Changeset 1091


Ignore:
Timestamp:
Mar 21, 2007, 8:38:13 AM (16 years ago)
Author:
Александър Шопов
Message:

r1193@kochinka: ash | 2007-03-21 06:49:09 +0200
libgnomekbd: подаден в trunk.

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • desktop/libgnomekbd.HEAD.bg.po

  r1090 r1091  
  88"Project-Id-Version: libgnomekbd trunk\n"
  99"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
  10 "POT-Creation-Date: 2007-02-20 08:04+0200\n"
  11 "PO-Revision-Date: 2007-02-20 08:06+0200\n"
   10"POT-Creation-Date: 2007-03-21 06:43+0200\n"
   11"PO-Revision-Date: 2007-03-21 06:45+0200\n"
  1212"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
  1313"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
   
  5757"A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
  5858"Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
  59 msgstr "Набор от скриптове, които да се изпълняват при всяко презареждане на състоянието на клавиатурата. Полезно е за повторното прилагане на допълнителни конфигурации по xmodmap."
   59msgstr ""
   60"Набор от скриптове, които да се изпълняват при всяко презареждане на "
   61"състоянието на клавиатурата. Полезно е за повторното прилагане на "
   62"допълнителни конфигурации по xmodmap."
  6063
  6164#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
   
  101104
  102105#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:11
   106msgid "Secondary groups"
   107msgstr "Втори групи"
   108
   109#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:12
   110msgid "Show flags in the applet"
   111msgstr "Показване на знамена в аплета"
   112
   113#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:13
   114msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
   115msgstr "Показване на знамена в аплета за показване на текущата подредба"
   116
   117#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:14
  103118msgid "Show layout names instead of group names"
  104119msgstr "Показване на имената на подредбите вместо имената на групите"
  105120
  106 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:12
   121#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:15
  107122msgid ""
  108123"Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
   
  112127"версии на XFree, които поддържат множество подредби)"
  113128
  114 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:13
   129#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:16
  115130msgid "Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message"
  116131msgstr "Съобщенията „Промяна на системните настройки на X“ да не се показват"
  117132
  118 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:14
   133#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:17
  119134msgid "The Keyboard Preview, X offset"
  120135msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по X"
  121136
  122 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:15
   137#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:18
  123138msgid "The Keyboard Preview, Y offset"
  124139msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по Y"
  125140
  126 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:16
   141#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:19
  127142msgid "The Keyboard Preview, height"
  128143msgstr "Преглед на клавиатурата, височина"
  129144
  130 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:17
   145#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:20
  131146msgid "The Keyboard Preview, width"
  132147msgstr "Преглед на клавиатурата, широчина"
  133148
  134 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:18
   149#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:21
   150msgid "The list of enabled Keyboard Indicator plugins"
   151msgstr "Списък със задействаните приставки за обозначаване на клавиатурата"
   152
   153#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:22
  135154msgid ""
  136155"Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
   
  143162"модела, подредбите и допълнителните настройки."
  144163
  145 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:19
   164#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:23
  146165msgid "keyboard layout"
  147166msgstr "подредба на клавиатурата"
  148167
  149 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:20
   168#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:24
  150169msgid "keyboard model"
  151170msgstr "модел на клавиатурата"
  152171
  153 #: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:21
   172#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:25
  154173msgid "modmap file list"
  155174msgstr "файл със списък на подредбите"
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.