any of Alt keys to choose 3rd level"
  2490 msgstr "Всеки от двата Alt-а избира третата група."
   2433msgstr "Всеки от двата Alt-а избира третото ниво"
  24912434
  24922435#: ../rules/sun.xml.in.h:89
  2493 #, fuzzy
  24942436msgid "Right Alt key changes group"
  24952437msgstr "Десният Alt сменя групата."
  24962438
  24972439#: ../rules/sun.xml.in.h:91
  2498 #, fuzzy
  24992440msgid "Right Alt switches group while pressed"
  2500 msgstr "Десният Alt сменя групата докато е натиснат."
   2441msgstr "Десният Alt сменя групата докато е натиснат"
  25012442
  25022443#: ../rules/sun.xml.in.h:92
  2503 #, fuzzy
  25042444msgid "Right Control key works as Right Alt"
  2505 msgstr "Десният Ctrl функционира като десен Alt."
   2445msgstr "Десният Ctrl функционира като десен Alt"
  25062446
  25072447#: ../rules/sun.xml.in.h:93
  2508 #, fuzzy
  25092448msgid "Right Ctrl key changes group"
  2510 msgstr "Десният Alt сменя групата."
   2449msgstr "Десният Alt сменя групата"
  25112450
  25122451#: ../rules/sun.xml.in.h:94
  2513 #, fuzzy
  25142452msgid "Right Shift key changes group"
  2515 msgstr "Десният Shift сменя групата."
   2453msgstr "Десният Shift сменя групата"
  25162454
  25172455#: ../rules/sun.xml.in.h:97
  2518 #, fuzzy
  25192456msgid "Scroll Lock changes group"
  2520 msgstr "Заедно Alt+CapsLock сменят групата."
   2457msgstr "ScrollLock сменя групата"
  25212458
  25222459#: ../rules/sun.xml.in.h:98
  2523 #, fuzzy
  25242460msgid "Scroll_Lock LED shows alternative group"
  2525 msgstr "Индикаторът на ScrollLock указва сменяне на групата."
   2461msgstr "Светодиодът на ScrollLock указва сменяне на групата"
  25262462
  25272463#: ../rules/sun.xml.in.h:99
  2528 #, fuzzy
  25292464msgid "Shift with numpad keys works as in MS Windows"
  2530 msgstr "Shift функционира с цифровата клавиатура както в MS Windows."
   2465msgstr "Shift функционира с цифровата клавиатура както в MS Windows"
  25312466
  25322467#: ../rules/sun.xml.in.h:100
  2533 #, fuzzy
  25342468msgid "Shift+CapsLock changes group"
  2535 msgstr "Заедно Shift+CapsLock сменят групата."
   2469msgstr "Заедно Shift+CapsLock сменят групата"
  25362470
  25372471#: ../rules/sun.xml.in.h:101
  2538 #, fuzzy
  25392472msgid "Slovak"
  25402473msgstr "словашка"
  25412474
  25422475#: ../rules/sun.xml.in.h:102
  2543 #, fuzzy
  25442476msgid "Spanish"
  25452477msgstr "испанска"
   
  25472479#: ../rules/sun.xml.in.h:105
  25482480msgid "Sun Type 4"
  2549 msgstr ""
   2481msgstr "на Sun, вид 4"
  25502482
  25512483#: ../rules/sun.xml.in.h:106
  25522484msgid "Sun Type 5"
  2553 msgstr ""
   2485msgstr "на Sun, вид 5"
  25542486
  25552487#: ../rules/sun.xml.in.h:107
  25562488msgid "Sun Type 5 European"
  2557 msgstr ""
   2489msgstr "на Sun, вид 5, европейска"
  25582490
  25592491#: ../rules/sun.xml.in.h:108
  25602492msgid "Sun Type 5 Unix"
  2561 msgstr ""
   2493msgstr "на Sun, вид 5, за Юникс"
  25622494
  25632495#: ../rules/sun.xml.in.h:109
  25642496msgid "Sun Type 6"
  2565 msgstr ""
   2497msgstr "на Sun, вид 6"
  25662498
  25672499#: ../rules/sun.xml.in.h:110
  25682500msgid "Sun Type 6 Unix"
  2569 msgstr ""
   2501msgstr "на Sun, вид 6, за Юникс"
  25702502
  25712503#: ../rules/sun.xml.in.h:111
  25722504msgid "Sun Type 6 with Euro key"
  2573 msgstr ""
   2505msgstr "на Sun, вид 6, с клавиш за Евро"
  25742506
  25752507#: ../rules/sun.xml.in.h:114
  2576 #, fuzzy
  25772508msgid "Swap Control and Caps Lock"
  25782509msgstr "Размяна на Ctrl и CapsLock"
  25792510
  25802511#: ../rules/sun.xml.in.h:116
  2581 #, fuzzy
  25822512msgid "Swedish"
  25832513msgstr "шведска"
  25842514
  25852515#: ../rules/sun.xml.in.h:117
  2586 #, fuzzy
  25872516msgid "Swiss French"
  2588 msgstr "френска"
   2517msgstr "швейцарска за френски"
  25892518
  25902519#: ../rules/sun.xml.in.h:118
  2591 #, fuzzy
  25922520msgid "Swiss German"
  2593 msgstr "немска"
   2521msgstr "швейцарска за немски"
  25942522
  25952523#: ../rules/sun.xml.in.h:121
  2596 #, fuzzy
  25972524msgid "Turkish"
  25982525msgstr "турска"
  25992526
  26002527#: ../rules/sun.xml.in.h:122
  2601 #, fuzzy
  26022528msgid "Turkish (F)"
  2603 msgstr "кюрдска, (Ф)"
   2529msgstr "турска, (Ф)"
  26042530
  26052531#: ../rules/sun.xml.in.h:123
  26062532msgid "Turkish Alt-Q Layout"
  2607 msgstr ""
   2533msgstr "турска, алтернативно място на Q"
  26082534
  26092535#: ../rules/sun.xml.in.h:125
  2610 #, fuzzy
  26112536msgid "U.S. English w/ ISO9995-3"
  2612 msgstr "американска английска"
   2537msgstr "американска английска за ISO9995-3"
  26132538
  26142539#: ../rules/sun.xml.in.h:128
  2615 #, fuzzy
  26162540msgid "Use keyboard LED to show alternative group"
  2617 msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за сменяне на групата."
   2541msgstr "Индикация чрез клавиатурен светодиод за сменяне на групата"
  26182542
  26192543#: ../rules/sun.xml.in.h:129
  2620 #, fuzzy
  26212544msgid "Uses internal capitalization. Shift cancels Caps."
  2622 msgstr ""
  2623 "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift отменя CapsLock."
   2545msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift отменя CapsLock."
  26242546
  26252547#: ../rules/sun.xml.in.h:130
  2626 #, fuzzy
  26272548msgid "Uses internal capitalization. Shift doesn't cancel Caps."
  2628 msgstr ""
  2629 "CapsLock използва вътрешна промяна на регистъра. Shift не отменя CapsLock."
   2549msgstr "Използване на вътрешна промяна на регистъра. Shift не отменя CapsLock."
  26302550
  26312551#: ../rules/sun.xml.in.h:131
  26322552msgid "bksl"
  2633 msgstr ""
   2553msgstr "обратна наклонена черта"
  26342554
  26352555#: ../rules/sun.xml.in.h:133
  26362556msgid "type4"
  2637 msgstr ""
   2557msgstr "вид 4"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.