Changeset 1100

Timestamp:
Mar 27, 2007, 8:36:13 AM (15 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1214@kochinka: ash | 2007-03-27 08:35:42 +0300
gnucash: подавам го, защото генерирането на файла не е за начинаещ преводач. Трябва да има някаква преценка за броя на низовете. Речникът е 175 низа, а самата програма - близо 3700.

Location:
sharp
Files:
2 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.