Changeset 1101


Ignore:
Timestamp:
Mar 27, 2007, 2:05:31 PM (16 years ago)
Author:
yavorescu
Message:

[pan2]: Обновяване спрямо ствола.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • fifth-toe/pan2.trunk.bg.po

  r1097 r1101  
  22# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
  33# This file is distributed under the same license as the pan package.
  4 # Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005, 2006, 2007.
   4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2005, 2006, 2007.
  55#
  66#
   
  88msgid ""
  99msgstr ""
  10 "Project-Id-Version: pan2 HEAD\n"
   10"Project-Id-Version: pan2 trunk\n"
  1111"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  12 "POT-Creation-Date: 2007-02-10 18:07+0200\n"
  13 "PO-Revision-Date: 2007-02-09 23:44+0200\n"
  14 "Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
   12"POT-Creation-Date: 2007-03-27 14:00+0300\n"
   13"PO-Revision-Date: 2007-03-27 13:59+0300\n"
   14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
  1515"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
  1616"MIME-Version: 1.0\n"
   
  3535#: ../pan/data-impl/data-io.cc:185 ../pan/data-impl/data-io.cc:209
  3636#: ../pan/data/article-cache.cc:236 ../pan/data/article-cache.cc:246
  37 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1317
   37#: ../pan/gui/post-ui.cc:1241
  3838#, c-format
  3939msgid "Unable to save \"%s\" %s"
   
  7575msgstr "Добавени са %lu статии към „%s“."
  7676
  77 #: ../pan/data-impl/profiles.cc:175 ../pan/data-impl/server.cc:303
  78 #: ../pan/data/article-cache.cc:387 ../pan/gui/post-ui.cc:432
  79 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1084
   77#: ../pan/data-impl/profiles.cc:176 ../pan/data-impl/server.cc:303
   78#: ../pan/data/article-cache.cc:387 ../pan/gui/post-ui.cc:386
   79#: ../pan/gui/post-ui.cc:985
  8080#, c-format
  8181msgid "Error reading file \"%s\": %s"
  8282msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
  8383
  84 #: ../pan/data-impl/xover.cc:234
   84#: ../pan/data-impl/xover.cc:232
  8585#, c-format
  8686msgid "Error reading from %s: unknown group \"%s\""
   
  9696msgid "Error opening file \"%s\" %s"
  9797msgstr "Грешка при отваряне на файл „%s“: %s"
  98 
  99 #: ../pan/data/filter-info.cc:152
  100 msgid "article doesn't have attachments"
  101 msgstr "статията не съдържа прикрепени файлове"
  102 
  103 #: ../pan/data/filter-info.cc:156
  104 msgid "the article has attachments"
  105 msgstr "статията съдържа прикрепени файлове"
  106 
  107 #: ../pan/data/filter-info.cc:160
  108 msgid "the article isn't cached locally"
  109 msgstr "статията не е кеширана локално"
  110 
  111 #: ../pan/data/filter-info.cc:164
  112 msgid "the article is cached locally"
  113 msgstr "статията е кеширана локално"
  114 
  115 #: ../pan/data/filter-info.cc:168
  116 msgid "the article wasn't posted by you"
  117 msgstr "статията не е изпратена от мен"
  118 
  119 #: ../pan/data/filter-info.cc:172
  120 msgid "the article was posted by you"
  121 msgstr "статията е изпратена от мен"
  122 
  123 #: ../pan/data/filter-info.cc:176
  124 msgid "the article has been read"
  125 msgstr "статията е прочетена"
  126 
  127 #: ../pan/data/filter-info.cc:180
  128 msgid "the article hasn't been read"
  129 msgstr "статията не е прочетена"
  130 
  131 #: ../pan/data/filter-info.cc:184
  132 #, c-format
  133 msgid "the article is less than %ld bytes long"
  134 msgstr "статията е по-малка от %ld байта"
  135 
  136 #: ../pan/data/filter-info.cc:189
  137 #, c-format
  138 msgid "the article is at least %ld bytes long"
  139 msgstr "статията е поне %ld байта"
  140 
  141 #: ../pan/data/filter-info.cc:194
  142 #, c-format
  143 msgid "the article is less than %ld lines long"
  144 msgstr "статията е по-кратка от %ld реда"
  145 
  146 #: ../pan/data/filter-info.cc:199
  147 #, c-format
  148 msgid "the article is at least %ld lines long"
  149 msgstr "статията е поне %ld реда дълга"
  150 
  151 #: ../pan/data/filter-info.cc:204
  152 #, c-format
  153 msgid "the article is less than %ld days old"
  154 msgstr "статията е по-нова от %ld дни"
  155 
  156 #: ../pan/data/filter-info.cc:209
  157 #, c-format
  158 msgid "the article is at least %ld days old"
  159 msgstr "статията е поне %ld дни стара"
  160 
  161 #: ../pan/data/filter-info.cc:214
  162 #, c-format
  163 msgid "the article was posted to less than %ld groups"
  164 msgstr "статията е изпратена до по-малко от %ld групи"
  165 
  166 #: ../pan/data/filter-info.cc:219
  167 #, c-format
  168 msgid "the article was posted to at least %ld groups"
  169 msgstr "статията е изпратена поне до %ld групи"
  170 
  171 #: ../pan/data/filter-info.cc:224
  172 #, c-format
  173 msgid "the article's score is less than %ld"
  174 msgstr "точките на статията са по-малко от %ld"
  175 
  176 #: ../pan/data/filter-info.cc:229
  177 #, c-format
  178 msgid "the article's score is %ld or higher"
  179 msgstr "точките на статията са %ld или повече"
  180 
  181 #: ../pan/data/filter-info.cc:238 ../pan/data/filter-info.cc:248
  182 #, c-format
  183 msgid "%s doesn't contain \"%s\""
  184 msgstr "%s не съдържа „%s“"
  185 
  186 #: ../pan/data/filter-info.cc:239 ../pan/data/filter-info.cc:249
  187 #, c-format
  188 msgid "%s isn't \"%s\""
  189 msgstr "%s не е „%s“"
  190 
  191 #: ../pan/data/filter-info.cc:240 ../pan/data/filter-info.cc:250
  192 #, c-format
  193 msgid "%s doesn't begin with \"%s\""
  194 msgstr "%s не започва с „%s“"
  195 
  196 #: ../pan/data/filter-info.cc:241 ../pan/data/filter-info.cc:251
  197 #, c-format
  198 msgid "%s doesn't end with \"%s\""
  199 msgstr "%s не завършва с „%s“"
  200 
  201 #: ../pan/data/filter-info.cc:242 ../pan/data/filter-info.cc:252
  202 #, c-format
  203 msgid "%s doesn't match the regex \"%s\""
  204 msgstr "%s не съвпада с регулярния израз „%s“"
  205 
  206 #: ../pan/data/filter-info.cc:264
  207 #, c-format
  208 msgid "%s contains \"%s\""
  209 msgstr "%s съдържа „%s“"
  210 
  211 #: ../pan/data/filter-info.cc:265
  212 #, c-format
  213 msgid "%s is \"%s\""
  214 msgstr "%s е „%s“"
  215 
  216 #: ../pan/data/filter-info.cc:266
  217 #, c-format
  218 msgid "%s begins with \"%s\""
  219 msgstr "%s започва с „%s“"
  220 
  221 #: ../pan/data/filter-info.cc:267
  222 #, c-format
  223 msgid "%s ends with \"%s\""
  224 msgstr "%s завършва с „%s“"
  225 
  226 #: ../pan/data/filter-info.cc:268
  227 #, c-format
  228 msgid "%s matches the regex \"%s\""
  229 msgstr "%s съвпада с регулярния израз „%s“"
  230 
  231 #: ../pan/data/filter-info.cc:274
  232 msgid "Any of these tests fail:"
  233 msgstr "Която и да е от тези проби не минава:"
  234 
  235 #: ../pan/data/filter-info.cc:281
  236 msgid "All of these tests pass:"
  237 msgstr "Всички от тези проби минават:"
  238 
  239 #: ../pan/data/filter-info.cc:288
  240 msgid "None of these tests pass:"
  241 msgstr "Нито една от тези проби не минава:"
  242 
  243 #: ../pan/data/filter-info.cc:295
  244 msgid "Any of these tests pass:"
  245 msgstr "Която и да е от тези проби минава:"
  246 
  247 #: ../pan/data/scorefile.cc:302
  248 #, c-format
  249 msgid ""
  250 "Error reading score in %*.*s, line %d: expected 'Expires: MM/DD/YYYY' or "
  251 "'Expires: DD-MM-YYYY'."
  252 msgstr ""
  253 "Грешка при четене на точки в %*.*s, ред %d: очаква се „Изтича на: ММ/ДД/"
  254 "ГГГГ“ или „Изтича на: ДД-ММ-ГГГГ“."
  255 
  256 #: ../pan/data/scorefile.cc:305
  257 #, c-format
  258 msgid "Expired old score from %*.*s, line %d"
  259 msgstr "Изтекли стари точки от %*.*s, ред %d"
  260 
  261 #: ../pan/data/scorefile.cc:378
  262 #, c-format
  263 msgid "Error reading score in %*.*s, line %d: unexpected line."
  264 msgstr "Грешка при четене на точки в %*.*s, ред %d: неочакван ред."
  265 
  266 #: ../pan/data/scorefile.cc:426
  267 #, c-format
  268 msgid "Read %lu scoring rules in %lu sections from \"%s\""
  269 msgstr "Прочетени са %lu правила за точкуване в %lu секции от „%s“"
  27098
  27199#. build the locale strings
   
  322150msgstr "Не може да се използва регулярен израз „%s“: %s"
  323151
  324 #: ../pan/gui/actions.cc:253 ../pan/gui/post-ui.cc:239
   152#: ../pan/gui/actions.cc:253 ../pan/gui/post-ui.cc:194
  325153msgid "_File"
  326154msgstr "_Файл"
  327155
  328 #: ../pan/gui/actions.cc:254 ../pan/gui/post-ui.cc:240
   156#: ../pan/gui/actions.cc:254 ../pan/gui/post-ui.cc:195
  329157msgid "_Edit"
  330158msgstr "_Редактиране"
   
  984812msgstr "Прикрепеният файл не е показан: тип MIME %s/%s\n"
  985813
  986 #: ../pan/gui/body-pane.cc:1005 ../pan/gui/gui.cc:1404
  987 #: ../pan/gui/header-pane.cc:1056 ../pan/gui/header-pane.cc:1398
   814#: ../pan/gui/body-pane.cc:1005 ../pan/gui/gui.cc:1415
   815#: ../pan/gui/header-pane.cc:1009 ../pan/gui/header-pane.cc:1351
  988816#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:323 ../pan/gui/score-add-ui.cc:141
  989817msgid "Subject"
  990818msgstr "Тема"
  991819
  992 #: ../pan/gui/body-pane.cc:1007 ../pan/gui/gui.cc:1404
   820#: ../pan/gui/body-pane.cc:1007 ../pan/gui/gui.cc:1415
  993821msgid "From"
  994822msgstr "От"
  995823
  996 #: ../pan/gui/body-pane.cc:1009 ../pan/gui/gui.cc:1405
  997 #: ../pan/gui/header-pane.cc:1475 ../pan/gui/log-ui.cc:208
   824#: ../pan/gui/body-pane.cc:1009 ../pan/gui/gui.cc:1416
   825#: ../pan/gui/header-pane.cc:1428 ../pan/gui/log-ui.cc:208
  998826#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:319
  999827msgid "Date"
   
  1021849
  1022850#: ../pan/gui/charset-picker.cc:39 ../pan/gui/charset-picker.cc:40
  1023 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:41 ../pan/gui/post-ui.cc:318
  1024 #: ../pan/gui/post-ui.cc:319 ../pan/gui/post-ui.cc:320
   851#: ../pan/gui/charset-picker.cc:41 ../pan/gui/post-ui.cc:272
   852#: ../pan/gui/post-ui.cc:273 ../pan/gui/post-ui.cc:274
  1025853msgid "Baltic"
  1026854msgstr "Балтийско"
  1027855
  1028856#: ../pan/gui/charset-picker.cc:42 ../pan/gui/charset-picker.cc:43
  1029 #: ../pan/gui/post-ui.cc:321 ../pan/gui/post-ui.cc:322
   857#: ../pan/gui/post-ui.cc:275 ../pan/gui/post-ui.cc:276
  1030858msgid "Central European"
  1031859msgstr "Централно-европейско"
  1032860
  1033 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:44 ../pan/gui/post-ui.cc:323
   861#: ../pan/gui/charset-picker.cc:44 ../pan/gui/post-ui.cc:277
  1034862msgid "Chinese Simplified"
  1035863msgstr "Китайски опростен"
  1036864
  1037 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:45 ../pan/gui/post-ui.cc:324
   865#: ../pan/gui/charset-picker.cc:45 ../pan/gui/post-ui.cc:278
  1038866msgid "Chinese Traditional"
  1039867msgstr "Китайски традиционен"
  1040868
  1041869#: ../pan/gui/charset-picker.cc:46 ../pan/gui/charset-picker.cc:47
  1042 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:48 ../pan/gui/post-ui.cc:325
  1043 #: ../pan/gui/post-ui.cc:326 ../pan/gui/post-ui.cc:327
   870#: ../pan/gui/charset-picker.cc:48 ../pan/gui/post-ui.cc:279
   871#: ../pan/gui/post-ui.cc:280 ../pan/gui/post-ui.cc:281
  1044872msgid "Cyrillic"
  1045873msgstr "Кирилица"
  1046874
  1047 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:49 ../pan/gui/post-ui.cc:328
   875#: ../pan/gui/charset-picker.cc:49 ../pan/gui/post-ui.cc:282
  1048876msgid "Cyrillic, Ukrainian"
  1049877msgstr "Кирилица, украински"
  1050878
  1051 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:50 ../pan/gui/post-ui.cc:329
   879#: ../pan/gui/charset-picker.cc:50 ../pan/gui/post-ui.cc:283
  1052880msgid "Greek"
  1053881msgstr "Гръцко"
  1054882
  1055 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:51 ../pan/gui/post-ui.cc:330
   883#: ../pan/gui/charset-picker.cc:51 ../pan/gui/post-ui.cc:284
  1056884msgid "Japanese"
  1057885msgstr "Японско"
  1058886
  1059 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:52 ../pan/gui/post-ui.cc:331
   887#: ../pan/gui/charset-picker.cc:52 ../pan/gui/post-ui.cc:285
  1060888msgid "Korean"
  1061889msgstr "Корейско"
  1062890
  1063 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:53 ../pan/gui/post-ui.cc:332
   891#: ../pan/gui/charset-picker.cc:53 ../pan/gui/post-ui.cc:286
  1064892msgid "Turkish"
  1065893msgstr "Турско"
  1066894
  1067895#: ../pan/gui/charset-picker.cc:54 ../pan/gui/charset-picker.cc:56
  1068 #: ../pan/gui/post-ui.cc:333 ../pan/gui/post-ui.cc:335
   896#: ../pan/gui/post-ui.cc:287 ../pan/gui/post-ui.cc:289
  1069897msgid "Western"
  1070898msgstr "Западноевропейско"
  1071899
  1072 #: ../pan/gui/charset-picker.cc:55 ../pan/gui/post-ui.cc:334
   900#: ../pan/gui/charset-picker.cc:55 ../pan/gui/post-ui.cc:288
  1073901msgid "Western, New"
  1074902msgstr "Западноевропейско, ново"
   
  1079907
  1080908#. update the titlebar
  1081 #: ../pan/gui/dl-headers-ui.cc:106 ../pan/gui/gui.cc:760
  1082 #: ../pan/gui/gui.cc:1148 ../pan/gui/gui.cc:1425
  1083 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:626
   909#: ../pan/gui/dl-headers-ui.cc:106 ../pan/gui/gui.cc:771
   910#: ../pan/gui/gui.cc:1159 ../pan/gui/gui.cc:1436
   911#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:604
  1084912msgid "Pan"
  1085913msgstr "Pan"
   
  1113941msgstr "Други групи"
  1114942
  1115 #: ../pan/gui/group-pane.cc:883 ../pan/gui/score-view-ui.cc:169
   943#: ../pan/gui/group-pane.cc:881 ../pan/gui/score-view-ui.cc:160
  1116944msgid "Name"
  1117945msgstr "Име"
   
  1155983msgstr "Отваряне на дневника за събитията"
  1156984
  1157 #: ../pan/gui/gui.cc:506
   985#: ../pan/gui/gui.cc:517
  1158986msgid "Save NZB's Files"
  1159987msgstr "Запазване на файловете, формат NZB"
  1160988
  1161 #: ../pan/gui/gui.cc:553
   989#: ../pan/gui/gui.cc:564
  1162990msgid "Import NZB File(s)"
  1163991msgstr "Внасяне на файл(ове), формат NZB"
  1164992
  1165 #: ../pan/gui/gui.cc:629
   993#: ../pan/gui/gui.cc:640
  1166994msgid ""
  1167995"Pan is now offline. Please ensure that space is available, then use File|"
   
  1171999"използвайте Файл|Работа в режим „Включен“, за да продължите."
  11721000
  1173 #: ../pan/gui/gui.cc:937
   1001#: ../pan/gui/gui.cc:948
  11741002msgid "Unable to supersede article."
  11751003msgstr "Неуспех при замяната на статията."
  11761004
  1177 #: ../pan/gui/gui.cc:938 ../pan/gui/gui.cc:1009
   1005#: ../pan/gui/gui.cc:949 ../pan/gui/gui.cc:1020
  11781006msgid "The article doesn't match any of your posting profiles."
  11791007msgstr "Статията не съвпада с нито един от профилите за изпращане."
  11801008
  1181 #: ../pan/gui/gui.cc:982
   1009#: ../pan/gui/gui.cc:993
  11821010msgid "Revise and send this article to replace the old one."
  11831011msgstr "Промяна и изпращане на тази статия като замяна на старата."
  11841012
  1185 #: ../pan/gui/gui.cc:983 ../pan/gui/gui.cc:1046
   1013#: ../pan/gui/gui.cc:994 ../pan/gui/gui.cc:1057
  11861014msgid "Be patient!  It will take time for your changes to take effect."
  11871015msgstr ""
  11881016"Бъдете търпеливи! Ще мине известно време, преди промените да влязат в сила."
  11891017
  1190 #: ../pan/gui/gui.cc:1008
   1018#: ../pan/gui/gui.cc:1019
  11911019msgid "Unable to cancel article."
  11921020msgstr "Неуспех при отмяната на статията."
  11931021
  1194 #: ../pan/gui/gui.cc:1045
   1022#: ../pan/gui/gui.cc:1056
  11951023msgid "Send this article to ask your server to cancel your other one."
  11961024msgstr "Изпратете тази статия, за да поискате от сървъра да отмени другата."
  11971025
  1198 #: ../pan/gui/gui.cc:1151 ../pan/gui/gui.cc:1171
  1199 msgid "Copyright © 2002-2006 Charles Kerr"
  1200 msgstr "Авторски права © 2002-2006 Charles Kerr"
  1201 
  1202 #: ../pan/gui/gui.cc:1156
   1026#: ../pan/gui/gui.cc:1162 ../pan/gui/gui.cc:1182
   1027msgid "Copyright © 2002-2007 Charles Kerr"
   1028msgstr "Авторски права © 2002-2007 Charles Kerr"
   1029
   1030#: ../pan/gui/gui.cc:1167
  12031031msgid "translator-credits"
  12041032msgstr ""
   
  12091037"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
  12101038
  1211 #: ../pan/gui/gui.cc:1287
   1039#: ../pan/gui/gui.cc:1298
  12121040msgid "_1. Group Pane"
  12131041msgstr "_1. Плот с групи"
  12141042
  1215 #: ../pan/gui/gui.cc:1288
   1043#: ../pan/gui/gui.cc:1299
  12161044msgid "_2. Header Pane"
  12171045msgstr "_2. Плот със заглавия"
  12181046
  1219 #: ../pan/gui/gui.cc:1289
   1047#: ../pan/gui/gui.cc:1300
  12201048msgid "_3. Body Pane"
  12211049msgstr "_3. Плот със съобщения"
  12221050
  1223 #: ../pan/gui/gui.cc:1387
   1051#: ../pan/gui/gui.cc:1398
  12241052#, c-format
  12251053msgid "This article has all %d parts."
  12261054msgstr "Тази статия съдържа общо %d части."
  12271055
  1228 #: ../pan/gui/gui.cc:1389
   1056#: ../pan/gui/gui.cc:1400
  12291057#, c-format
  12301058msgid "This article is missing %d of its %d parts:"
  12311059msgstr "Липсват %d от общо %d части в тази статия:"
  12321060
  1233 #: ../pan/gui/gui.cc:1405 ../pan/gui/header-pane.cc:1058
   1061#: ../pan/gui/gui.cc:1416 ../pan/gui/header-pane.cc:1011
  12341062msgid "Message-ID"
  12351063msgstr "Идентификатор на съобщението"
  12361064
  1237 #: ../pan/gui/gui.cc:1406 ../pan/gui/header-pane.cc:1445
   1065#: ../pan/gui/gui.cc:1417 ../pan/gui/header-pane.cc:1398
  12381066#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:320
  12391067msgid "Lines"
  12401068msgstr "Редове"
  12411069
  1242 #: ../pan/gui/gui.cc:1406 ../pan/gui/header-pane.cc:1460
   1070#: ../pan/gui/gui.cc:1417 ../pan/gui/header-pane.cc:1413
  12431071#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:318
  12441072msgid "Bytes"
  12451073msgstr "Байтове"
  12461074
  1247 #: ../pan/gui/gui.cc:1560 ../pan/gui/task-pane.cc:399
   1075#: ../pan/gui/gui.cc:1571 ../pan/gui/task-pane.cc:372
  12481076msgid "Offline"
  12491077msgstr "Изключен"
  12501078
  1251 #: ../pan/gui/gui.cc:1563
   1079#: ../pan/gui/gui.cc:1574
  12521080#, c-format
  12531081msgid "Closing %d connections"
  12541082msgstr "Прекъсване на %d свързвания"
  12551083
  1256 #: ../pan/gui/gui.cc:1565 ../pan/gui/gui.cc:1595
   1084#: ../pan/gui/gui.cc:1576 ../pan/gui/gui.cc:1606
  12571085msgid "No Connections"
  12581086msgstr "Няма свързвания"
  12591087
  1260 #: ../pan/gui/gui.cc:1569
   1088#: ../pan/gui/gui.cc:1580
  12611089msgid "Connecting"
  12621090msgstr "Свързване"
  12631091
  1264 #: ../pan/gui/gui.cc:1582
   1092#: ../pan/gui/gui.cc:1593
  12651093#, c-format
  12661094msgid "%s: %d idle, %d active @ %.1f KiBps"
   
  12681096
  12691097#. build the format strings
  1270 #: ../pan/gui/gui.cc:1637
   1098#: ../pan/gui/gui.cc:1648
  12711099#, c-format
  12721100msgid "%u Tasks Running, %u Tasks Total"
  12731101msgstr "%u задачи се изпълняват, %u задачи общо"
  12741102
  1275 #: ../pan/gui/gui.cc:1639
   1103#: ../pan/gui/gui.cc:1650
  12761104msgid "No Tasks"
  12771105msgstr "Няма задачи"
  12781106
  1279 #: ../pan/gui/gui.cc:1641 ../pan/gui/prefs-ui.cc:455
   1107#: ../pan/gui/gui.cc:1652 ../pan/gui/prefs-ui.cc:455
  12801108msgid "Tasks"
  12811109msgstr "Задачи"
  12821110
  1283 #: ../pan/gui/gui.cc:1691
   1111#: ../pan/gui/gui.cc:1702
  12841112msgid ""
  12851113"Pan is now offline. Please see \"File|Event Log\" and correct the problem, "
   
  12901118"продължите."
  12911119
  1292 #: ../pan/gui/header-pane.cc:1055
   1120#: ../pan/gui/header-pane.cc:1008
  12931121msgid "Subject or Author"
  12941122msgstr "Тема или автор"
  12951123
  1296 #: ../pan/gui/header-pane.cc:1057 ../pan/gui/header-pane.cc:1430
   1124#: ../pan/gui/header-pane.cc:1010 ../pan/gui/header-pane.cc:1383
  12971125#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:317 ../pan/gui/score-add-ui.cc:142
  12981126msgid "Author"
  12991127msgstr "Автор"
  13001128
  1301 #: ../pan/gui/header-pane.cc:1415 ../pan/gui/prefs-ui.cc:321
   1129#: ../pan/gui/header-pane.cc:1368 ../pan/gui/prefs-ui.cc:321
  13021130msgid "Score"
  13031131msgstr "Точки"
   
  13151143msgstr "Съобщение"
  13161144
  1317 #: ../pan/gui/pan.cc:143
   1145#: ../pan/gui/pan.cc:144
  13181146msgid ""
  13191147"Thank you for trying Pan!\n"
   
  13251153"За да започнете да четете новини, първо добавете сървър."
  13261154
  1327 #: ../pan/gui/pan.cc:164
   1155#: ../pan/gui/pan.cc:165
  13281156msgid ""
  13291157"General Options\n"
   
  13571185"изтегляне.\n"
  13581186
  1359 #: ../pan/gui/pan.cc:222
   1187#: ../pan/gui/pan.cc:223
  13601188msgid "Error: --no-gui used without nzb files or news:message-id."
  13611189msgstr ""
  13621190"Грешка: използвана е опцията --no-gui без файлове nzb или news:message-id."
  13631191
  1364 #: ../pan/gui/pan.cc:226
   1192#: ../pan/gui/pan.cc:227
  13651193#, c-format
  13661194msgid "Pan %s started"
  13671195msgstr "Pan %s е стартиран"
  13681196
  1369 #: ../pan/gui/pan.cc:242
   1197#: ../pan/gui/pan.cc:243
  13701198msgid "Please configure Pan's news servers before using it as an nzb client."
  13711199msgstr ""
   
  13731201"за nzb."
  13741202
  1375 #: ../pan/gui/post-ui.cc:86
   1203#: ../pan/gui/post-ui.cc:89
  13761204#, c-format
  13771205msgid "Error setting spellchecker: %s"
  13781206msgstr "Грешка при настройването на програмата за проверка на правописа: %s"
  13791207
  1380 #: ../pan/gui/post-ui.cc:95
   1208#: ../pan/gui/post-ui.cc:98
  13811209msgid ""
  13821210"<b>Spellchecker not found!</b>\n"
   
  13881216"Компилиран ли е Pan с включен GtkSpell?"
  13891217
  1390 #: ../pan/gui/post-ui.cc:241
   1218#: ../pan/gui/post-ui.cc:196
  13911219msgid "_Profile"
  13921220msgstr "_Профил"
  13931221
  1394 #: ../pan/gui/post-ui.cc:242
  1395 msgid "Character Encoding"
  1396 msgstr "Кодиране на знаците"
  1397 
  1398 #: ../pan/gui/post-ui.cc:243
   1222#: ../pan/gui/post-ui.cc:197
   1223msgid "Set Character Encoding"
   1224msgstr "Настройка на кодирането на знаците"
   1225
   1226#: ../pan/gui/post-ui.cc:198
  13991227msgid "Set Editor"
  14001228msgstr "Настройка на редактор"
  14011229
  1402 #: ../pan/gui/post-ui.cc:245
   1230#: ../pan/gui/post-ui.cc:200
  14031231msgid "_Send Article"
  14041232msgstr "_Изпращане на статията"
  14051233
  1406 #: ../pan/gui/post-ui.cc:245
   1234#: ../pan/gui/post-ui.cc:200
  14071235msgid "Send Article Now"
  14081236msgstr "Изпращане на статията сега"
  14091237
  1410 #: ../pan/gui/post-ui.cc:246
   1238#: ../pan/gui/post-ui.cc:201
  14111239msgid "Sa_ve Draft"
  14121240msgstr "З_апазване като чернова"
  14131241
  1414 #: ../pan/gui/post-ui.cc:246
   1242#: ../pan/gui/post-ui.cc:201
  14151243msgid "Save as a Draft for Future Posting"
  14161244msgstr "Запазване като чернова за бъдещо изпращане"
  14171245
  1418 #: ../pan/gui/post-ui.cc:247
   1246#: ../pan/gui/post-ui.cc:202
  14191247msgid "_Open Draft..."
  14201248msgstr "_Отваряне на чернова..."
  14211249
  1422 #: ../pan/gui/post-ui.cc:247
   1250#: ../pan/gui/post-ui.cc:202
  14231251msgid "Open an Article Draft"
  14241252msgstr "Отваряне на чернова на статия"
  14251253
  1426 #: ../pan/gui/post-ui.cc:248
  1427 msgid "Wrap _Now"
  1428 msgstr "Пренасяне _сега"
  1429 
  1430 #: ../pan/gui/post-ui.cc:248
  1431 msgid "Wrap the Article Body to 80 Columns"
  1432 msgstr "Пренасяне на тялото на статията до 80 колони"
  1433 
  1434 #: ../pan/gui/post-ui.cc:253
   1254#: ../pan/gui/post-ui.cc:207
  14351255msgid "_Rot13"
  14361256msgstr "_Rot13"
  14371257
  1438 #: ../pan/gui/post-ui.cc:253
   1258#: ../pan/gui/post-ui.cc:207
  14391259msgid "Rot13 Selected Text"
  14401260msgstr "„Rot13“ обработка на избрания текст"
  14411261
  1442 #: ../pan/gui/post-ui.cc:254
   1262#: ../pan/gui/post-ui.cc:208
  14431263msgid "Run _Editor"
  14441264msgstr "Стартиране на _редактор"
  14451265
  1446 #: ../pan/gui/post-ui.cc:255
   1266#: ../pan/gui/post-ui.cc:209
  14471267msgid "_Manage Editor List..."
  14481268msgstr "_Редактиране на списъка с редактори..."
  14491269
  1450 #: ../pan/gui/post-ui.cc:256
   1270#: ../pan/gui/post-ui.cc:210
  14511271msgid "Manage Posting Pr_ofiles..."
  14521272msgstr "_Управление на профили за изпращане..."
  14531273
  1454 #: ../pan/gui/post-ui.cc:261
   1274#: ../pan/gui/post-ui.cc:215
  14551275msgid "_Wrap Text"
  14561276msgstr "_Режим с пренасяне"
  14571277
  1458 #: ../pan/gui/post-ui.cc:262
   1278#: ../pan/gui/post-ui.cc:216
  14591279msgid "Remember _Charset for This Group"
  14601280msgstr "_Запомняне на кодирането за тази група"
  14611281
  1462 #: ../pan/gui/post-ui.cc:263
   1282#: ../pan/gui/post-ui.cc:217
  14631283msgid "Check _Spelling"
  14641284msgstr "Проверка на пра_вописа"
  14651285
  1466 #: ../pan/gui/post-ui.cc:336
   1286#: ../pan/gui/post-ui.cc:290
  14671287msgid "Unicode, UTF-8"
  14681288msgstr "Уникод, UTF-8"
  14691289
  1470 #: ../pan/gui/post-ui.cc:503
   1290#: ../pan/gui/post-ui.cc:440
  14711291msgid "Manage Editor List"
  14721292msgstr "Редактиране на списъка с редактори"
  14731293
  1474 #: ../pan/gui/post-ui.cc:510
   1294#: ../pan/gui/post-ui.cc:447
  14751295msgid "Editors"
  14761296msgstr "Редактори"
  14771297
  1478 #: ../pan/gui/post-ui.cc:610
   1298#: ../pan/gui/post-ui.cc:528
  14791299msgid "Your changes will be lost!"
  14801300msgstr "Промените ще бъдат загубени!"
  14811301
  1482 #: ../pan/gui/post-ui.cc:611
   1302#: ../pan/gui/post-ui.cc:529
  14831303msgid "Close this window and lose your changes?"
  14841304msgstr "Затваряне на този прозорец и отхвърляне на промените?"
  14851305
  1486 #: ../pan/gui/post-ui.cc:648 ../pan/gui/post-ui.cc:687
   1306#: ../pan/gui/post-ui.cc:566 ../pan/gui/post-ui.cc:605
  14871307msgid "There were problems with this post."
  14881308msgstr "Имаше проблеми с това изпращане."
  14891309
  1490 #: ../pan/gui/post-ui.cc:650 ../pan/gui/post-ui.cc:689
   1310#: ../pan/gui/post-ui.cc:568 ../pan/gui/post-ui.cc:607
  14911311msgid "Go Back"
  14921312msgstr "Връщане"
  14931313
  1494 #: ../pan/gui/post-ui.cc:652
   1314#: ../pan/gui/post-ui.cc:570
  14951315msgid "Post Anyway"
  14961316msgstr "Изпращане въпреки това"
  14971317
  14981318#. Prompt the user
  1499 #: ../pan/gui/post-ui.cc:681
   1319#: ../pan/gui/post-ui.cc:599
  15001320#, c-format
  15011321msgid ""
   
  15051325"използвате „%s“ "
  15061326
  1507 #: ../pan/gui/post-ui.cc:704
   1327#: ../pan/gui/post-ui.cc:622
  15081328msgid "Go _Online"
  15091329msgstr "Преминаване в режим „_Включен“"
  15101330
  1511 #: ../pan/gui/post-ui.cc:890
   1331#: ../pan/gui/post-ui.cc:801
  15121332msgid ""
  15131333"No posting server is set for this posting profile.\n"
   
  15171337"Редактирайте профила от Редактиране|Редактиране на профили за изпращане."
  15181338
  1519 #: ../pan/gui/post-ui.cc:923
   1339#: ../pan/gui/post-ui.cc:834
  15201340msgid "Pan is Offline."
  15211341msgstr "Pan е в режим „Изключен“."
  15221342
  1523 #: ../pan/gui/post-ui.cc:924
   1343#: ../pan/gui/post-ui.cc:835
  15241344msgid "Go online to post the article?"
  15251345msgstr "Преминаване в режим „Включен“ за изпращането на статията?"
   
  15281348#. ***  Pop up a ``Posting'' Dialog...
  15291349#. *
  1530 #: ../pan/gui/post-ui.cc:937
   1350#: ../pan/gui/post-ui.cc:848
  15311351msgid "Posting Article"
  15321352msgstr "Изпращане на статията"
  15331353
  1534 #: ../pan/gui/post-ui.cc:943
   1354#: ../pan/gui/post-ui.cc:854
  15351355msgid "Posting..."
  15361356msgstr "Изпращане..."
  15371357
  1538 #: ../pan/gui/post-ui.cc:994
   1358#: ../pan/gui/post-ui.cc:905
  15391359msgid "Error opening temporary file"
  15401360msgstr "Грешка при отварянето на временен файл"
  15411361
  1542 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1014
   1362#: ../pan/gui/post-ui.cc:917
  15431363#, c-format
  15441364msgid "Error writing article to temporary file: %s"
  15451365msgstr "Грешка при запазване на статията във временен файл: %s"
  15461366
  1547 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1033
   1367#: ../pan/gui/post-ui.cc:934
  15481368#, c-format
  15491369msgid "Error parsing \"external editor\" command line: %s (Command was: %s)"
   
  15521372"беше: %s)"
  15531373
  1554 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1071
   1374#: ../pan/gui/post-ui.cc:972
  15551375#, c-format
  15561376msgid "Error starting external editor: %s"
  15571377msgstr "Грешка при стартиране на външен редактор: %s"
  15581378
  1559 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1126
   1379#: ../pan/gui/post-ui.cc:1025
  15601380msgid "Open Draft Article"
  15611381msgstr "Отваряне на чернова"
  15621382
  1563 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1289
   1383#: ../pan/gui/post-ui.cc:1209
  15641384msgid "Save Draft Article"
  15651385msgstr "Запазване на чернова"
  15661386
  1567 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1446
   1387#: ../pan/gui/post-ui.cc:1391
  15681388#, c-format
  15691389msgid "Couldn't read signature file \"%s\": %s"
  15701390msgstr "Неуспех при четенето на файл с подпис „%s“: %s"
  15711391
  1572 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1467
   1392#: ../pan/gui/post-ui.cc:1412
  15731393#, c-format
  15741394msgid "Couldn't parse signature command \"%s\": %s"
  15751395msgstr "Неуспех при анализирането на команда за подпис „%s“: %s"
  15761396
  1577 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1504
   1397#: ../pan/gui/post-ui.cc:1449
  15781398msgid "Couldn't convert signature to UTF-8."
  15791399msgstr "Неуспех при конвертирането на подписа в UTF-8."
  15801400
  1581 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1856
   1401#: ../pan/gui/post-ui.cc:1845
   1402msgid "F_rom"
   1403msgstr "_От"
   1404
   1405#: ../pan/gui/post-ui.cc:1863
   1406msgid "_Subject"
   1407msgstr "_Тема"
   1408
   1409#: ../pan/gui/post-ui.cc:1876
   1410msgid "_Newsgroups"
   1411msgstr "_Групи за новини"
   1412
   1413#: ../pan/gui/post-ui.cc:1890
   1414msgid "_Mail To"
   1415msgstr "_Поща до"
   1416
   1417#: ../pan/gui/post-ui.cc:1939
   1418msgid "Follo_wup-To"
   1419msgstr "_Последвал отговор до"
   1420
   1421#: ../pan/gui/post-ui.cc:1947
   1422msgid ""
   1423"The newsgroups where replies to your message should go.  This is only needed "
   1424"if it differs from the \"Newsgroups\" header.\n"
   1425"\n"
   1426"To direct all replies to your email address, use \"Followup-To: poster\""
   1427msgstr ""
   1428"Групите за новини, където би трябвало да бъдат изпращани отговори на вашата "
   1429"статия. Това е нужно само ако се различава от заглавната част „Групи за "
   1430"новни“.\n"
   1431"\n"
   1432"За да насочите всички отговори до вашия адрес на е-поща, използвайте "
   1433"„Последвал отговор до: изпращача“"
   1434
   1435#: ../pan/gui/post-ui.cc:1953
   1436msgid "_Reply-To"
   1437msgstr "О_тговор-до"
   1438
   1439#: ../pan/gui/post-ui.cc:1961
   1440msgid ""
   1441"The email account where mail replies to your posted message should go.  This "
   1442"is only needed if it differs from the \"From\" header."
   1443msgstr ""
   1444"Адресът на е-поща, където би трябвало да се получават отговори на "
   1445"изпратената от вас статия. Това е нужно само ако се различава от заглавната "
   1446"част „От“."
   1447
   1448#: ../pan/gui/post-ui.cc:1967
   1449msgid "_Custom Headers"
   1450msgstr "Персонални заглавни _части"
   1451
   1452#: ../pan/gui/post-ui.cc:1991
   1453msgid "Add \"_User-Agent\" header"
   1454msgstr "Добавяне на заглавна част „_Програма за е-поща/новини“"
   1455
   1456#: ../pan/gui/post-ui.cc:1998
   1457msgid "Add \"Message-_Id header"
   1458msgstr "Добавяне на заглавна част „_Идентификатор на съобщение“"
   1459
   1460#: ../pan/gui/post-ui.cc:2055
  15821461msgid "Post Article"
  15831462msgstr "Изпращане на статията"
  15841463
  1585 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1886
  1586 msgid "F_rom"
  1587 msgstr "_От"
  1588 
  1589 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1893
  1590 msgid "_Subject"
  1591 msgstr "_Тема"
  1592 
  1593 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1899
  1594 msgid "_Newsgroups"
  1595 msgstr "_Групи за новини"
  1596 
  1597 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1906
  1598 msgid "_Mail To"
  1599 msgstr "_Поща до"
  1600 
  1601 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1916
  1602 msgid "One header per line, in the form HeaderName: Value"
  1603 msgstr "Една заглавна част на ред, под формата на ИмеНаЗаглавнаЧаст: Стойност"
  1604 
  1605 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1919
  1606 msgid "_More Headers"
   1464#: ../pan/gui/post-ui.cc:2076
   1465msgid "_Message"
   1466msgstr "_Съобщение"
   1467
   1468#: ../pan/gui/post-ui.cc:2077
   1469msgid "More _Headers"
  16071470msgstr "Повече заглавни _части"
  16081471
  1609 #: ../pan/gui/post-ui.cc:1973 ../pan/gui/profiles-dialog.cc:411
   1472#: ../pan/gui/post-ui.cc:2104 ../pan/gui/profiles-dialog.cc:414
  16101473#, no-c-format
  16111474msgid "On %d, %n wrote:"
   
  16761539msgstr "Незадължителна информация"
  16771540
  1678 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:173
   1541#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:170
   1542msgid ""
   1543"When posting to Usenet, your article's Message-ID contains a domain name.  "
   1544"You can set a custom domain name here, or leave it blank to let Pan use the "
   1545"domain name from your email address."
   1546msgstr ""
   1547"Когато изпращате статии по Usenet, идентификаторът на вашата статия съдържа "
   1548"домейн. Може да настроите персонален домейн тук, или да оставите полето "
   1549"празно. При втория случай ще се използва домейна от пощенския ви адрес."
   1550
   1551#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:171
   1552msgid "Message-ID _Domain Name:"
   1553msgstr "_Домейн на идентификатора на съобщението:"
   1554
   1555#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:175
  16791556#, c-format
  16801557msgid ""
   
  16891566"%d за дата"
  16901567
  1691 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:174
   1568#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:176
  16921569msgid "_Attribution:"
  16931570msgstr "Припи_сване:"
  16941571
  1695 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:197
   1572#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:199
  16961573msgid ""
  16971574"Extra headers to be included in your posts, such as\n"
   
  17031580"Organization: Вашата организация"
  17041581
  1705 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:206
   1582#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:208
  17061583msgid "E_xtra Headers:"
  17071584msgstr "Допълнителни заглавни _части:"
  17081585
  1709 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:263
   1586#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:265
  17101587msgid "Invalid email address."
  17111588msgstr "Невалиден адрес на е-поща."
  17121589
  1713 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:264
   1590#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:266
  17141591msgid "Please use an address of the form joe@somewhere.org"
  17151592msgstr "Използвайте адрес във формата sulio@pulio.bg"
  17161593
  1717 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:412
   1594#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:415
  17181595msgid "New Profile"
  17191596msgstr "Нов профил"
  17201597
  1721 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:458
   1598#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:461
  17221599msgid "Posting Profiles"
  17231600msgstr "Профили за изпращане"
  17241601
  1725 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:474
   1602#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:477
  17261603msgid "Profiles"
  17271604msgstr "Профили"
  17281605
  1729 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:500
   1606#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:503
  17301607msgid "Add a New Profile"
  17311608msgstr "Добавяне на нов профил"
  17321609
  1733 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:511
   1610#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:514
  17341611msgid "Edit the selected profile"
  17351612msgstr "Редактиране на избрания профил"
  17361613
  1737 #: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:517
   1614#: ../pan/gui/profiles-dialog.cc:520
  17381615msgid "Remove the selected profile"
  17391616msgstr "Премахване на избрания профил"
   
  17681645msgstr "Действие"
  17691646
  1770 #: ../pan/gui/prefs-ui.cc:322 ../pan/gui/task-pane.cc:505
   1647#: ../pan/gui/prefs-ui.cc:322 ../pan/gui/task-pane.cc:478
  17711648msgid "State"
  17721649msgstr "Състояние"
   
  20901967
  20911968#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:169
  2092 msgid "for the next week"
  2093 msgstr "за следващата седмица"
  2094 
  2095 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:170
  20961969msgid "for the next month"
  20971970msgstr "за следващия месец"
  20981971
   1972#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:170
   1973msgid "for the next six months"
   1974msgstr "за следващите шест месеца"
   1975
  20991976#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:171
  2100 msgid "for the next three months"
  2101 msgstr "за следващите три месеца"
  2102 
  2103 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:172
  21041977msgid "forever"
  21051978msgstr "завинаги"
  21061979
  2107 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:197
   1980#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:196
  21081981msgid "contains"
  21091982msgstr "съдържа"
  21101983
  2111 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:198
   1984#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:197
  21121985msgid "doesn't contain"
  21131986msgstr "не съдържа"
  21141987
  2115 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:199
   1988#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:198
  21161989msgid "is"
  21171990msgstr "е"
  21181991
  2119 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:200
   1992#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:199
  21201993msgid "isn't"
  21211994msgstr "не е"
  21221995
  2123 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:201
   1996#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:200
  21241997msgid "starts with"
  21251998msgstr "започва с"
  21261999
  2127 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:202
   2000#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:201
  21282001msgid "ends with"
  21292002msgstr "завършва с"
  21302003
  2131 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:203
   2004#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:202
  21322005msgid "matches regex"
  21332006msgstr "съвпада с регулярен израз"
  21342007
  2135 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:485
   2008#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:483
  21362009msgid "Another rule already sets this article's score."
  21372010msgstr "Друго правило вече настройва точките на тази статия."
  21382011
  2139 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:486
   2012#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:484
  21402013msgid "You may want to go back or delete the old rule."
  21412014msgstr "Може да искате да се върнете назад или да изтриете старото правило."
  21422015
  2143 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:577
   2016#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:555
  21442017msgid "Add and Re_score"
  21452018msgstr "Добавяне и промяна на _точките"
  21462019
  2147 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:628 ../pan/gui/score-add-ui.cc:648
   2020#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:606 ../pan/gui/score-add-ui.cc:626
  21482021msgid "New Scoring Rule"
  21492022msgstr "Ново правило за точкуване"
  21502023
  2151 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:659
   2024#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:637
  21522025msgid "If the group name"
  21532026msgstr "Ако името на групата"
  21542027
  2155 #: ../pan/gui/score-add-ui.cc:666
   2028#: ../pan/gui/score-add-ui.cc:644
  21562029msgid "And the article's"
  21572030msgstr "И на статията"
  21582031
  2159 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:63
   2032#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:59
  21602033msgid "Close and Re_score"
  21612034msgstr "Затваряне и пром_яна на точките"
  21622035
  2163 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:166
   2036#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:157
  21642037#, c-format
  21652038msgid "File %s, Lines %d - %d"
  21662039msgstr "Файл %s, редове %d - %d"
  21672040
  2168 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:194
   2041#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:185
  21692042msgid "Pan: Article's Scores"
  21702043msgstr "Pan: Точки на статията"
  21712044
  2172 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:224
   2045#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:215
  21732046msgid "Add"
  21742047msgstr "Добавяне"
  21752048
  2176 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:229
   2049#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:220
  21772050msgid "New Score"
  21782051msgstr "Нови точки"
  21792052
  2180 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:234
   2053#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:225
  21812054msgid "Criteria"
  21822055msgstr "Критерии"
  21832056
  2184 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:257
   2057#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:248
  21852058msgid "Add a New Scoring Rule"
  21862059msgstr "Добавяне на ново правило за точкуване"
  21872060
  2188 #: ../pan/gui/score-view-ui.cc:264
   2061#: ../pan/gui/score-view-ui.cc:255
  21892062msgid "Remove the Selected Scoring Rule"
  21902063msgstr "Премахване на избраното правило за точкуване"
   
  23272200msgstr "Премахване на сървър"
  23282201
  2329 #: ../pan/gui/task-pane.cc:256
   2202#: ../pan/gui/task-pane.cc:227
  23302203#, c-format
  23312204msgid "Pan: Tasks (%d Queued, %d Running, %d Stopped)"
  23322205msgstr "Pan: Задачи (%d в опашката, %d се изпълняват, %d са спрени)"
  23332206
  2334 #: ../pan/gui/task-pane.cc:258
   2207#: ../pan/gui/task-pane.cc:229
  23352208#, c-format
  23362209msgid "Pan: Tasks (%d Queued, %d Running)"
  23372210msgstr "Pan: Задачи (%d в опашката, %d се изпълняват)"
  23382211
  2339 #: ../pan/gui/task-pane.cc:260
   2212#: ../pan/gui/task-pane.cc:231
  23402213msgid "Pan: Tasks"
  23412214msgstr "Pan: Задачи"
  23422215
  2343 #: ../pan/gui/task-pane.cc:274
   2216#: ../pan/gui/task-pane.cc:245
  23442217#, c-format
  23452218msgid "%lu tasks, %s, %.1f KiBps, ETA %d:%02d:%02d"
  23462219msgstr "%lu задачи, %s, %.1f KiB/сек, ETA %d:%02d:%02d"
  23472220
  2348 #: ../pan/gui/task-pane.cc:284
   2221#: ../pan/gui/task-pane.cc:255
  23492222#, c-format
  23502223msgid "%lu selected, %s"
  23512224msgstr "%lu избрани, %s"
  23522225
  2353 #: ../pan/gui/task-pane.cc:346
   2226#: ../pan/gui/task-pane.cc:317
  23542227msgid "Running"
  23552228msgstr "Изпълнява се"
  23562229
  2357 #: ../pan/gui/task-pane.cc:347
   2230#: ../pan/gui/task-pane.cc:318
   2231msgid "Decoding"
   2232msgstr "Дешифриране"
   2233
   2234#: ../pan/gui/task-pane.cc:319
   2235msgid "Queued for Decode"
   2236msgstr "В опашката за дешифриране"
   2237
   2238#: ../pan/gui/task-pane.cc:320
  23582239msgid "Queued"
  23592240msgstr "В опашката"
  23602241
  2361 #: ../pan/gui/task-pane.cc:348
   2242#: ../pan/gui/task-pane.cc:321
  23622243msgid "Stopped"
  23632244msgstr "Спряна"
  23642245
  2365 #: ../pan/gui/task-pane.cc:349
   2246#: ../pan/gui/task-pane.cc:322
  23662247msgid "Removing"
  23672248msgstr "Премахване"
  23682249
  2369 #: ../pan/gui/task-pane.cc:350
   2250#: ../pan/gui/task-pane.cc:323
  23702251msgid "Unknown"
  23712252msgstr "Непознат"
  23722253
  2373 #: ../pan/gui/task-pane.cc:376
   2254#: ../pan/gui/task-pane.cc:349
  23742255#, c-format
  23752256msgid "%d%% Done"
  23762257msgstr "%d%% готово"
  23772258
  2378 #: ../pan/gui/task-pane.cc:382
   2259#: ../pan/gui/task-pane.cc:355
  23792260#, c-format
  23802261msgid "%d:%02d:%02d Remaining (%d @ %lu KiB/s)"
  23812262msgstr "Остават %d:%02d:%02d (%d @ %lu KiB/сек)"
  23822263
  2383 #: ../pan/gui/task-pane.cc:464
   2264#: ../pan/gui/task-pane.cc:437
  23842265msgid "_Online"
  23852266msgstr "„_Включен“"
  23862267
  2387 #: ../pan/gui/task-pane.cc:481
   2268#: ../pan/gui/task-pane.cc:454
  23882269msgid "Restart Tasks"
  23892270msgstr "Рестартиране на задачи"
  23902271
  2391 #: ../pan/gui/task-pane.cc:483
   2272#: ../pan/gui/task-pane.cc:456
  23922273msgid "Stop Tasks"
  23932274msgstr "Спиране на задачи"
  23942275
  2395 #: ../pan/gui/task-pane.cc:485
   2276#: ../pan/gui/task-pane.cc:458
  23962277msgid "Delete Tasks"
  23972278msgstr "Изтриване на задачи"
   
  24012282msgid "Error starting URL: %s (Command was: %s)"
  24022283msgstr "Грешка при изпълнение на адрес: %s (Командата беше: %s)"
   2284
   2285#: ../pan/tasks/decoder.cc:102
   2286#, c-format
   2287msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
   2288msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
   2289
   2290#: ../pan/tasks/decoder.cc:125
   2291msgid "Error initializing uulib"
   2292msgstr "Грешка при инициализиране на uulib"
   2293
   2294#: ../pan/tasks/decoder.cc:136 ../pan/tasks/socket-impl-gio.cc:404
   2295#, c-format
   2296msgid "Error reading from %s: %s"
   2297msgstr "Грешка при четене от %s: %s"
   2298
   2299#: ../pan/tasks/decoder.cc:195
   2300#, c-format
   2301msgid "Saved \"%s\""
   2302msgstr "Запазено е „%s“"
   2303
   2304#: ../pan/tasks/decoder.cc:203
   2305#, c-format
   2306msgid ""
   2307"Error saving \"%s\":\n"
   2308"%s. %s"
   2309msgstr ""
   2310"Грешка при запазване на „%s“:\n"
   2311"%s. %s"
   2312
   2313#: ../pan/tasks/decoder.cc:206
   2314#, c-format
   2315msgid ""
   2316"Error saving \"%s\":\n"
   2317"%s."
   2318msgstr ""
   2319"Грешка при запазване на „%s“:\n"
   2320"%s."
   2321
   2322#: ../pan/tasks/decoder.cc:306 ../pan/tasks/task-article.cc:305
   2323#, c-format
   2324msgid "Decoding %s"
   2325msgstr "Дешифриране на %s"
  24032326
  24042327#: ../pan/tasks/nntp.cc:167
   
  24362359msgstr "Неизвестна грешка"
  24372360
  2438 #: ../pan/tasks/socket-impl-gio.cc:404 ../pan/tasks/task-article.cc:334
  2439 #, c-format
  2440 msgid "Error reading from %s: %s"
  2441 msgstr "Грешка при четене от %s: %s"
  2442 
  2443 #: ../pan/tasks/task-article.cc:54 ../pan/tasks/task-article.cc:127
   2361#: ../pan/tasks/task-article.cc:54 ../pan/tasks/task-article.cc:128
  24442362#, c-format
  24452363msgid "Saving %s"
   
  24512369msgstr "Четене на %s"
  24522370
  2453 #: ../pan/tasks/task-article.cc:308
  2454 #, c-format
  2455 msgid "Couldn't save file \"%s\": %s"
  2456 msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
  2457 
  2458 #: ../pan/tasks/task-article.cc:325
  2459 msgid "Error initializing uulib"
  2460 msgstr "Грешка при инициализиране на uulib"
  2461 
  2462 #: ../pan/tasks/task-article.cc:376
  2463 #, c-format
  2464 msgid "Saved \"%s\""
  2465 msgstr "Запазено е „%s“"
  2466 
  2467 #: ../pan/tasks/task-article.cc:383
  2468 #, c-format
  2469 msgid ""
  2470 "Error saving \"%s\":\n"
  2471 "%s. %s"
  2472 msgstr ""
  2473 "Грешка при запазване на „%s“:\n"
  2474 "%s. %s"
  2475 
  2476 #: ../pan/tasks/task-article.cc:385
  2477 #, c-format
  2478 msgid ""
  2479 "Error saving \"%s\":\n"
  2480 "%s."
  2481 msgstr ""
  2482 "Грешка при запазване на „%s“:\n"
  2483 "%s."
  2484 
  24852371#: ../pan/tasks/task-groups.cc:40
  24862372#, c-format
   
  25192405msgstr "%s (%lu части, %lu статии)"
  25202406
  2521 #: ../pan/usenet-utils/gnksa.cc:876
   2407#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:152
   2408msgid "article doesn't have attachments"
   2409msgstr "статията не съдържа прикрепени файлове"
   2410
   2411#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:156
   2412msgid "the article has attachments"
   2413msgstr "статията съдържа прикрепени файлове"
   2414
   2415#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:160
   2416msgid "the article isn't cached locally"
   2417msgstr "статията не е кеширана локално"
   2418
   2419#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:164
   2420msgid "the article is cached locally"
   2421msgstr "статията е кеширана локално"
   2422
   2423#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:168
   2424msgid "the article wasn't posted by you"
   2425msgstr "статията не е изпратена от мен"
   2426
   2427#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:172
   2428msgid "the article was posted by you"
   2429msgstr "статията е изпратена от мен"
   2430
   2431#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:176
   2432msgid "the article has been read"
   2433msgstr "статията е прочетена"
   2434
   2435#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:180
   2436msgid "the article hasn't been read"
   2437msgstr "статията не е прочетена"
   2438
   2439#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:184
   2440#, c-format
   2441msgid "the article is less than %ld bytes long"
   2442msgstr "статията е по-малка от %ld байта"
   2443
   2444#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:189
   2445#, c-format
   2446msgid "the article is at least %ld bytes long"
   2447msgstr "статията е поне %ld байта"
   2448
   2449#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:194
   2450#, c-format
   2451msgid "the article is less than %ld lines long"
   2452msgstr "статията е по-кратка от %ld реда"
   2453
   2454#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:199
   2455#, c-format
   2456msgid "the article is at least %ld lines long"
   2457msgstr "статията е поне %ld реда дълга"
   2458
   2459#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:204
   2460#, c-format
   2461msgid "the article is less than %ld days old"
   2462msgstr "статията е по-нова от %ld дни"
   2463
   2464#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:209
   2465#, c-format
   2466msgid "the article is at least %ld days old"
   2467msgstr "статията е поне %ld дни стара"
   2468
   2469#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:214
   2470#, c-format
   2471msgid "the article was posted to less than %ld groups"
   2472msgstr "статията е изпратена до по-малко от %ld групи"
   2473
   2474#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:219
   2475#, c-format
   2476msgid "the article was posted to at least %ld groups"
   2477msgstr "статията е изпратена поне до %ld групи"
   2478
   2479#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:224
   2480#, c-format
   2481msgid "the article's score is less than %ld"
   2482msgstr "точките на статията са по-малко от %ld"
   2483
   2484#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:229
   2485#, c-format
   2486msgid "the article's score is %ld or higher"
   2487msgstr "точките на статията са %ld или повече"
   2488
   2489#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:238
   2490#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:248
   2491#, c-format
   2492msgid "%s doesn't contain \"%s\""
   2493msgstr "%s не съдържа „%s“"
   2494
   2495#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:239
   2496#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:249
   2497#, c-format
   2498msgid "%s isn't \"%s\""
   2499msgstr "%s не е „%s“"
   2500
   2501#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:240
   2502#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:250
   2503#, c-format
   2504msgid "%s doesn't begin with \"%s\""
   2505msgstr "%s не започва с „%s“"
   2506
   2507#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:241
   2508#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:251
   2509#, c-format
   2510msgid "%s doesn't end with \"%s\""
   2511msgstr "%s не завършва с „%s“"
   2512
   2513#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:242
   2514#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:252
   2515#, c-format
   2516msgid "%s doesn't match the regex \"%s\""
   2517msgstr "%s не съвпада с регулярния израз „%s“"
   2518
   2519#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:264
   2520#, c-format
   2521msgid "%s contains \"%s\""
   2522msgstr "%s съдържа „%s“"
   2523
   2524#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:265
   2525#, c-format
   2526msgid "%s is \"%s\""
   2527msgstr "%s е „%s“"
   2528
   2529#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:266
   2530#, c-format
   2531msgid "%s begins with \"%s\""
   2532msgstr "%s започва с „%s“"
   2533
   2534#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:267
   2535#, c-format
   2536msgid "%s ends with \"%s\""
   2537msgstr "%s завършва с „%s“"
   2538
   2539#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:268
   2540#, c-format
   2541msgid "%s matches the regex \"%s\""
   2542msgstr "%s съвпада с регулярния израз „%s“"
   2543
   2544#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:274
   2545msgid "Any of these tests fail:"
   2546msgstr "Която и да е от тези проби не минава:"
   2547
   2548#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:281
   2549msgid "All of these tests pass:"
   2550msgstr "Всички от тези проби минават:"
   2551
   2552#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:288
   2553msgid "None of these tests pass:"
   2554msgstr "Нито една от тези проби не минава:"
   2555
   2556#: ../pan/usenet-utils/filter-info.cc:295
   2557msgid "Any of these tests pass:"
   2558msgstr "Която и да е от тези проби минава:"
   2559
   2560#: ../pan/usenet-utils/gnksa.cc:846
  25222561#, c-format
  25232562msgid "No email address provided; generating message-id with domain \"%s\""
   
  26212660msgstr "Грешка: Няма получатели"
  26222661
   2662#: ../pan/usenet-utils/scorefile.cc:302
   2663#, c-format
   2664msgid ""
   2665"Error reading score in %*.*s, line %d: expected 'Expires: MM/DD/YYYY' or "
   2666"'Expires: DD-MM-YYYY'."
   2667msgstr ""
   2668"Грешка при четене на точки в %*.*s, ред %d: очаква се „Изтича на: ММ/ДД/"
   2669"ГГГГ“ или „Изтича на: ДД-ММ-ГГГГ“."
   2670
   2671#: ../pan/usenet-utils/scorefile.cc:305
   2672#, c-format
   2673msgid "Expired old score from %*.*s, line %d"
   2674msgstr "Изтекли стари точки от %*.*s, ред %d"
   2675
   2676#: ../pan/usenet-utils/scorefile.cc:378
   2677#, c-format
   2678msgid "Error reading score in %*.*s, line %d: unexpected line."
   2679msgstr "Грешка при четене на точки в %*.*s, ред %d: неочакван ред."
   2680
   2681#: ../pan/usenet-utils/scorefile.cc:426
   2682#, c-format
   2683msgid "Read %lu scoring rules in %lu sections from \"%s\""
   2684msgstr "Прочетени са %lu правила за точкуване в %lu секции от „%s“"
   2685
  26232686#: ../pan/usenet-utils/text-massager.cc:309
  26242687msgid "> [quoted text muted]"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.